Книга памяти Каракалпакстана =К=6

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница

КОЖАНАЗАРОВ Абдирахман – к. э. 1923-ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 10. 45-ж. дерексиз жок болган

КОШАНОВ Жакиш — к. э. 1913-ж. Хожели р. 2 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Мырзамурат — к. э. 1904-ж. Хожели р. 10 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 01 43-ж. дерексиз жок болган

КОЗБАЕВ Карим — к. э. 1917-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 20 10. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Вилюнен а.да жерленген

КОСТАНОВ Нургазы — к. э. 1918-ж. КазССр. т. Шымбай РЭК т. ш.

КОШАНОВ Амат — к. э. 1920-ж. Найманкол а/с т. Хожели РЭК т. ш.

КОЖАГАЛИЙЕВ Жумагалий — к. э. 1909-ж. Киров к/з т. Хожели РЭК т. ш.

КОШАНОВ Куламбет — к. э. Хожели РЭК т. ш.

КОЖАКУЛОВ Маткасым — к. э. 1917-ж. т. 02 42-ж. Хожели РЭК т. ш.

КОЛМУРАТОВ (Калмуратов) Приш — к. э. 1908-ж. Куйбышев р. Чкалов к/з т. Куйбышев РЭК т. ш. 26. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Велиж р. Шарково а-да жерленген

КОШИМБЕТОВ Шамшет — к. э. 1911-ж. Куйбышев р. Микоян к/з т. Куйбышев РЭК т. ш. 11. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Великий Лук р. жерленген

КАЛМАНОВ Айтбек — к. э. 1918-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

КОЙШЫБАЕВ Сапарбай — к. э. 1924-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жек болган

КОШМАНОВ Жумабай — к. э. 1925-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12 44-ж. дерексиз жок болган

КОСМЫРЗАЕВ Ауезбай — к. э. 1925-ж. Хожели р. т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 4 08. 44-ж. сауашта курбан болган Сувальковск уэл. Липняк а-да жерленген

КОЛГАНАТОВ Жуганбай — к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАЕВ Оразымбет — к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЛДАСБАЕВ Серикбай — к. э. 1905-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШМУРАТОВ Сейтмурат — к. э. 1915-ж. Шымбай р. т. 30. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Горохов р. Верхостов а.да жерленген

КОСНАЗАРОВ Шамурат — к. э. 1914-ж. 1 Май а/с 8 Март к/з т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСУАКОВ Карлыбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОШАНОВ Курбанбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОСБЕРГЕНОВ Бийсенбай — к. э. 1922-ж. Мойнак р. т. 1914-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Алламберген — к. э. 1922-ж. Ленин юли к/з т. 29. 06. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 08. 42-ж. сауашта курбан болган

КОШКАРОВ Сапарбай —ефр. 1921-ж. Ленин юли к/з т. 15. 09 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 13 08. 43-ж. сауашаа курбан болган Ленинград уэл. Вороново а-да жерленген

КОЛДАШЕВ Хайдабай — к. э. 1923-ж. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 2. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Горький к-да жерленген

КОШКАРОВ Муктар — к. э. 1920-ж. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 10. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Ржев р. Литвинове а-да жерленген

КОЖАМУРАТОВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 23. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хромки а.да жерленген

КОШАНОВ Халил — к. э. Тахтакопир р. 5 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 07. 41 -ж. сауашта курбан болган Бессарабская ст. да жерленген

КОНКУЖАЕВ Кембай — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р. 4 а/ст 14. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Глазуновск р. Александровка а.да тууыс. маз. жерленген

КОСЖЕТЕРОВ Кыдыр — к. э. 1916-ж. Андреев к/з т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСЕТОВ Дуйсен — к. э.1919-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖАНБЕРГЕНОВ Айтмурат — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 8 07. 43 –ж. Курск уэл. Белгород р. Белоцец ст. да дерексиз жок болган

КОСЕТОВ Отеген — к. э. 1920-ж. Андреев к/з т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖБАЕВ Калбай — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Меховский р. жерленген

КОШАЕВ Тажен — к. э. 1922-ж. 9 а/сте т. Конырат РЭК т. ш.

КОЖАТАЕВ Казакбай — к. э. 1920-ж. 9 а/с т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЙЛЫБАЕВ Кашибай — к. э. 1922-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 19 01 43-ж. дерексиз жок болган

КОСБЕРГЕНОВ Оразымбет— к. э. 1903-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 23. 04. 45 -ж. Германиянын Вансенберг к-да дерексиз жок болган

КОЖАБАС Балкеян — к. э. Нокис КЭК т. ш. 23. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Псков уэл. Куньинск р. жерленген

КОСМАГАМБЕТОВ Нургазы — к. э. 1918-ж. Конырат р. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 1943-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Адилбай — к. э. 1910-ж. Шымбай р. т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Жусипбай — к. э. 1911-ж. Кыпшак р. т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Мийирман — к. э. 1919-ж. Нокисте т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСЫМОВ Шалабай — к. э. 1900-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЛГАРОВ Орак — к. э. 1904-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой а.да жерленген

КОШАНОВ Балтабай — к. э. 1922 и. 9 а/с т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

КОРЖЫНБАЕВ Жетписбай— к. э. 1914-ж. т. Хожели РЭК т. ш 1942-ж. сауашта курбан болган Львовта жерленген

КОШАЕВ Рамазан — к. э. 1915-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Саратовта жерленген

КОЙШЫБАЕВ Оселек — к. э. 1913-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

КОШНИЯЗОВ Ыспан — к. э. 1922-ж. Шоманай р. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш дерексиз жок болган

КОШАКОВ Жуман — к. э. 1920-ж. Нокисте т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 13. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Екимово а.да жерленген

КОШМУРАТОВ Сабыр – к. э. 1912-ж. Нокисте т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 8. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Глухово а.да жерленген

КОЖАНИЯЗОВ К. — к. э. 1922-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 9. 09 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Гаитолов а.да жерленген

КОСБАРМАКОВ Абдинадир— к. э. 1920-ж. 1. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш.

КОШЫМБЕТОВ Ниязмат — к. э. 1914-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КОШЫМБЕТОВ Аллияр — к. э. 1921 –ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КОШКАРОВ Абалак — к. э. 1902-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КОШКАРОВ Пирназар — к. э. 1920-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КОШАНОВ Ерназар — к. э. 1924-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

КОШЧАНОВ Тайыр — к. э. 1923-ж. Ахунбабаев к/з т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

КОШЧАНОВ Сапар — к. э. 1910-ж. Акбашлы а/с т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

КОЛНАЗОВ Сабыр — к. э. 1923-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 03 43-ж. сауашта курбан болган Пити ауылында жерленген

КОЙЛЫБАЕВ Торебай — к. э. 1916-ж. Кытай а/с т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Аманкос — к. э. 1921-ж. Актерек к/з т. 22. 06 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 02 45-ж. дерексиз жок болган

КОШЫКУЛОВ Теке — к. э. 1911-ж. Хожели р. т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 29. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл.аяты Лычковский р. Норы лес а-да жерленген

КОЖАНОВ Каллибек — к. э. 1913-ж. Шымбай р. т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10 42 -ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Розум — к. э. 1923-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

КОШКАРОВ Коптилеу — к. э. 1923-ж. Конырат р. Чкалов к/з т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШАНОВ Балтабай — к. э. 1922-ж. Конырат р. Социализм к/з т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 05. 45-ж. дерексиз жок болган

КОЖЕМЕТОВ Айтмурат — к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ульяновск уэл. Димитровград к-да № 1701 эвакгоспитальда кайтыс болган

КОЙЛЫБАЕВ Жумабек — к. э. 1925-ж. 1 Май а/с Коммунист к/з т. 23. 03 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Черкас р. Русская поляна пос. жерленген

КОШМАНОВ Жумабай — к. э. 1919-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Богдановка а.да жерленген

КОШЫМБЕТОВ Абай — к. э. 1920-ж. Торткул р. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Проненск р. Правая Слобода а-да жерленген

КОЙЛЫБАЕВ Толыбай — к. э. 1904-ж. Шымбайда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 05 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лучесск р. Замоченицы а-да жерленген

КОСЫМБЕТОВ Арзымбет — к. э. 1907-ж. Шъшбай к-да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш.12. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Айтмурат — к. э. 1924-ж. Ленин к/з т. 24. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Хомутовск р. Поды а.да жерленген

КОНДЫШЕВ Раганбай — к. э. 1919-ж. Ленинабад а/с Алгабас к/з т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 06. 43-ж. сауашта курбан болган

КОЙШЫКУЛОВ Айтекеш — к. э. 1920-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш.05 44ж дерексиз жок болган

КОЖАМБЕРГЕНОВ Маржбил — к. э. 1920-ж. Мойнак пос. т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Абдикадир — к. э. 1915-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.1942 -ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Ражап — к. э. 1911-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Родомышль р. Марга а-да жерленген

КАТКОЖАЕВ Кайып — к. э. 1912-ж. Хожели к-да т. 09. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 31 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КОШАНОВ Отеген — к. э. 1915-ж. Хожели р. т. 02. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

КАСЫМОВ Аймурат — к. э. 1918-ж. Шымбай к. Калинин кош. 78 уйде т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КОШМЕТОВ Сантабад — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. Горький к/з т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир к. Вильское мазарында жерленген

КАЛБАЕВ Каримбай — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. Маденият к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лугиск р. жерленген

КАРИМБАЕВ Жерикбай — к. э. 1921-ж. Мойнак пос. т. 2 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Ималадин — к. э. 1919-ж. Мойнак пос. т. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 08 42-ж. Орел уэл. дерексиз жок болган

КОСБАУЛИЕВ Жумабай — к. э. 1922-ж. Мойнак р. т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02 44-ж. дерексиз жок болган

КОСПАНОВ Палуаназар — к. э. 1914-ж. Мойнак пос. т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСБАУЛИЕВ Жалимбет — к. э. 1914-ж. Мойнак пос. т. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болгаан

КОСПАСОВ Баспай — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р. Ленин к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Розделненск р. жерленген

КОЖАМЕТОВ Расул — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р. Тельман к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Забродье а-да жерленген

КОШМУРАТОВ Елдес — 1920-ж. т. 1942-ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЗИЙЕВ Смагул — к. э. 1921-ж. т. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЙЛЫБАЕВ Турганбай — к. э. 1920-ж. Ленин к/з т. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

КОШКАРОВ Рузмат — к. э. 1921-ж. Шаббаз а/с т. 1940-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 6. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Левченки а-да жерленген

КОЩАНОВ Жаулыбай — к. э. 1913-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСЫБАЕВ Алламберген — к. э. 1910-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ А. — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 01 43 -ж. дерексиз жок болган

КОСЫМОВ Нуратдин — к. э. 1920-ж. Шымбай р. т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 12 44-ж. дерексиз жок болган

КОСБАРМАКОВ Калдыхожа — к. э. 1920-ж. Мойнак р. т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 02 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропеоровск уэл. жерленген

КОРЖУМБАЕВ Жетисбай — к. э. 1915-ж. Хожели р. т. 10 43-ж. Хожели РЭК т. ш. 7 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

КОЩАНОВ Шокабай — с-нт 1907-ж. Хожели к-да т. 10. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 10 01. 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. жерленген

КОЖЕКЕЕВ Оразымбет — к. э. 1921-ж. Калинин к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 11 01 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р. Черныши а.да жерленген

КОЖАМУРАТОВ Генжемурат — к. э. 1924-ж. Андреев к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 13 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Арка Осетия АССР. Орджоникидзе к-да тууыс. маз. жерленген

КОЖАНТАЕВ Мынтурган — к. э. 1909-ж. Хожели р. т. 09. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 5. 04. 44-ж. Волын уэл. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Даулетмурат — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 15 10 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 13. 03 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пустошка к-да жерленген

КОЖАНИЯЗОВ Кулпыбай — к. э. 1919-ж. Мойнак р. т. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 08 42гж Орел уэл. дерексиз жок болган

КОНЫСБАЕВ Жумабай — к. э. 1911-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 6. 12. 43-ж. Житомир уэл. да дерексиз жок болган

КОСНАЗАРОВ Бердибай — к. э. 1924-ж. Кегейли р. Микоян к/з т. 4. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28 04. 43-ж. сауашта курбан болган

КОЩАНОВ Шакабай — к. э. 1913-ж. Кегейли р. да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 01 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. Гнивань ст. да жерленген

КОЗИЕВ Парахат — ефр. 1923-ж. Хожели р. т. 07 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 12 09. 43-ж. сауашта курбан болган Чернигов уэл. Бондаревка а-да жерленген

КОНЫСБАЕВ Тажетдин — к. э. 1925-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

КОЙЛИЕВ Палман — к. э. 1920-ж. Кытай а-да т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Липецк к-да Ефимовская маз.на жерленген

КОШКАРОВ Каландар — к. э. 1919-ж. Кыпшак р. Андреев к/з т. 10. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Бегим — к. э. 1919-ж. Кыпшак р. 5 а/с т. 8 08. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 12 42-ж. дерексиз жок болган

КОНЖИБАЕВ Хакимжан — к. э. Конырат РЭК т. ш. 12. 12 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рога а-да жерленген

КОШМАНОВ Атамурат — к. э. 1909-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. б 02 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Казьянское а.да жерленген

КОЖАМУРАТОВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

КОЖАХМЕТОВ Богелшан — ефр. 1922-ж. Хожели к-да т. 08 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 26. 08 43-ж. дерексиз жок болган

КОБЛАНОВ Тегис — к. э. 1910-ж. Хожели р. т. 10. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 2. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Череповец к-да жерленген

КАБЫЛОВ Толыбай — к. э. 1924-ж. Хожели р. т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 6. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Срахан — к. э. 1907-ж. Хожели р. т. 08. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 4. 02 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Рейим — к. э. 1923-ж. Караозек р. Сталин к/з т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 20. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР Лауцкамие а-да жерленген

КОЖАМБЕТОВ Бердимурат — к. э. 1919-ж. Мойнак пос. да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖИМУРАТОВ Генжемурат — к. э. 1917-ж. Мойнак пос. т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Отебай — к. э. 1916-ж. Мойнак р. 5 а/с т. 7. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЗИЕВ Казбек — к. э. 1920-ж. Торткул р. т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 11 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Арадск р. Коша ауылында жерленген

КОШКАРОВ Атажан — к. э. 1917-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистень р. жерленген

КОСЫМБЕТОВ Алламжар — к. э. 1920-ж. Шымбай р. т. 18 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш.18 03 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар у. Протоки ден 8 км. де жерленген

КОСНАЗАРОВ Жанабай — к. э. 1911-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КОСУАКОВ Толебай — к. э. 1922-ж. Мойнак пос. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. жерленген

КОСУАКОВ Кууанышбай — к. э. 1897-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12 01. 43-ж. дерексиз жок болган

КОРАЗБЕКОВ Шарип — к. э. 1909-ж. Бзхытлы а с. К. Эскер к/з т. 15. 01. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 12 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р. Топильня а.да жерленген

КОЗЫБАЕВ Жумат — к. э. 1909-ж. Шымбай р. Комсомол к/з т. 1939-ж. Шымбай КЭК т. ш. 30. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

КОРАЗОВ Нурман — к. э. 1918-ж. Шымбай р. Ленин к/з т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

КОСНАЗАРОВ Сейтмамбет — к. э. 1914-ж. Шымбай р. М. Горький к/з т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 06. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Молдавия ССРы Скулянск р. Горечить а.да жерленген

КОСБАЕВ Жумахан — к. э. 1905-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Дастан — к. э. 1908-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Бауен — к. э. 1922-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

КОШНИЯЗОВ Турман — к. э. 1911-ж. Пахтанур к/з т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 23. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Горецк р. Рясно а.да жерленген

КОЖАМУРАТОВ Шепедбай — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Бердеш — к. э. 1918-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02 44-ж. дерексиз жок болган

КОШЫМБЕТОВ Абий — к. э. 1920-ж. Торткул р. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. жерленген

КОСЖАНОВ Досжан — к. э. 1924-ж. Торткул р. Ильич к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Подим пос. жерленген

КОШМУРАТОВ Кумиспай — к. э. 1921-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19 04. 44-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Керпицы маз. да жерленген

КОЗИЕВ Кенжа — к. э. 1924-ж. Шаббаз р. Азат а/с т. 20. 05 44-ж. Шаббаз РЭК т.-ж. 20. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Херсон уэл. Новоронцовск р. Михаиловка а-да жерленген

КОНАРБАЕВ Шынторе — к. э. 1925-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 03 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМЕТОВ Зинелбай — к. э. 1905-ж. Нокисте т. 22 05. 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 22. 05. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Покровское мазарында жерленген

КОБЛАНОВ Умбет — к. э. 1908-ж. Нокис к-да т. 11. 06 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 14 08 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Бауск р. Сколеткан ВБК жерленген

КОСЫМБЕТОВ Амет — к. э. 1911-ж. Ворошилов к/зда т. 12. 06 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 08 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Базарбай — к. э. 1915-ж. Кызыл Туу к/з т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Полоцк р. Зальхово а.да жерленген

КОТЫРБАЕВ Базарбай — к. э. 1924-ж. Пахтакеш а-да т. 19 10. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 4 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Чехословакиянын Дича а-да жерленген

КОЖАНОВ Жамал — к. э. 1925-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШЫМБЕТОВ Нурышбай— к. э. 1918-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 27. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Островский р. Горошихино а. туус. маз. на жерленген

КОШЫМБЕТОВ Отарбай — к. э. 1917-ж. Мойнак р. 7 а/с т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 8. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Валдай р. Язвиши а.да жерленген

КОЗЫБАГАРОВ Султан — к. э. 1906-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Никольск р. Гордеевка а.да жерленген

КАШКАРОВ Кошан — к. э. 1910-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 09 44 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Жанибек — к. э. 1922-ж. Караозек р. Райком к/з т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖЕКЕЕВ Тилеп — к. э. 1921-ж. Шымбай р. Социализм к/з т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 02. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Раскаревка ст. да жерленген

КОЖАНОВ Есет — к. э. 1915 9 а/с Райком к/з т. 1939-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Айтнияз — к. э. 1910-ж. 3 а/с К. Эскер к/з т. 15. 01. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНАЗАРОВ Сарсенбай— к. э. 1909-ж. Кенес а/с Сталин к/з т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз болган

КОЖАМУРАТОВ Сейтназар — к. э. 1917-ж. 1 Май а/с Коммунист к/з т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчинск р. Гонтова Липка а.да жерленген

КОЖАНИЯЗОВ Досжан — к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. 18. 05. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 12 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Нурнияз — к. э. 1920-ж. Шымбай р. Чкалов к/з т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Усалям — к. э. 1920-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942 -ж. жаракаттан кайтыс болган Б. Манушкинода жерленген

КОШКАРОВ Раззак — к. э. 1914-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 4 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КОСБАЕВ Жумагазы — к. э. 1910-ж. Хожели р. т. 09 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 13. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

КОЩАНОВ Жолдас — к. э. 1915-ж. Хожели к-да т. 10 43-ж. Хожели РЭК т. ш. 31. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград к-да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Бердак — к. э. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш. 7. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Гараш ауылында жерленген

КОСНАЗАРОВ Курбанбай — к. э. 1925-ж. Караозек р. т. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш.28. 07 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Белосток уэл. Белосток к-да жерленген

КОЖАХМЕТОВ Базарбай — к. э. 1923-ж. Мойнак пос. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Краснодар у. Абинск р. Шанчуская ст. да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Хабиб – к. э. 1918-ж. Сталин к/з да т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КАЛЖАНОВ Темирхан — к. э. 1917-ж. Куйбышев р. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Рейим — к. э. 1919-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСБАРМАКОВ Аманбай — к. э. 1911-ж. Шымбай р. 9 а/с т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Дроздово а-да жерленген

КОЖАНОВ Кыдырбай — к. э. 1922-ж. К. Эскер к/з т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КАНАТБАЕВ Башенбай — к. э. 1915-ж. КазССР Куйбышев р. т. Нокис КЭК т. ш. 17. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Абдикарим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОЖАБЕРГЕНОВ Рейим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КАЛАБАЕВ Аманкос — к. э. 1924-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 3. 03 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

КОЖАМУРАТОВ Жумамурат— к. э. 1922-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш.

КОЗИБЕРОВ Искандар — к. э. 1920-ж. Октябрь к/з т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

КАМБАРОВ Г. Р. — к. э. 1916-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 12. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Бакаклииск р. Первомайск а-да жерленген

КОШКАНОВ Кендибай — к. э. 1906-ж. Мойнак РЭК т. ш.12. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Блиново а-да жерленген

КОСЖЕТЕРОВ Сейтжан — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. 2 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш.

КОЖАНИЯЗОВ Рамат — к. э. 1907-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

КОШЫМБЕТОВ Ысак — к. э. 1908-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Балтабай— к. э. Кыпшак р. Ленин к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 03. 44 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Мурат — к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЗЫБАЕВ Исмайыл — к. э. 1903-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 26. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Краскоармейск р. жерленген

КОЩАНОВ Закиш — к. э. 1915-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 27. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Днепрепетровск уэл. Ново Павловка а-да жерленген

КОСЫМБЕТОВ Турсынбай — к. с-нт 1925-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 18. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Носедерф а-да жерленген

КОЖАМУРАТОВ Кабыл — к. э. 1913-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 18 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган

КАЖАМЕТОВ Аллаберген— к. э. 1922-ж. Конырат р. Свердлов к/з т. Конырат РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

КОШТАКОВ Кулымбай — к. э. 1914-ж. Хожели р. 8 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

КОЙШЫБАЕВ Оселем — к. э. 1913-ж. Хожели р. 10 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

КОЗЫБАЕВ Имаматдин — к. е 1923-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12 42-ж. дерексиз жок болган

КОЛДАСОВ Купфан — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЗИЕВ Тажибай — к. э. 1921-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 11 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. Сосково а.да жерленген

КОНЫСБАЕВ Тажетдин — к. э. 1922-ж. Куйбышев р. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЖБАНОВ Тажигазы — к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 41-ж. дерексиз жок болган

КОСБЕРГЕНОВ Елмурат — к. э. 1922-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Псков уэл. Кунышск р. жерленген

КОЖАБАЕВ Нурман — к. э. 1918-ж. Шымбай р. Буденный к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 07. 44-ж. Литва ССРы Саарский уез. Стрелнно а-да жерленген

КОШКАРОВ Алламберген — к. э. 1922-ж. Кыпшак р. Ленин юли к/з т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кармановский р. Игнатьево а.да жерленген

КОШКАНОВ Кендыбай — к. э. 1918-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошинск р. Блиново а-да жерленген

КОЖАКОВ Курбанбай — к. э. 905-ж. Тахтакопир р. Сталин к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш 06. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Малая Белозерка а. жерленген

КОЖАБАЕВ Узакберген — к. э. 1912-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

КОСТЕРХАНОВ Ахмат — к. э. 1913-ж. Торткул р. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 10 01 44-ж. сауашта курбан болган Днепро уэл. Тарасовка а-да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Темир — к. э. 1917-ж. Хожели р. т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 17. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Золочев к-да жерленген

КОЩАНОВ Бахытгалий — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 09 43-ж. дерексиз жок болган

КОШАБОВ Таубай — к. э. 1913-ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 15 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Манув Мазовецки к-да жерленген

КОСЕКЕЕВ Мамбет — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Есназар — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 10 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Сакый — к. э. 1919-ж. Мойнак р. т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 41 -ж. дерексиз жок болган

КОНАРБАЕВ Базархан — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАХМЕТОВ Сарсенбай — к. э. 1916-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл.да жерленген

КОЖАХМЕТОВ Базарбай — к. э. 1920-ж. Мойнак р. т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 07. 41-ж. дерексиз жок болган

КОЖЕКЕЕВ Генжебай — к. э. 1916-ж. Караозек р. т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 03. 44-ж. сауашта курбан болган

КОНЫРАТБАЕВ Кудияр — к. э. 1916-ж. Караозек р. т. 2 12 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 03. 43-ж. сауашта курбан болган

КОШАНОВ Избасар — к. э. 1925-ж. Шаббаз р. Кален дерхана а/с т. 26. 06. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Рахимбай — к. э. 1923-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т.20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Матвафа — к. э. 1918-ж. Шаббаз а/ст 1940-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Тахир — к. э. 1922-ж. Мойнак пос. т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

КОСБЕРГЕНОВ Тилеуберген — к. э. 1923-ж. т. 23 04. 44-ж. сауашта курбан болган Кырым АССРы Балаклавск р. жерленген

КОЖАМУРАТОВ Алламурат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАЛЕПЕСОВ Ибрайым — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Бердыш — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 08 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Колдасбай — к. э. 1924-ж. Караозек р. 10 а/с т. Караозек РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Циганята а.да жерленген

КОЖАМБЕТОВ Сайымбет — к. э. 1911-ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 26 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Коловничи а.да жерленген

КОЖАКУЛОВ Бекымбет — к. э. 1925-ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 19 03. 44-ж. сауашта курбан болган Тарнополь уэл. Жеребки а.да жерленген

КОЖАБАЕВ Базарбай — к. э. 1915-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 1 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Полцк р. Зальхово а.да жерленген

КОШМУРАТОВ Жолдас — к. э. 1922-ж. Социализм к/з т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1 11 44-ж. сауашта курбан болган

КОШАКОВ Назарбай — к. э. 1917-ж. Мангыт р. т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОНЫРАТБАЕВ Тасар — к. э. 1914-ж. Шаббаз р. Саркоп а/с т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш дерексиз жок болган

КОШАЕВ Амир — к. э. 1919-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 28.09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Бердимурат — к. э. 1924-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОЖАБАЕВ Зийнулла — к. э. 1920-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОЖАНКУЛОВ Кожахмет — к. э. 1909-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОСБЕРГЕНОВ Ахмет — к. э. 1924-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОСБЕРГЕНОВ Юсуп — к. э. 1942-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОЖАМУРАТОВ Бегдулла — к. э. 1915-ж. тууылган Караозек РЭК т. ш. 00 01 1945 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Мадирейим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОШЕРБАЕВ Отамбет — к. э. Караозек РЗК—т. ш.

КОСБЕРГЕНОВ Райбек — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОСБЕРГЕНОВ Жанаберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОСБАНОВ Палуаназар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОНАРБАЕВ Убайдулла — к. э. 1922-ж. Конырат р. К. Эскер к/з т. Конырат РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНОВ Елмурат—1921-ж. Конырат р. 7 а/с т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тоснов р. жерленген

КОЖАЛИЕВ Жумамурат — к. э. 1914-ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

КОЖЫКБАЕВ Кум — к. э. 1907-ж. Караозек р. т. Нокис КЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

КАЛАБАЕВ Ариш — к. э. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 27. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Красное а.да жерленген

КОНЫРАТБАЕВ Сагид — к. э. 1921-ж. ККАССРда т. Караозек РЭК т. ш. 20. 08. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Раноза а-да жерленген

КОШАНОВ Тилеубай — к. э. 1923-ж. Тамды р. Молотов к/з т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Курбанбай — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. 8 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНАЗАРОВ Караматдин — к. э. 1906-ж. Тахтакопир р. 7 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Бекберген — к. э. 1906-ж. Тахтакопир р. 6 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖАХМЕТОВ Сактаган — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р . 2 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

КОБЛАНБАЕВ Толеген — к. э. 1908-ж. ККАССРда т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

КОСБАРМАКОВ Данебай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОЖАМУРАТОВ Тажимурат— к. э. 7. 12. 41ж. Караозек РЭК т. ш.

КОЖАЛЕПЕСОВ Сапарбай— к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОСБЕРГЕНОВ Бердибек — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОШБАЕВ Жылкыбай — к. э. 1909-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Роман — к. э. 1910-ж. ОзССРда т. Торткул РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. братово а.да жерленген

КОЖАНАЗАРОВ Абдирахман— к. э. 1924-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Шитинск р. Теребутица а-да жерленген

КАРАБАЕВ Нуран — к. э. 1913-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 4. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Венгриянын Алшонемедь а-да жерленген

КОЖАНИЯЗОВ Кайып — к. э. Конырат РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЩАНОВ Балтабай — к. э. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЩАНОВ Оразбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШНАЗАРОВ Погариш — к. э. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Донецк уэл. Колпаков к-да жерленген

КОЖАКУЛОВ Кожанияз — к. э. 1904-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОЖАНОВ Матен — к. э. 1912-ж. Мойнак р. т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш.

КОСНАЗАРОВ Шыныбай — к. э. 1922-ж. Крупская к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЙШЫБАЕВ Тажигалий — к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 9. 03. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Точково а-да жерленген

КОСЫМБЕТОВ Алламурат — к. э. 1913-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 6. 12. 42 -ж. Ново Мельниково а-да дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1918-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 28. 06. 41 -ж. сауашта курбан болган Броска а-да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1901-ж. Караозек р. т. Нокис КЭК т. ш. 12. 01. 44-ж. Днепропетровск уэл. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Абдикарим — к. э. 1914-ж. Ленин болиминде т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

КОШАКОВ Гайыб — к. э. 1916-ж. Дурмен к/зт. 26. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ржевск р. Спас Митково а-да жерленген

КОЖАБАЕВ Бабажан — к. э. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Деребичи а-да жерленген

КОЖАЕВ Кыстайбек — к. э. 1924-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Казак Кошкарович — к. э. 1894-ж. ККАСС т. Нокис КЭК т. ш. 16. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Спасдеменск р. Искра а.да жерленген

КОНЫСБАЕВ Туркменбай — с-нт 1922-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 20. 05.42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Холм к-да жерленген

КОЖАЕВ Оразбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОШБАЕВ Жылкыбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КУЛБАЕВ Жолымбет — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сверкуны а-да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Жумамурат— к. э. 1925-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 4. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

КОРАЗОВ Жумамурат — к. э. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

КОЖАНОВ Сапарбай— к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Орел уэл. жерленген

КОСНАЗАРОВ Бекмурза — к. э. 1910-ж. Андреев к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОРАЗОВ Кыдырбай — к. э. 1919-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСБЕРГЕНОВ Убби — к. э. 1922-ж. Большевик а/с т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Есен — к. э. 1924-ж. Кегейли р. т. 25. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Абдижамил — к. э. 1924-ж. Тельман к/з т. 3. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган

КОСУАКОВ Ганий — к. э. 1916-ж. Бахытлы а/с т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСМАГАНБЕТОВ Мухит — к. э. 1918-ж. Куйбышев р. т. Караозек РЭК т. ш. 5. 02. 42-ж. Калинин уэл. В. Лук р. Заслонино а-да дерексиз жок болган

КОШБАЕВ Есенбай — к. э. Нокис к-да т. 18. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген

КОЛДАСОВ Отар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОЖАМУРАТОВ Калбай — к. э. 1925-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КОСБЕКОВ Оспан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОЖАНИЯЗОВ Аманияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОНАКБАЕВ Кутлымурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОНЫРАТБАЕВ Сагый — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОШКАЕВ Жайназар — к. э. Ахунбабаев к/з т. Караозек РЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Рудня а-да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Хабиб — к. э. Кегейли р. 6 а/с т. Караозек РЭК т. ш. 4. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Киршин а-да жерленген

КОЖАХМЕТОВ Курмангалий — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОСНАЗАРОВ Емберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОЗЫЕВ Кырыкбай— к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОШАНОВ Таубай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КУШАНОВ Кыдырбай— к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОЖАЕВ Сапарбай — к. э. 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш. 7. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

КОСМАНОВ Турдымурат —к. К 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш. 7. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

КОСЕКЕЕВ Матжан — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 43-ж. сауашта курбан болган

КОРАЗБЕКОВ Кыпшакбай — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОЖЕМЕТОВ Айтмурат — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р. Молотов к/з т. 19. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Ульянов уэл. Мелекес к-да жерленген

КОРАЗБЕКОВ Рейимбай — к. э. 1921-ж. Конырат р. Свердлов к/з т. 07. 41-ж. Конырат РЭК т. ш.

КОЩАНОВ Матен — к. э. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш.

КОЖАБАЕВ Есберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

КОНЫРАТБАЕВ Тилеуберген — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

КОЛДЫБАЕВ Ауырман — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. Андреев к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус р. Онуфриево а-да жерленген

КОЖАХМЕТОВ Айберген — к. э. 1911-ж. Конырат р. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

КАЛНИЯЗОВ Шамшет — к. э. 1909-ж. Нокис р. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 9. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Старинны а-да жерленген

КОЖАНОВ Жолдасбай — к. э. 1920-ж. Куйбышев р. т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Оразбай — к. э. 1920-ж. 1 Май а/с Коммунист к/з т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 08 41-ж. дерексиз жок болган

КОЖАМЕТОВ Ильяс — к. э. 1921-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

КОЖАМУРАТОВ Бердимурат — к. э. 1912-ж. Кенес а/с Ахунбабаев к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Ережеп— к. э. 1923-ж. Кенес а/с Сталин к/з т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЖАБЕРГЕНОВ Айтмурат — к. э. 1918-ж. Шымбай р. т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Макаш — к. э. 1908-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 24. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы Межаволи а.да жерленген

КОСАКОВ Шалмахан— к. э. 1909-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калининск к-да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Бесмат — к. э. 1911-ж. Нокисте т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

КОЖАМУРАТОВ Медентай — к. э. 1909-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

КОЗИЕВ Тажигалий — к. э. 1913-ж. Нокис р. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. жерленген

КОЖАЕВ Омар — к. э. 1912-ж. Шаббаз р. т. 28. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Красногорье а-да жерленген

КОСБЕРГЕНОВ Жумамурат — ефр. 1914-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 4. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

КОШАНОВ Халил — к. э. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 07. 41-ж. сауашта курбан болган Бессарабия ст. да жерленген

КУНКОЖАЕВ Кенесбай — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 33. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Очки а.да жерленген

КОСАЕВ Хожанияз — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калининск уэл. Тимофеевка а.да жерленген

КОЖАМЕТОВ Жолдасбай — к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРыныд Заслекы а-да жерленген

КОСЫБАЕВ Косберген — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р. Ленин к/з т. Тахтакопир РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

КОШОЛАБОВ Саймахан — к. э. 1920 Ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 15. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Меховский р. Марково а-да жерленген

КОСНАЗАРОВ Турганбай — к. э. 1915-ж. Андреев к/з т. 1941 к. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСНАЗАРОВ Турдыбай — к. э. 1917ж. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОСБЕРГЕНОВ Тилеуберген — к. э. 1911-ж. Кегейли р. Ворошилов к/з т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 23. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Кырым АССРы Комара а-да жерленген

КОСБАТЫРОВ Хожанияз — к. э. 1912ж. Нокис к-да т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

КОЖАНИЯЗОВ Пирман — к. э. Пахтанур к/з т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 23. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Белыничи пос. Липовая роща тууысканлар мазарына жерленген

КОСЫМБЕТОВ Нуратдин — к. э. 1915-ж. Пахтаабад а/с Сталин к/з т. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ленин р. Осиповка а.да жерленген

КОШНИЯЗОВ Абдиганий — к. э. 1921-ж. Караозек а/с Обкомол к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 08. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Чугуев р. Вседенск а.да жерленген

КОСЫМБЕТОВ Исак — к. э. 1911-ж. Кегейли р. т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 19. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Сенчино а-да жерленген

КОЖАНИЯЗОВ Курбанияз — к. э. 1914-ж. Шымбай к-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 02. 42-ж. Сталинград уэл. дерексиз жок болган

КОШАНОВ Кадир — к. э. 1922-ж. Шымбай р. Чапаев к/з т. 18. 05. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Уритск р. Себякино а-да жерленген

КОШАНОВ Байжан — к. э. 1912-ж. Шымбай р. Абад а/с Молотов к/з т. 18 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница