Книга памяти Каракалпакстана =С=5

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница

8 страница

САРСЕНБАЕВ Тилеубай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Тилепбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САПАРОВ Избан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САТУЛЛАЕВ Жуманияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САДАКБАЕВ Турсын — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙМОВ Оракбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙМОВ Кутлымурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙТОВ Калбай — к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Рудня пос. на жерленген

САПАРОВ Даулетнияз — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 20. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитреевка а. на жерленген

САТАЛКИН Владимир Леонтьевич — к. э. 1914-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 15. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сосково а. на жерленген

САДЫКОВ Сулайман — к. э. 1908-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 25. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Печенег р-на жерленген

САЙЫПОВ Тилеумурат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Жолдас — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САЙЫПОВ Жумаш — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Сейитназар — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Акалтын к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 22. 08. 43-ж. Харьков уэл. Котельвинск р-ны Котельва а-да дерексиз жок болган

САИДАМЕТОВ Жанабай — к. э. 1923-ж. 5 а/с Ленин жолы к-зында т. 29. 06. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган

САПАРОВ Жалберген — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

САЛИЕВ Абдулла — к. э. 1912-ж. Хива р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 25. 11. 43-ж. дерексиз жок болган Кировоград уэл. на жерленген

САФАЗОВ Оразымбет — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Див-кладбише — 12. 1 км аркадагы Ривима хут. на жерленген

САЙТМУРАТОВ Турсынбай — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

САЙТНИЯЗОВ Оразбай — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

САФАРОВ Джамбай — к. э. 1902-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Резекне к. нын АР91 эскерий мазарына жерленген

САТЫБАЛДИЕВ Ачил — к. э. 1923-ж. Хожели к. -да т. Торткул РЭК т. ш. 15. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Волуйки к. сы калалык мазарина жерленген

САЙТМУРАТОВ Матчан — к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

САЛИМОВ Хабибулла — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 17. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Восточная Пруссиянын Пусперин пос.на жерленген

САЙДОВ Кыпшакбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

САЙТННЯЗОВ Каландар — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 20. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Выдерка разъездине жерленген

САЙЫДОВ Матсапа — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САДУЛЛАЕВ Абдурахим — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган БССР Сагинск р-нда жерленген

СЕЙТБАЕВ Катал — к. э. 1922-ж. Мангыт р-ны Пушкин а/с де т. Мангыт РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТЖАНОВ Аба — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭКт. ш. 23. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Латвия ССРына жерленген

САРАТОВ Кайрулла — к. э. 1915-ж. Куйбышев р-ны Чкалов с-хзында т. 23 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Камышин к. ка жерленген

САПАРОВ Шраимбай — к. э. 1922-ж. Бийбазар а/с. Ахунбабаев к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942-ж. майда дерексиз жок болган

САПАРОВ Курбан — к. э. 1912-ж. Торткул р-ны Энгельс к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 03. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. на жерленген

САРЕНШБАЕВ Курбек — к. э. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 22. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Комсомолец с-хозына жерленген

САПАРОВ Рейимбай — к. э. 1914-ж. т. 25 09. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Крестцы к. на жерленген

САТБАЕВ Бекмурат — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 27. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. на жерленген

САПАШЕВ Сабыр — к. э. 1925-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. майда сауашта курбан болган

САТИМОВ Кадир — к. э. 1909-ж. ККыпшак р-нда т. 12. 07. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. майда сауашта курбан болган

САЙЛЫБАЕВ Кадир — к. э. 1913-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш.

САПАРОВ Оспан — к. э. 3 а/с Калинин к-зында т. 12. 12. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Рейим — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-ны 5 а/с де т. 12. 12. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САПАРОВ Розмет — к. э. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙТОВ Оспан — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 08. 43-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Худайберген — к. э. 1915-ж. Кыпшак р-ны Ленин Жолы к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САПАЕВ Оразымбет — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-ны Кытай а/с де т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Отарбай — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Исмайыл — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Жданов к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САТКАНБАЕВ Хитолет — к. э. 1923-ж. Мангыт р-ны Бирлашкан к-зында т. 26. 05. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРОВ Байнияз — к. э. 1921-ж. Караозек р-ны Алгабас к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 23. 01. 45-ж. Чехословакияда дерексиз жок болган

САРБЕКОВ Иният — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. 1922-ж. Караозек РЭК т. ш. 13. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

САТАШЕВ Ислам — к. э. 1915-ж. Караозек р-ны Молотов к-зында т. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш. 08. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Мирога а. на жерленген

САПАРОВ Балта — к. э. 1912-ж. Хожели к. — да т. 1942-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САДАТДЙНОВ Ахмет — л-нт 1920-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 11. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Богухар р-нына жерленген

САРЫЕВ Ережеп — к. э. 1920 -ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 26. 09 42-ж. дерексиз жок болган

САЙЫПНАЗАРОВ Есберген — к. э. 1916-ж. Кегейли р-ны Сталинабад к-зы 2 а/с де т. 1942-ж. июльде Кегейли РЭК т. ш. 27 19. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Балаклпевск р-ны Грачевая сайына жерленген

САРСЕНБАЕВ Нарык — к. э. 1915-ж. Кегейли р-нда т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 12. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Чехословакиянын Славковцы а. на жерленген

САМАНОВ Машир — к. э. 1915-ж. Кегейли р-ны Маденият к-зы 3 а/с де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Первомайская а на жерленген

САДЫКБАЕВ Каллибек — к. э. 1925-ж. Куйбышев р-ны Октябрь к-зында т. 18. 09. 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Глушково а. да жерленген

САМРАТОВ Бабаназар — к. э. 1912-ж. Мойнак к-да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Шыныбай — к. с-нт 1915-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. на жерленген

САНТИМОВ Балтабай — ефр. 1916-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Отеген — к. э. 1925-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гломаздин а. на жерленген

САДУАКАСОВ Абаз — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны Эркенди к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Винница уэл. Липевецк р-ны Сипарна а-на жерленген

САЙЕКЕЕВ Санетулла — — к. э. 1916-ж. Мойнак р-ны Уш сай пос. да т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. на жерленген

САЙРАТДИНОВ Пахратдин — к. э. 1918-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САЙТОВ Иманбек — к. э. 1920-ж. Мойнак р. да т. 07. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРына жерленген

САЙТОВ Мырзамурат — к. э. 1920-ж. Мойнак к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

САЛИТОВ Жаббарберген — к. э. 1916-ж. Киров к-зы т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 10. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. Долистов р-ны Мдамевичи а. на жерленген

САДЫКОВ Садыкбай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Зеленинск р-ны Семкино-Горюшко ауылына жерленген

САРСЕНБАЕВ Танатар — к. э. 1903-ж. Тахтакопир р-да Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Бегалы — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САХАРОВ Иван Алексеевич — к. э. 1914-ж. Башкуртстан АССРда т. Нокис КЭК т. ш. 16. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Кроткад а. на жерленген

САЙМАНОВ Мамбет — к. э. 1925-ж. Куйбышев р-ны Фрунзе к-зы 12 а/с де т. Куйбышев РЭК т. ш. 17. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгые Пруссиянын Кишинбанние а. нын шыгыс терепине 50 м кашыклыктагы жолдын шеп капталына жерленген

СВЕЧНИКОВ Михаил Тимофеевич — с-нт 1906-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 25. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Даджа а-на жерленген

СВЕРЧКОВ Николай Тарасович — с-нт 1914-ж. Торткул к. -да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Волынь уэл. Смкдынь а. на жерленген

СВЕШНИКОВ С. Т. — к. э. 1912-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СВЕШНИКОВ Антип Антипович — к. э. 1919-ж. Торткул к. -да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 07. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Митава к. -нын калалык мазарстаны Л1 105 мазарына жерленген

СВЕШНИКОВ Владимир Антипович — к. э. 1912-ж. Торткульда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Нева. дарьясынын жагасына жерленген

СВЕШНИКОВ Кирилл Прокофьевич — к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Свитенск ВБК га жерленген

СВЕШНИКОВ Владимир — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 1942 -ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Логонск р-ны Подгорная ст. на жерленген

СВЯТКИН Мефодий Геннадьевич — к. э. 1922-ж. Куйбышев уэл. да т. Мойнак РЭК т. ш. 21. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Кырым АССРы Байтково к-зы № 43 мазарга жерленген

СВОТКИН Т. Дмитриевич — к. э. 1900-ж. Башкуртстан АССРы Оргин р-нда т. Нокис ККЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

СВЕШНИКОВ Ф. Я. — к. э. 1912-ж. Нокис к. нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Шарапатдин — к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 29. 09. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Румыниянын Айуд к. нын мазарына жерленген

СЕЙТЖАНОВ Кудайбсрген — к. э. 1914-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Рыжановка а. нын тууысканлар мазарына жерленген

СЕРМАНОВ Ганий — к. э. 1920-ж. КИМ к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

СЕЙИТКАСЫМОВ Алламберген — к. э. 1920-ж. Ленин к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

СЕЙДЛАН Калбай — к. э. Караозек р-нда т. 19. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Георгиевское а. да жерленген

САДЫКОВ Калбай — к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

САДЫКОВ Аскар — к. э. 27. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Лысянск р-ны жерленген

САПАШЕВ Хайытбай — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш.

САРЫЕВ Абгат — к. э. 1921-ж. т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

САЙЫТНАЗАРОВ Яган Аллабергенович — к. э. 1922-ж. т. 12. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Люблин к. сы Майданек ке жерленген

САПАРБАЕВ Оспан — к. э. Конырат р-ны 9 а/с де т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 14. 11. 42-ж. сауашта курбан болган

САДЫКОВ Шолип — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нында т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Курск уэл. Косторная к. на жерленген

САЙЫДОВ Ржан — ефр. 1921-ж. ККАССР да т. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Перелизово а. на жерленген

САЛДАДИЕВ Оразбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Жильцы а. на жерленген

САРЫБАЕВ Ашимбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 11. 43-ж. М. Горький а. да дерексиз жок болган

САЕКЕЕВ Кунназар — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

САДЫКОВ Курбанбай — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Тилку хут. да жерленген

САПАНОВ Кадир — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Калинин к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 19. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Сычево а. на жерленген

САЙТОВ Бабирша — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Жумамурат — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-нда т. 05. 08. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 12. 42-ж. Сталинград уэл. Дубровск р-нда дерексиз жок болган

САПАЕВ Розымбай — к. э. 1918-ж. Шаббза р-нда т. 06 12. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 06. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Подольск уэл. Костенец а-нын тууысканлар мазарына жерленген

САЙТОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Локнянск р-ны Юхово а. на жерленген

САСКЕЕВ Курбанбай — к. э. 1923-ж. Партсъезд к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Переслегинск р-ны Косово а. на жерленген

САРСЕНОВ Нийетбай — к. э. 1912-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 22. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Волгоград к. Гумрад а-на жерленген

САЙЫТОВ Бахан — к. э. 1923-ж. Шымбай р-ны Алгабас к-зында т. 17 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 07. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Кинолск а на жерленген

САЙЫТОВ Низаматдин — к. э. 1921-ж. Шымбай к. да т. 13. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. № 47 мазарга жерленген

САРСЕНОВ Салый Отамбетович — к. л-нт 1922-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 18. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Тарнополь уэл. Озерянск р-ны Кудинов а на жерленген

САРЫБАЕВ Таубай — л-нт 1915-ж. Хожели р-ны 7 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 23. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССР ы Приякуле а-на жерленген

САУДАКБАЕВ Рашит — к. э. 1904-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САРАНОВ Курбанбай — к. э. 1921-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. июньде дерексиз жок болган

САДЫКБАЕВ Эбель — к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. Хо-ж.ели РЭК т. ш. 02. 10. 43-ш. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Самоны а. на жерленген

САЙЫПНАЗАРОВ Рейим — к. 1924-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

САУЕКЕЕВ Ешмурат — к. э. 1921-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз хок. болган

САЙТБАЕВ Хамза — к. э. Хожели РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. № 822 мазарга жерленген

САДЫКОВ Абдулла — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 16. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Оскино а. на жерленген

САРДАРОВ Жумабай — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. июнде Хожели РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Гребнына а. на жерленген

САПАРОВ Хожамурат — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

САЙЫПНАЗАРОВ Матякуб — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

САЙМАНОВ Мамбетмурат — к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

САЙЫТОВ Султан — к. э. 1923-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

САПАРЫМБЕТОВ Артык — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 07. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Богомолов хут. да жерленген

САБУРОВ Садулла — к. э. 1903-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 04. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Кундерсдорф а. на жерленген

САБИРОВ Янгибай — к. э. 1921-ж. Шаббаз а/с де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Хайтбай — к. э. 1917-ж. Шаббаз а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Эгамберди — к. э. 1922-ж. Шаббаз а/с де т. 10. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САГИЙЕВ Кылышбай — к. э. 1923-ж. Хожели р-ны 7 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 01. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАЕВ Юлдаш — к. э. 1922-ж. Кыпшак р-ны Тельман к. э.да т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок

САПАРНИЯЗОВ Сабур — к. э. 1922-ж. Москва к-зы Ахунбабаев с-зында т. 13. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 25. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Тукумск р-ны Пунпилс а. нын пухаралар мазарына жерленген

САБИРОВ Колбай — к. э. 1923-Мангыт р-ны Пушкин а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

САЛАМАТКИН Дмитрий Иванович — к. э. 1914-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Емельянове а. на жерленген

САПАРОВ Садулла — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 10. 44-ж. Литва ССРы Капры а. да дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Сапар — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 08. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

САПАРОВ Айтмурат — к. л-нт 1922-ж. Хожели к. -нда т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 07. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Родионовка а. на жерленген

САДЫКОВ Ерден — к. э. 1910-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

САЙФУЛИН Файзй Габдурахманович — к. э. 1912-ж. Чкалов к. да т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Богородичное а. на жерленген

САПАЕВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

САРЫЕВ Мырзабек — в. э 1925-ж. Конырат р-нда т. 28. 03. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Жумагалий — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

САЙЫДОВ Бегжан — к. э. 1912-ж. Торткул к-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. на жерленген

САГЫНБАЕВ Бултарбай — к. э. 1917-ж. Торткулда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 08. 45-ж. сауашта курбан болган Манжурия Модести ст. сы Галишков далалыгында мазарга жерленген

САМАНОВ Ганжа — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чисти а. на жерленген

САЛАЕВ Юлдаш  — к. э. 1919-Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

САБУРОВ Амат — к. э. 1919-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. февральда дерексиз жок болган

САДЫКОВ Касым — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 07. 42-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Большая Вершина а-на жерленген

САРЫЕВ Хайтбай — к. э. 1912-ж. Мангыт р-нда т. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Оразымбет — к. э. 1916-ж. Мангыт р-нда т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 08. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Полтава уэл. на жерленген

САПАРОВ Мадмурат — к. э. 1901-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Познань к. на жерленген

САПАРОВ Мадат — к. э. 1915-ж. Мангыт р-нда т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 11. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сосновка а. на жерленген

САТТАРОВ Оразымбет — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1939-ж. декабрьде Мангыт РЭК т. ш. 1941-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САТЫБАЕВ Ражап — к. э. 192-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САБИРОВ Курбанбай – к. э. 1921-ж. Халимбег а/с де т. 1939-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Рашид — к. э. 1922-ж. Москза к-зы Ахунбабаев а/с де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САБИРОВ Оразбай — к. э. 1917-ж. К. Маркс к-зы Халимбег а/с де т. 12. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

САГЫЙБАЕВ Тамазбай — к. э. Куйбышев а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 27. 07. 43-ж. сауашта курбан болган

САБИРОВ Абдулла — к. э. 1922-ж. Молотов к-зы Калинин а/с де т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Жанада — к. э. 1922-ж. Хожели р-ны 1 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

САПАРОВ Шержан — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-ны Коммуна к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

САЙТМУРАТОВ Искендер — к. э. 1923-ж. ККАССР да т. Торткул РЭК т. ш. 30. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Купьинск р-ны Кресты а. на жерленген

САПАРОВ Алимбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Каримбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Ракула — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Улугбаг а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САКАБАЕВ Тажигалий — а. л-нт 1913-ж. Нокис к. да т. Куйбышев РЭК т. ш. 03. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Эльбинг к. на жерленген

САДМИН Максим Метрофанович — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

САНКИБАЕВ Жамалатдин — к. э. 1924-ж. Хожели р-ны 10 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

САТБАЕВ Хамза — к. с-нт 1918-ж. Хожели р-ны 2 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Толеген — к. э. 1913-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САРЫЕВ Бийсенбай — к. э. 1924-ж. Нокис к. нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

САРЫЕВ Падымбет — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1913-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Рейимбай — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

САРЫЕВ Базарбай — к. э. 1922-ж. Нокис к. нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

САРСЕНОВ Ийса — к. э. 1916-ж. Нокис к. нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

САРЫЕВ Даулетмурат — к. э. 1903-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Даулетбай — к. э. 1913-ж. Нокис к. нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САРСЕНБАЕВ Н. — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САГЫНДЫКОВ Абдигалий — с-нт 1925-ж. Нокис к. нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САБИРОВ Ражаббай — ефр. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

САЙЫПНАЗАРОВ Гайып — к. э. 1913-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 24. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Балакеев р-ны Грачев сайына жерленген

САРСЕНБАЕВ Кенжебай — с-нт 1919-ж. Мойнак р-нда т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Опольск воеводствосы Козле к. Раттерфере поена жерленген

САПАРБАЕВ Сарыбай — к. э. 1923-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944 -ж. январьда дерексиз жок болган

САМАНДАРОВ Жуманияз — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Шарип — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Венгриянын Стольнок к. на жерленген

САБУРОВ Аллияр — к. э. 1897-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Рамино а. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Роман — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Адамбай — к. э. 1919-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САЙДУЛЛАЕВ Молламурат — к. э. 1922-ж. Нокис р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Крынки а. на жерленген

САДЫКОВ Избасар — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Каганович к-зы 11 а/еде т. 18. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Рейипназар — к. э. 1924-ж. Караозек р-ны Каганович к-зында т. 24. 09. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 19. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Каунас уэл. Кайшадорск р-ны Адышагры а. на жерленген

САТАЕВ Сапар — к. э. 1920-ж. Караозек р-нда т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 22. 10. 42-м. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Балаклеев р-ны 133. 7 бийикликте Грачев сайынан 1 км кублада жерленген

САЙДУЛЛАЕВ Сейитмурат — к. э. 1912-ж. Караозек р-ны МТС кошесинде т. 15. 05. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган Псков уэл. Невель р-ны жерленген

САПАРОВ Абат — к. э. 1922-5 Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

САЙЫМБЕТОВ Исмайыл — к. э. 1917 -ж. Нокис к-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск узл. Труды ауылы Трудовск а/с де жерленген

САВЧУК Роман Ульянович — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 14. 05. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 23 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новая а. на жерленген

САБУРОВ Казан — к. э. 1916-ж. т. Амударья РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Паршино а. на жерленген

САКАЕВ Ханиф Арифович — к. э. 1911-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Новоселки а. на жерленген

САБИРОВ Хасан — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 01. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Левоткино а. на жерленген

САПАРБАЕВ Омиль — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жеребичи а. на жерленген

САЛИМОВ Азат Кутубович — с -нт 1925-ж. Торткул р-нда Торткул РЭК т. ш. 02. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Тарасовка хут. да жерленген

САПАРГЕЛДИЕВ Хангельди — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кырым АССРы Керчь р-на жерленген

САГАТАЕВ Хасан — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 08. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Распопинское а. на жерленген

САБИРОВ Сатнияз — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Макавейцево а. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Жайыкбай — к. э. 1922-ж. т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Бекмурат — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

САГЫНДЫКОВ Кошкин — к. э. 1918-ж. Конырат р-ны Озбекстан к-зында т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САТЫБАЛДЫЕВ Кошкар — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 02. 44 -ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ольховка а. на жерленген

САЙТИМБЕКОВ Хурулла — к. э. 1909-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де де т. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 05 45-ж. жаракаттан кайтыс болган №44 Эвакуациялык пунктке жерленген

САЛДАДИЕВ Оразбай — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск Полоцк р-ны Арлейск а/с Желцы а. на жерленген

САГАДАТДИНОВ Ражап — к. э. 1923-ж. Чапаев к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Фридрльде а. на жерленген

САПАРБАЕВ Сейтнияз — к. э. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙПУЛЛАЕВ Ешан — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Калмурза — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САДЫКОВ Рахмат — к. э. 1923-ж. ККАССР да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 02. 43 — к. сауашта курбан болган Орлов уэл. Дроздоновск р-ны Прилеты а. на жерленген

САРЫЕВ Сапар Мамедович — к. э. 1914-ж. Торткул р-ны Ак. Кашлы ауылында т. Торткул РЭК т. ш. 19. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Волынь уэл. Ковель к. сы Ковель-Кашир жеринен 4 км аркада жерленген

САПАРОВ Режеп — к. э. 1916-Торткул р-ны Ленин жолы к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

САВИЦКИЙ Игорь Николаевич — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 04. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Семнполки а. на жерленген

САРСЕНОВ Кулжан — к. э. 1909-ж. Нокис к. нда т. Нокис КЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

САФУЛИК Нирулик Гамулович — к. э. 1907-ж. Башкуртстан АССРы Кирмыскан р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

САПАРОВ Карам — к. э. 1903-ж. Куйбышев р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

САЙМАГАМЕТОВ Орынбай — к. э. 1904-ж. Казахстан ССР-ында т. Нокис КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

САБИТОВ Гаритулла — к. э. 1912-ж. Татарстан АССРында т. Нокис КЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

САХИМОВ Бердижан — к. э. 1911-ж. Торткул к. да т. Торт. т. ул РЭК т. ш. 19. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Холм к. на жерленген

САЛМАНОВ Ханият — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Искендер — к. э. Мангыт р-нда т. 03. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. сеитябрьде дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Оразбай — к. э. Крупская к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

САПАРНИЯЗОВ Оразбай — к . э. 1915-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. т. 14. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Сергово а. нын шыгыс тарепине жерленген

САОТОВ Низом — к. э. 1919-ж. Ворошилов а/с де т. 18. 08. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

САПАРНИЯЗОВ Айтнияз — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

САПАРОВ Казакбай — к. э. 1922-ж. Хожели р-ны Найманкол а/с де т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

САПАРОВ Наурыз — к. э. 1923-ж. Конырат к. да т. 1944-ж. майда Хэлели РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Шамурат — к. э. 1916-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Шамурат — к. э. 1912-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. майда Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

САПАРБАЕВ Хайтбай — к. э. 1910-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

САБУРОВ Жапар — к. э. 1904-ж. т. 04. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Владимир уэл. Муром к. нын мазарына жерленген

САПАРБАЕВ Тажимурат — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 25. 07. 43ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ульянов р-на жерленген

САПАРБАЕВ Гайып — к. э. Тельман к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

САПАЕВ Мати — к. э. 1914-ж. Мандат р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Карлыбай — к. э. 1918-ж. Мойнак р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

САПАРОВ Калмурза — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 03. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

САГЫНДЫКОВ Картабай — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

САПАЕВ Зарлыкбай — к. э. 1910-ж. Энгельс к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Сейитназар — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 21. 08. 43-ж. Харьков уэл. Котельва а. да дерексиз жок болган

САБИРОВ Шектибай — к. э. 1920-ж. Ленин болиминде т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙБУЛЛАЕВ Хабиб — к. э. 1923-ж. 18-Партсъезд к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Нурымбет — к. э. 1923-ж. М. Горький к-зы Пахтаабад а/с. де т. 1942-ж. июньде Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Атанияз — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны Г. Лики а. на жерленген

СЕЙТЖАНОВ Кошкар — к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 04. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Махарово а. на жерленген

СЕЙТКАМАЛОВ Тилеп — к. с-нт 1917-ж. Нокис к. дат. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

СЕЙИТМУРАТОВ Рашид — к. э. 1919-ж. Торткул р-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. на жерленген

СЕРИКБАЕВ Мындык — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Бенево а. на жерленген

СЕЙИТМУРАТОВ Халмурат — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. Куйбышев РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Иваши-но а. на жерленген

СЕЙИТМУРАТОВ Атажан — к. э. 1924-ж. Нокис к. -да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

СЕЙБУЛЛАЕВ Оразбай — к. э. 1919-ж. Кут а/с де т. Нокис КЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Туржан — к. э. 1918-ж. Шымбай р-ны Бахытлы а/с де т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

СЕРЖАНОВ Узакбай — к. э. 1910-ж. Комсомол к-зы Караозек а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Чехословакиянын Даргов а. на жерленген

СЕРОВ Александр Петрович — к. э. 1912-ж. Мойнак к. да т. 15. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 14. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Русса ст. на жерленген

СЕРГИЕНКО Илья Борисович — к. э. 1925-ж. Мойнак р-нда т. 28. 08. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

СЕРГАЗИН Буркит — к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны Уш сай пос-да т. 18. 10. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ташкент к. нын мазарына жерленген

СЕМИХОВ Павел Федорович — а. с-нт 1912-ж. Мойнак к. да т. 07. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 01. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. на жерленген

СЕЙИТОВ Иманбай — к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Дарибай — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРына жерленген

СЕЙИТНИЯЗОВ Календер — к. э. 1915-ж. Мойнак р-кы 10 а/с де т. 01. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙИТНАЗАРОВ Далибай — к. э. 1913-ж. Стаханов к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙИТНАЗАРОВ Калжан — к. э. 1921-ж. Стаханов к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок бочган.

СЕЙИТНАЗАРОВ Шанназар — к. э. 1924-ж. Шымбай к. нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Нуратдин — к. 1915-ж. Ленин к-зында т. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Каллибек — к. э. 1917-ж. Сталинабад к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 26. 90. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Айтымбет — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТЖАНОВ Калжан — к. 1917-ж. Ленин к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТЖАНОВ Байжан — к. э. 1915-ж. Ленин к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙИТНАЗАРОВ Игам — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Ережеп — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

САКТАГАНОВ Танатар — к. э. 1915-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Лутпулла — к. э. 1905-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Макарьевка а. на жерленген

СЕРИМБЕТОВ Латинула — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. да жерленген

СЕЙТОВ Жумабай — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Ережеп — к. э. 1908-ж. Мойнак р-нда т. 01. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 11. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Австриянын Дойч Ваг-Рам к. на жерленген

СЕВРЮГИН Аверьян Михайлович — к. э. 1912-ж. Турткул к. да т. 26 09. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕЙИТНИЯЗОВ Юсуп — к. э. 1916-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 19. 08 42-ж. дерексиз жок болган

СЕМЬЯНИНОВ Алексей Петрович — а. с-нт 1924-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 30. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Тарнополь уэл. Чортков к. на жерленген

СЕЙТЕКОВ Толеп — к. э. 1922-Шымбай р. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Жумагелди — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САПАЕВ Нурмамат — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Колюжный пос.на жерленген

САЙЖАНОВ Бекберген — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Жирносска а. нын тууысканлар мазарына жерленген

САБУРОВ Хасан — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сировка а. на жерленген

САЙЖАНОВ Аба — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Сандзес хут. да жерленген

САПАЕВ Ражап — к. с-нт 1919-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

САБУРОВ Шарипбай — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

САБИРОВ Жаримбет — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 03. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Польтише а. на жерленген

САЙЫМБЕТОВ Абдурахман — к. э. 1921-ж. К. Маркс к-зы Ленинабад а/с де т. 16. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

САЙДАЛИЕВ Дощан — к. э. 1919-ж. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радолышль р-на жерленген

САЕКЕЕВ Кулман — к. э. 1910-ж. Шымбай р-ны Карык а/с де т. 09. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 12. 41-ж. сауашта курбан болган Полесья уэл. Порическ р-ны Прудки а. на жерленген

САЕКЕЕВ Абдикарим — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 09. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

САДЫКОВ Узакбай — к. э. 1916-ж. Караозек р-нда т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 1942-ж. февральдя дерексиз жок болган

САДАТДИНОВ Калмурза — к. э. 1922-ж. Большевик к-зы 1-май а/с де т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

САГЫЙТОВ Алым — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Молотов к-зында т. 16. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротин р-ны Муражники а. на жерленген

САГЫНБАЕВ Толеген — к. э. 1914-ж. 18-партсъезд к-зы 10 а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Николаев уэл. Шевченко а. да жерленген

САГЫНБАЕВ Салимжан — к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны 18-партсъезд к-зында т. 18. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Безогное а. на жерленген

САПАРНИЯЗОВ Даулетбай — к. э. 1925-ж. Азат а/с Сталин к-зында т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 01. 4. 5 -ж. сауашта курбан болган Чехословакияда жерленген

САРЫЕВ Сафар Маметович — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 03. 44-ж. сауашта курбан болган

САИЫПОВ Чапкай — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Башьечка а. на жерленген

САБИРОВ Ережеп — к. э. 1909-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

САРЫЧЕВ Сергей Федотович — к. э. 1909-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. 1307 бийикликтин арка батыс терепине жерленген

САЙТОВ Сабур — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Кост р-ны Затанск хут. Дон дарьясынын шеп жагасындагы 144 мазарда кубла тарептен 5 катарга жерленген

САДИРОВ Жижбай — к. э. 1901-ж. Тахтакопир р-ны 2 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

САГЫНАЕВ Баймурза — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны 1 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

САГЫНДЫКОВ Козыбагар — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны 2 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 20. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

САЙТАНОВ Жумабай — к. э. 1919-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 05. 10. 41-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Гайталово а. на жерленген

САПАРОВ Туджи — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 09. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград к. сы Пискарев мазарына жерленген

САРСЕНБАЕВ Базарбай — к. э. 1923-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 15. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Воробьевки а. на жерленген

СЕЙИТНИЯЗОВ Матнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙИТБЕКОВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 28. 05. 44-ж. сауашта курбан болган

СЕЙИТНАЗАРОВ Усен — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 30. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. дивизиялык мазарга жерленген

СЕНТУРЗАЕВ Матякуб — к. э. 1910-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 14. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Муражныны а. да жерленген

СЕЙИТОВ Курамбай — к. э. 1923-ж. т. Торткул РЭК т. гл. 20. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. нын кубла тарепине жерленген

СЕЙИТМАМУТОВ Балтабай — к. э. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Есибай — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны Алгабас к-зы 1-а/с де т. Караозек РЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

СЕЙИТНАЗАРОВ Толебай — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

СЕЙТАКОВ Хожан — к. э. 1910-ж. Чаржау уэл. Бурдалык р-ны Имам а. да т. Куйбышев РЭК т. ш. 02. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Шпандау к. да жерленген

СЕРИКБАЕВ Кондыбай — к. э. 1901-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 15. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новгород р-да жерленген

СЕИЙЛХАНОВ Зияу — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

САДЫКОВ — к. э. 1905 -ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 13. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Полылакык Седлец к. дагы мазарга жерленген

САПАРОВ Отенияз — к. э. 1913-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 04. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волково а. да жерленген

САЗНАЕВ Сафар — к. э. 1918-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 07. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САРЫЕВ Турсынбай — к. э. 1922-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 02. 32. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Платонов хут. да жерленген

САПАРЫМБЕТОВ Оразымбет — к. э. 1921-ж. Тилеклес к-зында т. Шымбай РЭК т. т.

САПАРОВ Бахыт — к. э. 1925-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 27. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэлаяты Тапильня хут. да жерленген

САЙЫПНАЗАРОВ Ерназар — к. э. 1921-ж. Ленин к-зында т. Шымбай РЭК т. ш.

СВЕРГАНОВ Зайкар — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 13. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Алешкинки а. да жерленген

САДЫКОВ Карлыбай — кт. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САДЫКОВ Ерден — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

САДЫКОВ Насыр — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕРЖАНОВ Койкан — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 21. 10. 44-ж. Венгрияда дерексиз жок болган

СЕЙТЕКОВ Абдулла — к. э. 1924-ж. Крупская к-зы Камысарык а/с де т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Тукум р-да жерленген

СЕЙТЕКОВ Айтеке — к. э. 1908-ж. Сталин к-зы Камысарык а/с де т. ]5. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Мурманск уэл. Челмвые а. да жерленген

СЕЙТАЛОВ Алланияз — к. э. 1922-ж. Киров к-зы Пахтаабад а/с де т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

СЕИДУРАТДИНОВ Жалал — к. э. 1914-ж. Шымбай р-ны Абад а/с де т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-ны Брылый а. да жерленген

СЕЙИЛХАНОВ Узакбай — к. э. 1914-ж. Шымбай р-нда т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Антоновка а. да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Узакбай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-ны 8-Март к-зында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙДУЛЛАЕВ Хожабай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Андреев к-зында т. 17. 06 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Чаусск р-да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Халмурат — к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Азат а/с де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. Тамбулов хут. па жерленген

СЕЙИТМУРАТОВ Каримбай – к. э. 1924-ж. Тазакурал к-зы 10-а/с де т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

СЕРЖАНОВ Усенбай — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СЕРЖАНОВ Карим — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Трони а. да жерленген

СЕЙИТКАМАЛОВ Абдикерим — к. э. 1923-ж. Орджоникидзе к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 20. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Аляблево а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Жолдас — к. э. 1922-ж. Сталинабад к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Сейтнияз — к. э. 1914-ж. Орджоникидзе к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 15 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Закрутовск р-нда жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Шамурат — к. э. 1924-ж. 18-партсъезд к-зы т. 29. 10. 42-ж. Кегейли т. ш. 31. 10 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. да жерленген

СЕЙДАНОВ Омирзак — к. э. 1925-ж. Чапаев к-зында т. 14. 09. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 09. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лядишы а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Дарибай — к. э. 1918-ж. Орджоникидзе к-зында т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Рудзищы а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Нысанбай — к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны 8-Март к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТНИЯЗОВ Байнияз — к. э. 1906-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Калбай — к. э. 1918-ж. Кегейли р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Оразбай — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Шымберген — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Танирберген — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМАМУТОВ Балтабай — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 09. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Сухолитино а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Болубай — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 04. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городищен р-нын 1. 5 км ги 90. 5 бийикликте жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Матжан — к. э. 1905-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Бшебск уэл. Ровно а. да жерленген

СЕЙТОВ Каллибек — к. э. 1919-ж. 1-Май к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

СЕЙТНИЯЗОВ Мырзамурат — к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙТОВ Сапарбай — к. э. 1910-ж. Коммунист а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

СЕЙТИМБЕТОВ Садулла — к. э. 1908-ж. Коммунист а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СЕЙТИМБЕТОВ Матназар — к. э. Кыпшак р-ны Ленин к-зы 10.а/с де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Камал — к. э. 1917-ж. Кыпшак р-нда т. 11. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Ибат — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Адил — к. э. Кыпшак р-да т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган