Книга памяти Каракалпакстана =Я=

ЯКУБОВ Махсуд — политрук 1909-ж. Конырат р-ны Соркол а/с  де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 1943-ж. Сталинград к. да дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Мухтар —к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Мухтар —к. э. 1915-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 10. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. Ломжин р-ны Мятково а. да жерленген

ЯКУБОВ Зафир —к. э. 1909-ж. Озбекстан Республикасында т. Торткул РЭК т. ш. 29. 08. 42-ж. Орлов уэл. Ульянов р-нда дерексиз жок болган

ЯКШЫБАЕВ Каклис — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 18. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Константиновка а. да жерленген

ЯКШЬШУРАТОВ Кокилтай —к. э. 1911-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок балган

ЯЛГАШЕВ Шамурат — к. э. 1916-ж. т. 1941-ж. шакырылган дерексиз жок болган

ЯЛОВ Андрей—к. с-нт 1912-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 9. 05. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган

ЯЛМАНОВ Султангалий — к. э. 1915-ж. Мангыт р-нда т. 1. 01. 40-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1941-ж. июльде дерексиз жок болган

ЯЛГАСБАЕВ Шарипбай —к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавиянын Шерпень а. да жерленген

ЯЛОВ Иван Михайлович — к. э. 1911-ж. Торткул к-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Краснодар р-нда жерленген

ЯЛОВ Иван Тимонович — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Шилишин р-нда жерленген

ЯЛОВ Яков Кондратьевич — к. э. 1925-ж. Мойнак р-нда т. 10. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 11. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. да жерленген

ЯЛОВ Меркурий Исаевич — к. э. 1905-ж. Караозек р-нда т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 25. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯЛОВ Андрей Егоревич—к. с-нт 1912-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 9. 05. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган

ЯЛОВ Фрол Феантоевич —к. э. 1925-ж. Мойнак р-нда т. 10. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. б. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ЯЛОВ Михаил Ф. — к. э. 1904-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 25. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯЛОВ Меркурий—к. э. Караозек РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде сауашта курбан болган

ЯЛОВ Михаил Фионентович—к. э. 1914-ж. Мойнак пос. да т. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

ЯМГИРОВ Сапар — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз болган

ЯМКУЛОВ Калбай —к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. да жерленген

ЯНГИБАЕВ Бекиммат — к.  э. 1921-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Юлдаш —к. э. 1916-ж. Шарк Юлдузы а/с  де т. 1939-ж. Беруний РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЯНИБАЕВ Юлан —к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. СтароРусь р-ны Александровна а. нан 3 км аркада тогайда жерленген

ЯНГИБАЕВ Гулман — к. э. 1922-ж. Мангыт р-ны Большевик к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Эриммат—к. э. 1921-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Эшиммат —к. э. 1922-ж. Москва к-зында т. 1941-ж. декабрьде Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган Бессарабияда жерленген

ЯНГИБАЕВ Оразбай —к. э. Пушкин а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 8. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гладумов р-нда жерленген

ЯНГИБАЕВ Нармат — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Ишим —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Рейимбай —к. э. Мангыт р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. майда Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Турсынбай—к. э. 1922-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Вилей уэл. Тирольня а. да жерленген

ЯНБУЛАТОВ Махмуд—к. э. 1919-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Иримбай —к. э. 1916-ж. Мангыт р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Гулман — к. э. 1922-ж. Мангыт р-ны Большевик к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Атамурат —к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Киров к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 8. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЯНАБАЕВ Машарип—к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Зубково а. да жерленген

ЯНАБАЕВ Розум — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. 11. 19. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ЯНГИБАЕВ Еримбет — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 17. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Най Вог а. да жерленген

ЯНГИБАЕВ Оразбай —к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯНАБАЕВ Ауэзбай —к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 11. 42-ж. сауашта курбан болган

ЯНЧУБАЕВ Сабыр — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Казинка а. да жерленген

ЯНГИБАЕВ Казак — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 01. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯНАБАЕВ Нысанбай — к. э. 1925-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Шарики а. да жерленген

ЯНГИБАЕВ Бори —к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 07. 43-ж. Курск уэл. Глазунов р-нда дерексиз жок болган

ЯНЫКОВ Кайтек — к. э. 1920-ж. Сарайкол а/с  де т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

ЯНГИБАЕВ Кутлымурат —к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

ЯНКУБАЕВ Ермай —к. с-нт 1924-ж. Мангыт р-ны Бештам а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 25. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган

ЯРАШОВ Камал — к. э. Мавдыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 6. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. да жерленген

ЯРАМБЕТОВ Ражап — к. э. 1917-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. майда Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде сауашта курбан болган

ЯРМУХАМБЕТОВ Янгибай— к. э. 1904-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Каменск р-ны Павловка хут. да батыс шетине жерленген

ЯРМАНОВ Ибрайым—к. э. 1922-ж. Кыпшак р-ны Энгельс к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЯРЫМБЕТОВ Юлдаш —к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Затон а. да жерленген

ЯРАШОВ Мурат—к. э. 1901-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Анрацетов р-нда жерленген

ЯРЛАНБАЕВ Умбет—к. э. 1922-ж. Шымбай р-ны Сталин к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Покров р-ны Алексеевка а. да жерленген

ЯРЛЫКОВ Якуб— к. э. 1921-ж. Конырат р-ны Стаханов к-зында т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 5. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Шим р-нда жерленген

ЯРЫЛКАГАНОВ Сабыр — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЯРЛЫКОВ Иван Федорович—к. э. 1906-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Арка Осетиянын Арохон ст. да жерленген

ЯХЯЕВ Ысак— к. э. 1924-ж. Шымбай р-ны Азат а/с  де т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Меята а. да жерленген

ЯРЫМБЕТОВ Зарип—к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 01. 43-ж. Курск уэл. да дерексиз жок болган

ЯРЛИЕВ Нури —к. э. 1914-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ЯРЫЛКАНОВ Якып — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 5. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Шим р-нда жерленген

ЯРЫЛКАНОВ Жумабай —к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ЯСТРОЛЬСКИЙ Феодосий — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 31. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

ЯУМАТОВ Ажимурат — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯУКАШЕВ Мамед—к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ЯУШЕВ Файзы—к. э. 1909-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 19. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград к. № 2 койымшылыкда жерленген

ЯУМЫТБАЕВ Осер—к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 24.0145-ж. дерексиз жок болган

ЯУЫМБЕТОВ Ауезмурат— к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЯХЯЕВ Толеген—к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. июньде Кегейли РЭК т. ш.

ЯХЯЕВ Отар—к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. июньде Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯХИПОВ Базарбай —к. 1922-ж. Чкалов к-зында 1944-ж. Нокис КЭК т. дерексиз жок болган

ЯХШИБАЕВ Мамбетсабыр — к. э. 1924-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯХШЫМУРАТОВ Эриммат— к. э. 1920-ж. Дурмен а/с  де т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯХИН Гайнулла Хальмульевич — к. с-нт 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 6. 12. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 21. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Каребово а. да жерленген

ЯХЯЕВ Сатбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 01. 44-ж. Подольск уэл. да жерленген

ЯХШЫМУРАТОВ Сейитмамат —нэ. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЯРЫМБЕТОВ Шамурат — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 02. 44-ж. сауашта курбан балган Витебск уэл. Чисти а. да жерленген

ЯШИН Иван Иванович —к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ЯХШЫМУРАТОВ Орынбай— к. э. 1910-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯШИН Иван Петрович—к. э. 1907-ж. Кегейли р-нда т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 22. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Юлдаш —к. с-нт 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 21. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пирин  разъездинен 500 м арка батыста жерленген

ЯКУБОВ Ислам —к. э. 1904-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 5. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Мадамин—к. э. 1917-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Амет— к. э. 1912-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Гайып — к. э. 1923-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Кайып — к. э. 1923-ж. Найманкол а/с  де т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Абдулла— к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болрсн

ЯКЫПОВ Омар — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Казак—к. э. 1910-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. Конырат РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Латип — к. э. 1918-ж. К. Маркс а/с  де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Садык—к. э. Мангыт р-нда т. 3. 02. 43-ж. Сталинград уэл. аяты Славян к-да дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Махмуд—к. с-нт 1924-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 16. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Лахуши а. нан 2 км сыртта жерленген

ЯКУБОВ Бахрам —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 9. 07. 42-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Казыбай — к. э. 1923-ж. Ленин к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 17. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Псков р-нда жерленген

ЯКУБОВ Мадирейим — к. э. Бештам а/с  Жданов к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Оразымбет — к. э. 1922-ж. Халымбет а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Юмал — к. э. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. февральда сауашта курбан болган

ЯКШЫМУРАТОВ Досунай —к. э. 1910-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 24. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колодязья а. да жерленген

ЯКУБОВ Палас —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 10. 19. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-нда жерленген

ЯКУПБАЕВ Айтек—к. э. 1922-ж. т. Кегейли РЭК т. ш.

ЯКШИМОВ Аллан—к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯКШИМОВ Аскар—к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 21. 03. 44-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. февральда сауашта курбан болган

ЯКШЫМУРАТОВ Жумамурат —к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 27. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Киров уэл. да жерленген

ЯКУБОВ Ахмед —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 3. 03. 45-ж. Бромбер воеводы Хатношуково у. ди Лайкен а. да жерленген

ЯКУПОВ Исмайыл — к. э. 1922-ж. Чкалов к-зында т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Балтабай Атаниязович—к. э. Конырат р-нда т. 18. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Мамаев Курганда жерленген

ЯКЫМБАЕВ Кадирбай—к. э. 1900-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 18. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Невель р-ны Дуброво а. да жерленген

ЯКОВЛЕВ Владимир Николаевич—к. с-нт 1919-ж. Торткул к-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Емельяново а. да жерленген

ЯКУПОВ Аллаяр —к. э. 1915-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 16. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Березовка а. да жерленген

ЯХТИМОВ Бекжан — к. э. 1917-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Бухань а. да жерленген

ЯКУПОВ Кенжа — к. э. 1910-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. Праскурово р-ны Кр. Север пос. да жерленген

ЯКУБОВ Курамбай — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Фроловка а. да жерленген

ЯКУБОВ Кенжа — к. э. 1902-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Красноярск ул. Себерск р-нда жерленген

ЯКШЫМОВ Оразымбет — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ажево а. да жерленген

ЯКУБОВ Тажибай—к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Исмайыл — к. э. 1910-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ЯХШЫМУРАТОВ Розум — к. э. 1901-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 9. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Поповка а. да жерленген

ЯКШЫБАЕВ Аллаберди—ефр. 1910-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 11. 43-ж. Житомир уэл. да дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Алий — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Топольня хут. да жерленген

ЯКШЫМОВ Календер — к. э. 1910-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 09. 44-ж. сауашта курбаы болган Латвиянын Лирумы а. да жерленген

ЯКЫПБАЕВ Гумар — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-ны Ахунбабаев кошеси 20 жайда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Новое а. да жерленген

ЯКУНБАЕВ Сапар —к. э. 1909-ж. Шабаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

ЯКУПОВ Иосиф Васильевич —с-нт 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Каменный а. да жерленген

ЯКОВЛЕВ Аркадий Васильевич — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Яр.оновско а. да жерленген

ЯКШИМОВ Кыдырбай —к. э. 1920-ж. Конырат р-ны Сталин к-зында т. 1409. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Дуброво а. да жерленген

ЯКУБОВ Ахмат — к. э. 1918-ж. Мангыт р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Чаржау к-да жерленген

ЯКУБОВ Канжа — к. э. 1914-ж. Мангыт р-ны М. Горький к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Худайберген — к. э. 1919-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

ЯКШИМОВ Сапарбай — с-нт 1924-ж. Мангыт р-ны Папанин к-зында т. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. мартта Смоленск уэл. да дерексиз жок болган

ЯКШЫМОВ Хайтун— к. э. 1918-ж. Мангыт р-ны Молотов к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 26. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. да жерленген

ЯКУБОВ Абдирейим — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. Орлов уэл. да дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Бабажан—к. э. 1921-ж. Хол#ели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 14. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Купывяко а. да жерленген

ЯКШЫМОВ Балтабай — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 29. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Краснодар ул Сталев а. да жерленген

ЯКУБОВ Мадет —к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 18. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Селезня а. да жерленген

ЯКУПБАЕВ Карабай —к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯКШЫМУРАТОВ Генжемурат — к. э. 1925-ж. Караозек р-нда т. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш. 18. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Белгород уэл. Корочан р-ны Шейно а. да жерленген

ЯКУБОВ Абди — к. э. 1917-ж. Торткул р-ны Коммунист а/с  де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Шаповка а. № 28 мазарга жерленген

ЯКШЫМОВ Жанабай — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 04. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Кудияр — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 02. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Елец р-нда жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Сийдан—к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 16. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошин р-нда жерленген

ЯКШЫМОВ Реходчин — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Краков воеводы Самок а. да жерленген

ЯКШЫБАЕВ Кылышбай — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ЯКУБОВ Азат —к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. Инивень ст. да жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Эрмат — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 3. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Захарово а. да жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Хайбер—к. э. 1917-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Женябуг а. да жерленген

ЯКУБОВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. 3. 05. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1941-ж. сауашта курбан болган Шепетовка а. да жерленген

ЯКУБОВ Хасан —к. э. 1923-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Жиздров р-нда жерленген

ЯНАЧЕВ Айтбай —к. э. 1916-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Ашир — к. э. 1916-ж. Коммунист а/с  де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Каримбай — к. э. 1922-ж. К. Маркс а/с  де Торткул РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Нагыйбек — к. 1922-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Шермамат — к. э. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Шарипбай — к. э. 1920-ж. Октябрь к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Баймамат — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЯКУБОВ Нурмамат — к. э. 1907-ж. т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЯКШЫБАЕВ Сапар —к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯУБАСАРОВ Оразмурат — к. э. 1909-ж. Ташауыз р-нда т. 20. 06. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. 20. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯВИЗОВ Тенел —к. с-нт 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 5. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Джукин волостында жерленген

ЯУБАСАРОВ Бешим — к. э. 1944-ж. мартта Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯУКАРАСОВ Гайыт — к. э. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

ЯУКАШЕВ Хамра — к. э. 1914-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЯГМУРОВ Сапармат —к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ЯГУДИН Акрам —к. э. 1918-ж. Башкуртстан Республикасында т. 19. 09. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 9. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯГАФАРОВ Габдулла — а. с-нт Мангыт РЭК т. ш. 4. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Софев а. да жерленген

ЯДГАРОВ Аскар — к. э. 1913-ж. Кытай а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ЯДГАРОВ Юлдаш — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-ны К. Маркс к-зында т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш.  42-ж. жаракаттан кайтыс болган Чкалов уэл. Соль Илецк к-да жерленген

ЯДГАРОВ Оразбай — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Ворошилов к-зында т. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЯДГАРОВ Базарбай — к. э. 1909-ж. Мангыт р-ны Ворошилов к-зында т. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЯДГАРОВ Бекжан — к. э. 1911-ж. Кытай а/с  де т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ЯДГАРОВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯЗЫЕВ Хажбай— к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Роминка а. да жерленген

ЯЗЫМБАЕВ Миндабай — к. э. 1895-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Скркбино а. да жерленген

ЯЗЫКОВ Алмахан —к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

ЯЗДУРДЫЕВ Ауэз — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ЯЗДУРДЫЕВ Айткул — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 15. 07. 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Донец уэл. Гараны хут. да жерленген

ЯЗЫЕВ Хажбай —к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-ны Октябрь к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р-ны Рыленко а. да жерленген

ЯЗЫРОВ Сапар — к. э. 1918-ж. Тельман р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Полец р-нда жерленген

ЯКУБОВ Шеримбет—к. с-нт 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Кузмача а. да жерленген

ЯКУБОВ Ибадулла — к. э. 1920-ж. Торткул к-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Причистинь р-ны Матвеевка а. да жерленген

ЯКУБОВ Абдикарим — к. э. 1910-ж. Торткул к-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а. да жерленген

ЯКШЫМОВ Турсынбай— к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-нда жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Мамед — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Краснополь р-нда жерленген

ЯКОВЛЕВ Аркадий—к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. сауашта курбан болган Киров уэл. да жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Режеп—к. э. 1914-ж. Конырат р-ны Ахунбабаев к-зында т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Калдан уэл. Жиздрин р-ны Ослинка а. да жерленген

ЯКШЫМОВ Нышанбай — к. э. 1908-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 3012. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Манланы а. да жерленген

ЯКШЫМОВ Исмайыл —к. э. 1911-ж. Конырат р-ны Ахунбабев к-зында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 22. 09. 44-ж. -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Себет к-да жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Курбанбай —к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯКШЫМОВ Раил — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Крыпков а/с  Шевель а. да жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Ревел —к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 9. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Калуга уэл. Жиздрин р-ны Ослинка а. да жерленген

ЯКУПОВ Хажы —к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Шамурат —к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Яким Мардыянович —к. э. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Вышегоры а. да жерленген

ЯКУБОВ Гозала Гаврилович —к. э. 1905-ж. Башкуртстан АССРы Бураев р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 10. 03. 43-ж. Кр. Сергеев а. да дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Жолдасбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Жанкул —к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Колкино а. да жерленген

ЯКУБОВ Турдымурат — к. э. 1923-ж. Ахунбабев к-зында т. 7. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКИМОВ Шарипулла Зелельтинович — к. э. 1897-ж. Чкалов уэл. да т. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

ЯКИПОВ Калли — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Амет — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Ражапбай — к. э. 1909-ж. Шаббаз р-нда т. 10. 09. 39-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКШЫЕВ Балтабай —к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 19. 02. 45-ж. сауашта курбан болган

ЯКИМБАЕВ Шыбыр — к. э. Мангыт р-ны Калинин а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 15. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Даулетбай—к. э. 1919-ж. Кыпшак р-нда т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Галиш —к. л-нт Мангыт РЭК т. ш. 13. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. да жерленген

ЯКУБОВ Жумамурат — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 30. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Мадирейим — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Назар — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 23. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Красноярск ул. де жерленген

ЯКУБОВ Байдулла —к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯКШЫМУРАТОВ Досым — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 2407. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колодязди а. да жерленген

ЯКШЫБАЕВ Сактаган — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКШЫБАЕВ Сабыр —к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 28. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЯКШЫМОВ Ярылкап— к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЯКОВЛЕВ Аркадий Васильевич — к. э. 1920-ж. Шыгыс Казакстанда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Местечко а. да жерленген

ЯКУБОВ Бекжан —к. э. 1913-ж. Халкабад р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Кудияр — к. э. 1921-ж. Конырат р-ны Бостандык к-зында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Липецкая уэл. Дерновка а. да жерленген

ЯКУБОВ Турганбай — к. э. 1923-ж. 8 а/с  Ахунбабаев к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Румынияда жерленген

ЯКУБОВ Оразымбет — к. э. 1921-ж. Шымбай к. М. Горький кошесинде т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 30. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Полесья уэл. Озара а. да жерленген

ЯКУБОВ Рейим — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. июньде Шымбай РЭК т. ш. 13. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Гремячи хут. да жерленген

ЯКУБОВ Жандулла — к. э. 1924-ж. Кызылозек а/с  Пионер к-зында т. 9. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Абат — к. э. 1918-ж. Крнырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Давадов р-нда жерленген

ЯКШЫМУРАТОВ Палуан — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 31. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКШИЕВ Ишмурат — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 28. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Княжены а. да жерленген

ЯКШЫБАЕВ Аллаберген — —к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Нагмет —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Юсуп —к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 2. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Голубково а. да жерленген

ЯКУБОВ Атажан —к. э. 1908-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Кабыл — к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавияда жерленген

ЯКУБОВ Тайыр —к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Гута а. да жерленген

ЯКУБОВ Усен —к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Гайып —к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 5. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ЯКУБОВ Рейимбай — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-нда жерленген

ЯКУБОВ Торемурат — к. э. 1906-ж. Конырат р-ны Пристань кошеси 144 жайда Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

ЯКШИМОВ Сабыр — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Карабай — к. э. 1919-ж. Конырат р-ны Калинин к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Режеп — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 15. 06. 43-ж. сауашта курбан болган

ЯКШЫМУРАТОВ Курбанбай —к. э. 1918-ж. Конырат р-ны Ахунбабев к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ЯКШЫМБАЕВ Кадырбай—к. э. 1900-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Дубровка а. да жерленген

ЯКШЫМОВ Райым—к. э. Конырат р-ны Ленинизм к-зында т. 23. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Крынков а/с  Шведы а. да жерленген

ЯКШЫМОВ Курбанбай—к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Атахан — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с  де т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. январьда дерексиз жок болган

ЯКЫПБАЕВ Кенжебай—к. э. 1921-ж. т. 5. 06. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Латзиянын Резские к-да горнизон койымшылыгына жерленген

ЯКУПОВ Аллаяр—к. э. 1915 -ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 16. 12. 42-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Юлдаш—к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Юсуп—к. э. 1916 -ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Жуманияз—к. л-нт 1915-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Кошкар—к. э. 1923 -ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде сауашта курбан болган Ржевск р-нда жерленген

ЯКУБОВ Г. Р.—к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. и. 3. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Каунас уэл. Брндзе а. да жерленген

ЯКШЫМОВ—к. э. 1922-ж. Нскпс к. за т. 1944 -ж. Нокис КЭК т. ш.

ЯКУПОВ Тажи—к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЯКУБОВ Казак —к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Жадигер — к. э. 1920-ж. Нокис к-дат. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Винница уэл. Казатин р-ны Сестрековка а. да жерленген

ЯКУБОВ Усен—к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш.  43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Город р-нда жерленген

ЯКУБОВ Хасан—к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

ЯКУБОВ Юсуп—к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Атабек —к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. да жерленген

ЯКУБОВ Юсуп—к. э. 1920 -ж. Шаббаз р-ны Коминтерн к-зында т. 20. 09. 40 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 11. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Литванын Мариамполь к-да рус койымшылыгына жерленген

ЯКУБОВ Багыбек—с-нт 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Кырым а. да жерленген

ЯКУБОВ Юсуп—к. л-нт 1913 -ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 26. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Змиев р-ны Водяховка а. да жерленген

ЯКУБОВ Казакбай—к. э. 1924 к. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз ок болган

ЯКУБОВ Хожа—к. э. 1918 -ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Хиздрин р-нда жерленген

ЯКУБОВ Хасан—к. э. 191кл. Торткул р-нда т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

ЯКУБОВ Даулетмурат—к. э. 1911-ж. Караозек р-ны 1 а/с  де т. 1924-ж. Караозек РЭК т. ш. 25. 02. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Б. Вязьма а. нан 61 км кублабатыста жерленген

ЯКУБОВ Аллаяр—к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 09. 41-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЯВКАЧЕВ Машарип—к. э. 1914-ж. Торткул р-ны К. Маркс к-зы Сталинабад а/с  де т. Торткул РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯЛФИМОВ Алексей Емельянович—к. э. 1916-ж. Кзак ССР. Кызыл Орда уэл. Казалы к-да т. 1937-ж. Хожели РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Махсут—к. э. 1910-ж. Конырат р-ны 2 а/с  Ленин к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЯКУПОВ Омирбай—к. э. 1920 -ж. Хожели р-ны 1 а/с  де т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

ЯНАБАЕВ Амин—к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны. Шымам а/с  Коммунизм к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

ЯВКАШЕВ Оразалы—к. э. 1908-ж. Шаббаз р-ны. Азат а/с  Чапаев к-зы да т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

ЯВКАЧЕВ Айтбай—к. э. 1918-ж. Торткул р-нында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 43 -ж. дерексиз жок болган

ЯВКАЧЕВ Хамра—к. э. 1913 -ж. Торткул р-нында т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Райымбай—к. э. 1920-ж. Торткул к-да Ремесельная кошеси 16 жайда т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Непес—к. э. 1921-ж. Торткул р-нында т. Торткул РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯНГУЗИЕВ Тумунгул—к. э. 1921-ж. Хорезм уэл. Мангыт р-нында т. Мангыт РЭК т. ш. 21. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Южный Пер. №5 те жерленген

ЯКУБОВ Абдукан—к. э. 1919-ж. Кегейли р-ны 8 а/с  де т. 1943 -ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯДГАРОВ Рейимбай—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с  де т. 1943 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯНАБАЕВ Авезбай—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Ханжап а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 42-ж. сауашта курбан болган

ЯРМУХАМЕДОВ Матжан— к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Сталин к-зында т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Непес—к. э. 1918 -ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Сары—к. э. 1923 -ж. Торткул р-ны Келтеминар а. с. де т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ЯКУБОВ Садыуаккас—к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с  де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ЯКШЫМОВ Жанабай—к. э. 1922-ж. Конырат р-нында т. Конырат РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган