Книга памяти Каракалпакстана =К=15

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница

КАЖИМОВ Караматдин — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛИЕВ Сапар — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 28. 11. 44. -ж. жаракаттан кайтыс болган

КАЛИМБЕТОВ Женкан — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛЫБАЕВ Есенбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КАРАЖАНОВ Ешимбет — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 05. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАБЕКОВ Кайпан — к. э. 1924 -ж. Конырат р-да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

КАРАБАЕВ Карим — к. э. Тахтакопир р-нын Коммунизм к/з т. Тахтакопир РЭК т. ш. 08. 43. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Фрунзе а. да жерленген

КАЛЖАНОВ Салиягатбай — к. э. 1924 -ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 22. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Ворошиловоград уэл. Дмитриевка а. да жерленген

КАЛАНБЕКОВ Абекир — к. э. 12. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Браславск р-н Заречье а. да жерленген

КАЗАКБАЕВ Камал — к. э. к. с-нт 1916-ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 3. 05. 45 -ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Кленовице а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Жапак — к.э. 1924 -ж. Тахтакопир р-нын 8 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 8. 10. 44 -ж. сауашта курбан болган Литва ССР нын Станишки а. да жерленген

КАДИРИМБЕТОВ Казирим — к.э. 1914 -ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистен р-н Дунево а. да жерленген

КАРАЖАНОВ Мырзатай -к. э. 1920 -ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Раиск а. дс жерленген

КАДЫКОВ Жаксымбай — к. э. 1912 -ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 7. 02. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Краков воев. жерленген

КАЛИКАЕВ Кимеш — к. э. 1919 -ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 07. 43 -ж. Сокольники а. да дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Торе — к. э. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. Сталинград уэл. Плодовиты с/з 19. 08. 42. дерексиз жок болган

КАРАМБЕТОВ Мамбет — к. э. 1913-ж. Шыбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Н. Затонск а.да жерленген

КАЛИБЕКОВ Тажибай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫКАРАЕВ Мусагалий — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛДЫКУЛОВ Нургалий — к.э. Кегейли РЭК т. ш. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Кудайназар — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАИЫПНАЗАРОВ Ережеп — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 06. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган

КАЙРАТДИНОВ Мамбет — к.э. 1908 -ж. Кегейли р-да т. Кегейли РЭК т. ш. 16. 02. 45 -ж. дерексиз жок болгансиз

КАНГЕЛЬДИЕВ Тилеу — к. э. 1919 -ж. Коммунизм к/з т. Хожели РЭК т. ш.

КАЙЫПОВ Балибай — к. э. 1925 -ж. 8Март к/з да т. 08. 3- ж. Хожели РЭК т. ш.

КАДИРОВ Таяу — к. э. 1925 -ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш.

КАЗАНБАЕВ Кошкар -к. э. 1916 -ж. Ташауз уэл. т. Хожели РЭК т. ш.

КАЛИЙЕВ Ганыйбай -к. э. 1922 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 19. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Кричаево сайында жерленген

КАЗЫЕВ Тажигалий -к. э. Нокис к-сы Колхозная кошеси 13 жайда т. Нокис КЭК т. ш. 18. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Брянск уэл Вьюково а. да жерленген

КАШМЕЗОВ Абдикалан — к. э. 1924 -ж. Шымбай р-да т. 22. -8. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Тургалий -к. э. 1916 -ж. Кыпшак р-нын 4 а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Даулетбай -к. э. 1918 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 12. 02. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган

КАЛИЙЕВ Кубаш — к. э. 1919 -ж. Торткул к-да т. 07. 41 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Осман -к. э. 1919 -ж. Хожели р-нын 10 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 08. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАБАЕВ Дуйсенбай — к.э. 1906 -ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 07. 47 -ж. дерексиз жок болган

КАДЕНОВ Оразбай — к. э. 1925 -ж. Мойнак пос. да т. Мойнак РЭК т. ш.

КАРЛЫБАЕВ Жумамурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИЙЛАЕВ Еркинбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАННАЗАРОВ Отесин- к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАННАЗАРОВ Сапар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛНИЯЗОВ Маман — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАШКАМБЕТОВ Танирбереген — к. э. 20. 06. 42 -ж. Караозек РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Ибрайым -к. э. 1919 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАСЫМОВ Махам — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАРАБАЛАЕВ Абен — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАРАБАЛАЕВ Шарапатдин — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛМУРАТОВ Даулетназар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛМЕНОВ Хожакмет — к. э. 1922 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КАЛИЙЕВ Пийшенбай — к. э. 1919 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш.

КАНИЯЗОВ Мапар — к. э. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш.

КАЛБАЕВ Избагамбет — к. э. 1914 -ж. Шымбайда т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛБАЕВ Ережеп — к. э. 1917 -ж. Шымбай каласы Комсомольская кошеси 52 уйде т. 3. 12. 41 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Жемчугово а. да жерленген

КАЛБАЕВ Казакбай — с-нт 1923 -ж. Азат а/с Калинин к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 03. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Каунас класы Верхние Шанцы а. да жерленген

КАЛЕНДАРОВ Юсуп — к. э. 1920 -ж. Торткул р-да т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Баирин а. да жерленген

КАДИРОВ Нуритдин — к. э. 1920 -ж. Кыпшак р- нын 8 а/с де т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 28. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган

КАРАЖАНОВ Шамурат — к. э. 1917 -ж. Мойнак р-да т. 27. 05. 43 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

КАРАНИЯЗОВ Кункур — к. э. 1017 -ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 31. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР нын Суробакрос а. да жерленген

КАННАЗАРОВ Ерназар — к. э. 1918 -ж. Мойнак р-нын 11 а/с де т. 15. 09. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 27. 09. 44 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Жакаиск а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Бекнияз — к. э. 1910 -ж. Хожели р-нын Социализм к/з т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. 18. -8. 44 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Варшава воевод. Куры а. да жерленген

КАСЫМОВ Рауф — к. э. 1919 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Самдомир к-да жерленген

КАЛМУРАТОВ Байджан — к. э. 1904 -ж. Мойнак пос. да т. 22. 09. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Айтмурат — к. э. 1915 -ж. Мойнак р-да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 3. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Улевовск а. да жерленген

КАЛМАГАМБЕТОВ Кутнам — к. э. 1915 -ж. Мойнак р-да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 3. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Бузановка а. да жерленген

КАЛМАГАМБЕТОВ Айбас — к. э. 1913 -ж. Мойнак пос. да т. 17. 03. 43 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 04. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Германияда жерленген

КАЛКОРАЗОВ Сейтмурат — к. э. 1908 -ж. Мойнак р-да т. 13. 09. 43 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 22. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. жерленген

КАЙЫПОВ Абдулла — к. э. 1917 -ж. Мойнак р-да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Мырза — к. э. 1922 -ж. Нокис р-ны Саманбай пос. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвия ССР нын Акулови а. да жерленген

КОЖАМУРАТОВ Омирзак — к. э. 1913 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Херсон уэл. Нововоронцов р-нын Михайловка а. да тууыс. мазарында жерленген

КАРАЖАНОВ Иният — к. э. 1925 -ж. Дауткол к/з т. 27. 03. 43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 05. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Аденбай — к. э. 1921 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Стучкинск р-нын Сеце а/с жерленген

КАЛЖАНОВ Нурекеш — к. э. 1921 -ж. Ворошилов а/с де т. 1941 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Сабыр — к. э. 1922 -ж. 8 а/с К. Маркс к/з да т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛИЙЕВ Еркинбай — к. э. 1920 -ж. 10 а/с Сталин к/з да т. 11. 05. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Матнияз — к. э. 1908 -ж. Шымбай р-нын Тельман к\з да т. 15. 05. 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Батецк р-ны Дубровка а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Оразбай -к. э. 1912 -ж. Шымбай каласынын Сталин кошеси 15 уйде т. 12. 09. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Попова а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Кадир — к. э. 1920 -ж. Пахтаабад а/с Киров к\з да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистен р-нын Логи а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Мамбет — к. э. 1921 -ж. Шымбай р- нын Октябрь к/з да т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Киев р- нын Затонск а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Нуратдин — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р-да т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Рейпназар — к. э. 1921 -ж. Абат а/с Молотов к/з да т. 17. 07. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 25. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Белгород р-нын Соломино а. да жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Ажибай — к. э. 1925 -ж. Кегейли р-да т. 1943 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 15. 10. 44 -ж. сауашта курбан болган Красненское воев. Дуклин р-нын Поляны а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Жумабай — к. э. 1925 -ж. Шымбай р-да т. 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 31. 03. 45 -ж. дерексиз жок болган

КАЛКОРАЗОВ Базарбай — к. э. 1923 -ж. Шымбай р-да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т.ш. 17. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЙРЛАЕВ Бакет — к. э. 1917 -ж. Мойнак р-нын 3 а/с де т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. №2 пос. жерленген

КАЛАБАЕВ Мырзабай — к. э. 1917 -ж. Мойнак пос. т. 1. 12. 41 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЙНАЗАРОВ Хал — к. э. 1917 -ж. Нокис к-да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Абылла — к. э. 1922 -ж. Мойнак пос. да т. 17. 06. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЙБУЛЛАЕВ Мамбет — к. э. 1922 -ж. Мойнак пос. да т. 2. 07 .42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Калинин маз. на жерленеген

КАЙЫПНАЗАРОВ Отеген — к. э. 1924 -ж. Мойнак р-нын 4 а/с де т. 30. 09. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 15. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Спаск Демьяновск р-да жерленген

КАЙЫПОВ Омирбек — к. э. 1922 -ж. 1922 -ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 04. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРЗАЕВ Алий — к. э. 1920 -ж. т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 02. 42 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Аржаники а. да жерленген

КАДЫРБАЕВ Бердибай — к. э. 1905 -ж. Хожели к-да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

КАЗАКОВ Кутун — к. э. 1916 -ж. Шаббаз р-да т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

КАЙЛАБАЕВ Жумагалий — с-нт 1908 -ж. Шаббаз р-нын Тельман к/з да т. 19. 09. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 2. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дворище а. да жерленген

КАШИМОВ Юлдаш — к. э. 1913 -ж. Шаббаз р-да т. 18. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Писаревка а. да жерленген

КАСЫМОВ Нури — к. э. 1910 -ж. Шаббаз р-да т. 31. 01. 40 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 2. 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Москва уэл. Щелково а. да жерленген

КАСЫМОВ Нурьяз — к. э. 1911 -ж. Шаббаз р-да т. 15. 10. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 2. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Москва уэл. Щелково а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Абдимурат — к. э. 1922 -ж. Кегейли р-да т. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 6. 08. 42 -ж. Сталинград уэл. дерексиз жок болган

КАНАТБАЕВ Аяп — к. э. 1924 -ж. Хожели р-нын 5 а/с де т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. 24. 01. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ш. Пруссиянын Алленштайн к. Альмертинсдров а. да жерленген

КАЗАКОВ Кошкар — к. э. 1925 -ж. Хожели р-да т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. 28. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын арка шетиндеги Цедлис а. да жерленген

КАЛМУРАТОВ Артык — к. э. 1902 -ж. Хожели р-да т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. 21. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Кракувка пос. да жерленген

КАРЫНБАЕВ Шерибай — к. э. 1918 -ж. Куйбышев р- да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПНАЗАРОВ Пирназар — к. э. 1915 -ж. Нокис к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАННАЗАРОВ Шанназар — к. э. 1922 -ж. Куйбышев р-да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Базарбай — к. э. 1917 -ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАРАБАЕВ Жолдас — к. э. 1922 -ж. Шымбай р-нын Интернационал к/з да т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 10. 42 -ж. жаракаттан катыс болган Сталинград уэл. Садки а. да жерленген

КАДИРИМБЕТОВ Байжан — к. э. 1924 -ж. Шымбай р-нын Пахтаабад а/с де т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 15. 02. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Черкасск уэл. Городищенск р-нын Журавушка а. да жерленген

КАДИРБАЕВ Жумабай — к. э. 1917 -ж. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 22. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Весенберг а. да жерленген

КОБЛАНОВ Тенгис — с-нт 1923 -ж. Конырат р-да т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 2. 09. 43 -ж. кеселликтен кайтыс болган Вологодск уэл. Череповецк к. да жерленген

КАСУМА (КАСЫМОВ) Шалабай — к. э. 1912 -ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 12. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Актуба р-нын Куйбышев пос. жерленген

КАЛБАЕВ Дуйсенбай — к. э. 1920 -ж. Шымбай р-нын К. Маркс к/з да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистен р-нын Матвеевка а. да жерленген

КАЛБАЕВ Амандос — к. э. 1922 -ж. Шымбай р-нын Социализм к/з да т. 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровск р-нын Москва а. да жерленген

КАЙЫПОВ Рейим — к. э. 1921 -ж. Ахунбабаев к/з да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Духовищенск р-да жерленген

КАЙЫПОВ Отебай — к. э. 1924 -ж. Шымбай каласы Колхозная кошеси 34 уйде т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Зинковск р-нын Тараловка а. да жерленген

КАЙЫПОВ Луфтурахан — к. э. 1920 -ж. Шымбай каласы Молотов кошеси 2 уйде т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 10. 41 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Жусипбек — к. э. 1916 -ж. Октябрь а/с Киров к\з да т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЙЫПОВ Жолдас — к. э. 1910 -ж. Шымбай р-нын Тельман к/з да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-нын Топольня а. да жерленген

КАЙЫПОВ Бахый — к. э. 1919 -ж. Пахтаабад а/с Алгабас к/з да т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай КЭК т. ш. 11. 01. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Орел уэл. Ливень р-ны Моночарово а. да жерленген

КАЙЫПОВ Базарбай — а. с-нт 1921 -ж. Шымбай к. М. Горький кошеси 8 уйде т. 17. 05. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 10. 44 -ж. сауашта курбан болган Белград к-нын Х. Ветиков кошесинде жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Оразбай — к. э. 1918 -ж. Бахатлы а/с Ленин к/з да т. 18. 10. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЛИЕВ Халнизен — к. э. 1916 -ж. Шымбай р-нын Социализм к/з да т. 17. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Одрасари а. да жерленген

КАЛМАНОВ Бабанияз — к. э. 1920 -ж. Шымбай р-да т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Жумабай — к. э. 1924 -ж. Камысарык а/с Крупская к/з да т. 24. 09. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 02. 45 -ж. Германиянын Козель а. да дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Кайып — к. э. 1920 -ж. Шымбай р-да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1915 -ж. Шымбай к-да т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 07. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Маден — к. э. 1913 -ж. Караозек р-да т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Самандар — к. э. 1910 -ж. Торткул р-да т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-нын Ново Ивановск а. да жерленген

КАДЫРОВ Кинбай — к. э. 1924 -ж. Хожели к.да т. 08. 41. Хожели РЭК т. ш. 3. 10 . 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Чита к-да жерленген

КАНАТБАЕВ Аяп — к. э. 1924 -ж. Хожели к-да т. 10. 43 -ж. Хожели РЭК т. ш. 24. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

КАЗДАРБЕКОВ Сары — к. э. 1923 -ж. Хожели к-да т. 10. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 24. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвияда жерленген

КАБАЛАЕВ Орынгалий — с-нт 1920 -ж. Шымбай р-нын 3 а/с де т. 13. 05. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Венгриянын Кенес а. да жерленген

КАРАТАЕВ Жанабай — к. э. 1924 -ж. Хожели р-да т. 06. 42 -ж. Хожели РЭК т. ш. 08. 44 -ж. дерексиз жок болган

КАЛЬЧУКОВ Айтен — к. э. 1907 -ж. Тахтакопир пос. да т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Белоруссия ССРы Березинск р-ны Пустоселье а. да жерленген

КАБЫЛБЕКОВ Асламбек — а. с-нт 1921 -ж. Тахтакопир р-да т. 1941 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Духовищенск р-ны Логи а. да жерленген

КАЛЛИБЕКОВ Кудияр — к. э. 1922 -ж. Тахтакопир р-нын Ленин к/з да т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Шишково а. да жерленген

КАМБАЕВ Исан — к. э. 1922 -ж. Тахтакопир р-да т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Красково а. да жерленген

КАДИРИМБЕТОВ Есберген — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р-да т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 15. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старорус р-ны Веревкин а. да жерленген

КАРАБАЕВ Алланияз — к. э. 1915 -ж. Шымбай р-да т. 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Латвиянын Грамсдас а. да жерленген

КАЙЫПОВ Даулетназар — к. э. 1914 -ж. Нокис к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Курамбай — к. э. 1920 Торткул р-да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Ковель к-да жерленген

КАНИЯЗОВ Байнияз — к. э. 1907 -ж. Азат а/с Тельман к/з да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 03. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Боровичи к-да жерленген

КАНИЯЗОВ Аманияз — к. э. 1923 -ж. Кызылозек а/с Кызыл аскер к/з да т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Тросияск р-нын Свет а. да жерленген

КАЛЖАНОВ Яхия — к. э. 1907 -ж. Шымбай р-нын Комсомол к/з да т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Актырка к-да жерленген

КАЛКАМАТОВ Дос — к. э. 1922 -ж. ТОрткул р-да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Холмск. р-нын Угреватое а. да жерленген

КАДЫРБАЕВ Адилбай — к. э. 1925 -ж. Кыпшак р-да т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 26. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Деменка а. да жерленген

Кадиров Аллаберген — к. э. 1902 -ж. Кыпшак р-да т. 3. 12. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. тууыс. мазарына жерленген

КАДИРОВ Атамурат — к. э. 1922 -ж. Мангыт р-да т. 20. 11. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 8. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Никольское а. да жерленген

КАДИРОВ Ибрайым — к. э. 1904 -ж. Мангыт р-да т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 13. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Володиха а. да жерленген

КАДИРОВ Базарбай — к. э. 1909 -ж. Кызыл Байрак к/з да т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛАНДАРОВ Самандар — к. э. 1918 -ж. Торткул р-да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Губарова ауылында Дон дарьясынын бойына жерленген

КАЛБАЕВ Нурмат — к. э. 1924 -ж. Торткул р-нын К. Маркс а/с де т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 04. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Брандесбург провин. жерленген

КАЛИМБЕТОВ Отамбет — к. э. 1912 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 9. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Ролики а. да жерленген

КАЛМЕНОВ Пердебай — к. э. 1904 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган ЦИлейск уэл. жерленген

КАДИРОВ Бектурды — к. э. 1916 -ж. Торткул р-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 2. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Псков р-нын Вороново а. да жерленген

КАЛАНДАРОВ Мухамет — к. э. 1925 -ж. Торткул р-да т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Шевченко а. да жерленген

КАЗАКОВ Жумадурды — к. э. 1919 -ж. Торткул к-да т. !943 -ж. Трткул РЭК т. ш. 17. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Новоржск р-нын «Чертово Гора» мазарында жерленген

КАДИРОВ Дурды — к. . 1921 -ж. ТОрткул р-да т. 1943 -ж. Торткур РЭК т. ш. 21. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвия ССР нын Бухняи а. да жерленген

КАДЫРЫМБЕТОВ Сабырбай — к. э. 1915 -ж. Шымбай р-да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 9. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛМУРАТОВ Рейим — к. э. 1908 -ж. Шаббаз р-да т. 3. 04. 43 -ж. Шабббаз РЭК т. ш. 28. 04. 45 -ж. сауашта курбан болган Берлин к. ГРЕНШтрос кошесинде жерленген

КАЛИМБЕТОВ Оракбай — к. э. 1924 -ж. Мойнак р-да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Садыкбай — к. э. 1922 -ж. Мойнак р-нын Калинин к/з да т. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 42 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИМБЕТОВ Нурлыбай — к. э. 1919 -ж. Мойнак пос. да т. 17. 05. 43 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 27. 01. 44 -.ж сауашта курбан болган Ленинград уэл. Макреца а. да жерленген

КАЛИМБЕТОВ Карабас — к. э. 1906 -ж. Мойнак пос. да т. к. 09. 41 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

КАЛИЛАЕВ Атагулла — к. э. 1912 -ж. Мойнак р-да т. 17. 05. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

КАЛАБАЕВ Абдреш — к. э. 1921 -ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 27. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел эл. Краснознаменск р-да тууыс. мазарына жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Сапарбай — к. э. 1912 -ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 23. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Изроз а. да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Турсынбай — к. э. 1920 -ж. 7 а/с Ферма к/з да т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Кадир — к. э. 1913 -ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 6. 06. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Лигниц к-да жерленген

КОНАРБАЕВ Генжебай — к. э. 1923 -ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 26. 09. 42 -ж. жаракатттан кайтыс болган Ленинград уэл. Б. Минушково а. да жерленген

КУРБАНОВ Сабыр — к. э. 1914 -ж. Ахунбабаев к/з да т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш.

КУРБАНОВ Жумагелди — к. э. 1913 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КУДЕНОВ Егамберди — к. э. 1913 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КУРБАНОВ Рейимбай — к. э. 1922 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КОШКАРОВ Буважан — к. э. 1918 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КУРБАНОВ Рейим — к. э. 1920 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

КОШЫНТАЕВ Кошкар — к. с-нт 1920 -ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 10. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

КУРБАНОВ Орынбай — к. э. 1897 -ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 28. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Запорожье Хакимов р-ны Волкеношта к-да жерленген

КУРБАНОВ Юлдаш — а. с-нт 1913 -ж. Октябрь кошеси 42 жайда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 10. 43 -ж. жаракатттан кайтыс болган Днепретровск уэл. Даниловка а. да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Кабыл — к. э. 1914 -ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 -ж. майда дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Карасан — к. э. 1915 -ж. Мойнак р-ны 4 а/с де т. Мойнак РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Бахыт — к. э. 1915 -ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. февральда дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Сабыр — к. э. 1906 -ж. Хожели р-да т. 1943 -ж. февральда дерексиз жок болган

КУУАНЫШОВ Ораз — а. с-нт 1912 -ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. майда дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Темирхан — к. э. 1910 -ж. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш.

КАШЫМБЕТОВ Жийемурат — к. э. 1903 -ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. мартта дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Каландар — к. э. 1922 -ж. Хожели к. Энгельс кошеси 16 жайда т. Хожели РЭК т. ш. 7. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Эстониянын Криум р-да жерленген

КОНЫРБАЕВ Мамбет — к. э. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 8. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Глушица а.да жерленген

КУЛЖАНОВ Асанбай — к. э. Кыпшак р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Якушино а. да жерленген

КУЛМАНОВ Ибрайым — к. э. 1922 -ж. Мангыт р-да т. 1942 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 3. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волхов а. да жерленген

КУЛНИЯЗОВ Мухан — к. э. Кыпшак р-ны Коммунизм к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Толыбай — к. э. 1920 -ж. 7 а/с Тельман к/з да т. 26. 04. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Кудайберген — к. э. 1918 -ж. Кыпшак р-ны Кылшынак а/с де т. Шабббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Амет — к. э. 1923 -ж. Шаббаз р-ны Андреев к/з да т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

КОШМАНОВ Хакимжан — к. э. 1923 -ж. Мойнак к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

КУТЫМОВ Амет — к. э. 1920 -ж. Шымбай р-ны Бахытлы а/с 18 партсъезд к/з да т. Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАСОВ Фазылбек — к. э. 1912 -ж. Кыпшак а. да т. 14. 08. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган

КОЖАМУРАТОВ Ешмурат — к. э. 7 а/с Андреев к/з да т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. майда дерексиз жок болган

КУДЕКОВ Кадир — к. э. 1904 -ж. Кыпшак а. да т. 3. 11. 40 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 14. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Сейтмурат — к. э. 1921 -ж. Тельман к/з да т. 1942 Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУУАНБАЕВ Отемурат — к. э. 1922 -ж. Кыпшак р-ны 5 а/с Ленин жолы к/з да т. Кыпшак РЭК т.ш. 1943 -ж. майда дерексиз жок болган

КУЛМУРЗАЕВ Кадир — к. э. 1913 -ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Пронский а. да жерленген

КУТТЫМУРАТОВ Сарсен — к. э. 1925 -ж. Торткул к-сы Славодка кошесинде т. Торткул РЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

КУТУМРАТОВ Атемурат (КУТЛЫМУРАТОВ Отемурат) — к. э. 1913 -ж. Торткул р-ны Шмид к/з да т. Торткул РЭК т. ш. 20. 10. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Литва ССРы Подзиж вол. пр Шорвинка дарьясы Семулукин а. № 1 мазарга жерленген

КУРБАНОВ Абдулла — к. э. 1918 -ж. Мангыт р-ны Киров к/з да т. 1941 -ж. январьда Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. майда дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Юлдаш — к. э. 1918 -ж Мангыт р-ны Москва к/з да т. 1942 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 -ж. августта дерексиз жок болган

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница