Книга памяти Каракалпакстана =С=3

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница

8 страница

СЕЙТНАЗАРОВ Бахый — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-ны Молотов к. зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. июньде сауашта курбан болган Житомир уэл. Радом р-ны Роковики а. на жерленген

САБИРОВ Атажан — к. э. 1923-ж. Куйбышев р-да т. 18. 06 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 24 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САТУЛЛАЕВ Мустафа — к. э. 1911-ж. Конырат р-да т. 14 09. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

САДЫКОВ Хажбай — к. э. 1924-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 31. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Оренбург уэл. Колубанка ст. ЭГ №3319 жерленген

САПАРОВ Шарибай — к. э. 1924-ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 10. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

САРБАСОВ Нургалый — к. э. 1925-ж. Мойнак к. — да т. 15. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

САРЫБАЕВ Калбай — к. э. 1916-ж. Мойнак р-ны 3 а/с де т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Преображенск мазарына жерленген

САРКЫТБАЕВ Турганбай — к. э. 1922-ж. Мойнак к. да т. 17. 05. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 11. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Александровск а. на жерленген

САТЫБАЕВ Кумык — к. с-нт 1915-ж. Мойнак к. да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 08. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Грыпт р-на жерленген

САХНОВ Иван Иванович — к. с-нт 1919-ж. Астрахань к. да т. 01. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 20. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. да жерленген

САНЖИКАРАЕВ Мога Санкуневич — к. э. 1919-ж. Мойнак р-да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Жаксылык — к. э. 1919-ж. Мойнак р-ны 10 а/с де т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Бекмурат — к. э. 1919-ж. Мойнак р-да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ташкент к. нын эскерий мазарына жерленген

САПАРОВ Садык — к. э. 1917 -ж. Мойнак р-ны 8 а/с де т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САПАРАДИНОВ Пахратдин — к. э. 1918-ж. Мойнак р-ны 10 а/с де т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САБУРОВ Кудайберген — к. э. 1916-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Сабырбай — к. а 1912-ж. Тахтакопир р-ны Озбекстан к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Николаев уэл. Высокопольск р-на жерленген

САТЫБАЛДИЕВ Алламжар — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Литва уэл. Ролковиддов к. да жерленген

САЕКЕЕВ Отешбай — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны Андреев к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Шкловск р-ны Говорики а. на жерленген

САДЫКОВ Бейко — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны Тельман к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. январьда сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-ны Комсомолец а. на жерленген

САДЫКОВ Камысбай — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Марксизм к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. мартта сауашта курбан болган Калинин уэл. Пушкин р-ны Вечи а. на жерленген

САТУЛЛАЕВ Туя — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Топляня хут. да жерленген

САИМОВ Аташ — к. э. 1925-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САЙЫМОВ Иен — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

САПАРОВ Балтабай — к. э. 1914-ж. Шымбай к. да т. 02. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРОВ Бабаш — к. э. 1916-ж. Коммунист к-зы 1 май а/еде т. 17. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 26. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Рожичинск р-ны Тополино а-на жерленген

САПАРОВ Айтмурат — к. э. 1909-ж. Орджоникидзе к-зы 1-май а/с де т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Турсынбай — к. э. 1917-ж. Шымбай р-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРОВ Аллияр — к. э. 1912-ж. Бахытлы а/с Кызыл эскер к-зында т. 07. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Высокое а. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Торебай — к. э. 1908-ж. Интернациональ к-зы Камысарык а/с де т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Саат — к. э. 1923-ж. Сталин к-зы Камысарык а/с де т. 06. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинск р-нына жерленген

САПАРОВ Аскар — к. э. 1923-ж. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 30. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Митавск р-ны Бибий а. на жерленген

САДУЛЛАЕВ Рейим — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Люблин губерниясы Стурпица а. на жерленген

САДЫКБАЕВ Каллибек — к. э. 1927-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САБУРОВ Каландар — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зубцов- р-ны Новоселево а. на жерленген

САПАРОВ Искендер — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Целунов а-на жерленген

САБУРОВ Ибадулла — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САБУРОВ Кутлымурат — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Рицкеристур мазарына жерленген

САПАРОВ Ауэз — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Звони хут. да жерленген

САХИЕВ Балжан — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Якуб — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

САКИПКЕРЕВ Жаниш — к. э. 1912-ж. Актобе к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САРЫБАЕВ Торехожа — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 1941-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САДЫКОВ Сабыр — к. э. 1922-ж. Нокисте т. 1941-ж. Нокис РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

САГАТОВ Гайбулла — к. э. 1915-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

САЛАМАТОВ Кашкинет — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САРМИН Н. М. — 1911-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

САРИЕВ Татанбай — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САБУРОВ Казак — к. э. 1916 -ж. Кыпшак р-нда т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 26 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зубарево а. на жерленген

САБУРОВ Тажибай — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. 03 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

САДЫКОВ Жумамурат — л-нт 1922-ж. Мангыт р-ны т. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 25. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. тууысканлар мазарына жерленген

САДЫКОВ Жаббар — к. э. 1921-ж. Шымбай к. да т. 12. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Броды к. Забалотцы а. на жерленген

САЙТОВ Базарбай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 09. 04. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 30. 09. 41-ж. сауашта курбан болган Минск к-на жакын Масюковщина а. на жерленген

САПАРОВ Жумабай — к. э. 1923-ж. т. Шымбай р-ны Тельман к-зы Пахтаабад а/с де т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Кривой Рог к. мазарга жерленген

САРИКЕЕВ Узак — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-на жерленген

САДЫКОВ Жаббар — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Молотов к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Львов уэл. Бородск р-ны Бучни а. на жерленген

САДУАКАСОВ Абазы — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны Уркем 1 к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. сауаша курбан болган Винница уэл. Линец р-ны жерленген

САРТБАЕВ Серикбай — к. э. 1912-ж. Тахтакопир р-ны К. Маркс к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречестин р-ны Ломоносов а. на жерленген

САЙТОВ Рамбай — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны К. Маркс к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. майда сауашта курбан болган Харьков уэл. Балбабка а. на жерленген

САПАРОВ Бакберген — к. э. 1912-ж. Тахтакопир р-ны Мийуалы к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. январьда сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-ны Козлы а. на жерленген

САЙЗОВ Аллам — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны Тельман к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Шталупенск р-на жерленген

САЙДЕНБЕТОВ Райымбек — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны Маденият к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Баранович уэл. Зеленск р-ны Тулово а. на жерленген

САРЫЕВ Дослан — к. э. 1919-ж. Караозек р-ны К. Маркс к-зында т. 31. 01. 40-ж. Караозек РЭК т. ш. 05. 08. 41-ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Глинное а. на жерленген

САПАРБАЕВ Каражан — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонно а. на жерленген

САРИМАЕВ Пиримбет — к. э. 1914-ж. Конырат р-ны Пристаньда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонно а. на жерленген

САЙТЫМБЕТОВ Шарап — к. э. 1915-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 18 08 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Литва ССРы Сувальск уэл. Романишки а. на жерленген

САГИЕВ Мухан — к. э. 1909-ж. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 02. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Варшава ваеводствосы Нелицкая а. на жерленген

САЙТОВ Гажидык — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 03. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. на жерленген

САПАРОВ Нурлыбай — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 10. 43-ж. Кировоград уэл. да. дерексиз жок болган

САРШАЕВ Кенжали — к. э. 1896-ж. Конырат р-ны Рыбак к-зында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 24. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Тарнув к. на жерленген

САПАРБАЕВ Утила — к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 18. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Либавск у-де жерленген

САРСЕНБАЕВ Маден — к. э. Конырат р-да т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Чехославакиянын Краснополье а- на жерленген

САПАРОВ Шукирилла — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Доич Лесса к. — на жерленген

САЙЫДОВ Сагындык — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. сауашта курбан болган Канцичск воеводствосы Ремкау а- на жерленген

САФАНОВ Александр Дмитревич-ефр. 1925-ж. Нокис к. т. 1942 –-ж. Нокис КЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Арвяница а- на жерленген

САРМИН Евок Савельевич — к. с-нт 1909-ж. Нокис к. — да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Потапово а. на жерленген

САМСОНОВ Иван Лавреньтиевич — к. с-нт. 1909-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Игумно а- на жерленген

САПАРОВ Оракбай — к. э. 1924-ж. Хожели р-ны Комсомол к-зында т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 23. 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Ливенск р-ны Монагарово а- нын тууысканлар мазарына жерленген

САРСЕНБАЕВ Асан — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРСЕНОВ Абылай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Тажетдин — к. э. Нокис КЭК т. ш.

САРЫЕВ К. — к. э. 1921-ж. т. Нокис РЭК т. ш.

САПАРОВ Жаксымурат — к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Жадигер — к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш.

САПАРОВ Кудайберген — к. э. 1925-ж. т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш.

САГЫНДЫКОВ Газы — к. э. 1913-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

САПАРНИЯЗОВ Отесин — к. э. Кегейли РЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Отебай — к. э. 1921-ж. Молотов к-зында т. 1944-ж. Кегейли РЭК т. ш.

САПАРОВ Абдиразак — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш.

САДИРЕКОВ Акимнияз — к. э. 1913-ж. Туркменистан ССР ында т. 1944-ж. Нокис КЭК т. ш.

САРЫЕВ Кудайберген — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

САТЫБАЛДИЕВ Тилеумурат — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

САПАРБАЕВ Отеш — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

САПАРОВ Камал — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 01. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

САТЫБАЛДИЕВ Оразбай — к. э. 1925-ж. Конырат к. да т. Конырат РЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Маден — к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш.

САДЫКОВ Айтбай — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 1941 -ж. Конырат РЭК т. ш.

САПАРБАЕВ Елиубай — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Коммунизм к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Аяп — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

САЙТОВ Сарсенбай — с-нт 1919-ж. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 27. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Киров хут. жерленген

САПАРНИЯЗОВ Даулет — к. э. Конырат РЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Бийсенбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-дерексиз жок болган

САПАРОВ Тилеумурат — к. э. 1914-ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 3. 02. 43-ж. сауашта курбан болган

САРДАН Сайд — к. э. 1908-ж. Кегейли р-да т. Кегейли РЭ1К т. ш. 27. 09. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Люблин губ. Блисковице а- на жерленген

САРИЙЕВ Муханбатяр (Мухамедяр) — 1921-ж. Кытай а. да т. 09. 42-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙПОВ Оразмамбет — к. э. 1920-ж. Халкабад к. да т. 09. 43-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Ниязмет — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нында т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрия к. на жерленген

САПАРОВ Калбай — к. э. 1917-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Боревичи а. на жерленген

САПАЕВ Кадыр — к. э. 1920-Шаббаз р-да т. 20. 09. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Бехия к. — нын Загужаны а. на жерленген

САМАНБАЕВ Жолдас — а. с-нт. 1919-ж. Мойнак. р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 14. 01. 45-ж. сауатша курбан болган Польшанын Радомск воеводствосы Игнацев а. на жерленген

САТИЕВ Кылышбай — а. с-нт 1923-ж. Хожели к. — да т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 01. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болаган Ворошиловоград уэл. да жерленген

САДЫКБАЕВ Каллибек — к. э. 1925-ж. Нокис к. — да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 22. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Глушково а- нан 15 км шыгыста жерленген

САДЫКОВ Аманияз — к. э. 1918-ж. Куйбышев р-нда т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Сарыбек — к. э. 1923-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САЙЫПНАЗАРОВ Ерназар — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

САБИРОВ Тилеген — к. э. 1914-ж. Шымбай р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

СААТОВ Арзымбай — к. э. 1921-ж. Шымбай к. — да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САРЫБАЕВ Торебай — к. э. 1916-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

САЙЫМБЕТОВ Иният — к. э. 1922-ж. Комсомол к-зында т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

САИДЫМБАЕВ Ганибай — к. э. 1916-ж. Кумшунгул а. нда т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. июньде дерексиз жок болган

САДЫКОВ Гелмет Фасхутдинович — к. э. 1909-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 09. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Щ. Рообе а. нан 1 км кублада жерленген

САПАРНИЯЗОВ Жуманияз — к. э. 1915-ж. Нокис к. — да т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. апрельде дерексиз жок болган

САХАУОВ Д. — к. э. 1918-ж. Актобе к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. майда дерексиз жок болган

САЙЫМБЕТОВ Ж. — к. э. 1922-ж. Нокис к. — да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

САЙТОВ Шарбай — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны Коммуна к-зы 2 а/с де т. 28. 03. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 09. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. В. Чечелиевка а. дагы №259 тууысканлар мазарына жерленген

САПАРОВ Жаббарберген — к. э. 1920-ж. Мойнак р-ны 9 а/с де т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонно а. на жерленген

САЙТОВ Отарбай — к. э. 1912-ж. 1-май к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТРАЧЕВ Магомед Лукманович — к. э. 1911-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 09. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Украинанын Тернополь к. — на жерленген

САРСЕНБАЕВ Дастанбай — к. э. 1902-ж. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жеребичи а. на жерленген

САЛАБАЕВ Салхан — к. а 1912-ж. Хожели р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 08. 07. 43-ж. Курск уэл. Белогорск р-ны Михайловка а. да дерексиз жок болган

САРЦИЕВ Ткрум — к. л-нт 1908-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ростов уэл. Шахты к. — на жерленген

САПАРЫМБЕТОВ Айтмурат — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-ны 7 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

САДАТДИНОВ Ражап — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Старгард-Щециньски к. на жерленген

САТТАРОВ Рейим — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. жерленген

САДЫКОВ Жалий — с-нт 1924-ж. Шаббаз р-ны Тельман к-зында т. 05. 11. 39-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Веска Воле а-на жерленген

САДЫКОВ Жумат — к. э. 1921-ж. Орта кала а- да т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

САШАНОВ Хайрулла — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Абдираман — к. э. 1920-ж. Энгельс к-зы 6 а/с де т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Жумабай — к. э. 1912-ж. Сталин к-зы 1 а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 15. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Заболотье а. да жерленген

САПАРОВ Камал — к. э. Ленин к-зында т. 11. 10. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

САПАРОВ Кошкар — к. э. КИМ к-зы 3 а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

САРТБАЕВ Низаш — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САУХУМОВ Ганий — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБУРОВ Абдулла — к. э. 1913-ж. Кыпшак к. да т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙДАХОВ Пердебай — к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

САДЫКОВ Мухаммед Садыкович — к. э. 1913-ж. Казакстан ССРы Актобе уэл. Джурунск р-ны 16 а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 02. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Калинин р-ны Феклистово а. на жерленген

САЙБУЛЛАЕВ Ибайдулла — к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 30. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Григорьевка а- на жерленген

САДЫКОВ Юсупбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 20. 12. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

САЛИЕВ Зийнаддин — к. э. 1904-ж. Шымбай р-ны Ахунбабаев к-зы Кенес а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 02. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск узл. Рославль к. Вознесенск мазарынын 61 кабирине жерленген

САЙДАКОВ Алланияз — к. э. 1908-ж. Шымбай р-ны М. Горький к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 07. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Заболотье а. на жерленген

СЕЙПУЛЛАЕВ Ибайдулла — к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 25. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Жумабай — а. л-нт 1905-ж. Шымбай к. да т. Шымбай РЭК т. ш. 23. 07. 40-ж. сауашта курбан болган Станислав уэл. Тлумачек р-ны Думки а. на жерленген

САПАРОВ Кемал — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРМИШЕВ Юлдаш — к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. РЭК т. ш.

САПАЕВ Рейимбай — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Зарип — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

САМБАЕВ Кожабай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Кызыл эскер к-зы Жалпак жап а/с де т. Шымбей КЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

САНАРБАЕВ Отеш — с-нт 1913-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

САЛУНДЖАНОВ Тулит — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Воронеж уэл. Кантемировка к- на жерленген

САБУРОВ Аллабай — к. э. 1920-ж. Нокис к да т. 1943-ж. Нокис РЭК т. ш.

САРПАЕВ Прокофий Иванович — к. э. 1914-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 16. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАЕВ Гулмурза — к. э. 1926-ж. т. 1941-ж. РЭК т. ш.

САДЫКОВ Караматдин — к. э. 1915-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫПОВ Отеназар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САДИРОВ Низаматдин — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙМОВ Бекберген — к. э. 1913-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САТУЛЛАЕВ Турсын — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Жумабай — к. э. 1922-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Тилеу — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЕКЕЕВ Гайбулла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САНЕТУЛЛАЕВ Бегдулла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Аккан — к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 03. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Вороново а- на жерленген

САРСЕНБАЕВ Рахатбек — к. э. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 02. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Кучеряевка а. на жерленген

САЙЫПОВ Канназар — к. э. Алгабас к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 30. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Рыдань а- на жерленген

САПАРОВ Курбанияз — к. э. Караозек р-ны Молотов к-зы 7 а/с де т. Караозек РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Веретейки а- на жерленген

САДЫКОВ Сайфутдин — к. э. Орджоникидзе к-зында т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 16. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ташкент к. нын мазары 25-катар 6 кабирге жерленген

САЙЫТОВ Отарбай — к. э. 1916-ж. Караозек р-ны 1-Май к-зы Таза жол а/с де т. 1942-ж. 22-июньде Караозек РЭК т. ш. 15. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Саратов уэл. да жерленген

САЙЫТОВ Сарсенбай — к. э. 1919-ж. Караозек р-ны 1-Май к-зы Таза жол а/с де т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок

САТЛЫКОВ Койлы — к. э. 1913-ж. Тажикистан ССРында т. Хожели РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Кууат — к. э. 1910-ж. Конырат р-ны Чкалов к-зы 3 а/сде т. Конырат РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

САТТАРОВ Бекмурат — к. э. 1920-ж. Конырат р-ны I а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 1947-ж. дерексиз жок болган

САЙДАБУЛЛАЕВ Оразымбет — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

САЛАРОВ Жуманияз — к. э. 1913-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

САРЫМБАЕВ Отемис — к. э. 1919-ж. Конырат р-ны Каганович к-зы 10 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Дежиматай — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Лемзец к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Руднянск р-ны Скворцы а- нан 200 м кубла шыгыстагы Кызыл эскер мазарынын 24-кабирине жерленген

САГЫНБАЕВ Тилепберген — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

САМБЕТОВ Отеген — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Тажетдин — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. Нэккс КЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

САЙЫПОВ Махамбет — к. э. 1922-ж. Караозек р-ны К. Маркс к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

САДУЛЛАЕВ Абдулла — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда Торткул РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэд. Алексеевка а. на жерленген

САРЫЕВ Хайтбай — к. э. 1913-ж. Мангыт р-ны Комсомол к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

САДЫКОВ Иманали — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак. РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

САМБАРОВ Нарбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Тажи — к. э. 1915 -ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 09. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград к. Пискарев мазарына жерленген

САЙЫМБЕТОВ Зарипбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а- на жерленген

САПАРОВ Бекбауыл — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны 8 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а- на жерленген

САИДУЛЛАЕВ Ильяс — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Паниковеа а. на жерленген

САЙТБЕКОВ Махамбет — к. э. 1912-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 42-ж. Смоленск уэл. да дерексиз жок болган

САУКАЛОВ Самах — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш.

САРГАДАЕВ Аншид — к. э. 1913-ж. Караозек р-. нда т. Караозек РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Бордники а- на жерленген

САПАЕВ Курбанияз — к. э. 1913-ж. Караозек р-нда т. 23 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. У. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

САЙТОВ Базарбай — к. э. 1916-ж. Караозек р-ны 1-Май к. зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 14. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Гантовоя Липка а. на жерленген

САГАИМОВ Байтууар — к. э. 1907-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Коргальскобельская хут. на жерленген

САПАРБАЕВ Жанабай — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Отеген — к. Шымбай к. сы М. Горький кошеси №13-жайда т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Акылбек — к. э. 1919-ж. Кегейли р-нда т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Палуан — к. э. 1922-ж. Шымбай к. Калинин кошесинде т. 02 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Сарыбай — к. э. 1913-ж. Октябрь к-зы 6 а/с де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САНКИБАЕВ Мукан — к. э. 1912-ж. Караозек р-. нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САМУРАТОВ Оразымбет — к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Камысарык а/с де т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЛМЕНОВ Рукин — к. э. 1914-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫМОВ Алламжар — к. э. 1910-ж. Камысарык а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Ерен — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Беккияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Кыдыр — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Карим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫТОВ Жанабай — к. э. 1922-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 29. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Вест Пруссия Марунген р-ны Горн а-на жерленген

САРЫЕВ Сайыпназар — к. э. 1913-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 01. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чисти а. на жерленген

САДЫКОВ Оразбай — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны Ворошилов к-зы 9 а/с де т. 14. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 27. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Рыленки а-на жерленген

САБУРОВ Садык — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны Калинин к-зы 3 а/с де т. 20. 09. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Пересей хут. да жерленген

САТЫБАЛДЫЕВ Сабур — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Грудякино а. на жерленген

САЛИЕВ Хайтмурат — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Гнездукув а. на жерленген

САРЫМБАЕВ Турсынбай — к. э. 1908-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старорус р-на жерленген

САЙЫТНАЗАРОВ Искендер — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебс. уэл. Оршинск р-на жерленген

САЛИЕВ Зинатдин — к. э. 1902-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. и. 02. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Рославль к. — на жерленген

САЙТБАЕВ Сапар — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-нда жерленген

САЙЫТОВ Ваиз — к. э. 1905-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Овсянниково а- нан 700 м арка шыгыста жерленген

САДЫКОВ Ибрагим — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 03. 43-ж. сауашта курбагн болган Смоленск уэл. Селище а- на жерленген

САГАЛАБАЕВ Машак — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Вериловка а- нан 500 м кубла батыста жерленген

СЫРГАБАЕВ Халмурат — к. э. 1918-ж. 18-Партсъезд к-зында т. 22- 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

СААТОВ Беким — к. э. 1919-ж. Мангыт р-да т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Сарсенбай — к. э. 1907-ж. Кыпшак р-ны Киров к-зы Кытай а/с де т. 06. 10 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 17. 12. 47-ж. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Хайтибат — к. э. 1923-ж. Сталин к-зы Комсомол а/с де т. 02. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 02. 11. 43-ж. сауашта курбан болган

САПАРБАЕВ Ешим — к. э. 1924-ж. М. Горький к-зы Дурмен а/с де т. 20. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Машарипбай — к. э. 1920-ж. Пушкин к-зы Бужуккол а/с де т. 1943-ж. апрельде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Ражап — к. э. 1920-ж. Кытай а/с де т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. жаракаттан кайтыс болган

САПАРНИЯЗОВ Сабыр — к а- 1910-ж. Кыпшак р-да т. 1940-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Тахир — к. э. 1915-ж. Ленин жолы к-зы т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 08. 41-ж. сауашта курбан болган

САПАРОВ Темирбай — к. э. Каракалпакстан к-зы т. 26. 09. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Толыбай — к. э. 1917-ж. Кыпшак р-ны т. Буденный к-зда Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Оразымбет — к. э. 1918-ж. Пахтакор к-зы Хатамших а/с де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Алланазар — к. э. 1925-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 06. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Гусино а. на жерленген

САЙЫПОВ Кунназар — к. э. 1923-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 30. 07. 43-ж. Орлов уэл. Рыдань а- да дерексиз жок болган

САПАЕВ Базарбай — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 05 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Русской а- на жерленген

САРСЕНОВ Орынбасар — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. нын тууысканлар мазарына жерленген

САЙТОВ Мырза — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Кажелекол а- на жерленген

САДЫРОВ Шасир — к. э. 1910-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 17. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Костырки хут. да жерленген

САПАРОВ Балта — к. э. 1908-ж. Хожели к- да т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 22 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Кцынь а- на жерленген

САПАРОВ Бегжан — к. э. 1923-ж. Хожели к. — да т. 1941-октябрьде Хожели РЭК т. ш. 17. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Володино а. на жерленген

САРСЕНОВ Жодчи — ефр. 1921-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Заднее поле а- на жерленген

САЗИРОВ Тилеген — к. э. 1910-ж. Шымбай р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

САБУРОВ Ачил — к. э. 1899-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Вликид а-на жерленген

САПАЕВ Алым — к. э. 1918 Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Князнинск р-ны Речки а. на жерленген

САДУЛЛАЕВ Курьяз — к. э. 1910-ж. Торткул к. — да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Корма а. на жерленген

САБУРОВ Искендер — к. э. 1904-ж. Торткул к. — да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Красноборка а. на жерленген

САПАЕВ Даулет — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кармень р-нан 500 м шыгыста жерленген

САПАЕВ Тохтабай — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

САПАЕВ Матьякуб — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Крунляки ауылынан 300 м кубла батыста жерленген

САДУЛЛАЕВ Абдулла — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Клецк р-ны 414 кабирге жерленген

САЙФУЛИН Гумар Балиевич — к. э. 1909-ж. Торткул р нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Петровка а. да жерленген

САИТМЕТОВ Баллы — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Васюткино а. на жерленген

САЙТОВ Кылыш — к. э. 1913-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Орлов хут. да жерленген

САПАРОВ Акмурат — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Ахунбабаев к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Сабур — 1910-ж. Мангыт р-ны Москва к-зында т. 03. 12. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 25. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Брандовы хут. да жерленген

САПАЕВ Аман — к. э. 1906-ж.Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Васильевой р-ны Балки а- на жерленген

САПАЕВ Искандер — к. э. 1919-ж. Торткул р-. нда т. 1941-Торткул РЭК т. ш. 17. 10 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Неволь р-ны Овчино а. на жерленген

САТНАМАТОВ Байжан — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Зверович а. на жерленген

САПАРОВ Шукурулла — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. 28 12. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 23 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Доячлеса к. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Хайтбай — к. э. 1925-ж. Андреев к-зында т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Абудари Валиевич — к. э. 1917-ж. Торткул да т. 1940-ж. Торткул РЭК ш. 20. 02. 42-ж. сауашта болган Смоленск уэл. Высокая гора а- на жерленген

САЙЫТОВ Игамберди — к. э. 1921-ж. Торткул к. — да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Катишино а- на жерленген

САБИРОВ Садык — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кырым АССРы Камыновка а- нан шыгыста 2 км Сиза. дарьясынан кубла тарепинде 66 кабирге жерленген

САПАЕВ Курамбай — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Поляшево а. да жерленген

САБУРОВ Кудайберген — к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Румыниянын Турдз к. на жерленген

САПАЕВ Ражап — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын 200 м шыгыс тарепине жерленген

САЙДУЛЛАЕВ Абдулла — к. э. 1921-ж. Хожели к. — да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 01. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Мариновка а. на жерленген

САПАРОВ Шамурат — к. э. 1921-ж. Стаханов к-зында т. 2 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРОВ Жумат — к. э 1920-ж. Мангыт р-ны Киров к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САБИРОВ Исмайыл — к. э. 1917-ж. Торткул р-нында. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 31. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Васибрг а. на жерленген

САЙДАКОВ Жумабай — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Гуртшлаг к- на жерленген

САДЫРОВ Пахратдин — к. э. 1919-ж. Куйбышев р-нда т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Нурай — к. э. 1904-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. сонтябрьде дерексиз жок болган

САПАРЫМБЕТОВ Ишб — к. э. 1925-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Султан — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ада т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

САПАЕВ Нарбай — к. э. 1924-ж. Торткул р-. нда т. Торткул РЭК т. ш. 07. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дгбровин р-на жерленген

САШАЕВ Кулымбет — к. э. 1Ы7-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. — 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев к. на жерленген

САБУРОВ Механдер — к. э. 1904-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

САТЫЕВ Райымбай — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 09. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. тууысканлар мазарына жерленген

САЙТОВ Юсуп — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жигалово а. на жерленген

САЙДУЛЛАЕВ Розумбет — к. л-нт 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Новолутовиносо а. на жерленген

САТТАРОВ Жуман — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 13. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болгеи. Торжок к. нын тууысканлар мазарынын 2479 ЭГ жерленген

САПАЕВ Сатым — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САВИН Иван Семенович — к. э. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 25. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хромино а. на жерленген

САРБАСОВ Тохташ — к. э. 1923-ж. Конырат р-. нда т. Конырат РЭК т. ш. 30. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Пирназар — к. э. 1914-ж. Сталинабад к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САДЫРЕКОВ Мамбетнияз — к. э. 1907-ж. Каганович к-зында т. 24. 04. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 09. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Комусбай — к. э. 1913-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пушкино р-ны Чертова гора а. тууысканлар мазарына жерленген

САДИРОВ Канияз — к. э. 1914-ж. Сталинабад к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРОВ Жуманияз — к. э. 1913-ж. Сталинабад к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САМЕКЕЕВ Оракбай — к. э. 1925-ж. Орнек к-зында т. 27. 03. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

САЙЫПНАЗАРОВ Досберген — к. э. 1923-ж. Совет к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САЙЫПОВ Жуман — к. э. 1916-ж. Калинин к-зында т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САНКИБАЕВ Абиб — к. э. 1913-ж. Коммунизм к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Толыбай — к. э. 1925-ж. Рыбак к-зында т. 27. 03. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

САРМИН Яков Евстратович — Торткул к. — да т. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан Курск уэл. Карачанск Раевка а. да жерленген

САДУЛЛАЕВ Искандар — к. э. 1907-ж. Торткул р-нында т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Урдом а. да жерленген

САПАРБАЕВ Кадир — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 26 06 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 11. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинки уэл. Немидовский р-ны Кутево а- на жерленген

САЙДОВ Артык Сайдович — к. э. 1923-ж. Торткул р-ны Янги Юль а/с де т. 1942-ж. Орлов уэл. Никольск р-ны Ростачи а- нын кубла тарепинде дерексиз жок болган

САДЫКОВ Роман — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

САЙТОВ Нурылла — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул т. ш. 09. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

САДЫЕВ Какыбай — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Демьянск р-ны Горбы а- на жерленген

САМЕНДАРОВ Султан — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

САРМИН Петр Михайлович — к. с-нт 1921-ж. Торткул к- да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 12 41-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. Лисичанск р-ны Берестовая а. на жерленген

САБУРОВ Ражап — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 27 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ламигоды а- на жерленген

САБУРОВ Юсуп — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 12. сауашта курбан болган Калинин уэл. Плеханове а. на жерленген

САПАРОВ Жуманияз — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Белотокмок к. да багда тууысканлар мазарына жерленген

САРСЕНБАЕВ Курамбай — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 19 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Клетск р-нда жерленген

САЙДОВ Досым — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 08 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кревцье а. на жерленген

САПАРОВ Ашир — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Вылриха а. нан 700 м жерге жерленген

САБУРОВ Гафур — к. э. 1915-ж. Торткул р-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо-Рус р-ны Городская Слабода а- на жерленген

САРЛАБАЕВ Абат — к. э. 1922-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Логуни а. на жерленген

САРЫЕВ Сейид — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с т. 20. 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРЫБАЕВ Ражап — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДУЛЛАЕВ Алий — к. э. 1913-ж. Саркоп а/с де т. 20 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДУЛЛАЕВ Тажетдин — к. э. 1911-ж. Саркоп а/с де т. 26. 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Абат — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Шыкам а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Нуралы — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Нурымбет — к. э. 1920-ж. Агроном к-зында т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Исмайыл — к. э. 1921-ж. Агроном к-зында т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Юсуп — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 09. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Тужиск р-ны Дольск а. на жерленген

САРИМАЕВ Пиримбет — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

САГЫЙДУЛЛАЕВ Сипатулла — к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш.

САБУРОВ Жуманияз — к. э. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

САЛАЕВ Султанбай — к. э. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

САТАРОВ Сарпай — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 05. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Плавни а на жерленген

САПАРБАЕВ Оразбай — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 30. 09 42-ж. сауашта курбан болган Дубровка а. нын кагаз комбинатына жакын жерге жерленген

САРСЕНБАЕВ Пирназар — к. э. 1920-ж. Шоманай р-нда т. 1942-ж. Шоманай РЭК т. ш.

САПАРБАЕВ — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонна а- на жерленген

САЙПОВ Рейим — к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 29. 10. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-на жерленген

САРБАШЕВ Тохташ — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 27. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

САРАЕВ Садирбай — с-нт 914-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 10. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

САТЫБАЕВ Кудек — к. э. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Полесья уэл. Язвино а. на жерленген

САПАРБАЕВ Жумабай — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 29. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Староселье а. на жерленген

САПАРБАЕВ Самен — к. э. 1912-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. тууысканлар мазарына жерленген

САГИПОВ Алипбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Муратбай — к. э. Теппекол к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган