<
Кунград

На сайте:

Книга памяти Каракалпакстана

Книга памяти Каракалпакстана =И=1 страница 2 страница 3 страница

ИЗИМБЕТОВ Асен - к. э. 1912 ж. Торткул р-ны т. Торткул РЭК т. ш. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. 1031 тебеликнен 13 км де дивизиялык мазарга жерленген

ИЗБАСАРОВ Назарбай - к. э. 1916 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. февральда дерексиз жок болган

ИЗМАЙЛОВ Чинисбай - к. э. 1923 ж. Кегейли р-да т. Нокис КЭК т. ш. 1. 09. 44 ж. дерексиз жок болган

ИЗМАГАНБЕТОВ Нуржан - к. э. 1922 ж. Сталин к/зда т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Толыбай- к. э. 1918 ж. Сталин к/з да т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Орынбай - к. э. 1914 ж. Бахытлы а/с де т. 18. 10. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗАЕВ Какубай - к. э. 1923 ж. Нокис каласында т. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42 ж. Сталинград к-да дерексиз жен болган

ИЗИМБЕТОВ Турыш (Тореш) - к. э. 1927 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 13. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ивашкино а-да жерленген

ИЗТИЛЕУОВ Осай - к. с-нт 1908 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 5. 08. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Жемчугово а-да жерленген

ИЗАЕВ Олжабай - к. э. 1903 ж. Актобе уэл. Темир р-да т. Нокис КЭК т. ш. 1945 ж. мартта дерексиз жок болган

ИЗАЕВ Накубай (Исаев Накубай) - к. э. 1923 ж. Куйбышев р-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. январьда дерексиз жок болган

ИЗИМБАЕВ Нуранжан - к. э. 1921 ж. Кыпшак р-да т. 1941 ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗБАСАРОВ Пахратдийин - к. э. 1924 ж. Конырат р-да т. Нокис КЭК т. ш.

ИЗТИЛЕУОВ Зинелатдийин- к. э. 1913 ж. Хожели р-да 1941 ж. Хожели РЭК т. ш.

ИЗМУХАНОВ Елеусин - к. э. 1924 ж. Конырат р-да т. 43 ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗТИЛЕУОВ Кара - к. э. 1914 ж. Харьков Киров к/з да т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ИЗТИЛЕУОВ Избаскан - к. э. 1910 ж. Хожели р-ны 10 а/ де т. Хожели РЭК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИЗТУРГАНОВ Дарибай - к. э. 1919 ж. Шаббаз р-да т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИЗТУРГАНОВ Гурленбай - к. э. 1921 ж. Шаббаз р-да т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 ж. январьда дерексиз жок болган

ИЗКУРГАНОВ Калбеш - к. э. 1923 ж. Шаббаз р-да т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИЗБАСКАКОВ Нурулла - к. э. 1921 ж. Шаббаз р-ны Кинжал а/с де т. 1942 ж. октябрьде Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗБАСАРОВ Дуйсен - к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Кален дархана а\с де т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Садуахас - к. э. 1924 ж. Шаббаз р-ны Коммунизм к/з да т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗДИБАЕВ Сапар - к. э. 1921 ж. Шаббаз р-ны т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗДИБАЕВ Б. - к. э. 1923 ж. Шаббаз р-да т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Жанабай - к. э. 1921 ж. Шаббаз р-ны Коммунизм а/с де т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗМАХАНОВ Отеген - к. э. 1912 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Юлдаш - к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Худайберген - к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Коммунист к/з да т. 1940 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗЕКИЕВ Калбай - к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-нычда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСТИЛЕУОВ Ибайдулла - к. э. 1920 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗБЕРГЕНОВ Бекмурат - к. э. 1924 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Знамен р-да жерленген

ИЗИМБЕТОВ Арсеке - к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 16. 02. 45 ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Мельзак к-да жерленген

ИЗРЯКОВ Юсуп - к. э. 1916 ж. Шаббаз р-да т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

ИЗИМБЕТОВ Абдулла Изимбетович - к. э. 1916 ж. Шымбай р-да т. Караозек РЭК т. ш. 26. 06. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Буболи а-да жерленген

ИЗЕТОВ Айтмурат - к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-ны 4 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ИЗЕНОВ Кулисбай - к. э. 1924 ж. Мойнак р-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗБАСАРОВ Абат - к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ИЗТЕШОВ Карий - к. э. 1914 ж. Шабаз р-да т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 ж. январьда дерексиз жок болган

ИЗБАНОВ Турганбай - к. э. 1920 ж. т. 1940 ж. Караозек РЭК т. ш.

ИЗБАСАРОВ Пахратдийин - к. э. 1924 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Шамшет - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЗБАНОВ Изаматдийин - к. э. 1920 ж. т. 1940 ж. Караозек РЭК т. ш.

ИЗБАСАРОВ Нокисбай - к. э. 1923 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 ж. январьда сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

ИЗЕКЕЕВ Торемурат - к. э. 1905 ж. Тахтакопир р-ны Тельман к/з да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 ж. мартта сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сафанов р-ны Грузово а-да жерленген

ИЗБАСАРОВ Боранбай - к. э. 1922 ж. Шымбай р-да т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 05. 42 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Печепнег р-да жерленген

ИЗБАСАРОВ Аллам - к. э. 1922 ж. Кыпшак р-ны Тельман к/з да т. 29. 06. 42 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ИЗДЕЕВ Турсынбай - к. э. 1924 ж. Конырат р-да. т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Топлинка а-да жерленген

ИЗБАСТИЕВ Орынбай - к. э. 1922 ж. Крнырат р-да т. 1943 ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 01. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Бобров хут. жерленген

ИЗМУКАНОВ Жарас - к. э. 1920 ж. Конырат р-ны 5 а/с де т. 1941 ж. Конырат РЭК т.ш. 17. 07. 43 ж. дерексиз жок болган

ИЗЕНОВ Кумисбай - к. э. 1924 ж. Мойнак р-да т. 22. 10. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 15. 11. 43 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Роганов ст да жерленген

ИЗМАГАМБЕТОВ Денеу - к. э. 1919 ж. Мойнак пос. т. 15. 07. 43 ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945 ж. февральда дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Курбанбай - к. э. 1923 ж. Мойнак пос. т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Эбиу - к. э. 1924 ж. Мойнак р-да т. 30. 09. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш.1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЗБАНОВ Жумабай - к. э. 1919 ж. Мойнак р-да т. 1941 ж. декабрьде Мойнак РЭК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Эбиу - к. э. 1915 ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 10. 12. 42 ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Березовка а лы Дектярки дарьясынын сол жагалауына жерленген

ИЗБАСКАНОВ Шамурат - к. э. 1910 ж. Мойнак р-да т. 09. 43 ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Ботылевка а-да жерленген

ИЗИМБЕТОВ Жарылкап - к. э. 1922 ж. Кегейли р-да т. 1942 ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 06. 42 ж. Холм р-да дерексиз жок болган

ИЗИМОВ Мыкбай - к. э. 1923 ж. Шымбай р-ны Калинин к/з да т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Н. Митян а-да жерленген

ИЗБАСКАЕВ Никола Культанович - с-нт 1906 ж. Шаббаз р-да т. 13. 06. 43 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 12. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Запорожья уэл. Болевин а-да жерленген

ИЗБАСАРОВ Ержан - а. л-нт. 1920 ж. Наманган уэл. т. 1941 ж. Мойнак РЭК т. ш. 20. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Шепелово а-да жерленген

ИЗБЕГЕНОВ Бекмурат - к. э. 1924 ж. Тахтакопир р-нын да т. 1944 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЗБАНОВ Канизбай - к. э. 1923 ж. Мойнак р-да т. 1942 ж. Мойнак РЭК т. ш. 7. 08. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Морозовка пос. жерленген

ИЗМАЙЫЛОВ Ысак - к. э. 1908 ж. Хожели к-да т. 1942 ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 24. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

ИЗИМОВ Алымбай - к. э. 1922 ж. Хожели к-да т. 1942 ж. августа Хожели РЭК т. ш. 7. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

ИЗБАСАРОВ Мамыт - а. с-нт 1908 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 29. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

ИЗИМБЕТОВ Оразбай - к. э. 1924 ж. Шымбай р-ны М. Горький кошеси № 60 жайда т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Оренбург уэл. Колтубанки ст да жерленген

ИЗИМБЕТОВ Кайпан - к. э. 1922 ж. Абат а/с К. Маркс к/з да т. 3. 12. 41 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 ж. июльде дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Жумамурат - к. э. 1925 ж. Пахтаабад а/с Киров к/з да т. 27. 03. 43 ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 05. 44 ж. сауашта курбан болган Румынияда жерленген

ИЗИМБЕТОВ Артыкбай - к. э. 1922 ж. Абат а/с Буденный к/з да т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЗЕКЕЕВ Нарымбет - к. э. 1915 ж. 1 май а/с 8 март к/з да т. 17. 07. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгин р-нын 2 км кубла батыста жерленген

ИЗБАСАРОВ Досчан - к. э. 1915 ж. Шымбай р-да т. 16. 06. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Абдулла - к. э. 1921 ж. Шымбай р-ны Куралпа к/з да т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 07. 44 ж. сауашта курбан болган

ИЗБАСОВ Ильяс - к. э. 1923 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. Хожели РЭК т. ш. 27. 10. 44 ж. дерексиз жок болган

ИЗЕКЕЕВ Карп - к. э. 1914 ж. Караозек р-ны Чапаев к/з да т. 3. 12. 41 ж. Караозек. РЭК т. ш. 8. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Воронеж к-да № 2 тууысканлар мазарына жерленген

ИЗЕКЕЕВ Оразалы - к. э. 1923 ж. Мойнак р-да т. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЗЕНБАЕВ Жалгас - к. э. 1908 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. Хожели РЭК т. ш. 14. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Горий а/с а на жерленген

ИЗИМБЕТОВ Бекберген - к. э. 1922 ж. Шымбай р-ны Орджоникидзе к/з да т. 3. 12. 41 ж. Шымбай РЭК т. ш. 42 ж. дерексиз жок болган

ИЗТИЛЕУОВ Нурдаулет - с-нт 1910 ж. Кегейли р-ны 2 а\с де т. 13. 09. 42 ж. Кегейли РЭК т. ш. 27. 06. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Бешинков р-ны Верховье а-да тууысканлар мазарында жерленген

ИЗБАСКАНОВ Нармет - к. э. 1914 ж. Мойнак р-ны 3 а/с Урге пос. т. 17. 05. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 6. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Эстоинянын Мурсена а-да жерленген

ИЗБАСАРОВ Мамыт - с-нт 1910 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 29. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

ИЗИМБЕТОВ Назар - к. э. 1912 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. майда дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Матек - к. э. 1921 ж. Шымбай к-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Усен - к. э. 1920 ж. Куйбышев р-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. июльде дерексиз жок болган

ИЗБАСАРОВ Жаулыбай - к. э. 1921 ж. Нокис к-да т. 1940 ж. Нокис КЭК т. ш. 1941 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЗБАСАРОВ Сакый - к. э. 1916 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 1942 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ИЗЕНОВ Шагынбай - к. э. 1907 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. августа дерексиз жок болган

ИЗЕНОВ Абат - к. э. 1918 ж. Шаббаз р-да т. 26. 09. 42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 02. 45 ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Зубролова а-да жерленген

ИЗЕКОВ Мурат - к. э. 1907 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 4. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хралки а-да жерленген

ИЗЕКЕЕВ Жийемурат - к. э. 1912 ж. Ворошилов к/з да т. 22. 06. 42 ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943 ж. мартта дерексиз жок болган

ИЗИМБАЕВ Жолдас - к. э. 1907 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 01. 44 ж. сауашта курбан болган

ИЗИМОВ Карам - к. э. Кегейли р-да т. 1942 ж. Кегейли РЭК т. ш. 1. 11. 43 ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Ново Григорьевка а-да жерленген

ИЗЕНБАЕВ Жангал - к. э. 1908 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 14. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

ИЗБАСАРОВ Аселбай - к. э. 1921 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Кневицы а-да жерленген

ИНИМБЕТОВ Алий - к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИКМЕТУЛЛАЕВ Кунназар - к. э. 1917 ж. Мойнак пос. т. 1942 ж. Мойнак РЭК т. ш. 2. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Рудзент р-ны Айзупитес а-да жерленген

ИКМАТОВ Сабыр - к. э. 1924 ж. Шымбай р-да т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ижев р-ны Сухуша а-да жерленген

ИЙКАШОВ Жарылкаган - к. э. 1924 ж. Мойнак р-да т. 30. 09. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 1. 03. 45 ж. сауашта курбан болган Латвиянын Грумцы а-да жерленген

ИКМАТОВ Сатбай - к. э. 1925 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 ж. февральда дерексиз жок болган

ИКРАМОВ Иламжан - к. э. 1911 ж. Шуист р-ны Дузандашу кешесинде т. Шоманай РЭК т. ш. 5. 06. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старорус р-ны Присморье а-да жерленген

ИКЛАСОВ Сарсенбай - к. э. 1919 ж. Халкабадта т. 1943 ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944 ж. дерексиз жок болган

ИКМЕТБАЛАЕВ Караматдийин - к. э. 1919 ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 2. 0. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 2. 02. 43 ж. дерексиз жок болган

ИКМЕТУЛЛАЕВ Жарым - к. э. 1912 ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ИЛАСОВ Халмурат - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЛЬЯСОВ Кадирнияз - к. э. 1925 ж. Тахткопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 23 11 43 ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Марья горка а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Алистей - к. э. 1918 ж. Тахтгкопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 09 42 ж. сауашта курбан болган Воронеж к-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Нурек - к. э. 1913 ж. Тахтакопир р-да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Абыл - к. э. 1924 ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Амир - к. э. Хожели р-да т. 1941 ж. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЛЕЧЕВ Федор Радионович - к. э. 1918 ж. Конырат р-ны 1 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 1944 ж. майда дерексиз жок болган

ИЛЮТИН Иван Ильич - к. э. 1921 ж. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 11. 07. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Литванын Берулай а-да жерленген

ИЛЬИЧЕВ Оразалы - к. э. 1923 ж. т. Нокис КЭК т. ш. 20 09. 44 ж. сауашта курбан болган Румыниянын Кагараш а-нан 2 км арка шыгыста жерленген

ИЛЬЯСОВ Бадин - к. э. 1915 ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ИЛЬЯСОВ Исмайыл - к. э. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 20 09. 43 ж. сауашта курбан болган Чернигов к-да жерленген

ИЛИУСИН Кутлымурат - к. э. 1908 ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 11. 11. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. В. Лук р-ны Должал ауылында жерленген

ИЛЬЯСОВ Мадирейим - к. э. 8 а/с де т. 6 03 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровен р-ны Буда а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Исмайыл - к. э. 1923 ж. т. Торткул РЭК т. ш. 20. 09 43 ж. сауашта курбан болган Чернигов к-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Кыдырнияз - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЛЬЯСОВ Аскербай - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЛЖАНОВ Аймак - к. э. 1910 ж. Сарайкол а/с де т. Хожели РЭК т. ш.

ИЛДАШОВ Жуманияз - к. э. 1902 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш.

ИЛЬИЧЕВ Тимофей Иванович - к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942 ж. мартта дерексиз жок болган

ИЛЬШАРАДОВ Фелер - к. э. 1914 ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 18 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Казакбай - к. э. 1917 ж. Райком к/з да т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЛАЛОВ Шыраз - к. э. 1922 ж. 7 а/с де т. Кегейли РЭК т. ш.

ИЛЬЯСОВ Кутлымурат - к. э. 1906 ж. Мойнак пос. т. I. 12 41 ж. Мойнак РЭК т. ш. 25. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Доброе а-да жерленген

ИЛБАЕВ Худайберген - к. э. 1921 ж. Мойнак р-ны 6 а/с де т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 20. 11. 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Рыбный хут. нан кара батысга жерленген

ИЛАУАТДИЙИНОВ Айтмурат - к. э. 1922 ж. Мойнак р-ны 6 а/с де т. 1942 ж. Мойнак РЭК т. ш. 16. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

ИЛМУРАТОВ Рейимбай - к. э. 1919 ж. Конырат р-да т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 08. 42 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Кумова а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Нурислам - к. э. 1912 ж. Конырат р-да т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 15. 12. 42 ж. дерексиз жок болган

ИЛАВОВ Жумахан - к. э. 1921 ж. Мангыт р-ны Мехнаткеш к/з да т. 13. 04. 42 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 ж. февральда дерексиз жок болган

ИЛЕНОВ Дарманбай - к. э. 1916 ж. Тахтакопир р-ны Калинин к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944 ж. июльде сауашта курбан болган Литванын Бочкеники а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Шаудырбай - к. э. 1915 ж. Райком к/з да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЛЬИНОВ Иван Петрович- к. э. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 13. 09. 42 ж. Ленинград уэл. Синчвино р-да дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Бектемир Фазылович - к. э. 1905 ж. Куйбышев р-да т. Куйбышев РЭК т. ш. 2. 03. 43 ж. сауашта курбан болган

ИЛЬЯСОВ Оралбай - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЛЬЯСОВ Каржаубай - к. э. 1922 ж. Мойнак пос. т. Мойнак РЭК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИЛЬИЧОВ Оразалы - к. э. 1921 ж. Назархан а/с де т. 1941 ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Изадим Мингадимович - а. с-нт 1917 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 03. 43 ж. дерексиз жок болган

ИЛЕВОВ Стакуль - к. э. 1922 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 9. 10. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

ИЛЬМУРАТОВ Марзам - к. э. 1924 ж. Караозек р-да т. 1942 ж. Караозек РЭК т. ш. 1. 10. 43 ж. сауашта курбан болган Одинец а-да жерленген

ИЛЬМУРАТОВ Сейитназар- к. э. 1911 ж. Конырат р-да т. 1942 ж. Конырат РЭК т. ш. 21. 10. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссиянын Бурджеджен р-да жерленген

ИЛЬИН Николай Николаевич - к. с-нт 1924 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 9. 06. 43 ж. сауашта курбан болган

ИЛЬЯСОВ Худайберген - к. э. 1909 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 ж. июльде дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Исмаиыл - к. э. Шоманай р-да т. 1942 ж. Хожели РЭК т. ш. 20. 09 43 ж. сауашта курбан болган Чернигов к-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Содык - к. э. 1923 ж. 4 а/с Орджоникидзе к/з да т. 42 ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943 ж. мартта дерексиз жок болган

ИЛЛЫШЕВ Бегейген - к. э. 1908 ж. Хожели к-да т. 1942 ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 2. 03 44 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

ИЛЬЯСОВ Алламберген - к. э. 1918 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. августа Хожели РЭК т. ш. 19. 02. 43 ж. Орлов уэл. дерексиз жок болган

ИЛЬИНСКИЙ Николай Федорович - к. э. 1896 ж. Шымбай к-да т. 1942 ж. Хожели РЭК т. ш. 27. 08. 42 ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Заречие а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Жакен - к. э. 1916 ж. Кыпшак р-да т. 1942 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 30. 18. 42 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Петровка а-да жерленген

ИЛЕВОВ Стакул - к. э. 1922 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. Хожели РЭК т. ш. 9. 10. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Псков уэл. Невел р-ны Столбово а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Садык - к. э. 1923 ж. Мойнак пос. т. 2.07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 19. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев к сы Курган а-да жерленген

ИЛЬЯСОВ Азиз - к. э. 1913 ж. Шымбай р-да т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 ж. февральда дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Накел - к. э. 1916 ж. Кыпшак р-да т. 1941 ж. Кыпшак. РЭК т. ш.29. 0Э. 42 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Петровка а-да жерленген

ИЛИНСКИИ Николай Федорович - к. э. 1910 ж. Шымбай р-ны Ленин кешеси 42 жайда т. 1942 ж. Шымбай РЭК. т. ш. 27. 08. 42 ж. Ленинград уэл. Панов р-ны Зарьече а-да жерленген

ИЛМУРАТОВ Хакимбай - к. э. 1909 ж. Кенес а/с Ахунбабаев к/з да т. 1941 с Шымбай РЭК т. ш. 15. 01. 45 ж. дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Нашетулла - к а. 1922 ж. Азат а/с Калинин к/з да т. 17. 06. 12. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 12. 44 ж. дерексиз жок болган

ИЛЬЯСОВ Мадирейим - к. э. 1909 ж. Конырат р-да т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 6. 03. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Новое а-да жерленген

ИЛЮТИН Петр Максимович - к. э. 1913 ж. Мойнак пос. т. 18. 10. 41 ж. РЭК т. ш. 1942 ж. февральда дерексиз жок болган

ИЙМАНБАЕВ Бердиралий - к. э. 1916 ж. Тахтакопир р-ны Калинин к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 ж. февральда сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Богень а-да жерленген

ИЙМАНБАЕВ Бердиралий - к. э. 1912 ж. Тахтакопир р-да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 7. 02. 45 ж. сауашта курбан болган Калининград уэл. Владимиров а-да жерленген

ИМИНОВ Жора - к. э. 1907 ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 14. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Лебзино а-да жерленген

ИМБЕРДИЕВ Крымбай - (Курбанбай) - к. э. 1920 ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 24. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Крульки а-да жерленген

ИЙИМБЕТОВ Алий - к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус р-ны Веревкино а-да жерленген

ИМАМУРАТОВ Отемурат - к. э. 1910 ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 2. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Бердичев р-да жерленген

ИМАМАТДИНОВ Амирхан - к. э. 1903 ж. Башкуртстан АССР Топорин р-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. мартта дерексиз жок болган

ИИМАНКУЛОВ Ралит Садритдинович - л-нт. 1913 ж. Костанай уэл. Кинель Черкас р-да т. Мангыт РЭК т. ш. 23. 03 45 ж. сауашта курбан болган Германиянын Селезня Козель р н Бауервице а-да жерленген

ИЙМАНОВ Ауезбай - к. э. 1923 ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ИЙМАНОВ Нийетбай - к. э. 1922 ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ИЙМАНОВ Нархан - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЙМАНОВ Усен - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИМАМАТДИНОВ Садык - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИМАМАДИЕВ Дауылбай - к. э. 1924 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. июньде Хожели РЭК. т. ш.

ИМБЕРГЕНОВ Сумат - к. э. 1915 ж. Мойнак р-да т. Мойнак РЭК т. ш. 4. 03. 45 ж. сауашта курбан болган Польшанын Ведобрандово а-да жерленген

ИМАКАЛИЕВ Озбекбай - к. э. 1909 ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 12 43 ж. сауашта курбан болган Днепротовск уэл. Фрунзе хут. жерленген

ИЙМАНКУЛОВ Кайыпназар - к. э. 1923 ж. Мойнак р-да т. Мойнак РЭК т. ш. 15. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Городок р н Бекалово а-да жерленген

ИЙМАНОВ Шамшет - к. э. 1924 ж. т. Караозек РЭК т. ш. 02. 1945 ж. дерексиз жок болган

ИМАМБЕТОВ Турдымурат - к. э. Кегейли р-ны Кегейли а/с де т. Кегейли РЭК т. ш. 20. 11. 44 ж. сауашта курбан болган Эстониянын Кингисеп р н Хинду а-да жерленген

ИЙМАЕВ Шыраз - к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ИЙМАНБАЕВ Абдиганий - к. э. 1910 ж. Тахтакопир р-да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЙМАШОВ Пурхан - к. э. 1925 ж. 9 а/с Калинин к. э.да т. 27. 03 43 ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 02. 45 ж. сауашта курбан болган

ИМОНАЛИН Абдыш - с-нт 1917 ж. Нокис К М Горький кешеси 87 жайда т. Нокис КЭК т. ш. 4. 12. 42 ж. Калиния уэл. В. Лук р-ны Березовка а-да дерексиз жок болган

ИМБЕРГЕНОВ Азат - к. э. 1908 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 11 03. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Трескун а-да жерленген

ИМАШЕВ Калжан - к. э. 1912 ж. Мойнак пос. т. 10. 09. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 26. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залуг р-ны Ивоз а-нан 2 км арка башина жерленген

ИЙИМБЕТОВ Кошмурат - к. э. 1913 ж. Мойнак пос. т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

ИМАШЕВ Коныратбай - к. э. 1922 ж. Конырат р-ны 6 а\с де т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 1942 ж. августа дерексиз жок болган

ИМАШЕВ Беркинбай - к. э. 1918 ж. Конырат р-ны Коммунизм к/з да т. 1943 ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 12. 43 ж. дерексиз жок болган Житомир уэл. жерленген

ИМЕНОВ Дарменбай- к. э. 1916 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 07 44 ж. сауашта курбан болган Литванын Бошкеники а-да жерленген

ИМАНАЛИЕВ Оразбай - к. э. 1916 ж. Шымбай р-да т. 1940 ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 07.41 ж. сауашта курбан болган

ИМАНОВ Муратбай - к. э. 1908 ж. Азат а/с Сталин к-зын да т. 27. 03. 43 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945 ж. мартта дерексиз жок болган

ИМАНКУЛОВ Кыдырбай - к. э. 1920 ж. 1 Интернациональ к ында т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 10. 43 ж. сауашта курбан болган Калининград уэл. Петровка а-да жерленген

ИМАМАЛИКОВ Худияр - к. э. 1923 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. майда дерексиз жок болган

ИМАМБАЕВ Абдиламил - к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-ны Андреев к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944 ж. июньде сауашта курбан болган Могилев уэл. Сулонички а-да жерленген

ИМАТОВ Бердибай - к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-ны Мийалы к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944 ж. мартта сауашта курбан болган Киев уэл. Екатеринаполь р-да жерленген

ИЙМАГАМБЕТОВ Бердимурат - к. э. 1908 ж. Казак ССР-да т. 1942 ж. августа Хожели РЭК т. ш. 29. 10. 43 ж. сауашта курбан болган Николаев ст. да жерленген

ИМАНОВ Дурды - к. э. 1913 ж. Шаббаз р-да т. 6. 12. 41 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 08. 42 ж. дерексиз жок болган

ИМАМЫШЕВ Дауытбай - к. э. 1912 ж. Актобе уэл. т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 29. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Тешки а-да жерленген

ИМАНКУЛОВ Сансызбай - к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ИМАМОВ Торемурат - к. э. 1920 ж. Нокис р-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 4 12 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Кокошкино а-да жерленген

ИМАЛАТДИНОВ Мелзан - к. э. 1909 ж. Тахтакопир р-да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12 03. 44 ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пеле р-да жерленген

ИМИЫШЕВ Болекбай- к. э. 1904 ж. Актобе уэл. Глушев р-да т. 22. 05 43 ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 01 44 ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Батец р-ны Жестяная Горка а-да жерленген

ИМШОВ Узак - к. э. 1903 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 22. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Пеколыж р-да жерленген

ИЛЬИН ВЛАДИМИР Сергеевич - к. э. 1924 ж. Мойнак р-да т.22 09 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 10 43 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Филимоново а-да жерленген

ИНИЯТОВ Турганбай - к. э. 1918 ж. Конырат р-да т. 1942 Конырат РЭК т. ш. 16. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Денеси сауаш майданында калган

ИНИЯТОВ Жусип - к. э. 1918 ж. Шымбай р-да т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 12 42 ж. сауашта курбан болган Новая Калитва а-да №192 тууысканлар мазарына жерленген

ИНШЕНБЕТОВ Маткарим - к. э. 1922 ж. Шаббаз р-да т. 19 06. 43 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14 07. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Фатиево а-да жерленген

ИНИЯТОВ Жусип - к. э. 1919 ж. Караозек р-ны 1 а/с Алгабас к/з да т. 3 12 41 ж. Караозек РЭК т. ш. 29 12 42 ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Россошан р-ны Новая Калитва а-да № 192 мазарга жерленген

ИНИЯТОВ Мамыт - к. э. 1923 ж. Кегейли р-да т. 1942 ж. Кегейли РЭК т. ш. 8. 09 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ИНДИАМИНОВ Алебай - к. э. 1917ж Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Глушково а-да жерленген

ИНАМАНАЛИЕВ Озбекбай - к. э. 1909 ж. Мойнак пос. т. 13 06 43 ж. Мойнак РЭК т. ш. 24 12 43 ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. жерленген

ИНКАРОВ Бекет - к. э. 1920 ж. Нокис к-да т. 1941 ж. Нокис КЭК т. ш. 1942 ж. майда дерексиз жок болган

ИНДИАМИНОВ Кожабай - к. э. 1917 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 02 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Глушково а-да жерленген

ИНИЯТОВ Бухарбай - к. э. 1920 ж. Шымбай р-ны Азат а/с де т. 1942 ж. июньде Шымбай РЭК т. ш. 30 08. 42 ж. сауашта курбан болган

ИНИЯТОВ Калбай - к. э. 1918 ж. Жалпак жап а/с Октябрь к/з да т. 16 06 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 03 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Поддор р-да жерленген

ИЙИМБЕТОВ Нурымбет- к. э. 1913 ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 22. 01 44 ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Тычовка а-да жерленген

ИНИЯТОВ Досбосын - к. э. 1917 ж. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 17. 12 42 ж. сауашта курбан болган Н. Калитва к. Калинин к/з да жерленген

ИНИЯТОВ Шалабай - к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИНИЯТОВ Юсипбай - к. э. 1918 ж. Халимбек а/с де т. 1941 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 ж. сауашта курбан болган

ИНЖУТКИН Николай Андреевич- к. с-нт Ульянов уэл. т. Шаббаз РЭК т. ш. 3. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Орджоникидзе уэл. Ардон ст. да жерленген

ИНИЯТОВ Уснатдин - с-нт 1920 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Ивановка а-да жерленген

ИНЖАЛИЕВ Петали - к. э. 1909 ж. Тахтакопир р-ны Рамкаш к/з да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 27 11. 43 ж. Киев уэл. Макаров р-ны Лисицы а-да дерексиз жок болган

ИНИЯТОВ Уснатдин - к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 6. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Сум уэл. жерленген

ИНИ Бекдулла - л-нт 1904 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 04 44 ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Седлишен р-да жерленген

ИНМАТОВ Сабыр- к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сухуша а-да жерленген

ИСМАТОВ Жармыган - к. э. 1924 ж. Мойнак р-ны 4 а\с де т. Мойнак РЭК т. ш. 5 09 45 ж. дерексиз жок болган

ИЙСАБАЕВ Балтабай - к. э. 1918 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИЙСАЕВ Жумабай - к. э. 1921 ж. Конырат р-да т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 02 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Беленихино а-да жерленген

ИСМАГУЛОВ Ибайдулла - к. э. 1924 ж. Конырат р-да т. 1942 ж. Конырат РЭК т. ш. 6. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Разумное а-да жерленген

ИСКАНДЕРОВ Аяпберген Косбергенович - л-нт Конырат р-ны Жданов к/з да т. Конырат РЭК т. ш. 12. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дорогобуж р-да №3 мазарга жерленген

ИСМАЙЛОВ Ысак - к. э. 1924 ж. Шаббаз р-да т. 1943 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

ИСМАЙЛОВ Ешмурат - к. э. 1910 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 25 10 42 ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Чиловка р-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Жолдас - к. э. 1917 ж. Мангыт р-да т. 3. 12. 41 ж. Мангыт РЭК т. ш. 10. 06. 44 ж. туткында кайтыс болган Майданек концлагеринде жерленген

ИСМАЙЛОВ Бийсенбай -к. э. 1921 ж. Шаббаз р-да т.1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Барабанво а-да жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Абдигаппар - к. э. 1921 ж. Шымбай к. Куйбышев кешеси 55 жайда т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган Эстониянын Кярекомно а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Ашим - к. э. 1920 ж. 10 а/с Куйбышев к/з да т. 16. 06 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 11. 43 ж. дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Элеу - к. э. 1915 ж. Шымбай р-да т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 ж. июньде дерексиз жок болган

ИСКЕНДЕРОВ Шыраз - к. э. 1920 ж. 1 Май а/с Большевик к/з да т. 14. 04. 41 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 ж. дерексиз жок болган

ИСМАЯЛОВ Бауетдин -к. э. 1903 ж. Шымбай р-ны Калинин к/з да т. 10. 05 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 25. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Тринивки а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Даулет - к. э. 1919 ж. Шымбай р-ны Киров кешеси 86 жайда т. 16. 06. 42 ж. Шымбай РЭК. т. ш. 14. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ульянов р-ны Марино а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Емберген- к. э. Шымбай р-ны Нариманов кешеси 97 жайда т. 3. 12. 41 ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 10. 42 ж. жаракаттан кайтыс болган Волгоград уэл. Сталин к/з да жерленген

ИСМАЙЛОВ Карим - к. э. 1924 ж. Пахтаабад а/с Москва к/з да т. 24. 09. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Хастов р-ны Гагмаз а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Кыдырбай - к. э. 1924 ж. Пахтаабад а/с Сталин к/з да т. 18. 10. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 ж. Смоленск к-да дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Сапарбай - к. э. 1917 ж. Ленинабад а/с Куралпа к/з да т. 12. 06 43 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ИСМЕТОВ Самендер - к. э. 1924 ж. 1 Май а/с Коммунист к/з да т. 18. 10. 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 18 01. 45 ж. дерексиз жок болган

ИСКАНДАРОВ Курбан - к. э. 1919 ж. Торткул к-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 02. 45 ж. сауашта курбан болган Венгриянын Мань а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Осман- к. э. 1925 ж. Торткул к-да т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 01. 45 ж. сауашта курбан болган Польшанын Тварзень пос. 9 мазарына жерленген

ИСАЕВ Тажетдин - к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Горелая а-да жерленген

ИСПАНОВ Турымбай - к. э. 1923 ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сосково а-да жерленген

ИСКАНДЕРОВ Самендер - к. э. 1925 ж. Тахтакопир р-да т. 1944 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСАЕВ Илья - к. э. 1908 ж. Мойнак р-ны Урге пос. да т. Мойнак РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ИСМАТУЛЛАЕВ Аздин - Салин - к. э. 1921 ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 30. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ИСАКОВ Алламурат - к. э.1913 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 24. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Н. Бахмут а-да жерленген

ИСЛАМКУЛОВ Василий Григориевич - к. л-нт. 1912 ж. Чкалов уэл. Октябрь р-да т. Шаббаз РЭК т. ш. 2. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. 2305 тебелигинде жерленген

ИСАКОВ Исмайыл - к. э. 1924 ж. Шаббаз р-да т. Шаббаз РЭК т. ш. П. П. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Горевицы а-да жерленген

ИСУПОВ (Юсипов) Масибет - к. э. 1915 ж. Кыпшак р-ны Сталин к/з да т. Кыпшак РЭК т. ш. 23. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Бруслав р-ны Ястребянка а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Кураеш - к. э. 1915 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 28. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Осташков р-ны Черный Дор ст. да жерленген

ИСМАЙЛОВ Рахман - к. э. 1920 ж. Торткул р-да т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 0Э. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Лазерево а-да жерленген

ИСМАТОВ Нагметулла - к. э. 1921 ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСЛАМОВ Атабек- к. э. 1923 ж. Торткул к-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 04. 44 ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Ковель р-да жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Курбан - к. э. 1920 ж. Караозек р-ны Чапаев к/з да т. Караозек РЭК т. ш. 19. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Литванын Дерменишки а-нан арка батыста жерленген

ИСЯНОВ Ариф - а. с-нт 1921 ж. Торткул к-да т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 01. 45 ж. сауашта курбан болган Венгриянын Горочиковет к-да жерленген

ИСАЕВ Курбанбай - к. э. 1912 ж. Шаббаз р-да т. 26. 06. 42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 11. 43 ж. сауашта курбан болган

ИСМАЙЛОВ Нажиматдин - к. э. 1922 ж. Хожели к-да т. 1941 ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 1942 ж. апрельде дерексиз жок болган

ИСАЕВ Отеп - к. с-нт 1924 ж. Караозек р-да т. 1942 ж. Караозек РЭК т. ш. 23 04. 45 ж. сауашта курбан болган Чехославакияда жерленген

ИСМАГАМБЕТОВ Дауыл - к. э. 1910 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. августа Хожели РЭК т. ш. 30. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Орджоникидзе к-да жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Абдираппар - к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСКЕНДЕРОВ Нуран - к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСАМБАЕВ Амет - к. э.1919 ж. Караозек р-да т. 1942 ж. Караозек РЭК т. ш. 7 03 44 ж. сауашта курбан болган Винница уэл. Ульянов р-ны тууысканлар мазарына жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Хабиз- к. э. 1907 ж. Шымбай р-ны Комсомол к/з да т. 15. 06. 43 ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 11 43 ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Негеровка а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Исак - к. э. Шымбай р-да т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСКАНДАРОВ Карим - к. э. 1922 ж. Шаббаз р-да т.26 06. 42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15 12. 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Камышин к да жерленген

ИСАЕВ Алим - к. э. 1920 ж. Шаббаз р-да т. 26. 04 41 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29 01 45 ж. сауашта курбан болган

ИСКЕНДЕРОВ Аллаяр - к. э. 1919 ж. Мангыт р-да т.1943 ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСАКОВ Алланияз - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИСМЕТОВ Раушан - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИСКЕНДАРОВ Курал - к. э. 1918 ж. М. Горький к/з да т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш.1943 ж. сауашта курбан болган

ИСКАНДАРОВ Пирназар - к. э. 1919 ж. Калинин к/з да т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ИСАКОВ Каллибек - к. э.1907 ж. Шымбай р-да т. Караозек РЭК т. ш. 1944 ж. февральда дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Ибрайым - к. э. 1913 ж. Кыпшак р-да т. 29. 06. 42 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Суборовка а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Ибрайым - с-нт1923 ж. Кыпшак р-да т. 29. 06. 42 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Лепешкино а-да жерленген

ИСЕНОВ Юлдаш- к. э.1923 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 9. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Масановка а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Кадирбай - к. э. 1923 ж. Мангыт р-ны Каганович к/з да т. 18. 06. 42 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Хайтбай - к. э.1911 ж. Мангыт р-ны Пионер к/з да т. 3. 02. 41 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИСЛАМОВ Атабек - к. э.1920 ж. Торткул к-да т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Ковель р-да жерленген

ИСАЕВ Акрада - к. э. 1914 ж. Торткул к. Загоровка кешесинде т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Минск р-ны Опраксино а-да жерленген

ИСМАНОВ Асаматдин - к. э. 1919 ж. Конырат р-ны 10 а/с Каганович к/з да т. 1943 ж. Конырат РЭК т. ш. 19. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Новосокольники р-ны Шейкино а-да тууысканлар мазарына жерленген

ИШАЙЛОВ Турсын - к. э. 1911 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. Хожели РЭК т. ш. 20. 02 44 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

ИСМАИЛОВ Бауетдин - к. э. 1914 ж. Хожели р-да т.1942 ж. Хожели РЭК т. ш. 27. 09. 42 ж. дерексиз жок болган

ИСМАМУТОВ Убдиуалий - к. с-нт 1923 ж. Кыпшак р-да т. 1942 ж. Кыпшак РЭК. т. ш. 10. 09. 44 ж. дерексиз жок болган

ИСМАИЛОВ Якыпбай - к. э. 1916 ж. Шаббаз р-да т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Перелизово а-да жерленген

ИСМАИЛОВ Бийсенбай - к. э. 1921 ж. Шаббаз р-да т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Барабанов а-да жерленген

ИСМАИЛОВ Жолдас - к. э. 1915 ж. Мангыт р-ны Киров к/з да т. 3. 12. 41 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИСМАИЛОВ Узакбай - к. э. 1923 ж. Нокис КЭК т. ш.

ИСМАИЛОВ Якып - к. э. 2 а/с Совнарком к/з да т. 1942 ж. Кегейли РЭК т. ш. 4. 12. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровен р-ны Петрикий а-да жерленген

ИСМАИЛОВ Султан - к. э. 1912 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РЭК т. ш. 9. 03 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Темкин р-да жерленген

ИСМАМУТОВ Абдулла - к. э. 1924 ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. 20. 05. 43 ж. дерекиз жок болган (Ростов уэл. Шапошников хут. туткынга тускен).

ИСМАИЛОВ Ильяс - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИСАЕВ Аташ - к. э. 1922 ж. Нокис р-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 07. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Вилей уэл. Браслав р-ны Оплея а-да жерленген

ИСМАИЛОВ Искендер - к. с-нт 1924 ж. 1 Май а/с Большевик к/з да т. 18. 10 42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новгород р-ны Тютицы а-да жерленген

ИСМАИЛОВ Мадияр - с-нт 1919 ж. Торткул р-ны Шыбыклы а/с де т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 22 11 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Бекетовка а-да жерленген

ИСАКУЛОВ Абдулла - к. э. 1916 ж. Конырат р-ны Киров к/з да т. 1941 ж. Конырат РЭК т. ш. 2 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Корчмино а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Аллам - к. э. 1912 ж. Мангыт р-ны Ахунбабаев к/з да т. 4. 30. 43 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Ражап - к. э. 1921 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 ж. майда дерексиз жок болган

ИСКАНДАРОВ Салый - к. э. 1919 ж. Торткул р-да т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш. 1941 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ИСКАНДАРОВ Самандар - к. э. 1924 ж. Торткул р-ны Шорахан а/с де т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 ж. майда дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Каландар - к. э. 1920 ж. Торткул р-да т.1940 ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 ж. майда дерексиз жок болган

ИСАКОВ Матъякуб - к. э. 1925 ж. Торткул р-да т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ИСМАЙЛОВ Ибрайым - к. э. 1920 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 7. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Свентян р-ны Яняйце а-да жерленген

ИСЕНБАЕВ Желтаф - к. э. 1909 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. январьда Хожели РЭК т. ш. 6. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

ИШМУХАМЕДОВ Жолдас - к. э. 1904 ж. ККАССР-да т. 1942 ж. Конырат РЭК т. ш. 19. 07. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Кинешма к-да жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Даулет - к. э. 1903 ж. Мойнак пос. да т. 13. 09. 43 ж. Мойнак. РЭК т. ш. 14. 09. 44 ж. сауашта курбан болган Латвияда жерленген

ИСМАГАМБЕТОВ Есберген - к. э. 1919 ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 2 08. 44 ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Красин р-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Кошкарбай - к. э. 1919 ж. Мойнак р-да т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 06. 43 ж. сауашта курбан болган Брянск да жерленген

ИСМАИЛОВ Хожагелди - к. э. 1925 ж. Мойнак р-ны 5 а/с де т. 30 09 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ульянов р-ны Куынь а-да жерленген

ИСМАГАМБЕТОВ Турдан - к. э. 1921 ж. Мойнак р-ны 6 а/с де т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 29 01 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Темкин р-ны Редкино а-да жерленген

ИСУНКЕНОВ Турсынбай -к. э. 1918 ж. Мойнак р-ны 5 а/с де т. 1941 ж. декабрьде Мойнак РЭК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИСАЕВ Орынбай -к. э. 1920 ж. Актобе уэл. 7 а\с де т. 2 07 42 ж. Мойнак РЭК т.ш. 3 10. 43 ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Дмитриев р-да жерленген

ИСАНБЕТОВ Калбай -к. э. 1922 ж. Мойнак пос. да т. 2. 07 42 ж. Мойнак РЭК т. ш.1943 ж. июльде дерексиз жок болган

ИСАТОВ К. - 1923 ж. Мойнак пос. т. 18. 06 43 ж. Мойнак РЭК т. ш. 26 02 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Орджонокидзе р-да жерленген

ИСТЕБАЕВ Отен -к. э. 1917 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 21 02 43 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Шкварово а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Кайыпберген - к. э. Тахтакопир р-да т. 1. 02 44 ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Чисти а-да жерленген

ИСАМАНОВ Оспан - к. э. 1915 ж. ККАССР-да т. Шымбай РЭК т. ш. 3 02 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Внуково а-да жерленген

ИСРАИЛОВ Исар -к. э. 1913 ж. Ташкент уэл. т.Торткул РЭК т. ш. 9. 09 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Редкино а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Ысак - к. э. 1910 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 14. 06 44 ж. сауашта курбан болган Карело-Фин жеринде жерленген

ИСМАИЛОВ Ыса - к. э. 1920 ж. Караозек р-да т. 3 12 41 ж. Караозек РЭК т. ш. 28 08 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Емберген- к. э. 1912 ж. Шымбай р-ны Бахытлы а/с Таза курал к/з да т. 9 12. 41 ж. Шымбай РЭК т. ш. 16 10 42 ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Волгострой хутэрында жерленген

ИСЛИЯЛОВ Янай - к. э. 1920 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 09 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Эстониянын Валгаск уезди Раудьяни а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Ешмурат - к. э. 1910 ж. Хожели р-ны 6 а/с де т. 1941 ж. сенткбрьдз Хожели РЭК т. ш. 25 10 42 ж. сауашта курбан болган Воронеж к-нын Ленин р-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Матнияз - к. э. 1920 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 9 02 44 ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Шим р-ны Медведь а-да жерленген

ИСМАЙЛОВ Кыдырбай - к. э. 1920 ж. Мангыт р-ны Гурлен а/с Сталин к/з да т. Мангыт РЭК т. ш. 1943 ж. январьда дерексиз жок болган

ИСКАНДАРОВ Оразбай - к. э. 1916 ж. Кыпшак р-да т. 29 06 42 ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Амат - к. с-нт 1904 ж. Башкуртстан АССР ында т. 11 12 42 ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСМАЙЛОВ Балтабай - к. э.1923 ж. Мангыт р-ны М Горький к/з да т. 18 06. 42 ж. Мангыт РЭК т. ш.

ИСМАЙЛОВ Халила - к. э. 1924 ж. Кыпшак р-да т. 27 09 42 ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСАЕВ Кууанышбай - к. э. 1920 ж. Кыпшак р-да т. 1941 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 ж. сауашта курбан болган

ИСАКОВ Нажим - к. э. 1323 ж. Кыпшак р-да т. 1943 ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСКЕНДЕРОВ Курбанбай - к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ИСАБЕКОВ Кууат - к. э. 1914 ж. т. Шаббаз РЭК т. ш.

ИСКЕНДЕРОВ Якып - к. э. 1920 ж. Ленинабад к/з да т.1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш.

ИСКЕНДЕРОВ Рейим - к. э. 1917 ж. т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш.

ИСМАЙЛОВ Мадирейим - к. э. 1923 ж. т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. Сталинград уэл. жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Куряз - к. э. 1917 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш.

ИСКЕНДЕРОВ Розым - к. э. 1924 ж. т. 1940 ж. Беруний РЭК т. ш. 1942 ж. сауашта курбан болган

ИСМАЙЛОВ Калжан - к. э. Караозек РЭК т. ш.

ИЙСАЕВ Атажан - к.э. 1921 ж. Торткул р-да т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш. 28 03 44 ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Рыбнин р-ны Воронков а-да жерленген

ИТИГУЛОВ Хуташ - к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-ны 4 а\с де т. Тахтакопир РЭК т.ш. 1943 ж. июньде дерексиз жок болган

ИЙТУЛОВ Кутыш - к. э. 1919 ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 16 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ИСМАИЫЛОВ Алламурат- к. э. 1918 ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 25 09. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Ярославль к-да Леонтьев мазарына жерленген

ИСЕНБЕТОВ Хачум - к. э. 1902 ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 10 12 42 ж. Сталинград уэл. Орловка а-да дерексиз жок болган

ИЙСАКУЛОВ Жанар - к. э. 1909 ж. Хожели р-да г. Хожели РЭК т. ш. 8 12 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Бобкино а-да жерленген

ИСАКОВ Жалмен - к. э. 1919 ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 14. 04 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Киев к-нын Лукьяновка а-да I мазарга жерленген

ИСАЕВ Роман Дмитриевич - к. э. 1901 ж. Смоленск уэл. т. Хожели РЭК т. ш. 1943 ж. январьда дерексиз жок болган

ИСАКОВ Хасан - к. э. 1902 ж. Уральск к-да т. Хожели РЭК г ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ИСАКОВ Исмайыл - к. э. 1918 ж. Шаббаз р-да т. 26. 04 41 ж. Шаббаз РЭК т. ш.11 11. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Горевицы а-да жерленген

ИСМАЙЫЛОВ Елдаш - к. э. 1905 ж. Шаббаз р-да т. 20. 05 43 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10 10 42 ж. сауашта курбан болган Молгобек а-нан 850 м кублада тобеликтин кубла тарепинде жерленген

ИСМАЙЫЛОВ Жумабай - к. э. 1925 ж. Шаббаз р-да т. 19. 09 43 ж. Шаббаз РЭК т. л. 7. 03 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Рыленки а-да жерленген

ИСМАЙЫЛОВ Каландар - к. э. 1925 ж. Шаббаз р-ны Социализм к/з да т. 19. 09. 43 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5 08. 44 ж. сауашта курбан болган Кельиин воеводы Радом к. Грабовец а-да жерленген

ИСМАИЫЛОВ Ражапбай - к. э. 1921 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 10 43 ж. дерексиз жок болган

ИСКЕНДЕРОВ Юлдаш - к. э. 1918 ж. Торткул р-да т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 5 08. 43 ж. сауашта курбан болган Калуга к. №78 мазарынын шыгыс тарепиндеги Пятницкое койышылыгына жерленген

ИСАКОВ Аллаберген - к. э. 1923 ж. Шаббаз р-ны Ханжап а\с де т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 09 42 ж. сауашта курбан болган Воронеж нын Ленин р-да жерленген

ИСМАИЫЛОВ Телеген - к. э. 1910 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 8 03. 44 ж. сауашта курбан болган Подольскийде жерленген

ИСАПУНОВ Кайля - к. э. 1923 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 9 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

ИСМАЙЫЛОВ Каллибек - к. э. 1924 ж. Ворошилов к/з да т. 19. 10. 42 ж. Кегейли РЭК т. ш. 26 11. 43 ж. дерексиз жок болган

ИСКЕНДЕРОВ Жолдас - к. э. 1920 ж. Конырат р-ны Сталин к/з да т. 15 05. 43 ж. Конырат РЭК т. ш. 1944 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ИСМАИЫЛОВ Ибрайым - к. э. 1913 ж. Кыпшак р-да т. 29. 06. 42 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Суборовка а-да жерленген

ИСМАИЫЛОВ Аллан - к. э. 1912 ж. Мангыт р-да т. 4 10. 43 ж. Мангыт РЭК т. ш. 2. 03. 44 ж. сауашта курбан болган Николаев уэл. Беляевка а-да жерленген

ИСАКОВ Жамал - к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-ны Калинин к/з да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942 ж. февральда сауашта курбан болган Курск уэл. Троснян р-ны Никольск а-да жерленген

ИСМАИЫЛОВ Колберген - к. э. 1911 ж. Тахтакопир р-ны Куйбышев к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944 ж. февральда сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротин р-ны Чисти а-да жерленген

ИСАКУЛОВ Ийсабай - к. э.1921 ж. Тахтакопир р-ны Ворошилов к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 ж. апрельде жаракаттан кайтыс болган Эльс к-да №5 мазарга жерленген

ИСМАИЫЛОВ Адамбек - к. э. 1916 ж. Тахтакопир р-ны Тахтакопир пос. да т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 ж. августа жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Чушев р-ны Терповал а-да жерленген

ИСКЕНДЕРОВ Рейимбай - к. э. 1920 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 1945 ж. январьда дерексиз жок болган

ИСАКОВ Матьякуб - к. э. 1925 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 09 44 ж. сауашта курбан болран Польшанын Ласкашев к-да жерленген

ИСКАНДАРОВ Пирназар - к. э. 1916 ж. Мангыт р-да т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш.1944 ж. апрельде дерексиз жок болган

ИСМАИЫЛОВ Абдулла - к. э. 1909 ж. Мангыт р-да т. 1941 ж. Мангыт РЭК т. ш. 23. 09 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лысково ст. да жерленген

ИЙТЖАНОВ Салмза - к. э. 1910 ж. Шаббаз р-да т. 1941 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИТЕГУЛОВ Шершен - к. э. 1917 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 1Ь. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Дарсуники а-да Немон дарьясынын бойына жерленген

ИЙТАЛИЕВ Туралы - к. э. 1921 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш. 20. 03 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Жерленген

ИМАНОВ Инаят - к. э. 1911 ж. т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСМАИЫЛОВ Ражапбай - к. э. 1920 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИБРАЙЫМОВ Атахан - к. э. 1920 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ИМАНОВ Ауезбай - к. э. 1923 ж. т. 1У42 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИСМАИЫЛОВ Искандар - к. э. 1924 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ИМАЛАТДИНОВ Чатсан - к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-да т.1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02 44 ж. дерексиз болган

ИБАДУЛЛАЕВ Бегим - к. э. 1923 ж. Торткул р-ны Дзержинский к/з да т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 44 ж. дерексиз жок болган

ИБАДУЛЛАЕВ Бегдулла - к. э. 1919 ж. Торткул р-ны Дзержинский к/з да т. 1939 ж. Торткул КЭК т. ш. 18. 44 ж. дерексиз жок болган

ИШНИЯЗОВ Кадирбай - к. э. 1917 ж. Торткул к-да т. 1941 ж. Торткул КЭК т. ш. 12 41 ж. дерексиз жок болган

ИЗИМБЕТОВ Отеген - к. э. 1918 ж. Тахтакопир р-ны 2 а/с де т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 ж. дерексиз жок болган

ИБАДУЛЛАЕВ Иманин - к. э. 1917 ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. т. 07. 42 ж. дерексиз жок болган


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня   © 2006. Права на сайт принадлежат kungrad.com.
При использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна.
Администратор