Книга памяти Каракалпакстана =К=14

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница

КАДЫРБАЕВ Турсын — с-нт 1924 -ж. Мойнак пос. да т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 29.01. 44 -ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Парицк р. Заречье а-да жерленген

КАДЫРБАЕВ Жусип — к. э. 1918 -ж. Мойнак пос. да т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Кеунимжай — к. э. 1922 -ж. Шымбай к.-да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 12.43 -ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Сайыпназар — к. э. 1906 -ж. Нокис к-да т. 1941 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 07.44 -ж. дерексиз жок болган

КАЙРАТДИНОВ Ийса — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК к ш. дерексиз жок болган

КАЛЕКЕЕВ Куден — к. э. 1916 -ж. Фрунзе к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛЕНДЕРОВ Абдулла — к. э. 1916 -ж. Сталин к/з т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Аллан — к. э. 1919 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИЙЛАЕВ Турсымурат — к. э. 1919 -ж. Молотов к/з т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Торебай — к. э. 1910 -ж. Караозек р. т. 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Даулетмурат — к. э. 1919 -ж. Ленин к/з т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Жумабай — к. э. 1921 -ж. Шымбай р. т. 17 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Турдыбай — к. э. 1920 -ж. Бахытлы а/с т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛЛИБЕКОВ Бекан — к. э. 1921 -ж. 8-Март к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАРТБАЕВ Сарсенбай — к. э. 1915 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 9. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Чесалка а-да жерленген

КАЙЫПОВ Узак — к. э. 1911 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

КАЙЫПНАЗАРОВ Отеули — к. э. 1922 -ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 29.08.43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистен р. Дурнево а-да жерленген

КАЛБАЕВ Мажит — к. э. 1916 -ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 5. 03.43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залужск р. Подолжено а-да жерленген

КАЙЫПОВ Сабыр — к. э. 1918 -ж. 1-Май к/з т. Кегейли РЭК т. ш. 5.01.44 -ж. сауашта курбан болган

КАРАЖАНОВ Мырзали — к. э. 1909 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш.

КАРАНИЯЗОВ Добылай — к. э. 1906 -ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 16. 06.42 -ж. Холм р. дерексиз жок болган

КАВАСЕНОВ Сейдулла — к. э. 1904 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 5. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Лысянск а-да жерленген

КАДИРБАЕВ Аманлас — к. э. 1912 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 24. 06. 42 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Шумиловск р. жерленген

КАЛИЙЕВ Амир — к. э. 1915 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 12. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а-да жерленген

КАЛНИЯЗОВ Тажигрей — к. э. 1907 -ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 44 -ж. дерекнз жок болган

КАЗБАЕВ Гайпан — к. э. 1921 -ж. Кыпшак р. т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12.07.44 -ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. Волчовск р. жерленген

КАЗЫЕВ Темиргалий — к. э. 1920 -ж. Кыпшак р. т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 9.08. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Мурожницы а-да жерленген

КАЛИЙЕВ Еркинбай — к. э. 1924 -ж. Караозек р. 2-а/с т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 07. 43 -ж. Курск уэл. Щелково а-да дерексиз жок болган

КАРАЖАНОВ Айназар — к. э. 1923 -ж. Караозек р. т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 15. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Глущек а.-да жерленген

КОСЕКЕЕВ Алимбет — к. э. 1915 -ж. Караозек р. Андреев к/з т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 43 -ж. Житомир уэл. Ходоры а-да жерленген

КАРАЕВ Худайберген — к. э. 1910 -ж. Караозек р. Большевик к/з т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 12.43 -ж. Житомир уэл. Ходоры а-дз жерленген

КАЛИМБЕТОВ Абдирейим — к. э. 1916 -ж. Караозек р. т. 31.12.41 -ж. Караозек РЭК т. ш. 26. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Каменка р. жерленген

КАДЫРБАЕВ Пирназар — к. э. 1923 -ж. Караозек р. т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 4.03.44 -ж. сауашта курбан болган Кривой Рог к.-да жерленген

КАЛЕКЕШОВ Саржан — к. э. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 7. 12.43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Заболотье а-да жерленген

КАЗАХБАЕВ Отемурат — к. э. 1905 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛЕКЕЕВ Асенбай — к. э. Ленин к/з. да т. Тахтакопир РЭК т. ш.

КАЛЕКЕЕВ Исмайыл — к. э. Ленин к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Алламурат — к. э. Андреев к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАДИРИМБЕТОВ Осман — к. э. 1925 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5.04. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЫКОВ Жаксыбай — к. э. 1912 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 25.03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Хажи — к. э. 1923 -ж. Шаббаз р. Кылчынак а/с т. 17. 06. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАРАБАЛАЕВ Алимурза — к. э. 1918 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 28. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Песковатка а-да жерленген

КОСАЕВ Хожанияз — к. э. 1913 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14.01. 44 -ж. жаркаттан кайтыс болган Калинин уэл. Тимофеевка а-да жерленген

КАЙЫПОВ Райназар —1913 -ж. Тахтакопир р. 3-а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 27. 11.43 -ж. Киев уэл. Макаров р. Лисицы а-да дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Жумамурат — к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш.

КАЙЫРОВ Жанызак — к. э. 1915 -ж. Конырат р. т. 1941- Конырат РЭК т. ш.

КАЙЫПОВ Абат — к. э. 1924 -ж. Конырат р. т. 1943 -ж. Конырат РЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Калимбет — к. э. 1923 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАПУРОВ Сайыт — к. э. 1924 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 5. 07.43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Разумное разъездинде жерленген

КАЛЖАНОВ Кошбай — к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1923 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 26.11.42 -ж. сауашта курбан болган Ржев уэл. Степанкино а-да жерленген

КАЗАКБАЕВ Кыдырбай — к. э. 1909 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш.

КАЛБАЕВ Жумамурат — к. э. 1923 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш.

КАЛБАЕВ Жумамурат — к. э. Конырат р. т. 1943 -ж. Конырат РЭК т. ш.

КАЛНИЯЗОВ Нарбай — к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. 09. 43 -ж. Конырат РЭК т. ш.

КАЛНИЯЗОВ Тажимурат — к. э. 1907 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Узакберген — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 03.43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Мусаль — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 04.44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Елмурат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 06.44 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Елмурат — к. э. 1921 -ж. Чкалов к/з т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Курбан-к. э. 1920 -ж. 1-Май к/з т. Кегейли РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1919 -ж. 1-Май к/з т. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. сауашта курбан болган

КАРАТАЕВ Сарсен — к. э. 1922 -ж. Социализм к/з т. Нокис КЭК т.ш.

КАЛЕНДЕРОВ Рейимбай — к. э. 1918 -ж. Райком к/з т. Нокис КЭК т. ш.

КАЙЫПОВ Ережеп — к. э. 1917 -ж. Райком к/з т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Шарипбай — к. э. 1921 -ж. Социализм к/з т. Нокис КЭК т.

КАЛМУРАТОВ Даулетмурат — к. э. 1924 -ж. Сталин к/з т. Шымбай РЭК т. ш.

КАЛЛИЕВ Артык — к. э. 1916 -ж. КИМ к/з т. Шымбай РЭК т. ш.

КАЙЫПНАЗАРОВ Канназар — к. э. 1921 -ж. Ленин к/з т. Шымбай РЭК т. ш.

КАЛКОРАЗОВ Косназар—к. с-нт 1924 -ж. Тахтакопир р. Молотов к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Рогацевск р. Больш. Коноплица а-да жерленген

КАЛМУРЗАЕВ Садык— к. э. 1912 -ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Тубаш — к. э. 1919 -ж. Торткул к.-да т. 1940 -ж. Торткул РЭК 1. ш. 07. 41 -ж. дерексиз жок болган

КАДИРБАЕВ Рекибай — к. э. 1920 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРБАЕВ Калмурат — к. э. 1906 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДИРБАЕВ Тортбай — к. э. 1904 -ж. Шаббаз к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 04. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАКАБАЕВ Кошкелди — к. э. 1908 -ж. Хожели к-да т. 10.41 -ж. Хожели РЭК т. ш. 2. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

КАЛМУРАТОВ Александр — к. э. 1923 -ж. Хожели к.-да т. 08.41 -ж. Хожели РЭК т. ш. 27. 10.43 -ж. Кировоград уэл. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Латип — к. э. 1913 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 29.11.43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Шершыево а-да жерленген

КАЙЫПОВ Жумагалий — к. э. 1917 -ж. Шымбай к.-да т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЙПАНОВ Такпак — к. э. 1912 -ж. Шымбай р. Бахытлы а/с т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 02. 42 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Радионовка а-да жерленген

КАЛМАГИЕВ Джембажи — к. э. 1907 -ж. Нокис р. т. Нокис КЭК т. ш. 3.13.43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Невель р. жерленген

КАДЫГАЕВ Жахабай — к. э. 1912 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 25. 10. 44 -ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Капышово а-да жерленген

КАННАЗАРОВ Пирназар — к. э. 1923 -ж. т. Нокис КЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Жанабай — к. э. Нокис КЭК т. ш.

КАДИРНИЯЗОВ Шымберген — к. э. 1925 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 19. 03. 44 -ж.жаракаттан кайтыс болган Смоленск к-да жерленген

КАЛИЛАЕВ Нуртай — к. э. 1911 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 10.02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Казаки а-да жерленген

КАДЫРОВ Жамгалий — к. э. 1914 -ж. Нокис к.-да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Алитус р. Вильно воеводствосынын Зеиды а-да жерленген

КАЛДЫБЕКОВ Мамет — к. э. 1906 -ж. Нокис к.-да Шоссейная кошеси 43-уйде т. Нокис КЭК т. ш. 22. 12 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Заручевье а-да жерленген

КАЙЫЛОВ Бийсек — к. э. 1925 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 1. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Блины а. да жерленген

КАЛЖАНОВ Сатбай — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш.

КАЙЫПОВ Калбай — к. э. 1914 -ж. Кегейли р. т. 22. 06. 42 -ж. Нокис КЭК т. ш.

КАРЕКЕЕВ Жийенбек — к. э. 1918 -ж. Нокисте т. 22. 06. 42 -ж. Нокис КЭК т. ш.

КАЛЛИБЕКОВ Отарбай — к. э. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш.

КАРАБАЕВ Пирназар — к. э. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш.

КАДИРБАЕВ Оспан — к. э. 1925 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 04. 44 -ж. Молдавия ССРы. Пырлица-Сот а. да дерексиз жок болган

КАЗАКБАЕВ Магомидла — к. э. 1925 -ж.Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 29. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Люблин воеводствосында жерленген

КАЛМУРАТОВ Кашбек — к. э. 1920 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 13. 11. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Полтава к. да жерленген

КАЮМОВ Мухамбет — к. э. 1901 -ж. Нокис к. да 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫБАЕВ Омар — к. э. 1917 -ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 03 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЕВ Оразбай — к. э. 1922 -ж. Куйбышев р. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Ешпан— к. э. 1913 -ж. Куйбышев р. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМАНОВ Сарсенбай — к. э. 1913-к. Нокис к. да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Хабит— к. э. 1922 -ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРБАЕВ Сейтмурат — к. э. 1912 -ж. Нокис к. да 5 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 07. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЕВ Жийемурат — к. э. 1916 -ж. Нокис к. да т. 1943 -ж. Нокис КЭКт. ш. 10 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЕБАЕВ Кейим — к. э. 1922 -ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 05. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАРТБАЕВ Абдижамал — к. э. 1913 -ж. Конырат р. Энгельс к/з т. Конырат РЭК т. ш. 02. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛХАНОВ Кусала—а. с-нт 1901 -ж. Шымбай р. К. Октябрь к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 07. 44 -ж. жаркаттан кайтыс болган Латвия ССРынын Осиновая Горка а. да тууысканлар мазарына жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Тореахмет — к. э. 1923 -ж. Караозек р. Сталинабад к/з т. Караозек РЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

КАСЫМОВ Шалабай — к. э. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинграт уэл. Средне-Актуб р. Куйбышев к/з жерленген

КАЛИМБЕТОВ Узакбай — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р. Ленин к/з т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫКАРАЕВ Муусагалий — к. э. 1921 -ж. Актобе уэл. Байганин р. т. Нокис КЭК т. ш. 03. 41 -ж. дерекгиз жок болган

КАЛЛИБЕКОВ Зариубай— к. э. 1924 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАНЖАШОВ Курманхожа — к. э. 1924 -ж. Хожели р. 17 партсъезд к/з т. Хожели РЭК т. ш. 06. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛХАНОВ Кусала— а. с-нт 1904 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвия ССРынын Осиновая Горка а. да жерленген

КАЛБАЕВ Сейилхан — к. э. 1905 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Матьякуб — к. э. 1921 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАРАХОЖАЕВ Отеп-к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. Дослык а/с т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Лятин — к. э. 1916 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Шерешнево а. да жерленген

КАЛИЛАЕВ Даулетбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАРАЖАНОВ Калмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАРАБАЕВ Боташ — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Шарибай — к. э. 1916 -ж. Сталин к/з т. 1944 -ж. Нокис РЖ т. ш. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Рейим Егизбаевич — к. э. 1920 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 13. 02. 45 -ж. сауашта курбан болган Ш. Пруссиянын Ведельсхор а. да жерленген

КАСЫМОВ Бакир — к. э. 1913 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 19. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Остахи а. да жерленген

КАЙЫПОВ Сапарбай — к. э. 1916 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 28. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Калиновка а. да жерленген

КАШЫМОВ Ихмат — к. э. 1924 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 10. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Комсомолск а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Нуразим — к. э. 1916 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Жумабай — к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Кошкин — к. э. 1939 -ж. Шаббаз р. Шимам а/с т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Тажим — к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАМАЛОВ Аскар — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 08. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Нургалий — к. э. 1918 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 22. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Млинск р. Гонтовая Липка а. да жерленген

КАМАЛОВ Тургалий — к. э. Кыпшак р. 4 а/с т. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

ЖАМАЛОВ Жумамурат — к. э. 1909 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 05. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Земница а. да жерленген

КАСЫМОВ Гаяз Касымович — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Отенияз — к. э. 1920 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Гаськово а. да жерленген

КАРЫНИЯЗОВ Дабыл — к. э. 1904 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Ражап — к. э. 1914 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 26. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Молодотуд р. Ажево а. да жерленген

КАРЛЫБАЕВ Курбанияз — с-нт 1912 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 43 -ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Гадяченск р. Лютеньки а. да жерленген

КАЛЕНДЕРОВ Жумабай — к. э. 1924 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 15. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Петровшев а. да жерленген

КАЙЫПОВ Абылла — к. э. 1917 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 23. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Старо Клет а. да жерленген

КАЛЖАНОВ Узакбай — к. э. 1922 -ж. Караозек р. Ворошилов к/з т. Караозек РЭК т. ш. 39 03 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Верхозае а. да жерленген

КАЙЫПОВ Дарьябай —к. с-нт 1922 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 30. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАНАТБАЕВ Толепберген — к. э. 1916 -ж. Куйбышев р. т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАЕВ Ханголы — к. э. 1902 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 17 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Жиздеринск р. жерленген

КАБУЛОВ Курамбай — к. э. 1918 -ж. Торткул р. т.1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

КАЛНИЯЗОВ Отеген — к. л-нт. 1917 -ж. Мойнакта т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 16. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Ивано-Франко уэл. Городеыка к. да жерленген

КАЛМАГАНБЕТОВ Смагул — к. э. 1920 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 2. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Островский р. Горошихино а.-да жерленген

КАДЫРОВ Есенгалий — к. э. 1920 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Борков а/с Полибино а.да жерленген

КАНТАРБАЕВ Сагын — к. э. 1920 -ж. Нокис к.да т. 1940 -ж. Нокис КЭК т. ш. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРХОЖАЕВ Хожагул — к. э. 1910 -ж. Нокис к.да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЩИЕВ Араз — к. э. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 9. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Замощица а.да жерленген

КАЙЛИЕВ Ибырай — к. э. 1913 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 9. 04. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Лебус к. да жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Рахинжа — к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 10. 02. 45 -ж. сауашта курбан болган Померения Доич-Кропе Штырби а. да жерленген

КАТАБАЕВ Даулетмурат— к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 16. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Басаргино ст. да жерленген

КАЛЖЫКРОВ Самадых— к. э. 1919 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Чаусский р. Прудак а. да жерленген

КАЗАКБАЕВ Дзукумит — к. э. 1914 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 20. 05. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

КАБЫШБЕКОВ Розым — к. э. 1919 -ж. Мойнак р. 10 а/с т. 23 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАБУЛОВ Таш — к. э. 1918 -ж. т.11. 04. 41 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 41 -ж. дерексиз жок болган

КАЗАРКУЛОВ Оразбай— к. э. Мойнак пос. т. 02. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРАЛИЕВ Жарыкбай — к. э. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРНИЯЗОВ Курамбай — к. э. 1912 -ж. Мойнак р. 1 а/с т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ворошилов р. жерленген

КАЛИЙЛАЕВ Алийжан — к. э. 1916 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш.

КАЛИМБЕТОВ Исмайыл — к. э. 1921 -ж. Нокисте т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш.

КАЖИЙЕВ Сапар — к. э. 1914 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 02 43 -ж. сауашта курбан болган

КАШКАБАЕВ Кумбай — к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫБАЕВ Худайберген — к. э. 1913 -ж. Конырат р. т. Хожели РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Мадирейим — к. э. 1912 -ж. Конырат р. т. Хожели РЭК т. ш. 07. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАШКЫНБАЕВ Султан — к. э. 1911 -ж. Жданов р. т. Хожели РЭК т. ш. 06. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРНИЯЗОВ Шымберген— к. э. 1925 -ж. Куйбышев р. т. Куйбышев РЭК т. ш. 20. 03. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск к. да жерленген

КАДЫРОВ Ражапбай — к. э. 1924 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ы. дерексиз жок болган

КАДЫРНИЯЗОВ Сапарнияз — к. э. 1919 -ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 24. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Ульяновск р. Каин а. да жерленген

КАБУЛОВ Рузмет — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЫРОВ Курбанияз — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 11. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Сейилхан — к. э. 1918 -ж. Калинин а/с т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Пиримбет — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМЕНОВ Султан — к. э. 1919 -ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Жанабай — к. э. 1922 -ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Елмурат — к. э. 1923 -ж. Халкабадта т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 07. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Бекимбет — к. э. 1922 -ж. Куйбышев р. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАДИРОВ Абдихалык — к. э. 1922 -ж. Шымбай к. да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Кожанияз — к. э. 1908 – -ж. Шимбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 04. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЛИБЕКОВ Абекир—л. э. 1914 -ж. Тахтакопир р. 1-Май к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ярославск р. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Узакбай — к. э. 1913 -ж. Тахтакопир р. Ленин к/з т. 1941 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 44 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Умыль к. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Атанияз —к. с-нт 1911 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Жеребня а. да жерленген

КАДИРИМБЕТОВ Адил — с-нт 1921 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 1. 09. 43 -ж. Ктев уэл. Задедьное к. да дерексиз жок болган

КАЛЛИЕВ Сафар — к. э. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 5. 02 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Запоре а да жерленген

КАТЫМУРАТОВ Сафар— к. э. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 18 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Куйбышев р. жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Таумурат — к. э. 1920 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАНГЕЛДИЕВ Айгелди-к. э. 1907 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАНГЕЛДИЕВ Худайберген — к. э. 1905 -ж. Тахтакопир р. 5 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАНИБЕКОВ Уренхан — к. э. 1920 -ж. Тахтакопир р. 3 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06 42 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Ауез — к. э. 1907 -ж. Тахтакопир р. 6 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАШАЕВ Артыкбай — к. э. 1921 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАБЫЛОВ Турдан— к. э. 1911 -ж. Тахтакопир р. 7 а.с. де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАДЕНОВ Оразбай — к. э. 1925 -ж. Мойнак пос. да т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Курбанияз — к. э. 1907 -ж. Шымбай р. 9 а/с т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Причистен р. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Узакбай — к. э. 1924 -ж. Шымбай р. 8-март к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Кумакбай — к. э. Шымбай РЭК т. ш. 09. 42 -ж. дерекиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Вели — к. э. К. Маркс а/с т. Торткул РЭК т. ш.

КЫЛЫШЕВ Шыраз — к. э. 1909 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 19. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Николаевка а.да жерленген

КЫЛЫШЕВ Карим — к. э. 1923 -ж. Ахунбабаев к/з т. 7. 08. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

КЫЛЫШЕВ Жалан — к. э. 1914 -ж. Ходжели р. 3 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 01. 44 -ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШТАГАНОВ Ашир — к. э. 1925 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 5. 02. 45 -ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Сапарбай — с-нт 1913 -ж. Шаббаз р. Азат а/с т. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШБАЕВ Тажеке — к. э. 1924 -ж. Конырат р. Чапаев к/з т. Конырат РЭК т. ш. 04. 45 -ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Машарип — к. э. 1914 -ж. Орджоникидзе к/з т. 7. 09. 43 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 12. 45 -ж. дерексиз жок болган

КЫЛЫШЕВ Сапарбай — к. э. 1923 -ж. Кызыл Кумыш к/з т. 7. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 14. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Вараново а.-да жерленген

КЫЛЫШЕВ Омар— к. а 1919 -ж. Пахтакор. к/з т. 3. 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш.

КЫЛЫШЕВ Оралбай — к. э. 1914 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пусаошкин р. Степанково а. да жерленген

КЫЛЫШЕВ Балтабай — к. э. 1919 -ж. Коммунист к/з т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КЫЛЫШЕВ Атабай — к. э. 1914 -ж. т. Торткул РЭК т.ш.

КЫЛЫШЕВ Нури — к. э. 1912 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КЫЛЫШЕВ Курбан — к. э. 1916 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КЫЛЫШЕВ Хайрулла — к. э. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 02. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Клеци к. да жерленген

КЫЛЫШЕВ Бегам — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 27. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Галахова а. да жерленген

КЫЛЫШЕВ Насыратдин — к. э. 1912 -ж. Дагестан АССР Абиш а. да т. Торткул РЭК т. ш. 2. 12. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАРИМОВ Раман-к. э. 1920-ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 09. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Волгоград уэл. Клет р-ны Каражен хут.да жерленген

КЕТТЕГЕНОВ Отесин-к. э. 1901-ж. т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш.

КАМАЛОВ Отеули-к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

КЕНБАЕВ Сабийла-к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУЛЕКЕЕВ Жусипбай-к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КЫДЫРКУЛОВ Абилбай-к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Тилеуимбет- к. э. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Зарлык- к. э. 1920-ж. Хожели р-ны 9 а/с де т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

КАЛЖАНОВ Отеген-к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

КАЛНИЯЗОВ Даукен-к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

КАЛЕКЕЕВ Кыяс-к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

КАЛЕКЕЕВ Иният-к. э. 1919-ж. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

КАННАЗАРОВ Ослан-к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

КАЛУЕНОВ Даулетбай-к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница