Книга памяти Каракалпакстана =М=4

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница

МАДГАЗИН Идиола — с-нт 1911 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 16. 02. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссияда жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Убайдулла — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 44 -ж. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Джунабай /Жанабай/ — к. э. 1919 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 03. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Эстонияда жерленген

МАШАРИПОВ Худайберген — к. э. 1920 -ж. Шаббаздын Шимам ауылында т. 1943 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 10. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Курск к.-дагы мемориал мазарында жерленген

МАТМУРАТОВ Машарип — к. э. 1914 -ж. Шаббаздын Бийбазар а-да т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычковск р. Кинина а-да жерленген

МАТЯКУПОВ Хаким — к. э. 1914 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 09. 44 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Тохтабай — к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 20. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Жлобинск р. Гелии а-да жерленген

МАТКАРИМОВ Курбанбай— к. э. 1920 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 7. 08. 1943 -ж. сауашта курбан болган Липецск уэл. Ельца к-нын мазарында жерленген

МАМАЖАНОВ Худайберди — к. э. 1922 -ж. Хожелиде т. 1941 -ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Херсон уэл. В. Лепетннск р. М. Лепетиха а-да жерленген

МАТИРЗАЕВ Салый — к. э. 1915 -ж. Мангыт р. Пушки а-да т. 18. 00. 42 -ж. Мангыт РЭК т. и. 1943 -ж. февральдан дерексиз жок болган

МАТИРЗАЕВ Хожанияз — к. э. 1919 -ж. Кыпшак р. т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 –ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Тажи — к. э. 1919 -ж. Кыпшактын Кытай а-да т. 1942 -ж. Кьшшак РЭК т. ш. 1943 -ж. май айында дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Юлдаш — к. э. 1920 -ж. Мангытта т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Калбай — к. э. 1919 -ж. Кыпшак р. Энгельс к/з т. 16. 09. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. февраль анында дерексиз жок болган

МАМУТОВ Отеген — к. э. 1909 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. август айында дерексиз жок болган

МАМУТОВ Уббянияз — к. э. 1917 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 09. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Толыбай — к. э. 1916 -ж. Шымбай р. т. 18. 08. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Вопишь а-да жерленген

МАМУТОВ Сайдулла — к. э. 1924 -ж. Шымбай р. т. 18. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистин р. жерленген

МАМУТОВ Сабур — к. э. 1914 -ж. Нокисте Ленин кошесинин 26 жайында т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 01.10.43 -ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Терновачый а-да жерленген

МАТМУРАТОВ Сабур — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. т. 20. 09. 40 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 8. 05. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Паунердорф а-да жерленген

МАТСАПАЕВ Розым — к. э. 1914 -ж. Шаббаз р. т. 6. 12. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 21. 05. 42 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Бабка а-да жерленген

МАМБЕТОВ Камал — к. э. 1923 -ж. Нокисте т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. апрель де дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1915 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. февральда дерексиз жок 6оисл.

МАМБЕТОВ Кашанбай —к. э. 1920 -ж. Нокисте 1913 –ж. Нокис КЭК т. ш. 1945 -ж. январь айынан дерексиз жок болган

МАЛАЕВ Сарыджасын — к. э. 1924 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. мар айынан дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Хожабай — к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАТСАПАОВ Казак — к. э. 1921 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрь анынан дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Хусен — к. э. 1925 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАТСПАЕВ Сапар— к. э. 1924 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 4. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Березовая ст. да жерленген

МАТКАРИМОВ Юсуп — к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Базарбай — к. э. 1922 -ж. Хожели р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МАМУТОВ Пирнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЕКЕЕВ Рзахан — к. э. 1924 -ж. т. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Сапарбай— к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Абди — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. т. 13. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Толы — к. э. 1924 -ж. Шаббаз р. т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Ауезбай Дадажанович — л-нт. 1921 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 02. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссиянын Лшленау к. мазарында жерленген

МАТЯКУПОВ Торемурат — к. э. 1923 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Родомышль р. Красноборка а-да жерленген

МАТТАЛЬЯН Алексей Афанасьевич — ефр. 1911 -ж. Торткулде т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Ашир — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. т. 20 05.43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. сауашта курбан болган

МАШАРИПОВ Зарип — к. э. 1923 -ж. Шаббаз р. Орджоникидзе к/з т. 26.05 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. Жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Плошкошен р. Спаск Прилуки а-да жерленген

МАМБЕТНАЗАРОВ Турдымурат— к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМЕТОВ Дурды — к. э. 1925 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 3. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Пушан а-да жерленген

МАНГУТА Фарит Хасанжанович — с-нт 1924 -ж. Орск к.-да т. Хожели РЭК т. ш. 24. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Румыниянын арка тарепинде Доман а-на 2 км жакын жерде жерленген

МАХАНОВ Толеген — к. с 1910 -ж. Шаббаз р. т. 04. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Улькновск р. жерленген

МАХАНОВ Ахмет — к. э. 1908 -ж. Шаббазда т. 25. 04. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Мануильск уэл. жерленген

МАМБЕТНИЯЗОВ Оразалы — к. э. 1922 -ж. Куйбышев р. т. 26. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Мондке а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Сейтмурат — к. э. 1910 -ж. Шаббазда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрь айынан дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Ибадулла — к. э. 1911 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрь айынан дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Матякуп — к. э. 1925 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 5 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Матякуб — к. с-нт 1911 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Краснодар улк. Григорьев ст.сына жакын жерге жерленген

МАМУТОВ Михаил Герасимович — к. э. 1913 -ж. т. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Аллаберген — к. э. 1912 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 7.11. 42 -ж. сауашта курбан болган

МАДИЯРОВ Абдикарим — к. э. 1923 -ж. Тахтакопирде т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТНАЗАРОВ Г. Р. — к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 -ж. январьда сауашта курбан болган Чехословакия Медованы а. да жерленген

МАМБЕТАЛИЕВ Калбай — к. э. 1921 -ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 12 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Глоты а. да жерленген

МАХАНОВ Жумагалий — к. э. 1924 -ж. Тахтакопирде т. 1941 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАМБЕТАЛИЕВ Калдыбай— к. э. 1918 -ж. Тахтакопир р. да т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТАЛИЕВ Жумамурат — к. э. 1923 -ж. Тахтакопирде т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЕКЕЕВ Рзамурат — к. а-1910 -ж. Тахтакопир р. т.1940 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТКАРИМОВ Даулетяр — к. э. 1925 -ж. Тахтакопир р. нда т. 1943 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОПАЕВ Торенияз — к. э. 1920 -ж. Тахтакопирде т. 1940 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАЙЛИКОВ Дуйсенбай — к. э. 1914 -ж. Тахтакопир р. т. 1939 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАХАНОВ Жаксыгелди — к. э. 1921 -ж. Тахтакопирде т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАХАНОВ Бахберген — к. э. 1904 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТАЛИЕВ Калый — к. э. 1918 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Нагмет — к. э. 1915 -ж. т. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Худайберген— к. э. 1915 -ж. Кыпшакта т. 11. 05. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 28 02. 44 -ж. ауырыудан кайтыс болды. ЭГ 3967 жерленген

МАМБЕТКУЛИЕВ Байрам— к. э. 1923 -ж. Хожели р. да т.1942 -ж. июнь айында Хожели РЭК т. ш. 15. 06- 44 -ж. сауашта курбан болган Иван франков уэл. Коломийск р. В. Ключив а. да жерленген

МАТЖАНОВ Сабыр — к. э. 1915 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Ганийбай — к. э. 1915 -ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАЖАНОВ Бокс — к. э. 1916 -ж. Хожелиде т. 1941 -ж. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Тажедин — к. э. 1921 -ж. Караозек р. т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. 7. 2. 43 -ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Гобун а. да жерленген

МАНКУЕВ Диджигоря Калуевич — к. э. 1924 -ж. Мойнак р. т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 10. 1943 -ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Орехов р. М. Токмачка а-да жерленген

МАТНАЗАРОВ Амин — к. э. 1914 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25- 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Гута а. да жерленген

МАТЖАНОВ Базар — к. э. 1915 -ж. Торткулде т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Чаусск р. Загоренка а. да жерленген

МАКАРОВ Павел Пет. — к. э. 1917 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. май айында сауашта курбан болган Винница уэл. Ямполем к-да жерленген

МАТЖАНОВ Анатолий — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 24 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Клюбин к. туслик шыгыс тарепиндеги 77.7 балентликке жерленген

МАМБЕТОВ Мадрейим— с-нт 1923 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Варшава воевод. Моту к.-да жерленген

МАРЬЕНКО Павел Григорьевич — к. э. 1903 -ж. Чернигов уэл. Харитоновка а. да т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэлаятынын Новая калитва а. дагы №192 тууысканлар мазарында жерленген

МАЛНАЗАРОВ Хоч — к. э. 1924-ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. нын Ольговка а. да жерленген

МАМУТОВ Керимбай — к. э. 1913 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

МАТИЕВ Мухамбет — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РУК т. ш. 6. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Кошел а. да жерленген

МАТЧАНОВ Исжан Артыкович — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Эстония Нарвск р. жерленген

МАХМУДОВ Худайберген — к. э. 1925 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Идрицкай р. жерленген

МАТЖАНОВ Шеремет— 1917 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 05. 44 – -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Идрицк р. Скураты а. да жерленген

МАТЬЯСУПОВ Рейимбай — к. э. 1918 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротинск р. Муралепды а. да жерленген

МАТЬЯКУБОВ Ахмет — к. э. 1912 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волкове а. да жерленген

МАМИЕПОВ Дос — к. э. 1912 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошин р. жерленген

МАДРАЙМОВ Розым — к. э. 1922 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж.Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. ноябрь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Поша — к. э. 1916 -ж. Торткул р. т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 11. 43 сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

МАТЬЯКУБОВ Ибрагим— к. а 1916 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиро-тинск р. Чиста а. да жерленген

МАТЖАНОВ Кутлымурат — к. э. 1903 -ж. Торткул к. л а т. 1941 -ж. Торткул РЭК 7. 1. 9.02.44 -ж. сауаштаК>рО т. болган Витебск уэл. Со панипа . да жерленген

МАТНИЯЗОВ Матьякуб — к. ээ. 1919 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 10. 43 -ж. сауаппа курбан болган Смоленск к- нын Ленинград да жерленген

МАШАРИПОВ Балтабай — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т.1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. июль айында дерексиз жок болган

МАДРАЙМОВ Рахматулла — к. э. 1941 -ж. Хожели к-да т. 1941 -ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 10. 10. 43 -ж. кайтыс болган Лиолненск р. Надеждино а. да жерленген

МАШАРИПОВ Жолдас — к. э. 1926-ж. Хожели р. Калинин к/з т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 15. 10.42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Ливен р. тууысканлар мазарында жерленген

МАЛОФЕЕВ Федор Иванович — к. э. 1914 -ж. Тахтакопир р. нда т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944 -ж. январь айында сауашта курбан болган Калинин уэл. Новосакалян а-да жерленген

МАМБЕТАЛИЕВ Казак — к. э. 1923 -ж. Хожелидеги Найманкол а. да т. 1943 -ж. августта Хожели РЭК т. ш.

МАХАНОВ Ажип — к. э. 1941 -ж. т. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Отемурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

МИАМБЕТМУРАТОВ Рамберген — к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Ахунхожа — к. э. Караозек РЭК т. ш.

МАХАМБЕТОВ Бекбаулы — к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Розымбай — к. э. 1921 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ново Ивановск а. да жерленген

МАТЖАНОВ Нажмадин — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТСАЛИЕВ Мангитбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАТИРЗАЕВ Хожанияз — к. э. 1908 -ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАЗИДОВ Жанабай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАЖАНОВ Календер — к. э. 1917 -ж. т. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Амин—а. с-нт 1923 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 10. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Жлобинск р. Высокое а- да жерленген

МАМАТОВ Амин — к. э. 1923 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 15. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. жерленген

МАТЖАНОВ Юлдаш — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р. жерленген

МАТНИЯЗОВ Розым — к. э. 1924 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 8- 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пишитов р. Демян а. дагы туслик тарепиндеги мазарга жерленген

МАМБЕТОВ Сайып — к. э. 1915 -ж. Торткул р. Димитров к/з т. Торткул РЭК т. ш. 10. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ягодный пос. да жерленген

МАТЯКУБОВ Карим — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 10. 07. 42 -ж. сауашта курбан болган Кругленкое а. да жерленген

МАКАРИНОВ Бекчан — к. э. 1917 -ж. Торткулде т. 4.942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 08- 42 -ж. сауашта курбан болган

МАТЯКУБОВ Нарым — к. э. 1925 -ж. Торткул р. да т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. июнь айында сауашта курбан болган

МАТЬЯКУПОВ Мадяр — к. э. 1921 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 14. 06. 42 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Селезнево а. да жерленген

МАКЕЕВ Алексей Михайлович — к. э. 1909 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 31. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Кенсберг к. да жерленген.

МАТНИЯЗОВ Салый — к. э. 1906 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. ноябрь айынан дерексиз жок болган

МАТЬЯКУБОВ Ашим — к. э. 1920 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 28. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев к. да жерленген

МАМБЕТОВ Сарыбай — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 11. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Бобаяда а. да жерленген

МАТМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 7. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Романов а. да жерленген

МАШУРДИЕВ Раметулла — к. э. 1917 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 27. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Строевка а. да жерленген

МАДРАЙМОВ Ражап — к. э. 1924 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 22. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Коростен к. да жерленген

МАТКАРИМОВ Матякуб — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 8 8 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Медведево а. да жерленген

МАТЯКУБОВ Каландар — к. э. 1903 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 1. 2. 44 -ж. сауашта курбан болган Вологда к. да жерленген

МАШАРИПОВ Эгамберди — к. э. 1923 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 30. 03. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск к. да жерленген

МАМЕДОВ Матим— к. э. 1910 -ж. Торткул районындагы Акдамыс а. да т. Торткул РЭК т. ш. 04- 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Сумск уэл Грунков р. Пирки а. да жерленген

МАМБЕТСАПАЕВ Исмайыл— к. э. 1918 -ж. т. Шымбай РЭК т. ш.

МАМБЕТЯРОВ Назирбай — к. э. 1917 -ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 04. 11. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТКАРИМОВ Салый— к. э. 1921 -ж. т. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Режеп — к. э. 1913 -ж. Коныратга т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш.

МАТЯКУПОВ Кенжа — к. э. 1910 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУПОВ Розмамат — к. э. 1902 -ж. Коммунист к/з т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАДАМИНОВ Орынбай — к. э. 1923 -ж. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 -ж. сауашта курбан болган

МАМБЕТОВ Хабибулла — к. э. 1920 -ж. Коммунист к/з. да т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

МАТКУРБАНОВ Мадрейим — к. э. 1924 -ж. Конырат к. да т. 1942 -ж. июнь айында Конырат РЭК т. ш.

МАДРЕЙМОВ Ибрагим — к. э. 1918 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш.

МАТЖАНОВ Данияр — к. э. 1924 -ж. Тазаклрал к/з. да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш.

МАТКАРИМОВ Абдулла — к. э. 1915 -ж. Шымбайда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш.

МАТМУРАТОВ Тажибай — к. э. 1920 -ж. Стаханов к/з т. 17. 6. 42 -ж. Шымбай РЭК

МАТНАЗАРОВ Кутлымурат— к. э. 1920 -ж. Ахунбабаев к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАН0В Юлдаш — к. э. 1897 -ж. Кыпшакта т. 14. 11. 43 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1921 -ж. Мангыттын Жданов к/з т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. май айынан дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Казак — к. э. 1924 -ж. Мангытта т. 7. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. айынан дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Кошкар — к. э. 1914 -ж. Мийнеткеш к/з т. 1943 -ж. Бухара РЭК т. ш. 1943 -ж. июль айынан дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Ражап — к. э. 1923 -ж. Мангытта т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Алламберген— с-нт 1922 -ж. Мангыт р. т. 1942 -ж. июнь айында Мангыт РЭК т. ш. 1945 -ж. январь айынан дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Султан — к. э. 1913 -ж. Кыпшакта т. 5. 12. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Бабажан — — к. э. 1917 -ж. Мангыт р. т. 5. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Камал — к. э. 1910 -ж. Мангыттын Жданов к/з т. 20. 11. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

МАТНИЯЗОВ Бекчан — к. э. 1909 -ж. Мангыт р. т. 3. 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Досеке — с-нт 1918 -ж. Кыпшакта т. 1943 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 -ж. сауашта курбан болган Чехословакия Плавеч а. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Юлдаш — к. э. 1920 -ж. Кыпшакта Ленин к/з т. 11. 02- 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 -ж. январь айынан дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Курбанбай — к. э. 1920 -ж. Кыпшакта Агроном к/з. да т. 26. 06. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэлаятынын Гжат р. Шапкино а. да жерленген

МАДЯРОВ Худайберген — к. э. 1923 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 9. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Абдикадир — к. э. 1914 -ж. Шымбайда т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 12. 44 -ж. сауашта курбан болган Венгриянын Эгер к. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Балтабай — к. э. 1916 -ж. Шаббазда т. 11. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Романовка а. да жерленген

МЫРЗАБЕКОБ Жанабай — к. э. 1921ж Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МЫРЗАБЕКОВ Женалий — к. э. 1921 -ж. Шымбай р. т. 16. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 09. 44 -ж. сауашта курбан болган Краков воев. сы-нын Ивлия а- да жерленген

МЫРЗАМБЕТОВ Мукамин — к. э. 1924 -ж. Стаханов к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 25. 04. 45 -ж. сауашта курбан болган Чехославакия Тропау р. Краворкие а. да жерленген

МЫРЗАМБЕТОВ Кутыбай — к. э. 1919 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МЫРЗАМУРАТОВ Нийетулла —а/с нт. 1913 -ж. Тахтакопирде Ленин к/з т. 1941 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. августта сауашта курбан болган Смоленск уэлаятынын Духовшинск р. Уткино а-да жерленген

МЫРЗАМУРАТОВ Серемурат — к. э. 1911 -ж. Караозекте т. 30. 04 43 -ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Янушпол р. Малая роща а. дагы мазарга жерленген

МЫРЗАМУРАТОВ Кадирбай — к. э. 1915 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 19. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

МЫРЗАМБЕТОВ Матек — к. э. 1913 -ж. Кегейлиде т. Кегейли РЭК т. ш. 8. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а. да жерленген

МЯСОЕДОВ Михаил — к. э. 1917 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Прохоров р. жерленген

МЯКИШЕВ Бахрадин — 1923 -ж. Тахтакопирде т. Тахтакопир РЭК т. ш. 22. 05 45 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Варшава уез. Веселая ст.да мазарга жерленген

МЯКИШЕВ Иван Александрович — к. э. 1922 -ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 7 9. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р. жерленген

МЯПИС Ибрагим — к. э. 1920 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 7. 10. 41 -ж. дерексиз жок болган

МЯСНИКОВ Кирилл Матвеевич — к. э. 1920 -ж. Мойнак р. т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДАЛИЕВ Сарсенгалий— к. э. 1924 -ж. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш.

МАДАМИНОВ Жоллыбай — 1911 -ж. т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМИЕВ Ражап — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

МАДЯРОВ Шаряр — к. э. 1923 -ж. Торткулде т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Урдом а. да жерленген

МАМЕТОВ Ахмет — к. э. 1911 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

МАМУТОВ Каргабай — к. э. 1909 -ж. Шымбай р. т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 9. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. нын Остров а. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Ешман — к. э. 1920 -ж. Кыпшакта т. 15. 09. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Юркович а. да жерленген

МАХМУДОВ Кыдырбай — к. э. 1914 -ж. Кыпшакта т. 1941 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАТЧАНОВ Сабыр — к. э. 1922 -ж. Мангытта т. 3 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 14. 07. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Ранок а. да жерленген

МАТЖАНОВ Пирлан — к. э. Мангытта т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 10. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Гулиммат — к. э. 1909 -ж. Мангытта т. 1943 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. августа дерексиз жок болган

МАЙЛЫБАЕВ Юлдаш — к. э. 1924 -ж. Кыпшакта т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 -ж. апрельде дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Оразбай — к. э. 1922 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Савельев а. тууысканлар мазарында жерленген

МАЛАЕВ Сармасын—к. с-нт 1924 -ж. Хожелиде т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 01. 45 -ж. жаракаттан кайтыс к.олган.

МАМУТОВ Кудайберген—к. л-нт 1915 -ж. Шымбайда т. 1939 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 7. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган

МАШАРИПОВ Ибрагим — к. э. 1919 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1942 -ж. январь айынан дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Ережеп — к. э. 1911 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Сабыр — к. э. 1921 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. апрель айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Сабыр — к. э. 1921 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Оразалы — к. э. 1909 -ж. т. Хожели РЭК т. ш. 19. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Уваоово а. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Рейим — к. э. 1900 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 17. 6- 44 -ж. сауашта курбан болган Карело Финдеги Выборг р. жерленген

МАЙМЕДОВ Джамбай (Женбай) — к. э. 1917 -ж. Тахтакопир р. т. Хожели РЭК т. ш. 25. 8. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталин уэл. Марасовка а. да жерленген

МАДАМИНОВ Абдулла — к. э. 1921 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 29. 01. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАРТЫНОВ Григорий Григорьевич — к. э. Хожелиде т.Хожели РЭК т. ш. 11. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Краснодар уэл. жерленген

МАТКАСЫМОВ Мазиртем — к. э. 1902 -ж. т. Хожели РЭК т. ш. 9. 09. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Краснодар уэл. Абин а. №8 мазарында жерленген

МАМУТОВ Юлдаш — к. э. 1922 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1945 -ж. феварль айынан дерексиз жок болган

МАМУТОВ Султан — к. э. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айынан дерек сиз жок болган

МАШАРИПОВ Кошкар — к. э. 1915 -ж. Холелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Мадамин — к. э. 1920 -ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. июль айынан дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Мадамин — к. э. 1921 -ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 1943 -ж. февральда дерексиз жок болган

МОЛДАБЕКОВ Казират — к. э. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 3. 44 -ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Паричск р. 141.7 балентлигине жерленген

МАТНИЯЗОВ Атабай — к. э. 1921 -ж. Торткул де т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталин уэл. нын Кит р. жерленген

МАТТАГАНОВ Базар — к. э. 1916 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Оршанск р. Редкина а. да жерленген

МАТЧАНОВ Сабур — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. 1914 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 04. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. да жерленген

МАМУТОВ Нажим — к. э. 1917 -ж. Хожели р. т. 1941 -ж. Хожели РЭК т. ш. 12. 02.44 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Батецк р. Яковлева горка а. да жерленген

МАДАМИНОВ Жамил — к. э. 1921 -ж. Хожелиде т. 1942 -ж. Хожели РЭК т. ш. 26. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Старо-Рус р. Залучье а- да жерленген

МАХМУДОВ Сейил — к. э. 1911 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Распонин ст. да жерленген

МАШАРИПОВ Искендер — к. э. 1921 -ж. Торткул р. т.1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20-09. 42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. нын Губаревка а. да жерленген

МАТЫРЗАЕВ Жадигер — к. э. 1912 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Липецк уэл. Волов р. Турчаново а. да жерленген

МАТЖАНОВ Керим — к. э. 1912 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

МАДРАИМОВ Орымбет — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Коротояк тууысканлык мазарында жерленген

МАТНИЯЗОВ Ибат — к. э. 1916 -ж. Торткулдин Ворошилов а. да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Фрунзе р. Вершина а. да жерленген

МАТЯКУПОВ Машарип — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

МАМУТОВ Курамбай — к. э. 1923 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 2. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р. Лазареве а. да жерленген

МАШАРИПОВ Сапарбай — к. э. 1920 -ж. Торткулде т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 09.42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Губарева а. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Орын — к. э. 1903 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Городец р. Городек а. да жерленген

МАТСАПАЕВ Ордабай — к.э. 1913 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 10. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Ворогов мазарында жерленген

МАТЫОВ Кылышбай — к. э. 1922 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 02. 45 -ж. сауашта курбан болган Брест к. нын №62 калалык мазарында жерленген

МАМАЗЕЕВ Маткарим — к. э. 1923 -ж. Торткул к. да т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Польшанын Бобы а. да жерленген

МАТНИЯЗОВ Сапа — к. э. 1926 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 01. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Шнайдельман жеринде жерленген

МАЛЕБАЕВ Серикбай — к. э. 1904 -ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. 10. 4. 44 -ж. сауашта курбан болган Тернаполь к. 3 тууысканлар мазарында жерленген

МАТМУРАТОВ Артыкбай — к. э. 1924 -ж. Куйбышев р. т. Нокис КЭК т. ш. 10.08.43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Спас Деминск р. Потапово а. да жерленген

МАЙЛЕЙБАЛОВ Далибай— к. э. 1922 -ж. Куйбышев р. К. Маркс к/з. да т. Куйбышев РЭК т. ш. 23. 09 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Кирилов а. да жерленген

МАМУТОВ Жумабай — к. э. 1917 -ж. Кегейли р. т. Кегейли РЭК т. ш. 5. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитреевка а. да жерленген

МАТЯКУПОВ Досжан — к. э. 1913 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 4 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. жерленген

МАТЖАНОВ Анатолий Бабажанович — к. э. 1917 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 04. 45 -ж. сауашта болган Клайин-Катц каласынын Гданск воев. сында жерленген

МАТЖАНОВ Курбан — с- нт. 1900 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАРГАШЕВ Курбан — к. э. 1922 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган Новосокольники р. жерленген

МАТСАПАЕВ Ибрагим — к. э. 1922 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 05. 42 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Перемога а. да жерленген

МАШАРИПОВ Матрасули — к. э. 1898 -ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 04. 45 -ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

МАДРАХИМОВ Юсупбай — к. э. 1918 -ж. Мангытта т. 1942 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Исмайыл — к. э. 1923 -ж. т. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Машарип — к. э. 1920 -ж. т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАХМУДОВ Алибай—к. с-нт 1924 -ж. Актобе уэл. т. 1942 -ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. сауашта курбан болган Орлов уэл. Родомка а. да жерленген

МАТНАЗАРОВ Камал — к. э. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Худайберген — к. э. 1918 -ж. Хорезм уэл. т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Хайтим Матсапаевич — к. э. 1914 -ж. Хорезм уэл. да т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАХМУДОВ Жумат — к. э. 1918 -ж. Мангытта т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Досжан — к. э. 1921 -ж. т. 3. 12. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. февральда сауашта курбан болган

МАТЖАНОВ Досжан — к. э. 1919 -ж. Амударья р. т. 1942 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Индыр — к. э. 1922 -ж. Кыпшакта т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. 23-февральда сауашта курбан болган

МАТЖАНОВ Мадамин — к. э. 1919 – -ж. т. 3. 12. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Нуратдин— к. э. 1923 -ж. Большевик к/з-да т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Халмурат — к. э. 1914 -ж. Шымбайда т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 7. 05. 44 -ж. сауашта курбан болган. Валакалам р. Верный Чургут а. да жерленген

МАМУТОВ Жумагазы — к. э. 1913 -ж. Шымбай р. т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Попов а. шыгыс батыс тарепине жерленген

МАМУТОВ Халмурат — к. э. 1907 -ж. Шымбай р. т. 3. 12 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 7. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Заболотье а. да жерленген

МАТКАРИМОВ Жумамурат — к. э. 1914 -ж. Караозекте т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 11 42 -ж. дерексиз жок болган

МАЯКИНОВ Александр — к. э. 1922 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 05- 45 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

МАЙЛЫБАЕВ Турдымурат — к. э. 1920 -ж. т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Софев р. жерленген

МАКТЫМОВ Даулет — к. э. 1915 -ж. Коммунист к. э.ынын 1-май а. да т. 18. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 09 42 -ж. дерексиз жок болган

МАЛАЕВ Сейилхан — к. э. 1910 -ж. Нокис к.- да т. 17. 06. 42 -ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 10. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Максортка ст. да жерленген

МАЛЕКЕЕВ Юсуп — к. э. 1917 -ж. Шымбай р. т. 17. 06 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАХАМБЕТОВ Абдулла — к. э. 1917 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 -ж. ноябрь айында дерексиз жок болган

МАХАМБЕТОВ Абыл — к. э. 1924 -ж. Шымбай р. т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 11. 44 -ж. сауашта курбан болган Чехословакия Доброславск Поляни а. №1 мазарында жерленген

МАНЕЦ Дмитрий Лукич — к. с-нт 1911 -ж. Мойнак р. т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. да жерленген

МАТЕКЕЕВ Пирен — к. э. 1923 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. февраль айында дерексиз жок болган

МАМБЕТНИЯЗОВ Бабанияз— к. э. 1923 -ж. Нокис к. да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. май айынан дерексиз жок болган

МАТАЕВ Абен — к. э. 1913 -ж. Шымбайда т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 11. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. да жерленген

МАТЖАНОВ Атахан — к. э. 1914 -ж. Шымбай р. т. 12. 06. 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Бержиска а. да жерленген

МАТЖАНОВ Мамбетнияз — к. э. 1915 -ж. Шымбай р. т. 18. 10. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Софиев р. жерленген

МАТЖАНОВ Сайтназар — к. э. 1916 -ж. Шымбайда т. 16. 09 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

МАТЖАНОВ Турдымурат — к. э. 1920 -ж. Москва к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 06. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Разак — к. э. 1918 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 10. 44 -ж. сауашта курбан болган Чехославакия Долгания а. да жерленген

МАРТИКЬСЯН Григорий Аф. — к. э. 1917 -ж. Кытай а. да т. 5. 12. 41 -ж. Кыпшак РЭК т. ш.

МАМУТОВ Сапа — к. э. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш.

МАМУТОВ Ражапбай — к. э. Кыпшак РЭК т. ш.

МАМДАБЕКОВ Кууанышбай — к. э. Сталин к/з. да т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган п/п 18979 жерленген

МАМБЕТОВ Турдымурат — к. э. Ворошилов к/з. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 30. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган

МАМБЕТОВ Узак — к. э. Социализм к/з. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 -ж. январьда сауашта курбан болган п/п 59353 жерленген

МАДСЕТИМОВ Салий — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1943 -ж. март айында сауашта курбан болган

МАШАРИПОВ Аллахан — к. э. 1920 -ж. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш.

МАТМУРАТОВ Календер — к. э. 1910 -ж. Дмитриев к/з.да т. 20. 11. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТДУРДЫЕВ Илли — к. э. 1915 -ж. т. Торткул РЭК т.ш.

МЕДВЕДОВ Константин Алексеевич — к. э. 1908 -ж. Курск уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МЕНДЕГАРАЕВ Турсынбай — к. э. 1922 -ж. Халкабадта т. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. декабрь айында дерексиз жок болган

МЕДВЕДОВ Иван Петрович— к. э. 1924 -ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 21. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Хитрий а. да жерленген

МАМБЕТОВ Еркебай — к. э. 1912 -ж. Кегейли р. т. 1942-июнь айында Кегейли РЭК т. ш. 25. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р. жерленген

МАМУТОВ Асаматдин — к. э. 1913 -ж. Шымбай р. Социализм к/з да т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 04. 44-сауашта курбан болган Калинин уэл. Пушкин р. Чертово а. да жерленген

МАТСАПАЕВ Салмен — к. э. 1923 -ж. Шымбай р.т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 25. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Таганрог к. да жерленген

МАТСАПАЕВ Юлдаш — к. э. 1925 -ж. Шымбай р. т. 27. 03. 43- Шымбай РЭК т. ш. 1944 -ж. февраль айында сауашта курбан болган Черкаста жерленген

МАТЯКУБОВ Тимур — к. э. 1921 -ж. Шымбайда т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Родомышль р. жерленген

МАХАНБЕТОВ Бекбауыл — к. э. 1924 -ж. Тельман к/з. да 1 3. 10. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. январь айында дерексиз жок болган

МАХАНБЕТОВ Жумакул—к . э. 1915 -ж. Шымбай р. т. 1940 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 -ж. октябрь айынан дерексиз жок болган

МАХАНБЕТОВ Толеген — к. э. 1915 -ж. Шымбай р. т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1941 -ж. дерексиз жок болган

МАНГЫТБАЕВ Бердибай — к. э. 1907 -ж. Сталин к/з т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 28 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошин р. жерленген

МАШАРИПОВ Зийуадин — к. э. 1908 -ж. Шымбайда т. 17. 07. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 07- 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл.

МАШАРИПОВ Асан — к. э. 1925 -ж. Шымбай р. т. 27. 03 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Мадреиим — к. э. 1921 -ж. Конырат к. да т. 28. 08. 42 -ж. Конырат РЭК т. ш. 17 10. 1942 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Валдай к. да жерленген

МАШАРИПОВ Юсуп—к. с-нт 1924 -ж. Конырат р. т. 1943 -ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 06. 1944 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Бешенков р. Узречье а. да жерленген

МАДРЕЙМОВ Торебай — к. э. 1917 -ж. Конырат к. да т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 10. 42 -ж. сауанлта курбан болган Гжат р. Шапкино а. да жерленген

МАНГАЛИМОВ Ибрагим — к. э. 1906 -ж. Конырат к. да т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 27-02. 44 -ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Рожинен р. жерленген

МАТЖАНОВ Ишмат — к. э. 1906 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 11. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Варшава уэл. Сулигов а. да жерленген

МАТУРАСОВ Жолдас — к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 40 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26 12. 41 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Чистяков р. Орлово Иванов а. да жерленген

МАТЖАНОВ Куден — к. э. 1920 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Новгород р. Змейск а. да жерленген

МАЛИНСК Иван Трофимович — к. э. 1921 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 3 08. 1943 -ж. жаракаттан кайтыс болган Луган уэл. Терюково а. да жерленген

МАТЯКУБОВ Тажибай — к. э. 1911 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волково а. да жерленген

МАТЯКУБОВ Исмайил — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Усто Бродск р. жерленген

МАТЯКУБОВ Шерипбай — к. э. 1916 -ж. Торткул р. да т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айында дерексиз жок болган

МАТЧАНОВ Дурды — к. э. 1915 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. май аиынан дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Ибадулла — к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрь аиынан дерексиз жок болган

МАМБЕТСАХАДОВ Агабай— к. э. 1912 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. март аиынан дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Ауезкылыш — к. э. 1916 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков к. №13 мазарында жерленген

МАТЖАНОВ Даулет — к. э. 1922 -ж. Торткулде т. 22. 06 42 -ж. Торткул РЭК т. т. 6 12. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Селиванов мазарында жерленген

МАТНИЯЗОВ Жуманазар — с-нт 1923 -ж. Торткулде т. 22. 06. 42 -ж. Торткул РЭК т. ш. 31. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Сувалков уэл. жерленген

МАМБЕТОВ Ханабай — к. э. 1915 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

МАМБЕТОВ Агабай — к. э. 1912 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

МАМБЕТОВ Сейит — к. э. 1925 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

МАКАРЬЦЕВ Василий Тимофеевич — к. э. 1911 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 6 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Донецк уэл. жерленген

МАТЫЕВ Исак Александрович —к. с-нт 1913 -ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 31. 05. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Бубны а. да жерленген

МАТИРЗАЕВ Какабай — к. э. 1914 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 11. 11. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Казань к. Арск мазарында жерленген

МАШАРИПОВ Омар— к. э. 1912 -ж. Торткул к.-да т. Торткул РЭК т. ш. 11. 02. 44 -ж. Киев уэл. жерленген

МАМИЕВ Мухамбет — к. э. 1916 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 6. 3. 43 -ж. сауашта курбан болады. Ленинград уэл. Кошелки а-да жерленген

МАШАРИПОВ Юсуп—к. с-нт 1922 -ж. Вознесенск к.-да т. Торткул РЭК т. ш. 2. 12. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Каримбай— к. э. 1918 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 3. 07. 41 -ж. сауашта курбан болган Черновиц уэл. Старотенец р. Кошуя а. да жерленген

МАТКУРБАНОВ Кадыр— к. э. 1914 -ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 27. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р. Губино а-да жерленген

МАСОЛОВ Леонид Иванович — к. э. 1914 -ж. Ворошилов к.-да т. Торткул РЭК т. ш. 18. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ярцевск. р. Ляды а-да жерленген

МАТЬЯКУБОВ Осенжан —к з. 1922 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 1. 07. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДАМИНОВ Озбур — к. э. 1905 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 7. 9. 42 -ж. дерексиз жок болган.

МАТЯКУБОВ Шарип — к. э. 1914 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 28. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Мироновка а. жерленген

МАТЖАНОВ Салдабай — к. э. 1917 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 12. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Смоленск. уэл. Емельяново а-да жерленген

МАДРАЙМОВ Батыр — к. э. 1914 -ж. Торткул р. т. Торткул РЭК т. ш. 28. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАДИЯРОВ Размет — к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р. № 5 мазарында жерленген

МАДРЕЙМОВ Бекжан — к. э. 1917 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Петров р. Байрак а. да жерленген

МАДРАЙМОВ Юлдаш — к. э. 1918 -ж. Торткул р. т. 1940 -ж. Торткул т. ш. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Николаев а-да жерленген

МАДРАЙМОВ Абилаким— к. э. 1917 -ж. Мойнакта т. Мойнак РЭК т. ш. 7. 7. 44 -ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Заяточни а-да жерленген

МАТСАПАЕВ Бабажан — к. э. 1910 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган

МАХАНОВ Карибай — к. э. 1924 -ж. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. сауашта курбан болган

МАТЯКУБОВ Балтабай — к. э. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш.

МАДРЕЙМОВ Матназар — к. э. 1920 -ж. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш.

МАМБЕТСАПАЕВ Елшияр — к. э. 1919 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 04. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

МАМБЕТОВ Ниязымбет — к. э. 1924 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 08.43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ельнинск р. Петренков а. да жерленген

МАМБЕТОВ Кадир — с-нт 1923 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Прянетская а-да жерленген

МАМБЕТАЛИЕВ Отеген — к. э. 1918 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 12. 42 -ж. Калинин уэл. Березуга а-да жерленген

МАКАРОВ Александр Павлович — к. э. 1907 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944 -ж. февральдан дерексиз жок болган

МАКСИМОВ Евгений Матвеевич — к. э. 1921 -ж. Мойнак р. т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 15. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАХАМБЕТОВ Орынбай — к. э. 1920 -ж. Мойнакта т. 1941 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАМБАЕВ Манден — к. э. 1923 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. 15-июльде Мойнак РЭК т. ш. 1942 -ж. сентябрьден дерексиз жок болган

МАДЯРОВ Узакберген — к. э. 1921 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943 -ж. март айынан дерексиз жок болган

МАДРЕШОВ Жамал — к. э. 1918 -ж. Мойнакта т. 1942 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944 -ж. февральда дерексиз жок болган

МАМБЕТНАЗАРОВ Худайназар — к. э. 1904 -ж. Караозекте т. 21. 06. 42 -ж. Караозек РЭК т. ш. 19. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Куйбышев р. Бахмут ада жерленген

МАМБЕТКАБУЛОВ Бекназар — к. э. 1916 -ж. Кегейли р. т. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 11. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Караваткада жерленген

МАТНИЯЗОВ Тажибай — к. э. 1919 -ж. Кегейли р. т. 24.04. 41 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. октябрьде дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Турдымурат — к. э. 1916 -ж. Кегейли р. т. 22. 06. 42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 30. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Шылова а.да жерленген

МАМУТОВ Бекнияз—к. с-нт 1909 -ж. Кегейлиде т. 1941 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 18. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пенна а.да жерленген

МЕШЕБАЕВ Касымбек — к. э. 1917 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли р. т. 1942 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрь айында сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

МАДРЕЙМОВ Даулетназар — к. э. 1915 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 03 44 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Горецк р. жерленген

МАТЖАНОВ Даулетбай — к. э. 1913 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 15. 07. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Тросниково а.да жерленген

МАМЫЧЕНКО Сергей Евгеньевич — к. э. 1909 -ж. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 07. 41 -ж. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Алибай — к. э. 1921 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 04-44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл Ржев р. жерленген

МАТЖАНОВ Ешмурат — к. э. 1906 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 7 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Тенел — к. э. 1921 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 1. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Леннинград уэл. жерленген

МАХАМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1924 -ж. Коныратта т. 2. 11. 42 -ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 04 44 -ж. сауашта курбан болган Бессарабиянын Аршвск р. жерленген

МАТМУРАТОВ Хасан — к. э. 1909 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Алитусо уэл. Посады а. да жерленген

МАДЬЯРОВ Данияр — к. э. 1909 -ж. Конырат р. т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 08 42 -ж. дерексиз жок болган

МАНДЫБАЕВ Жумат — к. э. 1909 -ж. Коныратта т. 1942 -ж. Конырат РЭК т. ш. 16 01 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Большая Ромашка а.да жерленген

МАУШЕВ Кошкарбай — к. э. 1918 -ж. Коныратта т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 24. 08. 42 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Железница а.да жерленген

МАМУТОВ Сапар — к. э. 1924 -ж. Хожелиде т. 1941 -ж. августа Хожели РЭК т. ш. 20. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лыково ст-на жерленген

МАДАМИНОВ Турсын — к. э. 1906 -ж. Хожелиде т. 1941 -ж. августа Хожели РЭК т. ш. 27. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Воронеж к. да жерленген

МАРКИН Виктор Маркович — к. э. 1924 -ж. Хожелиде т. 1941 -ж. октябрь айында Хожели РЭК т. ш. 29. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАНГЫТОВ Жамал — к. э. 1908 -ж. Хожели р да т. 1941 -ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

МАТСАПАЕВ Матякуб — к. э. 1911 -ж. Шаббазда т. 11. 09. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Абдурахман— к. э. 1906 -ж. Хожелиде т. 1942 -ж. сентябрь айында Хожели РЭК т. ш. 28. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. жерленген

МАШАТКУЛИЕВ Байрам — к. э. 1923 -ж. Хожелиде т. 1943 -ж. октябрь айында Хожели РЭК т. ш. 23 01. 45 -ж. сауашта курбан болганКраков воеводствосы Разкохур а. да жерленген

МАКИШЕВ Килтбай — к. э. 1924 -ж. Хожелиде т. 1942 -ж. июнь айында Хожели РЭК т. ш. 4. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Топорино а. да жерленген

МАЖАНОВ Нажим — к. э. 1923 -ж. Хожелиде т. 1941 -ж. сентябрь айында Хожели РЭК т. ш. 26. 1. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Большма а.да жерленген

МАМБЕТАЛИЕВ Мурзамурат — к. э. 1907 -ж. Нокис к.да т. 1943 -ж. Нокис РЭК т. ш.

МАМБЕТОВ Жандулла — к. э. 1905 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. декабрь айында дерексиз жок болган

МАТИМОВ Кулмурат — к. э. 1915 -ж. Торткулде т. 1940 -ж. Караозек РЭК т. ш. 1941 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Раман — к. э. 1915 -ж. Нокисте т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАТЕКОВ Сапаргали — к. э. 1913 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. ноябрь де дерексиз жок болган

МАДИЯРОВ Шарияр — к. э. 1921 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Ахмет — к. э. 1918 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зубцов р. жерленген

МАРАТОВ Назим Бадреевич — к. э. 1912 -ж. Башкуртстанда т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 -ж. май айынан дерексиз жок болган

МАМАЕВ Кулынбай — к. э. 1923 -ж. Хожели к.да т. 1942 -ж. Хожели РЭК т. ш. 5. 1. 44 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Гришково а.да жерленген

МАДРАЙМОВ Ибрагим — к. э. 1908 -ж. Хожелиде т. 1942 -ж. июнь айында Хожели РЭК т. ш. 7. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Рокомный а. да жерленген

МАСЛОВ Петр Григорьевич — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. мартта дерексиз жок болган

МАМБЕТСАЛИЕВ Мамбетрза — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944 -ж. июль айынан дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Режепбай — к. э. 1924 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 1945 -ж. февраль айынан дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Тажимурат— к. э. 1921 -ж. Конырат р. т. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. июнь айынан дерексиз жок болган

МАМУТОВ Кенжебай — к. э. 1921 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш.

МАМБЕТОВ Кыдырбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942 -ж. мартта дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Жумабай — к. э. 1919 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш. 1942 -ж. ноябрьде дерексиз жок болгзн.

МАТНАЗАРОВ Камал — к. э. 1921 -ж. Коныратта т. Конырат РЭК т. ш.

МАТКУРБАНОВ Тилеубай— к. э. Коныратта т. Нокис КЭК т. ш. 9. 09. 41 -ж. дерексиз жок болган

МАЛАЕВ Сарымясин—к. с-нт 1924 -ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 24. 01. 45 -ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Остроленка а.да жерленген

МАГАЗИНИН Лев Зиновьевич—гв. к. л-нт Нокис КЭК т. ш. 24. 07. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Белгород уэл. Яковлев р. Яковлево а.на жерленген

МАМЕТОВ Джан — к. э. Куйбышев РЭК т. ш. 1. 09. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Воронеж уэл. Россошь к. гы мазарда жерленген

МАРЧИЕВ Ажаголь — к. э. 1922 -ж. Куйбышев р. т. Куйбышев РЭК т. ш. 19. 11. 42 -ж. сауашта курбан болган Бобровский а.да тууысканлар мазарында 1-катардын 11.ор. жерленген

МАТКАРИМОВ Мазимбай — к. э. 1922 -ж. т. Нокис РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАГУНАЕВ Мадрейим — к. э. 1922 -ж. Хожелиде т. 1942 -ж. Хожели РЭК т. ш. 21. 03. 1943 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Пар. фин р. Новая деревня а. да жерленген

МАДАМИНОВ Назар — к. э. 1905 -ж. Торткулде т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14 07. 1943 -ж. саушта курбан болган Белгород уэл. Карачан р. Александровка а.да жерленген

МАТЬЯКУБОВ Сабур-к. э. 1912 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Шайху-к. э. 1918 -ж. Кегейлиде т. 22. 06. 42 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАТЕКОВ Маткурбан — к. э. 1925 -ж. т. 27. 03. 43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944 -ж. сентябрь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТМУРАТОВ Торемурат — к. э. 1921 -ж. т. Караозек РЭК т. ш.

МАМУТОВ Садирбай — к. э. 1919 -ж. т. 1939 -ж. Караозек РЭК т. ш.

МАМБЕТСАПАЕВ Елмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

МАМБЕТНАЗАРОВ Худайназар — к. э. 1914 -ж. Караозек р. т. Караозек РЭК т. ш. 24. 08. 44 -ж. сауашта курбан болган Николаев уэл. Николаев а.дагы Коммуна а.дагы тууысканлар мазарында жерленген

МАТЯКУБОВ Абылла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

МАТГЯКУБОВ Саттар — к. э. 1921 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 04. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Синелников а.да жерленген

МАШИСТОВ Петр Федорович -к. э. 1921 -ж. Тулада т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Полтаванын Сенжари а. да жерленген

МАТМУРАТОВ Матякуб — к. э. 1907 -ж. Торткулде т. 1942 -ж. Торткул РЭКт. ш. 25. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Петрички а.да жерленген

МАМБЕТНАЗАРОВ Ешназар — к. э. 1920 -ж. Кыпшак р. т. Нокис КЭК т. ш. 10. 08. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Аманбет — к. э. 1922 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Баева а. да жерленген

МАТЯКУБОВ Султан — к. э. 1915 -ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 05. 44 -ж. сауашта курбан болган Молдавия Пугачено а. да жерленген

МАТЖАНОВ Кобен — к. э. 1918 -ж. Хожелиде т. 1942 -ж. Хожели КЭК т. ш. 9. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Змейко а.да жерленген

МАТЖУМАЕВ Жамурат — к. э. 1920 -ж. Коныратта т. 14. 09. 43 -ж. Конырат РЭК т. ш. 13. 08. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Эстония Мериногорск волостына караслы Парослово а.да жерленген

МАДРАЙМОВ Иван (Суан)— к. э. 1919 -ж. Торткулде т. 1939 -ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 10. 41 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Борисово а. да жерленген

МАНАЙДАРОВ Тюльшен — к. э. 1919 -ж. Нокисте т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 22. 43 -ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Старорус р. Бор а-да жерленген

МАМБЕТОВ Толеп — к. э. 1914 -ж. Шаббаз р. т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 7. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Новосильск р. жерленген

МАМБЕТЯРОВ Калий — к. э. 1911 -ж. Шаббазда т. 28. 09. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29 01. 42 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Белоколитвен р. жерленген

МАМУТОВ Кошкар — к. э. 1912 -ж. Шаббазда т. 19. 09. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. Сталин р. Торебужов а.да жерленген

МАКСИМОВ Владимир Пахомович — к. э. 1924 -ж. Смоленск уэл. т. Торткул РЭК т. ш. 22. 7. 44 -ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Славита а. да жерленген

МАМБЕТОВ Аманбет — к. э. 1913 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 24. 6. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Баево а. тууысканлар мазарында жерленген

МАТЖАНОВ Даулет — к. э. 1922 -ж. т. Торткул РЭК т. ш. 06- 12. 42 -ж. жаракаттан к.ай-тыс болган Сталинград уэл. Селиванов а- 2 мазарында жерленген

МАТКАРИМОВ Аким — к. э. 1916 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

МАЙЫМБЕТОВ Сарыбай— к. э. 1922 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 11. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Оленин р. Бобоеды а да жерленген

МАШАРИПОВ Искендер — к. э. 1910 -ж. Торткулде т. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрь айынан дерексиз жок болган

МАМБЕТШАРИПОВ Каллибек — к. э. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Канабай — к. э. 1916 -ж. Торткулде т.Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАЛКОВ Ким Аркадьевич — к. э. 1925 -ж. Куйбышев р. т. Нокис КЭК т. ш. 1945 -ж. январда дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Амет — к. э. 1922 -ж. Хожелиде т. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. Июль айынан дерексиз жок болган

МАНГЕСТАЕВ Джавас — к. э. 1916 -ж. Хожелиде т. Нокис КЭК т. ш. 29. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Балки Сухой мешитинде жерленген

МАМБЕТНАЗАРОВ Кудайназар — к. э. 1921 -ж. Караозекте т. 1942 -ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАМБЕТОВ Калимбет — к. э. 1918 -ж. Кегейлиде т. Кегейли РЭК т. ш. 29. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а. да жерленген

МАТЯКУБОВ Халмурат — к. э. 1905 -ж. Кыпшакта т. Хожели РЭК т. ш. 18. 8. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Логи а. нын 39-тууысканлар мазарында жерленген

МАТЕГАНОВ Ганиф — к. э. 1916 -ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 11. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Сергеевка а. на жерленген

МАШАРИПОВ Шамурат — к. э. 1910 -ж. Шаббаз р. Саркоп а/с т. 01. 11. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Мадреим — к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 08. 12. 42 -ж. сауашта курбан болган Ржев р. Кондраново а.на жерленген

МАТЖАНОВ Джимбар — к. э. 1910 -ж. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Беход р. Ляды а. на жерленген

МАТЯКУБОВ Ходжи — к. э. 1912 -ж. Шаббаз р. т. 19 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Мечетинская станциясына жерленген

МАТЯКУБОВ Курбанияз — к. э. 1922 -ж. Шаббаз р. т. Шаб баз РЭК т. ш. 02. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Тешенская а. на жерленген

МАТЯКУБОВ Камал — к. э. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р.на жерленген

МАТКУРБАНОВ Оглы— к. э. Шаббаз р. т. Шаббаз РЭК т. ш. 22 05. 42 -ж. Харьков уэл. Веселое а. да дерексиз жок болган

МАТИБАЕВ Сакарбат — к. э. 1916 -ж. Шаббаз р. Бийбазар а/с т. 22. 06. 41 -ж. сауашта курбан болган

МАУАКОВ Амин — к. э. 1920 -ж. Шаббаз р. Хатеп а/с т. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАНАПОВ Хайруш Гарифулович—л-нт. 1915 -ж. Торткул к. да т. Мойнак РЭК т. ш. 08. 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Кенисберг р. Бургау а.на жерленген

МАШАРИПОВ Матякуб — к. э. 1921 -ж. Шаббаз р. т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган

МАДЖИЕВ Менже — к. э. Мойнак РЭК т. ш. 1942 -ж. ноябрьде дерекиз жок болган

МАМБЕТМУРАТОВ Отемурат — к. э. 1920 -ж. Мойнак пос.да т. Мойнак РЭК т. ш. 1943 -ж. июльде дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Жуманазар— к. э. 1924 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. февральда дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Нурылла — к. э. 1924 -ж. Торткул р. Шыбыклы а/с т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 31. 10. 44 -ж. дерексиз жок болган

МАТНАЗАРОВ Сабур—ш. э. 1915 -ж. Торткул р. т.1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 05 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р.на жерленген

МАТЯКУБОВ Султан — к. э. 1925 -ж. Торткул р. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 -ж. октябрьде дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Сапарбай— к. э. 1917 -ж. Торткул р. т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 06. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Аллаберген— к. э. 1920 -ж. Торткул р. т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. февральда дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Зарип — к. э. 1917 -ж. Ханка р. т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАМЕТОВ Ашир — к. э. 1921 -ж. Торткул р. т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 07. 44 -ж. сауашта курбан болган Латвиия ССРы Зелтин а.на жерленген

МАМОЗЯЕВ Маткарим — к. э. 1919 -ж. Торткул р. т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. октябрьде дерексиз жок болган

МИЛОЗЕМНОЙ Иван Степанович — к. э. 1910 -ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 04. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМАНОВ Назарбай — к. э. 1912 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 30. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Сауаш болган жерде калган

МАУМЕТОВ Жумамурат — к. э. 1923 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 14. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Л. Тешино а.на жерленген

МАТМУРАТОВ Садык — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 09. 42 -ж. Чечено Ингуш АССРын-да дерексиз жок болган

МАТМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Палуанияз — к. э. 1918 -ж. Мойнак р. т. Мойнак РЭК т. ш. 13. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Казбек — к. э. 1918 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган Краснодар улкеси Себерский р.на жерленген

МАШИТКИН Георгий Семенович — к. э. 1901 -ж. Куйбышев уэл. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 16. 10. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАМУТОВ Иргизбай — к. э. 1921 -ж. Тахтакопир р. т. Тахтакопир РЭК т. .ш. 20. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Сталинград к. Набережная 2 жерленген

МАДРАХИМОВ Римбой — —к. с-нт 1917 -ж. Мангыт р. т. 1943 -ж. январьда Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган

МАДРАХИМОВ Саттар Мадрахимович — к. э. 1907 -ж. Пахтакор к/з т. 1941 -ж. Мангыт РЭК т. ш.

МАДРАХИМОВ Сейтим — к. э. 1916 -ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Сейитназар — к. э. 1898 -ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. январьда дерексиз жок болган

МАТКУРБАНОВ Калбай — к. э. 1911 -ж. Хожели к.да т. Хожели РЭК т. ш. 1942 -ж. сентябрьде дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Ахмет—л-нт. 1923 -ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Мухит — к. э. 1917 -ж. Хожели р. т. Хожели РЭК т. ш. 17. 12. 42 -ж. са- уашта курбан болган Орджоникидзе уэл. жерленген

МАДАМИНОВ Аламан — к. э. 1924 -ж. Хожели РЭК т. ш. 1944 -ж. февральда дерексиз жок болган

МАСЛОВ Николай Емельянович — с-нт 1925 -ж. Конырат к.да т. Хожели РЭК т. ш. 12. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Шербинка а- да жерленген

МАШАРИПОВ Ибрагим — к. э. 1918 -ж. т. 1942 -ж. февральде Хожели РЭК т. ш.

МАМУТОВ Нажим — к. э. 1916 -ж. Свердлов к/з т. 1942 -ж. августа Хожели РЭК т. ш.

МАТСАПАЕВ Аламин — к. э. 1910 -ж. Свердлов к/з т. 1942ж февральда Хожели РЭК т. ш.

МАТКАРИМОВ Кудайберген — к. э. 1912 -ж. т. 1942 -ж. февральде Хожели РЭК т. ш.

МАДРЕЙМОВ Елмурат — к. э. 1921 -ж. Шымбай р. т. 17. 05. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945 -ж. мартта дерексиз жок болган

МАДРЕЙМОВ Нуржан — к. э. 1921 -ж. Шымбай р. 9 а/с т. 16. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. тууысканлар мазарына жерленген

МАДРЕЙМОВ Рейим — к. э. 1924 -ж. Москва к-зы Пахтаабад а/с т. 18. 10. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Исмайыл — к. э. 1924 -ж. Хожели р. т. 1943 -ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 03. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Скала—Подольская пос. да жерленген

МАТЖАНОВ Ражап — к. э. 1920 -ж. Саркоп а/с т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Курбан — к. э. 1915 -ж. Шаббаз р. т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 04. 44 -ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Волдриница а. на жерленген

МАТИВАЛИЕВ Хажи — к. э. 1920 -ж. Саркоп а/с т. 1942 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТНИЯЗОВ Кожыбай — к. э. э. 1920 -ж. Шаббаз р. Саркоп а/с т. 11. 43 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Мадрейим — к. э. 1925 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 06. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТКАРИМОВ Мухаммед— к. э. 1917 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 06. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЯКУБОВ Бувабай — к. э. 1924 -ж. Шаббаз р. Шаббаз а/с т. 06. 41 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Мадияр — к. э. 1915 -ж. Мангыт р. Молотов к/з т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 -ж. июльде дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Курбанбай — к. э. 1922 -ж. Кыпшак р. Ленин жолы к/з т. 29. 06. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. майда дерексиз жок болган

МАШАРИПОВ Нурмет — к. э. 1918 -ж. Мангыт р. Комсомол к/з т. 18. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 12. 01. 43 -ж. сауашта курбан болганКарпов дарьясынын бойынз жерленген

МАТСАПАЕВ Юсуп — к. э. 1910 -ж. Мангыт р. Киров к/з т. 03. 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 06. 09. 42 -ж. дерексиз жок болган

МАТСАПАЕВ Ражап — к. э. 1907 -ж. Мангыт р. Папанин к/з т. 1942 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

МАТРАЗОВ Кошкар — к. э. 1912 -ж. Кыпшак р. Молотов к/з т. 27. 09. 42 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 08. 10 44 -ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Калнуй а.на жерленген

МАТСАПАЕВ Хайтбай — к. э. 1916 -ж. Кыпшак р. т. 1941 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 -ж. дерексиз жок болган

МАТЖАНОВ Матякуб — к. э. 1923 -ж. Мангыт р. т. 06. 06. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 03. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Крым р. жерленген

МАШАРИПОВ Даулетбай— к. э. 1923 -ж. Мангыт р. Куйбышев к/з т. 1942 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 16. 03. 45 -ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Пастерн а.на жерленген

МАМУТОВ Юлдаш — к. э. 1916 -ж. Саманкол а/с т. Хожели РЭК т. ш.

МАМБЕТМУРАТОВ Елмурат — к. э. 1917 -ж. Конырат р. т. 1942 -ж. мартта Конырат РЭК т. ш.

МАХАНОВ Алмухан — к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. 28. 08. 42 -ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 10 44 -ж. сауашта курбан болган Венгриянын Вайда а. на жерленген

МАДЕНОВ Караматдин — к. э. 1922 -ж. Конырат р. т. 28. 08. 42 -ж. Конырат РЭК т. ш. 14 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл.Камышувока а.на жерленген

МАТЕКЕЕВ Шанияз — к. э. 1914 -ж. Конырат р. т. 15. 05. 43 -ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Тугачи а. на жерленген