1 страница 2 страница

ПИРИМБЕТОВ Турымбет — к. э. 1911-ж. Кегейли р. да т. 24. 04. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Кайып — к. э. 1911-ж. Кегейли р. да т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 8. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Фрунзе р. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Кудайназар — к. э. 1920-ж. Кегейли р. нын Калинин к/з ында т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Тортолово р. жерленген

ПИЧУГИН Н. П. — к. э. 1908-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Жаксылык — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Ибрайым — к. э. 1914-ж. Торткул р. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев к. да жерленген

ПИРЖАНОВ Ибрайым — к. э. 1924-ж. Халкабадта т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Юсуп — к. э. 1917-ж. Куйбышев р. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЕНОВ Ешбай — к. э. 1924-ж. Каганович к/з ында т. 25. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Дмитров р. ны Березовка а. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Орынбай — к. э. 1914-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Жолдас – к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Даулетмурат – к. э. 1918-ж. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Шарап – к. э. 1914-ж. Молотов к/з ында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМОВ Жумамбет — к. э. 1923-ж. Жданов к/з ында т. 22. 06 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Сапарнияз — с-нт 1911-ж. Совнарком к/з ында т. 8. 06. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 19. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Секешфехервар к. да жерленген

ПИРМАНОВ Кудайберген — к. э. 1925-ж. Конырат р. нын Ленин к/зында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкасск уэл. нын Белозерье а. да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Бекнияз — к. э. 1919-ж. Караозек р. нын 1-а/с де т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 14 02. 43-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Черн р. нын Полтево а. да жерленген

ПИРЖАНОВ Турдымамед — к. э. 1912-ж. Тахтакопир р. нын Тельман к/з ында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 45-ж. сауашта курбан болган ш. Пруссиянын Мименки а. да жерленген

ПИРЖАНОВ Убайдулла — к. э. 1920-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРЕКЕЕВ Сабыр — к. э. 1913-ж. Шымбай р. да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Вельск р. нын Тархово а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Шадмурат — к. э. 1915-ж. Шымбай р. да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Мамбет — к. э. 1914-ж. Шымбай к. да т. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Кайып — к. э. 1916-ж. Райком к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Генжебай — к. э. 1919-ж. Шымбай р. да т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Паниябарьян — 1915-ж. Шымбайда т. Шымбай РЭК т. ш. 1941-ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. Острог р. да жерленген

ПИРМАНОВ Турсынбай — к. э. 1910-ж. Шымбай р. да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Тажибай — к. э. 1922-ж. Шымбай р. нын М. Горький к/з ында т. 16. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Турдымурат — к. э. 1921-ж. Шымбай р. нын К. Эскер к/з ында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Жанназар — к. э. 1923-ж. Шымбай р. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМЖАРОВ Нагашбай — к. э. 1923-ж. Шымбай р. да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Сарсенбай — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Алламберген — к. э. 1912-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Жийенбек — к. э. 1917-ж. т. Караозек РЭК т. щ

ПИРИМЖАРОВ Байжан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРНАЗАРОВ Кайыл — к. э. 1915-ж. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш. 27. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Удм. АССР Ижевскте жерленген

ПИКЕЕВ Халбай — к. э. 1908-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 20. 03. 44-ж. Каменек.Подольск уэл. Константиноька ст. да эскерий госпитальда жарахаттан кайтыс болган

ПИРЖАНОВ Елмурат — 1924-ж. Конырат р. нын Ворошилов к/з ында т. Кегейли РЭК т. ш. 8. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Винцит к. нын батыс шетине жерленген

ПИРЖАНОВ Кууанбай — с-нт 1921-ж. Хожелиде т. Хожели РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЕКЕЕВ Турманбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Токсанбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Жандилла — к. э. Ворошилов к/з ында т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Байнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЛЕПЕСОВ Жолдас — к. э. 1918-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 25 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Кнакзем а- да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Хазир — к. э. 1918-ж. К. Маркс а/с де т. Торткул РЭК т. ш.

ПИСЕКОВ Сагындык — к. э. 1923-ж. Нокисте т. Нокис КЭК ш. 7. 09. 42-ж. дерексиз жок

ПИРМАНАЕВ Билман — к. э. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 23. 05 44-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ПИСКУНОВ Анисим Федорович — к. э. Конырат РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Кудайназар — к. э. 1920-ж. Ленин к/з ында т. Кегейли РЭК т. ш.

ПИРИМБЕТОВ Ержан — к. э. 1920-ж. Ленин к/з ында т. Кегейли РЭК т. ш.

ПИРНАЗАРОВ Даулетназар — к. э. 1924-ж. Калинин к/з ында т. Кегейли РЭК т. ш.

ПИРЖАНОВ Камал — к. э. 6. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Волков р. нын Хвостово а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Айтбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нын Пахтаабад а/с де т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 6. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Поддорск р. нын Молчаново а- да жерленген

ПИРЖАНОВ Курбанбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-да т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. нын Пречистин р-да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Айназар — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нын Ахунбабаев к/з ында т. 1924-ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Жадигер – к. э. 1923-ж. Бахытлы а/с Таза-курал к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Базарбай — к. э. 1912-ж. Шымбай р-нын Интернационал к/з ында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 02. 43-ж. сауашта курбан болган

ПИРИМБЕТОВ Торамбет — к. э. Кегейли р. да т. 1940-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Кулам — к. э. 1908-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 4. 04. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калуга к. да тууыс. маз. на жерленген

ПИРЖАНОВ Календар — к. э. 1923-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 4. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Кайыпназар — к. э. 1908-ж. Кегейли р. да т. 22. 06. 42-ж. Нокис КЭК т. ш.

ПИРЖАНОВ Парахат — к. э. 1922-ж. Молотов к/з ында т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ПИРЖАНОВ Нуратдин — к. э. 1919-ж. Кегейли р. да т. Кегейли РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Жаббарберген — к. э. 1920-ж. Кегейли р. да т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ПИРЛЕПЕСОВ Рейим — к. э. 1917-ж. Большевик к/з ында т. 1924-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Толыбай — к. э. 1918-ж. Мойнак р. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Сайид Назорович — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нын Бахытлы а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 7. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. нын Павловская а-да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Дузелбай — к. э. 1922-ж. Шымбай к-да т. 22 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ынын Становка а-да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Кулнияз — к. э. 1917-ж. Шымбай р-нын Фрунзе к/з ында т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Мадирейим — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 6. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Рейим — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нын Ленин к/з ында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28 09 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Руяйно а-да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Жанаберген — к. э. 1917-ж. Конырат р-да т. 08. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Жаназар — к. э. 1914-ж. Кегейли а/с де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Борковский а/с. Фелистово а-да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Тилеубай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нын Фрунзе к/з ында т. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Шарап — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нын Сталин к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИЯЗОВ Жуманазар — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нын Куйбышев к/з ында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Кобиле а-да жерленген

ПИРНАПЕСОВ Каримбай — к. э. 1913-ж. Торткул р. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 5. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы. Николаев уэл. Ками а-да жерленген

ПИРНАЗАРОВ Мухан — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нын Интернационал к/з ында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Лысинск р. нын Голобия Роги а-да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Мырзабай — к. э. 1924-ж. Абад а/с. Ленин к/з ында т. 24. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 5. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Путислск р-нын Вшивка а-да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Дуйсенбай — к. э. 1919-ж. Обкомол к/з ында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 6 01. 41-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Жумамурат — к. э. 1919-ж. Маденият к/з ын да т. 10 10. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Кыдырбай к. э. 1925-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРНАЗАРОВ Сатулла — к. э. 1913-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРБАЕВ Сарсенбай — к. э. эКараозек РЭК т. ш.

ПИРНАЗАРОВ Бекберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРНИЯЗОВ Айтмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРИМБЕТОВ Кыдырбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЛЕПЕСОВ Шарап — к. э. 1919-ж. Хожели р-да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

ПИРНИЯЗОВ Отарбай — к. э. 1922-ж. Бухара уэл. т. Нокис КЭК т. ш. 15. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. нын Петровское а-да жерленген

ПИЛИНЧУК Калитон Иосифович — с-нт 1901-ж. Нокис к-да т. Торткул РЭК т. ш. 25. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепр дарьясынын бойына жерленген

ПИВАЕВ Николай Васильевич — к. э. 1923-ж. Мордова АССР ында т. Кыпшак РЭК т. ш. 14. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Гринталь каласына жерленген

ПИРМАТОВ Карим — к. э. 1920-ж. Мангыт р. нын Коммунизм к/з да т. Мангыт РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Пирнияз — к. э. 1919-ж. 8-а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. Молдавия ССРда жерленген

ПИРЛЕШОВ Байназар – к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ПИРЖАНОВ Батырбек – к. э. 1920-ж. Социализм к/з да т. Нокис КЭК т. ш. Ленинград уэл. да жерленген

ПИРМАНОВ Рахимбай — к. э. Мангыт р. да т. Мангыт РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАТОВ Рахым — к. э. Мангыт р-нын Коммунизм к/з да т. Мангыт РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАТОВ Исмайыл — к. э. 1922-ж. Мангыт р. нын Коммунизм к/з да т. Мангыт РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Юлдаш — к. э. 1925-ж. Къшшак р. да т. 15. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 31. 03. 45-ж. сауашта курбан болган

ПИРНАЗАРОВ Абдирейим Палымбетович — к. э. 1919-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 24. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Аунебай — к. э. 1913-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 2. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Бондарево а-да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Юсуп — к. э. 1920-ж. КИМ а/с де т. Шымбай РЭК т. ш.

ПИРЖАНОВ Календер — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 4. 11. 44-ж. сауашта курбан болган

ПИРОЖОК Александр Соломонович — к. э. 1913-ж. Рига к. да т. Караозек РЭК т. ш. 29. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Половской р-ны Симоново а-да жерленген

ПИРЖАНОВ Халендар — к. э. 1923-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 4. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Емберген – к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Жусип — к. э. 1908-ж. Мойнак р-ны 6-а/с де т. 1. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш.

ПИТУРЗИК Александр Семенович — к. э. 1926-ж. Мойнак к. -да т. Мойнак РЭК т. ш. 9 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Карамасвалбдау к. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Сапарбай — к. э. 1915-ж. Кыпшак р-да т. 11. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 12. 43-ж. сауашта курбан болган

ПИРИМБЕТОВ Ибрайым — т. э. 1924-ж. Кыпшак р-да т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Иллав — 1922-ж. Коммунизм к/з ында т. 9. 12. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 5. 07. 43-ж. Курск уэл. Архангельск р. да дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Игамберген к. э. 1922-ж. Шаббаз р. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Халназар — к. э. 1912-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 9. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Гнодынки а. да жерленген

ПИРЕКЕЕВ Изден — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р. да т. !941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Жанназар — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Кушман — 1923-ж. К. Озбекстан к/з нда т. 18. 06. 42-ж. Мангыт КЭКт. ш. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Рейимбай — к. э. 1921-ж. Мангыт р-нын Коммунизм к/з ында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Айдарбай — с-на. 1922-ж. Рыбак к/з ында т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Гомель к. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Елмурат— к. э. 1917-ж. Кегейли р. да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Нелидов р-нын Петрово а-да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Апустаник Уибачович — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. да т. 31. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Молгабек а. да жерленген

ПИРИМБАЕВ Сундет — к. э. 1920-ж. Шаббаз р. да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 21. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Романее а. да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Кудайберген — к. э. 1922-ж. Конырат р. да т. Конырат РЭК т. ш. 20. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Печенег р. да жерленген

ПИЩУЛИН Андрей Абрамович — а. л-нт 1903-ж. Новосибирск уэл. Семеновка а. да т. Тахтакопир РЭК т. т. 23. 08 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Григорьевка а-да жерленген

ПЛЕВ Сантай — к. э. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Пмпряевка а. да жерленген

ПЛОТНИКОВ Александр Петрович — к. э. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Урдом а. да жерленген

ПЛОВИНСКИЙ Валерьян Николаевич — к. э. 1920-ж. КазССР ынын Урал к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

ПЛАТОНОВ Иван Васильевич — с-нт 1919-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Чехословакияда жерленген

ПЛУЖНИК Алексей Т. — к. э. 1916-ж. Мойнак р. да т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 01. 45-ж. сауашта курбан болган

ПОРТЯНКА Степан Аврамович — с-нт 1912-ж. Мойнак к. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Латвия ССР ында жерленген

ПОТОЛОВСКИЙ Иван Антонович — к. э. 1922-ж. Мойнак р. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

ПАЛУАНИЯЗОВ Жийемурат — к. э. 1908-ж. Хожели к. да т. 10. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 25. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Заковкздино а-да жерленген

ПОБЕРУХИН Иван Григорьевич — к. э. 1925-ж. Чкалов уэл. да т. 09. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 7. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Бородаевка а. да жерленген

ПОЛЫНЦЕВ Николай Петрович — к. э. 1918-ж. Мойнак р. да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 5. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЛИПОВ Дослан — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нын Пахтаабад к/з ында т. 3. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОХОМОВ Иван — к. э. 1900-ж. Шымбай к. да т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Ханхабай — с-нт 1920-ж. Шаббаз р. да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орел уэл. Избеково а. да жерленген

ПОЛОВИТОВ Р. — к. э. 1918-ж. Шаббаз р. да т. 3. 01. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28 02. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Высочине а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Жуманияз — 1916-ж. Ханимбек а/с де т. 5. 12. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ПОЛИЯЗОВ Юсупбай Полиязович — 1917-ж. Ахунбабаев к/з ында т. 1940-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ПАРАХАТОВ Жанабай — дерексиз жок болган

ПАРАХАТОВ Орынбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-да т. 16. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Смидынь а-да жерленген

ПАНАЕВ Оразмат — Мангыт РЭК т. ш. 28. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Домашкино а-да жерленген

ПАЛУАНОВ Шерим Ешниязович — к. э. 1920-ж. Мангыт р-да т. 04. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Оразымбет — к. э. 1920-ж. Мангыт р. да т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Бабажан — к. э. 1914-ж. Мангыт р-да т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛВИШЕВ Юлдаш — к. э. Мангыт р-да т. Мангыт РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ПОПИКОВ Георгий Иванович — к. э. 1908-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 10. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Воронцово а-да жерленген

ПОЗЛАЕВ Курамбай — к. э. 1920-ж. К азССР да т. Торткул РЭК т. ш. 4. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а-да жерленген

ПОГОДАЕВ Куприян Филиппович — к. э. 1908-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 30. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Кухарево а-да жерленген

ПОШИЕВ Турсын — к. э. 1915-ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 18. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Вотылевка а. да жерленген

ПОЖИБАЕВ Николай Михайлович — к. э. 1908-ж. Баку к. да т. Торткул РЭК т. ш. 16 08. 43-ж. Смоленск уэл. Пречистенск р. да дерексиз жок болган

ПОЛЬНЕСКОВ Роман Маркович — с-нт Кегейли РЭК т. ш. 22. 03. 43-ж. сауашта курбан болган

ПОЛУЧТИЯЗОВ Киштам — к. э. 1920-ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р. да жерленген

ПОПОВ Иван Ефимович — к. э. Мангыт р-да т. Мангыт РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ПОГРЕБИНСКИЙ Илья Петрович — к. э. 1925-ж. Шаббаз р. да т. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Погребная а-да жерленген

ПОПОВ Михаил Петрович — а. с-нт 1924-ж. т. 28. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЗЫЛБЕКОВ Керимберди — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 8. 03. 43-ж. Орел уэл. Комарический р-нын Игрицкое а-да дерексиз жок болган

ПОЛОНЯ Нефим — к. э. 1897-ж. ККАССР да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 25. 06. 44 -ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Гороховичи а-да жерленген

ПОДЛЕСНОВ Александр Алексеевич — к. э. 1916-ж. Шымбай к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЕШУК Петр Захарович — к. л-нт 1923-ж. Киев уэл. Таращенск р-нын Петровское а-да т. Шымбай РЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган Бранденбург пр. жерленген

ПДОВИНЩИКОВ Федор Платонович – к. э. 1912-ж. ККАССР да т. Нокис КЭК т. ш. 3. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Орджоникидзе уэл. Архон ст. да жерленген

ПОПОВ Лазарь Филиппович – к. э. 1903-ж. Куйбышев р-да т. Нокис КЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-нын Белый а-да жерленген

ПОЗНАНСКИЙ Степан Лукьянович — к. э. 1896-ж. Москва уэл. Владимир к. -да т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМБЕТОВ Саидбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Веселая а-нын шыгысында тогайда жерленген

ПАЛЖАНОВ Кууатбай — к. э. 1921-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 3. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЯНКИН Петр Тихонович — к. э. 1901-ж. Тамбов уэл. да т. Хожели РЭК т. ш. 5. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Новофедоровка а. да жерленген

ПОЛЯНСКИЙ Федор Филиппович — к. э. 1912-ж. Воронеж уэл. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган

ПОПОВ Константин Дмитриевич — Ленинград уэл. да т. 18. 10. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЫМОВ Серимбет — к. э. Коммуна к/з ында т. Караозек РЭК т. ш.

ПАЛЫМОВ Еримбет — к. э. Коммуна к/з ында т. Караозек РЭК т. ш.

ПОДОБИН Михаил Иванович — к. э. Конырат РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЮМУРАТОВ Орымбай — к. с-нт 1916-ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПОДГОРА Федеи Иосифович — к. э. 1920-ж. Мойнак р-да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЯКОВ Владимир Григорьевич — к. э. 1906-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ПОТАПОВ Василий Степанович — к. э. 1918-ж. Новосибирск к. -да т. Нокис КЭК т. ш. 11. 7. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛВАНОВ Имень Васильевич — к. э. 1919-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 7. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград к. да жерленген

ПОЛЯКОВ Эмон — к. э. 1919-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 8. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Луганск к. нын 9-Май скверинде жерленген

ПОЧКОЛИН Леонид — к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛЕКЕЕВ Ысак — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 4. 04. 45-ж. сауашта курбан болган ш. Пруссиянын Кенигсберг р. да жерленген

ПОЛЫН (Палымбетов) Барымбай — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нын Буденный к/з ында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган К. Фин ССР ы. Карисолки ст. жолынын бойнында Тали а. да жерленген

ПОПОВ Павел Иванович — к. э. 1910-ж. Хожели к. да т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталин уэл. нын Дмитриевка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Гулман — к. с-нт 1920-ж. Мангыт р. да т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

ПОПОВ Степан Иванович — к. э. 1917-ж. Термез к. да т. 08. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 5. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Сосновка а- да жерленген

ПАЛУАНОВ Хожанияз — к. с-нт 1909-ж. Нокис р. да т. 06. 42-ж. Нокис КЭК т. ш. 4. 11. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Слободск р-ны Колеевшина а. да жерленген

ПОЛОВИНКИН А. Ф. — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

ПОЖИДАЕВ Николай Михайлович — к. э. 1917-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 08. 43-ж. Смоленск уэл. да дерексиз болган

ПОДЫМОВ Павел Игнатович — к. э. 1920-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. да жерленген

ПОЗЕМИН Павел Андреевич — с-нт 1924-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Моховск р-нын Карповка а. да жерленген

ПОЛИТАНОВ Хажи — к. э. 1923-ж. Торткул р-нын Чкалов к/з ында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ПОПОВ Григорий Тимофеевич — к. э. 1915-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЗДНЯКОВ Иван Иванович — с-нт 1909-ж. Торткул к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОПОВ Иван Федорович — с-нт 1915-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Роман к. да жерленген

ПАЛУАНОВ Салый — к. э. 1913-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ПОПОВИЧ Дмитрий Арсе — к. э. 1918-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПОЛУАНОВ Аман — к. э. 1916-ж. Торткул к. да т. 1941- Торткул РЭК т. ш. 8. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошилов уэл. нын Тельман р. на жерленген

ПОЛЕДАНОВ Анадырь э. 1913-ж. Шымбай р. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 02 44-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Корсунь-Шевченко р-нын Комаровка а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Жандулла — к. э. 1915-ж. Мойнак р. да т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир р-нын Вересы а. да жерленген

ПОПОВ Федор Алексеевич — а. с-нт 1916-ж. Мойнак р. нын 7-а/с де т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Жлобинск р-нын Стрешин пос. да жерленген

ПОНАМАРЕНКО Алексей — с-нт 1923-ж. Кенес а/с Ахунбабаев к/з ында т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 7. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОДОПРЫГОВ Федор Андреевич — к. э. 1922-ж. Мойнак к. да т. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОДОПРЫГОВ Иван Андреевич — к. э. 1919-ж. Мойнак пос. да т. 1. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЛУБУДКИН Давид Платонович — к. э. 1918-ж. Мойнак р-да т. 18. 10. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 25. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

 ПОЛУБУДКИН Дмитрий Платонович – к. э. 1913-ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 41-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЯНИЧКО Егор Филиппович — к. э. 1925-ж. Мойнак р. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Мана — к. э. 1911-ж. Туркменстанда т. Нокис КЭК т. ш. 20. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зубцов р-нын Борщево а. да жерленген

ПОЛЯЧЕК Давид Львович — к. э. 1917-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 4. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Синявино а. да жерленген

ПОЛИТАНОВ Хажи — к. э. 1914-ж. Торткул р. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Волково а. да жерленген

ПАЛУАНОВ Хожанияз — к. с-нт 1909-ж. Конырат р-да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 4. 11. 42-ж. кеселликтен кайтыс болган Смоленск уэл. нын Слободский р-да жерленген

ПОЗДНЯЕВ Василий Петрович — к. э. 1907-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Виноградовка а. да жерленген

ПОПОВ Лев Феофанович — ефр. 1909-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. нын Рассвет а. да жерленген

ПОДОВНИКОВ М. П. — к. э. 1914-ж. Нокис к да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Оразымбет — к. э. 1920-ж. Мангыт р. нын Дмитриев к/з ында т. 8. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 10. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Доборская р. да жерленген

ПАЛУАНОВ Ибрайым — к. э. 1909-ж. Мангыт р. да т. 3. 12. 41 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Шамурад — к. э. 1924-ж. Мангыт р. нын Сталин к/з ында т. 23. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПОТАХОВ Ганиулла — к. э. 1924-ж. Кыпшак р. нын Сталин к/зында т. 15. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Гладау а. да жерленген

ПОЛЯНЦЕВ Сергей — к. э. 1909-ж. Нокис р. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 20. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛЫМОВ Борамбай — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 08. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград к. Выборг р-нын Тони ст. да жерленген

ПОПОВ Лев Феофанович — ефр. 1898-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Гомель уэл. Рассвет а. да жерленген

ПОРТ Самуни Абрамович — к. э. 1910-ж. Мойнак к. да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 31. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. 4-Облив фермасы ст. да жерленген

ПИРИМЖАРОВ Далмурза — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нын 3-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Туржан — к. э. 1907-ж. Мойнакта т. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Эгамберген — к. э. 1922-ж. Шаббаз р. да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Абдикарим — к. с-нт 1923-ж. Кегейли р. да т. Кегейли РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. Киев уел. Комаровка а. да дерексиз жок болган

ПИРМАГАМБЕТОВ Алий — к. э. 1921-ж. Мойнак р да т. Мойнак РЭК т. ш. 20. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Бекболат — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-нын 3-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ПРОЛИЕВ Аяп — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нын 10.а/с де т. Мойнак РЭК т. ш. 8. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пушкин р-нын Хрипино а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Алий — к. э. 1918 -ж. Кегейли р. да т. 07. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПРОХОРАЧЕВ Александр Иванович — с-нт 1903-ж. БашАССР да т. 1. 11. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Жолдас — к. э. 1921-ж. Нокисте т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

ПИРИМБЕТОВ Ялабат — 1918-ж. Шаббаз РЭК т. Кэ. 2б 11 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Негрейпвка а-да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Худайберген Холумбович — к. э. 1917-ж. Конырат р. да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 03. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Шебелинка а-да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Юсуп — к. э. 1916-ж. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Жданович а. да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Ережеп — к. э. 1917-ж. Конырат р-да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 24. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Литовичи а-да жерленген

ПРИКОВ Журта — к. э. 1924-ж. Шымбай р. да т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Куйбышев р-нын Русское а. да тууыс. маз. жерленген

ПРИДАТКИН Дмитрий Михайлович — к. э. 1923-ж. Куйбышев р. нын Раткинск а. да т. 15 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 5. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМОВ Курбанияз — к. э. 1916-ж. Шаббаз р. да т. 6. 12. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 13 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРАЛИЕВ Закий — к. э. 1915-ж. Конырат р. да т. Конырат РЭК т. ш. 19. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Колесниковка а-да жерленген

ПИРЕНОВ Махамбет — к. э. 1919-ж. Караозек р-нын Большевик к/з ында т. 12. 09. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Западная а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Карашадли — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нын Буденный к/з ында т. 1. 12. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 26. 12. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ПИРМАНОВ Кужбай — к. э. 1923-ж. Хожели р. да т. 10. 42-ж. Хожели РЭК т. ш. 27. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. нын Тихоцкий а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Турмаш — к. э. 1907-ж. Мойнак р-нын Буденный к/з ында т. 13. ш. 44-ж. Мойнак РЭК т. ш. 19. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Абдикерим — к. с-нт 1923-ж. Кегейли р. да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. Черкас уэл. Корсунь-Шевченко р. нын Комгровка а. да дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Тажимурат — к. э. 1920-ж. Шымбай р. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. нин Кырым р. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Кууантай — к. э. 1911-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 19. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Гоголерь р. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Алдаш — к. э. 1906-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 19. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Сырымбет — к. э. 1920-ж. Мойнак р да т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Мякотино а. да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Принас — к. э. 1915-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 3. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавия ССР Скулень а. да жерленген

ПРОНИН Илья Борисович — с-на. 1923-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 25. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Литва ССР Свиляй а. да жерленген

ПИРЕКОВ Даулет — к. э. 1889-ж. Шымбай р. да т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Оренбург уэл. Кагндараш ст. да жерленген

ПИРЕКЕЕВ Бахый — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нын Каганович к/з ында т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Сырымбет — к. э. 1920-ж. Конырат р. да т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Черное а. да жерленген

ПИРМАКОВ Калбай — к. э. 1920-ж. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш. 27. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Хаоьков уэл. да жерленген

ПИРЕНОВ Котырбас — к. э. 1921-ж. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПРЕСНЯКОВ А. А. — к. э. 1924-ж. Воронеж уэл. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 43-ж. сауашта курбан болган

ПИРИМБЕТОВ Сырымбет — к. э. 1921-ж. Мойнак р. да т. Мойнак РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. нын Никитино а. да жерленген

ПИРАЛИЙЕВ Аяп — к. э. 1920-ж. Мойнак р. да т. Мойнак РЭК т. ш. 8. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Хрипино а. да жерленген

ПИРЕКЕЕВ Байнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРИМБЕТОВ Елмурат — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р. да т. 1941-не. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Баймурат — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р. да т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1925-ж. Шымбай р. да т. Кегейли РЭК т. ш. 4. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкассы к. да жерленген

ПИРНИЯЗОВ Бердимурат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Авазбай — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нын Шимам а/с де т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Мамбетсалый — к. э. 1922-ж. Шаббаз р. да т. 26. 04. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Мамбетганий — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нын Саркоп а/с де 1. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМОВ Базар — к. э. 1911-ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 14. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Вертячий а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Амет — к. э. 1923-ж. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРИМБЕКОВ Жаксымбай — к. э. 1921-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 15. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Овсяники а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Жумабай — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

ПИРЕКЕЕВ Шашыу — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПИРЛЕПЕСОВ Айтжан — к. э. 1908-ж. Хожели к-да т. 10. 41-ж. Хожели РЭК т. ш. 31 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. да жерленген

ПИРМАГАМБЕТОВ Жумагалий — — к. э. 1920-ж. Конырат р. да т. Конырат РЭК т. ш. 30. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Мирожныны а. да жерленген

ПИРЕКЕЕВ Наурызбай — к. э. 1923-ж. Конырат р. да т. Конырат РЭК т. ш. 19. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Пришиб а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Оракбай — к. э. 1910-ж. Тогыз Сызыу а. да т. Караозек РЭК т. ш. 28. 02. т. 4ж-. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиозное ст. да жерленген

ПРОХОРЕНКО Аркадий Михаилович — к. э. 1910-ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕНОВ Махамбет — к. э. 1920-ж. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш.

ПИРИМБЕТОВ Розымбай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

ПРОТАС Давид Беркович — к. э. 1910-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Шлиссельбург к-да жерленген

ПИРЕКЕЕВ Журта Назарович — к. э. Караозек р. да т. Караозек РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Берестов а. да жерленген

ПИРЛЕПЕСОВ Отеп — к. э. Кегейли р. да т. Хожели РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Матвеево а. да жерленген

ПРОСТАКОВ Юрий Сергеевич — к. э. 1925-ж. Арка Осетиянын Кокатов к-да т. Нокис КЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРМАНОВ Хамидулла — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нын М. Горький к/зында т. Шымбай РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Жаксымбай — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Красногорское а. да Поклонная Гора маз. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Султан — ефр. 1917-ж. Кыпшак р-нын Тельман к/з ында т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРЕКЕЕВ Теремурат — к. э. 1919-ж. Караозек р. да т. 20. 05. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 4. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Колпянск р. нын Остров а. да жерленген

ПИРЕКЕЕВ Жаббарберген — к. э. 1924-ж. Каганович к/з ында т. 19. 10. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 22. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Свердлов уэл. да жерленген

ПИРЕКЕШОВ Усен — к. э. 1912-ж. Мойнак к-да т. 13. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР Мариамполь р. да жерленген

ПИРМАГАМБЕТОВ Дуйсен — к. э. 1914-ж. Мойнак р-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1925-ж. Шымбай р. да т. 27. 03. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкасск уэл. Русская поляна пос. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Ербай — к. э. 1920-ж. Кегейли р. да т. 5. 10. 40-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Бекнияз — к. э. 1919-ж. Караозек р. да т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 14. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орел уэл. Тшлыково а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Ешимбет — к. э. 1914-ж. Шаббаз р. да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Кузьмичи а. нан шыгысыракта жерленген

ПИРИМБЕТОВ Ярылкапберген — к. э. 1924-ж. Конырат р. да т. 18. 08. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Сырымбет — к. э. 1920-ж. Мойнак р-да т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Черное а. да жерленген

ПРИЛЕЖАЕВ Бийжан — к. э. 1920-ж. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Старинны а. да жерленген

ПИРАЛИЙЕВ Мырзаш — к. э. 1917-ж. Торткул р. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Бекимбет — к. э. 1916-ж. Шымбай р. да т. 7. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Аманияз — к. э. 1925-ж. Мойнак р-да т. 11. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Касочи а. да жерленген

ПИРИМБЕТОВ Жумабай — к. э. 1917-ж. Хожели р-нын 10 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ПУШТАЕВ Калий — к. э. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Вельский р-ны Плоское а. да жерленген

ПУСЫРМАНОВ Жаугашар — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУСЫРМАНОВ Аймагамбет — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ПУРХАНОВ Турсынбай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны т. Караозек РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПУТИНОВ Исмайыл — к. э. Нокисте т. Нокис КЭК т. ш. 23 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

ПУРХАНОВ Жумамурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ПУГАЧЕВ Максим Иванович — к. э. 1904-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. Синявино р. да дерексиз жок болган

ПУРХАНОВ Гайып — к. э. 1918-ж. Хожели р. да т. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПУГАЧЕВ Анатолий Александрович — с-нт 1912-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 18. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Батико а. да жерленген

ПУГАЧЕВ Николай Георгиевич — к. э. 1923-ж. КазССР да т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУДОВИННИКОВ Аким Ермолаевич — с-нт 1920-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 05. 41-ж. дерексиз жок болган

ПУДЕР Михаил Алексеевич — к. э. 1924-ж. Полтава к. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Омск уэл. Сталин р. да жерленген

ПУРХАНОВ Омирбай — Конырат р. да т. Конырат РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ПУРХАНОВ Ибрайым — к. э. 1908-ж. Мойнак р-ны Буденный к/з ында т. 1. 12. 41 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПУДОВИННИКОВ Николай Васильевич — к. э. 1907-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Ковельсдорф к. да жерленген

ПУКАРБАЕВ Кожебай — к. э. 1905-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПУДОВИНИКОВ Иван Васильевич — а. л-нт 1905-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Щункин а. да жерленген

ПУДОВИННИКОВ Иван Васильевич — к. э. 1921- Торткул к. да т. 1941-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 24. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Савин р. да жерленген

ПУЛЬНАТ Степан Игнатьевич — к. с-нт 1923-ж. Мойнак к. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 27. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Парфинск р-нын Новая деревня а. да жерленген

ПУЖЛЯКОВ Александр Андреевич — а. с-нт 1923-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 16. 07. 44-ж. сауашта курбан болган К. Фин ССРы Питкеранск р. нын Чистоярве а. да жерленген

ПУРХАШЕВ Султан — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р. нын Сталин к/з ында т. 1942-ж. Такокепир РЭК т. ш. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дубровский р. ны Грачева а. да жерленген

ПУДОВНИКОВ Иван Микулович — к. э. 1925-ж. Конырат. та т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 23. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Петровский р-нын Байрак а. да жерленген

ПУЖАБЕКОВ Андрей Гаврилович — к. э. 1917-ж. Мойнак р. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

ПУСТАБАЕВ Таман Гаврилович — к. э. 1920-ж. Мойнак р. да т. 27. 09. 40-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ПУДИКОВ Карт Артемович — с-нт 1909-ж. Мойнак р-да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 15. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. де жерленген

ПУРХАНОВ Турсынбай — к. э. 1924-ж. Караозек р-нын 9-а/с де т. 4. 09. 42-ж. ККараозек РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУРХАНОВ Оразбай — к. э. 921-ж. Шымбай к. да т. Шымбай РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Караватка а. да жерленген

ПУРХАНОВ Жаксылык — к. э. 1924-ж. Азат а/с Социализм к/з ында т. 18. 09. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р. да жерленген

ПУДОВИННИКОВ Федор Агапович — к. э. 1921-ж. Конырат р. да т. 1941-ж. РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУДОВИННИКОВ Борис Агапович — к. э. 1919-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУДОВИННИКОВ Андрон Агапович — к. э. 1919-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУЧКОВ Геннадий Борисович — к. э. 1909-ж. Нокисте т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Запорожье уэл. Белозерка а. да жерленген

ПУСЫРМАНОВ Зайырбай — к. э. 1922-ж. К. Маркс к/з ында т. 23. 11. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 4. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Елькинск р-нын Ржавец а. да жерленген

ПУРМАНОВ Купдасин — к. э. 1922-ж. Конырат р. да т. 1942-ж. Коныоат РЭК т. ш. 6. 07. 42-ж. сауашта курбан болган

ПУРТАНОВ Турсынбай — к. э. 1924-ж. Караозек р-нын Коммуна к/зында т. Караозек РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУРХАНОВ Абат — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-нын 5-а/с. де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ПЯТОВ Иван Иванович — к. э. 1912-ж. Куйбышев уэл. да т. Хожели РЭК т. ш. 5. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Чудов р-ны Волхов дарьясынын батыс жагасында жерленген

ПЯТЕНКО Пётр Сергеевич — к. э. 1914-ж. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ПЛОТКИН Лазарь Урович — к. э. 1925-ж. Гомель уэл. Рогачув к. да т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Ернияз — к. э. ККАССРда т. Шымбай РЭКт. ш. 10. 02. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Дросковский р-ны Рождественское а. да жерленген

ПЕТЕНКОВ Алексей Б. — к. э. 1923-ж. Чкалов уэл. Курманай р-ны Лобизи а- да т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ПОНОМАРЕВ Константин Порфирьевич — к. э. 1910-ж. Гурьев уэл. Гурьев к. да т. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПИРНАЗАРОВ Райым — к. э. 1924ж. Хожели р-ны 6-а/с. де т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 05. 45-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Кошман — к. э. Торткул р-нда т. Теорткул РЭК т. ш. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

ПУДОВИННИКОВ Максим Васильевич — к. э. 1906-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ПРАФАДИНОВ Шыраз — к. э. 1923-ж. Кегейли р-ны 5-а/с де т. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПЕРГУБАЕВ Кулисбай — к. э. 1921-ж. Кегейли р-нда т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Сары — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-ны Калинин к-зы Саркоп а/с де т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Данияр — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Жолдасбай — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ПИРЕКЕЕВ Уббинияз — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны 8-а/с де т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Атахан — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Сталинабад а/с ти Андреев к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЛАТОВ Кууат — к. э. 1908-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Атанияз — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны 2-а/с де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПИРНИЯЗОВ Бердимурат — к. э. 1913-ж. Кегейли р-ны 4-а/с де т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Каримбай — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРЛЕПЕСОВ Кожаназар — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Ворошилов а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНОВ Искендер — к. э. 1920-ж. Торткул р-нында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЯКОВ Александр Ермолович — к. э. 1913-ж. Куйбышев уэл. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОЛЯКОВ Александр Сергеевич — к. э. 1906-ж. Куйбышев к. да т. Торткул РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Отепберген — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 10 41-ж. дерексиз жок болган

ПАНИН Тимофей Федорович — с-гнт. 1917-ж. Мордва АССРы Березняковский р-нда т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ПОПОВ Прокофий Васильевич — к. э. 1914-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 45-ж. дерексиз жок болган

ПЕРШИН Григорий С. — к. э. 1904-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПАРАНИКО Антон Андреевич — а. л-нт 1902-ж. Ташкент к. да т. Торткул РЭК т. ш. 21. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ПУЛЯЕВ Павел Васильевич — к. э. 1907-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИШИМОВ Курбанбай — к. э 1912-ж. Конырат р-ны Куйбышев к-зы 2-а/с де т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

ПАЛУАНИЯЗОВ Рейимбай — к. э. 1926-ж. Шаббаз р-ны Ахунбабаев к-зы Шымам а/с де т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Ликбай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны 11а/с де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ПИРИМБЕТОВ Оракбай — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны 9-а/с де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ПУРХАНОВ Абат — к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-ны Кызыл байрак к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ПИРЖАНОВ Бекмухамбет — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Ханжап а/с. де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган