Книга памяти Каракалпакстана =С=6

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница 7 страница

8 страница

СЕМИЗБАЕВ Орынбай — к. т. 1915-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 30. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Выдрашща а. нын кубла-батыс тарепине жерленген

СЕНЕКЕЕВ Бекмурза — ефр. 1908-ж. Тахтакопир р-ны Кызыл Озбекстан к-зы 1-а/с де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Матвеево Курганск р-ны Демидовка а. да жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Нурсейит — к. э. 1915-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Алланияз — к. э. 1923-ж. Кегейли р-нда т. 1913-ж. Кегейли РЭК т. ш. 20. 09. 44-ж. сауашта курбзн болган Бессарайск р-ны Бельцы к. ка жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Оразымбет к. э. 1913-ж. Кегейли р-нда т. 24. 04. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

СЕИТНИЯЗОВ Матнияз — к. э. 1912-ж. Саманкол а/с де т. Хожели РЭК т. ш.

СЕЙТМУРАТОВ Зулхайдар — к. э. 1921-ж. Чкалов к-зында т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙИЛБЕКОВ Карим — к. э. 1924-ж. Райком к-зында т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙФУЛЛАЕВ Жийенбай — к. э. 1922-ж. райком к-зында т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Шымберген — к. э. 1916-ж. Ленин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СЕЙИЛХАНОВ Отепберген — к. э. 1921-ж. Сталин к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. Ленинград уэл. да жерленген

СЕЙИТМУРАТОВ Самендер — к. э. 1921-ж. Шымбай к. да т. 16 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Чурнов к. да жерленген

СЕЙИТМУРАТОВ Тилеп — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. 16. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙИТИМБЕТОВ Докан — к. э. 1915-ж. Ворошилов к-зында т. 21. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 21. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Ниагру а. да жерленген

СЕЙСИБЕНОВ Отепберген — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-нда жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Абдирахман — к. э. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Бечево а. да жерленген

СЕРЖАНОВ Шамурат — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 11. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Красноборка а. нын арка-батыс терепине жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1917-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

СЕЙТИМОВ Сапаш — к. э. 1920-ж. К. Маркс к-зында т. Торткул РЭК т. ш.

СЕЙИТОВ Оразбай — к. э. 1917-ж. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш.

СЕЙИТМАМУТОВ Искендер — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 06. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сахны а. да жерленген

СЕЙИТНАЗАРОВ Хожамет — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган Пенза к. да жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Хабибулла — к. э. 1924-ж. Хожели р-на. а т. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Мырзамурат — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТЕКЕЕВ Рейим — к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш.

СЕЙДАМЕТОВ Садуакас — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т4 1942-ж. Хожели РЭК т. ш.

СЕЙИТМУРАТОВ Муратбек — к. э. 1916-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

СЕЙИТМУРАТОВ Даулетияр — к. э. 1917-ж. 9 а/с т. Конырат РЭК т. ш.

СЕЙИТИМБЕТОВ Бекгурды — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕРИМБЕТОВ Турдымбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Икмет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Курбанбай  — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Айтмурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЧЕНОВ Абат — к. э. Коммуна к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 05. 03. 41-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Гусино а. да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Исембай — к. э. 1925-ж. Караозек р-нда т. 03. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР ы Волковички а. да жерленген

СЕЙИТРЗАЕВ Даулетбай — к. э. 1923-ж. Обкомол к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕИЙТРЗАЕВ Сейдамет — к. э. 1914-ж. Бахытлы а/с де т. 1941-ж. октябрьде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болтан.

СЕРЕКЕЕВ Курбанбай — к. э. 1910-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Тилеумурат — к. э. 1922-ж. 1-Май к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Турымбет — к. э. 1918-ж. 1-Май к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Халмурат — к. э. 1918-ж. 1-Май к-зы 9 а/с де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТИМОВ Есемурат — к. э. 1910-ж. Стаханов к-зында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТХАНОВ Бердихан — к. э. 1925-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

СЕЙИТОВ Ажибай — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Жусип — к. э. 1912-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Кудайберген — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Сейтмамут — к. э. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАМЕТОВ Алланазар — к. э. 1922-ж. Кыпшак а/с де т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТНИЯЗОВ Нуржан — к. э. 1919-ж. Коммунизм к-зында т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

СЕЙДУЛЛАЕВ Тулеш — к. э. 1923-ж. Кыпшак р-ны 9-а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

СЕЙСЕНОВ Орынбай — к. э. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Абдал — к. э. 1895-ж. М. Горький а/с де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТНИЯЗОВ Толыбай — к. э. 1916-ж. Назархан а/с де т. 1939-ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Байнияз — к. э. 1903-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙИТМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1922-ж. Тельман к-зында т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

СЕЙИТНАЗАРОВ Алланазар — к. э. 1921-ж. т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙИТОВ Жанабай — к. э. 1920-ж. Кытай а/с де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Файзулла — к. э. 15. 12. 42-ж. сауашта курбан болган

СЕЙТНИЯЗОВ Нурман — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 29. 09. 43-ж. сауашта курбан болган

СЕЙДАМЕТОВ Жумамурат — к. э. 1922-ж. Интернациональ к-зында т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 08. 10. 43-ж. сауашта курбан болган

СЕЙДАНОВ Махамбет — к. э. 1922-ж. Сталин к-зында т. 1941-ж. июньде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙИЛБЕКОВ Бекберген — к. э. 1920-ж. Молотов к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕИТЕКОВ Айтбай — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТЕКОВ Оразбай — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-нда т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Есберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙИТОВ Отарбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТНАЗАРОВ Кунназар — к. э. 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СЕЛЕЗНЕВ Степан Тимофеевич — к. э. 1903-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 26. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пустощкино а. да жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Бахый — к .э. Караозек РЭК т. ш.

СЕРИМБЕТОВ Отебай — к. э. Караозек р-ны Калинин к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 3. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Роченск уэл. Черноморск р-нда жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Генжемурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТМУРАТОВ Жумамурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТНАЗАРОВ Жуманазар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТНАЗАРОВ Байназар — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК

СЕЙДАНОВ Жоллыбай — к. э. 1924-ж. т. Караозек РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старорус р-ны Веревкино а. да жерленген

СЕРЖАНОВ Бекнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙИЛХАНОВ Халийла — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Кулымбет — к. э. 1922-ж. Кызыл сауле к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Шукирулла — к. э. 1922-ж. Кегейли р-ны Кызылсауле к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙДАМЕТОВ Ажибай — к. э. 1919-ж. Кызылсауле к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Жумабай — к. э.

СЕЙТЖАНОВ Бейбиталы — к. э. Пахтанур к-зында т. 1941-ж. РЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Буряз — к. э. 1916-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 07. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колпнянск р-ны Дурневая а. да жерленген Смоленск уэл. Ярцев р-ны Ляды а. да жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Матназар — к. л-нт 1914-ж. Торткул к. Дзержинский к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 14. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Стрешенск р-ны Гелино а. нын аркашыгыс терепине жерленген

СЕРИМБЕТОВ Арык — к. э. 1904-ж. ККАССР да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТИЛОВ Атамурат — к. э. 1908-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шнмбай РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловоград уэл. В. Дувонная ст. да жерленген

СЕТМЕРЗАТОВ Давитмаз — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТБАЕВ Пердебай — к. э. 1924-ж. Чкалов к-зында т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Караматдийин — к. э. Кегейли р-нда т. 1940-ж. Кегейли РЭК т. ш.

СЕРЕКЕЕВ Юсуп — к. э. 1920-ж. К. Маркс а/с де т. Торткул РЭК т. ш.

СЕЙТОВ Мырза — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СЕЙДАМЕТОВ Хажимурат — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 25. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Карело-Фин ССР ы Выборг р-нда жерленген

СЕРЕКЕЕВ Ажали — 1921-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 21. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Печенег р-нда жерленген

СЕЙИТЖАНОВ Пекихан — к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Баранович уэл. Новогрудк к. да жерленген

СЕЙИТМУРАТОВ Омирзак — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Исмайыл — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болгин.

СЕРЖАНОВ Сарсенбай — к. э. 1922-ж. Нокис к. дат 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 06 44-ж. сауашта курбан болган

СЕЙИТОВ Абдулла — к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 1942К -ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 09. 43-ж. саушта курбан болган Сумск уэл. Деркачевка а. да жерленген

СЕРЕНТАЕВ Бержан — к. э. 1913-ж. Молотов к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкасск уэл. Черкасск р-ны Дубневка а. да жерленген

СЕЙТИМОВ Сейтмурат — к. э. 1923-ж. Шымбай р-ны Тельман к-зында т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. да жерленген

СЕЙИТЖАНОВ Дошжан — к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Ленин к-зында т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 24. 05. 42-ж. сауашта клрбаи болган Харьков уэл. Б. Бабха а. да жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Юсуп — к. э. 1925-ж. Конырат г- да 1942-ж. Конырат РЭК т. 27. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Раковичи а. да жерленген

СЕВРЮГИН Родион Михайлович — с-нт 1910-ж. Мойнак р-ны Ушсай пос. да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 43-ж. дерексиз жок болган

СЕВРЮГИН Филипп Михайлович — к. э. 1907-ж. Мойнак р-да т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 43-жж жаракаттан кайтыс болган Краснодар к. да жерленген

СЕЙДАНОВ Мамбетназар — к. э. 1921-ж. Мойнак р-ны 6 а/с де т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 04. 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Мгинск р-нда жерленген

СЕЙДАМЕТОВ Абдулла — 1917-ж. Мойнак пос. да т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕРЖАНОВ Абдиганий — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. июльде Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. сеншбрьде дерексиз жок болган

СЕЙИТКИПИЗОВ Кыдырбай — к. э. 1912-ж. Конырат р-нда т. 05. 10. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЛЕЗНЕВ Сергей Степанович — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-нда т. 18. 08. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Еримбет — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р-ны Кызыл партизан к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. мартта сауашта курбан болган Эстония ССРы Хамботу хут. да жерленген

СЕИТМУРАТОВ Айтжан — к. с-нт 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Майнак РЭК т. 1 02. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Белгород уэл. Борисов р-ны Хотмыск а. да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Узакберген — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 12. 04 45-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТЕКЕЕВ Кобей Бекназарович — а. с-нт 1917-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 11. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Австриянын Герасторф ст. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Кулмурат — к. э. 1921-ж. Караозек р-ны Сталин к-зында т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-нда жерленген

СЕЙТЕКОВ Калбай — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а. да жерленген

СЕЙИТНИЯЗОВ Кыдырбай — к. э. 1912-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Малево а. да жерленген

СЕЙТЖАНОВ Атажан — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

СЕЙКТОВ Шарип — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

СЕЙДАХМЕТОВ Курбанбай — к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Жандаулет — к. э. 1919-ж. Мойнак пос. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Бекполат — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 44 -ж. Мойнак РЭК т. ш.

СЕЙТЖАНОВ Рошан — к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 02 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш.

СЕЙТМУРАТОВ Даулетияр — с-нт 1913-ж. т. 13. 02. 44-ж. Черкасс уэл. Корсун-Шевченко р-ны Комаровка а. да дерексиз жок болган

СЕЙФУЛЛАЕВ Сапар — к. э. Дийхан к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш.

СЕИТНАЗАРОВ Абдиганий — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1939-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Хансултан — к. э. 1926-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Бекдулла — к. э. Тахтакопир РЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Рейим — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Айымбет — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕРИКБАЕВ Сагын — к. э. 1909-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 21. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Великие Луки к. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Ислам — к. э. 1912-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэ. т. Мирча а. да жерленген

СЕЙИЛХАНОВ Абдирахим — к. э. 1923-ж. Торткул р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кошелево а. да жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Бекнияз — к. э. 1911-ж. Конырат р-нда т. 09. 06. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 04. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хралки а. да жерленген

СЕРИКБАЕВ Жалил — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССР ы Волокушннск к. да жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Игамберди — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 02. 44-ж. дерексиз жок бол-гаи

СЕЙТИМБЕТОВ Ислам — к. э. 1911-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

СЕРЖАНОВ Сарсенбай — к. э. 1920-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Гороховищи а. да жерленген

СЕЙТОВ Сапар — с-нт 1910-ж. Караозек р-ны Куйбышев к-зы 4-а/с де т. 31. 12. 41-ж. Караозек РЭК т. ш. 20. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Рыбный хут. нын арка-батыс тарепине жерленген

СЕЙИТНАЗАРОВ Разак — к. э. 1923-ж. 8-Март к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Сейтмурат — к. э. 1914-ж. 18-партсъезд к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Шамурат — к. э. 1918-ж. М. Горький к-зы Пахтаабад а/с де т. 17. 06. 42 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залучек р-нда жерленген

СЕРИМБЕТОВ Шамшет — к. э. 1922-ж. Шымбай р-ны Калинин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Шамурат — к. э. 1922-ж. Сталин к-зы Ленинабад а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Себеж р-ны Кишинев а. да жерленген

СЕРИМБЕТОВ Турсынбай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Азат а/с де т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

СЕРМАНОВ Дауирхан — к. э. 1921-ж. Пионер к-зы Караозек а/с де т. 16. 04. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. Словенск р-нда жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Мырза — к. э. 1918-ж. Мойнак к. да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ворошиловград р-нда жерленген

СЕЙЛОВ Самен — к. л-нт 1920-ж. Мойнак пос. да т. 15. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 05. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Сейтнияз — к. э. 1925-ж. Мойнак к- да т. 28. 08. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 09. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Вильно к. да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Ибадулла — к. э. 1924-ж. Мойнак р-ны 9- а/с де т. 15. 08 48-ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Карело-Фин АССР да жерленген

СЕЙДУЛЛАЕВ Бегдулла — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 05. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

СЕИДАЛИЕВ Журели — к. э. 1923-ж. Мойнак пос. да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СЕЙИЛХАНОВ Нызам — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. 14. 09. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

СЕРГАЗИЙЕВ Турсынбай — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 05. 10. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СЕРНЯГИН Александр Александрович — л-нт 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

СЕЙИТОВ Сары — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

СЕТТИЕВ Мамет — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

СЕЙТЕКОВ Акнияз — к. э. 1908-ж. Шымбай к. — да т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. т. 04. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Жерелево а. да жерленген

СЕЙТКАМАЛОВ Темирбек — к. э. 1923 -ж. Тахтакопир р-ны 6-а/с т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Казакбай — к. э. 1923-ж. Мойнак пос. да т. Мойнак РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕРИКБАЕВ Нагашбай — к. э. 1919 -ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 9-а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

СЕИТМУРАТОВ Жахан — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 22. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

СЕКСЕНБАЕВ Ыхбалбай — к. э. Нокис КЭК т. ш. 05. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Горицко а/с Крутовраг а. да жерленген

СЕРТИН Григорий Степанович — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Чернигов уэл. Выхвостов а. да жерленген

СЕИТМУРАТОВ Айтмурат — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Аманияз — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Аллаш — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙДУЛЛАЕВ Узак — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕИТЖАНОВ Оразбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙДАМЕТОВ Есемурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТНИЯЗОВ Матнияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТКАМАЛОВ Кадирхан — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙДАМЕТОВ Хожамет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙДАМЕТОВ Рейимбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕРИМБЕТОВ Караматдин — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕИТЖАНОВ Матмурат — к. э. 1915-ж. Конырат р-ны Эннгельс к-зы 8-а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

СЕЙТЖАНОВ Куденбай — к. э. 1917-ж. Конырат р-ны 6-а/с. Коммунизм к-зда т. Конырат РЭК т. ш. 1915-ж. апрельде дерексиз жок болган

СЕЙТЕКОВ Балтабай — к. э. 1917-ж. Караозек р-ны Молотов к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 1943 -ж. мартта дерексиз жок болган

СЕРЕКЕЕВ Бекмурза — ефр. 1908-ж. Шымбай р-нда т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 03. 43 -ж. сауашта курбан болган Курган р-ны Матвеево а. да жерленген

СЕЙТЕЛАЕВ Насрулла — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

СЕЙТНАЗАРОВ Сабыр — к. э. Кыпшак р-ны 9-а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТНАЗАРОВ Оразбай — к. э. 1909-ж. Комсомол к-зы Караозек а/с де т. 15. 05. 43 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 30. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Кенигсберг к. да жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Шанназар — к. э. 1924-ж. Шымбай к. да т. 11. 03. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЛСОЕВ Дмитрий — к. э. 1913-ж. Шымбай к. да т. 17. 06 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. да жерленген

СЕЙТОВ Хожамурат — к. э. 1920-ж. Большевик к-зы 1-май а/с де т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны Г. Лийка а. да жерленген

СЕЙТЖАНОВ Нуратдин — к. э. 1918-ж. Коммунист к-зы I-май а/с де т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны Г. Лийка а. да жерленген

СЕЙТЖАНОВ Даулет — к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Калинин к-зы 5-а/с де т. 15. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Селтовск р-ны Красное Стар а. да жерленген

СЕЙТЖАНОВ Айтжан — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 14. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Красный октябрь к-зда жерленген

СЕРИКБАЕВ Садык — к. э. 1910-ж. Хожели р-ны Ворошилов к-зында т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демянск р-ны Лонна а. да жерленген

СЕРИКБАЕВ Сагын — к. э. 1909-ж. Хожели к. — да т. 1941-ж. октябрьде Хожели КЭК т. 21. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Великие Луки к. да жерленген

СЕМИЗБАЕВ Орынбай — к. э. 1915-ж. Хожели р-ны Крупская к-зында т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 30. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Ратно пос. нын тууысканлар мазарына жерленген

СЕНЦОВ Григорий Викторович — к. э. Хожели р-ны Ворошилов к-зында т. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демянск р-ны Лонна а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1921-ж. Хожели р-нда т. 1943 -ж. февральда Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТЕКОВ Султан — к. э. 1919-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 14. 08 43 -ж. дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Жумабай — к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. 14. 09. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хромки а. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Асан — к. э. 1912-ж. Кегейли р-нда т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Корыгинск р-ны Корытино а. да жерленген

СЕЙТЖАНОВ Жанабай — к. э. 1920-ж. Кегейли р-ны Чапаев к-зында т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Мирополь хут. да жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Айтназар — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны Молотов к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 25. 03. 44 -ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Лапени а. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Калмурат — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 08. 03. 43 -ж. Орлов уэл. да дерексиз жок болган

СЕЙДЕМЕТОВ Ибрагим — к. э. 1911-ж. Караозек р-нда т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕРИКБАЕВ Есназар — к. э. 1914-ж. Кыпшак р-нда т. 1942 -ж. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Тручино а. да жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Омар — к. э. 1924-ж. Мойнак р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 20. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Тупик ст. да жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Мамбетнияз — с-нт 1917-ж. Тахтакопир р-ны 6-а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 10. 41-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Сабыр — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 -ж. сауашта курбан болган

СЕЙТОВ Орын — к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СЕТТИЙЕВ Курамбай — к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

СЕЙТОВ Исмайыл — к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

СЕТКЫЛЫШЕВ Бердикылыш — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 02 44-ж. сауашта курбан болган БССР Полесье уэл. да жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Айтууган — к. э. 1916-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 23. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

САЙДАКОВ Наум Яковлевич — к. э. 1907-ж. Чкалов уэл. да т. Хожели РЭК т. ш. 16. 09. 43 -ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Быки а. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Ислам — к. э. 1912-ж. Торткул к. — да т. Торткул РЭК т. ш. 08. 12. 43-ж. Радомышль р-ны Мирча а. да дерексиз жок болган

СЕРМАНОВ Лепесбай — к. э. 1917-ж. Коммунизм к-зында т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

СЕЙТМУТДИНОВ Оразбай — к. э. 1923-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

СЕРИКБАЕВ Кайырбай — к. э. 1917-ж. Тамды р-ны Комсомол к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЙТНАЗАРОВ Абдирейим — к. э. 1912-ж. Мойнак р-нда т. 12. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 12. 06. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Новосильск р-ны Зареченск а/с Тростниково а. да тууысканлар мазарына жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Назарымбет — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Оразбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 19. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган

СЕЙТИМОВ Жалил — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Караматдин — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Жуман — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Халмурат — к. э. 1918-ж. Хожели к. — да т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙИЛХАНОВ Абдираман — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Сарсенбай — к. э. Ленин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Базарбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лонна а. да жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Алий — к. э. 1915-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 18. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Антонов сайына жерленген

СЕРАЛИЕВ Асьги — к. э. 1913-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

СЕЙХИЕВ Семетерек — к. э.Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 01. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Обитель а. да жерленген

СЕРИКБАЕВ Шалабай — к. э. 1923 -ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 02. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск ул. Раповка а. да жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Ерназар — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 13. 12. 43-ж. Радомышль р-ны Глухово-2 хут. да жерленген

СЕМИК Евпатий Тарасович — к. с-нт 1904-ж. Переяславль к. — да т. Мойнак РЭК т. ш. 11. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

СЕРИКБАЕВ Есмурза — к. э. 1923-ж. т. Кыпшак р-нда т. 13. 12. 41-ж. Кыпш. ак. РЭК т. ш. 1944-ж. январьда сауашта курбан болган

СЕЙТЖАНОВ Пектлен — к. э. 1915-ж. 03. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Баранович уэл. Новогрудок к. да жерленген

СЕЙТЕКОВ Тастемир — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-ны 5-а/ с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Казакбай — с-нт 1922-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 19. 06. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Волын уэл. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Темирхан — к. э. 1923-ж. Нокис к. — да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Омирзак — к. э. 1919-ж. Нокис к. — да т. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТМАНОВ Сейитбай — к. э. Социализм к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

СЕШАНОВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган

СЕРЖАНОВ Байжан — к. э. 1921-ж. Кегейли р-нда т. 1943-ж. марта Кегейли РЭК т. ш.

СЕЙТМУРАТОВ Халмурат — к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. февральда Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Алым — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Братовшин а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТНИЯЗОВ Есемурат — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1941-ж. майда дерексиз жок болган

СЕНГИБАЕВ Шамшеддин — к. э. 1921-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Халмурат — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 26. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Новоржевск р-да жерленген

СЕЙТИМБАЕВ Матназар — к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 01. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чиста а. да жерленген

СЕЙТОВ Кыдырбай — к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Бердимурат — к. э. 1918-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Хамемидин — к. э. 1908-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СУЛТАНОВ Айган — к. э. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 17. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ровно а. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Оракбай — к. э. 1922-ж. Кегейли р-нда т. 1943-ж. мартта Хожели РЭК т. ш.

СЕЙТЖАНОВ Кудайберген — к. э. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш.

СЕЙТЖАНОВ Дурдыбай — к. э. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

СЕЙТНАЗАРОВ Отар — к. э. 1911-ж. Тахтакопир р-ны Тельман к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. июльде сауашта курбан болган Орлов уэл. Тунин ст. да жерленген

СЕЛИМГАЛИЙЕВ Нура — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-ны Уркенди к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. январьда сауашта курбан болган Орджоникидзе уэл. Карсовка а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Мамбетназар — к. э. 1912-ж. Мойнак р-ны 4-а/с де т. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕРИКБАЕВ Мендихан — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Абдираман — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хорчи РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТЕКОВ Кабыл — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. 14. 12 43 Ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рача а. да жерленген

СЕКТАШНОВ Айжан — к. э. 1911-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 15. 11. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сороки а. да жерленген

СЕРИКБАЕВ Сарсенбай — к. э. 1907-ж. Нокис к. — да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 29. 01. 44-ж. сауашта курбан болган

СЕЙТОВ Бабур — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 30. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРында жерленген

СЕДИШЕТОВ Тажибай — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 08. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Поныва ст. да жерленген

СЕЙДАБУЛЛАЕВ Бекнияз — к. э. 1911-ж. Конырат р-ны Молотов к-зында т. 09. 06. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 04. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хралки а. да жерленген

СЕЙТОВ Режеп — к. э. 1915-ж. Конырат р-ны Чапаев к-зында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ровно уэл. да жерленген

СЕМДУЛЛАЕВ Магзада — к. э. 1919-ж. Караозек р-нда т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пустопжин р-ны Гультяев а/с Гультяй а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде сауашта курбан болган Латвия ССРы Мэлзелди а. да жерленген

СЕЙТКАМАЛОВ Атагулла — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны М. Горький к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. июньде сауашта курбан болган Курск уэл. Белград р-ны Яхонтово а. да жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Беким — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с де т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Амин — к. э. 1917-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Кириш р-ны Новинки а. да жерленген

СЕЙБУЛЛАЕВ Жийенбай — к. э. 1921-ж. Куйбышев р-нда т. 1912-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Шамурат — к. э. 1908-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Сулайман — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Шарберген — ефр. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1912-ж. Кегейли РЭК т. ш. 11. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ярьтеин а. да жерленген

СЕЙДАКОВ Рейим — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 05. 01. 44 -ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Дакинца а. да жерленген

СЕЙТНИЯЗОВ Байнияз — к. э. 1923 -ж. Хожели к. да т. 1942-ж. ноябрьде Хожели РЭК т. ш. 30. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Жумабай — ефр. 1911-ж. Караозек р-ны Крупская к-зы 5-а/с де т. 15. 05. 43 -ж. Караозек РЭК т. ш. 17. 12. 43 -ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель к. М. Маметова кошесине жерленген

СЕЙТИМБЕТОВ Сейдполат — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 05. 08. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТЖАНОВ Кудайназар — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Даулеталы — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 12 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зубов р-да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Мырзамурат — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Векшит а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Палуан — к. э. 1920-ж. Мойнак пос. да т. 17. 05. 43 -ж. Мойнак РЭК т. ш. 13. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. да жерленген

СЕРИМБЕТОВ Сейтназар — к. э. 1914-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

СЕЙИТЛЕПЕСОВ Шукурулла — к. э. 1924-ж. Нокис к. — да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 05. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган

СЕРЖАНОВ Бекбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 09. 05. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Сиротин р-ны Муражнына а. да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Дарьябай — к. э. 1919-ж. Шымбай р-ны Пахтаабад а/с К. Маркс к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Айтмурат — к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Тельман к-зы Пахтаабад а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

СЕЙДУЛЛАЕВ Кийлыбай — к. э. 1921-ж. Шоманай р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Орынбай — к. э. 1911-ж. 8-а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Мустафа — к. э. 1919-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТИБЕКОВ Оразбай — к. э. Караозек р-ны Ленин к-. зында т. Караозек РЭК т. ш. 28. 05. 44-ж. сауашта курбан болган

СЕЙИТБЕКОВ Султамурат — к. э. Пионер к-зында т. Караозек РЭК т. ш. Киев уэл. Лисянск а. да жерленген

СЕЙТЕКОВ Калбай — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны Коммуна к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

СЕИТМУРАТОВ Оразбай — к. э. 1923-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 02. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Лукино а- да жерленген

СЕЙТОВ Кыдырбай — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-ны Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТЖАНОВ — ст-на 1915-ж. Тахтакопир р-ны Кызыл Озбекстан к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Баранович уэл. Новогрудок к. да жерленген

СЕЙТАНОВ Дауирхан — к. э. Ленин к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙИЛБЕКОВ Карим — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СЕЙИТБАЕВ Сайыпназар — к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1918-ж. Нокис к- да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Пердебай — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 13. 08. 43 -ж. сауашта курбан болган Миляринск р-ны Аскерово а. да жерленген

СЕИТМУРАТОВ Матжан — к. э. 1905-ж. Конырат р-нда т. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Белоруссияда жерленген

СЕЙПУЛЛАЕВ Пурхан — к. э. 1905-ж. Конырат р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 13. 07. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Козинка а. да жерленген

СЕЙТМАГАНБЕТОВ Орынбай — к. э. 1904-ж. Нокис к. — да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Абиб — к. э. 1920-ж. Шымбай к. — да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ С. — к. э. 1907-ж. Нокис к. — да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Сейтмурат — к. э. 1906-ж. Нокис к. да т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

СЕГИЗБАЕВ Кулбай — к. э. 1916-ж. Нокис к. — да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Дарьябай — к. э. 1920-ж. Мойнак к. да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонна а. да жерленген

СЕЙДАЛИЕВ Ильяс — к. э. 1923-ж. Шымбай р-ны 8-а/ де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 07. 44-ж. Латвия ССРы Лютинск у. Мазмалиновка а. да дерексиз жок болган

СЕЙТНАЗАРОВ Абат — к. э. 1921-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонна а. да жерленген

СЕРПАЕВ Садык — к. э. 1910-ж. Хожели р-ны Ворошилов к-зында т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонна а- да жерленген

СЕРИМБЕТОВ Жарлапес — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. августа сауашта курбан болган Смоленск уэл. Опул-Пречист а- да жерленген

СЕБРЮГИН Авертий Мих. — к. э. 1912-ж. Мойнак пос. да т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

СЕЛЕНПАЕВ Калдебек — к. э. 1910-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 20. 03. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Козынцево а. да жерленген

СЕИТНИЯЗОВ Нурсейит — к. э. 1918-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. да жерленген

СЕЙДАЕВ Нурман — к. э. 1912-ж. Нокис к. — да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

СЕЙТМАГАНБЕТОВ Айтбан — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙТХОЖАЕВ Толеген — к. э. 1916-ж. Назархан р-нда т. 1943 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943 -ж. апрельде дерексиз жок болган

СЕЙДЕБЕКОВ Мукаш — к. э. 1905-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Айтмурат — к. э. 1919-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СЕРЖАНОВ Артык — к. э. 1918-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТИМБЕТОВ Емберген — к. э. 1885-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙДУЛЛАЕВ Сейтмурат — к. э. 1912-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 19 12. 43 -ж. жаракаттан кайтыс болган Невель р-ны Рубинино а. нын пухаралар мазарына жерленген

СЕЙТОВ Казакбай — к. э. 1913-ж. Стаханов к-зы Кызыл озек а/с де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. январь да дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Отен — к. э. 1917-ж. Шымбай к. — да т. 06. 08. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 05. 05. 43 -ж. сауашта курбан болган Красноярск ул. де жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Нызаматдин — к. э. 1920-ж. 8-март к-зы 1-май а/с де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

СЕРИМБЕТОВ Жумабай — к. э. 1924-ж. Порлытау к-зында т. 14. 09. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

СЕЙТИМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1922-ж. Сталинабад к-зда т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Жалгас — к. э. 1920-ж. К. Маркс к-зында т. 24. 04. 41-ж. Кегейли РЭК т. 0. 1945-ж. июньде дерексиз жок болган

СЕЙДАНОВ Якуп — к. э. 1909-ж. Андреев к-зында т. 08. 06. 43 -ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

САЛТЫБАГИЕВ Ишанбай — к. э. 1923-ж. Конырат р-ны 3-а/с Урге к-зда т. Конырат РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

САМАРЦЕВ Даниил Васильевич — к. э. 1897-ж. Нокис р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 01. 04. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ростов уэл. Киев р-да жерленген

САБИРОВ Сапарбай — к. э. 1923-ж. Шаббаз а/с де т. 13. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙБАЕВ Жолдас — к. э. 1912-ж. Конырат р-ны Стаханов к-зы 9-а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

САПАРБАЕВ Сейтнияз — к. э. 1922-ж. Конырат р-ны Стаханов к-зы 9-а/с де т. Конырат РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САЙЫТОВ Сулайман — к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. сауашта курбан болган Китомир уэл. Чуднов р-да жерленген

СЕЙТОВ Юлдаш — к. э. 1923 -ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 25. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Осипово а. да жерленген

САПАРБАЕВ Бекжан — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 13. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Лиознен р-да жерленген

САПАРОВ Жамабай — к. э. 1925-ж. Конырат р-нында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Борки а. да жерленген

САБУРОВ Сатым — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Орловка а. №4 мазарга жерленген

САПАРОВ Хайтбай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПИЯЗОВ Куранбай — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАЕВ Кадир — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 20. 09. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САГАЙДИНОВ Казахбек — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Могилов уэл. Краснопольск р-ны Клясино а. да жерленген

САПАЕВ Рейимбай — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

САБУРОВ Курамбай — к. э. 1917-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

САЙТНАЗАРОВ Бердибай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 23. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Полесье уэл. Заречье а- да жерленген

САИДМУРАТОВ Балтабай — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 05. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ралинки а. да жерленген

САПАРОВ Пиримбай — с-нт 1916-ж. Шымбай к. да т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Симушкино а-да жерленген

САМЕДОВ Шахбабай — к. э. 1916-ж. т. Шымбай РЭК т. ш. 04. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

САБИРОВ Кудайберген — к. э. 1911-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 21. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Тунскрих а. да жерленген

САТНИЯЗОВ А. — 1925-ж. Шымбай к. да т. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. февральда сауашта курбан болган Ленинград уэл. Ботецк р-да жерленген

САЛМАШКОВ Абдимурат — к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 08. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Букштаны а. да жерленген

САПАРОВ Нурнияз — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. Киев уэл. да дерексиз жок болган

САЙДИРАТОВ Рейипназар — к. э. 1901-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 22- 10. 44-ж. сауашта курбан болган Явара а. да жерленген

САБУРОВ Жадигер — к. э. 1923-ж. Мойнак к. да т. 05. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 04. 10. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Владимир уэл. Муром к. ЭГ 1310 да жерленген

САЙДОВ Калбай — к. э. 1903-ж. Канлыкол а/с т. 1943-ж. октябрьде Нокис КЭК т. ш. 07. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пустошкин р-ны Шалахов а/с Шалахово а. да жерленген

САБИРОВ Курбанбай — к. э. 1923-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Узакбай — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

САДЕНОВ Жумамурат — к. э. 1918-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САЙФУЛЛАЕВ Дуйсенбай — к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

САПАРОВ Юсуп — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде сауашта курбан болган

САПАРОВ Янгибай — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

САПАРОВ Шамурат — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. 8. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

САПАРОВ Шымберген — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК г ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Кернепес — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 08. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. да жерленген

САПАРОВ Жумат — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1944ж- декабрьде дерексиз жок болган

САПАРОВ Бегиш — к. э. Мак.гыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

САИДОВ Оразымбет — к. э. 1923-ж. Амударья р-нда т. Амударья РЭК т. ш. 25 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Глушица а. да жерленген

САЙДОВ Оразымбет — к. э. 1916-ж. Амударья р-нда т. 18. 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 08. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Козель р-да жерленген

САДЫКОВ Беке — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙТМУРАТОВ Сагый — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САРЫБЕКОВ Жолымбет — к.э. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫМБЕТОВ Пиримбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САУАТДИНОВ Яхия — к. э. 1921-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫПНАЗАРОВ Каллибек – к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫМОВ Баймурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

САЙЫМОВ Мамбеткарим — к. э. Караозек РЭК т. ш.

СЕЙТОВ Сатимбай — к. э. 1922-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Хакимбай — к. э. 1924-ж. Торткул р-нын Янгиюл а/с де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙДАМЕТОВ Файзулла — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нын Шаббаз а/с де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Ражапбай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нын Шаббаз а/с де т. 06. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТОВ Мырзабай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р. нын Саркоп а/с де т. 27. 07. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

СЕЙТМУРАТОВ Шерназар — к. э. 1909-ж. Шымбай р. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 31. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Ляховце а. да жерленген

СЕЙТНАЗАРОВ Ешназар — к. э. 1921-ж. Калинин к/з ында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 3. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Белгород уэл. Белгород р-нын Николское а. да жерленген

СЕЙБУЛЛАЕВ Толы — к. э. Нокис к. — да т. 12. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Волчанск р-нын Байрак а- да жерленген

СЕЙТМУРАТОВ Кутлымурат — к. э. 1919-ж. Шымбай р. да т. Шымбай РЭК т. ш. 2. 10. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

СЕЙЛИБАЕВ Казибай — к. э. Ленин к/зында т. РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

СЕИДАМЕТОВ Аллан — к. э. Кыпшак р. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

СЕЙТНИЯЗОВ Сабур — к. э. 1922-ж. К. Байрак. к/зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 05. 44-ж. сауашта курбан болган