Книга памяти Каракалпакстана =Х=3

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ХАБИБУЛЛАЕВ Алламберген — к. э. 1925-ж. Чкалов к-зында т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАРЛАМОВ Павел Федорович — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 5. 09. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ХАКИМОВ Кадирбай — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ХАЛИКЕЕВ Туркменбай — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ХАЖИБЕРГЕНОВ Балтабай — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш.  44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Бастюкина а. да жерленген

ХЫДЫРБАЕВ Сабыр — к. т. 1923-ж. Хожели к-да т. Хожели КЭК т. ш. 11. 42-ж. дереьсиз жок болган

ХЕМУРАЕВ Тажимурат — к. э. 1914-ж. Сталин к-зында1941-ж. июльде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХИВАЛИЕВ Серикбай — к. э. 1922-ж. Кыпшак р-ны Кызылбайрак к-зында т. 1912-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жск болган

XИБАСОВ Хасан — к. э. 1905-ж. Дагстанда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХИЯТОВ Сабыр — к. э. 1919-ж. т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХИДИРБАЕВ Казак — к. э. 1921-ж. Мангыт р-ны Бештам а. да т. 1939-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХИЯЧЕН Рафат Закирович — к. э. Шымбай РЭК т. ш. 27. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Стервени а. да жерленген

ХИЯНЕВ Рафат Закирович — к. э. 1926-ж. Сталинград к-да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАТОРГОВ Б. — к. э. 1913-ж. Казан к-да т. Нокис РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ХИМПУЛЛАЕВ Анбат — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Клименки а. да жерленген

ХИЖАЛИЕВ Узакбай — к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. 15. 05. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Станиславам уэл. Сливки а. да жерленген

ХЫДЫРОВ Отемурат — к. э. Андреев к-зы Пушкин а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ХЫДЫРОВ Бабажан — к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Энгельс к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болгаг.

ХЫДЫРОВ Базарбай — к. э. Кыпшак р-ны Енбек бирлик к-зы 10 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

ХЫДЫРОВ Ниязмамат — к. э. 1921-ж. Торткул р-да т. Терт кул РЭК т. ш.

ХЫДЫРОВ Юлдаш — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХЫДЫРОВ Толеген — к. э. 1906я. Кытай а/с  де т. 1942к Кыпшак РЭК т. ш.

ХЫДЫРОВ Юлдаш — к. э. 1910-ж. Кытай а/с  де т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХЫДЫРОВ Турдымурат — к. э. 1921-ж. Мангыт р-ны Андреев к-зында т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ХИТДОВ Шамсутдин Бахытдиновнч — к. э. 1912-ж. Татарстан АССР Казан к-да т. Машыт РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАТЫНОВ Василхан — к. э. 1913-ж. т. Нокис КЭК т. ш. 31. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сычев р-нда жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Курбанбай — к. э. 1922-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Польску к-да №13 тууысканлар мазарына жерленген

ХИСБАТУЛИН Галифулла — к. э. 1919-ж. Татарстан АССР Кушки а. да т. Хожели РЭК т. ш. 1941-ж. июльде дерексиз жок болган

ХУСИНОВ Сапарбай — к. э. 1915-ж. Тэрткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Мекозу а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Айтбай — к. э. 1921-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Карелофин АССРы Таги ст. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Пирназар — к. э. 1924-ж. Тельман к. зда т. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нурлыбай — к. э. 1922-ж. 18партсъезд к-зы 10 а/с  де т. 23. 11. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Илья — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ильяс — к. э. 1910-ж. Шаббаз р-ны Дослык а/с  де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДИКОВ Рахымберген — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДИЯРОВ Карасбек — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. августа сауашта курбан болган Ленинград уэл. Киршин р-ны Киршин а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Отепберген — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-ны Кызыл партизан к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. январьда сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ганий — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде сауашта курбан болган Витебск уэл. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДИЯРОВ Бердибек — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны Маданият к-зында т. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Витебск уэл. Карповичи а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хожаназар — с-нт 1914-ж. Караозек р-нда т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 09. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Поков р-ны Уварово а. да жерленген

ХОЖАМЕТОВ Сейдемет — к. э. 1914-ж. Шымбай р-ны Пахтаабад а/с  Киров к-зында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Дурды — к. э. 1922-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 09. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Литва ССРы Каунас у. Романичк. э. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Аймурза — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Новоселовкс а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Галый — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Богоры а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жарылкап — к. э. 1919-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 24. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Лычков р-ны Обжино а. да жерленген

ХУСАЙНОВ Караматдин — к. э. 1900-ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Риттерсвальде а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Есберген — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Чехословакияныя Долгоня а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Шамбай — к. э. 3928-ж. Нокис КЭК т. ш. 13. 07. 43-ж. Архангельск к-нын Гриневка а. да дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рейимбай — к. э. 1925-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 28. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мациян — к. э. 1924-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Трсянсво а. да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Адилбек — к. э. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 09. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. дз жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Омир — к. э. 1923-ж. Большевик а/с  Бирлескен к/з да т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нурмамбет — к. э. Тельман к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Алламберген — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр — к. э. 1920-ж. Ворошилов к-зы 1 а/с  де т. 08. 11. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сейитмурат — к. э. 1923-ж. Тельман к-зы 7 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Камал — к. э. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошкарбай — к. э. 1911-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жэк болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нышанбай — к. э. 1922-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Сабыр — к. э. Ленин к-зы М. Горький а/с  де т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок бэлган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Зулхандар — к. э. Будённый к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Исмайыл — к. э. 1924-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юлдаш — к. э. 1889-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 03. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Славян р-ны Голые Долины а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Якуб — к. э. 1922-ж. Холмбек а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДЕКОВ Генжебай — к. э. дерексиз жок болган

ХУДЕКОВ Сабыр — к. з. 1920-ж. М. Горький к-зы Дурмен а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Эшман — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ХУДИЯРОВ Сарсенбай — к. э. 1915-ж. Нокис р-ны 1 Май к-зында т. Нокис КЭК т. ш. 04. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Слуцкий р-ны Иванов а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Омирбай — к. э. 1923-ж. Бирлескен к-зы Калинин а/с  де т.  06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ораз – к. э. Киров к-зы 2 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 07. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кыдыр — к. э. 1920-ж. Холмбек а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хожанияз — к. э. 1923-ж. Дурмен а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Шаудырбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юсуп — к. э. 1916-ж. т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Кайып — к. э. 1916-ж. Ленин к-зы Абат а/с  де т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Пурат р-ны Домниц а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Эгам — к. э. 1922-ж. Шымам а/с  де т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юлдаш — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЯРОВ Кошкар — к. э. 1925-ж. Бийбазар а/с  де т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУСАЙНОВ Машарип — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Албазар — к. э. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 0. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Базарбай — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр — к. э. Ленин к-зы 2 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 16. 07. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Тажимурат — к. э. 1924-ж. Кытай а/с  де т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Курбанбай — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Авазбай — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 06. 02. 44-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Казак — к. э. 1905-ж. Шаббаз р-ны Орджоникидзе к-зында т. 03. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Домсовизпа ст. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Атажан — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 18. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Сов. Красное а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Файзулла — к. э. 1925. Шаббаз р-нда т. 03. 04. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЯРОВ Отеген — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Востренко а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Карим — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 06. 43-ж. жараккиан кайтыс болган Торткул к-да жерленген

ХУДИЯРОВ Кошкар — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 22. 09. 42-ж. Шаббгз РЭК т. ш. 28. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Канияз — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 18. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Полоткно а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хайдар — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Волилаково а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Халийла — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэк Володика а. да жерлепеп.

ХУДЯКОВ Ражап — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Алленштейн к. дагы мазарга жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Адамбай — к. э. 1909-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Мужа а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Казакбай — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Падальце а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадыр — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржевск р-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ражап — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Ивановцы т. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Палуанбай — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Карим — к. э. 1922-ж. Торткул к-да т. 1944-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Казак а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕКОВ Ермамыт — к. э. 1916-ж. Амударья р-нда т. 1942-ж. майда Кыпшак РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумабай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРДИЕВ Тасбек — к. э. 1923-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 16. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Октябрь а. да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Айтбай — к. э. 1907 -ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Амат — к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бекмамат — к. э. 1923-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Досшан — к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдулла — к. э. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

ХУДИКОВ Ражапбай — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХОЖАМЕТОВ Гафур — к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХОЖАНИЯЗОВ Намат — к. э. 1917-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Зарип — к. э. 1916-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙКУЛОВ Рузмамат — к. э. 1919л. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рейимбай — к. э. 1939-ж. Хожели р-ны Обком к-зында т. Хожели КЭК т. ш.03. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Райим — к. э. 1917-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. Орлов уэл. Александровка а. да дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хабиб — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 25. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сельцо а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Нарбай — к. э. 1912-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 22. 44-ж. сауашта курбан болган Бершань а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Гульзат — к. э. 1917-ж. Мангыт р-да т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. М. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин к. Ботшие Переморки ЭГ 1969 мазарга жепленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Айтбай — к. э. 1913-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХУДИКОВ Амин — к. з 1922-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Эгамберди — к. э. 1912-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 12. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1902-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Базарево а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Атажан — к. э. 1924-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Кошназар — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Беруний РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Иният — к. э. 1916-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Идоят — к. э. 1919-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдикарим — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. и.

ХУДАЙКУЛОВ Кошкар — к. э. 1911-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙКУЛОВ Наурыз — к. э. 1913-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадирбердн — к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ибрайым — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдикадир — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Аллияр — к. з 1924-ж. Андреев к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Кутлымурат — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Благовицинка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жаббарберген — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Фрунзе р-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр — к. э. 1920 -ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Белостон у. калалык мазардын №5 кабирине жерленген

ХУДАЙКУЛОВ Оразымбет — к. э. 1902-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Буги хут. да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Хажым — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХУУАНДЫКОВ Татыш — к. э. 1910-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

ХАЛНИЯЗОВ Садык — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Тилеубай — офицер. 1915-ж. Кыпшак р-ны Тельман к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Юлдаш Эсанович — с-нт 1922-ж. Кыпшак р-ны Шайкел а/с  де т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАКОВ Абдулла — к. э. 1922-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. майда Кыпшак РЭК т. ш. 16. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Ражап — к. э. 1912-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХОЖАБАЕВ Базарбай — к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны Орджоникидзе к-зында т. 18. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде сауашта курбан болган Воронеж уэл. Лнимск а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Яхшым — к. э. 1918-ж. Мангыт р-ны Пушкин к-зында т. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кенжа — к. э. 1923-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рейим — к. э. 1910-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ХОЖАБАЕВ Аллияр — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ХАМИДОВ Шамсаддин Б. — к. э. 1907-ж. Башкуртстан АССРында т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Айт — к. э. 1919-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХАЛМУРАТОВ Мурат — к. э. 1919-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчинск р-ны Синявино а. да жерленген

ХУДИКОВ Аразбай — к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш.

ХАКИМОВ Жумабай — к. э. 1922-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ХОЖАНАЗАРОВ Эгамбай — к. э. 1921-ж. т. 1940-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ХАЛЫМБЕТОВ Камал — к. э. 1922-ж. Мангыт р-ны Мехнаткаш к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Ржевский р-да жерленген

ХОРАЗОВ Ибрайым — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Родионова а. да жерленген

ХАЖИКЕЕВ Турды — к. с-нт 1903-ж. Караозек р-ны 1 а/с  де т. Караозек РЭК т. ш. 31. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Мариамполь к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ражап — к. э. 1920-ж. Ортакала а/с  де т. 1940-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ражап — к. э. 1919-ж. Куйбышев а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахымбай — к. э. 1913-ж. Калинин к-зы 3 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАСТАНОВ Абдираман — к. э. 1914-ж. ККАССРда т. Караозек РЭК т. ш. 11. 12. 43л сауашта курбан болган Радомышль к-нын кубла тарепине жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сейитбай — к. э. 1920-ж. т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАНТУРИЙ Абдулла — к. э. 1911-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 06. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сейтмурат — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙКУЛОВ Нурылла – к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новишел а. да жерленген

ХАБИРОВ Ибрайим — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭХ т. ш. 13. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Володино а. да жерленген

ХУДАЯРОВ Алламберген — к. э. 1925-ж. Конырат к-да т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРДИЕВ Рахым — к. э. 1901-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 03. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Донецк уэл. Константинов р-ны Ступочки а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Баймурат — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Байнияз — к. э. 1921-ж. Шымбай к-да т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Новгород р-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахымбай — к. э. 1919-ж. Хожели р-ны Обком к-зында т. 1941-ж. октябрьде Хожели КЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Кырым р-ны Ломозек. э. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Хожели р-ны Социализм к-зында т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 04. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Минск уэл. Молодечно к-да тууысканлар мазарына жерленген

ХОЖАБАЕВ Этлеу — к. э. 1925-ж. Хожели р-ны Молотов к-зында т. 1942-ж. октябрьде Хожели КЭК т. ш. 25. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Иструбище а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошкар — к. э.1918-ж. т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахымбай — к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. их.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юлдаш — к. э. 1913-ж. т. Хожели РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Балтабай — к. э. Торткул РЭК т. ш. 22. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Тыновка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ганий — к. э. 1923-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ХУСАЙНОВ Зарип — к. э. 1924-ж. т. Кыпшак р-ны Канк к-зында т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рейимбай — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-ны Калинин к-зында т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ражап — к. э. 1919-ж. Мангыт р-нда т. 1939-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЛАШЕВ Машарип — к. э. 1921-ж. Мангыт р-ны М. Горький а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАНОВ Сийтимбай — к. э. 1918-ж. Мангыт р-ны М. Горький а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Иштай — к. э. 1912-ж. Мангыт р-ны Пушкин а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 30. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Бекситогорск. э. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юлдаш — к. э. 1915-ж. Кыпшак р-ны КИМ к-зында т. 15. 09. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 16. 08. 42-ж. Мангыт РЭК т. от. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сапар — к. э. 1906-ж. Кыпшак р-нда т. 05. 12. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рейим — к. э. 1919-ж. Мангыт р-ны Калинин к-зында т. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 21. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Лебус к. Мальнов а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахым — к. э. 191-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бекберген — к. э. 1922-ж. Коммунист к-зы 1 Май а/юде т. 02. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 30. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Хован хут. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ражап — с-нт 1922-ж. Кыпшак р-ны Сталин к-зында т. 15. 04. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Стародубовка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошкар — к. э. 1915-ж. Орджоникидзе к-зында т. 05. 12. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 18. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Вусия а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Курбанбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны Крупская к-зында т. 29. 05. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Курамбай — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 05. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смолелск уэл. Рунянино а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Орджоникидзе к-зында т. 18. 06. 42-ж. Маншт РЭК т. ш. 01.  44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Тримли а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ибрай — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны Кызылкум к-зында т. 11. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумабай — к. э. 1921-ж. Мангыт р-ны Комсомол к-зында т. 08. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Атамурат — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-ны Молотов а/с  де т. 29. 06. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 августа дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Алламберген — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 23. 09. 42-ж. Мавдыт РЭК т. ш. 08. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Аллан — к. э. 1921-ж. Мангыт р-ны Медениат к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 05. 02. 43-ж. сауашта курбан болган В. Луки р-ны Печище а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Курбанияз — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кенжа — к. э. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 24. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ибрайим — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ворскеж уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдулла — к. э. 1924-ж. Найманкол а/с  де т. 1943-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Наурызбай — к. э. 1915-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 07. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кировоград уэл. Петровская р-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Тенел — к. э. 1916-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Саттар — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жарылкасын — к. э. Конырат РЭК т. ш. 29. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Иэнишенск р-ны Жагаре к-да жерленген

ХУСАЙНОВ Насыр — к. э. 1913-ж. Кыпшак р-ны Назархан к-зы 9 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Селезня р-нда жерленген

ХОЖАНИЯЗОВ Адил — к. э. 1914-ж. Мангыт р-нда т. 07. 09. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Шамурат — к. э. Мангыт р-нда т. Мандат РЭК т. ш. 1943-ж. августа депексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мадирейим — к. э. 12. 41-ж. рыт РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошан — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошербай — к. э. 1924-ж. Шымбай к-да т. 09. 09. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ибайдулла — к. э. 1919-ж. Шымбай р-ны Сталин к-зында т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

ХОЖАНАЗАРОВ Орынбай — к. э. 1912-ж. Ленин к/з да т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Николаевка а. да №262 тууысканлар мазарына жерленген

ХОЖАНОВ Бабажан — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Ленин к/з да т. 10. 12. 42-ж. Коныраг РЭК т. ш. 27. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

ХОЖАКОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны Ленин к/з да т. 1942-ж. апрельде Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. февральда жаракаттан кайтыс болган Кишенев к-да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Кыдырбай — к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Калинин к/з да т. 23. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Ражаб — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны Куйбышев а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Азейхан — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш. 12. 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Браняц а. да жерленген

ХАЖЫМУРАТОВ Баймурза — к. э. 1925-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 03. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Тужилск р-да жерленген

ХОЖАНИЯЗОВ Тажибай — с-нт 1924-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. Октябрьде Хожели РЭК т. ш. 18. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Победное а. да жерленген

ХОЖАМУРАТОВ Машарип — к. э. 1908-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Преображенск а.да жерленген

ХОЖАЛЕПЕСОВ Нурлепес — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХОЖАБАЕВ Бабажан — к. э. Хожели р-нда т. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген

ХОЖАХМЕТОВ Камал — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. июльде сауашта курбан болган

ХОЖАНИЯЗОВ Сапар — к. э. 1923-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Алламбай — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1919-ж. Халкабад р-нда т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

ХОЖАНАЗАРОВ Садыкбай — к. э. 1924-ж. Крупская к/з да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган