Книга памяти Каракалпакстана =Э=

ЭББИНИЯЗОВ Юлдаш—к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. София р-нда жерленген

ЭБИШЕВ Абдиганий—к. э. 1915-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЭВЕЗМУРАТОВ Акбай—к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. сауашта курбан болган Венгриянын Талниан Гостд сарайына жерлен

ЭВЕЗМУРАТОВ Анбай — к. э. 1912-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 8. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Фекрвер к-да жерленген

ЭГИЗБАЕВ Жумагалий—к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 25. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Каролино а. да жерленген

ЭГАМБЕРДИЕВ Жуманияз —к. э. 1922-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ЭГАМБЕРДИЕВ Куранбай —к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ЭГАМБЕРДИЕВ Карим—к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. НовоИваново а. да жерленген

ЭГАМБЕРДИЕВ Раман—к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

ЭГАМБЕРДИЕВ Султан—к. э. 1925-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЭГАМОВ Жаббарберген—к. э. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЭГАМБЕРДИЕВ Хакимбай— к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул Р8К т. ш. дерексиз жок болган

ЭГАМБЕРДИЕВ Курамбай —к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭГАМБЕРДИЕВ Сатым—к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

ЭГАМБЕРГЕНОВ Рахымберген—к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭГАМБЕРГЕНОВ Худайберген—к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 2604. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭГАМБЕРДИЕВ Казый—к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 4. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ЭГАМБЕРДИЕВ Султан—к. э. 1921-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 14. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сухрлетово а. да жерленген

ЭСЖАНОВ Даулет—к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 2509. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 19. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Семипалатинск к-дагы койымшылыкка жерленген

ЭЛЬДАСОВ Жумагалий — к. э. 1920-ж. Такыятас к-да т. 27. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Липецк уэл. Волов р-ны Турчаново а. да жерленген

ЭЛЬШЕРМАН Моисей Е.— к. э. 1905-ж. Торткул р-нда т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

ЭЛЕБАЕВ Асау—к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Трелесино а. да жерленген

ЭЛМУРАТОВ Дауен—к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 20. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Цнеуф а. да жерленген

ЭЛБАЕВ Жумабай—к. э. 1911-ж. Тамды р-ны Кызылсауле к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЭМЕТОВ Абдикадир—к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Октябрь к/з да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде сауашта курбан болган Невель р-ны Мокеры а. да жерленген

ЭЛМУРАТОВ Рахман—к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 20. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Воронеж уэл.  Усман а. да жерленген

ЭНЕЯТОВ Ромадан—к. э. 1902-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 23. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Моросовка а. да жерленген

ЭНБЕРДИЕВ Курянбай— к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 4. 12. 42-ж. Калинин уэл. Молодотуд р-ны Брюханово а. да дерексиз жок болган

ЭРЫНАБАЗОВ Турабай— к. э. 1910-ж. Хожель р-ны Свердлов к-зында т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Люблин воеводсы Лукошин а. да жерленген

ЭРИМБЕТОВ Тажибай—к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Ворошилов к/з да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ЭРГАШЕВ Жора—к. э. 1916-ж. Ташкент уэл. да т. 5. 08. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ЭРТИС Аркадий Абрамович —к. э. 1923-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 24. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Гольдон к-да жерленген

ЭРНИЯЗОВ Турабай—к. э. 1910-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 23. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Лукошено а. да жерленген

ЭРИМБЕТОВ Наурызбай— к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Белгород р-нда жерленген

ЭРЕЖЕПОВ Аманбет—к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде сауашта курбан болган Воронеж уэл. Губарев а. да жерленген

ЭРКЕБАЕВ Амин—к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Иваново а. да жерленген

ЭРМИЯСОВ Тореш—к. э. 1912-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ЭРНАПАСОВ Абдулла — к. э. 1922-ж. М. Горький а/с  Куйбышев к-зында т. 17. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРМАНОВ Рахым—к. э. 1914-ж. Мангыт р-ны Пахтазаводында т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРМАНОВ Базарбай—к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мэнрыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРИММЕТОВ Юлдаш—к. э. 1924 -ж. М. Горький а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРИММЕТОВ Нышан—к. э. 1915-ж. М. Горький а/с Кызыл Байрак к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРИМБЕТОВ Ибрайым—к. э. 1919-ж. Ворошилов а/с  де т. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРИМБЕТОВ Авазмурат — к. э. 1913-ж. Каганович к-зында т. 4. 10. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРМАНОВ Бабажан—к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРНАЗАРОВ Рейимбай—к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРИМБЕТОВ Хайтбай—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРЖАНОВ Нуржан—к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРМАНОВ Янгибай—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРЖАНОВ Кара—к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 18. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Ватылевка а. да жерленген

ЭРНИЯЗОВ Султамурат—к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ЭРЖАНОВ Амат—к. э. 1918-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЭРНАЕВ Алымбай—к. э. 1925-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ЭРЖАНОВ Султанбай—к. э. 1920-ж. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭРИМОВ Бекимбет—к. э. 1918-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЭРЕКЕЕВ Турла—к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ЭРИМБЕТОВ Асыл—к. э. 1910-ж. Тамды р-ны 9 а/с Молотов к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ЭРИМСЕРОВ Азимбет—к. э. Караозек р-ны 1 Май к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 16. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Псков уэл. Невель р-ны Колпино а. да жерленген

ЭРИМБЕТОВ Ешимбет—к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

ЭРЖАНОВ Пиржан—к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

ЭСИРГЕНОВ Сапарбай—к. э. 1916-ж. Найманкол а/с  де т. 1942-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

ЭСБЕРГЕНОВ Худайберген —к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭСАНМУРАТОВ Юлдаш — к. э. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭСТЬЯНОВ Сапар—к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 1. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Красный Октябрь пос. да жерленген

ЭСЧАНОВ Каландар—к. э. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЭСЕНОВ Махамбет—к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ЭСИРГАНОВ Гулман—к. э. 1913-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

ЭСЕМБАЕВ Нашан—к. э. 1924-ж. Тамды р-ны 9 а/с Молотов к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ЭСЧАНОВ Жумабай—к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭСЧАНОВ Досчан—к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭСЧАНОВ Ибадулла—к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

ЭСЧАНОВ Файзулла—к. э. 1917-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ЭСЧАНОВ Исмайыл—к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭСЧАНОВ Бекдурды—к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ЭЛИМАНОВ Сапарбай—ефр. 1918-ж. Мангыт р-ны Куйбышев к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 9. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Гулиммат — к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Ортакала а. да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Баймурат—к. э. 1914-ж. Мангыт р-ны Калинин к-зында т. 18. 07. 42-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Матякуб—к. э. 1916-ж. Кыпшак р-да т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Хайтбай—к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЭШБЕРДИЕВ Юлдаш—к. э. 1914-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ЭШЧАНОВ Жумабай— с-нт 1924-ж. Мангыт р-ны Бирлашган к-зында т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Украинада жерленген

ЭЛМУРАТОВ Хожан—к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 09. 43-ж. Кировоград уэл. да дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Нурым—к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

ЭШМУРАТОВ Ражапбай — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЭШИМОВ Ражапбай—к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. 24. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШНИЯЗОВ Сапарбай—к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШМУРАТОВ Розымбет—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Нурик—к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Юлдаш—к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Ражапбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Ражап—к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

ЭШАЛАНОВ Кууат—к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 5. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Лук р-ны Бенево а. да жерленген

ЭШМУРАТОВ Курбанбай—к. э. 1914-ж. Пахтакор а/с Мангыт к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШМАНОВ Базарбай—к. э. 1918-ж. Ортакалада т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШМАНОВ Абдирейим—к. э. 1915-ж. Мангыт р-ны Молотов к-зында т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган

ЭШИММАТОВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны Дурмен к/з да т. 1940-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Эриммат—к. э. 1917-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШИМБЕТОВ Халийла—к. э. Буденный к-зында т. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Сапарбай — к. э. 1915-ж. М. Горький а/с  де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Сапарбай — к. э. 1921-ж. Мангыт р-ны К. Маркс к/з да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Сапарбай — к. э. 1922-ж. Мангыт р-ны Хожакала а/с  Москва к-зында т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Маткурбан— к. э. 1912-ж. Мангыт р-ны Ахунбабаев а/с  де т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Курбанбай — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Жуманияз— к. э. 1920-ж. Ортакалада т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Дурымбай—к. э. 1922-ж. Хатамших а/с  Пахтакор к-зында т. 1922-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Батыр —к. э. 1918-ж. Мангыт р-ны Халилович а/с  де т. 1939-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Баймурат — к. э. 1914 -ж. Мангыт р-ны Дурмен а/с  де т. 28. 07. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЭШИМБЕТОВ Бегбай—к. э. 1912-ж. Ахунбабаев а/с  Москва к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ЭШНИЯЗОВ Кушман—к. э. 1914-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШИМОВ Ибрагим—к. э. 1915-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с  де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЭШМУРАТОВ Рахман—к. э. 1922 -ж. Торткул р-ны Багаяч ст. да т. Торткул РЭК т. ш. 20. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган

ЭРИМБЕТОВ Асыл—к. э. 1910-ж. Тамды р-ны 11 а/с  Молотов к/з нда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ЭЛБАЕВ Жумабай—к. э. 1911-ж. Тамды р-ны 10 а/с Кызыл Сэуле к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ЭСЕМБАЕВ Нашан—к. э. 1924-ж. Тамды р-ны 9 а/с Молотов к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ЭБЗЕЕВ Кара Хожабаевич —к. э. 1902-ж. Микоян р-ны Верхняя Мара а. да т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ЭГАМБЕРГЕНОВ Кудайберген—к. э. 1911-ж. Шабба р-ны Кызыл Каруан к/з да т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш.09. 43-ж. дерексиз жок болган

ЭРМАНОВ Казак—к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган