Книга памяти Каракалпакстана =К=9

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница

КУТЫМБЕРДИЕВ Элкууат — к. э. 1923-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ростов уэл. Дубровка пос. жерленген

КУТЫБАЕВ Айдангалий — к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Ибрайым — к. э. 1923-ж. Хожели р. т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш. 16. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Чарушка а.да жерленген

КУТМАГАМБЕТОВ Айдар — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Юлдаш — к. э. 1911-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНАЗАРОВ Канназар— к. э. 1912-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КУТАРБАЕВ Измурат — к. э. 1908-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Орынбай — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

КУЛБАЕВ Нарбай — ефр. 1923-ж. Конырат р. Ленин к/з т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дорогобуш р. Аз 3 мазарга жерленген

КУДЕКОВ Токтабай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р. Ханжап а/ст. 20. 09 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 4 08. 44-ж. сауашта курбан болган Дрогобыч уэл. Хырув р. Буково а.да жерленген

КОРАЗОВ Нургалий — к. э. 1923-ж. Мойнак р. т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р. Лонно а.да жерленген

КУУАНОВ Сагындык— к. э. 1919-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Чуговка а.да жерлгнген.

КУТЛЫМУРАТОВ Турсынбай — к. э. 1922-ж. Кыпшак р. т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 28. 10. 42-ж. жаракаттан кайгас болган Сталинград уэл. Зимницкий хут. да жерленген

КУРБАНГАЛИЕВ Борис Горшович — к. э. 1922-ж. Конырат к-да т. 1940-ж. Конырат РЭК т. ш. 23. 06. 41-ж. сауашта курбан болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Сейтмурат — к. э. 1915-ж. Караозек р. 7 а/с Молотов к/з т. 15. 05. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 17. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пустошкин р. Пустошка а.да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Турды — к. э. 1925-ж. Караозек р. 9 а/с Райком к/з т. 27 05. 43 -ж. Караозек РЭК т. ш. 15. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. Бродск р. Суховолье а. нын кубла батыс шетине жерленген

КОШКАРОВ Юлдаш — к. э. 1918-ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Серафимович р. Хаван хут. да жерленген

КУТЫМОВ Юлдаш Кутымович — к. э. 1924-ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Мелитополь к-да жерленген

КУЛЫМБЕТОВ Интимбай — к. э. 1907-ж. Кыпшак к-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 14. 02 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Комаров а.да жерленген

КУРДУБАТОВ Алли — к. э. 1910-ж. Кыпшак р. 1 а/с Ворошилов к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 15 02. 44-ж. сауашта курбан болган Николаевск уэл. Михайловна а.да жерленген

КУРБАНОВ Агабай — к. э. 1923-ж. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 29. 05. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Козлы а.да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Айган — к. э. 1893-ж. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 29. 05. 44 -ж. сауашта курбан болган Молдавиянын Гросулин р. жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Жолдыбай — к. э. 1922-ж. Кыпшак р. Тельман к/з т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Оразбай — к. э. 1920-ж. Пахтакор к/з т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

КУРБАНБАЕВ Хожамурат — к. э. 1923-ж. Дурмен а/с т. Мангыт РЭК т. ш.

КУННАЗАРОВ Темирбек — к. э. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУННАЗАРОВ Рысназар —к. э. Тахтакопир р. т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Аймурза — к. э. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Аяп—Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Алламурат — к. э. 1910-ж. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРЫМБАЕВ Жалдыбай — к. э. 1920-ж. Андреев к/з т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Султанбек — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. В. Каранин а.да жерленген

КУРБАНБАЕВ Орынбай— к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 3. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Димитриевка а-да жерленген

КУУАТБЕКОВ Мухамеджан —к. л-нт Кубла Казакстан уэл. Арим р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 16 09. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Николаев р. Барвенково а.да жерленген

КУРМАНАЛИЕВ Бегали — к. э. 1924-ж. Ленин к/з т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНУЗОВ Турдышбай — к. э. 1925-ж. т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 11. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Румыния Броилов к-дагы эскерий м. га жерленген

КУРБАНБАЕВ Торе — к. э. 1923-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 24. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган ХППГ 29 мазардын 3 катарына жерленген

КУРБАЕВ Сабыр — к. э. Ш5-ж. Шаббаз р. т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 19. 44 -ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Гумбенен уэл. де жерленген

КУРЖАНОВ Камберген — к. э. 1916-ж. Караозек р. т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 23. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Балаклеев р. 133 тобешиликке жерленген

КУТЛЫБАЕВ Яшлык — к. э. 1919-ж. Кыпшак р. т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Выдерки ауылында жерленген

КУРАМБАЕВ Рейимбай — к. э. 1909-ж. Торткул р. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Псекованка а.да жерленген

КУЛТУРСЫНОВ Нурымбай— к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. июньде дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Юлдаш — к. э. 1919-ж. Шаббаз р. Шымам а/с т. 26. 04. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Атамурат — к. э. 1908-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с де. т. 28. 09. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Оразбай — к. э. 1919-ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1941-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Анна — к. э. 1922-ж. Торткул р. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ильчен а.да жерленген

КУРБАНОВ Журимбет — к. э. 1925-ж. Нокис р. т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р. Бабиновичи а.да жерленген

КОШКАРОВ Календер — к. э. 1920-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 04 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Кохтля Ярвен р. Синимяэ пос. № 2 тууысканлар мазарына жерленген

КУЛБАЕВ Алламберген — к. э. 1925-ж. Халкабадта т. 1943-ж. Нокис КЭК 1. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

КУЛЫМБЕТОВ Казат — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. мартта дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Абди — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. июньде дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Бегман — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Ернияз — к. э. 1924-ж. Шымбай к-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

КУЛЕНОВ Хайтбай — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р. Ленин к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде сауашта курбан болган Литванын Чучкин а.да жерленген

КОШМУРЗАЕВ Шамурат — к. э. 1912-ж. Мангыт р. Совет к/з т. 8. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 6. 08 43-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Мангыт р. Ворошилов к/з т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Кутанияз — к. э. 1925-ж. Конырат р. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Поныри ст. да жерленген

КУДИЯРОВ Бегдияр — к. э. 1918-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

КУЛНИЯЗОВ Отамбет — к. э. 1925-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. т. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

КОСЫМБЕТОВ Садыуакас — к. э. 191 1 а. Мойнак р. т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

КУУАТБАЕВ Толей Тимофеевич—к. с-нт 1911-ж. ККАССР т. Мангыт РЭК т. ш. 9. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Сарсенбай — к. э. 1923-ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 3. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а.да жерленген

КУДАШЕВ Жука — к. э. 1895-ж. т. 14. 03. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган

КОЖАМЕТОВ Кемал — к. э. 1920-ж. Шымбай р. Бахытлы а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 10 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Всход р. Надежда а. нын батысында тууысканлар мазарына жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Хожаназар — к. э. 1923-ж. Шымбай р. т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Байнияз— к. э. 1921-ж. Шымбай р. Завод кошеси 52 жайда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Аманбай — к. э. 1915-ж. Шымбай к-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУУАТОВ Байсултан — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1842-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Егимбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 2. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Топлинка а.да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Ернияз — к. э. 1908-ж. Шымбай р. Куйбышев к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

КУДИЯРОВ Айберген — к. э. 1920-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 11. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

КУЛМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1916-ж. Кегейли р. т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОТЫРБАЕВ Абдулла — к. э. 1918-ж. Куйбышев р. т. Нокис КЭК т. ш. 1. 05. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Познань к-да жерленген

КУЛИЕВ Полат — к. э. 1899-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 14. 02. 44-ж. сауашта курбан болргк. Витебск уэл. Новики а.да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Баймурат — к. э. 1925-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Покровск р. В. Столбецкое а.да тууысканлар мазарына жерленген

КОСЕКЕЕВ Аллаш — к. э. 1917-ж. Абат а/с Ленин к/з т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар уэл. жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Айтбай — к. э. 1910-ж. Шымбай р. Большевик к/з т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Ключев р. Дубцовицы а.да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Жаксымурат — к. э. 1907-ж. Шымбай р. т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Матнияз— к. э. 1909-ж. Шымбай р. Пахтаабад а/с т. 15. 05. 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 04 44-ж. сауашта курбан болган Полесск уэл. Озарги а.да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Нурнияз— к. э. 1921-ж. Пахтаабад а/с М. Горький к/з т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 08. 41-ж. жаракаттан кайтыс болган Житомир уэл. жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Салый — к. сн-т 1923-ж. Шымбай р. Калинин кошеси 68 жайда т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р. Молохово а.да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Мурат — к. э. 1919-ж. Кыпшак р. т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Мадирейим— к. э. 1924-ж. 1 а/с Сталин к/з т. 27. 04. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде сауашта курбан болган

КУЛЖАНОВ Юсип — к. э. 1912-ж. ККАССР т. Мойнак РЭК т. ш. 19. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Торжок а-да жерлсшен.

КУРБАНИЯЗОВ Ыкбай — к. э. Андреев к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган 857—ЭС те жерленген

КОШКАРОВ Ханбай — к. э. 1915-ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 16. 02. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Городок р. Кончани а.да 7 мазарга жерленген

КОШНАЗАРОВ Разак — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 16. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Киров уэл. жерленген

КОШКАРОВ Жумамурат — к. э. 1923-ж. Мангыт р. т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШАЕВ Рахым — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Айтбай—к. л-нт 1923-ж. Кыпшак р. т. 27. 09. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 12. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган

КОШКАРОВ Матьякуб — к. э. 1910-ж. Мангыт р. т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

КУУАТБАЕВ Шортанбай — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Аба — к. э. 1916-ж. Шаббаз р. Азат а/с т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. 800 ГЭС р. тууысканлар мазарына жерленген

КОШАНОВ Алланур — к. э. 1924-ж. Тельман к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Андрущев р. Червоное пгт. да жерленген

КУРБАНОВ Шаудырбай — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 9. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. жерленген

КОШКАРОВ Айтбай—к. л-нт 1923-ж. 3 а/с КИМ к/з т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 12. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган. Латвия ССРы Лиапаль р. Приекуль эскерий койымшылыгына жерленген

КУРБАНКУЛОВ Мажит — к. э. 1923-ж. 1 Май к/з т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1915-ж. Конырат р. 10 а/с т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Новосоколкники р. Слободка а.да тууысканлар мазарына жерленген

КУРБАНОВ Ражап — к. э. 1925 –ж. Шаббаз р. Ленин к/з т. 13. 06. 43 –ж. Шаббаз РЭК т. ш. 8.  07. 44-ж. сауашта курбан болган Горький уэл. Володар р. Голышево пос. жерленген

КУЛМУРАТОВ Орынбай — к. э. 1919-ж. 9 а/с МТС те т. 1942-ж. Амударья РЭК т. ш. 14. 02 44-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Корсунь Шевченко р. Комаровка а.да жерленген

КУЛБАЕВ Абдулла — к. э. 1925-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Смоленск уэл. Мурзуно Холм ст. да жерленген

КУРБАНБАЕВ Бердибай — к. э. 1903-ж. Торткул р. т. 1943-ж.Торткул РЭК т. ш. 22 02. 45-ж. сауашта курбан болган Латвияда жерленген

КУРБАНОВ Базар — к. э. 1923-ж. Торткул р. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Абен — к. э. 1919-ж. Ворошилов к/з т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р. Рыленки а.да жерленген

КУРБАНАЗАРОВ Кайыпназар—а. с-нт 1919 жылы Торткул р. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р. Лобок а-да жерленген

КУЛМАКОВ Жолдас — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р. Ленин к/з т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 01. 44-ж. сауашта курбан болган. Псков уэл. Себеж р. Старица а.да тууысканлан мазарына жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Торемурат — к. э. 1920-ж. Караозек р. т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 22. 05. 42-ж. Харьков уэл. Веселое а.да дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1920-ж. Хожели р. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 13. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пустошкин р. Новый а/с Сергейцево а.да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Бекман — к. э. 1942-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

КУРБАНБАЕВ Жумабай — к. э. 1918-ж. Коныратат р. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 2. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген.

КУРБАНОВ Назар — к. э. 1905-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

КУДАЙНАЗАРОВ Нураш — к. э. 1917-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КУРБАНОВ Отарбай — к. э. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КУДАЙБЕРГЕНОВ Дауен — к. э. 1915-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КОСНАЗАРОВ Есберген — к. э. 1924-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 2. 01. 44 жыл жаракаттан кайтыс болган. Киров уэл. Песковка пос. жерленген

КУРАПБЕРГЕНОВ С.— к. э. 1909-ж. Мойнак к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 16. Об. 42 -ж. Холм р. дерексиз жок болган.

КОЖАНИЯЗОВ Отарбай — к. э. 1916-ж. ККАССР т. Конырат РЭК т. ш. 30. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Маглобек р. жерленген

КУДЕНОВ Жолдас — к. э. 1923-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

КУДИЯРОВ Кыдырбай — к. э. 1919-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

КУЛБАЕВ Тузенбай—к. с-нт 1920-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 28. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган

КУЛШАРОВ Атажан — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Айтбай — к. э. 1917-ж. Конырат р. Стаханов к/з т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Рейимбай — к. э. 1911-ж. Шымбай к-да т. Шымбай РЭК т. ш. 11. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Кырым АССР Ново Александровка а.да жерленген

КУННАЗАРОВ Алым — к. э. 1924-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 19. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Ясногородка а-да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Жанаберген— к. э. 1918-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 17. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Шабяыкин р. жерленген

КУРНИЯЗОВ Жаманизбай — к. э. 1925-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 16. 03. 45 55 жаракаттан кайтыс болган Польшанын Старгард Щениньски к-да жерленген

КУРБАНОВ Максет — к. э. 1917-ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 12. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Краснодар улк. Шапшуги ст. да жерленген

КУДИЯРОВ Азберген — к. э. 1911-ж. Шымбай р. К. Маркс к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 28. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Негеровка а.да жерленген

КУРАКБАЕВ Басым — к. э. 1913-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 29. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Степановка а. нын Шыгыс шетине жерленген

КУРБАНОВ — к. э. ККАССР т. Нокис КЭК т. ш. 30. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Тернаполь уэл. Погаев а.да жерленген

КУУАНДЫКОВ Сапар — к. э. 1911-ж. Конырат р. т. Нокис КЭК т. ш. 12. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар улк. Кырым р. жерленген

КУРАМБАЕВ Амин—к. с-нт 1924-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 22. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Лаврово да жерленген

КУРБАНОВ Тажибай — к. э. 1923-ж. Ташкент уэл. т. Конырат РЭК т. ш. 26. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово а.да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Алест — к. э. 1924-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 16. 07 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Максимов а.да № 22 мазарга жерленген

КУРБАНАЕВ Отаулы Газизович — к. э. 1912-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 22. 09. 43-ж. Киев уэл. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Усен — к. э. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КУЛНАЗАРОВ Абдираман — к. э. 1909-ж. Мойнак р. т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш.

КУРБАНОВ Айманбер — к. э. 1915-ж. Конырат р. Энгельс к/з т. Конырат РЭК т. ш. 14. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Ибайдулла — к. э. 1918-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. январда дерексиз жок болган

КОЖАБАЕВ Курбанбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. январда дерексиз жок болган

КУДИЯРОВ Ережеп — к. э. Конырат РЭК т. ш.

КОЖАБАЕВ Курбанбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУЛЖАНОВ Жумагул — к. э. 1927-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

КОЙШЫБАЕВ Курбанбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Атанияз — к. э. 1916-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Спас Митково а.да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Сапай — к. э. 1908-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 4. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Перескоп а.да жерленген

КУРБАНОВ Мурат — к. э. 1917-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 5. 01. 43 -ж. Ростов уэл. Зимовники ст. да дерексиз жок болган

КУРАЛСАНОВ Кужебай — к. э. 1920-ж. Конырат р. 1 а/с Пристан кошеси 195 жайда т. Конырат РЭК т. ш. 20. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Чаща а.да жерленген

КУЛМУРАТОВ Айтбай — к. э. 1917-ж. Конырат р. Чапаев к/з т. Конырат РЭК т. ш. 19. 08. 42-ж. Орлов уэл. Уля нов р. дерексиз жок болган

КУНАБАЕВ Ашеней Темирович—л-нт 1913-ж. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 31. 01. 44-ж. сауашта курбан болган

КУБАНТАНТОВ Калбай — к. э. 1913-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 15. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сороки а.да жерленген

КУРБАНОВ Юлдаш—а. с-нт 1913-ж. Конырат р. 1 а/с Октябрь кошеси 42 жайда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Кироворож р. Даниловка а.да жерленген

КУДАЙНАЗАРОВ Отемурат— к. э. 1918-ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 11. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Оредажа к-да жерленген

КУРБАНОВ Разбай — к. э. 1923-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 16. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Илал — к. э. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш.

КУЛМУРАТОВ Умметбай — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. январда дерексиз жок болган

КУРБЕКОВ Есбосын — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

КОЛШАРОВ Адилбай — к. э. 1921-ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУРЖАНОВ Калимбет — к. э. 1921-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Рейимбай — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

КУТКАРАЕВ Камал — к. э. 1912-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 01. 43-ж. Курск уэл. дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Тусак — к. э. 1920-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жор болган

КУРБАНБАЕВ Жийемурат—к. К 1922-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Торебай — к. э. 1924-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1944-ж. февралда дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Амет — к. э. 1923-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Матсапа — к. э. 1924-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

КУТЫШЕВ Катул— к. э. 1898-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. жерленген

КУРЛАЕВ Юсуп — к. э. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Локия ст. да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Пердебай — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. мартта дерексиз жок болган

КУЛЫМБЕТОВ Кабыл — к. э. 1917-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 6. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Тим р. жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Хозяв — к. э. 1917-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 02 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Солнцево а.да жерленген

КУУАТБАЕВ Сейил — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Сорочинцы а.да жерленген

КОЖЫМОВ Юлдаш — к. э. 1922-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Калиновка а.да жерленген

КОШКАРОВ Сапарбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 9. 02. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Рождественск а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Кадир — к. э. 1912-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 9. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Красная а.да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Ешимбет — к. э. 1915-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 03. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Н. Александровка а.да жерленген

КУРБАНБАЕВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Машарип — к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

КУРБАНБАЕВ Базарбай — к. э. 1923-ж. т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

КАЖЫБАЕВ Кууаныш — к. э. 1922-ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 26. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Боблин а.да жерленген

КОБЛАНОВ Шамурат — к. э. 1913-ж. Хожели р. т. 1942-ж. мартта Хожели РЭК т. ш.

КУРДЖАЕВ Бердимурат — к. э. 1910-ж. Сарайкол а/с т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш.

КУДАЙБЕРГЕНОВ Алланияз — к. э. 1907-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

КУННАЗАРОВ Жуманияз — к. э. 1922-ж. Гоне Ургенич р. т. Хожели РЭК т. ш.

КУЛАНОВ Жийенбай — к. э. 1922-ж. Караозек р. т. Караезек РЭК т. ш.

КУРЖАНОВ Спан — к. э. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 16. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Николаев уал ньпз Николаев к-да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Бегман — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 16. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

КУРМАШОВ Жесинкузи — к. э. 1907-ж. т. Нокис КЭК т. ш. 2. 05. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Тупица а. жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Жамал— к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 23. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Буковиц р. жерленген

КУУАТБАЕВ Сагиз — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 24. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Донец. уэл. Криничный хут. да жерленген

КУУАНДЫКОВ Тайшы — к. э. Нокис р. 11 а/с Ленин к/з т. 23. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Свердлов р. Богодухово а.да тууысканлар мазарына жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Аллаяр— к. э. 1924-ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Оспан — к. э. 1914-ж. Тахтакопир 2 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Курбанбай — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р. 5 а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

КОЩАНОВ Рамазан — к. э. 1921-ж. Хожелии р. 10 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

КУЛШАРОВ Акмолда — к. э. 1905-ж. Нокис к-да т. Нокис КЖ т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Исаман — к. э. 1912-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУТЫМОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Шаббаз р. Бийбазар а/с т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУТЫМОВ Эгамберген — к. д. 1920-ж. Шаббаз р. Шымам а/с т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Маткарим — к. э. 1916-ж. Шаббаз р. Шымам а/с т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Алым — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. т. 1941 –ж. июньде Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

КУТЫМОВ Ысак — к. э. 1917-ж. Шаббаз р. т. 27. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. январьда дерексиз жок болган

КОЩАНОВ Кууатбай — к. э. 1942-ж. 1906-ж. Кегейли р. Каганович к/з т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Новечки а.да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Отемурат — к. э. 1917-ж. Мангыт р. Ахунбабаев а/с т. 18. 06. 42 –ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Жумат — к. э. 1920-ж. Мангыт р. Ахунбабаев к/з т. 8. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Бабажан— к. э. 1921-ж. Мангыт р. т. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 25. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

КУТЫБАЕВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Мангыт р. М. Горький к/з т. 23. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Палуанияз — к. э. 1921-ж. Мойнак р. т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 5. 12. 43-ж. сауашта курбан болган. Калинин уэл. Невель р. жерленген

КУЛЫМБЕТОВ Аяган — к. э. 1924-ж. К. Маркс к/з т. 4. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Атанияз— к. э. 1916-ж. 4 а/с Сталин к/з т. 13. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КОРАЗБЕКОВ Жумамурат — к. э. 1924-ж. Ахунбабаев к/з т. 19. 10. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. июльде дерексиз жок болган

КУТЛЫЕВ Отенияз — к. э. 1925-ж. Ворошилов к/з т. 27. 03. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Трибель к. Сипкендорф а .да жерленген.

КОШКАРОВ Календар — к. э. Мангыт р. т. 1943-ж. майда Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Рахымбай — к. э. 1908-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУЛМУРАТОВ Аденбай — к. . 1921-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 27. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Пикмуйжа а-да жерленген

КУРБАНОВ Машарип — к. э. 1921-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 7. 02. 45-ж. Фюрстенберг к. Фоголь—Занд а-да дерексиз жок болган

КУЛЕКЕЕВ Кеулимжай — к. э. 1925-ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 23. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Чехославакиянын Томпа а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Рахман — к. э. 1910-ж. Шаббаз р. К. Маркс к/з т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Оразбай — к. э. 1913-ж. Шаббаз р. т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Ст. Рамушево а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Тажибай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р. Шаббаз а с/дет. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Тажибай — к. э. 1913-ж. Шаббаз р. т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНГАЛИЕВ Фатих —к. с-нт 1908-ж. Чкалов к-да т. Конырат РЭК т. ш. 10. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Тоснен р. Доброе а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Тургын — к. э. 1924-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 5. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Степановка а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Калмурат — к. э. 1915-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 24. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Шевченко а-да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Кадирнияз— к. э. 1908-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 5 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Петерики а-да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Жумабай — к. э. М. Горький а/с т. Мангыт РЭК т. ш. 23. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Тродца а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Хожамурат — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУТЫБАЕВ Камал — к. э. 1923-ж. Кьшшак р. т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин а-да жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Аллан — к. э. 1914-ж. Москва к/з т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

КУТЛЫМУРАТОВ Матжан — к. э. 5 а/с Ленин жолы к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 08. 43-ж. сауашта курбан болган

КУТЛЫМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1920-ж. Ахунбабаев а/с т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

КУТЛЫМУРАТОВ Ахмет— к. э. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш дерексиз жок болган

КУЛЫМБЕТОВ Еримбет — к. э. 1915-ж. Кыпшак р. т. 15. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 01. 44-ж. сауашта курбан болган

КУРБАНОВ Атажан — к. э. Ворошилов к/з т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Кудайберген — к. э. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Тилеубай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 10. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Остров а-да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Кошкар — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

КУРБАНИЯЗОВ Ендирбай — к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Нурымбет — к. э. 1921-ж. Тахтакопир к/з т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш.

КУРБАНОВ Матьякуб — к. э. 1913-ж. 3 а/с Калинин к/з т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КОШЫМБЕТОВ Айтым — к. э. 7 а/с т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. июньде сауашта курбан болган

КОШКАРОВ Юлдаш— с-нт 1918-ж. Ленин жолы к/з т. 5. 12. 4 1-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 10. 42-ж. сауашта курбан болган

КОШКАРОВ Шамурат — к. э. 1916-ж. Мангыт р. 9 а/с т.

КОШКАРОВ Кыдыр — к. э. 1919-ж. Куйбышев к/з т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Зарип — к. э. 1921-ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 13. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Амин — к. э. 1910-ж. Шаббаз р. т. 30. 09. 39-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

КУДАЙБЕРГЕНОВ Жамал— к. э. 1917-ж. Мойнак пос. т. 11. 04. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 2. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Новороссийск р. Маслано ауылынан 700 м батыста жерленген

КУРБАНБАЕВ Камал — к. э. 1910-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городишен р. жерленген

КУТЛЫМУРАТОВ Жумабай — к. э. 1918-ж. Шымбай р. т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Константиновка а-да жерленген

КУЛЫМОВ Бердимурат — к. э. 1923-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 7. 03. 43 –ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пушкари а-да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Наурызбай— к. э. 1921-ж. Караозек р. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 7. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волково а-да жерленген

КУРБАНИЯЗОВ Тажикораз — к. э. 1914-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ужлятино а-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Рахым — к. э. 1920-ж. Мангыт р. М. Горький а/с т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Жанабай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р. т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

КУРБАНБАЕВ Жумат — к. э. 1924-ж. Мангыт р. Ленин к/з т. 23. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

КУРБАНАЗАРОВ Юсип — к. э. 1919-ж. Кыпшак р. Ленин а/с т. 15. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

КУУАТОВ Еркебай — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р. Сталин к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. Урдом а-да жерленген

КУЛБАРАКОВ Кутыбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Сталинград к-да жерленген

КУРБАНБАЕВ Даулетбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. Партизан к/з т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. январьда сауашта курбан болган. Сталинград уэл. Басуркин хут. да жерленген

КУЛЖАНОВ Алты — к. э. 1908-ж. Хожели р. т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 6. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

КУРБАНАЗАРОВ Генжебай— к. э. 1910-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. майда Хожели РЭК т. ш. 15. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

КУЛЖАНОВ Юсипбай—а. с-нт 1908-ж. Хожели р. т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 15. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КУТЫМОВ Мамыт — к. э. 1913-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ульянов р. жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Абдулла— к. э. 1924-ж. Хожели р. т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 14. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

КУТЛЫМУРАТОВ Орынбай— к. э. 1920-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 11. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Алехино а-да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Мадемин— к. э. 1923-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 8. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КУЛЧИЕВ Бахтыбай — к. э. 1923-ж. Хожели р. т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КУРБАНГАЛИЕВ Хамид —а. с-нт 1908-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КУРЫЛОВ Бегмент — к. э. 1923-ж. Хожели р. т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 4. 02 43-ж. Орлов уэл. дерексиз жок болган

КОШШАНОВ Жалгас — к. э. 1920-ж. Хожели р дна т. 42 –ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 22. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

КУРБАНОВ Герман — к. э. 1908-ж. Хожели р. т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 15. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Баймурат — к. э. 1925-ж. Хожели р. т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Андрей — к. э. 1924-ж. Хожели р. т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган Оренбург уэл. жерленген

КУРЫМБЕТОВ Ажихан — к. э. 1920-ж. Караозек р. т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

КУРБАНАЗАРОВ Пийшен — к. э. 1920-ж. Караозек р. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 3. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодарск уэл. Молдаванское ауылына жерленген

КУЛЬТУБАЕВ Кууанышбай — к. э. 1924-ж. Караозек р. тууылган 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Веселое ауылына жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Ережеп— к. э. 1925-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 10. 43-ж. Кировоград уэл. Новая Прага ауылында дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Мырзабек — к. э. 1917-ж. Конырат р. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 14. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Середииск р. жерленген

КОШКАРОВ Шамурат — к. э. 1919-ж. Мангыт р. 7. 08. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Оразалы — к. э. 1920-ж. Мадгыт р. Москва к/з т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Тажимурат — к. э. 1925-ж. Мангыт р. Ленин к/з т. 1944-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

КОШКАРОВ Ражап — к. э. 1923-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

КУРБАНОВ Товар — к. э. Ташауз уэл. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 14. 02. 44 сауашта курбан болган Витебск уэл. Матлово а-да жерленген

КОШКАРОВ Ражап — к. э. 1924-ж. Торткул р. т. 1942-ж. Торткул РЭК т.ш. 8. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

КУЛНАЗАРОВ Гулам — к. э. 1918-ж. Торткул р. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. б. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Калуга к-да жерленген

КУДАЙБЕРГЕНОВ Орынбай — к. э. 1923-ж. Конырат р. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Б. Манушкино а-да жерленген

КУЛНАЗАРОВ Узакбай — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р. Тельман к/з т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде сауашта курбан болган Венгрия Надь Рабе а-да жерленген

КУУАНДЫКОВ Абданбет — к. э. 1921-ж. Шымбай р. Сталин к/з т. 12. 05. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Белнич р. Церковицы а-да жерленген

КУУАНДЫКОВ Турдымурат— к. э. 1919-ж. Шымбай р. Пахтаабад а/с т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

КУЛЕКЕЕВ Жуман— к. э. 1919-ж. Пахтаабад а/с Тельман к/з т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 7. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. Сухуга а-да жерленген

КУЛАМЕТОВ Шамшет — к. э. 1919-ж. Шымбай р. т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. августа дерексиз жок болган

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница 8 страница

9 страница 10 страница 11 страница 12 страница 13 страница 14 страница 15 страница