Книга памяти Каракалпакстана =С=

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница

8 страница

САРСЕНБАЕВ Отебай — к. э. 1921-ж. Молотов к-зында т. 1944-ж. Кегейли РЭК т. ш.

САПАРНИЯЗОВ Отесин — к. э. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Кощан — к. э. 1917-ж. Алгабас к-зы Ленинабад а/с де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4 02. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов узл. Клин р-ны Тимочев а. да жерленген

САПАРОВ Отмаганбет — к. э. 1916-ж. Шымбай к. сы МТС та т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невельск р. ны Степанове а- да жерленген

САРЫЕВ Тажи — к. э. 1907-ж. Кегейли р-нда т. 12. 04. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

САРЫЕВ Калимбет — к. э. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАЕВ Рейимбай — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

САЙЫТОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Осипово а. да жерленген

САБИРОВ Кадир — к. э. 1924-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 6. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

САМАНДАРОВ Бекимбет — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. 2943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чисто а- да жерленген

САБУРОВ Салай — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

СЕРЕКЕЕВ Бекмурза — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТИМОВ Отемурат — к. э. 1910-ж. Шымбай к. Заводская кошеси 48-жайда т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТИМОВ Сапаш — к. э. 1920-ж. К. Маркс к-зда т. Торткул РЭК т. ш.

СЕЙТКАМАЛОВ Темирбек — к. а- 1923-ж. Тахтакопир р-ны 6-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТКАМАЛОВ Шыгырбай — к. э. Караезек РЭК т. ш.

СЕЙСИБЕНОВ Отепберген — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 24 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. ты Мгин р-да жерленген

СЕЙИТЛЕПЕСОВ Шукирилла — к. э. 1924-ж. Нокис к. -да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 2 05 44-ж. жаракаттан кайтыс болган

СЕТТИЕВ Куранбай — к. э. 1924-ж. т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

СЕРЕНБАЕВ Базарбай — к. э. 1923-ж. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 15. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Воробьевка а. да жерленген

СЕЙТНАЗИМОВ Алламберген — к. э. 1920-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САГЫЙБАЕВ Кулыбай — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЙСЕНОВ Орынбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕИТИМБЕКОВ Оразбай — к. э. Караозек р-ны Ленин к-з да т. Караозек РЭК т. ш. 28. 05. 44-ж. сауашта курбан болган душпан аймагында калган

СЕРЖАНОВ Артык — к. э. 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТЕКОВ Толеп — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Файзулла — к. э. 15. 32. 42-ж. сауашта курбан болган

СЕЙТЖАНОВ Отеген — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 18. 43-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Емберген — к. э. 1925-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТНИЯЗОВ Мурзамурат — к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙТМУРАТОВ Жумагелди к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Жумамурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТНАЗАРОВ Толебай — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

СЫРМАНОВ Калман — к. э. 1944-ж. Шымбай р-ны Кызыласкер к-зда т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЫРЫКБАЕВ Аселбек — к. э. 1916-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 44-ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. да жерленген

СЫБАЕВ Есир — с-нт 1920-ж. Тахтакопир р-ны К. Маркс к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 21. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литванын Паневеж р-ны Рагува койымшылыгына жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Матни — к. э. 1922-ж. Нокис к. -да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 28. 07. 43-ж. сауашта курбан болган

СЫЧЕВ Гаврил Федорович — к. э. 1909-ж. Кыпшак р. да т. 8. 08. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Комарнов р-да жерленген

САРЫЙЕВ Омирбек — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде ауырыудан кайтыс болган Самарканд к. сы койымшылыгына жерленген

СЫСОЕВ Михаил Ал. — к. э. 1906-ж. Тамбов уэл. да т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943ж. февральда дерексиз жок болган

СЫНАЕВ Есим — к. э. 1922-л- Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЫБАЕВ Касым — к. э. 1904-ж. Тахтакопир р. да т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 4. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. ты Бенево а- да жерленген

СЫСАК Иван Иванович — к. э. Львов к- да т. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

СЫГАНОВ Абат — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш. 26. 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Познань к. да жерленген

СЫПАШЕВ Айтбай — к. э. Шаббаз р. нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Ясногорка а- да жерленген

СЫРЫМБЕТОВ Бекбосын — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫПНАЗАРОВ Даулет — к. э. 1911-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Красноборка а. да жерленген

СЫРЫМБЕТОВ Кайпан — к. э. 1924-ж. 1-май а/с де т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЫРЫМБАЕВ Абдикарим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЫДЫКОВ Насырулла — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛМАНОВ Каймолда — к. э. 1914-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

СУЙИНБАЕВ Жумагалий — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

СУЙИНДИКОВ Сейтан — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Садулла — к. э. 1917-ж. Нокис к. -да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 16. 08. 42-ж. сауашта курбан болган

СУСИРОВ Жубаткан — к. э. 1920-ж. Караозек р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово а. да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Кудайберген — к. э. 1922-ж. Конырат р-ны 8 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 13. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Куньеваха а- да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Кайпан — к. э. 1913-ж. Кут а/с де т. Нокис КЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Ерашбай — к. э. 1906-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 20. 01. 44 к. сауашта курбан болган Калинин уэл. Перевосики а. да жерленген

СУЛЕЙМАИОВ Отеген — к. э. 1913-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАМУРАТОВ Нуратдин — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Сабыр — к. э. 1919ж. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Торебай — к. э. Мангыт р-ны Калинин к-з. да т. 21. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Даулетбай Нурыллаевич — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны Тельман к-з-да т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Атамурат — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Ворошилов к/з да т. 18- 16. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Исмайыл — к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Коммунист а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-ны Череулино а. да жерленген

СУЛТАНОВ Сейитназар — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Варшава уэл. да жерленген

СУХОВ Федор Артемович — к. э. 1917-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Слабузия к. — да жерленген

СУЛТАНОВ Мууса — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Сувалнов губ. Покамша а. нан 150 м кублада жерленген

СУМЯНКИН Иван Федорович — к. э. 1917-ж. Торткул к- да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

СУГИРБАЕВ Жамал — к. э. 1917-ж. Торткул р-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 2ч 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

СУЛТАНОВ Сабыр — а. с-нт 1918-ж. Кыпшак р-нда т. 4. 05. 43-ж. Амударья РЭК т. ш. 2. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Винница уэл. Казатин р-ны Янишколь а. да жерленген

СУТЛИБАЕВ Турдыбай — к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны Кызыл Эскер а-де т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СУПОНОВ Жийенбай — к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Пахтаабад а/с де т. 12. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 30. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колпин р-ны Чляхов а- да жерленген

СУЛТАНОВ Шермат — к. э. 1918-ж. Шымбай р-ны 10 а/с де т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Макарово а- да жерленген

СУЛТАНОВ Калмурат — к. э. 1905-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Гортово а. да жерленген

СУЛТАНОВ Отемурат — к. э. 1919-ж. Камысарык а/с Тазакурал к-зда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Крымнын Полокони а-да жерленген

СУЛТАНОВ Таниберген — к. э. 1918-ж. Алгабас а/с де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Моховое а- да жерленген

СУЛТАНОВ Оразбай — к. э. 1915-ж. Камысарык 4 а/с Сталин к-зда т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СУЛЕЙМЕНОВ Сарсенбай — к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны Урге а. да т. 20. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Сабыр — к. э. 1922-ж. Торткул р-н- да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 3. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавиянын Степановка а- да жерленген

СУЛТАНБЕКОВ Палуанияз — к. э. 1909-ж. Андреев к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Маловисков р-ны В. Виска а. да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Муптулла — к. э. 1917-ж. Караозек р-ны Сталин к-зында т. 11. 09. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Черкес уэл. Корсунь-Шевченко р-ны Хильки а- да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Торенияз — к. э. 1913-ж. К. Маркс к-зда т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 30. 03 45-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Жумабай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Глухово а. да жерленген

СУНДЕТОВ Толыбай — к. э. 1925-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. июньде Шаббаз РЭК т. ш.

СУЛТАМУРАТОВ Сададин — к. э. 1924-ж. Коммунизм к-зда т. 1943-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

СУМПАХОВ Нызаматдийн — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш. 13. 03. 43-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Ашир — к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 9. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сускова а- да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Осербай — к. э. 1911-ж. Нокис к. — да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Отебай — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 15 03. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германияда жерленген

СУПРУНОВ Александр — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 7. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

СУСЕЕВ Тилеген — к. э. 1914-ж. Мойнак р-нда т. 01. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 15. 08. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Торткул к. — да жерленген

СУШКИН Петр Макарович — к. э. 1922-ж. Мойнак п. нда т. 17. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 5. 12 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

СУШКО Федор Васильевич — к э. 1924-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Биевха а- да жерленген

СУХАНБЕРДИЕВ Мамет — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 28 08. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Сев к. сы тууысканлар мазарына жерленген

СУЛТАНОВ Жамал — к. э. 1920-ж. Конырат р-ны Социлизм к-зда т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 20. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Рахнево а. да жерленген

СУЛТАНОВ Бабахан — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1. 01. 42-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Аннеки а-да жерленген

СУЛТАНОВ Айтмурат — к. э. Конырат р-нда т. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген

СУШЯКОВ Бийсенбай — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

СУШКОВ Федор Васильевич — к. э. 1925-ж. Кубань к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Азим — к. э. 1923 –-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. ты Ворошилово а. да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Калмурат — с-нт 1911-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 18. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Алексеевка а- да жерленген

СУЛТАНОВ Кудеш — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-н да т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАМУРАТОВ Исметулла — к. э. 1909-ж. Караозек р-ны Сталин к-з. да т. 5. 06. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 25. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротин р-ны Муражитя а. да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Отебай — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. июньде Нокис КЭК т. ш. 3. 05. 43-ж. ауырыудан кайтыс болган Калинин уэл. Осташков к. сы 13 мазарга жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Аяп — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 9. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Зийуатдин — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Кызылбайрак к-з. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде сауашта курбан болган Германиянын Луйсдорф пос. да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Абдинайым  — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Андреев к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде сауашта курбан болган Маровичнын ВелТостерад а. да жерленген

СУЛТАНБЕКОВ Мамбет — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Тельман к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде сауашта курбан болган Берлиннин. Гроса-Глинико а. да жерленген

СУЛТАНОВ Дауке — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-ны Мийуалы к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭКт. ш. 1943-ж. январьда сауашта курбан болган Ленинград уэл. Карновка а. да жерленген

СУЛТАНОВ Сейитбай — к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Торткул а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин к. сы Никеле-Мальцев мазарына жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Мамбет — к. э. 1913-ж. Ленин к-зда т. 1942-ж. июньде Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Курганда жерленген

СУБАЛАХОВ Балман — к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жокг болган

СУЛЕЙМАНОВ Омар — к. э. 1907-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Кошым — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Дошым — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУКМАНОВ Магзан — к. э. 1916-ж. Мойнак р-да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Абдиганний — к. э. 1921-ж. Нокис к- да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 15. 42-ж. сауашта курбан болган

СУЛЕЙМАНОВ Отебай — к. э. 1917-ж. Шоманай р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Азат — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-н. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ М. — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1939-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Ережеп — к. э. 1918-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

СУЛТАМУРАТОВ Ережеп — к. э. 1924-ж. Ленин болиминде т. 1943-ж. Нэкис КЭК т. ш.

СУЛЯГИН Степан Васильевич — к. э. 1914-ж. Куйбышев уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 1946-ж. дерексиз жок болган

СУНТИНБАЕВ Ашир — к. э. 1922-ж. Торткул р-н да т. Торткул РЭК т. ш. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Салтов ст. да жерленген

СУЛТАНОВ Жумат — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 29. 07. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

СУЛТАНОВ Шер — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 23. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Могилев уэл. Хотище а. да жерленген

СУГИРОВ Акпанбет — к. э. 1903-ж. Тахтакопир р. да т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Кулмурат — к. э. 1924-ж. Шымбай р-аы Азат а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 24. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчин р-нда жерленген

СУЛТАНОВ Жумсары — к. э. 1914-ж. Шымбай р-нд-а т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городишан р-нда жерленген

СУЛТАНОВ Жолдас — к. э. 1919-ж. Азат а/с. Социализм к-з. да т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

СУМПАЕВ Нызаматдин — к. э. 1915-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 21. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. 5 км кублада жерленген

СУЛТАНБАЕВ Кыдырбай — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 2. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Покровское а. да жерленген

СУЛТАНОВ Сабыр — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 14. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Руссекаи а- да жерленген

СУПБАЕВ Толеген — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 1942 — к. Конырат РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Николаев р-нда жерленген

СУЛТАНОВ Календер — к. э. 1915-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 30. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Волосово а-да жерленген

СУЛТАНОВ Искендер — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РУК т. ш. 13. 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Омск к. -да жерленген

СУЛТАНОВ Отелбай — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 13. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Итратау р-нда жерленген

СУЛТАНОВ Бабажан — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 7. 05. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Рейипназар — к. э. 1908-ж. Мойнак р-нда т. 13. 06. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 4. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Алтабай — к. э. 1919-ж. т. 7. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Мары АССРы Звенигор р-ны Шигаков мазарына жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Жалгасбай — а. с-нт 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 05. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Шебегин р-ны Марьино р-нда жерленген

СУРАЛИЙЕВ Жугинис — к. с-нт 1915-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 13. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Новосиль р-ны Дишня разъездинде жерленген

СУЛТАНОВ Отенияз — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрьде дерексиз жощ болган

СУГИРИМБЕТОВ Карамырза — к. э. 1922-ж. т. Караозек. РЭК т. ш.

СУЛЕЙМАНОВ Нагмет — к. э. 1921-ж. Каравзск р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 19. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

СУКАНБЕРДИЕВ Якыпбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУЙИНДИКОВ Орман — к. э. 1910-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СУЛТАМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1913-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СУГИРИМБЕТОВ Калмырза — к. э. 1912-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СУЛТАМУРАТОВ Бектурган — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУЛТАМУРАТОВ Есболган — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУМБЕТОВ Амин — к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 17. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сосково а-да жерленген

СУЙИНДИКОВ Узакбай — к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 20. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Власовка р-нда жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Абдимурат — к. э. 1920-ж. Мойнак р-н 4-а/с де т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Кошкар — к. с-нт 1925-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. га. 3. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Ивановкино а-да жерленген

СУЛТАНОВ Мууса — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. -ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Сувалк губ. Покоиша а-нан 150 м кублада жерленген

СУЛТАНОВ Рузмет — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Плекшиха а-да жерленген

СУЛТАНОВ Хаким — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Заборье а-да жерленген

СУЛТАНОВ Толеген — к. э. 1916-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СУЛЕУОВ Абдир — к. э. 1905. -ж. Нокис а/с де т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

СУББОТИН И. Ф. — к. э. 1924-ж. Пенза к. -да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. февральда дерексиз жок болган

СУЛТАМУРАТОВ Акмур — к. э. 1923-ж. Халкабад р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУГУРОВ Бегалы — к. э. 1910-ж. Нокис к. -да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

СУМКИН Семен Федорович — к. э. 1923-ж. Караозек р-лда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 27. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

СУСЕЙИНОВ Узакбай — к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 18. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Костырка хут. да жерленген

СУЛТАНОВ Сабыр — к. э. 1910-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 14. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Куйбышев р-ны Русское а-да жерленген

СУЛТАНОВ Бабанияз – к. э. 1919-ж. Нокис к. -да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 8. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Вильно к. Буртишки а-да жерленген

СУЛТАНОВ Алламурат — к. э. 1909-ж. Бахытлы а/с де т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 4. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинградда № 12 мазарга жерленге

СУЛТАНОВ Айтбай — к. э. 1921-ж. Камысарык а/с Интернационал к-зда т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 30. 11. 42 -ж. жаракаттан кайтыс болган Орджоникидзе к. -сы Ардон к-да жерленген

СУЛТАНИЯЗОВ Шакир — к. э. 1919-ж. Камысарык а/с Интернационал к-зда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Духов р-ны Жуков а-да жерленген

СУЛТАНБЕКОВ Ережеп — к. э. 1921-ж. Караозек р-нда т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАМУРАТОВ Шыныбек — к. э. 1924-ж. Шымбай к-да М. Горький кошеси 53-жайда т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАМУРАТОВ Турганбай — к. э. 1918-ж. 10 а/с. Сталин к-з да т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 7. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Затоиск хут.да жерленген

СУГИРОВ Худайберген — к. э. 1912-ж. Кегейли р-нда т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

СУЙИНОВ Таган — к. э. 1912-ж. Сарайкол а-да т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Нызаматдийн — к. э. 1915-ж. Хожели к. -да т. Хожели РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Нызаматдийин — к. э. 1915-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. апрельде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Атамурат — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Шумилин р-ны Язвино а-да жерленген

СУЙИНДИКОВ Камал — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Соболева хут. да жерленген

СУЛТАНОВ Ешмурат — к. э. 1920-ж. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Оразымбет — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. июльде сауашта курбан болган Калинин уэл. Пужгород р-ны Новый Путь а-да жерленген

СУЛТАНБЕКОВ Палуанияз — к. э. 1909-ж. Тахтакопир р-ны Андреев к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Кировоград уэл. Ленин хут. да жерленген

СУЛТАНОВ Хажибай — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Ленин к-зда т. 28 03. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Элмурат — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 5. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛЕЙМАНОВ Тажи — к. э. 1923-ж. Амударья р-нда т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 26. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Водичко а-да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Садык — к. э. 1921-ж. Шымбай к/сы Нариманов кошеси 7-жайда т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Кутым — к. э. 1924-ж. Шымбай р-ны Стаханов к-зда т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сирогин р-ны Лух а-да жерленген

СУРГАЛИЙЕВ Бекмурат — к. э. 1926-ж. Мойнак а/с де т. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Календер — к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. 14. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

СУЛТАНОВ Ильяс — с-нт 1912-ж. Торткул к. -да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Орехово а-да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Кудайберген — к. э. 1917-ж. 8-а/с-де т. 42-ж. Конырат РЭК т. ш.

СУЛЕЙОВ Тажибай — к. э. Накис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 29. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Урдом а-да жерленген

СУГИРАЛИЙЕВ Жугинис — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СУГИРОВ Ауезбай — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

СУГИРОВ Зейнулла — к. э. Конырат т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Ешмурат — к. э. 1915-ж. Конырат р-ны Чапаев к-зда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Юсуп — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

СУЙИНОВ Нарбаба  — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 22. 08. 42-ж. Акулинкно а-да дерексиз жок болган

СУЛЕНБАЕВ Турымбай — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Спас-Демин р-ны Вава а-да жерленген

СУЛТАНОВ Сабыр — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Димитров р-ны Яскогород а-да жерленген

СУЛТАНОВ Салай — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Подубия а-да туысканлар мазарына жерленген

СУЙИНОВ Матжума — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 20 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Губарев а-да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Мамбет — к. э. 1913-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев а-да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Тенел — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Яс уез-де жерленген

СУЙИНДИКОВ Турмаганбет — к. э. 1908-ж. Шымбай р-ны Пахтаабад а/с де т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУРИМБЕТОВ Имамбет — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 7. 01. 41-ж. дерексиз жок болган

СУЙИНДИКОВ Орман — к. э. 1903-ж. Мойнак р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЙИНДИКОВ Турмаганбет — к. э. 1908-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛЕЙМАНОВ Калмурат — к. э. 1923-ж. Шымбай к-сы Нариманов кошесинде т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Атабай — к. э. 1921-ж. Караозек р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУСБЕРДИНОВ Дарибай — к. э. 1924-ж. Караозек р-ны Сталин кошеси 60-жайда т. Караозек РЭК т. ш. 5. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Белгород к. -да жерленген

СУНДЕТОВ Адай — к. э. 1920 -ж. Конырат р-ны 3-а/с де т. 15 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 11. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Австралияда жерленген

СУЛТАНОВ Ауэзберген — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 9. 06. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 24. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Н. Григорьевка а-да жерленген

СУЛТАНОВ Ашыл — к. э. 1917-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Шарип — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Илатбай — к. э. Кыпшак РЭК т. ш. 7. 04. 44-ж. ауырыудан кайтыс болган

СУЛТАНОВ Есемурат — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны 5-а/с КИМ к-зда т. Кыпшак РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Торебай — к. э. 1914-ж. т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 12. 43-ж. сауашта курбан болган

СУТАРИХИН Анатолий Федорович — л-нт 1922-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 30. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Вильно к. -сы Антоколь эскерий мазарына жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Есбосын — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУЛЕЙМАНОВ Отеген — к. э. 1914-ж. Хожели р-ны 10 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 38. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Ражап — к — с-нт 1924-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-ны Васильево а-нан 500 м арка-батыста жерленген

СУЛТАНОВ Мажит — к. э. 1921-ж. Ленин к-зда т. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Ибрайым — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 07. 14-ж. сауашта курбан болган Лбен губ-сы Березовка а-да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Отепбай — к. э. 1923-ж. Нокис р-нда т. Нокис КЭК т. ш.

СУЛЕЙМАНОВ Тажи — к. с-нт 1923-ж. Амударья госпараходствосында т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 26. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Золочен п-ны Викнено а-да жерленген

СУГИРБАЕВ Балгазы — к. э. 1905-ж. Актобе к/да т. Нокис КЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

СУРЖИКОВ Василий Андреевич — к. э. 1910-ж. Ишим а-да т. Нокис КЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

СУХАРЕВ Владимир Иванович — к. э. 1905-ж. Нокис к. -да т. Нокис КЭК т. ш. 3. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Чечен-Ингуш АССРы Кскем а-да жерленген

СУЛТАНОВ Бердимурат — к. э. 1918-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Танирберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Касаматдийин — к. э. 1905-ж. Хожели к. -да т. Хожели РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Ауэзмурат — к. э. 1925-ж. Конырат р нда т. Конырат РЭК т. ш. 5. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Жуманепес — к. э. 1924-ж. Торткул р-да Торткул РЭК т. ш. 26. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

СУЛЕЙМАНОВ Алибай — к. с-нт 1919-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 15. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Филиппово а-да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Кабылбек — к. э. 1915-ж. Шымбай к.сы М. Горький кошесинде т. 8. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Жуманазар — к. э. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 10. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Шуи а-да жерленген

СУБКАНКУЛОВ Равхат — ефр. 1924-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Гомель уэл. Городец а-да жерленген

СУЛТАНОВ Емберген — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 17. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

СУХАНОВ Талип — к. э. 1914 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Кошкар — с-нт 1925-ж. Хожели р-ны Нариманов к-зда т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш. 3. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Крынков а-да жерленген

СУЛТАНОВ Сапарбай — к. э. 1920-ж. Конырат р-ны 1-май к-зда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 16. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков у. эл. Гориц а/с. Мякотино а-да жерленген

СУЛТАНОВ Жуманазар — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Улянов р-ны Измайлово а-да жерленген

СУУАНОВ Раман — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Паниров р-ны Степ а-да жерленген

СУЛТАНОВ Кошым — к. э. 1924-ж. Нокис к. -да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Каджан — к. э. 1923-ж. Нокис к. -да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Саймурат — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 6. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Крутой Лог а-да жерленген

СУУАНОВ Бабажан — к. э. 1918-ж. т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. сауашта курбан болган

СУУБАНОВ Машарип — к. э. 1916-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Исмайыл — з. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинии уэл. Черуха ада жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Ешмурат — к. э. 1921-ж. Конырат р-ны 5-а/с Кызылкуш к-зда т. Конырат РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Исмайыл — к. э. 1911-ж. Коммунист а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

СУЛЕЙМАНОВ Адишан — к. э. 1921-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Матжан — к. э. 1918 -ж. Торткул РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Сабыр — к. э. 1922-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Сейитназар — к. э. 1914-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

СУЛТАНИЯЗОВ Бодык — к. э. 1921-ж. Ленин к-зда т. Шымбай РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Якшым — к. с-нт 1909-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 13. 02. 44-ж. Киев уэл. да дерексиз жок болган

СУФМЯНОВ Асхан — к. э. 1923-ж. Башкуртстан АССРы Аксаново ст. да т. Хожели РЭК т. ш. 23 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгин р-ны Тортолово а-да жерленген

СУГИРНИЯЗОВ Матис — к. э. 1923-ж. Кегейли р-ны Каганович к-зда т. Кегейли РЭК т. ш. 31. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Демидов Скугарево а-да жерленген

СУЙИНИШБЕКОВ Карабай — ефр. 1910-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

СУЙИНБЕТОВ Турдыбай — к. э. 1921-ж. М- Горький к-зда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 14. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Зуево а-да жерленген

СУЛАЙМАНОВ Кууат — к. э. 1925-ж. Бахытлы а/с. Димитров к-зда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СУЛАЙМАНОВ Сарсен — к. э. 1924-ж. Шымбай р-ны Алгабас к-зда т. 3. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Тикиня а-да жерленген

СУЙИНБЕКОВ Жалий — к. э. 1893-ж. Казахстанда т. 1942-ж. Неиис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЙИНОВ Алламурат — к. э. 1921-ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Камал — к. э. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Капитановка а-да жерленген

СУЛТАНОВ Садуакас — к. э. 1915-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 5. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а-да жерленген

СУЛТАНОВ Мухамбет — к. э. Кегейли р-ны 8-март к-зда т. Кегейли РЭК т. ш. 16. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ровно а-да жерленген

СУЛЕЙМАНОВ Торенияз — к. э. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУГИРБАЕВ Рахман — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУГИРБАЕВ Сулайман — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Курбан — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941 -ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАМУРАТОВ Калмурат — к. э. 1919-ж. Шымбай р-да т. 9. 04. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1941-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАМУРАТОВ Кадиримбет — к. э. 1921-ж. 1-май а/с Коммунист к-зда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Поликовичен а-да жерленген

СУЛТАНОВ Касым — к. э. 1923-ж. Шаббаз. р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Липка а-да жерленген

СУЛТАНОВ Сагым — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Поповка а-да жерленген

СУЛТАНОВ Алламберген — к. э. 1920-ж. Хожели к. -да т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 14. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

СУДОРОВ Абдирахман — к. э. 1924-ж. Хожели к. -да т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 13. 02. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Шентрунн а-да жерленген

СУЛТАНОВ Курбанбай — к. э. 1907-ж. Торткул к. -да т. Торткул РЭК т. гл. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Минаж — к. э. 1923-ж. Хожели к. -да т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 21. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Козденбе а-да жерленген

СУЙЕУБАЕВ Кууандык — к. э. 1910-ж. Хожели к. -да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 23. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчин р-ны 8-пас-да жерленген

СУЛТАНБЕКОВ Якшымурат — — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Комсомол а-да жерленген

СУЛТАНОВ Аллаяр — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Ворошилов шахтасынын 3-шыгыс тарепинде 2-катарга жерленген

СУБАЧЕВ Михаил Павлович — к. э. 1922-ж. Мойяак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Лиховки а-да тууысканлар мазарына жерленген

СУДОВНИЧИЙ Николай Владимирович — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 7. 08. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 19. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

СУЙИНДИКОВ Орман — к. э. 1907-ж. Мойнак р-нда т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Суухан — к. с-нт 1909 -ж. Шымбай р-ны Тазакурал пос-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Изюмин р-нда жерленген

СУЛТАНОВ Сапарбай — к. э. 1909-ж. Бахытлы а/с. Андреев к-зда т. 3. 10. 39-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Сайыт — к. э. 1921-ж. Бахытлы а/с. Ленин к-зда т. 2. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Отен — к. э. 1921-ж. 10-а/с Кызылэскер к-зда т. 3. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Топилная а-да жерленген

СУЛТАНОВ Асан — к. э. 1919 -ж. Нокис к. -да т. Нокис КЭК т. ш. 3. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Трегубов а-да жерленген

СУХАНОВ Турганбай — к. э. 1918-ж. Нокис к. -да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 7. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Куден — к. э. 1907-ж. Конырат р-нда т. 9. 06. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

СУЛТАНОВ Сапарбай — к. э. 1920-ж. Конырат р-ны 1-май к-зда т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 16. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Екимов а-да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Ережеп — к. с-нт 1908-ж. Нокис к. -да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. да жерленген

СУЛТИКОВ Кобейсин — к. э. 1914-ж. Нокис к. -да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 31. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. да жерленген

СУЙИНОВ Малик — к. э. 1922-ж. Хожели к. -да т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 21. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. ты Катериново а-да жерленген

СУГИРБАЕВ Сагыйла — к. э. 8-а/с. К- Маркс к-зда т. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 12. 42-ж. сауашта курбан болган

СУЛАЙМАНОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. 2-а/с. Киров к-зда т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 26. 09. 43-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Ашир — к. э. 1920-ж. 7-а/с. Тельман к/з да т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Даулет — к. э. 1912-ж. 6-а/с Энгельс к-зда т. 9. 05. 44-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 5. 09. 44-ж. сауашта курбан болган

СУЛТАНОВ Абдиганий — к. э. 1922-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 5. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. В. Лук р-ны Бенево а-да жерленген

СУГИРОВ Абдирахман — к. э. 1925-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

СУЛТАНБЕКОВ Якшымурат — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Комсомолец а-да жерленген

СУЛТАНОВ Копжурсин — к. э. 1916-ж. Мойнак р-ны 5-а/с. де т. 1941-ж. декабрьде Мойнак РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Айтжан — к. э. 1913-ж. Хожели р-ны Нариманов к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 17. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Блохи а-да жерленген

СУАЗАХОВ Вандишураи — к. э. 1906-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 06. 42-ж. Красная Поляна р-нда дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Есжан — к. э. 1917-ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Дадже — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

СУРОВЦЕВ Петр Сергеевич — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 5. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Полец р-нда жерленген

СУЛТАНГАЛИЙЕВ Юсупжан — к. э. 1921-ж. Нокис к. -да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 10. 43-ж. Кировоград уэл. Новая Прагада дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Искендер — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Тельман к-зда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 7. 13. 45-ж. сауашта курбан болган Омск к. -да жерленген

СУЛТАНОВ Таумурат — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 26. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Осовни а-да жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Жанабай — к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Сейтбай — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 15 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Павлово а-да жерленген

СУЛТАНОВ Жапак — к. э. 1916-ж. Ленинабад а/с. Алгабас к-зда т. 18. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Шымбай РЭК т. ш. 4. 10. 42-Орлов уэл. Ливии р-ны Каменов а-да жерленген

СУЛТАНОВ Аманбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 10. 42-ж. сауашта курбан болган

СУЛЕЙМАНОВ Жалгасбай — к. э. 1919-ж. Нокис к/да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 05. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Марьино а-да жерленген

СУЛТАНОВ Абдулла — к. э. 1909-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Кувшиново а-нан 100 м кубла батыста жерленген

СУЛТАНОВ Жаббар — к. э. 1921-ж. 1-май а/с. Большевик к-зда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полесья уэл. Норовлян р-ны Кустовица а-да жерленген

СУЛТАНОВ Жолсары — к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны МТС кошеси 50-жайда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городищев р-нда жерленген

СУЛТАНОВ Даулетбай — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. 16. 04. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

СУРАНОВ Узакбай — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 3. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Эстониянын Мало Лур р-нда жерленген

СУЛТАМУРАТОВ Мамбет — к. э. 1920-ж. Ленин к-зда т. Шымбай РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Каллибек — к. э. 1919-ж. т. Шымбай РЭК т. ш.

СУХРАМБЕТОВ Отебай — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 23. 03. 44-ж. Ровно уэл. да дерексиз жок болган

СУЛЕЙМАНОВ Сарыбай — к. э. 1923-ж. КИМ к-зда т. Шымбай РЭК т. ш.

СУЛЕЙМАНОВ Мухан — к. э. 1914-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Каменка а-да жерленген

СУЛТАНОВ Шамурат — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

СУУЕНОВ Маркабай — к. э. 1924-ж. Нокис к. -нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

СУНДЕТБАЕВ Саха — к. э. 1914-ж. Нокис к. -да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Подольск уэл. Береженка Каменец а-да жерленген

СУЛТАНОВ Календер — к. э. 1915-ж. 9-а/с де т. РЭК т. ш.

СУЛТАНОВ Отенияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СУЛЕЙМАНОВ Шамшет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАЕВ Юлдаш – к. э. 1924-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т.

САТТИЕВ Мамат — к. э. 1920-ж. Торткул РЭК т. ш.

САПАЕВ Орын — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

САМАНДАРОВ Сабур — к. э. 1918-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

САМАНОВ Хаким — к. э. 1922-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

САРДАРОВ Жумабай — к. э. 1920-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Белоруссиянын Гробище а-на жерленген

САЙДОВ Оразымбет — к. э. 1916-ж. т. Амударья р-нда т. 25. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Белоруссияга жерленген

САРСЕНБАЕВ Жолдас — к. э. Хожели РЭК т. ш. 11. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Латвия ССР ына жерленген

САК Израиль Эльевич — к. э. 1916-ж. Бобруйск к. -да т. Торткул РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

САТКУЛОВ Рейимбай — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Фрунзе к-зы Кулибшад а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Венгриянын Шахи к. -дагы орайлык мазарга жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Абдимурат — — к. э. 1923-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТИМБЕТОВ Кыдырнияз — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТИМБЕТОВ Калбай — к. э. 1912-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙМАНОВ Ерек — к. э. 1923-ж. Шоманай р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

САЙЖАНОВ Ерназар — к. э. 1918-ж. Шоманай р-нда т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш.

САТРАТОВ Хайт (Кайып) — к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны М. Горький к-зы Пахтаабад а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

САБИТОВ Сарыбай — к. э. 1923-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Серикбай — к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Рейимбай — к. э. 1914-ж. ККАССР да т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Тула уэл. Желовичи а-на жерленген

САЙТОВ Мырза — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссиянын Варнен а-на жерленген

САПАРБАЕВ Ниязмет — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Буг к. -нын кубла тарепине жерленген