Книга памяти Каракалпакстана =С=4

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница

8 страница

САБУРОВ Хажы — к. э. 1912 -ж. Коммунист а/с де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

САПАЕВ Батыр — к. э. 1918 -ж. Коммунист а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Маулен — к. э. 1901-ж. Коммунист к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Кабыл — к. э. 1920-ж. т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

САПАЕВ Казак — к. э. — 1911-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САТЛЫКОВ Абдираман — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

САБУРОВ Салый — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Алым — к. э. 1919-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Хажы — к. э. 1918-ж. т. 1943-ж. Торткул. РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Маширеп — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САПАЕВ Мадрейм — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САПАЕВ Сейтмамат — к. э. 1914-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САЙЫДОВ Матсапа — к. э. 1924-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Махмуд — к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны Ахунбабаев а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

САЙЫДОВ Сейдабулла — к. э. 1923-ж. Молотов к-зы Калинин а/с де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Кудайберген — к. э. 1917-ж. Кыпшак р-ны Интернациональ к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Жунгус — к. э. 10 а/с Ерлик а. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 02. 10. 43-ж. сауашта курбан болган

САДЫКОВ Ачил — к. э. 1916-ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. 6-июньде дерексиз жок болган

САЙТБАЕВ Пердебай — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Котомки а. на жерленген

САТУЛЛАЕВ Сметулла — к. э. 1921-ж. Караозек р-рла т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫМБЕТОВ Китжан  – к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САйТЫМБЬТОВ Разак — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волкове а. на жерленген

САБУРОВ Каримбай — к. э. 1907-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 05. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Башкуртстан АССРы Альшев р-ны Эг 2576 га жерленген

САНБАЕВ Петр — к. с-нт 1924-ж. Куйбышев р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 27. 07. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Галле к. на жерленген

САРЫЕВ Есназар — к. э. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чисты а-на жерленген

САУЫМОВ Самен — к. э. 1924-ж. Андреев к-зында т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Шектибай — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЛИМОВ Кутлымурат — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 10. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Юрьевка а. на жерленген

САБУРОВ Омар — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 15. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Октябрь р-ны жерленген

САДУЛЛАЕВ Ражап — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 27. 01. 44-ж. Винница уэл. да дерексиз жок болган

САМИН Рольбет — к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лобачи а. на жсрленген

САТТАРОВ Шурла — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 18. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

САБУРОВ Атак — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 30. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Яновск р-ны Тарасовка хут. жерленген

САМАТОВ Оразбай — к. э. 1901-ж. Нокис к. да т. Мойнак РЭК т. ш. 20. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Тарнополь уэл. Казименовка а. на жерленген

САРМАНШАЕВ Раббас — к. э. 1918-ж. Мойнак р-ны Урге пос. да т. 11. 04. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЛИКТАЕВ Борис — к. э. 1907-ж. Мойнак р-нда т. Мойкак РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

САШХУРОВ Курбанбай — к. э. 1922-ж. т. 03. 12. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

САРАЕВ Сидербай — к. э. 6 а/с те т. Кегейли РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

САТЫМОВ Шибай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 05. 08. 43-ж. сауашта курбан болган

СТАМБЕТОВ Хожамурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙПОВ Сапарбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САГИРБАЕВ Курбанбай — к. э. 1920-ж. Киров к-зы Кытай а/с де т. 1941-ж. июльде Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДИКУЛОВ Толеген — к. э. 1921-ж. Амударья р-ны Мангыт с-зында т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫДНАЗАРОВ Ешимбет — к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны Ордженикидзе к-зы Пушкин а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

САЙДОВ Даулетназар — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны Андреев к-зында т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙМАНОВ Каният — к. э. 1916-ж. КИМ к-зы 3 а/с те т. 04. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Ермаганбет — к. э. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш.

САРЫБАЕВ Толеген — к. э. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш.

САТЫПАЛДЫЕВ Оразбай — к. т. 1925-ж. Конырат к. да т. Конырат РЭК т. ш.

САПАРОВ Жарылкасын — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1947-ж. дерексиз жок болган

САБУРОВ Алламберген — к. э. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

САЛИМОВ Жаббар — к. э. Ленин к-зы 10 а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

САЛИМОВ Хайтбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш.

САЛИМБАЕВ Кузенбай — к. э. Ленин к-зы 10 а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. январьда сауашта курбан болган

САГАТДИНОВ Жалын — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 12. 10. 41-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус р-нда жерленген

САМЫПНАЗАРОВ Жумамурат — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. Котельва а. на жерленген

САБУРОВ Абдулла — 1909-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 05. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калуга к. нын мазарына жерленген

САПАРОВ Атаназар — к. э. 1915 -ж. Конырат р-ны 7 а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

САРАЕВ Явкаш — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

САДУЛЛАЕВ Рейим — к. э. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 28 03. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Дуванка а. на жерленген

САЙТМАМАТОВ Тайлак — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 14. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Щучье а. на жерленген

САПАРЫМБЕТОВ Каримбай — 21. 04. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Дмитриев р-ны Береза а. на жерленген

НАЗАРОВ Салеб — к. э. 1923 -ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. Сталинград к. — да дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Нашин — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Петровск р-нына жерленген

САПАРОВ Ганий — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТУЛЛАЕВ Нийетулла — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САХИЕВ Тилеукабыл — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫПОВ Амзе — к э. 1916-ж. Андреев к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАЕВ Шари — к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САФАРБАЕВ Хайтиммат — к. э. 1910-ж. М. Горький а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Сабыр — к. э. 1914-ж. Мангыт р-ны Сталин к-зында т. 1941-ж. Макгыт РЭК т. ш.

САПАРОВ Оразымбет — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Москва к-зы Ахунбабаев а/с де т. 07. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

САПАЕВ Камал — к. э. 1910-ж. Ленин к-зында т. 1941 -ж. Кыпшак РЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Аманбай — к. э. 1922-ж. Москва к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Усенбай — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТУЛЛАЕВ Кыдырбай — к. э. 1917-ж. Молотов к-зында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САУТОВ Ибадулла — к. э. 1917-ж. Шымбай р-нда т. 1942 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САУТОВ Курмазали — к. э. 1921-ж. Буденный к-зында т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Бердак — к. э. 1915 -ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. Смоленск уэл. да дерексиз жок болган

САПАЕВ Кулымбет — к. э. 1917-ж. Торткул р-ны Ворошилов а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 31. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Губино а. на жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 28. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Галахово а. на жерленген

САПАЕВ Рейим — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 08. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а. на жерленген

САВЧЕНКО Николай Константинович — к. э. 1908-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 09. 42-ж. Ленинград уэл. Синявино р-ны терепинде дерексиз жок болган

САПАРОВ Серикбай — к. э. Конырат р-нда т. 1942-майда Конырат РЭК т. т. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Жумабай — к. э. 1902-ж. Конырат р. нда т. Конырат РЭК т. ш.

САДУЛЛАЕВ Ганер — к. э. 1922-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

САДУЛЛАЕВ Абдирейим — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

САДРИЕВ Исмайыл — к. э. Мангыт р нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. апрельде дерексиз жок болган

САГЫНБАЕВ Испандияр — к. э. 1923-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 20. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Кривское а. на жерленген

САДЫКОВ Халийла — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САБИРОВ Курбанбай — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Покровское а. на жерленген

САДЫКОВ Шернияз — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-ны Шимам а/с де т. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Становое а. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Оразбай — к. э. 1901-ж. Шымбай к. — да т. Хожели РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. на жерленген

САДИРОВ Сабыр — к. э. 1920-ж. Хожели р-да т. Хожели РЭК т. ш. 30. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Коляжка а. на жерленген

САФАРОВ Айтмурат — к. с-нт 1922-ж. ККАССР да т. Хожели РЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залучск р-ны Кровитчино а. на жерленген

САГЫНБАЕВ Дуйсагалий — к. э. 1917-ж. Хожели РЭК т. ш. 17. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Покровск р-ны Разубаевка а. на жерленген

САЙПОВ Бегимбай — к. э. 1922-ж. т. Хожели РЭК т. ш. 15. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Оразымбет — к. э. 1919-ж. Сталин к-зы 1-а/с де т. 04. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 05. 1945-ж. сауашта курбан болган

САРЫЕВ Абдирейим — к. э. 1917-ж. Мангыт р-ны Ахунбабаев а/с. де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

САДУЛЛАЕВ Искендер — 1914-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 25. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Отряд а. на жерленген

САМАНУЛОВ Ислам — к. э. 1910-ж. Самарканд уэл. да т. Торткул РЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САРЫЕВ Рахим — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш.

САРИПОВ Режеп — к. э. 1919-ж. ККАССР да т. Торткул РЭК т. ш. 12. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Емельяново а. на жерленген

САТЛИЕВ Князмурат — к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 16. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Теребутицы а. на жерленген

САЙЫДОВ Хермбай — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 05. 12. 41-ж. жаракаттан кайтыс болган Шафрановка мазарына жерленген

САПАРОВ Мангытбай — к. э. 1922-ж. Найманкол а/с. де т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

САПАРБАЕВ Рахимбай — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

САРЫЕВ Ражап — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

САПАРОВ Мангытбай — к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

САРЫЕВ Жумабай — к. э. 1923-ж. т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш.

САВИН Алексей Владимирович — к. э. 1920-ж. Ленинград уэл. да т. Хожели РЭК т. ш. 18 12. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Виленка а. на жерленген

САЙТОВ Базарбай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 30. 09. 41-ж. сауашта курбан болган Штала к. э. 52-немец лагерине жерленген

САРПАЕВ Прокопий Иванович — к. э. 1914-ж. т. Нокис КЭК т. ш. 16. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Новониколаевск р-ны Красное а- на жерленген

САЛУНЖАНОВ Тулип — к. э. 1916-ж. Нокис к- да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Кантемировка к. на жерленген

СУЛТАНОВ Садулла — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Суриково а- на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Курбанбай — с-нт 1922- Хожели р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 25. 07. 43-ж. Сталинград уэл. Красноли-Мак р-ны Красный Яр а-да дерексиз жок болган

САДЫКОВ Мухамбет — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЕКЕНОВ Хожахмед — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Комсомол к-зында т. 17. 17. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Шамурат — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 10. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Акназар — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 20 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Аллаяр — к. э. 1921 -ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Курбанбай — к. э. 1942-ж. июльде Шаббаз РЭК т. ш.

САПАРОВ Жолдасбай — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. октябрьде Кегейли РЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Матнияз — к. э. 1918-ж. 7 а/с т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 43-ж. сауашта курбан болган

САПАРОВ Тилеген — к. э. 1918-ж. т. Кегейли РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Ольхоуатка а. на жерленген

САЙДАКИЕВ Рейим — к. э. 1918-ж. 7 а/с де т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. да жерленген

САПАРОВ Отеп — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Жаназар — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

САСКЕБАЕВ Жумабай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 16. 12. 42-ж. сауашта курбан болган

САРЫБАЕВ Оразымбет — к. э. 1924-ж. Сталинабад к-зы 2 а/с де т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

САБУРОВ Б. — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 11. Житомир уэл. Радомышль р-ны Топильня хут. да жерленген

САПАРБАЕВ Дуйсен — к. э. 1912-ж. ККАССР да т. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Тросянск р-ны Ветеринка а. на жерленген

САБУРОВ Манатсали — к. э. 1919-ж. Кылшынак а/с де т. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТЛАРОВ Султан — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Совранакялтач к-зында т. 28. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТИМОВ Еркебай — к. э. 1904-ж. Шаббаз р-ны Правда к-зында т. 13. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТИМОВ Керим — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Садулла — к. э. 1918-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

САПАРОВ Омирбай — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 13. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сороки а- на жерленген

САЙЫДОВ Дуйсен — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 43-ж. Курск уэл. да дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Оспан — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 08. 43-ж. Сталинград узл. да дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Хожаназар — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 04. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

САЛМАНОВ Зуфар Гумарович — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 04. 43-ж. дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Крипюрор — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

САЙЫТМУРАТОВ Даулет — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Малые рачи а-на жерленген

САЙЫТМУРАТОВ Матназар — к. э. 1910-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

САПАРНИЯЗОВ Хожа — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 06. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Дымер а-на жерленген

САРСЕНОВ Дауылбай — к. с-нт 1922-ж. Кызыл Орда к. -да т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Авчино а-на жерленген

САДЫКОВ Нуркубай — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Логы а-на жерленген

САЙЫТОВ Рейимбай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Курбанбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САЛИЛЯЕВ Жаббар — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САГЫНДЫКОВ Картабай — к. э. Конырат РЭК ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САЕВ Аллашукур — к. э. 1924-ж. Конырат р-ны 2 а/с т. Конырат РЭК т. ш. 09 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Дорогобоушск р-ны Петриково а-на жерленген

САРЫБАЕВ Алан Азарович — к. э. 1924-ж. Конырат р-ны Киров с/з нда т. Конырат РЭК ш. 18. 08. 43-ж. сауашта болган Смоленск уэл. Болва а-нан кубла шыгыста жерленген

САИМОВ Маматкар — к. э. 1916-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 25. 1. 42-ж. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Айтбай — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 05. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Н. Ольшанов хут. да жерленген

САДЫКОВ Мумин — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 05. 42-ж. Харьков уэл. Веселое а- да дерексиз жок болган

САРСЕНОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Скиндерово а. на жерленген

САПАРОВ Ережеп — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САРЫБАЕВ Алланазар — к. э. 1920-ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

САЙЫПОВ Тажибай — к. э. 1918-ж. Сталин к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Жамет — к. э. 1912-ж. 1-Май к-зында т. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Караматдин — к. э. 1915-ж. Ворошилов к-зында т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПЫТОВ Елемес — к. э. 1912-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Отарбай — к. э. Караозек р-нда т. 02. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Азамат — к. э. 1923-ж. Обкомол к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САВИРОВ Шарап — к. э. 1916-ж. Шымбай к-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Кошкар Акпесович — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Чечословакиянын Башков а. на жерленген

САПАРОВ Ракуло — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 16. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Зубцов р-ны туысканлар мазарына жерленген

САЙМИДОВ Досун — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-нына жерленген

САПАЕВ Рамлес — к. э. 1914-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Лазарево а. на жерленген

САЙЫМБЕТОВ Жугинис — к. э. 1915-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш.

САПАРОВ Комекбай — к. э. 1917-ж. Нокис р-нда т. Нокис КЭК т. ш.

САРЫЕВ Базарбай — к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. январьда сауашта курбан болган

САРЫБАЕВ Отебай — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРЫБАЕВ Томбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРГЕЛДИЕВ Тойгелди — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 26. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Лишино ауылына жерленген

САПАРБАЕВ Юлдаш — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Хайлар к. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Ибрайым — к. э. 1915-ж. Коммунизм к-зында т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

САПАРБАЕВ Бектурды — к. э. 1919-ж. Коммунизм к-зында т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш.

САДРЕКОВ Мамбетнияз — к. э. 1921-ж. Кегейли р-нда т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш.

САРЫЕВ Палымбет — к. т. 1919-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САЛИМОВ Сарыкап — к. э. 1921-ж. Нокис к. 12 а/с де т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. Сталинград уэл. Камышын а. да дерексиз жок болган

САТЫБАЛДЫЕВ Шымберген — к. э. 1907-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 16. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Вгостекемерсдорф а. на жерленген

САПАРЫМБЕТОВ Ешбай — к. т. 1923-ж. Нокис р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

САМАНБАЕВ Жетписбай — к. э. 1920-ж. Кут а/с де т. Нокис КЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Даулетбай — к. э. 1917-ж. Кут а/с де т. Нокис КЭК т. ш.

САУРАНБАЕВ Танирберген — к. э. 1920-ж. Тамды р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1940-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген

САЙЖАНОВ Ерек — к. э. 1913-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш.

САКТАГАНОВ Бухарбай — к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Абдираман — к. э. 1924-ж. 9 а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАШОВ Хожеке — к. э. 1924-ж. 9 а/с те т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Рейимбай — к. э. 1921-ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

САПАРБАЕВ Сейтнииз — к. э. 1922-ж. 9 а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Оспан — к. э. 1918-ж. т. Конырат РЭК т. ш.

САПАШЕВ Сейтмурат — к. э. 1924-ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

САЖИН Алексей Петрович — а. с-нт 1908-ж. ОзССР Коканд к. да т. Нокис КЭК т. ш. 11. 08 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

САЛЕДЖАНОВ Шаихулла — к. э. Большевик к-зында т. Караозек РЭК т. ш.

САМАНБЕТОВ Узакберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРАШБАЕВ Сандибек — к. э. 1923-ж. Торткул р-ны Старобагодск а/с де т. 17. 12. 44- жаракаттан кайтыс болган Венгриянын Мишкольц уез. Алберт Телеб а. на жерленген

САЙТОВ Мырза — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 26. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Латвия ССР ы Мариампульск р-ны Миткуце а. на жерленген

САКАРОВ Души — к. э. 1914-ж. Торткул р-ны Димитров к-зы К. Маркс а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САТИМУРАТОВ Амин — к. э. 1924-ж. Торткул р-ны Ворошилов а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Днегоруковск р-ны Братовшины а. № 3 мазарга жерленген

САЙЖИЧЕВ Мухан — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с де т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Синяв Торфоразработки (Торф шыгаратугын жер) № 5 пос. жерленген

САТТАРОВ Сабур — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 24. 02. 43-ж. Курск уэл. Ветренка а. да дерексиз жок болган

САЙМУРАТОВ Тилеп — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Авчено а. на жерленген

САТЫПАЛДИЕВ Сайтназар — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

САПАРОВ Нурулла — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Календархана а/с де т. 20. 05. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Ават Заирович — к. э. 1920-ж. Андреев к-зында т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САКТАГАНОВ Аналы — к. э. 1920-ж. Андреев к-зында т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САДУАКАСОВ Толеген — к. э. 1920-ж. Конырат р-ны Фрунзе к-зы 5 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САЛИЕВ Оразбай — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

САБИЕВ Юлдаш — к. э. 1913-ж. Хожели к. да т. Торткул РЭК т. ш. 07. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Лукский р-ны Бабкино а. на жерленген

САЛИЕВ Мууса — к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙТОВ Рейимбай — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш.

САРНЕЕВ Прокофий Иванович — к. э. 1914-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 14. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Волосово а. на жерленген

САРИНОВ Байымбет — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 28. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Варшава воеводстввосы Непорент а. на жерленген

САРЕТОВ Ермек — к. э. 1900-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 25. 11. 43-ж. Калинин уэл. Сергищево а. да дерексиз жок болган

САМБЕРДИЕВ Ахмамбет — к. э. 1908-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 12. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Непокрытое а. на жерленген

САЛУНДЖАНОВ Тулит — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Кантемировка к. 280 ЭГ № 84 мазарына жерленген

САТКАНОВ Жантурган — с-нт 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 17. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Горнвода а. на жерленген

САНИН Генрих Шепелевич – к. э. 1909-ж. Могилев к. да т. Нокис КЭК т. ш. 27. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Быхов к. пухаралар мазарына жерленген

САЙМАНОВ Баймурат — к. с-нт 1925-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 24. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР ы Вилкомир к. на жерленген

САРСЕНБАЕВ Койышыкаяк — к. с-нт 1919-ж. т. Нокис КЭК т. ш. 11. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы Дербеняй р-ны Иеги ст. на жерленген

САЙЫТНАЗАРОВ Сатбай — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 21. 08. 44-ж. Литва ССР ында дерексиз жок болган

САРСЕНОВ Пайзулла — к. э. 1904-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 20. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Речица к. ЭГ 1305 жерленген

САМАНБЕТОВ Бекберген — к. э. 1926-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САМАНБЕТОВ Узакберген — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫПНАЗАРОВ Бектибай — к. э. 1925-ж. т. Караезек РЭК т. ш.

САДАБУЛЛАЕВ Калбай — к. э. 1916-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 20. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

САЙЫМБЕТОВ Кошан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САДЫКОВ Зияу — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САМАНОВ Халыкназар — к. э. 1919-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САДЫКОВ Байеке — к. э. 1925-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САМАМБЕТОВ Халыкназар — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САРТАЕВ Тохтабай — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Сентеж к. на жерленген

САБУРОВ Рейим — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с т. 31. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонно а. на жерленген

САБИРОВ Шымберген — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-ны Кызыл каруан к-зында т. 26. 06. 42 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонно а. на жерленген

САВИН Яков У. — к. э. 1921-ж. Мойнак р-ны 10 а/с де т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 02 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Тула уэл. Арсеньев р-ны Поляны а. №8 мазарга жерленген

САГЫНДЫКОВ Усенбай — к. э. 1922-ж. Мойнак р-ны 8 а/с де т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 07 02 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Новосокольники к. Семенкин мазарына жерленген

САПАРОВ Курбанбай — к. э. 1919-ж. Куйбышев р-нда т. 06. 10. 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Херсон уэл. Нововоронцов р-ны Михайловка а. тууысканлар мазарына жерленген

САРЫНБАЕВ Шарип — к. э. 1914-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. июньде Куйбышев РЭК т. ш. 25. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Кузьмичи а. нан 3 км шыгыста жерленген

САЙТОВ Сапар — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. Белосток р-ны Новоселка а. на жерленген

САЛИМБЕТОВ Толембай — к. э. 1922-ж. Тахтакопир пос. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городок р-ны Ерзовка а. на жерленген

САВЖАЕВ Комунбай — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны Партсъезд к/зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. февральда сауашта курбан болган Удер. Печишо р-ны Великие Луки а. на жерленген

САДЛАСЬ Рим Бегдулла — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны М. Горький к/зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде сауашта курбап болган Сталинград уэл. Горошкино а. на жерленген

САЙТНАЗАРОВ Каллибек — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Вороново а. на жерленген

САТЛАНОВ Жуманияз — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Клятск р-нына жерленген

САУТОВ Аймахан — к. э. 1909-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде сауашта курбан болган Венгриянын Надбоясм а. на жерленген

САЙЫМБЕТОВ Жалгасбай — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. июльде сауашта курбан болган Курск уэл. Белград р-ны Яхонтово а. на жерленген

САЙЫМБЕТОВ Кадирнияз — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-ны Октябрь к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. февральда сауашта курбан болган Польшанын Ноксибуйск уез. Волддорф а. на жерленген

САЙЫМОВ Бекберген — к. с-нт 1923-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. майда сауашта курбан болган Германиянын Мейсен к. Нимтиц а. на жерленген

САНДОВ Калбай — к. э. 1915-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 07. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ына жерленген

САРЫЕВ Даулетбай — к. политрук. 1910-ж. Нокис к. да т. 1944-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

САРИНОВ Фаимбет — к. э. 1908-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 28. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Варшава губерниясы Радзиминск уез. де жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Пердебай — ефр. 1901-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 28. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Полесье уэл. Заречье а. на жерленген

САДЫКОВ Гальми — к. 1912-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 20. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы Кундзики а. на жерленген

САЙМАНОВ Мамбет — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 38. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияга жерленген

САЙДОВ Байнияз — к. э. 1918-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияга жерленген

САКУРБАЕВ Рахман — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 30. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган МССР Лапишев р-ны Топор а. (МССР Котовск р-ны Карпинены а-на) жерленген

САДУЛЛАЕВ Сатым — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Лазарево а. на жерленген

САМАНДАРОВ Гайып — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САЛИЕВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САЙЫМБЕТОВ Абылла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙМАНОВ Бийимбет — к. э. 1917-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫБЕТОВ Косжан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САНИЯРОВ Махамет — в. э. 1921-ж. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 11. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Порный а. на жерленген

САНКИБАЕВ Мухан — ефр. 1909-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 15. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус р-ны Слобода к. на жерленген

САТЛАЕВ Исметулла — к. э. 1921-ж. Карзозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 33. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Тямохово а. на жерленген

САЙТОВ Шерибай — к. э. 1925-ж. Караозек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 19. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Байрак а. на жерленген

САРЫБЕТОВ Яман — к. э. 1923-ж. Карадзек р-да т. Караозек РЭК т. ш. 17. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Калинии уэл. Сосково а. на жерленген

САДУЛЛАЕВ Ибрайым — к. э. 1914-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пенна а. на жерленген

САПАРОВ Аккам — к. э. 1916-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 03. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Вороново а. на жерленген

САЙТОВ Рейим — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 14. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. да жерленген

САМУЛЛАЕВ Ораз — к. э. 1915-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Чемериское а. на жерленген

САБИРОВ Жолдасбай — к. э. 1923-ж. Райком к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

САПАРЫМБЕТОВ Артык — к. э. 1919-ж. Ворошилов к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. Курск уэл. да жерленген

САРЫБАЕВ Наубетулла — к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Ерназар — к. э. 1921-ж. т.

САДИН Константин Антонович — к. э. 1900-ж. Иркутск уэл. Унбунск р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

САГЫНБАЕВ Коптилеу — к. э. 1919-к Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 20. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Холм каласына жерленген

САПАЕВ Бердибай — а. с-нт 1921-ж. Нокис р-ны Назархан а. да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Жумабай — к. э. 1924-ж. 1-май к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

САБУРОВ Омар — к. э. 1916-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 15. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Октябрь р-ны Красногвардейск а. на жерленген

САЙМОВ Мухан — к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 14. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Березина а. на жерленген

САПАРЫМБЕТОВ Таганбай — к. э. 1921-ж. Хожели р-ны 9 а/с де т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш.

САНДИЕВ Сарсенбай — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

САРТИН Курбанбаев Нурхалул — к. э. 1914-ж. Хожели РЭК т. ш. 21. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Донецк уэл. Б. Крутая. Тараны хут. да жерленген

САЙДАКИЕВ Райым — к. э. 1914-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 05. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Киев уэл. Дарнына к. на жерленген

САПАРБАЕВ Оразалы — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 26. 04. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Нарбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Жуманист — с-нт 1922-ж. Шаббаз р-нында т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Медвежье сайына жерленген

САПАЛАКОВ Жаббар — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шабаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАЛАКОВ Кутым — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 20. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Оразымбет — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 24. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Нарбай — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Кадир — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Азат а/с де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТЫНБЕТОВ Кадырнияз — к. э. 1923-ж. Кегейли р-нында т. Кегейли РЭК т. ш. 3. 3. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Новики а. на жерленген

САПТИМУРАТОВ Сату — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 18. 09. 1942-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-нында жерленген

САРСЕНБАЕВ Молдат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 27. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-нда жерленген

САЛМУРЗАЕВ Исенбай — а. с-нт 1925-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 15. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Лопатово жерленген

САЙМОВ Бекберген — к. э. 1906-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 05. 45 -ж. сауашта курбан болган Германиянын Мейсен к. нын тууысканлар мазарына жерленген

САЛИМПАЛАЕВ Нуры — к. э. 1914-ж. Уфа к. да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 15 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орджоникидзе улк. Курсовка а. на жерленген

САКБАНТАЕВ Кубрай — к. э. 1921 -ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 22. 05. 42-ж. Харьков уэл. Веселое а. да дерексиз жок болган

САДЫКОВ Сарсенбай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залуч р-ны Подолжено а. на жерленген

САПУЛАСЬ Сапар — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 15. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Сосково а. на жерленген

САДКАМБАЕВ Жалгасбай — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитреевка ауылынан 5 км батыска жерленген

САЙМОВ Дуйсарак — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Тельман к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 27. 07. 43-ж. Курск уэл. Прохоров р-нында дерексиз жок болган

САРАНИСАКОВ Сагым — к. э. 1915-ж. т. Тахтакопир РЭК т. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Шапкино а. на жерленген

САИДМУРАТОВ Балтабай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 06 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Рыленки а. на жерленген

САПАЕВ Сабыр  — к. э. Шымбай к-да т. Шымбай РЭК т. ш. 28. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

САБУРОВ Багыбек — к. э. 1913 -ж. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Сапарбай — к. э. 1908-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Каримбай — к. э. 1910-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САТТАРОВ Нурулла — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Кошкар — к. э. 1921 -ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Хожанияз — к. э. 1920-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

САБУРОВ Ражапбай — к. э. 1925-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САРСЕНОВ Алламберген — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 22. 11. 42-ж. Орлов уэл. Речица ауылында дерекиз жок болган

САЕМЕТОВ Сабур — к. э. 1909 -ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 21. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Стародуб ауылына жерленген

САБИРОВ Кудайберген — к. э. 1911-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 21. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Тунскирх а. на жерленген

САРТЫБАЕВ Наржынбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 29. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Лихтенау хут. да жерленген

САПАРОВ Курнияз — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 10. 43-ж. Киев уэл. Чернобыль к. да дерексиз жок болган

САГИЕВ Умбетяр — к. э. 1917-ж. Кытай а. да т. 09. 41-ж. Нокис РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРЕКЕЕВ Абжамил — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Сатенияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙПНАЗАРОВ Бахый — к. э. 1910-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш.

САПАРНИЯЗОВ Хажибай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САМАТИЕВ Таклит — к. э. Караозек РЭК т. ш. 08. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Белгород р-ны Михайловка а. на жерленген

САЙМОВ Аскар — к. э. 1921-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 24. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ульянов р-ны Киин а. на жерленген

САЙЫПОВ Кунназар — к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 24. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Багушев р-нына жерленген

САПАРОВ Мамбетнияз — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 11. 08. 43-ж. сауашта курбан болган жерде калган

САРМИН Никита Иванович — к. э. 1915-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Белый Бор а. на жерленген

САЙЫПОВ Камал — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙТОВ Сипатдийин — к. э. 1921-ж. Ленин к-зында т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САМАНБЕТОВ Бекберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРЫЕВ Дослан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Аяп — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРКЫТОВ Коныратбай — к. э. 1910-ж. Караозек р-ны Ленин к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Тенелбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Рейим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Кыдырнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САТУЛЛАЕВ Ережеп — к. э. Караезск РЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Бийимбет — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САЙТОВ Мамбетмурат — к. э. 1922-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САЛИМОВ Рейимбай — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

САРЫЕВ Режеп — к. э. 1926-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

САПАЕВ Хайтбай — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 17. 07. 43- Шаббаз РЭК т. ш. 05 10. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Ржев р-нда жерленген

САПАРБАЕВ Розым — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Базарбай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Зеленая река а. на жерленген

САПАЕВ Калий — к. э. 1905-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САФАЕВ Кошкар Аксимович — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Чехославакиянын Бачков а. на жерленген

САДАДИНОВ Араджаба Саджитович — к. э. 1923-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 10 42-ж. сауашта курбан болган Чечено Ингуш АССРы Малгобек р-на жерленген

САДИРУК Пахрутдин Сидорович — к. э. 30. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Верхняя Селезия к. да жерленген

САПАРОВ Сейтмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш. Караозек РЭК т. ш.

САДЫКОВ Салим – к. э. Караозек РЭК т. ш.

САДЫКОВ Караматдин – к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРСЕНБАЕВ Базарбай – к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Аяп — к. э. Караозек РЭК т. ш.