Книга памяти Каракалпакстана =A=

АЛЛАШЕВ Жанабай—к. э. Хожели РЭК т. ш. 6. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Волгоград уэл. Клет р-ны СтароКлет тууысканлар мазарына жерленген

АСАНОВ Хенмурат—к. э. 1912-ж. Кегейли р-да т. Кегейли РЭК т. ш. 15. 11. 42-ж. Волгоград уэл. Клет р-да жерленген

АЙЖАНОВ Каракайым—к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

АРЗЫМБЕТОВ Жуманбет— к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

АРЫКОВ Кеулимжай—к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

АЙТЖАНОВ Ешжан—к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

АЙТЖАНОВ Сайыт—к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган