Книга памяти Каракалпакстана =Х=2

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ХАЛИЛАЕВ Аймурат —к. э. 1920-ж. Тельман к-зы Пахтаабад а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус р-ны Чериково а. да жерленген

ХАКИМОВ Кутыбай —к. э. 1916-ж. Тельман к-зы Пахтаабад а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 25. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-ны Новая деревня а. да жерленген

ХАЛИЛАЕВ Генжебай — к. э. 1914-ж. Пионер к-зы Караозек а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХАЖИЕВ Батыр —к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ХАЛИКОВ Мерет — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАЖЫМОВ Маден —к. э. 1914-ж. Шымбай р-ны Маданият  а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ХАМЗИН Сабыр —к. э. 1910-ж. Костанай уэл.  т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ХАЛИЛАЕВ Нургалий — к. э. 1915-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Генжебай — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Уллы Баг а/с  де т. Торткул РЭК т. ш. 03. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Губино а. да жерленген

ХАЗИЕВ Арыз —к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 31. 03. 41-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Рыленки а. да жерленген

ХАЛЛИЕВ Дурдыгули —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш.

ХАРАБИКОВ Жалгас —к. э. Нокис к-да т. Конырат РЭК т. ш. 30. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМАТОВ Таганмурат — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХАЛИЕВ Яхмут —к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 10. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Гонтово Линка а. да жерленген

ХАЛЖАНОВ Сыдык —к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ХАИТОВ Иззат —к. э. Конырат РЭК т. ш.

ХРОМОВ Иван Федорович— к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Алексеевка а. да жерленген

ХРАМОВ Александр Васильевич —к. э. 1905-ж. Чкалов к-да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Кабардино Балкар АССРы да жерленген ген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Алланияз —к. э. 1919-ж. Шымбай р-ны 1 Май а/с  де т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Чкалов р-ны Говотки а. да жерленген

ХУДАБАЕВ Куанышбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-ны Социализм к-зында т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 30. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Минск уэл. Радусск р-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кодыл — к. э. 1905-ж. Конырат р-ны Орджоникидзе к-зында т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 06. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Знаменск р-ны Субботцы а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Отеули —к. э. 1924-ж. Шымбай р-ны 3 а/с  де т. 1706. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 04. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Павноленко а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ганий — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Базарбай — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 03. 12. 41-ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ибрайим — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. о. 08. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ленинск к-да жерленген

ХУДАЯРОВ Режеп — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Коммунизм к-зында т. 10. 12. 42-ж. Конырат РЭК т.ш. 17. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Страпков р-да жертснген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жанабай — к. э. 1922-ж. Сталин к-зында т. 1941-ж. декабрьде Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хажи — к. э. 1908-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Бабажан — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Синязино а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бабажан – к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Кобылина а. №9 мазарга жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Камал — к. э. 1916-ж. Совет к-зы М. Горький а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошкар—к. э. 1920-ж. Ленин к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бердибай—к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. майда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Орынбай — к. э. 1922-ж. 9 а/с  де т. 1942г-ж. Конырат РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумабай —к. э. 1921-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Баймурат —к. э. 1921-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган Саратов к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ярылкап—к. э. 1923-ж. 9 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бекбай — к. э. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 06. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Конотоп к-да № 34 мазарга жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Толыбай — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 26. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Барсуки а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Артык—к. э. 1916-ж. Конырат р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 16. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Назимово а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Артык — к. э. 1910-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ермамбет — к. э. Тельман к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сейитмурат — к. э. 1911-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 17. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Рудня а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ракымбай —к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 17. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Хравки а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдикадир — к. э. 1924-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хабибулла — к. э. 1910-ж. Конырат р-нда т. 1942 -ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 28. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Студенец а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хасан — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Клет р-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумат — к. э. Калинин к-зы 3 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 11. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумабай— к. э. 1918-ж. Комсомол к-зы М. Горький а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жуманазар — к. э. 1910-ж. Мангыт р-ны Холимбет а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жуманияз—к. э. 1905-ж. Мангыт р-ны Дурмен а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ермамбет —к. э. 1912-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Еримбет —к. э. 1909-ж. Андреев к-зы 7 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадир— к. э. 1920-ж. Интернационал к-зында т. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 02. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ковальки а. да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Шерназар—к. э. 1910-ж. Кегейли р-ны Обком к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель к-да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Кудияр — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ А. — к. э. 1914-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абди—к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1412. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Плоты а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нуратдин —к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Высокое а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оралбай—к. э. 1902-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Бухарево а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Игамберген — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 04. 45-ж. сауашга курбан болган Германиянын Насдорф а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жаббар—к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кырым АССРы Уражш а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сапар — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Баба—к. э. 1920-ж. Торткул цда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ата —к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жолдасбай — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдулла—к. э. 1922-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК к. ш. 01. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ХУДЕКОВ Мамбетсапа — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Аминбай—к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Чернигов уэл. Прокоповка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кабыл — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 08. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Августинов к-да жерленген

ХУСТАНОВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш.10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Тлушенск волостында жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рейимбай—к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдиуалий—к. с-нт 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Померания к. Бабин а. да жерленген

ХУДЫКОВ Файзулла — к. э. 1925-ж. Шаббаз р-ны Сталин к-зында т. 20. 10. 44-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17.04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Бранденбург к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Карим — к. э. 1910-ж. Шаббаз р-нда т. 2005. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Ливный к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабур —к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 11. 05. 44-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Березовск р-ны Ольховатка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Отепберген—к. э. 1910-ж. Партизан к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 15. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Волгоград к. Советская р-ны Горнопольянск а/с  Гуля Королева атындагы парктеги тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жуманазар—к. э. 1919-ж. Конырат к-да т. 15. 05. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 03. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. Владимирец пос. да № 26 тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумабек —к. э. 1910-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 08. 44-ж. Станислав уэл. Церковное а. да дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хабибулла — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Студенец а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Орынбай—к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 23. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ульяновск р-да жерленген

ХОЖАБАЕВ Курбанбай — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. сауашта крбан болган Ростов уэл. Костырочный хут.да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Майымбай — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 07. 43-ж. Курск уэл. да дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Эрка —к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Городская Слобода а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Эгамберди — к. э. 1919-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Амин —к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Великие Луки к-да жерленген

ХУДАЙШУКУРОВ Орын — к. э. 1918-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Знаменка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Карим— к. э. 1923-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Токымбет — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. 2409. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр— к. э. 1923-ж. Шымбай к-да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Березовск р-нда жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахым— к. э. 1919-ж. Коммунист к-зы 1 май а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ступа а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нурлыбай—к. э. 1923-ж. Октябрь к-зы 10 а/с  де т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Якуб — к. э. 1923-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кенжебай—к. э. 1914-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадыр — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ишимбай—к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Эшман— к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хахоким—к. э. Мангыт РЭК т. ш. 26. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Романовка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Халила — к. с-нт Кыпшак р-ны Крупская к-зы 4 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 02. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мырзабай—к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Машарип—к. э. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Карим—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 0942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ливни к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оразымбет — к. э. 1911-ж. Кыпшак р-ны Киров к-зында т. 06. 10. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 07. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Султан – к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Карманск р-нда жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадир — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ефремовки а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ражап — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Богомоловка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Игам — к. э. 1917-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Брашов к-да Рукинки Алпасисн орыс мазарына жерленген

ХУДАЙКУЛОВ Розым— к. э. 1921-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

ХОЖАМКЕЕВ Омар —к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 22. 05. 42-ж. Харьков уэл. Веселье а. да дерексиз жок болган

ХАЙКИН Меер Гишевич— к. л.нт. 1914-ж. Витебск к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш.  07. 42-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Белевск р-ны Касьяново а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Юлдаш — к. э. 1922-ж. Кыпшак р-ны Коммунизм к-зы 4 а/с  де т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демянск р-ны Лонна а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Шымберген — к. э. 1922-ж. Калинин к-зы 7 а/с  де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 22. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Бисюрево а. да жерленген

ХАННАЗАРОВ Нуратдин —к. э. 1910-ж. Кегейли р-ны 6 а/с  де т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Гродно каласы Октябрь р-ны Белуша кошесиндеги мазарга жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Хайдулла— к. э. 1915-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАМЗИЕВ Магрифатдин — к. э. 1923-ж. Караозек р-нда т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 03. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Лутеше а. да жерленген

ХАСБЕРГЕНОВ Толеп — к. э. 1924-ж. Хожели р-ны Фрунзе к-зында т. 10. 42 Хожели РЭК т. ш. 17. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Золочев к-да жерленген

ХАСАНОВ Бегжан —к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Андреев к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Первомайская а. да жерленген

ХАНДОХИН Григорий—к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХАРЧЕВ Григорий Иванович — к э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Батыс Кавказ уэл. Приуральск р-ны Чесноков пос.да жерленген

ХАЛМЕНОВ Кунтуль—к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 31. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавия ССРы Дараванин а. да жерленген

ХАЙПНАЗАРОВ Отеназар — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. 16. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. 248 мазарга жерленген

ХАСАНОВ Оразак—к. э. 1907-ж. Мангыт р-ны Энгельс к-зында т. 20. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 11. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Никольск а. да жерленген

ХАЛИЛАЕВ Оразбай—к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ХАЛИЛАЕВ Сибулла —к. э. 1923-ж. Кыпшак р-ны Каганович к-зында т. 1938-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАБАЕВ Искендер — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Янское а. да жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Закир— к. э. 1917-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 22. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов эл. Галицкое а. да жерленген

ХАСАНОВ Токтабай —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ХАЛЛИЕВ Мерет —к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХАЛЛИЕВ Жаубатыр —к. э. 1913-ж. Казакстан ССРы Табын р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Худан —к. э. 1917-ж. Мангыт р-ны К. Маркс к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАБИБУЛЛАЕВ Низаматдин — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Фрунзе к-зы Ворошилов а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЙРУТДИНОВ Абдулла Галиулаевич — к. э. 1911-ж. аакстаннын Чингарлов р-ны Константиновна а. да т. Хожели РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Торебай— к. э. 1922-ж. Конырат р-ны 1 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХАНИЯЗОВ Байнияз —к. э. 1915-ж. Шымбай р-ны Тельман к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 14. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинграт уэл. Боровичи к. да эскерий мазарга жерленген

ХАМДАМОВ Кайым — к. э. 1921-ж. Хайрабат ст.да т. Мойнак РЭК т. ш. 28. 08. 43-ж. Харьков уэл. Мереер р-ны Миргород хут.да дерексиз жок болган

ХАЙМОВИЧ Янкель Иделевич—к. э. 1904-ж. Измаиль уэл. Килия к-да т. Караозек РЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАБИЙЕВ Салай — к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны Киров к-зында т. Мэкрыт РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЛНИЯЗОВ Бекмурат —к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Ахунбабаев к-зында т. Мацрьп РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАЛИКОВ Мубарак — к. э. 1923-ж. Чкалов уэл. Сорочинск р-ны Медведка а. да т. Мангат РЭК т. ш. 1947-ж. дерексиз жок болган

ХАИТОВ Ибадулла —к. э. 1924-ж. Москва к-зы Ахунбабаев а/с  де т. 03. 32. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 17. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМАТОВ Матьякуб —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган

ХАНСУЛТАНОВ Отенияз — к. э. 1914-ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

ХАЖЫМУРАТОВ Кадирбай — с-нт 1917-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 11. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Шамолово а. да жерленген

ХАХАБАЕВ Кошкелди —к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 02. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ушлатино а. да жерленген

ХАЙМАТУРОВ Санарак —к. э. 1900-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 19. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознек р-ны Шаринки а. нан 500 м шыгыстагы 509 — 2/3 мазарга жерленген

ХАЗИВАЛИЕВ Гариф Зарипович—к. л-нт 1907-ж. Чкалов уэл. Сокмарск р-нында т. Хожели РЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Н. Нагальчик а. да жерленген

ХАЙРУЛЛАЕВ Осман —к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

ХАЛИЕВ Осман — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

ХАЛИЕВ Амир —к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

ХАЛИЕВ Ибрай —к. э. Коныырат РЭК т. ш. 1945-ж. апрель де дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Саттар—к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Ханалхан — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Урзым — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХАЛНИЯЗОВ Рейимбай —к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

ХАХШИРОВ Абдул — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сокольники а. да жерленген

ХАЙМОВИЧ Кива-Шлема Яковлевич—к. э. 1901-ж. Белая Церковь к. да т. Торткул РЭК т. ш. 09. 43-ж. сауашта курбан болган п. п 57965 А эскерий белимине жерленген

ХАЛИНБЕКОВ Омирбай —к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 16. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Скородумово а. да жерленген

ХАСАНОВ Рахмет — к. э. 1921-ж. Чкалов уэл. да т. Торткул РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Побуркино хут.да жерленген

ХАРАНГУГОВ Карагайда — к. э. 1906-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 07. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Мертищево а. да жерленген

ХАИЫТОВ Розым — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 15. 05. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Шимкий р-да жерленген

XАЙЫТОВ Жуман — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Путливо а. да жерленген

ХАЖЫМУРАТОВ Бердиш — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Погревное а. да жерленген

ХАЖИМЕТОВ Казак — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Петрики а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХАДЫРОВ Айтжан — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Молгобек а. нын кубла терепиндеги бийикликке жерленген

ХАЖИБАЕВ Янгибай —к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Дубровин р-ны Новое Сило а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Ражапбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз рндз т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Киев к-да жерленген

ХАЖИЛЕНОВ Садык — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 31. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Кечкимет к-да жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Ражапбай — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонна а. на жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Ерназар — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Ивановка а. да жерленген

ХАНТИН Зисел —к. э. 1915-ж. Торткул к-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ХАНИЯЗОВ Даулет —к. э. 1924-ж. Ахунбабаев к-зы Кенес а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленииград уэл. Синявино пос. да жерленген

ХАМИДУЛЛАЕВ Нагметулла— к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Кызылозек а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ХАМИДУЛЛАЕВ Узакбай — к. э. 1925-ж. Ахунбабаев к-зы Кенес а/с  де т. 27. 07. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАЛМУРЗАЕВ Баймурза — к. э. 1925-ж. Шымбай р-ны Бахытлы а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 09. 42-ж. саушта курбан болган Ленинград уэл. Мчинск р-ны Г. Лийка а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1925-ж. Торткул к-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ХАЛИЛАЕВ Баймет —к. э. 1920-ж. Караозек р-нда т. 1941 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХАТИПОВ Бали —к. э. 1913 -ж. Казан к-да т. 1942-ж. Не кис КЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Жапак — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАЛМУРАТОВ Ибрайым —к. э. Караазек РЭК 1. ш.

ХАБИБУЛЛАЕВ Толеген —к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАБИБУЛЛАЕВ Якия — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАЙРХОЖАЕВ Тынали — к. э. 1913м. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Холмск р-нда жерленген

ХАЛЖАНОВ Самукбай —к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 13. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган МАССРы Рузаевка к-да жерленген

ХОЖАЕВ Сапарбай — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 03. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Херлеу к-да жерленген

ХОЖАНБАЕВ Тайшыбай— к.з. 1913-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 07. 10. 42-ж. окпе ауырыу кеселинен олген Москва уэл. Красково а. да жерленген

ХАДУМБЕТОВ Мумин — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1902-ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Злыденка а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Пиржан—к. э. 1917-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 15. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Клет ст. да жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Кыдырнияз—к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Барабаново а. да жерленген

ХАЙПНАЗАРОВ Алланазар—к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1914-ж. Кегейли р-нда т. 1911-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Гераспики а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Андрей — к. э. 1911-ж. Кегейли р-ны К. Маркс кошеси 94 жайда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 11. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Брыли а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Базарбай — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.  43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Рощи а. да жерленген

ХАЙРУЛЛАЕВ Султан — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК ч. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХАЛНИЯЗОВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХАЛИЕВ Жимоши — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ХАМИНОВ Узакберген — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

ХАКИМОВ Шамшет —к. э. 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ХАТСЯКИТОВ Хале — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 07. 45-ж. сауашта курбан болган

ХАЙТАКОВ Сабыр —к. э. Акалтын к-зында т. 17. 05. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАНЖАЕВ Ауезмет —к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жары а. да жерленген

ХАЙТАНОВ Сабыр — к. э. 1906-ж. Шаббаз р-нда т. Шаб баз РЭК т. ш. 09. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. да жерленген

ХАЙТБАЕВ Юлдаш— к. э. 1915-ж. Тельман к-зы 2 а/с  де т. 11. 10. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАИТБАЕВ Машарип — к. э. 1924-ж. Кытай а/с  де т. 12. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАБИЕВ Курбанбай — к. э. 1908-ж. М. Горький а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 07. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Екатеринополь р-да жерленген

ХАЛБАЕВ Сейилхан— к. э. 1907-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с  де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Баймурат — к. э. 1918-ж. Караозек р-нда 11942-ж. Караозек РЭК т. ш. 05. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Мцен р-да жерленген

ХАМИДУЛИН Ибрагим — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Колпино а. да жерленген

ХОЖАНХУЛОВ Абиу —к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 22. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Богородичко а. да жерленген

ХОЖАНОВ Шахы — к. э. 1919-ж. Сарайкол а/с  де т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК

ХОЛДАШЕВ Боран —к. э. 1922-ж. Хожели р-ны 3 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЛЕПЕСОВ Баракбай – к. э. 1915-ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 9 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Шамурат — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын шыгыс терепине жерленген

ХОЖАЕВ Ишмурат — к. э. 1912-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭКт. ш. 12. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ХОЖАЕВ Балдаш— к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Рейим — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Алламурат — к. э. 1913-ж. Мойнак р-да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Апсаре пос. да жерленген

ХАЖЫМУРАТОВ Байымбет —к. э. 1921-ж. Нокис кда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. Сталинград к-да дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Нурберген — к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ХОЖАКОВ Назарбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХОЖАКУЛОВ Султан — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Высочек а. да жерленген

ХОЖАМУРАТОВ Якуб —к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Якунович а. да жерленген

ХОЖАНОВ Оразбай —к. э. 1918-ж. Ташауыз к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 06. 45-ж. жаракаттан кайтыс болраьСочи ксы мазарынын 399 ЗГ 2127 кабирине жерленген

ХОЖАЛЕПЕСОВ Кошмурат—к. э. 1924-ж. Нокис к-да г1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Новики а. да жерленген

ХОЖАМУРАТОВ Тилеубай—к. э. Кыпшак р-да т. 05. 02. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жо( болган

ХАЛИП Айпад — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Леготь а. да жерленген

ХАЙСУЛЛАЕВ Кусалин —к. э. 1915 -ж. Актобе уэл. да т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ХАЙТБАЕВ Каримбай — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХАЙТМАТОВ Авезмат —к э. 1906-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ХАЙТМАНОВ Базарбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Алексеевна а. да жерленген

ХАЙТМУРАТОВ Карим —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дубовый хут.да жерленген

ХАЛИЛОВ Бекнияз —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ХАЛИБАЕВ Коразбай —к. э. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 28. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков пос. да жерленген

ХАЛИБЕКОВ Жумамурат — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Краснодар ул. Вороновская ст.да жерленген

ХАЛЫКНАЗАРОВ Берали— к. э. 1918-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

ХАЙЛИЕВ Хожанкул —к. э. 1.909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Елизаветико а. да жерленген

ХАЙТЫМБЕТОВ Сабыр —к. э. 1921-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАУЕЗМУРАТОВ Баймурза — к. э. 1925-ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 03. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волынь уэл. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Кыдырбай — к. э. 1926-ж. Мангыт р-да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде сауашта курбан болган

ХАЙРОВ Равхат Мингалиевич— с-на. 1909-ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 17. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Струмень а. да жерленген

ХАКИМОВ Медкасым — к. л-нт. 1913-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Австриянын Зюсенбрун а. да жерленген

ХАЛИЕВ Турдыбай — к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Рыленки а. да жерленген

ХАСАНОВ Матжан — к. э. 1921-ж. Шымбай р-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Димино а. да жерленген

ХАЙРУТДИНОВ Мухаммед—к. э. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Толыбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАЛМУРАТОВ Торе—к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАБИБУЛЛАЕВ Турдымурат—к э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ХАЛИБЕКОВ Айдар — к. э. 1913-ж. Караозек р-ны Кызылэскер к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 21. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Острож р-да жерленген

ХАЛИМОВ Рашид Саидович — политрук 1914-ж. т. 29. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сычев р-ны Аристово а. да жерленген

ХАЗИЕВ Абдулла Михиянович — к. э. 1916-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

ХАЖЫМУРАТОВ Мухтар —к. э. 1910-ж. Хожели р-да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 11. 07. 43-ж. Курск уэл. Гриневка а. да дерексиз жок болган

ХАКИМБАЕВ Халила — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 01. 43-ж. Курск уэл. да дерексиз жок болган

ХАЙНАЗАРОВ Рысназар — к. э. 1918-ж. Куйбышев р-нда т. Куйбышев РЭК т. ш. 18. 05. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Замшан а. да жерленген

ХАЙТАНОВ Жуманияз —к. э. 1910-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Куан а. да жерленген

ХАЛИУЛИН Захия Сапарович — к. э. 1905-ж. Торткул к. да т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 07. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. да тууысканлар мазарына жерленген

ХАСАНОВ Курьяз—к. э. 1905-ж. Торткул к. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде сауашта курбан болган Воронеж уэл. Гуварев а. да жерленген