Книга памяти Каракалпакстана =Ц=

ЧАЙФУДИНОВ Масхот Шарафудинович — ефр. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Ширвинд к. Фейвор Пауведлеккен а. да жерленген

ЧАЛЧАСБАЕВ Токтабай — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Стромец а. да жерленген

ЧАБАНОВ Григорий Федорович — к. э. 1909-ж. Шымбай к-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Белый камень а. да жерленген

ЧАРЛИЕВ Жуманазар — к. э. 1920-ж. Торткул к-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. да жерленген

ЧАЙКИН Владимир Григорьевич — к. э. 1920-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 26. 10. 43-ж. Могилев уэл. да дерексиз жок болган

ЧАПАШЕВ Ибрайым — к. э. 1907-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЧАРЫЕВ Дурды — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Акбашлы а/ с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Арбузово а. да Нева дарьясынын сол жагасына жерленген

ЧАУДЫРБАЕВ Ешимбет — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

ЧАНБАЕВ Толыбай — к. э. 1925-ж. Нэкис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 26. 04. 44-ж. Молдавияда дерексиз жок болган

ЧАПУРНОВ Павел Иванович — к. э. 1904-ж. Куйбышев р-нда т. Куйбышев РЭК т. ш. 21. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Балаклеев р-ны Грачевая сайынан 1 км кублада 133.7 тобелигине жерленген

ЧАРЛУХАСАНОВ Оракбай — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 31. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Жеребки а. да жерленген

ЧАМБИЧАРИКОВ Халимбер — ефр. 1920-ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Петелье хут. да жерленген

ЧАНЛИЕВ Жуманазар — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 10. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. да жерленген

ЧАРАЕВ Матариз — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 8. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Теребутицы а. да жерленген

ЧАМЕВ Ажим — к. э. 1893-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-нда жерленген

ЧАТБАЕВ Бекмурат — к. э. 1909-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Пловск р-ны Новелье а. да жерленген

ЧАТАСОВ Кууандык — к. э. 1918-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. мартта шыгыс Пруссиянын Гутштадк к-да дерексиз жок болган

ЧАЙТАСОВ Полат — к. э. 1913-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЧАРЛИЕВ Жуманазар — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Горожанке а. да жерленген

ЧАНГИТБАЕВ Мырзахмет — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны Тазакала к-зында т. 18. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

ЧАМАЕВ Ажим — к. э. 1921-ж. Конырат р-ны 3 а/с  де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны СпасБолоздьга а. да жерленген

ЧЕБИКЕЕВ Еремин Петрович — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРНЕВ Аллаяр — к. э. 1912-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ЧЕРЕВКО Петр Емельянович — к. э. 1908-ж. т. кодырат РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. Ростов уэл. да дерексиз жок болган

ЧЕРНЫШЕВ Николай Михайлович — л-нт 1913-ж. Ростов уэл. Шахты к-да т. Шымбай РЭК т. ш. 3. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Борисполь р-ны Казачьи тауына жерленген

ЧЕРНОВ Николай Петрович — л-нт 1909-ж. Татарстан АССР Мамадыш к-да т. Шымбай РЭК т. ш. 13. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Австриянын Сенготтард у. ди Лайм а. да жерленген

ЧЕРЛАНОВ Абдирейим — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. Комсомол р-нда жерленген

ЧЕРКАСОВ Петр Алексеевич — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Старь а. да жерленген

ЧЕРЕКЕПОВ Минаж — к. э. 1908-ж. Шымбай р-ны Бахытлы а/с  де т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЧЕРЕПАНОВ Степан — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Венко а. да жерленген

ЧЕРЕПАНОВ Степан И. — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. да жерленген

ЧЕРАЛИЙЕВ Аксуубай — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 12. 13-ж. Кировоград уэл. Новгород р-ны Кучевка ст. да дерексиз жок болган

ЧЕРНЕЦ Дмитрий — к. э. 1910-ж. Шымбай к. Хлопкозавод кошеси. 71 жайда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРНЕНКО Дмитрий Патенович — к. э. 13. 07. 1919-ж. Мойнак р-нда т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Вельский р-ны Егорье а. да жерленген

ЧЕТЫРБАЕВ Жолдас — к. э. 1906-ж. Шаббаз р-нда т. 25. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Медведевка а. да жерленген

ЧЕРНОЯРОВ Тимофей Ефимович — с-нт 1925-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ЧЕЙТАСОВ Булат — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

ЧЬБАКОВ Стахеевич — к. э. 1916-ж. Батыс Казакстан уэл. Урал к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЧЕРНЫШЕВ А. А. — к. э. 1911-ж. Чистополь к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЧЕРЕМИСОВ Петр Дмитриевич — к. э. 1909-ж. Шаббаз р-да т. 13. 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Австриянын Мистельбах р-нда жерленген

ЧЕРНЫШЕВ Семен Антонович — к. э. 1911-ж. Ташкент к-да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 09. 42-ж. дерексиз жок болган Ленинград уэл. да жерленген

ЧЕРНИЯЗОВ Усенбай — к. э. 1919-ж. Мойнак ргны 6 а/с  де т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. да жерленген

ЧЕРНЕНКО Алексей Романович — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 27. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курган р-нда жерленген

ЧЕРДЫНЦЕВ Иван Осипович — к. э. 1912-ж. Мойнак р-ны 6 а/с  де т. 12. 04. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30. 07. 42-ж. Севастополь к-да дерексиз жок болган

ЧЕГУНОВ Александр Григорьевич — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Арка батыс Тчнисте 30 тобеликке жерленген

ЧЕРНОЯРОВ И. Е. — к. э. 1908-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болрай.

ЧЕРКАССКИЙ  Н. И. — к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЧЕРНИЯНКО Александр Алексеевич — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 27. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРПИН Трофим Степанович — к. э. 1920-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 12. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Белгород уэл. Перелестное а. да жерленген

ЧЕРНЫШЕВ Илья Степанввич — к. э. 1922-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 5. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Баликино а. да жерленген

ЧЕГАНОВ Леонтий Матвеевич — к. э. 1920-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 17. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Олшанка а. да жерленген

ЧЕРШИН Тимофей Денисович — с-нт 1921-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 11. 42-ж. сауашта курбан болган

ЧЕРНОВ Никофор Семенович — к. э. 1904-ж. Торткул к.  т. 1942-ж. Тертхул РЭК т. ш.  июльде дерексиз жок болган

ЧЕЙКАЕВ Кирилл Моисеевич — к. э. 1923-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Воронеж уэл. Алексеевич к-да жерленген

ЧЕКУНОВ Александр Григорьевич — с-нт 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 14. 10. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган

ЧЕРИМБЕТОВ Пиримбет — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРНОВ Иван Васильевич — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРНЫЙ Григорий — к. э. 1919-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРКАШИН Иван Федорович — к. э. 1920-ж. Курск уэл. да т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 7. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Сарнейка а. да жерленген

ЧЕРКАСОВ Петр Алексеевич — к. э. 1908-ж. Караозек р-нда т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 4. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Старь а. да жерленген

ЧЕГУНОВ Александр Григорьевич — к. э. 1915-ж. Андижан к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Туапсе к. нан аркашыгыста 301тобеликке жерленген

ЧЕРНОЯРОВ Михаил Семенович — к. э. 1915-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тепобебон р-нда жерленген

ЧЕРЕПАНОВ Михаил Константинович — к. э. 1923-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Клаус Вайтев хут. да №172мазарга жерленген

ЧЕЛАБКО Григорий Антонович — к. э. 1898-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Бобровка а. да жерленген

ЧЕМЕТАЕВ Якыпбай — к. э. 1919-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Поддор р-да жерленген

ЧЕРКАСОВ Михаил Никифорович — к. э. 1904-ж. Курган уэл. Звериноголов р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЧЕРНЕЕВ Иван Тимофеевич — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. Синявск р-нда дерексиз жок болган

ЧЕКАНОВ Дуйсенбай — к. с-нт 1907-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 10. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ЧЕРЕМБЕТОВ Незумбет — к. э. 1917-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Авчино а. да жерленген

ЧЕРАНБЕТОВ Шарип — к. э. 1918-ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 1. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Клименки а. да жерленген

ЧЕРОЙ Григорьевич — к. э. 1921-ж. Орлов уэл. да т. Мойнак РЭК т. ш. 5. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧЕВЕЛЕВ Николай Леонтьевич — к. э. 1901-ж. Караозек р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ЧЕРЕМБЕТОВ Жалпай — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Сморожевая а. да жерленген

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Степан Игнатьевич — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 19. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Сегед к-да жерленген

ЧЕРЕНКОВ Виктор Никитович — к. э. 1902-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Кузмнич а. да жерленген

ЧЕРНЕЦОВ Павел Алексеевич — а. л-нт 1919-ж. Торткул к. Заводная кошеси 72 жайда т. Торткул РЭК т. ш. 20. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Новгород р-ны Кушш Сельцо а. да жерленген

ЧЕМИНАСОВ Игамберди — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 15. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Горки а. да жерленген

ЧИЧРОВ Билял — а. с-нт 1910-ж. Казакстан ССРы Семипалатинск к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ЧИКАДЫНОВ Виктор Васильевич — к. э.  Нокис к-да т. 23. 06. 41-ж. сауашта курбан болган

ЧИМБАНОВ Исмахамбет — к. э. Нокис к-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЧЕКПАРОВ Танбай — к. э. 1900-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 20. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Гойлиши а. да жерленген

ЧИБИКЕЕВ Юклантий В. — к. э. 1918-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЧИМБЕРГЕНОВ Емберген — к. э. 1919-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

ЧИБИКЕЕВ Илья Евгеньевич — к. э. 1912-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Горький уэл. да жерленген

ЧИРАКАЕВ  Н. Ф. — к. э. 1914-ж. Нокис к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЧИШАНОВ Бийсенбай — к. э. 1910 -ж. Хожели к-да т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 8. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. Кырым к. ГорноВеселый хут. да жерленген

ЧИНЕЕВ Михаил Андреевич — к. э. 1919-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

ЧИБИКЕЕВ Никита Михайлович — к. э. 1919-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ЧИРИКАЕВ Алексей Иванович — с-нт 1906-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уел. Медведин а. да жерленген

ЧИРКИН Трогри Степанович — к. э. 1906-ж. Яклов уэл. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Пегровка а. да жерленген

ЧИДИКЕЕВ Марьям С. — к. э. 1914-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧИМБАЕВ Рсымбет — к. э. 1908-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тихвин р. да жерленген

ЧИЛИМБЕТОВ Байтеке — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны Кызылнур к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. июльде сауашта курбан болган Могилев уэл. Кучариков а. да жерленген

ЧИДИКОВ Федор Т. — к. э. 1914-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧИМАНЗАРОВ Дейхай — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 7. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Тула к. Южная Поляна р-нда жерленген

ЧИГИРОВ Белян — с-нт 1916-ж. т. Нокис КЭК т. ш. 9. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Орловка а. да жерленген

ЧИНЯЕВ Василий Тимофеевич — к. э. 1915-ж. ККАССР да т. Хожели РЭК т. ш. 12. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

ЧИБИКЕЕВ Юкланты Власович — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. Орлов уэл. Букань а. да дерексиз жок болган

ЧИЛИМБЕКОВ Узакбай — к. э. 1920-ж. Челябинск р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-нда жерленген

ЧАУДЫРБАЕВ Юлдаш — кг э. 1924-ж. Мангыт р ны Буденный к-зында т. 23. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

ЧАУДЫРБАЕВ Ражап — к. э. 193 9-ж. Мангыт р-ны М. Горький к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 26. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ржевск р-нда жерленген

ЧАУДЫРБАЕВ Ражаб — к. э. 1921-ж. Каганович к. зында т. 23. П. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЧАУДЫРБАЕВ Узакбай — к. э. Энгельс к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ЧРИЖЕТОВ Яшин Кажымуратович — к. э. 1914-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Гонтова Линка а. да жерленген

ЧУМАНЬЦОВ Худайберген — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 30. 10. 42-ж. Сталинград к-да дерексиз жок болган

ЧУМАТОВ Нурымбет — Кытай а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЧУАНОВ Кыпшакбай — к. э. 9 а/с  Кызылкум к/з да т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. июньде сауашта курбан болган

ЧОЛАКОВ Чулли — к. э. 1918-ж. Кытай а/с  де т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЧУЧУНОВ Григорий Григорьевич — с-нт 1920-ж. Кегейли р-ны Молотов кошеси. 20 жайда т. 14. 07. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ЧУМАКОВ П. Е. — к. э. 1913-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ЧУМАЧЕНКО Степан Иванович — к. э. 1912-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 09. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ЧУЛАНОВ Боланбек — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 15. 20. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. з. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ЧУМАКОВ Тихон Григорьевич — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрде дерексиз жок болган

ЧОЛАНОВ Султанбек — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зубцов р-нда жерленген

ЧУМАКОВ М. Е. — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ЧОНДАСОВ Римбай — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧУМАКОВ Федор Васильевич — к. э. 1906-ж. Караозек р-нда т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 25. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧУМАКОВ Фома Васильевич — к. э. 1906-ж. Хожели к. дл т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЧУЛКОВ Иван Иванович — к. э. 1924-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ЧУМАНОВ Паяк — к. э. 1912 -ж. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 25. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Котлубань а. да жерленген

ЧУДЗЕЛЬМАН Арон Шлемович — к. э. 1923-ж. к. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 08. 44-ж. Латвиу ССР Будберг волосты Баус у. де жерленген

ЧУМАНЕНКО Федор Иванович — к. э. 1908-ж. Мойнак р-ны Ушсай пос. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Дергачев р-ны Проходы а. да жерленген

ЧУМАНЯЗОВ Иволда (Ибадулла) — к. э. 1910-ж. Хорезм уэл. Дурмен а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 06. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Андреев ауылы №1 мазарга жерленген

ЧУНДРОВ Александр Д. — к. э. Сталинград уэл. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 3. 12. 42-ж. сауашта курбан болган

ЧОКАНОВ Абдирахман — к. э. 1900-ж. Шымбай к-да т. Шымбай РЭК т. ш. 24. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. да жерленген

ЧАКАНОВ Абдирахман — к. э. 1905-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ЧУМАКОВ Федор — к. э. Караозек р-нда т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде сауашта курбан болган

ЧУРИКОВ Александр Яковлевич — к. э. 1915-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 31. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧУРНОВ Василий Григорьевич — к. э. 1917-ж. Петропавлов Сухотино а. да т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧУРУМОВ Темирант — к. э. 1916-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 25. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгин р-нда жерленген

ЧУДИН Петр Матвеевич — к. э. 1904-ж. Нокис к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ЧУМАНИЯЗОВ Худайберген — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 28. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧЕЛОБАЕВ Шукирбай — к. э. 1919-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ЧАЛКИН Владимир Алексеевич — к. э. 1923-ж. Торткул к-да т. Торткул КЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧАНГИТБАЕВ Мырзахмед — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны 8 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧАНГЫТБАЕВ Мырзакул — к. э. 1900-ж. Кыпшак р-ны 8 а/с  де т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ЧАРИЕВ Шери — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ЧЕРНОВ Исак Ильич — к. э. 1921-ж. Новосибирск уэл. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган