Книга памяти Каракалпакстана =К=13

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница

КАЛМУРАТОВ Есемурат — к. э. 1916 -ж. Тахтакопир р. т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Рзамурат — к. э. 1920 -ж. Тахтакопир р. т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. т. дерексиз жок болган

КАРАЖАНОВ Сарсенбай — к. э. 1925 -ж. Тахтакопир р. т. 1943 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Тажибай — к. э. 1922 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРЗАЕВ Мырзагрен — к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган

КАЛНИЯЗОВ Жанабай— к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Сайлах — к. э. 5-а/с т. Кыпшак РЭК т. ш. 13. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган

КАЛМЕТОВ Метхат — к. э. 1922 -ж. Башкуртстан АССР да т. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган

КАЛИМБЕТОВ Нурымбет — к. с-нт Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 2. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган

КАЛИМБЕТОВ Жамеш — к. э. 1910 -ж. Кыпшак р. т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942 -ж. сауашта курбан болган

КАЛИЙЕВ Халман— к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 11. 43 -ж. 282-эвакогослиталда кеселден кайтыс болган

КАЛАУОВ Жалгасбай — к. э. Кыпшак р. Киров к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 06. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЫМБЕТОВ Юсуф — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 4. 01. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫГАРАЕВ Мууса — к. э. Кыпшак р. Сталин к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 05. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Рахым — к. э. 1923 -ж. Кыпшак р. т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

КАДАЕВ Рахым — к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Мадияр — к. э. 1921 -ж. Кыпшак р. т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган

КАБАДУЛИН Гатуна — к. э. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 4. 02. 44 -ж. Киев уэл. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Матюсуп — к. э. 1916 -ж. Кыпшак р. т. 11. 05. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 26. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган

КАДЫРОВ Торемурат — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 10. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРБЕРГЕНОВ Асан— к. э. 1909 -ж. Кыпшак р. т. 5. 12. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 7. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган

КАЗАКОВ Кыдыр — к. э. 1918 -ж. Кыпшак р. т. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

КАЗАКБАЕВ Толебай — с-нт Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 25. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган

КАЙТБАЕВ Матнияз — к. э. Кыпшак р. Энгельс к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАРЛЫБЕКОВ Таумурат — к. э. Тахтакопир р. т. 1941 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛДЫКАРАЕВ Нарегей — к. э. 1923 -ж. Ленинабад а/с К. Маркс к/з т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Полат — к. э. 1908 -ж. Шымбай к. М. Горький кошеси 4-уйде т. 6. 08. 41 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Домбровка а. нан 300 м жерде жерленген

КАЛКОРАЗОВ Отембай — к. э. 1913 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 31. 08 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кулагино а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Шамурат — к. э. 1922 -ж. Обкомол к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАУКАЕВ Даумешен — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАДИРБЕРГЕНОВ Бердан— к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЙЫПНАЗАРОВ Отеули— к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАННАЗАРОВ Калимбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАННАЗАРОВ Абылай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИЙЛАЕВ Хамидулла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИМБЕТОВ Алданыш — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАРАБАЕВ Матсафа — к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАРГАБАЕВ Тузелбай — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАНАТОВ Ауелбай — к. э. 1908 -ж. Хожели к. да т. 10 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 28. 04. 45 -ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

КАРТБАЕВ Убби — к. э. 1920 -ж. Хожели к. да т. 06. 41 -ж. Хожели РЭК т. ш. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИСАЕВ Сабыр — к. э. 1907 -ж. Хожели к. да т. 10. 41 -ж. Хожели РЭК т. ш. 11. 01. 43 -ж. Москва уэл. дерексиз жок болган

КАДЫРБАЕВ Енсеген — к. э. 1913 -ж. Хожели к. да т. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 34. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРБАЕВ Жуманияз — к. э. 1908 -ж. Хожели р. т. 08. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 11. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБЕКОВ Баймурат — а. с-нт 1907 -ж. Хожели к. да т. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 14. 04. 43 -ж. сауашта курбан болган Ворошиловоград уэл. жерленген

КАДЫРНИЯЗОВ Узакбай — к. э. 1910 -ж. Хожели к. да т. 05. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

КАЗИЙЕВ Махсуд — с-нт 1910.Хожели к. да т. 30. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 20. 01. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. жерленленген

КАЙЫПОВ Кулен — к. э. 1923 -ж. Хожели к. да т. 10. 41 -ж. Хожели РЭК т. ш. 28. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КАДИРБЕРГЕНОВ Ибрайым — к. э. 1913 -ж. Хожели р. т. 10. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 29. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. жерленген

КАРМЫСОВ Конакбай — к. э. 1917 -ж. Хожели р. т. 08. 41 -ж. Хожели РЭК т. ш. 17. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

КАЛБАЕВ Оразбай — с-нт 1920 -ж. Шымбай к. Заводская кошеси. 5-уйде т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 11. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Бужадарск р. Скилеватка а. да жерленген

КАЛДУРДЫЕВ Кулжан — к. э. 1908 -ж. 8-а/с Обкомол к/з т. 15. 05. 43 -ж. тмбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган Киев уэл. Строевка а. да жерленген

КАЛЕНДЕРОВ Айберген — к. э. 1911 -ж. Кегейли р. Ленин к/з т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Малово Гура а. да жерленген

КЫДЫРОВ Бекполат — к. э. 1922 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛНИЯЗОВ Калимбет — к. э. 1904 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 16. 02. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Катовице к. дагы ЛожистоТурна а. да жерленген

КАДЫРОВ Жалгасбай — к. э. 1922 -ж. Тахтакопир р. Оркенди к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 44 -ж. сауашта курбан болган Стропков р. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Кайып — к. э. 1908 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 24. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Куын а. да жерленген

КАДИРБАЕВ Артык — к. э. 1922 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. 29. 11. 42 -ж. Калинин уэл. Гнедякино а. да дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Пирназар — к. э. 1914 -ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 27. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. Жуково а. да жерленген

КАРМЫСОВ Куланбай — к. э. 1917 -ж. т. Хожели РЭК т. ш. 18. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

КОСЕКЕЕВ Кайыпназар — к. э. 1923 -ж. Караозек р. т. 20. 06. 42 -ж. Караозек РЭК т. ш. 9. 02. 45 -ж. сауашта курбан болган Будапешт к. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Алланазар — к. э. 1913 -ж. Кегейли р. т. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 21. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Первомайск а. да жерленген

КАСЫМОВ Файзулла — к. э. 1911 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы Пасчукя а. да жерленген

КАЛЕНДЕРОВ Юсуп — к. э. 1915 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 09. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Отеген — к. э. 1920 -ж. 4-а/с Сталин к/з т. 12. 06. 43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Новомиргород к. да жерленген

КАДИРИМБЕТОВ Байымбет — к. э. 1920 -ж. Маденият к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 12. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Ржев р. Сухуша а. да жерленген

КАЙЫРБАЕВ Кошкарбай — к. э. 1905 -ж. Тахтакопир р. Сталин к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 3. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Литва ССР ы Биржай к. да жерленген

КАЗАКОВ Абдулла — к. э. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 17. 09. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Староверовск р. жерленген

КАРАБАЛАЕВ Жийенбай — к. э. 1903 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИЙЛАЕВ Сапарбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Маден — к. э. 1913 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАЗЫМОВ Оралбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЗАКБАЕВ Омар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЙЫПНАЗАРОВ Конакбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЙЫПНАЗАРОВ Сапарбай — к. э. 1923 -ж. Караозек р. К. Маркс к/з т. Караозек РЭК т. ш. 06. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Рамберген — к. э. 1922 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАБЫЛОВ Ерназар — к. э. 1920 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИМБЕТОВ Каражан — к. э. 1915 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАННАЗАРОВ Курбанияз — к. э. 1920 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИМБЕТОВ Узакберген — к. э. 1923 -ж. Караозек РЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Ерназар — к. э. 1925 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАРАЖАНОВ Аманияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАСЫМУРАТОВ Рейипназар — к. э. 1915 -ж. т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИМБЕТОВ Оразбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИМОВ Жумабай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАСЫМОВ Тилеубай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЗАКБАЕВ Аллияр — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Даулетназар — к. э. Ленин к/з т. 20. 05. 42 -ж. Караозек РЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Наурызбай — к. э. 1900 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Урзым — к. э. 1925 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. 31. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган

КАЖЫБАЕВ Даулетбай — к. э. 1911 -ж. Конырат р. Пристань кошеси 106 уйде т. Конырат РЭК т. ш. 18. 05. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Крутой Лог а-да жерленген

КАПУРОВ Балжан — к. э. 1909 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 14. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Лелюково а-да жерленген

КАЛБАЕВ Оразбай — к. э. 1923 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 29. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Кабыно а-да жерленген

КАМАЛОВ Камбил — к. э. 1924 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КАНИЯЗОВ Иният— к. э. 1910 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КАЛЖАНОВ Жугинис — к. э. 1921 -ж. Мойнак р. т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Рахмет — к. э. 1905 -ж. Мойнак р. 6-а/с т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш.

КАЙЫПОВ Ерназар — к. э. 1917 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КАЛНИЯЗОВ Ешмурат — к. э. 1921 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. жерленген

КАНАТОВ Жаксыбай — к. э. 1924 -ж. Кыпшак р. К. Маркс к/з т. 27. 09. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Чаршам — к. э. 1910 -ж. Мангыт р. т. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Бабажан — к. э. 1920 -ж. Мангыт р. Папанин к/з т. 18.06.42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 07.43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Сабыр — к. э. 1922 -ж. Кыпшак р. Лени а/с т. 11.09.42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 05.45 -ж. дерексиз жок болган

КАНАЛИЕВ Азиз — к. э. 1922 -ж. Кыпшак р. Назархан а/с т. 15. 09.43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 26.03.45 -ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

КАСЫМОВ Муратбай — к. э. 1921 -ж. Куйбышев р. Маденият а/с т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 05.44 -ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Залежицкий р. Толстое пос.да жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Отарбай — к. э. 1914 -ж. Обком к/з т. 15. 05.43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРЛЫБАЕВ Аскар — к. э. 1909 -ж. Тахтакопир р. Андреев к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 6. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Минск уэл. Смолевичск р. Волма а-да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Юсип — к. э. 1920 -ж. Конырат р. Ленин к/з т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 01.44 -ж. сауашта бан болган Псков уэл. Мякотино а-да жерленген

КАЙПОВ Сактабай — к. э. 1913 -ж. Сталинабад к/з т. 22. 06.42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Пахратдин — к. э. 1917 -ж. Сталин к/з т. 22. 06. 42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 01.44 -ж. дерексиз жок болган

КАНАЛИЕВ Канай (Катан) — к. э. 1917 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 12.12.43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а-да жерленген

КАЙДЫРОВ Дуйсен — к. э. 1915 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 15.09.42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р. Лазарево а-да жерленген

КАРАКАЛЧАНОВ Амир— к. э. 1919 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 26. 03.45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Пресиш-Старгард к-да жерленген

КАЙДЫМОВ Г. Р. — к. э. 1920 -ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 09.42 -ж. сауашта курбан болган Дубровкадагы Бумкомбинат жанына жерленген

КАЛИЛАЕВ Бекимбет — к. э. 1913 -ж. Торткул р. т. сауашта курбан болган Тыковка а-да жерленген

КАЛАНДАРОВ Шарип — к. э. 1912 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 1-10.42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж к. Ленин р. жерленген

КАЙЫПБЕРДИЕВ Аваш — к. э. 1911 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 26.03.44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Волын уэл. Ковель к.-да жерленген

КАБУЛОВ Якуп — к. э. 1919 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КАРИМОВ Алламберген — к з. 1917 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КАБУЛОВ Касым — к. э. 1922 -ж. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КАБУЛОВ Садулла — к. э. 1920 -ж. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КАЛАНДАРОВ Абдулла — к. э. 1924 -ж. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КАРУЛЛАЕВ Кобей — к. э. 1923 -ж. т. Нокис КЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Жумабай— к. э. 1923 -ж. т. Нокис КЭК т. ш.

КАНИЯЗОВ Даулетнияз — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш.

КАРАБАЕВ Алымбай — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 02.44 -ж. сауашта курбан болган Нововоронцов р. Михаиловка а-да жерленген

КАРЛЫБАЕВ Хожан — к. э. 1922 -ж. Караозек р. т. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Ермаш — к. э. 1916 -ж. Шымбай к.-да т. Шымбай РЭК т. ш. 04. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРЖАУОВ Сатбай — к. э. 1921 -ж. Коммунизм к/з т. 27. 06.42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 27. 11. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Илавлинск р. Попов а-да жерленген

КАБУЛОВ Кушак — к. э. 1921 -ж. Нокис к.-да т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАДИРБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1924 -ж. Куйбышев р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Балтабай — к. э. 1923 -ж. Куйбышев р. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Розымбет — к. э. 1921 -ж. Торткул р. т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23.09. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Погке а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Худайберген — к. э. 1921 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 17. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Перелоги а-да жерленген

КАРАБАСОВ Тушмас — к. э. 1905 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 22.01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

КАДЫРБАЕВ Калмурат — к. э. 1907 -ж. Нокис к.-да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09.42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫБАЕВ Канабад — к. э. 1906 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 04. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Файзулла — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. 26.06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Масловск с/з да жерленген

КАРАБАЕВ Матьякуб — к. э. 1913 -ж. Шаббаз р. т. 26.06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 07.43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Беленихен р. жерленген

КАРАБАЕВ Хасан — с-на. 1914 -ж. Торткул к.-да т. 26.06.42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 13.08. 45 -ж. кеселден кайтыс болган Польшада жерленген

КАЛАНДАРОВ Самандар — к. э. 1920 -ж. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. сауашта курбан болган

КАЗИЙЕВ Тажибай — к. э. 1918 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 11. 12.42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сосково а-да жерленген

КАЛИЧЕВ Кошкар — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 12. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Ульянов р. Жуково а-да жерленген

КАЗАКОВ Шарип — к. э. 1921 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 22. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган

КАЗАКОВ Ибрайым — к. э. 1924 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 16. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Павель р. Урычи а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Калбай — к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. т. 1942 -ж. Шаблаз РЭК т. ш. 08.43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Абдулла — к. э. Шаббаз р. т. 31.01.43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28.07.43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Лохнянск р. жерленген

КАРАЕВ Жанабай — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. 31.01.40 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 02.42 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Вольный труд пос. да жерленген

КАРРИЕВ Аманияз — к. э. 1916 -ж. Торткул р. Ленин а/с т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 32.42 -ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Курамбай — к. э. 1913 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 21.10. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Невель р. Борки а-да жерленген

КАМЫСБАЕВ Юсуп — к. э. 1921 -ж. Мойнак р. т. 2.07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 13.02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р. жерленген

КАЛМУХАМЕДОВ Галий — с-нт 1919 -ж. Мойнак р. 7-а/с т. 2.07.42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 22. 12. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАМНЕВ Александр А. — к. э. 1921 -ж. Мойнак пос.да т. 27. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 02. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград р. Усть Игора р. жерленген

КАЙПАНОВ Касым — к. э. 1916 -ж. Караозек р. т. 1941 -ж. РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРБАЕВ Казакбай — к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. 9. 09.41 -ж. Конырат РЭК т. ш. 21.05.42 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Бавка а-да жерленген

КАРАМАТДИНОВ Жийенбай — к. э. 1919 -ж. Кегейли р. 2 а/с т. 06.42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 3.09.42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р. жерленген

КАЛДЫКАРАЕВ Жумагалый — к. э. 1922 -ж. Хожели р. т. 07.42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 29. 01.44 -ж. сауашта курбан болган БССР Мозырь к. да жерленген

КАРИКЕЕВ Жийенбек — к. э. 1922 -ж. Каганович к/з т. 22. 06.42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАМАЛОВ Караматдин — к. э. 1921 -ж. Ленин к/з т. 22. 06.42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 05.45 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Базарбай — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. 26. 04. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 02.44 -ж. сауашта курбан болган Херсон уэл. Нововоронцов р. Михайловка а-да жерленген

КАЛЯГИН Алексей Лахтионович — к-н. 1921 -ж. Торткул к. да т. 4. 10.40 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23.06. 41 -ж. сауашта курбан болган

КАРАБАЕВ Исмайыл — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 10. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. жерленген

КАЛБАЕВ Машарип — к. э. 1921 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 19.03. 43 -ж.сауашта курбан болган Ленинград уэл. Липовицы а-да тууысканлар мазарына жерленген

КАЛМАГАМБЕТОВ Есентугел — к. э. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш.

КАЛМГАМБЕТОВ Карабала — к. э. Конырат р. т. Хожели РЭК т. ш.

КАЛАБАЕВ Узакбай — к. э. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КАРТАШЕВ Андрей Андреевич— а. л-нт ККАССР да т. Нокис КЭК т. ш. 23. 10. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Прядовка а-да жерленген

КАМАЛОВ Калбай — к. э. 1924 -ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 01.44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Исмайыл — к. э. 1917 -ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 01.43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫБАЕВ Оразбай — к. э. 1913 -ж. КазССР да т. Нокис КЭК т. ш. 12.44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАМУЧКИН Иван Иванович— к. э. 1910 -ж. Пенза уэл. Чаадаевка ст. да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Аманбай — к. э. 1910 -ж. Нокис к.-да т. Нокис КЭК т. ш. 02. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАМЫШАНСКИЙ Юрий Алексеевич — к. э. 1925 -ж. Саратов уэл. Малый Уган а-да т. Нокис КЭК т. ш.

КАШАКОВ Кудабай-к. э. 1922 -ж. Нокис к.-да т. Нокис КЭК т. ш. 03. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАШАКОВ Имангалий — к. э. 1920 -ж. Нокис к.-да т. Нокис КЭК т. ш. 03. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Жангалий — к. э. 1911 -ж. Нокис р. т. Нокис КЭК т. ш. 28.07.44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Зейди а-да жерленген

КАМАЛОВ Зарип — ефр. 1921 -ж. Шаббаз р. Саркоп а/с т. 30. 09.41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 8. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Городищенск р. Круновцы а-да жерленген

КАЛАБАНОВ Абдирейим — к. э. 1921 -ж. Мойнак р. т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 3. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Тренино а-да жерленген

КАЙЫПНАЗАРОВ Абат — к. э. 1920 -ж. Бахытлы а/с т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 08.43 -ж. сауашта курбан болган Спасдемниск р. Соболи а-да жерленген

КАРАШБАЕВ Шалкарбай — к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 11.43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Акимовка а-да жерленген

КАЛНИЯЗОВ Азизбай — к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 12 43 -ж. Житомир уэл. дерексиз жок болган

КАДЫБАЕВ Казжабан — к. э. 1910 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Алимбек — к. э. 1911 -ж. Нокис к/да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 07.43 -ж. дерексиз жок болган

КАРЖАНОВ Оразымбет — к. э. 1905 -ж. Нокис к.-да т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 41 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Исмайыл — к. э. 1921 -ж. Нокисте т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 02.42 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Бауен — к. э. 1919 -ж. 12.а/с Киров к/з т. 06. 42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 19. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р. жерленген .

КАРБЕЕВ Табулбай — к. э. 1925 -ж. Мойнак пос. да т. 15. 09.42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Усть-Кашальницкин а-да жерленген

КАТАРБАЕВ Кошар — к. э. 1911 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 04.43 -ж. дерексиз жок болган

КАБЫЛОВ Абдижалий — к. э. 1918 -ж. К. Маркс к/з т. 8. 06.43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 06.42 -ж. дерексиз жок болган

КАРАКОЗЫЕВ Асаханбай — к. э. 1923 -ж. Кегейли к. МТС кошеси 81-уйде т. 22. 06. 42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 12.42 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Ысак — к. э. 1911 -ж. Обком к/з т. 14.09.43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Бекназар — к. э. 1921 -ж. Ахунбабаев к/з т. 22. 06. 42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 10.42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1916 -ж. Коммунизм к/з т. 15. 05.43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Кудияр — к. э. 1909 -ж. Микоян к/з т. 8.06.43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЕКЕЕВ Бектурсын —а. л-нт. 1916 -ж. Тахтакопир р. т. Нокис КЭК т. ш. 20.12.44 -ж. сауашта курбан болган Венгрия Барачка а-да жерленген

КАДЫРОВ Иргамбет — к. э. 1903 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 02.43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Таип — к. э. 1924 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 03.43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Камарический р. жерленген

КАЛОБЛАНОВ Жалмагамбет — к. э. 1911 -ж. Конырат т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 1. 02. 43 -ж. Ленинград уэл. дерексиз жок болган

КАЛМАГАМБЕТОВ Караш — к. э. 1922 -ж. Караозек р. т. 3. 07. 41 -ж. Караозек РЭК т. ш. 02.45 -ж. сауашта курбан болган

КАЛИМБЕТОВ Гулимбет — к. э. 1915 -ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЛОВ Мадияр — к. э. 1924 -ж. Кыпшак р. К. Маркс к/з т. 1941 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 11.43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Толеген — к. э. 1918 -ж. Кыпшак р. Ленин а/с т. 5. 11.42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 10.43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Мадирейим — к. э. 1924 -ж. Амударья р. Пионер к/з т. 23.09.42 -ж. Амударья РЭК т. ш. 11.43 -ж. дерексиз жок болган

КАБУЛБАЕВ Байназар — к. э. 1917 -ж. Кыпшак р. т. 17. 09.43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 7.02.44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Комсомолск а. да жерленген

КАЛКОРАЗОВ Калбай — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 07.43 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Режеп — к. э. 1922 -ж. Куйбышев р. т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 04. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЗЫЙЕВ Каракуш — к. э. 1919 -ж. Мойнак пос. да т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 41 -ж. дерексиз жок болган

КАДЕНОВ Оразбай — к. э.33 1923 -ж. Мойнак пос. да т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 12.43 -ж. дерексиз жок болган

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница