Книга памяти Каракалпакстана =O=6

1 страница 2 страница

ПАЛУАНОВ Жуманияз — к. э. 1911-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 20 12. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Н. Федоровка а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Каллибек Сапарович — к. э. 1925-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. нын Белозерье а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Ернияз — к. э. 1916-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орел уэл. нын Рождественка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Бахадыр — к. э. 1913-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. Киев уэл. нын Комаровка а. да дерексиз жок болган

ПАЗЫЛБЕКОВ Аппатрат (Алламурат) — 1912-ж. Шымбай р. нын Москва к/зында т. Шымбай РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАНОВ Мусирен — к. э. 1923-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 9. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград к. да жерленген

ПАЛЕКЕЕВ Татлымурат — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нын Азат а/с де т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЕКЕЕВ Курбан — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нын Азат а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЙЗУЛЛАЕВ Казакбай — к. э. 1924-ж. Сталин к/зында т. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЗЫЛОВ Алламурат — к. э. 1919-ж. Молотов к/зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЗЫЛБЕКОВ Султамурат — к. э. 1915-ж. Караозек р-да т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПОВЕСЕНКО Валентин — к. э. 1925-ж. Шымбай к. Ленин кошеси 32-уйде т. 27. 03. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Сейитнияз — к. э. 1919-ж. Караозек р-да т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Иният — к. э. 1922-ж. Фрунзе к/зында т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Сапарбай — к. э. 1920-ж. Торткул р-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Камал — к. э. 1920-ж. Молотов к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Алламберген — 1к. э. 1918-ж. Ахунбабаев к/з ында т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Матен — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Кошан — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Есен — к. э. 1924-ж. Интернационал к/з ында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЖАНОВ Есен — к. э. 1920-ж. Сталин к/з ында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЕКЕЕВ Уббинияз — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАТРИН Владимир Михайлович — к. э. 1923-ж. Ташкент к. да т. Хожели РЭК т. ш. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Дубровицы а- да жерленген

ПАЛУАНОВ Султанбай — к. э. 1921-ж. Хожели р. да т. Хожели РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАССИН Василий Иванович — а. с-нт 1905-ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 17. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Керецкое воеводствосы Айатов а. да жерленген

ПАЛЖАНОВ Кайыпназар — к. э. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Н. Ельшанкада жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Матен — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНИЯЗОВ Кошан — к. э. 1915-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛЫМБЕТОВ Сафар — к. э. Ахунбабаев к/з ында т. Караозек РЭК т. ш. 12. 07. 44-ж. сауашта курбан болган

ПАХРАТДИНОВ Жуманияз — к. с-нт 1917-ж. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш. Кумылжен ст. тогайда жерленген

ПАРОМОШИН Михаил Степанович — к. э. 1925-ж. Тамбов уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. сауашта курбан болган денеси душпан аймагында калган

ПАСИБ Таридан — 1921-ж. Конырат р-нын 1-Май к/з ында т. Конырат РЭК т. ш. 10. 02. 45-ж. сауашта курбан болган ш. Пруссиянын Маретеново а- да жерленген

ПАНАЕВ Зиятдин — к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Айтбай — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул-РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ПАЛУАНОВ Нурмат — к. э. 1922-ж. Коммунист к/з ында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Матеке — к. э. 1910-ж. Хожели р. да т. Хожели РЭК т. ш. 16. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССР ынын Хаавакингу а- да жерленген

ПАЛУАНОВ Кудайберген — 1919-ж. Шымбай р. нын К. Эскер к/з ында т. Шымбай РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Жуманазар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Кайыпназар — к. э. Комммунизм к/з ында т. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНИЯЗОВ Матек — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНИЯЗОВ Хожан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛЕКЕЕВ Уббинияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНИЯЗОВ Атанияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАРАМАНКУЛОВ Аман — к. э. 1914-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 26. 06. 44-ж. Витебск уэл. да дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Айтым — к. э. 1923-ж. Куйбышев р. да т. Куйбышев РЭК т. ш. 9. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Атахан — к. э. 1311-ж. Ахунбабаев к/з ында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Искандар — к. э. 1911-ж. Ахунбабаев к/з ында Торткул РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Бодык — к. э. 1916-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ПАПАНОВ Семен Егорович — к. э. 1911-ж. Ставрополь ул. Н. Николаевка а. да т. Конырат РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. нын Синявинр р. да дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Молдабай — к. э. Конырат РЭК т. ш. 02 44-ж. дерексиз жок болган

ПАНКЕЕВ Николай Иванович — к. э. 1920-ж. Конырат р-нын Авангард к/з ында т. Конырат РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Бегнияз — к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. дерексиз жок болган

ПАТУЛЛАЕВ Сайып — к. э. 1920-ж. Микоян к/з ында т. Кегейли РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Набий — к. э. 1922-ж. т. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Геннадий — к. э. 1923-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. Житомир уэл. да дерексиз жок болган

ПАЛЕКЕЕВ Абиубай — к. э. 1913-ж. Караозек р-нын Кыпшак к/з ында т. 1. 09. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. сауашта курбан болган Киев уэл. нын Комаровка а. да жерленген

ПАЛЕКЕЕВ Гениалибай — к. э. 1923-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Николаевск к. — да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Нурабылла — к. э. 1914-ж. Мойнак р-да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Белогур а. да жерленген

ПАМУРЗИН Александр Семенович — к. э. 1926-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германияда жерленген

ПАТИЛЛАЕВ Кунназар — к. э. 1908-ж. Нокис р. нын I-Май к/з ында т. Нокис КЭК т. ш. 3. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Ивановское пос. да жерленген

ПАНОВ Федор Илларионович — к. э. 1910-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ПАНАЕВ Райым — к. э. 1894-ж. Нокис р. нын 5-а/с де т. Нокис КЭК т. ш. 30. 08. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ростов уэл. нын Новая Надежда а- да жерленген

ПАРШИН Николай Константинович — к. э. 1918-ж. Торткул к. да т. Нокис КЭК т. ш. 29. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. нын Ореховка а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Оразымбет — к. э. 1919-ж. Кегейли р-да т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ПАХРАТДИНОВ Ысак — к. э. 1920-ж. Кегейли р. да т. 1942-ж. дерексиз жок болган

ПАЙЗИЕВ Елмурат — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нын Каганович к/з да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ПИАЛЕКЕЕВ Арзым — к. э. 1922-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Кожабай — к. э. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ПАЛНИЯЗОВ Абылла — к. э. Нокис КЭК т. ш.

ПАШИКОВ Искендер — к. э. 1925-ж. т. Караозек РЭК т. ш. 12. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Марат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Иният — к. э. 1913-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛЕКЕЕВ Отенияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАХРАТДИНОВ Калбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЗЫЛБЕКОВ Султамурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Матен — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНИЯЗОВ Абдикадир — к. э. 1924-ж. Шымбай р. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Аяп — к. э. 1920-ж. Шоманай р. да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ПАЛЫМБЕТОВ Даулетбай — к. э. 1920-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ПАХРАТДИНОВ Калбай — к. э. 1921-ж. Шоманай р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Атабай — к. э. 1906-ж. т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ПАХРАТДИНОВ Нызаматдин — к. э. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ПУТУЛЛАЕВ Баянбай — к. э. Нокис КЭК т. ш.

ПАЗЫЛБЕКОВ Каримберди — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. да. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 8. 03. 43-ж. Орел уэл. да дерексиз жок болган

ПАХРАТДИНОВ Отеп — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 23. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Якыпбай — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Ливен р. нын Речица а. да жерленген

ПАХРАТДИНОВ Жаббарберген — к. э. 1907-ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 28. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. нын Загобезье а. да жерленген

ПАТАЕВ Саттар — к. э. 1913-ж. Кыпшак р. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. нын Тудилово а. да жерленген

ПАЛИНОВ Иван Григорьевич — л-нт 1908-ж. Красногорск р. да т. Хожели РЭК т. ш. 8. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. нын Зеленый Холм а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Сапарбай — к. э. 1898-ж. Шаббаз р. нын Бий-базар а/с де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Хажабай — к. э. 1919-ж. Шаббаз а/с де т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАШЕВ Аллаш — к. э. 1919-ж. Шаббаз р. нын Каландархана а/с. де т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Баймурат — к. э. Андреев к/з ында т. 24. 04. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 09. 41-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Пирбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 31. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ынын Добель р. да жерленген

ПАПУНИНОВ Бердей — к. э. 1914-ж. Кегейли р. нын 5-а/с де т. Кегейли РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. нын Дубовский р. ны Грачевая сайында жерленген

ПАНЧЕНКО Василий Данилович — Кыпшак РЭК т. ш. 8. 07. 43-ж. сауашта курбан болган

ПАЛУАНОВ Юлдаш — 1942-ж. М. Горький а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Сапарбай — 1923-ж. Халимбек а/с. де т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Калпак — Киров к/з ында т. Кыпшак РЭК т. ш. 217-СП да курбан болган

ПАЛУАНОВ Какабай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 16. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЖАНОВ Сахмет — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Жийемурат — к. э. 1904-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 25. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Загвоздино а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Аким — к. э. 1916-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 22. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. нын Тыновка а. да жерленген

ПАКЛИН Иван Васильевич — к. э. 1906-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. нын Махначи а. да жерленген

ПАРАНЬКО Антон Андреевич — а. л-нт 1902-ж. ККАССР да т. Торткул РЭК т. ш. 23. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Чарыконский р. нын Предовка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Хажи — к. э. 1923-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Волково а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Алинь — к. э. 1913-ж. Торткул р. нда т. Торткул РЭК т. ш. 25. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Бендерский р. да жерленген

ПАШЕНКО Яков Акимович — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Султан — к. э. 1917-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 28. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. да жерленген

ПАЙМАНОВ Сапар — к. э. 1906-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 30. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Карело-Фин ССРы Толи ст. да жерленген

ПАЛМАНОВ Ерназар — к. э. 1922-ж. Тилеклес к/з да т. Шымбай РЭК т. ш.

ПАТАКЕШОВ Жаксылык — к. э. 1920-ж. т. 23. 11. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЕКЕЕВ Абибай — к. э. 1924-ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Беркнияз — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Алланияз — к. э. Молотов к/з ында т. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛУАНИЯЗОВ Кошан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛЖАНОВ Абдикарим — к. э. 1925-ж. т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Жолдас — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р. да т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Жийемурат — к. э. 1918-ж. Мойнак р. да т. 2 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш.

ПАССИЕВ Парадин — к. э. 1911-ж. Мойнак р. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш.

ПАЛЗАНОВ Жандулла — к. э. 1915-ж. ККАССР да т. Мойнак РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. нын Вереей а. да жерленген

ПАХРАТДИНОВ Абубакир — к. э. Мойнак р. да т. Мойнак РЭК т. ш. 5. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Лонно а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Айтбай — к. э. 1916-ж. Шаббаз р. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Юсуп — к. э. 1912-ж. Шаббаз р. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 6. 07. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Выборг р. да жерленген

ПАВЛУХИН Трофим Перфильевич — к. э. 1923-ж. Торткул к. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Матьякуб — к. э. 1920-ж. Шаббаз р. да т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

ПАЙЗИАТОВ Эган — к. э. 1919-ж. т. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. нын Ленин р. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Ражап — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р. нын 5-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 7. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАХОМОВ Иван Федорович — с-нт 1922-ж. Сонков р. нын Корнеиха а. да т. 9. 01. 42-ж. сауашта курбан болган

ПАЛИТАЕВ Матьякуб — к. э. 1917-ж. Мангыт р. нын Киров к/з да т. Мангыт РЭК т. ш. 20. 08. 43-ж. дерексиз жок бол гаи.

ПАНЦИБАЕВ Михайлбай — ефр. 1925-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 9. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссияда жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Дарьябай — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 7. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Абдикалий — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Камил — к. р. 1921-ж. Мангыт р. нын Молотов к/з ында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 29. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Хохловши а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Кошкар — к. э. 1923-ж. Мангыт р. нын Большевик к/з да т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Казак — к. э. 1913-ж. Кыпшак р. нын Каракалпакстан к/з ында т. 11. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Аманияз — к. э. 1907-ж. Шымбай к. да т. 12. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Попова Карават пос. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Жумабай — к. э. 1922-ж. Кызылозек а/с Пионер к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАШКОВ Георгий Иванович — к. э. 1914-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р. нын Вороново а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. нын Ходарово а. да жерленген

ПАЛЫМОВ Окжуразы — к. э. 1920-ж. Шымбай р. да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 2. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Ливен р. нын Каменово а. да жерленген

ПАНАЕВ Кулекен — к. э. 1921-ж. Шымбай р. да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Павлюченки а. да жерленген

ПАНАСЕНКО Бронислав — к. э. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. нын Погребная а. да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Бердинияз — к. э. 1923-ж. Бахытлы а/с. Ленин к/з ында т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. нын Лидоин а. да жерленген

ПАТУЛЛАЕВ Ауэз — к. э. 1923-ж. Пахтаабад а/с. Москва к/з ында т. 16. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Юсино а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Ражап — к. с-нт 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 4. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРынын Чигай а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Нурмат — к. э. 1922-ж. Шаббаз р. да т. 31. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Лычковский р. да жерленген

ПАЛУАНОВ Нурмет — к. э. 1917-ж. Шаббаз р. да т. 31. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Лонно а. да жерленген

ПАРТИШЕВ Байназар — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. нын Березовка а. да жерленген

ПАРТИШИЕВ Байназар — к. э. 1912-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган

ПАЛЕКЕЕВ Базарбай — к. э. 1923-ж. К. Эскер к/з ында т. 27. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Асламбек — к. э. 1923-ж. Ворошилов к/з ында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 9. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Ачинск р. нын Гонтовоя Липка а. да жерленген

ПАЛМАНОВ Ержан — к. э. 1912-ж. Караозек р. да т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерекскз жок болган

ПАЛМАКОВ Айтбай — к. э. 1923-ж. Шымбай р. нын Молотов к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. Ленинград уэл. нын Лычковск а. да жерленген

ПАЛЖАНОВ Сарсенбай — к. э. 1918-ж. Кенес а/с. Сталин к/з ында т. 07. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Раевская Краснодарск ст. да жерленген

ПАЛЕКЕЕВ Акпан — к. э. 1908-ж. Шымбай р. нын Социализм к/з ында т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Жийенбай — к. э. 1917-ж. Шымбай р. нын Калинин к/з ында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. нын Новая Федоровка а. да жерленген

ПАВЛАКОВ Байымбет — к. э. 1908-ж. Шымбай р. да т. 15. о5. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Пепебичи а. да жерленген

ПАЗЫЛБЕКОВ Кайып — к. э. 1921-ж. Шымбай р. да т. 18. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш.

ПАЗЫЛОВ Жуманияз — к. э. Шымбай к. да т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган Венгриянын Мезоторнан к. да жерленген

ПАЛЕЩУК Николай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нын К. Эскер к/зында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Жуман — к. э. 1921-ж. Шымбай р. нын Кенес а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Хакимнияз — к. э. 1921-ж. Шымбай р. нын Куйбышев к/зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 15. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Лензен р. нын Хоменый а. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Алий — к. э. 1918-ж. Шымбай р. нын 18-партсъезд к/зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Айтмурат — к. э. 1908-ж. Хожели р. нын Райком к/зында т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Парфинск р. нын Новая Деревня а. да жерленген

ПАКИРОВ Маткарим — к. э. 1914-ж. Конырат р. да т. 1943-ж. Крнырат РЭК т. ш. 26. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Шторкоз к. да жерленген

ПАК МОИСЕЙ Каримович — к. э. 1909-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ПАЧКОЛИН Леонид — к. э. 1909-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 19. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ворошиловград уэл. нын Просяное а. да жерленген

ПАЛЫБЕКОВ Арзыбай — к. э. 1916-ж. Шымбай р. нын Каганович к/з ында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАНАЕВ Ысак — к. э. 1923-ж. Орнек к/з ында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Айтмурат — к. э. 1908-ж. Хожели к. да т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Сорокино а. да жерленген

ПАЛУАШОВ Айтмурат — к. э. 1919-ж. Хожели р. да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Парфинск р. нын Новая Деревня а. да жерленген

ПАВЛОВ ИВАН Иванович — к. э. 1910-ж. Чкалов уэл. да т. 08. 41-ж. Хожели РЭК т. га. 30. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАНОВ Габдулла — к. э. 1920-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 7. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Пирнияз — к. э. 1914-ж. Пахтакеш к/з ында т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р. нын Малая Рача а. да жерленген

ПАЛЕКЕЕВ Сарсенбай — к. э. 1911-ж. Пахтанур к/з ында т. 23. 11. 42-ж. Кегейли РЭК т. га. 28. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Димитров р. нын Высочки Спас а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Сары — к. э. 1913-ж. Шаббаз р. да т. 26 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 02. 43-ж. кеселленип кайтыс болган Воронеж уэл. нын Москва а. да жерленген

ПАЧКУЛИН ЕФИМ Герасимович — к. э. 1906-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. нын Абинск р. да жерленген

ПАПКОВ СТЕПАН Павлович — с-нт 1917-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЗЛАЕВ Медет — к. э. 1921-ж. Кегейли р. да т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Первомайск а. да жерленген

ПАЗЫЛОВ Елибай — к. э. 1921-ж. Кегейли р. да т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Первомайск а. да жерленген

ПАТУЛЛАЕВ Салагар — к. э. 1922-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 26. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. нын Катанка а. да жерленген

ПАЙЗУЛЛАЕВ Сатулла — а. с-нт Караозек р. нын Алгабас к/з ында т. 4. 09. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 14. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литза ССРы Виленск уэл.нын Захары а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Ернияз — к. э. 1910-ж. Мойнак к. да т. 13. 06. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРынын Киля а. да жерленген

ПАЖНЕВИЧ Антон Петрович – к. э. 28. 08. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЗЫЛБЕКОВ Торебек – к. э. 1923-ж. Мойнак пос. да т. 1 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛАГИН Иван Иванович — к. э. 1919-ж. Мойнак к. да т. 1 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Калбай — к. э. 1923-ж. Шымбай р. да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Смолян р. нын Белозерье а. да жерленген

ПАЛМАНОВ Кайыпназар — к. э. 1923-ж. Сталин к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р. нын Лычково ст. да жерленген

ПАТУЛЛАЕВ Базарбай — к. э. 1924-ж. Москва к/з ында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Нейсе р. нын Бетригендорф а. да жерленген

ПАВЛИЧЕВ Михаил Иванович — к. э. 1925-ж. Хожели р. да т. 07. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл.нын Луганка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Шанияз — к. э. Хожели р. да т. Хожели РЭК т. ш. 10. 43-ж. сауашта курбан Житомир уэл. жерленген

ПАЛУАШЕВ Оразбай — к. э. 1909-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ПАВКУЛОВ Омар — к. э. 1909-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 21. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Пулавы а. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Калмурат — к. э. 1921-ж. Нокис р. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 31. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. нын КТП жерленген

ПАЛУАНОВ Атабай — к. э. 1911-ж. 7-а/с. Калинин к/з ында т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 31. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Руценск у. нин Вартниэка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Ажинияз — к. э. 1917-ж. Мойнак р. да т. 19. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 26. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Дуземи а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Камал — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-да т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 20. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

ПАЛУАНОВ Сабыр — к. э. 1909-ж. Хожели р. да т. 08. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 25. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград к. да жерленген

ПАЛМАНОВ Бенбай — к. э. 1910-ж. Хожели р. да т. 10. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 10. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. нын Дразшаека а. да жерленген

ПАНИН Александр Иванович — с-нт 1922-ж. Хожелиде т. 30. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. нын Мазановка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Аяп — к. э. 1914-ж. Конырат р. да т. 18. 08. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Кыпшак р. нын Коммунизм к/з ында т. 29. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. нын Романовна а. да жерленген

ПАРШИН Дмитрий Михаилович — к. э. 1908-ж. Шаббаз р. да т. 5. 10. 42. -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Гжатск р. нын Воровьево а. да жерленген

ПАТУЛЛАЕВ Баянбай — к. э. 1942-ж. Шымбай р. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. нын Тетров р. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Абдикадир — к. э. 1925-ж. Караозек р. нын 8-а/с де т. 1. 09. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 7. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровинск р. нын Новосело а. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Маткурбан — к. э. 1914-ж. Караозек р. нын Орджоникидзе к/з ында т. 30. 04. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Ульяновск р. нын Кцынь а. да жерленген

ПАЛЫМОВ Сексенбай — к. э. 1907-ж. Шымбай р. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Вологда к. да жерленген

ПАЛЫМОВ Боранбай — к. э. 1909-ж. Тахтакопир р. нын Буденный к/з ында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р да жерленген

ПАЗЫЛБЕКОВ Кудайберген — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-нын Озбекстан к/з ында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. нын Ленин а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Бекбаулы — к. э. 1915-ж. Шымбай р. нын Сталинабад к/з ында т. 17. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Каменово а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Ешнияз — к. э. 1916-ж. Шымбай р. нын Сталин к/з ында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Атанияз — к. э. 1918-ж. Шымбай р. т. 18. 02. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Аренияз — к. э. 1919-ж. Шымбай р. нын Сталин к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Восенково а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Ажимбет — к. э. 1921-ж. Шымбай р. нын Ахунбабаев к/з ында т. 18. 05. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Гурки а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Нурнияз — к. э. 1920-ж. Шымбай р. Бахытлы а/с де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 24. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Горуспловск р да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Наурызбай — к. э. 1921-ж. Шымбай к. да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Крым АССР Керчь р. да жерленген

ПАНАСЕНКО Иван Яковлевич — к. э. 1924-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 03. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. нын Андреев р. да жерленген

ПАТИЕВ Вали — к. э. 1918-ж. Торткул р. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Понаровск р. да жерленген

ПАЛУАНОВ Султанбай — к. э. 1923-ж. Торткул р. нын 1-Май к/з ында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Воронково а. да тууыс. мазарында жерленген

ПАРМАНКУЛОВ Аба — к. э. 1924-ж. Торткул р. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротин р. нын Чиста а. да жерленген

ПАНТЕЛЕЕВ Георгий Гаврилович — с-нт 1925-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Петровская а. да жерленген

ПАРАТОВ Амат — к. э. 1914-ж. Торткул р. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Данциг окр. Рошан а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Наурызбай — к. э. 1925-ж. Шымбай к. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 04. 45-ж. Чехословакияда дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Мангыт р. нын Коммуна к/з ында т. 11. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Гурово р. да жерленген

ПАНАЕВ Мусираль — к. э. 1909-ж. Кыпшак р. ны 9-а/с де т. 1940-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАРШИН Николай — к. э. 1920-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 12 42-ж. сауашта курбан болган Ворошилов уэл. нын Ореховка а. да жерленген

ПАРАМАНКУЛОВ Аман — к. э. 1919-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 22. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Атажан — к. э. 1925-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 05. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Гоинау к. да жерленген

ПАЛУАНОВ Айтым — к. э. 1923-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш.

ПАЛУАНОВ Айыт — к. э. 1917-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Врицен к. да жерленген

ПАХРАТДИНОВ Матнияз — к. э. 1917-ж. Куйбышев р. нын К. Маркс к/з ында т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 29. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. Тамань р. нын Коса-Бугуз а. да жерленген

ПАВЛОВ Александр Неклюдович — к. э. 1911-ж. Алмаата уэл. да т. 08. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. нын Ярошевка а. да жерленген

ПАЙЗУЛЛАЕВ Нуратдин — к. э. 1910-ж. Караозек р. да т. 6. 10. 40-ж. Караозек РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Отеген — к. э. 1925-ж. Мойнак к. да т. 18. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 3. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Подольск уэл. нын Должонский р. да жерленген

ПАЛАГИН Иван Семенович — к. л-нт 1914-ж. Мойнак р. да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 9. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ПАЛИКОВ Есбосын — к. э. 1922-ж. Мойнак к. да т. 26. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 6. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Бекнияз — к. э. 1917-ж. Мойнакта т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 26. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР ынын Яузень а. да жерленген

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Иванович — к. с-нт 1924-ж. Мойнак к. да т. 22. 09. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 01. 45-ж. сауашта курбан болган ш. Пруссияда жерленген

ПАХРАТДИНОВ Бекбаулы — к. э. 1925-ж. Мойнак р. да т. 18. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАШЕВ Халмурат — к. э. 1912-ж. Конырат р. да т. 14. 09. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Шеребичи а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Нургалий — к. э. 1923-ж. Мойнак р. да т. 15. 05. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАРХАНОВ Омирбай — к. э. 1914-ж. Конырат р. да т. 15. 03. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 21. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

ПАЛУАШОВ Халмурат — к. э. 1912-ж. Конырат р. да т. 14. 09. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Шеребега а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Аяп — к. э. 1914-ж. Конырат р. нын К. Эскер к/з да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Орш р. нын Клюковка а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Жумекен — к. э. 1919-ж. Караозек р-нын Крупская к/з ында т. 12. 09. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 4. 04. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Саратов к. нын Киров р. да Воскресенское маз. на жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Жуманазар — к. э. 1923-ж. Маденият к/з ында т. 1942 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 6. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Минск уэл. Смолович р. нын Волма а. да жерленген

ПАЛМАНОВ Мурат — к. э. 1921-ж. Караозек р. нын К. Маркс к/з ында т. 20. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. нын Ленин р. да 1-тууысканлар маз. на жерленген

ПАЛЕКЕЕВ Отенияз — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. нын Маденият к. э. ында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 44-ж.аракаттан кайтыс болган Львов к. — сы Лучковская маз. на жерленген

ПАРМЕНОВ Нургалий — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р. нын Ленин к/з ында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Хеилигензе а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Шанияз — к. э. 1924-ж. Хожелиде т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. нын Коростышев р. ны Рудни а. да жерленген

ПАВЛИЧЕВ Михаил Иванович — к. э. 1925-ж. Хожели к. да т. 07. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Петровск р. нын Луганка а. да жерленген

ПАЗЫЛБЕКОВ Кудайберген — к. э. 1925-ж. Озбекстан к/зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Малозисков р. нын В. Виска а. да жерленген

ПАИЗИЙЕВ Избасар — к. э. 124. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 08. сауашта курбан болган Харьков уэл. нын Чернетчины а. да жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Мухтарбай – к. э. 1918. -ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАХРАТДИНОВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Кулжан — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Шамамбет — к. э. 1918-ж. Ленин к/з ында т. 13. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

ПАХРАТДИНОВ Сапарбай — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМОВ Айтбай — к. э. 1924-ж. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Асаматдин — к. э. 1924-ж. Шымбай р. да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Айыт — к. а 1915-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Магдоноб Врицен к. да жерленген

ПАЛУАНОВ Атажан — к. э. 1912-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Гайнар к. да жерленген

ПАТИМОВ Аманбай — к. э. 1920-ж. Шымбай р. да т. 194?-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р. нын жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Балтанияз — к. э. 1915-ж. Молотов к/з ында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Мамбетнияз — к. э. 1916-ж. Кегейли к. да т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАРОМОНОВ Василий Семенович — к. э. 1918-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. нын Булынино а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Хожабай — с-нт 1922-ж. Обком к/з ында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 24. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Подольск уэл. ныа Взрьховцы а. да жерленген

ПАРФЕНОВ Владимир Августович — к. э. 1910-ж. Мангыт р. да т. 10. 07. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 21. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Донецк уэл. нын Гигант шахтасына жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Кудайберген — 1923-ж. Караозек а/с Пионер к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 03. 44-ж. сауашта курбан болган

ПАЛЫМБЕТОВ Сырымбет — к. э. 1916-ж. Азат а/с. Тельман к/з ында т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Чауский р. нын Юшковичи а. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Сарсенбай — к. э. 1912-ж. Москва к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Нуратдин — к. э. 1907-ж. Кенес а/с. Куйбышев к/з ында т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 11. 43-ж. Житомир уэл. нын Радомышль р. да дерексиз жок болган

ПАЛЫМОВ Баян — к. э. 1918-ж. Караозек р. да т. 18. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Тортолово р. да жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Жумамурат — к. э. 1921-ж. Шымбай р. нын 1-Май а/с де т. 27. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 14 02. 43-ж. сауашта курбан больан. Ленинград уэл. Ст. Рус р. нын Филашкино а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Атажан — к. э. 1925-ж. Конырат р. да т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 14. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Кендереш к. да жерленген

ПАЛИЕВ Тажетдин — к. э. 1920-ж. Конырат р. нын 7-а/с. де т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 45 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

ПАЛЫМБЕТОВ Абдихалык — к. э. 1913-ж. Шымбай р. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. нын Острог р. да жерленген

ПАЛЕКЕЕВ Оразбай — к. э. 1910-ж. Нокисте т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАРМАНОВ Жарсадин — к. э. 1924-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. иш ауырыуынан кайтыс болган Чкалов к. да руслар мазарына жерленген

ПЕРШИН Григорий — к. э. 1917-ж. Мойнак к. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

ПЕРШИН Кирил К. — 1915-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Елиубай — к. э. 1916-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПЕРДЕБАЕВ Адилбай — к. э. 1915-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Керчь р. Беке а. да жерленген

ПЕРШИН Е. Ф. — 1920-ж. Мойнак к. да т. 1940-ж. Хожели РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЕРШИН Ефим Карпович — к з. 1914-ж. Нокисте г 3. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Арка Осетиянын Архангельск а. да жерленген

ПЕТЯКИШЕВ Николай Кузьмич — к. э. 1909-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Баталиха а. да жерленген

ПЕЛОТЕНОВ Андрей Иванович — с-нт 1909-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. нын Алексеев пос. да жерленген

ПИРЛЕНОВ Емин — к. э. 1917-ж. Кегейли р. да т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Первомайск а. да жерленген

ПЕТРОЛКОВЕЦ Владимир Михайлович — л-нт 1924-ж. Полесье уэл. Мозырь к. да т. ш. 8. 08. 42-ж. Кегейли РЭК т. п02. 44-ж. сауашта курбан болган Николаевск уэл. нын Михаиловна а. да жерленген

ПИРМУХАМЕДОВ Нурмухамет — к. э. 1922-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Вологда уэл. нын Сокол к. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Салый — к. э. 1923-ж. Шаббаз р. да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Басманово а. да жерленген

ПЕЧЕНКИН Степан Дмитриевич — к. э. 1916-ж. Каз. ССР да т. Мойнак РЭК т. ш. 2. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Переволочное а. да жерленген

ПЕТЯКШЕВ Николай Кузьмич — к. э. 1922-ж. Куйбышев уэл. Темняков р. да т. Мойнак РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. В. Лук р. ны Баталиха а. да жерленген

ПЕРДЕБАЕВ Турымбет — к. э. 1915-ж. Шымбай р-ны Киров к. э. ында т. Караозек РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПЕРШИН Финален Старкович — к. э. 1907-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонно а. да жерленген

ПИРМАНОВ Артык — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 5. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ПЕРЛОВ Александр Азарович — к. э. 1925-ж. Витебск к. да т. Нокис КЭК т. ш. 2. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Погребная а. да жерленген

ПЕРШИН Ефим Федорович — Хожели РЭК т. ш. 27. 12. 41-ж. жаракаттан кайтыс болган Тула уэл. Арсеньевен р. нын Макаенки а. да жерленген

ПЕШЕНКО Петр Сергеевич — к. э. 1914-ж. Наманган к. да т. Нокис КЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЕТРОВ Владимир Михайлович — с-нт 1918-ж. Орск к. да т. Хожели РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПЕДБАЕВ Рахмет — к. э. Конырат р. да т. Конырат РЭК т. ш. 24. 08. 42-ж. Орел уэл. Ульяновск р. нын Леоново а. да дерексиз жок болган

ПЕВНЕВ Аким Васильевич — к. э. 1911-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Селешки Галлон а. да жерленген

ПЕЧЕРКИН Николай — к. э. 1912-ж. Шымбай р. нын К. Эскер к/з да т. 24. 06. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Салый — к. э. 1923-ж. Шымбай р. да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Темкин р. нын Басчаново а. да жерленген

ПЕНЦУГИН Виктор Георгиевич — к. э. 1922-ж. Иркутск к. да т. Неклс КЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ПЕРШИН Павел Викулович — сауашта курбан болган Сталинград капталында жерленген

ПИРНИЯЗОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Мангыт р. нын М. Горький к/з ында т. 5. 07. 44-ж. Мангыт РЭК т. ш. 23. 11. 44-ж. сауашта курбан болган

ПЕРДЕБАЕВ Торембай — к. э. 1915-ж. Шымбай р. да т. Караозек РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПЕРХАНОВ Орбай – 3 а/с Молотов к/з ында т. Кыпшак РЭК т. ш. 09. 44-ж. сауашта курбан болган

ПЕЛДИХАНОВ Ержан — 1908-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Варен к. да Элдер а. да жерленген

ПЕРШИН Г. П. — к. э. 1902 -ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Новороссийск к. да жерленген

ПЕРМАКОВ Аркадий Сергеевич — к. э. 1920-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ПЕТЯКИШЕВ Николай Кузьмич — к. э. 1918-ж. Куйбышев р. нын Поповка а. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 02 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Фировский р-нын Рождество а. да жерленген

ПЕРСИН Сафан Самойлович — к. э. 1926-ж. Тахтакопир р да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Березовка а. да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Палуан — к. э. 1919-ж. Торткулде т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Севастополь к. Мекензю а. да жерленген

ПЕТРОВ Дмитрий Иванович — с-нт 1917-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 08 44-ж. сауашта курбан болган Молдавия ССР ынын Редень а. да жерленген

ПЕРИЕВ Гайып — к. э. 1919-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ынын Эзере а. да жерленген

ПЕРНАПЕСОВ Мадирайим — к. э. 1918-ж. Торткул р. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. нын Дубровский а. да жерленген

ПЕРСЫН Рафаил Самойлович — к. э. 1924-ж. Днепропетровск к. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. нын Березовское а. да т.

ПИРЛЕПЕСОВ Каримбай — к. э. 1925-ж. Торткул р. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР Либав р. жерленген

ПЕРШИН Финален Старкович – к. э. 1922-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычковск р. нын Лонна а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Палуан — 19. 02 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Л. Толстой пос. жерленген

ПЕТРУХИН Михаил Степанович – к. э. 1923-ж. Мойнак к. да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЕТРОВ Николай Николаевич — к. э. 1924-ж. Мойнак к. -да т. 26. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПЕТРЕНКО Яков Нанилевич — к. э. 1923-ж. Мойнак р. да т. 5. 08. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 04. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЕТРЕНКО Михаил Филиппович — к. э. 1914-ж. Мойнак пос. да т. 12. 04. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 25. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Венгрияда жерленген

ПЕТРЕНКО Гаврил Андреевич — а. л-нт 1908-ж. Мойнак к. да т. 1. 04. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

ПЕСТОВ Анатолий Михайлович — к. э. 1918-ж. Мойнак к-да т. 11. 04 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЕРШИН Павел Александрович — к. э. 1920-ж. Мойнак к. да т. 5. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Кожаназар — к. э. 1912-ж. Мойнак р. да т. 7. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Сабыр — ефр. 1924-ж. Хожели к. да т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 19. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ПЕРДЖАКОВ Камал — к. э. 1908-ж. Хожели к. да т. 08. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 6. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Хворостово а. да жерленген

ПОТУРЗИК Александр Семенович — к. э. 1926-ж. Мойнак р. да т. 1944-ж. Мойнак РЭК т. ш. 6. 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Силезия уэл. Комрадсвальда а. да жерленген

ПЕВНЕВ Аким Васильевич — с-на. 1900-ж. Челябинск уэл. Ключевки пос. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Галлен а. да жерленген

ПЕРЕЛАНОВ Александр Иванович — к. э. 1900-ж. Ростов к. да т. Конырат РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЕРМЯКОВ Аркадий Сергеевич — к. э. 1913-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Павляныне к. да жерленген

ПЕРМИТИН Вениамин Данилович — к. э. 1922-ж. Конырат р. да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

ПЕРЕМЫТИН Акиндин Данилович — к. э. 1917-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 14. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Краков воеводствосында жерленген

ПИРЖАНОВ Елмурат — с-нт 1909-ж. Конырат р. да т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 8. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Винулг к. да жерленген

ПЕРШИН Тимофей Денисович — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 4. 10. 39-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 06. 41-ж. сауашта курбан болган Ягодин а. да жерленген

ПЕЧЕНКИН Степан Дмитриевич — к. э. 1916-ж. Мойнак р. да т. 19. 10. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Кобеляк р. ны Ольховатка а. да жерленген

ПЕТРОВ Павел Георгиевич — с-нт 1919-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Бексад а. да жерленген

ПЕРШИН Юсуп Ф. — к. э. 1925-ж. Мойнак к. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕНОВ Калбай — к. э. 1922-ж. Кенес а/с. Фрунзе к/з ында т. 3. 12. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Калимбет — к. э. 1909-ж. Шымбай р. нын Большевик к/з ында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган Могилев уэл. Бостинович а. да жерленген

ПИРМАНОВ Акылбек — к. э. 1921-ж. Пахтаабад а/с. М. Горький к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 07. 44-ж. сауашта курбан болган БССР Брослав р. ны Пусточный а. да жерленген

ПИРМАНОВ Атабай — к. э. 1917-ж. 1-Май а/с. Коммунист к/з ында т. 17. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пусточин р. нын Советеево а. да жерленген

ПИРМАНОВ Бекполат — к. э. 1924-ж. 3-а/с Буденный к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р. нын Михаилово а. да жерленген

ПИРМАНОВ Жолдас –к. э. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Отеп – к. э. 1911-ж. Кегейли р. да т. 1941-к Кегейли РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. нын Матвеево а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Еримбет — к. э. 1911–-ж. Кегейли р. да т. Кегейли РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРОДЖАНОВ Юсуп — к. э. 1909-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. нын Мово а. да жерленген

ПИРМАГАМБЕТОВ Жумагалий — к. э. 1909-ж. Конырат р. да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Мурожныны а. да жерленген

ПИКУНОВ Прохор Евстафьевич — с-нт 1900-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. нын Забрье а. да жерленген

ПИРЖАНОВ Жаббарберген — к. э. 1917-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИСКУНОВ Тимофей Андреевич — к. э. 1909-ж. Торткул р. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 03. 42-ж. сауашта курбан болган

ПИЛАШОВ Мурат – к. э. 1921-ж. Торткул р. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Холм к. да жерленген

ПИСКУНОВ Анатолий Семенович — с-нт 1922-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Ковельск р. да жерленген

ПИРЖАНОВ Жамал — к. э. 1918-ж. Караозек р. да т. 20. 05. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин к. дагы Пемерки маз. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Даулетмурат — к. э. 1911-ж. Кегейли р. да т. 1911-ж. Кегейли РЭК т. ш. 14. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР ында жерленген

ПИРЖАНОВ Жанназар — к. э. 1911-ж. Кегейли р. да т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Черемухово а- да жерленген

ПИРЖАНОВ Жийекбай — к. э. 1911-ж. Кегейли р. да т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Жаксымурат — к. э. 1912-ж. 1-Май к/з ында т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Невель к. да жерленген

ПИРЖАНОВ Нажим — к. э. 1925-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Елиубай — к. э. 1922-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Турганбай — к. э. 1921-ж. Конырат р. да т. 05. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИКАЛЬКИН Иван Степанович — к. э. 1922-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Тауман — к. э. 1906-ж. Конырат р. нын Жаналык к/з да т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Уристен — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Сейтан — к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Пирнияз — к. э. 1924-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 3. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавия ССРнын Скулень а. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Магамедали — к. э. 1897-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Поляны а. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Пирияр — к. э. 1921-ж. Шымбай к. — да т. 2. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Карим — к. э. 1920-ж. Мангыт р. да т. 11. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ржев р. ны Литвиново а. да жерленген

ПИРЖАНОВ Узакбай — к. э. 1920-ж. Шымбай р. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Даргов а. да жерленген

ПИРМАНОВ Сейдулла — к. э. 1922-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Вильковица а. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Отеке — к. э. 1909-ж. Караозек р-да т. 7. 10. 40-ж. Караозек РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Байназар — к. э. 1925-ж. Кыпшак р. да т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сверчки а. да жерленген

ПИРМАНОВ Артык — к. э. 1898-ж. Кыпшак р-ны Ленин-юли к/з да т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 07. 43-ж. Курск уэл. Архангельск р. да дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Аймурат — к. э.К914-ж. Караозек р-да т. 30. 04 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАГАМБЕТОВ Жумагалий — к. э. Хожели р. да т. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген