Книга памяти Каракалпакстана =O=5

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ОТЕЖАНОВ Мадамин — к. э. 1921-ж. Хорезм уэл. Ахунбабаев а-с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ОТЕЖАНОВ Тажимурат — к. э. Мангыт р-ны Дурмен а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ОТЕЖАНОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Тельман к-зы Халимбек а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Даулетмурат — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Бердимурат — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Жуманияз — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТКЕЕВ Жуманияз — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕЖАНОВ Бауен — к. э. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш.

ОТЕНОВ Муратбай — к. а Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Омар — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Омирзак — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Жийенбай — Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМИСОВ Арзымбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Сатмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕНИЯЗОВ Жанабай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕЕВ Баймурза — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕКЕЕВ Емберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Усен — к. э. 1922-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Тажетдин — к. э. 1916-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Отеп — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Коныс — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ОТЕЖАНОВ Даулет — к. э. 1915-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ОТЕЖАНОВ Курбанбай — к. э. 1918-ж. Москва к-зы Хожакала а/с де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Жолдасбай — к. э. 1926-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТАМБЕТОВ Емберген — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТАМБЕТОВ Танирберген — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Уббинияз — к. э. 1915-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Аллак — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМИСОВ Матмурат — к. э. 1913-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Сатмурат — к. э. 1912-ж. Ленин к-зы 9-а/с де т. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Мамыт — к. э. 1919-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕКЕЕВ Шамурат — к. э. 1922-ж. Найманкол а/с де т. 1942-ж. мартта Хожели РЭК т. ш.

ОТЕЕВ Олжахан — к. э. 1924-ж. Найманкол а/с де т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Орылкап — к. э. 1922-ж. Найманкол а/с де т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

ОТЕХАНОВ Айтжан — к. э. 1911-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Надит — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 02. 10. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Кайпан — к. э. 1922 -ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ОТАМБЕТОВ Сапарнияз — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Кырыкбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕНИЯЗОВ Жаксыбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Жумамурат — к. э. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Рсым — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Усен — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТАМБЕТОВ Аминбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕЕВ Абден — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Турдыбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Сейдулла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Хамийдулла — к. э. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Калбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМИСОВ Турдыбай — к. э. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ОТЕБАЕВ Ысак — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Турдымурат — к. э. 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕНОВ Жамал — к. э. 1909 -ж. т. К аРаозек РКК т. ш.

ОТАМОВ Курбанбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. 1940-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕРБАЕВ Отепберген — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Крттщ РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕПБЕРГЕНОВ Узак — к. э. 1920-ж. КИМ к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Отенияз — к. э. 1920-ж. КИМ к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Сатулла — к. э. 1919-ж. Ленин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Мамыт — к. э. 1920-ж. Ленин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ОТЕНАЗАРОВ Кунназар — к. э. 1922-ж. Чкалов к-зында т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Бекмамбет — к. э. 1923-ж. Райком к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Тилепберген — к. э. 1921-ж. Куйбышев а/с де т. Нокис КЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Сапарнияз — к. э. 1917-ж. КИМ к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Боранбай — к. э. 1922-ж. 1-май к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Сапарбай — к. э. 1916-ж. т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Отепберген — к. э. 1923-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Октябрьде РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Карамат — к. э. 1922-ж. 1-май к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ОТЕМИСОВ Сарсенбай — к. э. 17. 02. 44-ж. Черкас уэл. Корсунь-Шевченко р-ны Хилки а. да дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Акназар — к. э. 18. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Новгород р-ны Сырково а. да жерленген

ОТЕНАЗАРОВ Кулназар — к. э. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Крупенино а. да жерленген

ОТЕУЛИЕВ Жангалий — к. э. 1916-ж. Конырат р-ны Ленинград к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 05. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕЕВ Сапарнияз — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 12. 42-ж. Ростов уэл. Астахов хут. да дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Рамет — к. э. 1913-ж. Кенес а/с де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ОТЕМИСОВ Калмурат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ОТЕБАЕВ Курбанбай — к. э. Каганович к-зында т. 24. 04. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Науман — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Пиримбет — к. э. 1916-ж. Ворошилов к-зы 5-а/с де т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Асен — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Талас — к. э. 1903 -ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭКт. ш. 16. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Западная а. да жерленген

ОТЕЛЕГЕНОВ Емберген — к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны Кызыл октябрь к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. Ростов уэл. Воковский р-ны Астахово хут. да дерексиз жок болган

ОТЕНАЗАРОВ Кунназар — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 19. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Еринсек — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гламаздино а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Тилеубай — к. э. 1910-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жеребичи а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Жамарген — к. э. Шымбай р-нда т. Шымбай. РЭК т. ш. 29. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Макарово а. да жерленген

ОТАМБЕТОВ Турдымамбет — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 31. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Акназар — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Трубичино а. да жерленген

ОТЕГЕНОВ Емберген — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. Саратов уэл. Астахов хут. да дерексиз жок болган

ОТЕХАНОВ Отеген — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хромки а. да жерленген

ОТЕШОВ Алдан — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-ны Сталин к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Кенжебай — к. э. 1914-ж. Казакастан ССРы Казалы р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Жолдас — к. э. 1912-ж. Хожели р-ны 6-а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 47-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Кууатбай — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-ны 8-а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕШОВ Юлдаш — к. э. 1919-ж. Саркоп а/с. Тельман к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ОЛЕУЛИЕВ Жолдыбай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны 8-а/ с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕКЕЕВ Жуманияз — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р. ны 7 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Садуакас — к. э. 1924-ж. Кызылорда уэл. Канамин р-ны 8-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕНИЯЗОВ Гульби — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны 5-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Рейим — к. э. 1924 -ж. Тахтакопир р-ны 2-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕШОВ Юлдаш — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Галдаш — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Ленин к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 09. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Мастены а- да жерленген

ОТАМБЕТОВ Сашим — к. э. 1923-ж. т. Шымбай РЭК т. ш. 30. 11. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Краснодар ул кеси Лесник а. да жерленген

ОТАМБЕТОВ Курбан — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 24. 06. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Остров Юрьев а. да жерленген

ОТЕБАЕВ Узакбай — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 06. 07. 41-ж. Бессарабиянын Улганка а. да дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Нияз — к. э. 1915-ж. Молотов к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Салый — к. э. 1920-ж. Кут а/с де т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Карим — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны Интернациональ к-зында т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Даулетмурат — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Кошкинбай — к. э. 1910-ж. Андреев к-зы 10.а/с де т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Нагметулла — к. э. 1920-ж. Тельман к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Отемис — к. э. 1919-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымблй РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Кыдырбай — к. э. 1919-ж. Кызылэскер к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕНИЯЗОВ Кыдырбай — к. э. 1921-ж. Мойнак р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Калимбет — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 25. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Фюрстенвальде а. да тууысканлар мазарына жерленген

ОТЕГЕНОВ Елиубай — к. э. 1925-ж. Нокис р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 22. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Новомест у. де жерленген

ОТЕМИСОВ Кууатжан — к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕПБЕРГЕНОВ Расберген — к. э. 3-а/с де т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ОТЕПБЕРГЕНОВ Емберген — к. э. 3-а/с де т. 1939-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ОТЕНОВ Аллабай — к. э. 1922-ж. Нокис р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. Саратов к. да жерленген

ОТЕНОВ Байнияз — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. Курск уэл. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Байман — к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 05. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Михайлово а. да жерленген

ОТЕМИСОВ Есмагамбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕУМАГАМБЕТОВ Кобейсин — к. э. 1914-ж. т. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМИСОВ Жубаткан — к. э. 1922-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕЕВ Адил — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Сейитбек — к. э. 1912-ж. т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМИСОВ Дуйсенбай — к. э. 1902-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 24. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Рефельд а. нан 300 м. арка-батыс тарепте жерленген

ОТЕУЛИЕВ Шакир — к. э. 1908-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Аяп — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 05. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залучск р-ны Подолжино а. да жерленген

ОТЕПБЕРГЕНОВ Алланазар — к. э. 1915-ж. т. Караозек РЭК т. ш. 25. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Абдираш — к. э. 1919-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

ОТЕПБЕРГЕНОВ Умбетбай — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 21. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Мамбет — к. э. 1912-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 04. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Даулетмурат — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 26. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕПБЕРГЕНОВ Тенизбай — к. э. Ахунбабаев к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 05. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Свердловск к. Широкореченск мазарына жерленген

ОТЕНИЯЗОВ Тилеунияз — к. э. Караозек р-нда т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 20. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Тарту к. да жерленген

ОТЕМИСОВ Исмахамбет — к. э. 1914-ж. Караозек р-нда т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Дамат — к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Катонки а. да жерленген

ОТАМБЕТОВ Орал — к. э. 1921-ж. Сталинабад к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

ОТЕМИСОВ Рейим — к. э. 1921-ж. Сталин к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Халмурат — к. э. 1914-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 18. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Осиновка а. да жерленген

ОТЕГЕНОВ Касым — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 28. 03. 43-ж. Ростов уэл. да дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Бердибай — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. Радомышль р-ны Красноборка а. да дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1916-ж. Торткул р-ны Кызыл партизан к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 04. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Полтава уэл. Кременчуг р-ны Шевченко пос. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Юсуп — к. с-нт 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 20. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Молотов уэл. Нитва к. да жерленген

ОТЕГЕНОВ Динан — к. э. 1903-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш.

ОТЕУЛИЕВ Конысбай — к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Житомир к. да жерленген

ОТЕПОВ Отеш — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 24. 06. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Кингиссеп р-ны Кривые Луки а. № 26 мазарга жерленген

ОТЕМУРАТОВ Даухан — к. э. 1916-ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 10. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Сафиев р-ны Отрубни а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 24. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Филипповка а. да жерленген

ОТЕБАЕВ Абдулла — к. э. 1914-ж. Мангыт р-нда т. 1940-ж. сауашта курбан болган

ОТЕБАЕВ Бабажан — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган

ОТЕБАЕВ Базарбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 11. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Осиновка а. да жерленген

ОТЕБАЕВ Сарсенбай — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. ноябрьде Мангыт РЭК т. ш. 29. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Бес-паловка ст. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Алламберген — к. э. Кыпшак р-ны Социализм к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ОТЕНОВ Алламберген — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Отепберген — к. э. 1923-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде сауашта курбан болган

ОТЕНИЯЗОВ Узакберген — к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Белгород р-ны Михайловская а. да жерленген

ОТАМБЕТОВ Орынбай — к. э. 1922-ж. ККАССР да т. Кегейли РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Бекрино а. да жерленген

ОМИРБАЕВ Нурымбай — к. э. 1902-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с де т. 03. 10. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Молгобек а. нын 850 м кубла тарепиндеги бийикликке жерленген

ОТЕМУРАТОВ Калбай — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Свердлов к-зында т. 10. 12. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Черкас р-ны Белозерье а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Туркменбай — к. э. 1925-ж. ККАССР да т. Кегейли РЭК т. ш. 29. 03 44-ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Слабодка а. да жерленген

ОТЕГЕНОВ Каймурат — к. э. 1912-ж. Кегейли р-ны Ахунбабаев к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 22. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-ны Остров а. да жерленген

ОТЕМУРЫЛОВ Менле — к. э. 1922-ж. Кыпшак р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 28. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Павлов р-да жерленген

ОТЕУЛИЕВ Исмайыл — к. э. 1897-ж. т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Каллибек — к. э. 1918-ж. Сталин к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

ОТЕНОВ Сапаргалий — к. э. 1915-ж. 1-Май к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Жаксымурат — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Калмурат — к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Сатбай — к. э. 1918-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Дуйсенбай — к. э. 1915-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. августа дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1919-ж. Куйбышев р-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Кошан — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

ОТЕПБЕРГЕНОВ Даулетбай — к. э. 1912-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Кожабай — к. э. 1918-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Байжан — к. э. 1915-ж. Мойнак р-нда т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Ярославлица а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Рейим — к. э. 1926-ж. Мойнак р-нда т. 16. 05. 44-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Усен — к. э. 1918-ж. Мойнак р-нда т. 03. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Кошербай — к. э. 1917-ж. Мойнак р-ны 10.а/с де т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 05. 44-ж. Волын уэл. да дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Осербай — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ОТЕЕВ Кадырбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 08 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Базарбай — к. э. 1923-ж. 1-май к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ОТЕНИЯЗОВ Рейим — 1921-ж. Шымбай р-ны Большевик к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Норвек р-ны Кияриконна а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Мадат — к. э. 1911-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 20. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Чернигов р-ны Чернигов уэл. Киенка а. да жерленген

ОТЕНИЯЗОВ Кытайбек — к. э. 1917-ж. Шымбай р-нда т. 17 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

ОТЕНИЯЗОВ Юсуп — к. э. 1924-ж. Ленин к-зы Абат а/с де т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 25. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Берлиннин Хенкельсберг а. да жерленген

ОТЕУЛИЕВ Даулетбай — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш. 01 09. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Горай а. да жерленген

ОТЕМИСОВ Дарьябай — к. э. 1914-ж. Караозек р-нда т. 05. 06. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 14. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Шумилин р-ны Язвино а. да жерленген

ОТЕНОВ Жамал — к. э. 1913-ж. Караозек р-нда т. 05. 06. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Муражныны а. да жерленген

ОРИСБАЕВ Беретай — к. э. 1906-ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 9-а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ОСЕРОВ Нийетулла — к. э. 1920 -ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-да жерленген

ОТАМБЕТОВ Курбанбай — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 16. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ОТЕГУЛОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Мангыт р-ны Комсомол а/с де т. Мангыт РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Тажимурат — к. э. 1910-ж. Хожели р-иы 3-а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕНИЯЗОВ Ибайдулла — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Алланияз — к. э. 1909-ж. Конырат р-ны 2-а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТАМБЕТОВ Казакбай — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 13. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Причистин р-нда жерленген

ОТЕГЕНОВ Кулеш — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Прнчистин р-да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Тилеумурат — к. э. 1914-ж. ККАССР да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Китская ст. сы № 3 мазарга жерленген

ОТЕМИСОВ Мамбет Муратович — к. э. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 04. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ровно уэл. Младова а. да жерленген

ОТЕГЕНОВ Садыуакас — к. с-нт 1922-ж. Тахтакопир р-нда. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Самбатово а. да жерленген

ОТЕЕВ Сапарнияз — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 12. 42-ж. Ростов уэл. да дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Арсым — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 20. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Мариновка а. да жерленген

ОТЕЕВ Календер — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Анат — к. э. 1918-ж. Мойнак к. да т. Мойнак РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Оразмагамбет — к. э. 1924-ж. Мойнак к. да т. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ П. — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 07. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМИСОВ Сарсенбай — к. э. 1913-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 17. 02. 44-ж. Киев уэл. Хильки а. да дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Мырзабай — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 10. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Помираниянын Калия а. да жерленген

ОТЕГЕНОВ Оразымбет — к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 21. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Буда а. да жерленген

ОТЕУЛИЕВ Алпысбай — к. э. 1903-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Лисицы а. да жерленген

ОТЕУЛИЕВ Бердибай — к. э. 1907-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕТУЛЛАЕВ Бердибай — к. э. 1906-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1924ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 17. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Плония а. да жерленген

ОТЕНИЯ3ОВ Канияз — к. э. 1921-ж. Интернациональ к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕЕВ Баймурза — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 30. 05. 43-ж. сауашта курбан бэлган. Ленинград уэл. Мчин р-нда жерленген

ОТЕГЕНОВ Абдибай — к. э. 1914-ж. Хожели р. да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

ОТЕБАЕВ Байзан — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 02. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Каменка а. да жерленген

ОТЕЕВ Мешитбай — к. э. 1922-ж. Нокис р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 15. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Долгенкое а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Айтан — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 06. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гросса а. да жерлсшен.

ОТЕГЕНОВ Жамалай — к. э. 1908-ж. ККАССР да т. Нокис КЭК т. ш. 06. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Псков р-ны Рябово а. нан 250 м. батыс-тарепте жерленген

ОТЕСИНОВ Абдирахман — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 05. 43 -ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Абдирахман — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Алдан — к. э. 1919-ж. Тамды р-ны Молотов к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Мырзабай — к. э. 1912-ж. Тамды р-ны Комсомол к-зында. т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Базарбай — к. э. 1921-ж. Хожели р-ны 3-а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Аллах — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Отенияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Отепберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Турдымурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Халмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Аймурат — к. э. 1913-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 12. 11 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дон дарьясынын бойына жерленген

ОТЕГЕНОВ Тажибай — к. с-нт 1912-ж. Конырат р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 12. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Николаев уэл. Баштанов р-нында жерленген

ОТЕГЕНОВ Шымберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕГЕНОВ Женисбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ОТЕПОВ Бекет — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 11. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кулагина а. да жерленген

ОТЕХАНОВ Тажимурат — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. апрельде дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Ережепбай — к. э. 1921-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. да. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Тажимурат — к. э. 1918-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Базарбай — к. э. 1921-ж. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Боранбай — к. э. 1918-ж. Ортакала а. да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ОТЕМУРАТОВ Оаим — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 20. 11. 42-ж. сауашта курбан болган

ОТЕМУРАТОВ Рахимбай — к. э. Мангыт р-ны Азат к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕПБЕРГЕНОВ Тилеуберген — — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕУЛИЕВ Абдимажит Жарылкаганович — к. э. 1925-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕПОВ Байбек — к. э. 1917-ж. Амударья р-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕМУРАТОВ Аллабай — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Оразымбет — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Мырзабай — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. Сталинград та дерексиз жок болган

ОТЕГЕНОВ Арнабасар — с-нт 1922-ж. Акдебе уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 22. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировград уэл. Копаки а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Кадыр — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 08. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Полесье уэл. да жерленген

ОТИМОВ Кудайберген — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган

ОТЕМУРАТОВ Каннас — к. э. Тахтакопир р-ны- Кызыл партизан к-зында т. 25. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Киев уэл. Макаров р-ны Марьяновка а. да жерленген

ОТЕМУРАТОВ Наглеспут — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. Синявино а. да дерексиз жок болган