Книга памяти Каракалпакстана =Х=6

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ХАЛИЕВ Турмат— к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Серогозы а. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Муман — к. э. 1906-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 16. 10. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгас Пруссияда жерленген

ХАЖАЕВ Сапарбай — к. э. 1906-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 3. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Фикуцы а. да жерленген

ХАЛИМОВ Рамет — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

ХАЛМУРАТОВ Базар — к. э. 1918-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новая а. да жерленген

ХАМИРОВ Алимбет — к. э. 1925-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ХАДИРНИЯЗОВ Отеген — к. э. Ахунбабаев к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 4. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ботов а. да жерленген

ХАЖИМУРАТОВ Елмурат — к. э. Караозек р-ны 2 а/с  К. Маркс к-зында т. Караозек РЭК т. ш. Днепропетровск уэл. Днепрокаменка а. да жерленген

ХАМРАЕВ Ержан —к. э. Караозек р-ны Ленин к-зы 5 а/с  де т. Караозек РЭК т. ш. Витебск уэл. Крынки а. да жерленген

ХАЙРОСОНОВ Досан — к. э. 1912-ж. Табинск р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАЖЫМУРАТОВ Жумамурат —к. э. 1920-ж. Кегейли к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ХОЖАНОВ Сатбай — к. э. 1918-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХАКИМОВ Ибрайым — к. э. 1905-ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ХАДЫРОВ Курбан — к. э. 1902-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 22. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАДИЕВ Бекчан—к. э. 1920-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ХАЖИЕВ Атабай — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Белоусов а. да жерленген

ХАКИМБАЕВ Амин—к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Красноград р-нда жерленген

ХАМИДУЛЛАЕВ Зайырбек — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАЛИЛАЕВ Хамире — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАКИМНИЯЗОВ Абылай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАЛТУРГАНОВ Халмурат — к. э. 1923-ж. Обкомол к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Тилеп — к. э. 1923-ж. Ахунбабаев к-зында т. 1942-ж. сентябрьде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Жусипбай — к. э. 1923-ж. Бахытлы а/с  де т. 12. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЛКОРАЗОВ Рахманберген —к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Бегдулла —к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЙЖЕКЕЕВ Сейтмурат —к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган Латвиянын Кауката а. да жерленген

ХАБИПОВ Пирназар — к. э. 1923-ж. Тазакурал к-зында т. 1942-ж. сентябрьде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАБИПОВ Мырзатайым —к. э. 1915-ж. Кызылэскер к-зында т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАБИБУЛИН Гариф — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 1941.-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАБИБУЛЛАЕВ Ажимурат—к. э. 1916-ж. Караозек р-ндат. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Абазан — к. э. 1898-ж. Шымбай р-ны К. Маркс к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 21. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Негребовка а. да жерленген

ХАБИБУЛЛАЕВ Хадулла —к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАКИМНИЯЗОВ Уббинияз— к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАЛМУРАТОВ Оскинбай —к. э. 1921-ж. Найманкол а/с  де т. 1943-ж. мартта Хожели РЭК т. ш.

ХАЖИЕВ Алламурат — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 8. 12. 42-ж. дерексиз жок болган ЧеченоИнгуш АССРында жерленген

ХАЛИМОВ Досанбай — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 6. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Котково а. да жерленген

ХАКИМНИЯЗОВ Кудайназар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ХАКИМОВ Айнияз — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ХАКИМОВ Сапар — к. э. 1912-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ХАБИБУЛЛАЕВ Салый — к. э. 1924-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ХАЛЖАНОВ Даулетбай — к. э. 1921-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Аметбай — к. э. 1912-ж. Шымбай р-ны Кызылозек а/с  де т. 18. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Красноярск р-ны Высокий хут. да жерленген

ХОЖАМУРАТОВ Бекжан — к. э. 1920-ж. Нокис р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 20. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Киров р-ны Пустошки а. да жерленген

ХУСАИНОВ Артык — к. э. 1921-ж. Шымбай р-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 15. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Озютычы а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Емберген —к. э. 1909-ж. Сталин к-зында т. 14. 09. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 19. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Золотников р-ны Соколов а. да жерленген

ХУМАЕВ Жалий— к. э. 1924-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Обжино а. да жерленген

ХУННАЗАРОВ Аймурат — к. э. 1903-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Райымбай —к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 8. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. Тужи р-нында жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Алламберген —к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 4. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ворошилове а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абдулла —к. э. 1922-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 29. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Урдом а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ибрайым —к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 9. 01. 43-ж. ауырыудан кайтыс болган Сталинград уэл. Ленин к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бийсен— к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 7. 03. 44-ж. сауашта кайтыс болган Витебск уэл. Петрине а. да жерленген

ХУЖИБАЕВ Этилеу — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 25. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Иструбище а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оразбай— к. э. 1908-ж. Чкалов уэл. да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Селец Холопеев а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахымбай —к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Слобода а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумат — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны Ленин к-зы 6 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 8. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Теплое а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жуманияз —к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 18. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ржава а. нын кублашыгысында жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Айтбай —к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 61. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Таржок к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Еримбет —к. э. 1918-ж. Кыпшак р-нда т. 8. 11. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Бобровск хут. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Юлдаш —к. э. 1915-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 5. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Степанкино хут. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Турсынбай—к. э. 1916-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХУСАЙНОВ Исмайыл — к. э. 1925-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Украина ССР Кировоград уэл. жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Турабай —к. э. 1913-ж. Мангыт р-да т. 30. 04. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. 9. 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Бернштейн к-да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хажибай —к. э. 1915-ж. Шаббаз р-ны Молотов к-зында т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жаббы — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Фроловка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ К. — к. с-нт 1919-ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 09. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Урыф а. да жерленген

ХОДАРОВ Оразалы — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Вотылевка а. да жерленген

ХУЛАКОВ Досым — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-да т. Шаб баз РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУСНИТДИНОВ Агледрин— к. л-нт 1916-ж. Башкуртстан АССР да т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кошкар— к. э. 1925-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Яхшым—к. э. 1918-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУСИНОВ Ражап — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хайбулла —к. э. 1919-ж. Хожели р-ны 5 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жанаберген—к. э. 1918-ж. Шымбай р-ны Азат а/с  де т. Шымбай РЭК т. ш. 17. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Шабликин р-нда жерленген

ХУМЕДОВ Жумаш — к. э. 1919-ж. Сарайкол а/с  де т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

ХУМАМУРАТОВ Шамурат — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с  де т. 10. 09. 39-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Раман —к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Бийсазар а/с  де т. 28. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЖАКУЛОВ Базарбай —к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с  де т. 10. 09.39-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Хамра— к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Емберген—к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Лютеж а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бекберген—к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 212. 41 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Хован хут. да жерленген

ХОЖИЕВ Ержан—к. э. 1921-ж. Караозек р-ны 4 а/с  Ворошилов к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 3. 0243 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. да жерленген

ХОЖАШЕВ Мадрахим —к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАМЕТОВ Примамет—к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с  де т. 17. 07. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Калымбай —к. э. 1915-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с  де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сейтак— к. э. 1920 -ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с  де т. 2606. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Аллаберген—к. э. 1918-ж. Шымам а/с  де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оразбай —к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с  де т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр— к. э. 1913-ж. Саркоп а/с  де т. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Досжан —к. э. 1920-ж. Кылшынак а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРДИЕВ Абукарим —к. э. 1924-ж. Хожели к. Орджоникидзе кошеси 36 жайда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 25. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Херсон уэл. Каланчак р-ны Красный чабан а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Узакбай —к. э. 1920-ж. Коммунизм к-зы 1май а/с  де т. 6. 06. 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Отесин— к. э. 1896-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 9. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Мало Архангельск р-ны Протасово а. да тууысканлар мазарына жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Магимшарим—к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-нында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 2. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Гредякино а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жолдас —к. э. 1907-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ — к. э. 1917-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ХУДЕНОВ Калбай —к. э. 1918-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадир— к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. НовоИвановск а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадыр— к. э. 1925-ж. Шаббаз р-нда т. 1943-ж. мартта Шаббаз РЭК т. ш. 6. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Суботцы а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жаббар —к. э. 1920-ж. Шаббазда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хайтбай —к. э. 1920-ж. Шаббаз а/с  де т. 191-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кызыкбай—к. э. 1908-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. авгуетта Хожели РЭК т. ш. 10. 2. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Казак а. да жерленген

ХУДКУТАЕВ Татим—к. э. 1908-ж. Хожелиде т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 12. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Полешино а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Наурызбай—к. э. 1910-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 07. 1. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кировогоад уэл. да жерленген

ХОЖАНАЗАРОВ Юсуп—к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 21. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Канады хут. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Айтбай— к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Радзимиь к-да жерленген

ХУСАЙНОВ Юлдаш—к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. 11ноябрьде сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Матирик —к. э. 1901-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. 26. 06. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Тернополь уэл. Тлустен р-да жерленген

ХУДЕКОВ Базарбай—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. Дерек

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Атахаи — к. э. 1911-ж. Шаббаз а/с  де т. 06. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Розым— к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Даббы— к. э. 1918-ж. Календерхана а/с  де т. 1939-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Базарбай — к. э. 1917-ж. Календерхана а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДЕКОВ Алламберген—к. э. 1918-ж. Шаббаз а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Рахым — к. э. 1909-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 23. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Полесья уэл. Гороховищи а. да жерленген

ХУДАЙБЕРДИЕВ Абдинарад —к. э. 1908-ж. Хожели к-да т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш. 10. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Познань к. 13 мазарга жерленген

ХОЖАНИЯЗОВ Хайбулла — к. э. 1924-ж. Хожелиде т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 21. 07. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ворошиловград уэл. Дубровки а. да жерленген

ХОЖАНИЯЗОВ Якшимурат —к. э. 1912-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 7. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Драбецкавка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Шалабай —к. э. 1924-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 4. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Пирназар —к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 25. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Гомель уэл. Ленино а. да жерленген

ХУДАЙБЕРДЫЕВ Абдикарим —к. э. 1924-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 25. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Николаев уэл. Преображенка а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мадирейим—к. э. 1923-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 8. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Котовщино а. да жерленген

ХУДАЙБЕРДИЕВ Калияс—к. э. 1923 -ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 28. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Червона а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Алламберген—к. э. 1924-ж. М. Горький а/с  Комсомол к-зында т. Мангыт РЭК т. ш.

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жумат — к. э. Кыпшак р-ны Кытай а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 18. 08. 43-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Дауран— к. э. Шымбайда т. 12. 08. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ганий — к. э. 1910 -ж. Калинин а/с  Энгельс к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 02. 43 -ж. дерексиз болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жуманияз—к. э. 1924-ж. Кыпшак Райпос. ында т. 18. 08. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Сабыр—к. э. 1925-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 31. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Волосоново а. да жерленген

ХУШАБАЕВ Базарбай — с-нт 1923 -ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 14. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Архангельск. э. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-ны Ленин Юлы к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Убайдулла—к. э. 1918-ж. Конырат р-да т. 1943 -ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Абиб—к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сельцо а. да жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Атай—к. э. 1912-ж. Кегейли р-ны Ворошилов к-зы 5 а/с  де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 15. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Кадиркулы—к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 8. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Глухово 2 а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Тилеумурат—к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырог РЭК т. ш. 24. 08. 42-ж. дерексиз жок болган Орлов уэл. Ульяновск р-нда жерленген

ХУДАЙНАЗАРОВ Нарбит— к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Метсколо а. да жерленген

ХУДАЙШУКУРОВ Нарым — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 03. 42-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Радионовка а. да жерленген

ХУДИЯРОВ Бердибай—к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ауэзбек —к. э. 1913 -ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Базарбай —к. э. 1915 -ж. 2 а/с  Киров к. зда т. 29. 02. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Бабажан —к. э. 1920 -ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАМЕТОВ Юлдаш — к. э. Калинин а/с  Киров к/з да т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1921-ж. т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Ахмад — к. э. 1918-ж. Холимбек а/с  де 13. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Саатбай—к. э. 1920-ж. Холимбек а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Туклибай— к. э. 1926 -ж. Кыпшак р-ны Энгельс к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Янгибай—к. э. 1918-ж. М. Горький к-зы Дурмен а/с  де т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРДИНОВ Судо—к. э. 1902-ж. Мойнак к. Советская кошеси 44 уйде т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. В. Луки к. гы Винокур заводынын касында жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Халила— к. э. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Шеримбет —к. э. дерексиз жок болган

ХОЖАБАЕВ Мурат—к. э. 1922-ж. Ленинюлы к-зында т. 1943 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХОЖАБАЕВ Римбай—к. э. 1924 -ж. Энгельс к/з да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Хабибулла—к. э. 1915-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Студенец а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Якыпбай —к. э. 1908-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Орынбай—к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Куден –к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945 -ж. мартта дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Машарип —к. э. 1907-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 14. 08. 44 -ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Карим— к. э. 1923 -ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Казаки а. да жерленген

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Жаббар — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Коммунист к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 19. 05. 42-ж. дерексиз жок болган Калинин уэл. Холм к-да жерленген

ХАЛИЕВ Жуманияз—к. э. 1925-ж. Ленин к-зы Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАНТАЕВ Рейимбай—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Ханныбек а/с  де т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАНТАЕВ Курамбай—к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. ТО. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЛИЕВ Матякуп—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Шимам а/с  де т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАЛИЕВ Дошжан—к. э. 1922 -ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/ с. де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ХАЛДЫБАЕВ Кудайберген— к. э. 1916-ж. Мойнак к-да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАЛИМБЕТОВ Жадигер—к. э. 1920-ж. Гурлен р-да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАЙЫПОВ Бакый—к. э. 1920-ж. ККАССР да т. Шымбай РЭК т. ш. 01. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Ливен р-ны Моночарово а. да жерленген

ХАЛИЕВ Жуманияз—к. э. 1925-ж. Торткул р-ны Баржап а/с  де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЛИЛАЕВ Абдулла—к. э. 1921-ж. Кегейли р-ны 8 Март к/з да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Матякуп—к. э. 1925-ж. Торткул р-ны Ворошилов а/с  де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган

ХУДАЙШУКИРОВ Розым — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Тимирязев к/з да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 42-ж. дерексиз жок болган

ХУСЕНОВ Камал—к. э. Торткул р-ны Сталинабад а/с  де 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЯРОВ Базарбай —к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны 10 а/с  де т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙНАЗАРОВ Атал—к. э. ККАССР Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАМЕТОВ Елиубай — к. э. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

ХАКИМОВ Кошкар—к. э. 1912-ж. Хожели р-ны 5 а/с  де т. 1942-ж. Хожели КЭК т. ш. 04. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАКИМОВ Жумабай—к. э. 1924-ж. Кегейли р-ны Каганович к-зы 3 а/с  де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Ранен—к. э. 1917-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. Орлов уэл. Дросков р-ны Александровка а. да дерексиз жок болган

ХАНЖАНОВ Жангажан—к. э. 1918-ж. Хожели р-ны 4 а/с  де т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЯРОВ Режеп—к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Коммунизм к-зы 6 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Базарбай —к. э. 1924-ж. Конырат р-ны Социализм к-зы 4 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Юлдаш— к. э. 1921-ж. Конырат р-ны Фрунзе к-зы 5 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЛЕПЕСОВ Баракбай— к. э. 1917-ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 9 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАФИЗОВ Усман Алиулович—к. э. 1915-ж. Мордовия АССРы Ломберск р-ны Суркино а. да т. 1941-ж. Тахтатакопир РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАМИРАЕВ Розбай—к. э. 1916-ж. Октябрь к-зы Кылшынак а/с  де т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАМИРАЕВ Мамет—к. э. 1914-ж. Хорезм уэл. Ханка р-нда т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАБИБУЛИН Гариф Насибулинович—к. э. 1916-ж. Чкалов уэл. Белогор а. Сорочинская ст. да т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ХИВАЛИЕВ Серикбай—к. э. 1922-ж. Кыпшак р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 07. 05. 45-ж. дерексиз жок болган

ХАШИМОВ Аббас —к. с-нт 1916-ж. Ленин к-зы Ленин а/ с де т. 1938-ж. Хожели РЭК т. ш. 10. 09. 41-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАНАЗАРОВ Абдирахман —к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЛБАЕВ Садулла—к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Торебек—к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАЖАХМЕТОВ Кемал—к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАЖАМЕТОВ Тасай—к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХАЖАНИЯЗОВ Шамшет—к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оспан— к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-нда т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Баба—к. э. 1920-ж. Хорезм уэл. Хазарасп р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 02. 43-ж. сауашта курбан болган

ХАЛИЕВ Агабат—к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с  де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАЖИМУРАТОВ Жумамурат —к. э. 1916-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 45-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Раманатдин—к. э. 1907-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул КЭК т. ш. 08. 42-ж. сауашта курбан болган

ХОЖАЕВ Юсуп—к. э. 1910-ж. Торткул р-ны Ворошилов а/с  де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ХАСАНОВ Сапарнияз—к. э. 1910-ж. Торткул р-ны Баржап а/с  де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАБЕРГЕНОВ Генжебай—к. э. 1903-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жсц болган

ХАСАНОВ Жаббарберген—к. э. 1912-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ХАСАН БАЕВ Абдулла—к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул КЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Атамурат— к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ХАНЖИН Виктор Тимофеевич —к. э. 1913-ж. Тюмен уэл. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Эгамберди— к. э. 1925-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с  де т. 1939-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАКИМОВ Жумабай—к. э. 1924-ж. Кегейли р-ны Каганович к-зы 3 а/с  де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ХИКМЕТОВ Таргыбай—к. э. 1924-ж. Конырат р-ны 1 а/с  де т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. га. 1942-ж. дерексиз жок болган

ХУДАЙБЕРГЕНОВ Оспан— к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Райцентр пос. да т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ХОДАШЕВ Мадрим—к. э. 1912-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАНОВ Жолдасбай—к. э. 1920 -ж. Куйбышев р-нда т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЛЕПЕСОВ Сапарбай— к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Бегдулла— к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Тажимурат —к. э. 1908-ж. Казахстан ССРында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАМУРАТОВ Сатен—к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ХАЖАМАТОВ Абен — к. э. 1908-ж. Тахтакопир р-ны 9а/ с де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ХУХАНКУЛОВ Рафхат—к. э. 1925-ж. Торткул р-ны Ворошилов а/с  де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

ХАЛМИНОВ Жуманияз—к. э. 1925-ж. Торткул р-ны Ленин к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМУРАТОВ Мадамин—к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Сталин к-зында т. 1912-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Сапар—к. э. 1917-ж. Торткул р-ны Акбашлы а/ с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Дурды—к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Димитров к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

ХОЖАНИЯЗОВ Бегжан—к. э. 1920-ж. Торткул р-ны А. Бабаев к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Амин—к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Фрунзе к-зында т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ХАЛМЕТОВ Аба—к. э. 1914-ж. Торткул р-ны М. Горький к-зында т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 44 -ж. дерексиз жок болган

ХАЙКАРАЕВ Асан—к. э. 1923-ж. Торткул р-ны Сталин к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 42-ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Юсуп—к. э. Торткул р-ны Ворошилов а/с  де т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

ХОЖАЕВ Азилхан-к. э. 1924-ж. Конырат р-ны 9 а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ХОЖАНАЗАРОВ Спан-к. э. 1924-ж. Конырат р-ны 9 а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ХОЖАМЕТОВ Торебай-к. э. 1924-ж. Хожели р-ны 10 а/с де т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.