Книга памяти Каракалпакстана =К=11

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница

КЫДЫРНИЯЗОВ Мамбетнияз—к. э. Караозек РЭК т. ш.

КЫДЫРНИЯЗОВ Сейтжан — к. э. 1919-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫЛЫШБАЕВ Хожанияз—к. э. 1922-ж. Хожели р. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫДЫРОВ Саттарберген—к. э. 1922-ж. Нокис р. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫДЫРБЕРГЕНОВ Оразбай —к. э. 1918-ж. Кегейли р. т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫЛЫШБАЕВ Жуманияз— к. э. 1920-ж. 9 а/с т. Конырат РЭК т. ш.

КЫЙЫНБАЕВ Тажибай—к. э. 1925-ж. Андреев к/з т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

КЫДЫРНИЯЗОВ Сабыр—к. э. 1924-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Соломино а. да жерленген

КЫДЫРБАЕВ Кошкар—к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫДЫРБАЕВ Сайман—к. э. 1925-ж. Шымбай к. да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 1945-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРОВ Жаксылык—к. э. 1924-ж. Пионер к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫДЫРНИЯЗОВ Сатнияз— к. э. 1923-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 02. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

КУЛЫМБЕТОВ Жумак—к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

КУРБАНОВ Саттар—к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАБАЕВ Амет—к. э. 1921-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУЛЖАНОВ Рейимбай—к. э. 1922-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Саткылыш—к. э. 1918-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. сауашта курбан болган

КУРБАНБАЕВ Календер—к. э. 1920 -ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Юсуп—к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Юсуп—к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУЛЛЫЕВ Аннамат—к. э. 1914-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

КУРБАНОВ Сейитназар—к. э. 1914-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

КОШКАРОВ Халил—к. э. 1912-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. сауашта курбан болган

КАДИРБЕРГЕНОВ Рейим— к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАДИРБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1924-ж. ККАССР Куйбышев р. т. Шымбай РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСПАНОВ Токпан—к. э. 1914-ж. ККАССР да т. Шымбай РЭК т. ш. 16. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Покровский р. Родионовка а. на жерленген

КОСЫМБЕТОВ Нуратдин— к. э. 1915-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ливенск р. Осиновка а-да жерленген

КУДЕКОВ Кадирбай—к. э. 1921-ж. Шымбай р. Каганович к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 04. 02 43-ж. Орлов уэл. Дросковск р. Александровка ауылында дерексиз жок болган

КУЛНИЯЗОВ Мукан—к. э. 1911-ж. Кыпшак р. Тортинши а/с т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

КУЛШАРОВ Атажан—к. э. 1914-ж. Мойнак р. т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш. 06 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Бекбаулы—к. э. 1921-ж. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Сапарбай—к. э. 1921-ж. ККАССР да т. Шымбай РЭК т. ш. 09. 02 43-ж. жаракаттан кайтыс болган

КУТЛЫМУРАТОВ Зарлык— к. э. 1914-ж. Хожели р. 9 а/с т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Кеулимжай —к. э. 1922-ж. Караозек р. 8 а/с т. Караозек РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Генжебай—к. э. 1924-ж. Мойнак к. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

КОСБАУЛЫЕВ Жолымбет— к. э. 1914-ж. Мойнак к. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛМАГАМБЕТОВ Г. Р.— к. э. 1914-ж. Мойнак к. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

КОСШАНОВ Отеген—к. э. 1915-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели КЭК т. ш. 0245-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРОВ Курбанияз—к. э. 1910-ж. Кегейли р. 4 а/с т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КАППАРБЕРГЕНОВ Ишбай—к. э. 1925-ж. Куйбышев р. Кызылзскер к/зы Калинин а/с т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 02 45-ж. дерексиз жок болган

КАППАРБЕРГЕНОВ Шарап—к. э. 1923-ж. Куйбышев р. Кызыласкер к/зы Калинин а/с т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Кадир—к. э. 1914-ж. Шаббаз р. Азат а/с т. Шаббаз РЭК т. ш. 09. 03. 43-ж. сауашта курбан болган

КУРБАНБАЕВ Зарип—к. э. 1921-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. Шаббаз РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган.

КУРБАНИЯЗОВ Жуманияз—к. э. 1925-ж. Шымбай р. 8 Март к/з т. 08. 09. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 03. 45-ж. Германияда сауашта курбан болган

КОЖАНИЯЗОВ Срахан — к. э. 1917-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 05. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КУУАНДЫКОВ Жамал—к. э. 1914-ж. Куйбышев р. 12 а/с т. 1942-ж. Хожели КЭК т. ш. 08 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШОВ Канатбай—к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЛАЕВ Курдабай—к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11.43-ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЛАЕВ Аймурза—к. э. 1917-ж. Тахтакопир р. т.Тахтакопир РЭК т. ш. 06.43-ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Есенбай—к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т.Тахтакопир РЭК т. ш. 22 12.44-ж. жаракаттан кайтыс болган

КАРТЫКОВ Тажимурат—к. э. 1925-ж. Хожели р. 4 а/ст. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган.

КЫЛБАЕВ Мангыш—к. э.1920-ж. Хожели р. 3 а/ст. 1939-ж. Хожели РЭК т. ш.1945-ж. дерексиз жок болган

КАЛАБАЕВ Рейим—к. э. 1922-ж. Хожели р. 5 а/с т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУУАТОВ Сандыбай—к. э. 1914-ж. Хожели р. 2 а/с т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КАНИЯЗОВ Жолдасбай—к. э. 1923-ж. Караозек р. Колхозная кешесинде т. Караозек РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКБАЕВ Жуматай—к. э. 1918-ж. Торткул р. Ленинабад кзы К Маркс а/с т. Торткул РЭК т. ш. 12.44-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Абдулла—к. э. 1918-ж. Торткул р. Ленинабад а/с т. Торткул РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Абдулла—к. э. 1908-ж. Торткул р. Ленинабад а/с т. Торткул РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Куртан—к. э. 1921-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Сабыр—к. э. 1924-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРЫМБЕТОВ Алмеш— к. э. 1903-ж. Тамды р. 11 а/с Молотов к/з тХожели РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЩАНОВ Толепбай—к. э. 1923-ж. Тамды р. 11 а/с Молотов к/з т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КАЛЫКОВ Танирберген—к. э. 1914-ж. Тамды р. 10 а/с Кызыл сауле к/з т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КАНЛЫБАЕВ Толеп—к. э. Тамды р. 9 а/с Молотов к/з т. Хожели РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Бекберген—к. э. 1924-ж. Тамды р. 9 а/с. Молотов к/з т. Хожели РЭК т. ш. 09. 45-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРШАЕВ Дуйсенбай— к. э. 1925-ж. Хожели р. 7 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КЫЗЫЛБАЕВ Ильяс—к. э. 1916-ж. Тамды р. 9 а/с Молотов к/з т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСБАРМАКОВ Абдикадир—к. э. 1920-ж. Тамды р. 10 а/с. Кызыл сауле к/з т. Хожели РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КЛЫШЕВ Ражап—к. э. 1920-ж. Шаббаз р. Азат а/с. Чапаев к/з т. Шаббаз РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

КЛЫШЕВ Жолдас—к. э. 1915-ж. Торткул р. Акбашлы а/с Коммунист к/з т. 1941-ж. Тврткул РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Матсапа—к. э. 1924-ж. Шаббаз р. Кылшынак а/с Орджоникидзе к/з т. Шаббаз РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРАМБАЕВ Кошназар—к. э. 1913-ж. Шаббаз р. Кылшынак а/с. Орджоникидзе к/з т. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Самандар—к. э. 1911-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. Шаббаз РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Ата—к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЙШЫБАЕВ Тажибай—к. э. 1914-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРБАЕВ Кадирберген— к. э. 1921-ж. Кыпшак р. 6 а/с т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КОСБЕРГЕНОВ Толыбек—к. э. 1924-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 10 43-ж. дерексиз жок болган

КАБЫЛБАЕВ Дендибай—к. э. 1910-ж. Кыпшак р. т. 44-ж Кыпшак РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

КЫРКБАЕВ Кудайберген—к. э. 1910-ж. Кегейли р. т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Дасеке— к. э. 1917-ж. 7 а/с Калинин к/з т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КУЛЖАНОВ Бахтыгалий—к. э. 1922-ж. 12 а/с. Киров к/з т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМОВ Кууанышбай—к. э. 1909-ж. Конырат р. 9 а/с т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 30. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КУТЫКОВ Балтабай—к. э. 1925-ж. Торткул р. Ленинабад а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Айтнияз—к. э. 1922-ж. Торткул р. Сталинабад а/с Андреев к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Атанияз—к. э. Торткул р. Сталинабад а/с т. 1942-ж. Торткул КЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Сейтин—к. э. 1908-ж. Торткул р. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Сапар—к. э. 1922-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЛНИЯЗОВ Садык — к. э.1922-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

КОСЕЕВ Шагла — к. э. 1923-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 01 43-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Сапарбай — к. э. 1910-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКБАЕВ Косбаулы — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Абдимурат — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КОЗЫБЕКОВ Матнияз — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 01 44-ж. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Калийла — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 03 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Абут — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КУДИЯРОВ Мамбеткарим — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРКАБУЛОВ Сабыр — к. э. 1926-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРЫМБЕТОВ Ерназар — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 04 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Сапар — к. э.1910-ж. Торткул к. да т. Торткул КЭК т. ш. 09. 45-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Айтбай — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10 43-ж. дерексиз жок болган

КАДЕКОВ Жаксыбай — к. э.1920-ж. Тахтакопир р. т. 1944-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Айтнияз — к. э. 1920-ж. Торткул р. т. Торткул КЭК т. ш. 12. 43-ж. сауашта курбан болган

КАЛИМБЕТОВ Нарымбет — к. э. 1914-ж. Торткул к да т. 1941-ж. Торткул КЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Оспан — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р. Ленинград к/з т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

КАРЖАУБАЕВ Ийшан — к. э. 1922-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Бекберген — к. э. 1914-ж. Караозек р. 3 а/с т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Даулетмурат— к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Даулетмурат— к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. Ленинград к/з т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Оспан — к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУДИРЕТОВ Данияр — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р. 9 а/с т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Сапарбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. 8 а/с т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Канияз —к. э. 1918-ж. Тахтакопир р. 8 а/с т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

КУТАЕВ Карымзак — к. э. 1905-ж. Шаббаз р. Сов Агроном к/з Саркоп а/с т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЛАЕВ Абдокалип — к. а 1923-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 20 08. 44-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Аллакул — к. э. 1920-ж. Торткул р. Ворошилов к/з т. 10. 03 42-ж. дерексиз жок болган

КАСМАНОВ Малдыбай — к. э. 1910-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Аллаберген — к. э. 1922-ж. Торткул р. Ударник к/з т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 01 43-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Шери — к. э.1918-ж. Торткул р. Андреев к/з т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЙБЕТОВ Оразымбет Айкенович — к. з Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 12 41-ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Жаббар — к. э. 1922-ж. Торткул р. Чкалов к/з т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 42-ж. дерексиз жок болган

КАДИРБАЕВ Даулетбай — к. э. 1924-ж. Торткул р. Ленинабад к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10 44-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Юсуп — к. э 1922-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Султан — к. э. 1917-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Амин— к. э. 1919-ж. Торткул р. Чкалов а. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Кенес — к. э.1912-ж. Торткул р. Стаханов к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Нурали — к. э. 1902-ж. Конырат р. 4 а/с т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Базарбай — к. э. 1912-ж. Шаббаз р. т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНГЕЛДИЕВ Казак — к. э. 1921-ж. Торткул р. Молотов к/з т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

КУУАТОВ Сейтмурат — к. э. 1923-ж. Торткул р. К. Маркс к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЗЫБАЕВ Абдулла — к. э. 1920-ж. Торткул р. Дмитриев к/з т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШОВ Юсуп — к. э. 1923-ж. Торткул р. Дзержинский к/з т. 1942-ж.Торткул РЭК т. ш. 22. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

КУДЕКОВ Абдикадир — к. э.1923-ж. Тахтакопир р. Андреев к/з т. 1922-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЗЫБАЕВ Имаматдин — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р. 8 Март к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЗЫБЕКОВ Косбаулы — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р. Партизан к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КАНАЛИЕВ Куней — к. э. 1917-ж. Конырат р. 5 а/с Фрунзе к/з т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Кулы — к. з 1910-ж. Торткул р. Акбашлы а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Атамурат— к. э. 1908-ж. Торткул р. Акбашлы а/с т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРЫМБЕТОВ Нуратдин — к. э. 1920-ж. Торткул р. Багжап а/с т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Кожан — к. э. 1920-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12 42-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Ибадулла — к. э. 1907-ж. Торткул р. Торткул а/с т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Мадин — К3. 1913-ж. Торткул р. Ворошилов а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КУРАМБАЕВ Жамал — к. э. 1903-ж. Торткул р. Келтеминар а/с т. Торткул РЭК т. ш. 09. 41-ж. дерексиз жок болган

КОШМУРАТОВ Кумбай — к. э. 1913-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 18.04. 43-ж. сауашта курбан болган

КОЗЫБАЕВ Есенбай — к. э. 1916-ж. Хожели р. 3 а/с т. 1943-ж. Хожели КЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган.

КОЗЫБАЕВ Отарбай — к. э. 1924-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. Хожели КЭК т. ш. 11. 45-ж. дерексиз жок болган

КОЙТАНБАЕВ Жамгырбай— к. э. 1920-ж. Хожели р. 1 а/с т. 1939-ж. Хожели РЭК т. ш. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

КОЙТАНБАЕВ Жанабай — к. э. 1923-ж. Хожели р. 1 а/с т. 1942-ж. Хожели РЭК тш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Айтым — к. э. 1918-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Сабыр — к. э. 1910-ж. Торткул р. Коммунист а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. щ. 00. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

КУДИЯРОВ Бердимбай — к. э. 1922-ж. т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КЫПШАКБАЕВ Кууанбай — к. э. 1918-ж. Кыпшак р.т. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 41-ж. дерексиз жок болган

КОШЕКОВ Дуйсен — к. э. 1922-ж. Хожели р. 8 а/с т. 1943-ж. Хожели КЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КЫЛМАШОВ Жынкапса—к. э. 1906-ж. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЗБАЕВ Жылкыайдар— к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Рейим —к. э. 1922-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Генжебай—к. э. 1910-ж. Тахтакопир р. т. Нокис КЭК т. ш. 04.43-ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Хасан—а. с-нт 1914-ж. Торткул к. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 13. 08. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Грудзедз к. мазарына жерленген

КАДЫРОВ Санбай— к. э. 1925-ж. Мойнак р. 4 а/с т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КАРБАЕВ Амирхан—к. э. 1923-ж. Торткул р. Ворошилов а/с т. 1942-ж. Торткул КЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Даулет—к. э. 1921-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул ККК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСМУРАТОВ Жаксыбай— к. э. 1922-ж. Торткул р. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРАЛИЕВ Жарыкбай—к. э. 1918-ж. Караозек р. 7 а/с т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

КУЛЫНДАЕВ Турдай—к. э. 1912-ж. Караозек р. 7 а/с т. 1943-ж. Караозек РЭК г. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КАРАЖАНОВ Туманбай —к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЗЫБЕКОВ Отенияз—к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РУК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШОВ Бектурды—к. э. 1924-ж. Торткул р. Уллыбаг а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Режеп — к. э. 1921-ж. Торткул р. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЗЫЕВ Бояз—к. э. 1925-ж. Торткул р. Уллыбаг а/с т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Роман— к. э. 1920-ж. Торткул р. Уллыбаг а/с т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Сапарбай—к. э. 1910-ж. Торткул р. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШОВ Режеп— к. э. 1924-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08 03. 43-ж. сауашта курбан болган

КЫЛЫШОВ Нуратдин—к. э.1916-ж. Торткул р. Таза багжап а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган.

КАБУЛОВ Сабыр—к. э. 1911-ж. Торткул р. Коммунист а/с т. Торткул РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерекиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Самандар – к. э. 1913-ж. Торткул р. Ворошилов а/с т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

КАЛАНДАРОВ Кенжа—к. э. 1923-ж. Торткул р. Аккамыс а/с 1. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Отебай—к. э. 1920-ж. Мойнак р. 4 а/с т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 44-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Аллияр— к. э. 1924-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 45-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Бахый—ка. 1919-ж. Тахтакопир р. т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Курбанбай —к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1942 ж Тахтакопир РЭК т. ш. 12 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЛИБЕКОВ Зырыубай— к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Ауез—к. э. 1912-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Унаж— к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган.

КУРУНБЕТОВ Дуйсенбай—к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУРТАЕВ Кундасбай — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРМАНОВ Бектурган—к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

КУРАНБЕТОВ Батмурат— к. э. 1910-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРАБДИЕВ Бекнияз—к. э. 1917-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган.

КУТЛЫМУРАТОВ Умбетбай —к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Оспан—к. э. 1914-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. 1945-ж. дерексиз жок болган

КАЛАБЕКОВ Шарман—к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. т. 1939-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган.

КАСАРАНОВ Айтбай—к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Ауез — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Шарип—к. э. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Матьякуб—к. э. 1916-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Рейим— к. э. 1919-ж. Торткул р. Торткул а/с т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШЫМБЕТОВ Турсын— к. э. 1920-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Жумабай — к. э. 1917-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 41-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Самандар— к. э. 1901-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Юсуп—к. э. 1917-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШОВ Юлдаш—к. э. 1916-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Инжа — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КАНАТБАЕВ Башинбай—к. э. 1916-ж. Куйбышев р. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 17. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Режеп—к. э. 1907-ж. Шаббаз р. Шымам а/с т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

КАЗБЕКОВ Кадирбек—к. э. 1919-ж. Шаббаз р. Азат а/с т. 1940-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 05. 42-ж. сауашта курбан болган

КАПТАНБЕТОВ Кажак—к. э. 1914-ж. Шаббаз р. Шалыш пос. да т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

КЫПШАКБАЕВ Оразбай—к. э. 1911-ж. Шаббаз р. Ханский а/с т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Юлдаш—к. э. 1922-ж. Шаббаз р. Азат а/с т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

КУТЫМОВ Ражап—к. э. 1921-ж. Шаббаз р. Шымам а/с т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

КАМАРАЗОВ Абдулла—к. э. 1921-ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 22. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Баровшин к. да жерленген

КУРМАНОВ Таулеубай—к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. 10 а/с т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКБАЕВ Амир— к. э. 1910-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

КОНЫРАТБАЕВ Тилеуберген— к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Сайыпназар—к. э. 1906-ж. Куйбышев р. Халкабад а. да т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЩАНОВ Жанибек—к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Сабыр—к. э. 1924-ж. Шаббаз р. Стаханов а/с т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫБАЕВ Шерте—к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КАРАКОЗОВ Алмаз—к. э. 1923-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул КЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Амет—к. э. 1917-ж. Торткул р. Ленин байрагы к/з т. 1942-ж.Торткул РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Кудайберген—к. э. 1914-ж. Шаббаз р. Соркел а/с т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КУЛМУРАТОВ Минаж—к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. 10 а/с т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Мадрейим —к. э. 1920-ж. Торткул р. Янгиюль а/с т. 1941-ж. Тврткул РЭК т. ш. 07 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Жолдасбай— к. э. Нокис р. т. 25. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген

КАНАШБАЕВ Сарыкбай—к. э. 1905-ж. Нокис к. Орджоникидзе кошеси 5 уйде т. Нокис КЭК т. ш. 3. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошинск р. Поддача а. да жерленген

КАЛИХОВ Тайгерин—к. э. 1914-ж. Каракалпакстанда т. Нокис КЭК т. ш. 6. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Томск к. Каларовское мазарына жерленген

КАНИБЕТОВ Хожахмет—к. э. 1902-ж. Шаббаз р. Кызылкала а/с т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАНИБЕТОВ Оразымбет— к. э. 1903-ж. Шаббаз р. Кызылкала а/с т. 26. 09. 42-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАРРИБАЕВ Толы— к. э. 1915-ж. Шаббаз р. Дослык а/с т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Матьякуб—к. э. 1917-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Артык— к. э. 1923-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 11. 01. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Оленин р. Осинозка а. нын жанында жерленген

КАДЫРБАЕВ Кенжебай—к. э. 1925-ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 7. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Туганы а. да жерленген

КАДЫРБАЕВ Айтер—к. э.1914-ж. Хожели к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Жуманияз – к. э. 1896-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 23. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Тарнополь уэл. Суховолье а. да жерленген

КАЗАКОВ Аллаш—к. э. 1908-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городишенск р. жерленген

КАБУЛОВ Садулла—к. э. 1921-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 5. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Рубаный Мост а. да жерленген

КАБУЛОВ Сейдулла—к. э. 1921-ж. Торткул р. т. Тарткул РЭК т. ш. 5. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Рубании а. да жерленген

КАДЫРМАГАМБЕТОВ Торехан—к. э. 1907-ж. Хожели к. да т. 08. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 12. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уалныц Новики а. да жерленген

КАЙЫПНАЗАРОВ Атамурат —к. э. Кегейли РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

КАЖИГИТОВ Сайыд—к. э. 1908-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Базарбай— к. э. 1921 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 3. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орел Каплянск р. Дурнево а. да жерленген

КАРТМАНБЕТОВ Кожахмет—к. э. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Галичи а. да жерленген

КАЗАКБАЕВ Рашимбай—к. э. 1924-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 04. 44-ж. сауашта курбан болган

КАДЫРОВ Кыдырбай – к. э. 1918-ж. Ондирис а/с т. Нокис КЭК т. ш. Киев уэл. жерленген

КАЙЫПНАЗАРОВ Алланазар —к. э. 1925-ж. т. 28. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КАДЫРБАЕВ Закия —к. э. 1914 -ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 12. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КАРЫМБЕТОВ Толе—к. э. 1923-ж. Мойняк. р. т. Мойнак РЭК т. ш. 28. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Ст. Рус р. Медведко а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Елтай—к. э. Хожели РЭК т. ш. 21. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Польшанын Кракувка пос. жерленген.

КОЩАНОВ Байжан— к. э. 1921-ж. Абат а. да т. Нокис КЭК т. ш. 16. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛАШЕВ Абахан— к. э. 1917-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 20. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

КАДЫРБАЕВ Талабай—к. э. 1919-ж. Нокис р. т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Капитановка пос. жерленген

КАЛДЫБЕКОВ Мамед—к. э. 1904-ж. Нокис р. т. 1943-ж. Накис КЭК т. ш. 22. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р. Бирюсово а. да жерленген

КАСЫМОВ Айтен—к. э. 1911-ж. Караозек р. 1 Май к/з т. 15. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 21. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Отебай—к. э. 1908-ж. Мойнак р. т. 14. 09. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАСОВ Зейнулла Рахимович—а. л-нт 1916-ж. Мойнак пос. т. 7. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 29. 3 5. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой а. да жерленген

КАНИЯЗОВ Торенияз—к. э. 1903 -ж. Мойнак пос. т. 13. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. к. 20. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. жерленген

КАЛМУРАТОВ Омирбай— к. э. 1917-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а. да жерленген

КАЛАНДАРОВ Айтбай —к. э. 1925-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

КАБУЛОВ Хасанбай—к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

КАЗАКОВ Аллаберген—к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

КАЛДЫБАЕВ Туркменбай —к. э. 1920-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КАЛДЫБАЕВ Асенбай—к. э. 1922-ж. К. Маркс к/з т. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан болган

КАРИМОВ Хакимбай— к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

КАДЫРОВ Амин — к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т.ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

КАРРЫБАЕВ Уапа—к. э. 1925-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Турман—к. э. 1924-ж. Шымбай к. МТС кошеси 49а уйде т. 08. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Подстск р. Нерубанка а. да жерленген

КАЙЫПНАЗАРОВ Кошекбай —к. э. 1919-ж. Кенес а/с Куйбышев к/з т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Кубыш— к. э. 1914-ж. Торткулде т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КАЛМАНОВ Юлдашбай—к. э. 1924-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 6. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Крутой Лог а. да жерленген

КАСИМОВ Килап—к. э. 1909-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 14. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Боброво а. да жерленген

КАДЫРОВ Бекбалта— к. э. Конырат РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

КАРЛЫБАЕВ Калимбет—к. э. Конырат РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Нуралы— к. э. Конырат РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМЫШОВ Жолдаш — к. э. 1919-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Асан—ефр. 1919-ж. Караозек р. т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 31. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Каратич а. да жерленген

КАДИРНИЯЗОВ Пердебай— к. э. 1924-ж. Шымбай р. Молотов к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гламаздино а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Сапарбай—к. э. Конырат РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Жаббар—к. э. 1921-ж. Торткул р. Ворошилов к/з. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Плеханов а. да жерленген

КАРАКУЛОВ Курбан — к. э. 1918-ж. Торткул р. Молотов к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пагоелык р. Калпанова а. да жерленген

КЫЛЫШЕВ Оспан — к. э. 1917-ж. Ахунбабаев а/с т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

КЫЯСОВ Мамбеткалий—к. э. 1921-ж. т. Нокис РЭК т. ш.

КЫДЫРНИЯЗОВ Шернияз—к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш.

КЫТАЙБЕКОВ Кайпан—к. э. Караозек р. Карамойын а. да т. 20. 06. 42-ж. Караезек РЭК т. ш. 10. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Борок а-да жерленген

КЫПШАКБАЕВ Арзымбай — к. э. 1915-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 6. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

КЫЯСОВ Шалабай —к. э. 1910 -ж. Конырат р. т. 09. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск р. Бородаевка а. да жерленген

КЫЯСОВ Керимбай—к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 07. 44 -ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРОВ Мирмат—к. э. 1914-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гнилуша а. да жерленген

КЫПШАКОВ Карим — с-нт 1922-ж. Мойнак р. 2 а/с т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р. Лонно а. да жерленген

КЫДЫРОВ Кадирбай — к. э. Кыпшак р. Энгельс к/з т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРБАЕВ Казакбай—к. э. 1922-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 21. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Салтовск р. жерленген

КЫДЫРБАЕВ Избан—к. э.Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫРЫКБАЕВ Турдыбай—к. э. 1914-ж. Мойнак р. т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

КЫДЫРОВ Сарсенбай—к. э. 1917-ж. Шаббаз р. Саркоп а/с т. 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫЙЛЫБАЕВ Нургазы—к. э. 1910-ж. Ургенич к. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 10. 43 ж сауашта курбан болган Калинин уэл. НовоСокольниково р. Чурово а. да жерленген

КЫЙЛЫБАЕВ Сарсенбай — ефр. 1924 ж Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 21. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

КЫТАЙБЕКОВ Кайпан—к. э. Караозек р. 1 май к/з т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 10. 10 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Псков уэл. Урицк а. с. Урицкое а. да жерленген

КЫЯСОВ Жумабай—к. э. 1917-ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Вениловка а. да №3 мазарга жерленген

КЫЯСОВ Мамбетали—к. э. 1911-ж. Кегейли р. т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 30 06. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган

КЫЗЫЛБАЕВ Дмадин—к. э. 1916-ж. Хожели р. т. 12. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар уэл. Сочи к. да жерленген

КЫДЫРБАЕВ Омирбай—к. э. 1921-ж. Куйбышев р. т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Уалий— к. э. 1920-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 28. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин к. да жерленген

КЫЛЫШЕВ Матнияз—к. э. 1913-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

КЫЛЫШЕВ Карим —к. э. 1909-ж. Мангыт р. Орджоникидзе к/з т. 7. 08. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 0. 6. 43-ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Аллам — к. э. 1924-ж. Мангыт р. Каганович к/з т. 20. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

КОСЫНБАЕВ Бийсенбай—к. с-нт 1924-ж. Хожели к. да т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 18. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

КОЖАЕВ Нурберген – с-нт 1908-ж. Хожели к. да т. 1943-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 10. 03. 45-ж. сауашта курбан болган

КОСЫМБЕТОВ Нуратдин—к. э. 1915-ж. Пахтаабад а/с т. 06 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Левин р. Осиповка а. да жерленген

КАНАТБАЕВ Тойды— к. э. 1908-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 10. 42-ж. сауашта курбан болган

КАДЫРОВ Халыкберди—к. э. 1925-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган.

КАДИРОВ Жумагелди—к. э. 1920-ж. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

КУДЕКОВ Кадирбай—к. э. 1921-ж. Шымбай р. Каганович к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 24. 02. 43 -ж. Орлов уэл. Дросков р. Александровка а. да дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Матсафа— к. э. 1923-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Ысак—к. э. 1911-ж. Кегейли р. т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 6. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Минск уэл. Анчок а. да жерленген

КАНАТОВ Аяпберген— к. э. 1922-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 20. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы Гримас а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Бекимбет— к. э. 1920-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. Николаевка к. жанында дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Хожамет—к. э. 1918-ж. Нокисте т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Сайыпназар—к. э. 1897-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 04. 44-ж. сауашта курбан болган

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница