Книга памяти Каракалпакстана =М=

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница

МАРКЕЛСОН Иосиф — к. э. Мангыг РЭК т. ш. 6. 02. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАМЕДИЯРОВ Алламберген — к. э. 1904 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 25. 12.43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Родомышль к. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Алламберген— к. э. Энгельс к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. май айында дерексиз жок болган

МАТЧАНОВ Камал — к. э. Молотов к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 17. 08. 44 -ж. дерексиз жок болган

МАТЧАНОВ Досан— к. э. 1909 -ж. т. 31. 01. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 13. 02. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган

МАТАРШОВ Асанбек — к. э. 1925 -ж. Шымбай к-нын Куйбышев кошесинин 19 жайында т. Куйбышев РЭК т. ш. 24. 32- 43 -ж. дерексиз жок болган.

МАМЕДОВ Каймурат — к. э. 1910 -ж. Ташкент уэл. т. Шымбай РЭК т. ш. 07. 11. 1943 -ж. болган жаракаттан к.аитыс Павлоград к-лык мазарында жерленген

МАЙЗЕНБАЕВ Абдулла — к. э. Тахтакопир р. т. 7 2 44- сауашта курбан болган Белоруссия Новая Весна да жерленген

МАХМУДОВ Юлдаш — к. э. Мангыт РЭКт. ш. 22. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городище а-да жерленген

МАХАМБЕТОВ Калийла — к. э. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрь анынан дерексиз жок болган

МАХАМБЕТОВ Абилкайыр— к. э. 1913 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 5 08.42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Жемчугово а-да жерленген

МАТСАПАЕВ Камал-к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Аллам — к. э. 1922 -ж. т. Мангыт РЭК т. ш. 22. 08. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Лебяжий р. жерленген

МАТКУРБАНОВ Оралбай— к. э. 1923 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Жуманияз— к. э. Мангыт РЭК т. ш. 3945 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Райманкул — с-нт Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 20. 11. 43-. сауашта курбан болган п/п 31633 жерленген

МАТКАРИМОВ Мадрахим Маткаримович—л-нт. 1918 -ж. Мангыт р. т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш.

МАТКАРИМОВ Ражап — к. э. 1920 -ж. Кыпшак р. т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Тажибай— к. э. 1919 -ж. Кыпшак р. т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. май айында дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Ахмад — к. э. Мэнрыт РЭК т. ш. 16. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. тууысканлар мазарында жерленген

МАТКАРИМОВ Балтабай— к. э. 1918 -ж. Мангыт р. т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 -ж. августа жаракаттан кайтыс болган

МАТКАРИМОВ Гулбой — к. э. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 11. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Шебетовск р. Боровск а-да жерленген

МАТКАРИМОВ Кадир — к. э. 3. 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. август айында дерексиз жок болган

МАСАЙТОВ Халбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. октябрь айында дерексиз жок болган

МАМЕДКАРИМОВ Зил — к. э. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 1. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Боброво а-да жерленген

МАШАРИПОВ Камал — к. э. 1920 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 13. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск к.-да жерленген

МАХАТОВ Ибадулла — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган Киев уэл. жерленген

МАРЗАП Зимрат — к. э. Шымбай РЭК т. ш. 4. 08. 1944 -ж. сауашта курбан болган Латвия Алуксненск р. Оттес Муйжа атлы тууысканлар мазарында жерленген

МАРФУТИН Егор Максимович — к. э. 1901 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 12. 42 -ж. сауашта кайтыс болган Калининск уэл. Лит.виново а-да жерленген

МАТЫЕВ Степан Степанович — к. э. 1920 -ж. т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Калининск уэл. Хишнево а-да жерленген

МАТЖАНОВ Абдулла — к. э. 1919 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 17. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган Ленинград уэл. жерленген

МАДРАХИМОВ Алым — к. э. 1919 -ж. Шаббаз а-да т. 28. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Юсупбай — к. э. 1918 -ж. Шаббаз р. Дослык а-да т. 28. 09. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРАИМОВ Атамурат— к. э. 1915 -ж. Шаббаз р. т. 26. 04. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАДРАИМОВ Файзулла — к. э. 1925 -ж. Шаббаздын Шимам а-да т. 20. 05. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Султан — к. э. 1916 -ж. Шаббаз р. Шимам а-да т. 26. 04. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТАЗИЗОВ Кутеке— к. э. 1911 -ж. Ворошилов к/з т. 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАЛЫКИН Иван — к. э. 1917 -ж. Шымбай р. т. 1938-зй Шымбай РЭК т. ш. 3. 08. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган

МАЛЬЦЕВ Виктор — к. э. 1923 -ж. Шымбай р. т. 11. 05. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган

МАДРЕЙМОВ Жуманияз — к. э. 1924 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТИМОВ Кутлымурат — к. э. 1915 -ж. Караозек р. т. 6. 10. 40. Караозек РЭК т. ш. 1941 -ж. декабрь аиында сауашта курбан болган

МАДАМИНОВ Елмурат — к. э. 1920 -ж. Сталин к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Мамбетали — к. э. 1923 -ж. Большевик к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Генжебай — к. э. 1923 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 2. 02. 41 -ж. сауашта курбан болган Аргочинде жерленген

МАМЕДЕТАЗИТОВ Отемис— к. э. 1922 -ж. т. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 30. 05-42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэлаятында жерленген

МАТМУРАТОВ Абайлебай -к. э. 1924 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 8. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Камаринск р. Игрицк а-да жерленген

МАМБЕТЯРОВ Аллияр — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. 25. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Хорошевск а-да жерленген

МАДРЕЙМОВ Абат — к. э. 1923 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 25. 02. 42 -ж. сауашта курбан болган Калининск уэл. Локненск р. Бор а-да жерленген

МАУЛЕНОВ Емберген—гв-шы. 1920 -ж. Шымбай р. Сталин к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Павловск р. Солонцы р. жерленген

МАКСИМОВ Константин Александрович—гв. л-нт. 1912 -ж. Калмык АССРында т. Шымбай РЭК т. ш. 03. 05. 44 -ж. жаракаттан курбан болган Калининск уэл. Невельск р. Казенные Лешки а-да жерленген

МАМУТОВ Султан — к. э. 1914 -ж. К. Эскер к/з т. 7. 7. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Бакберген — к. э. 1920 -ж. Шымбай р. т. 14. 4. 41 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Абдикадир — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. 1940 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 12. 44 -ж. сауашта курбан болган

МАМБЕТСАЛИЙЕВ Хожабек — к. э. 1918 -ж. Шымбай р. 10 а/с т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТСАЛИЙЕВ Сейтан — к. э. 1916 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТСАЛАЕВ Генжебай — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Шразадин — к. э. 1923 -ж. Сталин к/з т. 1941 -ж. июньда Шымбай РЭК 42-ж. т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Узакбай — к. э. 1910 -ж. Кызыл Ордада т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Саатбай — к. э. 1916 -ж. Фрунзе к/з т. 1942 -ж. декабрьде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Карлыбай — с-нт 1920 -ж. Комсомол к/з т. 17. 7. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 04. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган

МАТМУРАТОВ Жанайкас— к. э. 1924 -ж. Торткул р. Сталинабад а-да т. Торткул РЭК т. ш. 18. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАЛЫНКИН Иван Тимофеевич-гв.-шы. 1921 -ж. Нокис к-да т. Торткул РЭК т. ш. 3. 08. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ростов уэл. Бироково а-да жерленген

МАУЛЕНОВ Кулымбет—гв-шы. 1918 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 27. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Млинск р. жерленген

МАТЧАНОВ Абдулла — к. э. 1916 -ж. Торткул р. Ленин Юлы к/з т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Жумаш — к. э. 1922 -ж. Торткул р. Келтеминар а-да т.

МАТНИЯЗОВ З.—к. а .1901 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 14. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Калининск уэл. Ржевск р. жерленген

МАТЯКОВ Досжан — с-нт 1917 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 28. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Мардан-к. э. 1923 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 27. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Худайберген-к. э. 1920 -ж. Ленииабад а-да т. Торткул РЭК т. ш. 31. 1С. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Сабыр — к. э. 1910 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 28. 03. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск к. нын Покровск мазарында жерленген

МАМУТОВ Оразбай — к. э. 1917 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 5. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган Курск уэл. Черкасск а-да жерленген

МАШАРИПОВ Юлдаш — к. э. 1921 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 16. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Горки а-да жерленген

МАДАТОВ Хасан — к. э. 1921 -ж. Кыпшакта т. 5. 10. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 2. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган 15-эскерий госпитальда жерленген

МАНГЛИЕВ Зает — к. э. 1918 -ж. Мангыт р. Тельман к/з т. 7. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАТИРЗАЕВ Балтабай — к. э. 1923 -ж. Мангыт р. Сталин к/з т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. март айында сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

МАТИРЗАЕВ Рахим — к. э. 1898 -ж. Мангыт р. Энгельс к/з т. 20. 11. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТНАЗАРОВ Отемис— к. э. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 4. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитреевка а-да жерленген

МАРЬЕНКО Павел Григорьевич — к. э. Чернигов т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Малиева мазарында жерленген

МАТМУРАТОВ Узакберген— к. с-нт 1921 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Бозков мазарында жерленген

МАТЕКЕЕВ Ташпак — к. э. 1918 -ж. Тахтакопирде т. 1914 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТСАПАЕВ Зейнулла — к. э. 1918 -ж. Тахтакопир р. т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМАЕВ Капай — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 28. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городите а-да жерленген

МАЛЕЕВ Руза—гв.-шы. 1923- Кыпшактын 4 а/с т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 23- 09. 42 -ж. сауашта курбан

МАТМУРАТОВ Жумамурат Матмуратович—1920 -ж. Мангытта т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Хожагалий— к. э. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

МАМУРАТОВ Толыбай — к. э. 1924 -ж. Кытай а-да т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Сапарбай — к. э. 1915 -ж. Хорезм уэл. М. Горький а-да т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1920 -ж. М. Горький с-з Москва болиминин №3 бригадасында т. Мангыт РЭК т. ш. 25. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган

МАМЫШЕВ Артыкбай — к. э. 1921 -ж. Нокисте т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 7. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Катлубан ст.да жерленген

МАСАЕВ Спат — к. э. 1919 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

МАХАТОВ Абдулла— к. э. 1917 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Бекмурат — к. э. 1916 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 4. 02. 44 -ж. сауашта купбан болган Витебск уэл. Топорино а-да жерленген

МАХАНОВ Жаксымурат— к. э. 1912 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Полесск уэл. жерленген

МАМБЕТКАРИМОВ Нийетулла — к. э. 1907 -ж. Мойнакта т. 2- 07- 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 25. 07 44 -ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

МАТНИЯЗОВ Пазылбек— к. э. 1903 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 16. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Храпов а-да жерленген

МАМБЕТНАЗАРОВ Артыкбай — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р. т. 1943 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 04 1945 -ж. дерексиз жок болган

МАТРЗАЕВ Искендер — к. э. 1918 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТСАПАЕВ Сапарбай —ефр. Караозек р. 7 а/с т. Шымбай РЭК т. ш. 29. 01.43 -ж. дерексиз жок болган Ростов уэл. Каменка мазарында жерленген

МАШАРИПОВ Нурнияз — к. э. 1924 -ж. Ахунбабаев к/з т. 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАУЛЕНБЕРГЕНОВ Жуманазар — к. э. .1910 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАУЛЕНБЕРГЕНОВ Емберген — к. э. 1920 -ж. Молотов к/з т. 1942 -ж. июль айында Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТРЗАЕВ Узак-к. э. 1910 -ж. Андреев к/з т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТРЗАЕВ Пирнияз — к. э. 1912 -ж. Андреев к-зы 10 а/с т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЫЕВ Степан Степанович — к. э. 1920 -ж. Шымбай р. т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Туланын Городищи а-да жерленген

МАКАСОВ Жубаткан — к. э. 1921 -ж. Алгабас к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 8. 10. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДРАИМОВ Кууатбай—гв. шы. 1924 -ж. Шымбай р. Киров кошесинин 67 жайында т. Шымбай РЭК т. ш. 5. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Белгород каласында жерленген

МАМБЕТНАЗАРОВ Данкир— к. э. 1923 -ж. Шымбайда т. Шымбай РЭК т. ш. 26. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

МАТНАЗАРОВ Курбаназар— к. э. 1924 -ж. Ленин болиминде т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Султан — к. э. 1920 -ж. К. Маркс к/з т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Бегжан — к. э. 1918 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Аман— к. э. 1917 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

МАТНАЗАРОВ Аширбай — к. э. 1922 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЧАНОВ Худияр— к. э. 1924 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАУЛЕНОВ Хужам — к. э. 1920 -ж. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1945 -ж. сауашта курбан болган

МАТНИЯЗОВ Аман — к. э. 1918 -ж. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАТНАЗАРОВ Сабыр — к. э. 1919 -ж. т. 1943 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган

МАТСАПАЕВ Алимбай — к. э. 1913 -ж. т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. сауашта курбан болган

МАТНИЯЗОВ Искендер — к. э. 1924 -ж. т. 1943 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган

МАЛЬШЕВ Алексей Матвеевич — к. э. 1914 -ж. Костанай уэл. т. Хожели РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Калбай — к. э. 1915 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрь айында дерексиз жок болган

МАМАТКАРИМОВ Якыббай —гв. шы 1921 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 08. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дорогобужск р. Секарево а-да жерленген

МАДАМУНОВ Мадраим (Мадаминов)— к. э. 1922 -ж. Тарткул р. Акбашлы а/с Стаханов к/з т. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАВЛЯНОВ Залик—гв. шы 1914 -ж. Торткул р. Сталинабад а-да т. Торткул РЭК т. ш. 21. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган Харьков уэл. Краснокут р. Котельево а-да жерленген

МАЛЫНКИН Иван Трофимович — к. э. 1921 -ж. Нокис к.-да т. Торткул РЭК т. ш. 3. 08. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ворошиловоград уэл. Бирюково мазарында жерленген

МАДАМИНОВ Бекчан — к. э. 1925-ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 7. 2. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Лучинково а-да жерленген

МАТКАРИМОВ Хаким—с-кт. 1914 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 17. 9. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ельнинск р. жерленген

МАДРАШОВ Рахал— к. э. 1924 -ж. Торткул р. т.Торткул РЭК т. ш. 2. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Дымерск р. жерленген

МАМБЕТОВ Мамин—к — с-нт 1924 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 31. 8. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Криеевка а-нда жерленген

МАМУТОВ Ибрагим—гв. шы.1921 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ржев к-да жерленген

МАРЧЕНКО Николай Павлович—гв. шы. 1923 -ж. Курск уэл. Корнев р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Кабардино-Балкария АССРында жерленген

МАМАЕВ Юсуп—гв. шы. 1915 -ж. Караозек р. т. 1941 -ж. Караозек РЭК т. ш. 20. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Иванов а-да жерленген

МАЙСОВ М. X. — к. э. 1905 -ж. Рязанда т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. майда дерексиз жок болган

МАШАЛОВ С. П. — к. э. 1906 -ж. Башкуртсанда т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАМАНОВ Хайрулла — к. э. 1915 -ж. Нокис к.-да т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. сентябрь айында дерексиз жок болган

МАЖИТОВ Хаким — к. э. 1910 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айында дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Жалал — к. э. 1922 -ж. Нокис к.-да т. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. декабрь айында дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Маткарим -к. э. 1921 -ж. Шаббаз р. т. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Сычево а-да жерленген

МАМБАЕВ Арзанбет—гв-шы. 1908 -ж. Мойнакта т. 19. 06. 40 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1941 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТЯРОВ Бердимурат— гв. шы. 1911 -ж. Мойнакта т. 11. 06. 43 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945 -ж. май айынан дерексиз жок болган

МАДРАХИМОВ Зарип — к. э. 1923 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган Калинин уэл. жерленген

МАШАРИПОВ Игамберди —к. о. 1922 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Смоленск к.-нын Покров мазарына жерленген

МАДРАХИМОВ Зарип — к. э. 1920 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошин р. Шпенек а. да жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Пазылбек — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Первомайск а-да жерленген

МАТЬЯКУБОВ Розым — к. э. 1919 -ж. Торткул к-да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Клеек р. шыгыс терепиндеги 1.5 шакырымында жайласкан мазарга жерленген

МАЛИКОВ Абдурахман—лит. 1919 -ж. Шаббаз р. т. 19. 09. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Варшаванын Шнртокен а-да жерленген

МАМБЕТЯРОВ Карабала — к. э. 1913 -ж. Шаббаз р. т. 20. 05. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 11. 41 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Игресовка а-да жерленген

МАМБЕТОВ Базарбай — с-нт 1913 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Литвада жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Оразалы— к. э. 1912 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 25. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Варшавага жакын Виты а-да жерленген

МАМБЕТОВ Камал — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАКАРОВ Михаил Герасимович — к. э. 1913 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 09. Л-2 -ж. дерексиз жок болган

МАДРАЙМОВ Абдулла — к. э. 1919 -ж. Шаббазда т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 7. 02. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Мошчино а-на 1 шакырым мазарда жерленген

МАДЕНКОВ Иван Николаевич — к. э. 1918 -ж. Шаббазда т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Брагино а-да жерленген

МАДРЕЙМОВ Муртаза — к. э. 1915 -ж. Шаббазда т. 12. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 2. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Жаббарберген — к. э. 1922 -ж. Шаббазда т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 24- 03- 45 -ж. сауашта курбан болган Латвияда жерленген

МАДРЕЙМОВ Юлдаш — к. э. 192 3 -ж. Шаббаз р. т. 3 04. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Могучева а-да жерленген

МАТСАПАЕВ Бабажан — к. э. 1912 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 10. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Литванын Лауцкой а-да жерленген

МАДАМИНОВ Дейберген— ш. э. 1920 -ж. Шаббазда т. 3. 10. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. дагы мазарда жерленген

МАТЕМОВ Аллабай — к. э. 1924 -ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. сентябрь айында дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Даулетбай— к. э. 1920 -ж. Нокис а/с т. 1942 -ж. декабрь айында дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Маракарда — к. э. 1925 -ж. Кыпшакда т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. май айында дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Узакбай— к. л-нт 1922 -ж. Шымбай р. Обкомол к/з т. Шымбай РЭК т. ш. 28. 10. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Волане уез. Клайнкрепдет а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Сабыр—гв. шы 1920 -ж. Амударья р. т. Амударья РЭК т. ш. 7. 12. 42 -ж. дерексиз жок болган Смоленск уэл. Бельск р. Романов а-да жерленген

МАТЖАНОВ Иманбай — к. э. 1918 -ж. Кыпшакга т. Кыпшак РЭК т. ш. 1. 1. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Язвище а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Жуманияз -к. э. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. и 15. 10. 43 -ж. сауашта к\рбап болган

МАЛУТОВ Салый — к. э. 1912 -ж. т.Кыпшак РЭК т. ш. 18-08- 1944 -ж. сауашта курбан болган Ковель к-нын аркасында 4 шакырым мазарга жерленген

МАТЯХАНОВ Юлдаш—гв-шы 1923 -ж. Кыпшакта т. Кыпшак РЭК т. ш. 15. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Русский р. Медведко а-да жерленген

МАТЖАКОВ Худайберген — к. э. Маигытта т. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрь айында дерексиз жок болган

МАТЧАНОВ Тиссесен—ст-на Мангытта т. Мангыт РЭК т. ш. 13. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Тула Башкино а-да жерленген

МАТЧАНОВ Матякуб — к. э. Кыпшакта т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. июнь айында дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Оразбай — к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. т. 26. 04. 43 -ж. сауашта курбан болган Горький к-нын Жданов р. жерленген

МАТЬЯКУБОВ Курбанияз — к. э. 1922 -ж. Шаббазда т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гнилуша а-да жерленген

МАНГУТОВ Курбанали — к. э. 1908 -ж. Хожелиде т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Мартынов а-да жерленген

МАДАМИНОВ Жалил — к. э. 1908 -ж. Хожели р. т. 1941 -ж. октябрь айында Хожели РЭК т. ш. 26. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пустоновка а-да жерленген

МАДРЕЙМОВ Рахметулла — к. э. 1914 -ж. Хожели р. т. 1941 -ж. сентябрь айында Хожели РЭК т. ш. 10. 10. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Надежнино а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Мамбетсалый — к. э. 1908 -ж. Хожели р. т. 1942 -ж. май айында Хожели РЭК т. ш. 10. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Мишково а-да жерленген

МАТНИЯЗОВ Юсуп— к. э. 1923 -ж. Хожели р. т. 1941 -ж. октябрь айында Хожели РЭК т. ш. 12. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Язвиши а-да жерленген

МАМБЕТКУЛИЕВ Байрам — к. э. 1923 – -ж. Хожели р. т. 1942 -ж. июнь айында Хожели РЭК т. ш. 15- 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Велик. Станиславск уэл. Ключув а-да жерленген

МАШАРИПОВ Исмайл — к. э. 1924 -ж. Хожели р. т. 1943 -ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 3. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Денбувка а-да жерленген

МАШАРИПОВ Жолдас — к. э. 1926 -ж. Хожели р. т. 1941 -ж. август айында Хожели РЭК т. ш. 15. 10. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Моногарово а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Толеген — к. э. 1907 -ж. Хожели р. т. 1941 -ж. август айында Хожели РЭК т. ш. 13. 05. 42 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Байрак а-да жерленген

МАМУТОВ Карлыбай — к. э. 1916 -ж. Шымбай р. т. 17. 07. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 12. 42 -ж. Сталинград уэл. Островск а-да жерленген

МАХАМБЕТОВ Абылгазы — к. э. 1919 -ж. Шымбай р. т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Доброслава а-да жерленген

МАТКАРИМОВ Курамбай — к. э. 1923 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

МАТНИЯЗОВ Ражап Хожаниязович — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1943. -ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Таранск р. Николськ а-да жерленген

МАТЯКУБОВ Мадрейим— к. э. 1923 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Лаги а-дагы Духовишенск р. №39 тууысканлар мазарында жерленген

МАТКАРИМОВ Курамбай — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т.1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 7. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Елец к.-дагы мазарга жерленген

МАТУСИНОВ Айт — к. э. 1923 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дорогобушск районында жерленген

МАТЯКУБОВ Абдулла — к. э. 1917 -ж. Нокис к.-да т. 1939 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1941 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Маткарим—к- з. 1924 -ж. Конырат р. Ленин к/з т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. январь айынан дерексиз жок болган

МАХАНОВ Зийнел — к. э. 1918 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрьден дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Дарменбай — к. э. 1924 -ж. Нокис к.-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАУЛЕНОВ Машарип — к. э. 1922 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

МАМАТОВ Джули — к. э. 1912 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р. Выдергино а-нда жерленген

МАМАТРЗАЕВ Мадрейим — с-нт 1921 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Маку к-да жерленген

МАТМУРАТОВ Роман — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. т. 20. 09. 4С -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 8. 05- 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Дрезден к-дагы Наунсдорф а-да жерленген

МАШАРИПОВ Юсуп — к. э. 1924 -ж. Коммунист к/з т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАТЯКУПОВ Базарбай — к. э. 1921 -ж. Шаббаздын Саркоп а-да т. 26. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Хожамурат — к. э. 1915 -ж. Конырат р. Куйбышев к/з т. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. август айынан дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Отеп — к. э. 1915 -ж. Конырат р. Куйбышев к/з т. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрь айынан дерексиз жок болган

МАХАНОВ Атабай — к. э. 1924 -ж. Конырат р. Чкалов к/з т. Конырат РЭК т. ш. 5. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Измаиловна а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Умберин –к. э. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 20. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Лысинск р. Вотылевка а-да жерленгн.

МАМАШОВ Абибулла — к. э. 1923 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАДРЕЙМОВ Юлдаш — к. э. 1919 -ж. Конырат р. Чапаев к/з т. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. август дерексиз жок болган

МАКСИМОВ Семен Федотоснч — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Алламберген— к. э. 1920 -ж. Кыпшакта Андреев к/з т. 29. 06- 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. июль айында дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Даулетназар — к. э. 1921 -ж. Шымбай р. Буденный к/з т.17. 05. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротинск районында жерленген

МАТНАЗАРОВ Ешмурат — к. э. 1905 -ж. Коныратта т. 15. 06-43 -ж. Конырат РЭК т. ш. 15. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Бородаево а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Ешмурат —к. с-нт 1914 -ж. Мангыт р. Молотов к/з т. 18. 06. 42- Мангыт РЭК т. ш. 13. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Речки а-да жерленген

МАТАЛИЕВ Гаджи — к. э. 1923 -ж. Шаббаз р. т. 20. 05. 43 -ж. Шпббаз РЭК т. ш. 9. 02. 44 -ж. сауашта курбан болганКалннск уэл. Рыкшино а-дагы тууысканлар мазарында жерленген

МАТЬЯКУБОВ Оразбай — с-нт 1922 -ж. Шаббаз р. Каганович к/з т. 20. 03. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29- 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомирдеги Толстой а. да жерленген

МАТНАЗАРОВ Канназар — к. э. 1916 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20- 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Мторожовое а-да жерленген

МАТКАРИМОВ Халил — к. э. 1925 -ж. Шаббаз р. т. 19. 09. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. з. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Литванын Волчек а-да шыгысындагы мазарга жерленген

МАТУПАЕВ Жуманияз—к. с-нт 1904 -ж. Шаббаз р. Ахунбабаев к/з т. 6. 12. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. гл. 26. 10. 42 -ж. сауашта курбан болганКлетск р. Орлов а-на 1 шакырым кашыклыктагы №1 мазарга жерленген

МАТКАРИМОВ Сабыр — к. э. 1908 -ж. Шаббаз р. т. 13.06. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Кременчуг к-нын шыгыс тарепиндеги мазарга жерленген

МАТКАРИМОВ Мадамин — к. э. 1921 -ж. Шаббазда т. 6. 12. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 09. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл-нын Сидоры а-дагы №5 мазарга жерленген

МАТСАКОВ Амин — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. т. 3- 10. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 10. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Ашир — к. э. 192о -ж. Шаббазда т. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 3. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Зайцево а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Жумабай — к. э. 1920 -ж. Шаббазда т. 20. 03. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Керченск р. Кырым балентлигинин 71. 3 шыгыс терепинде жерленген

МАТМУРАТОВ Тилеумурат— к. э. 1916 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 21. 1. 43 -ж. сауашта курбан болган Краснодар улк. Севетск р. жерленген

МАШАРИПОВ Аллаберген— к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. Кылшынак а-да т. 13. 06. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Латвия Стервены а-да жерленген

МАШАРИПОВ Розым — к. э. 1920 -ж. Шаббазда т. 20. 09. 40 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. нын Бруси а-да жерленген

МАШРАПОВ Курбанбай — к. э. 1909 -ж. Шаббаз р. т. 20. 05. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Безоюденка а-да жерленген

МАТЖАНОВ Жаббар — к. э. 1911 -ж. Шаббазда т. 11. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15.08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дяды а-да жерленген.

МАДАМИНОВ Жалил — к. э. 1908 -ж. Хожели к.-да т. 1942 -ж. октябрь айында Хожели РЭК т. ш. 26 02 43 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Старорус р. Залучье а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Мамбетсалый — к. э. 1908 -ж. Хожели к-да т. 1942 -ж. май айында Хожели РЭК т. ш. 10. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Урицк р. Городпле атлы туысканлар мазарына жерленген

МАДАМИНОВ Камал—к з-1916 -ж. Хожели к.-да т. Хожели РЭК т. ш. 28. 07. 1943 -ж. сауашта курбан болган Белгород уэл. Яковлев р. Дмитревка а-да жерленген

МАТНИЯЗОВ Юсуп— к. э. 1923 -ж. Хожели районын Куйбышев с-зында т. 1941 -ж. октябрь айында Хожели РЭК т. ш. 12. 01. 1943 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Валдайск р. Язвиши а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Толеген — к. э. 1907 -ж. Хожели р. т. 11 -ж. август айында Хожели РЭК т. ш. 12. 05. 1942 – -ж. курбан болган Харьков уэл. Волчанск р. жерленген

МАШАРИПОВ Матякуб — к. э. 1910 -ж. Хожели р. Энгельс к/з т. 1941 -ж. июльде Xожели РЭК т. ш. 28. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демянск р. Лонна а-да жерленген

МАТЖАНОВ Маулен — к. э. 1919 -ж. Торткул р. Коммунист а-да т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 07. 43-сауашта курбан болган Ворошиловград к. Успенск р. Круглик а-да жерленген

МАТЯКУБОВ Каримбай — к. э. 1926 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 9-08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дорогобушск р. Секарево а-да жерленген

МАТЯКУБОВ Амет— к. э. 1915 -ж. Торткул к.-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 07. 43 -ж. сауашта курбан болганОрлов уэл. Ульяновск р.Кдынь а-да жерленген

МАМАТОВ Райым — к. э. 1913 -ж. Торткул к.-да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чисто а-да жерленген

МАТУРГЕНОВ Юлдаш — к. э.-1924 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

МАТКАРИМОВ Калый — к. э. 1922 -ж. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Матеке — к. э. 1919 -ж. т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАХАМБЕТОВ Рейимбай — к. э. 1921 -ж. т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Отеген — к. э. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Тилеген— к. э. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Избаскан — к. э. 1918 -ж. Нокисте т. 1944 -ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАХАНБЕТОВ Юсуп — к. э. 1918 -ж. т. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТИРЗАЕВ Кунназар — к. э. 3 а/с т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАЛАБАЕВ Кенжекара—1915 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. декабрь айында дерексиз жок болган

МАДЕНОВ Сагдат — с-нт 1912 -ж. Кызыл Ордада т. Нокис КЭК т. ш. 26. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. Первомайск а-да жерленген

МОЛЛАЕВ Сейилхан — к. э. 1916 -ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 10. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Мах-сатика пос-да жерленген

МАТРАСБАЕВ Райым—а. с-нт 1918 -ж. Торткулде т. Нокис КЭК т. ш. 30 07 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Пуляевка а-да жерленген

МАМУТОВ Бекназар — к. э. 1911 -ж. Нокис к. да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Насрадийин — к. э. 1921 -ж. Сталин к/з т. 1941 -ж. июньде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАСПАТШАЕВ Жумабай — к. э. 1924 -ж. Фрунзе к/з т. 1942 -ж. июньде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жозК болган

МАТЕНОВ Раман — к. э. 1910 -ж. 10 а/с Андреев к/з 1943 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАКАРЫЧЕВ Василий Тимофеевич — к. э. 1911 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 6. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталикск уэл. Мостино а-да жерленген

МАДАМИНОВ Базар — к. э. 1905 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 14. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Александровка а-да жерленген

МАТСАПАЕВ Нурадин — к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. Календархана а/с т. 1939 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Куликбай (Койлыбай)— Кегейли РЭК т. ш. 1943 -ж. март айында дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Райыл — к. э. 1911 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 08. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Воронеж уэл. Гвоздев картон а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Атажан — к. э. 1920 -ж. Хорезм уэл. т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 12. 11. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Максотиха к/да жерленген

МАТКАРИМОВ Маденбай — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 07. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Мадрейим — к. э. 1920 -ж. Шаббазда т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган

МАДРЕЙМОВ Дармаил — к. э. 1909 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 28 10 43 -ж. сауашта курбан болган Запороженин Трудолюбимка а-да жерленген

МАШКЕВИЧ Матц Рубинович — к. э. 1908 -ж. Подольскте т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 18. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычковск р. Задняя а-да жерленген

МАТКУРБАНОВ Хайдар— к. э. 1925 -ж. Кыпшактын 7 а/с т. 16. 09 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 7- 03. 44 -ж. сауашта курбан болган

МАТИРЗАЕВ Кенжа — к. э. 1919 -ж. Мангыт р. Энгельс к/з т. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. 10 апрелде сауашта курбан болган Горький уэл. Выкса к. мазарында жерленген

МАТМУРАТОВ Нургалий — к. э. 1923 -ж. Кыпшакта т. 11. 09. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. сентябрь айында дерексиз жок болган

МАМБЕТСАПАЕВ Кеназ— к. э. 1914 -ж. Хожели р. 10 а/с т. Хожели ТОК т. ш. 1945 -ж. февральда дерексиз жок болган

МАМБЕТАЛИЕВ Канияз — к. э. 1914 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. апрель айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТКАРИМОВ Жийенбай — к. э. 1922 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айында дерексиз жок болган

МАДРАХИМОВ Номан— а. с-нт 1917 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Запорожск уэл. жерленген

МАТМУРАТОВ Матьякуб — к. э. 1920 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Тилеумурат — к. э. 1919 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Жуман — к. э. Мангыт р. т. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Адилбай — к. э. Мгнгыт РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Ч. — к. э. 1904 -ж. Мангыт т. Мангыт РЭК т. ш. 9. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калининск уэл. жерленген

МАТЯКУБОВ Маткарим— к. э. 1926 -ж. Мангытта т. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. июль айынан дерексиз жок болган

МАЖАРИКОВ (МАШАРИПОВ) Юсуп — к. э. 1925 -ж. Шаббазда т. 02. 01. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинииск уэлаятынын Невельск р.д Богданово а-да жерленген

МАДРЕЙМОВ Назар — к. э. 1920 -ж. Коныратга т. Нокис КЭК т. ш. 1941 -ж. август дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Рейим — к. э. 1923 -ж. Хожели р. 10 а/с т. Хожели РЭК т. ш. 1945 -ж. январь айында дерексиз жок болган

МАМУТОВ Нажим — к. э. 1916 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАУЛЕНОВ Рейим — к. э. 1912 -ж. Торткул р. Ленинабад а-да т. Торткул РЭК т. ш. 1945 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Рейипназар— к. э. 1919 -ж. Коныраттын Кызыл Эскер к/з т. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. июль айында дерексиз жок болган.

МАДЯРОВ Таутабай — к. э. 1913 -ж. Конырат районынын 9 а/с т. Конырат РЭК т. ш. 1942 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Амет — к. э. 1919 -ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айында дерексиз жок болган

МАМЕТ Аба Шмулевич — к. э. 1912 -ж. т. Шымбай РЭК т. ш. 4. 02. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Белосток уэл. Шучинск р. жерленген

МАХАНОВ Петр Васильевич — с-нт 1924 -ж. Воронеж уэл. Михайловск р. т. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАМЕДОВ Айткулы — к. э. Торткул районынын Келтеминар а-да т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ы. 23. 01 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Красный Гр а-да жерленген

МАШАРИПОВ Матьякуб— к. э. 1910 -ж. Хожели р. Энгельс к/з т. 1941 -ж. Хожели РЭК т. ш. 28. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычковск р. жерленген

МАРЖИКОВ Омирбай—ефр. 1913 -ж. Коныраттын 1 а/с т. 6 Конырат РЭК т. ш. 20. 1 4 5 -ж. сауашта курбан болган Латвия Лауцкаме жерленген.

МАТНАЗРОВ Досжан — к. э. 1915 -ж. Шаббаздын Каганович к/з т. 2 10 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычковск р. жерленген.

МАГУМАЕВ Мадрейим — к. э. 1923 -ж. Хожелли к-нда т. 1911. -ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Слобода к-да жерленген

МАМУТОВ Мырза — к. э. 1923 -ж. Шымбай да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 06. 43 -ж. Курск уэл. Майе Зорька а-да жерленген

МАМУТОВ Зарин — к. э. 1909. -ж. Нокис р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 11. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Маткарим Мадаминович— к. э. 1917 -ж. Хорезм уэл. Хийуа р. т. 1943 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган Воронеж к. да жерленген

МАТЯКУБОВ Жолдасбай — к. э. 1922 -ж. Нокис к.-да к 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 7 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Катуково а-да жерленген

МАШАРИПОВ Садык — к. э. 1924 -ж. Мангыт р. Буденный к/з т. 7. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Трояиово а-да жерленген

МАШАРИПОВ Калимбет — к. э. 1921 -ж. Мангыт р. М. Горький а-да т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. августта Нева дарьясынан отип атырган макалде кайтыс болган

МАШАРИПОВ Шамурат — к. э. 1916 -ж. М- Горький к/з т.-1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1941 -ж. дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Шамурат— к. э. 1924 -ж. Мангыт р. Дурмен а-да т. 7. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айында дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Жумабай — к. э. 1918 -ж. Мангыт р. Ворошилов а-да т. 18. 06. 43 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1914-. январь айынан дерексиз жок болган.

МАТМУРАТОВ Орынбай— к. э. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 1. 07. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАКАСОВ Хожахмет — к. э. 1913 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 19. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАРМУХАНОВ Нурадин — к. э. 1914 -ж. Шаббазда т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл.Кропоткина а-да жерленген

МАШАРИПОВ Мадамин— с-нт 1921 -ж. Хожели р. т. 1942 -ж. Хожели РЭК т. ш. 2. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Вишневое а-да жерленген

МАЗРАИЛОВ Разен— к. э. 1920 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 17- 10 43 -ж. сауашта курбан болганДнепропетровск уэл. Калюжное а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Титиш— с-нт 1921 -ж. Тахтакопир р. т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 13. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Костырочный а-да жерленген

МАТНИЯЗОВ Атабай — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 07. 42 -ж. дерексиз жок болтал

МАТНИЯЗОВ Шернияз — к. э. 1913 -ж. Тахтакопирде т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айында курбан болган Ленинград Красный Борында жерленген

МАМБЕТОВ Бекмурза — к. э. 1910 -ж. 1-май к/з т. 1940 -ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган –

МАМБЕТОВ Айтмурат — к. э. 1924 -ж. Фрунзе к/з т. 1942 -ж. сентябрь айында Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Салый — к. э. 1922 -ж. Мангыт р. Орджонокидзе к/з т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. март айында сауашта курбан болган Воронеж к/нда жерленген

МАДАМИНОВ Сапарбай — к. э. 1916 -ж. Мангыт р. М. Горький а-да т. 18. 06 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. февральдан дерексиз жок болган

МАДАТОВ Рейимбай Мадатович — к. э. 1924 -ж. Кыпшак р. т. 1943 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. январь айынан дерексиз жок болган

МАДАТОВ Бабажан — к. э. 1905 -ж. Мангыт р. Мийнеткеш к/з т. 20. 11. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 20. 05. 44 -ж. сауашта курбан болган Москвада жерленген

МАТМУРАТОВ Ишмурат — к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 1942 -ж. 8-декабрьде сауашта курбан болган Сталинград уэл. Картоека а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Рахым — к. э. 1918 -ж. Мангыт р. т. 7. 09. 43 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 25. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Маряновка а-да жерленген

МАХАМБЕТАЛИЕВ Толеген — к. э. 1923 -ж. Коныратта т. 1914 -ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Г. Р. — к. э. 1919 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 18. 07. 41 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сельцово а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Титиш — к. э. 1921 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 13. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл-нын Костырочный а-да жерленген

МАДЕНОВ Умбет — к. э. 1918 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. июнь айында дерексиз кеткен.

МАТВЕЕНКО Николай Антонович — к. э. Конырат к.-да т. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. мартта жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Руднянск р. Лонница а-да жерленген

МАМБЕТМУРАТОВ Сейтмурат — к. э. 1920 -ж. Оймак а-да т. 1941 -ж. декабрьде Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Карлыбай — к. э. 1923 -ж. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Турганбай — к. э. Сталин к/з т. 1942 -ж. октябрьде Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Досымбат — к. э. 1921 -ж. Сталин к/з т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Жуман-к. э. 1923 -ж. Микоян к/з т. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Жумабай — к. э. 1920 -ж. т. Шымбай РЭК т. т. сауашта курбан болганКстонияда жерленген

МАТНИЯЗОВ Оразбай — к. э. 1920 -ж. Ленин к/з-да т. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Оразалы — к. э. 1920 -ж. Социализм к/з т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАЖИТОВ Бектурган — к. э. 1922 -ж. Ленин к/з. да т. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Бекберген — к. э. 1917 -ж. т. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Мадрахим— к. э. 1921 -ж. т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган

МАТКУРБАНОВ Курбанбай — к. э. 1920 -ж. Ленин юлы к/з т. 26. 06. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Жоллыбай — к. э. 1920 -ж. Ленин юлы к/з т. 5 12. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 16. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган

МАТКУРБАНОВ Жуминбай— к. э. 1920 -ж. Кыпшак р. Ленин юлы к/з т. 5- 12 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 16. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Азарово а-да жерленген

МАТКУРБАКОВ Акмон Маткурбанович — к. э. 1918 -ж. т. з. 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖУМАЕВ Янгибай — к. э. 1909 -ж. Молотов к/з-да т. 1939 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАСАЙДОВ Казак— 1912 -ж. Ленин юлы к/з т. 15. 09. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Базарбай — к. э. 1919 -ж. Сталин к/з т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. январьдан дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Эшмурат — к. э. 1916 -ж. Пушкин к/з т. 1944 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Орынбай — к. э. 1915 -ж. т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Ендир — к. э. 1917 -ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Сабур — к. э. 1920 -ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Акмурат — к. э. 1923 -ж. Мангыт р. т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Мадрейим— к. э. 1920 -ж. Мангытта т. 1942 -ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДИЯРОВ Жанабай — к. э. 1918 -ж. 1-май к/з т. Кегейли РЭК т. ш. 1941 -ж. сауашта курбан болган

МАДИЯРОВ Сейитбек -к. э. 1921 -ж. 1-май к/з т. Кегейли РЭК т. ш. 1941 -ж. сауашта курбан болган

МАДРЕЙМОВ Садык — к. э. 1924 -ж. Конырат к.-да т. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. июль айында дерексиз жок болган

МАТЯКУПОВ Матназар — к. э. 1919 -ж. Шаббаз р. Саркоп а-да т. 26. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Кудайберген — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. Саркоп а-да т. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Даулетназар— к. э. 1925 -ж. Конырат р. Кызыл эскер к/з т. Конырат РЭК т. ш. 3. 3- 4 1 -ж. сауашта кайтыс болган

МАМЕДЯРОВ Алламберген— к. э. 1922 -ж. Тв|)ткулдс т. Конырат РЭК т. ш. 25. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган

МАМИРЛАЕВ Сметли — к. э. 1909 -ж. Казан к-да т. Конырат РЭК т. ш. 23. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАТМАЗОВ Аллаберген — к. э. 1906 -ж. Коныратта т. 3. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Велижск р. Жгуты р. жерленген

МАСОВ Ур-в — к. э. 1914 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 3. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Велижск р. Жгуты а-да жерленген

МАТВЕЕНКО Николай Антонович — к. э. 1906 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 9-3. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Руднянск р. мазарына 8-катардын 2-орнына жерленген

МАТЖУМАЕВ Жаксымурат— к. э. 1920 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 28. 2. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Вороново а-да жерленген

МАУЛЕНБЕРГЕНОВ Торебай — к. э. 1906 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 26. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Одессанын Виноградный сад а-да жерленген

МАЙТУСАНОВ Кенесбай — с-нт 1924 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 4. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Кузьмино а-да жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Тилеунияз — 1913 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 17. 01. 43 -ж. Ростов уэл. Пролетар ст-на жакын жерленген

МАШАРИПОВ Юсуп — к. э. 1924 -ж. Тахтакопир р. т. Конырат РЭК т. ш. 6. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залучск р. Подолжено а-да жерленген

МАТНИЯЗОВ Рамберди — к. э. 1923 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Хакимбай — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Матназар — к. э. 1917 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Худайберген — к. э. 1916 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Курамбай — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Раманберди— к. э. 1917 -ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРАХИМОВ Карим — к. э. 1917 -ж. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. сауашта курбан болган

МАТЖАНОВ Ражапбай — к. э. 1924 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган.

МАДРАХИМОВ Рахим — к. э. 1915 -ж. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Худайберген — к. э. 1924 -ж. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган

МАТНИЯЗОВ Рейимбай — к. э. 1922 -ж. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган

МАДРЕЙМОВ Юсупбай—1920 -ж. Тахтакопирде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Жуманазар — к. э. 1922 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАКЕНО Ханя — к. э. 1904 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. 14. 10. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Запорожье уэл. Орехов р. жерленген

МАДАМИНОВ Худайберген— к. э. 1919 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Бексан — к. э. 1921 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМИРЗАЕВ Исмайыл — к. э. 1918 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАУЛЕНОВ Аллаберген— к. э. 1925 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок зол рая

МАТЯКУБОВ Худайберген — к. э. 1918 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган.

МАТМУРАТОВ Пирнияз— к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Аяп — к. э. 1911 -ж. т. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТСАПАЕВ Искендер — к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАШАБЕТОВ Назаргалий— 1922 -ж. Коныраттагы Калинин к/з. да т. Конырат РЭК т. ш. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Бессарабия Арчинск р. Слободка а-да жерленген

МАШЕБАЕВ Касымбек — к. э. 1917 -ж. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

МАХАНОВ Зийнел— 1918 -ж. Конырат р. Свердлов к/з т. Конырат РЭК т. ш. 1942 -ж. февральда дерексиз жок болган

МАТЕНОВ Календар — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 15. 02. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАСАНБАЕВ Жусипбай— к. э. Кегейли РЭК т. ш. 14. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган

МАМБЕТОВ Торенияз — к. э. 1914 -ж. Тахтакопирдеги Ленин к/з т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944 -ж. сентябрьде жаракаттан кайтыс болган Ижевск к-да жерленген

МАМБЕТНАЗАРОВ Барлык— к. э. 1914 -ж. Караозектеги Тазамаденпят к/з т. 4. 06. 43 -ж. Караозек РЭК т. ш. 27. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Онуфруевск р. Павлыш а-да жерленген

МАМБЕТКУЛОВ Алланазар— к. э. 1925 -ж. Караозек р. Кызылэскер к/з т. 28. 03. 43 -ж. Караозек РЭК т. ш. 25. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Саратинск р. Бивалино а-да жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Ернияз — к. э. 1923 -ж. Шымбай р. Бекимбетов кошеси №21 жайында т. 17 07. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Жадигер — ефр. 1920 -ж. Кызылэскер к/з т. 7. 07. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 22- 02. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Исмайыл — к. э. 1913 -ж. 1-май а-да т. 18. 09. 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Жумагалий—к. д. 1924 -ж. Шымбай р. Калинин кошеси 58 жайда т. 18- 10. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945 -ж. апрельде дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Рахим—а .с-нт 1914 -ж. Мангытта т. Мангыт РЭК т. ш. 14. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Роженск р. Ноус а-да жерленген

МАТСАПАЕВ Юлдаш — к. э. 1922 -ж. т. Конырат РКЭ т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Куден — к. э. 1920 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Алламбай — к. э. 1912 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Мадияр — к. э. 1917 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТСАПАЕВ Байнияз— к. э. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТНАЗАРОВ Айтмурат — к. э. 1914 -ж. т. 1943 -ж. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Айтбай — к. э. 1913 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Тенел— к. э. 1924 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Бадаш — к. э. 1922 -ж. т. Хожели РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАХАМБЕТОВ Нурулла — к. э. 1916-к Тахтакопир де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТНАЗАРОВ Темирали — к. э. 1918 -ж. Тахтакопирда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАХАНОВ Жаксыгелди — к. э. 1921 -ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Бахыт — к. э. 1909 -ж. Караозекте т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дивульшинко а-да жерленген

МАТЖАНОВ Ешимбет — к. э. 1918 -ж. Кыпшакда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Язвицы а-да жерленген

МАХМУДОВ Салый — к. э. 1900 -ж. Кыпшакта т. 6. 12. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. Волынск уэл. Ковель к-да жерленген

МАТСАПАЕВ Оразымбет — к. э. 1910 -ж. Хорезм уэл. т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 25 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Саратов калалык ЭГ мазарында жерленген

МАТНИЯЗОВ Алламберген — к. э. 1913 -ж. Кыпшакда т. 11. 05. 1943 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 30. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Иваново к. Балино к/нын 3-мазарында жерленген

МАТМУРАТОВ Атабай — к. э. 1924 -ж. Мангыт р. т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 3. 2. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жеребичи а-да жерленген

МАТКАРИМОВ Даулет — к. э. 1925 -ж. Мангыт р. т. 1943 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945 -ж. 16 мартта жаракаттан кайтыс болган Гурово Илавещке к. ЭГ №89 да Паустерн а-да жерленген

МАТКУРБАНОВ Рейим — к. э. 1919 -ж. Кипшакда т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. 4-февраль куни сауашта курбан болган Калининск уэл. Мальково а-да жерленген

МАШАРИПОВ Юлдаш — к. э. 1922 -ж. Кыпшакда т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. 22-ноябрьде сауашта курбан болган Кировоград уэл. Мариамполь а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Юлдаш — к. э. 1916 -ж. Караозек р. т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 1943 -ж. 8-декабрь куни сауашта курбан болган Житомир уэл. Филоново а-да жерленген

МАГЗАНОВ Сипадин — к. э. 1925 -ж. Караозекте т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 1943 -ж. 2-декабрьде сауашта курбан болган Канатоп к.-да жерленген

МАМБЕТАЗИЗОВ Кутеке — к. э. 1912 -ж. Караозекте т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 13-февраль куни 1944 -ж. сауашта кайтыс болган Киев уэл. Комаровка а-да жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Жадигер— к. э. 1920 -ж. Караозекте т. 1942 -ж. 7 июль да Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. 21-августта сауашта курбан болган Сталинск уэл. Моросовка а-да жерленген

МАХАНОВ Жаксымурат — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. 1-апрельде сауашта курбан болган Полесье уэл. Виши а-да жерленген

МАМБЕТОВ Азиз — к. э. 1913 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. 6-мартта сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

МАТЯКУБОВ Ахмед — к. э. 1917 -ж. Торткул к. да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 30-апрель куни 1943 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Михайловка а-да жерленген

МАТЯКУБОВ Курбанбай — к. э. 1923 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Оленеевск а-да жерленген

МАШАРИПОВ Алым — к. э. 1918 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Свердлов р. жерленген

МАТЯКУБОВ Ачил — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ново Сергейск а-да жерленген

МАМУТОВ Ибрагим — к. э. 1916 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Степанкове а-да жерленген

МАМБЕТОВ Мумин — к. э. 1913 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 31. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ерим р. Кириевка а-да жерленген

МАХМУДОВ Розимбет — к. э. 1920 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 10. 43 -ж. Витебск уэл. жерленген

МАТНИЯЗОВ Балта — к. э. 1924 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Петровка а-да жерленген

МАТНИЯЗОВ Бабба — к. э. 1915 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 03.43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус-р. Городская Слобода а-да жерленген

МАЧИЕВ Василий Иванович — к. э. 1911 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Метечинск ст.сына жакын жерде жерленген

МАЙМУТОВ Ушиль — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Сафронька а-да жеяленген.

МАДРЕЙМОВ Маткарим — к. э. 1912.-ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Нурылла — к. э. 1919 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Ибайдулла — к. э. 1914 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Акимбай — к. э. Шаббаз р. т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТАНОВ Байназар — к. э. 1906 -ж. т. 1944 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1945 -ж. сауашта курбан болган Сталинградта жерленген

МАТЧАНОВ Дос — к. э. 1918 -ж.- Ахунбабаев к/з т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Календар — к. э. 1915 -ж. Ленинабадта т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Сапа — к. э. 1918 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Калый — к. э. 1918 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАТИРЗАЕВ Юсуп — к. э. 1913 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. т. 1944 -ж. дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Абдио — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Шамурат — к. э. 1921 -ж. Шаббаздын Шимам а-да т. 1943 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАРИНОВ Салый — к. э. 1915 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а-да т. 1941-к. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Хожамурат— к. э. 1942 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 05. 43 -ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Привольное а-да жерленген

МАТНИЯЗОВ Жуманияз — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. 31-январьда сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

МАТМУРАТОВ Жийенбай — к. э. 1923 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. 30 январь куни сауашта курбан болган Смоленск к.-да жерленген

МАТКАРИМОВ Ибадулла-к. э. 1914 -ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. 20-январьда сауашта курбан болган Калининск уэл. Пустошин р. Ломоносов а-.да жерленген

МАМБЕТОВ Досан — к. э. 1925 -ж. Караозек р. Коммуна к/з 1943 -ж. 23 мартта Караозек РЭК т. ш. 23. 09. 44 -ж. сауашта курбан болган Румыниянын Дежос а-да жерленген

МАМУТОВ Тохтабай— к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 20- 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. жерленген

МАМБЕТМУРАТОВ Генжемурат — к. э. 1916 -ж. Конырат р. т. 28. 08. 42 -ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. жерленген

МАДРЕЙМОВ Абдикадир—к з. 1924 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 05. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Могилев уэл. Птеуховка а-да жерленген

МАШАРИПОВ Юсуп—к. с-нт 1924 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. 2-ноябрьде Конырат РЭК т. ш. 25. 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Любинки а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Ражап — с-нт 1924 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. ноябрьде Конырат РЭК т. ш. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген