Книга памяти Каракалпакстана =Ш=

1 страница 2 страница 3 страница

ШАРИПОВ Юсуп—к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Жуманияз — к. э.  1912-ж. т. 1940-ж. Торткул т. ш. дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Алламберди—к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ШАРИБАЕВ Дуйсенбай — к. э. 1915-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пустошко а. да жерленген

ШАМУРАТОВ Саат—к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к-да жерленген

ШАРИПОВ Розмет—к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАРИПБАЕВ Жалак—к. с-нт 1919-ж. Конырат р-ны 3 а/с  Ленин к-зында т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 30. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ШАПИРО Анатолий Наумович—а. с-нт 1924-ж. Смоленск к-да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАМЕКЕЕВ Аманжол—к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Жийемурат—к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАЙМЕТОВ Балтабай —к. э. 1919-ж. Ленин к-зында т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Маден—к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Безымянная тобешилигине жерленген

ШАКИЙРОВ Аллам —к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 01. 43-ж. Курск уэл. Киров а. да дерексиз жок болган

ШАКИТОВ Базарбай—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Огрызково а. да жерленген

ШАНИЯЗОВ Юлдаш—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 6. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лобаны а. да жерленген

ШАУДЫРБАЕВ Жолдас—к. э. 1898-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с  де т. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Киев к. Лукьяновка а. рус койымшылыгына жерленген

ШАМУРАТОВ Кадырбай — к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 15. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Федеровка а. да жерленген

ШАМУРАТОВ Расжан—к. э. 1905-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Долгово а. да жерленген

ШАПОШНИКОВ Михаил Федорович—к. э. 1913-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 13. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Черногорка а. да жерленген

ШАМШЕТОВ Бухарбай—к. 1912-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Вешка а. да жерленген

ШАМУРАТОВ Турсынбек — к. э. 1914-ж. Кегейли р-ны Сталинабад к-зында т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде сауашта курбан болган Житомир уэл. Кримак а. да жерленген

ШАПКОВ Севастьян Иванович—к. э. 1926-ж. Торткул к. Уральск пос. да т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАЙЫРОВ Даулет—к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 22. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ШАНИЯЗОВ Матупа—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Курбанбай— к. э. 1922-ж. Тахтакопир рада т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Орынбай—к. э. 1919-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШОНКИЕВ Гайбулла—к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 17. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 20. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Грите р-нда жерленген

ШАБАНОВ Федор Андреевич—к. э. 1919-ж. Мойнак к-да т. 11. 04. 44-ж. Мойнак РЭК т. ш. 29. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ШАНКИН Кутлымурат—к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

ШАЛАБАЕВ Шукурилла—к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1803. 43-ж. дерексиз жок болган

ШАРМА НОВ Аримбай—к. э 1913-ж. Нокис к-да т. 1942 -ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 42-ж. Сталинград к-да дерексиз жок болган

ШАННАЗАРОВ Алланазар — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШЫМАМБЕТОВ Турдыбай —к. э. 1920-ж. Кегейли р-ны К. Маркс кошеси 9 жайда т. 24. 04. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 27. 03. 42-ж. Смоленск уэл. Износков р-ны Березки а. да дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Турсын—к. э. 1914-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Кремен р-ны Лидыхов а. да жерленген

ШАНДЫБАЕВ Амире—к. э. 1913-ж. Тахтакопир р-ны 1 а/с  Сталин кзкк-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 28. 08. 42-ж. Ленинград уэл. Тортолово р-нда дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Ражап—к. э. 1904-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Коростышев р-ны Садобе а. да жерленген

ШАМУРАТОВ Нарым—к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 3. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ШАЖЫГЫПОВ Есмухан—к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Беруний РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Жалгасбай—к. э. 1916-ж. Каракалпакстанда т. Шымбай РЭК т. ш. б. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Никольское а. да жерленген

ШАНКЫЕВ Турдымурат — к. э. 1929-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАТИЛОВ Василий—к. э. 1917-ж. Шымбай к. Ленин кошеси. 48 жайда т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1941-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ШАДИРОВ Даулетбай—к. э. 1924-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Сайыд—к. э. 1910-ж. Мойнак к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 28. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев к. Днепр дарьясы бойыидагы 18 тууысканлар мазарына жерленген

ШАРАНОВ Отарбай—к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Гута пос. да жерленген

ШАРИПОВ Юсуп—к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 12. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Кашиново а. да жерленген

ШАРИПОВ Атажан—к. э. 1910-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ШАРИПОВ Нарбай—к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ШАБАЕВ Нажим—к. э. 1917-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 7. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ШАМСУДДИНОВ Нураддин —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Гредякино а. да жерленген

ШАПОШНИКОВ Федор Ефимович —к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ШАРАПОВ Юсуп—к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Толыбай—к. э. 1914-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАПОШНИКОВ Савелий Осипович—к. э. 1906-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 06. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. да жерленген

ШАРИПОВ Каратай—к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Малиняс хут. да жерленген

ШАРИПОВ Ашир—к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 2. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Хамут р-нда жерленген

ШЕРИМБЕТОВ Зарип—к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитровка а. да жерленген

ШАРАБДИНОВ Абдукаш— к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Староклец хут. да жерленген

ШАРИПОВ Сабыр—к. э. 1905-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ШАРЫЕВ Айтбай—к. э. 1910-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ШАМУРАТОВ Шукирбай— к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. -ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАЛАБАЕВ Абат—к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Жолдасбай— к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш.

ШАМУРАТОВ Худайберген— к. э. 1914-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ШАМШЕТДИНОВ Уснатдин —к. э. 1923-ж. Торткул р-ны 2 а/с  де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ШАМЕКОВ Толеген—к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-ны 4. а/с  де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАЙМАНОВ Сарсенбай — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны 3 а/с  де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАПКЕЕВ Торемурат—к. э. 1924-ж. Халкабад а/с  де т. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ШАРДАНОВ Салый—к. э. 1908-ж. Кегейли р-ны 5 а/с  де т. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ШАРАПОВ Турсынхожа — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-ны 5 а/с  де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Абилашим— к. э. 1894-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 23. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Каздейбе а. да жерленген

ШАРИПОВ Курбанбай—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ШАКИРОВ Аллам—к. э. 1916-ж. Шаббаз р-да т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Егамберди — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШАХМУРАТОВ Ибадулла —к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАНАШИКОВ Федот Ермолаевич—к. э. 1916-ж. т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАКЕМОВ Галдабай—к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жоп болган

ШАМУРАТОВ Отемурат — к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. 1. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Родом р-ны Кримак а. да жерленген

ШАТАНОВ Канатбай—к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАРИБАЕВ Жадигер—к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 4. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Бабкино а. да жерленген

ШАПОВАЛОВ Андрей Андреевич—л-нт 1924-ж. Конырат р-нда т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 22. 12. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

ШАПАРЕНКО Василий Лилович—к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Баускс у. ди Будберг волосты Пупши а. да жерленген

ШАХВИНОВ Мах Сабирович—к. э. 1908-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 6. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Погорель р-ны Локшино а. да жерленген

ШАЛАБАЕВ Шукирбай—к. с-нт 1902-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 8. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Свенцяны к-да жерленген

ШАХЛИЕВ Таумурат—к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 20. 06. 42-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сычев р-ны Хреновая а. нан батыста жерленген

ШАКИРОВ Шарип—к. э. 1923-ж. Шымбай к. Коммуна кошеси 78 жайда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 24. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Мадон у. де жерленген

ШАМАНОВ Ысмайыл—к. э. 1915-ж. Шымбай р-ны 18партсъезд к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 3. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Дросков р-ны Кариев а. да жерленген

ШАМЕКЕЕВ Сапарбай—к. э. 1918-ж. Бахытлы а/с  Андреев к-зында т. 1938-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. -ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Абат—к. э. 1903-ж. Азат а/с Тельман к-зында т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Аскар—к. э. 1939-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Даулетмурат —к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны Кызылозек а/с де т. к06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Иблаш—к. э. 1921-ж. Алгабас а/с Ленинабад к-зында т. 18. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Бензин у. ди Козденбе а. да жерленген

ШАМУРАТОВ Рзамурат—к. э. 1920-ж. Абат а/с Стаханов к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Гайып—к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Рейим—к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАПОВ Михаил И.—к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Партина а. да жерленген

ШАМУРАТОВ Мууса—к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сорока а. да жерленген

ШАРИЙЕВ Анубат—к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пустошин р-ны Станка а. да жерленген

ШАМШЕТОВ Нажим —к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Мамыт—к. э. 1915-ж. 18партсъезд к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

ШАТКО Василий Петрович—к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. 18. 05. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШАМШЕТОВ Сулейман—к. э. 1921-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 26. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ШАЙДУЛЛАЕВ Абдулла — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчин р-нда жерленген

ШАРИПОВ А. — к. э. 1920-ж. Тамды р-ны 9 а/с  Молотов к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАКИМОВ Уббинияз—к. э. 1922-ж. Караозек р-ны Райком к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ШАЛАБАЕВ Балтабай—к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны Урге пос. да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. мартта сауашта курбан болган

ШАПОШНИКОВ Федор Ефимович—к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Малик —к. э. 1923-ж. Куйбышев р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Назарбай—к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАРЧАНОВ Адилбай—к. э. 1890-ж. Казакстан Реснубликасында т. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАНИЯЗОВ Торен—к. э. 1916-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ШАУДЫРБАЕВ Омар—к. э. 19. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Телешово а. да жерленген

ШАЛДУРБАЕВ Ишимбай— к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 6. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Находно а. да жерленген

ШАНДЫБАЕВ Жадырасын —к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАНКИЕВ Бийсенбай—к. э. 1910-ж. К. Маркс к-зында т. 13. 09. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Низаматдин —к. э. 1925-ж. Шелкем к-зында т. 27. 03. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАЛАБАЕВ Кенжекара — к. э. 1918-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАУДАМБАЕВ Даулет—к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Телешове а. да жерленген

ШАРАПАТОВ Кайпан—к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 31. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Новосоколь р-ны Климово Окни а. да тууысканлар мазарына жерленген

ШАХАЕВ Балмагамбет—к. э. 1910-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 17. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Бота а. да жерленген

ШАРИПОВ Бекежан—к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-ны Озбекстан к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. февральда сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-ны Храпки а. да жерленген

ШАХВОРОСТОВ Константин Семенович—а. с-нт 1914-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. Витебск уэл. Старасель р-ны Волково а. да жерленген

ШАЛАБАЕВ Алламберген — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонно а. да жерленген

ШАДЕЕВ Тургалий— к. э 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Нызам — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

ШАРЖАНОВ Байсейит — к. э. 1914-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ШАРДАЕВ Назар— к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШАРИПОВ М.—к. э. 1923-ж. Башкуртстанда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАГРАЕВ Сералы — к. э. 1911-ж. Казалы к. да т. 1941 -ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ШАРМАНОВ Султан — к. э. 1929-ж. Мангыт р-ны Орджоникидзе к-зында т. 23. 09. 42 -ж. Мангыт РЭК т. ш. 4. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

ШАМЧУНОВ Шакир Шамсуддинович — к. э. 1915-ж. Мангыт р-да т. 5. 10. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАЛТАКАЕВ Тобус —к. э. 1910-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 28. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Пено а. да жерленген

ШАРИПОВ Абдирахман — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 7. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Бабров к-да жерленген

ШАЛИМОВ Савелий Антонович — к. э. 1910-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 01. 44-ж. №1448 ЭГ да кайтыс болган Ленинград к. Аникерев койымшылыгына жерленген

ШАРИПОВ Кабыл — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 22. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-нда жерленген

ШАКИРОВ Ражап —к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Ливен р-нда жерленген

 ШАРИПОВ Казак— к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Семеновка а. да жерленген

ШАЛИН Николай М. —к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 8. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

ШАКИРОВ Крус — к. э. 1907-ж. Торткул к-да т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Басовка а. да жерленген

ШАРДЫМБАЕВ Кулымбай—к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш.  сауашта курбан болган Калинин уэл. Урдом а. да жерленген

ШАРИПОВ Нарбай — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.24. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ШАМШЕТОВ Сарсенбай — к. э. 1915-ж. Абат а/с  Стаханов к-зында т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАМШЕТОВ Садатдин — к. э. 1915-ж. Бахытлы а/с  Коммунизм к-зында т. 18.0642-ж. Шымбай РЭК т. ш. 22. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старорус р-нда жерленген

ШАМУРАТОВ Палымбет — к. э. 1914-ж. Шымбай р-нда т. 312. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчин р-нда жерленген

ШАМШЕТОВ Жаксыгелди—к. э. 1921-ж. Шымбай р-да т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Орынбай — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1940 -ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

ШАХМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Зарип — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Нарбай — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1403. 45-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Бычки а. да жерленген

ШАКПАНОВ Аймурза —к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 01. 43 -ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ворошилов а. да жерленген

ШАРИПОВ Аллаяр — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Брут р-нда жерленген

ШАРИПОВ Даулет —к. э. 1915-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Орлов а. да жерленген

ШАРИПОВ Хамра — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. Боркавельке ст.нан 500 м шыгыста жерленген

ШАМУРАТОВ Карим — к. э. 1916-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Ражапбай — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШАПОШНИКОВ Илья Е.— к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Алым —к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ШАРИПОВ Кабыл — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Рейимбай — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАМШЕТОВ Калмен —к. э. 1913-ж. Конырат р-ны 3 а/с  Чкалов к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ШАУБАЕВ Ердаулет — к. э. 1919-ж. Конырат р-ны 5 а/с  Кызылдийхан к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Исанбай — к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Коноплянки а. да жерленген

ШАРИПБАЕВ Сметулла — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Ленинград к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 02. 44-ж. Калинин уэл. да дерексиз жок болган

ШАЛЫМБАЕВ Кашкын — а.л-нт 1901-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ШАЛБАРТАЕВ Кулжан — к. э. 1912-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш.

ШАМШИЙЕВ Ашым —к. э. 1926-ж. Конырат р-нда т. Кснырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШАМУРАТОВ Райымбай — к.а. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 0642-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 21. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Невель к-да жерленген

ШАРИПОВ Токтабай — к. э. 1912-ж. Ахунбабаев к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ШАРИПОВ Батыр —к. э. 1922-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ШАРИПОВ Шермамат —к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ШАРИПОВ Орын — к. э. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ШАРМАНОВ Аллан— к. э. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ШАРЖАНОВ Узакберген — к. э. Кегейли р-нда т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ШАЛКАРОВ Мамбетмурат — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны 2 а/с  Авангард к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. июньде дерексиз жок болган

ШАРТАЕВ Назарымбет—к. э. 1921-ж. Социализм к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

ШАРИПОВ Болыстай Киниса—к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 5. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Кырым стда жерленген

ШАРАПАТДИНОВ Кайпан—к. э. Караозек РЭК т. ш.

ШЕРСТАБИТОВ Павел Алексеевич — к. э. 19.3-ж. Молотов уэл. Ольхово а. да т. Нокис КЭК т. ш. 17. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Краснодар ул. Ставрополь ст.да жерленген

ШОЛАКБАЕВ Шаршарда — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-ны Чапаев к-зында т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 13. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ШЕРИМБЕТОВ Ийсабай — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ШЕЛЬШЕЙСЕРМАЛ Владимир Израилович — к. э. 1908-ж. Нокис цда т. Нокис КЭК т. ш. 5. 11. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Краков воеводсы Ралянка а. да жерленген

ШЕВЦОВ Савелий Терентьевич — к. с-нт 1913-ж. Белоруссиянын Истолки а. да т. Нокис КЭК т. ш. 31. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Лекккград уэл. Воронов а. да жерленген

ШЕГЕБАЕВ Избасар— к. э. 1920-ж. 8 а/с  те т. 1942-ж. Конырат РЭК ш.

ШЕРИМБЕТОВ Картбай —к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ШЕХМУРАТОВ Узакбай — к. с-нт 1922-ж. Конырат р-ны 9 а/с  Киров к-зында т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. В. Каменка а. тууысканлар мазарына жерленген

ШЕРИМОВ Даулетбай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРИМБЕТОВ Кайпан — к. э. 1916 -ж. Шымбай р-нда т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРИМБЕТОВ Арзымбет — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРЕКЕЕВ Минаж — к. э. 1912-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРЕКЕЕВ Камал —к. э. 1910-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРБИНИН Кузьма Иванович — к. э. 1922-ж. Воронеж уэл. да т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово а. да жерленген

ШЕРИМБЕТОВ Жолымбет —к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 1.0241-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРНИЯЗОВ Хожанияз — к. э. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ШЕСТАКОВ Иван Яковлевич — к. э. 1922-ж. Таыкгяг к-да т. Нокис КЭК т. ш. 2309. 42-ж. Ленинград уэл. да дерексиз жок болган

ШЕРМАТОВ Жудаш — к. э. 1916-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 11. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Уральск к. да жерленген

ШЕРИМБЕТОВ Атажан — к. э. 1918-ж. Торткул РЭК т. ш.

ШЕРНАЗАРОВ Даулетнияз—к. э. 1924-ж. Акалтын к/з да т. 1942-ж. шакыргылран

ШЕИН Никифор Васильевич—к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 15. 07. 42-ж. Нокис КЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Старорус р-ны Бор а. да жерленген

ШЕРЖАНОВ Мустапа — к. э. 1917-ж. 4 а/с  Пахтакеш к-зында т. 26. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 30. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. Ленин р-нда жерленген

ШЕРЖАНОВ Сарсен —к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Люблин губерниясында жерленген

ШЕХТМАН Израил — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Ковдень а. №119 эскерий койымшылыгына жерленген

ШЕРМАНОВ Хурамбай — к. э. 1910-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ШЕКТАЛОВ Леонтий К. — к. э. 1908-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. майда дерексиз жок болган

ШЕРМАНОВ Ырысбай — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз болган

ШЕРИМБЕТОВ Календер — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Дон дарьясы Клет р-нынан 1.5 км кублашыгысга жерленген

ШЕРОВ Рейим —к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 6. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Кашельки а. да жерленген

ШЕРИМБЕТОВ Искендер — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ломи горы а. да жерленген

ШЕРНАЗАРОВ Калимбет — к. э. 1922-ж. Орджоникидзе к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ШЕРИМБЕТОВ Пиримбет — к. э. 1918-ж. Ондирис а/с  де т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕЙИТБАЕВ Батыржан — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ШЕРБИНИН Александр Нестерович — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 30. 06. 42-ж. сауашта курбан болган

ШЕРНИЯЗОВ Абдимухан — а. с-нт Кегейли РЭК т. ш. 27. 10. 45-ж. ауырыудан кайтыс болган Коноша ст.да жерленген

ШЕРНИЯЗОВ Ешмурат — к. э. 1920-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 12. 07. 43-ж. Курск уэл. Корогин р-ны Щелково а. да дерексиз жок болган

ШЕРМАНОВ Султамурат —к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1943-ж. ноябрьде Мангыт РЭК т. ш.

ШЕШАУДИНОВ Исхам —к. э. Мангыт р-нда т. 12. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да жерленген

ШЕПЕЛЕВ Георгий Максимович — с-нт Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 21. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ШЕМАЛЖЕ Камал — к. э. Кыпшак р-ны 7 а/с Телман к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 19. 08. 42 -ж. дерексиз жок болган

ШЕРКЕТОВ Юлдаш — к. э. Мангыт р-нда т. 1. 06. 43 -ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Сенное а. да жерленген

ШЕРИМБЕТОВ Калбай — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 16. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ганчуки а. да жерленген

ШЕРОВ Сапар—к. э. 1921-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 31. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лотово а. да жерленген

ШЕРОВ Ахмет— с-нт 1917-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 25. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Зопорожье уэл. Любимовка а. да жерленген

ШЕРСТЮК Павел Алексеевич—к. э. 1916-ж. Торткул к-да т. Торткул РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. Сталинград к-да дерексиз жок болган

ШЕРСТЯНКИН Федор Васильевич — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 9. 07. 42-ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРНИЯЗОВ Аташ —к. э. Караозек РЭК т. ш.

ШЕРЖАНОВ Рейим—к. э. 1910-ж. Кытай а/с  де т. 1939-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРМЕТОВ Мадирейим — к. э. 1924-ж. Бештам а/с де т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. майда сауашта курбан бол ран

ШЕРАШЕВ Бердибай — к. э. 1920-ж. Амударья р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРАШЕВ Жумабай — к. э. 1922-ж. Амударья р-нда т. 1943-ж. ноябрьде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРМАНОВ Ешим — к. э. 1920-ж. Амударья р-ны М. Горький а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕНТАЕВ Ердаулет — к. э. 1913-ж. 9 а/с  Каракол к-зында т. 11. 06. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде сауашта курбан болган

ШЕРНИЯЗОВ Сабыр —к. л-нт 1924 -ж. Конырат р-ны Тимашенко к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 11. 08. 44-ж. Менель дарьясын кешип етиу уактында курбан болган денеси табылмаган

ШЕРИМБЕТОВ Танирберген— к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ШЕРБАЕВ Султан — к. э. 1925-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ШЕРИМБЕТОВ Ибрайым —к. э. 1920-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ШЕВШЕНКО Василий Васильевич — к. э. 1918-ж. Саратов уэл. Энгельс к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШЕРНИЯЗОВ Еденбай —к. э. 1917-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. декабрьде дерексиз жок болгн

ШЕРИМБЕТОВ Шернияз — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРИМБЕТОВ Оразымбет —к. э. 1918-ж. Ленинизм к-зында т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ШЕРНИЯЗОВ Алламберген—к. э. Караозек РЭК т. ш.

ШЕРНИЯЗОВ Алламберген—к. э. 1918-ж. Нокис к-да л. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 29. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Каменки хут.да жерленген

ШЕВЦОВ Николай Евдокимович — с-нт 1920-ж. Мойнак пос.да т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. августа сауашта курбан болган

ШЕРНИЯЗОВ Ондасын — к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны 5 а/с де т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш.

ШЕЛЕМБЕТОВ Зарип — к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. Торткул РЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Алексеевка а. да жерленген

ШЕРИМБЕТОВ Халмурат — к. э. 1912-ж. Караозек р-ны 9 а/с  1май к-зында т. 9. 11. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 20. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Шим р-ны Уторгаш пос.да жерленген

ШЕРЖАНОВ Рейим — к. э. 1913-ж. Конырат р-ны 3/с де т. 14. 09. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ШЕРБИНИН Арсентий Иванович— к. э. 1911-ж. Воронеж уэл. да т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Бессара биянын Валентар р-нда жерленген

ШЕХМУРАТОВ Узакбай — к. с-нт 1922-ж. Конырат РЭК т. ш. 9. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Новгород р-нда жерленген

ШЕВЦОВ ЕгорТихонович — к. э. Сарашталин р-ны Черкасы а. да т. Нокис КЭК т. ш. 10. 11. 44-ж. дерексиз жок болган

ШЕРБАЕВ Ешшан — к. э. 1919-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 11. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Ржев р-ны Литвиново а. да жерленген

ШЕРНИЯЗОВ Казый —к. э. 1910-ж. Шымбай р-нда т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 9. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Вольт уэл. Изараны Ческе а. да жерленген

ШЕРСТЯНКИН Леонид Васильевич— с-нт 1911-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Миргород а. да жерленген

ШЕГЕНБАЕВ Отеген — к. э. 1923-ж. Беруний р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШЕВЦОВ Борис Тихонович—к. э. 1917-ж. Черкас к-да т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. февральда сауаита курбан болган Ленинград уэл. Заплатье а. да жерленген

ШЕВЧЕНКО В. В.— к. э. 1917-ж. Саратов уэл. да т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШЕРНИЯЗОВ Нургабек — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ШЕРНИЯЗОВ Алламберген—к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ШЕГЕБАЕВ Отеген—к. э. 1914-ж. т. Торткул КЭК т. ш. 1913-ж. январьда дерексиз жок болган

ШЕРИМБЕТОВ Ниязымбет — к. э. 1920-ж. Караозек р-ны 8 а/с  Пионер к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Спас Болоздынь а. да жерленген

ШЕГЕБАЕВ Ескууат — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 26. 02. 44-ж. сауашта курбан болган

ШЕШЕБАЕВ Избасар — к. э. 1920-ж. Конырат р-ны 9 а/с  Стаханов к-зында т. 15. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Переслег а/с  Золотково а. да жерленген

ШЕКТИБАЕВ Абылла—к. э. 1925-ж. Хожели р-нда т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 22. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Велкува а. да жерленген

ШЕКНАЗАРОВ Орымбай — к. э. 1918-ж. Шымбай к-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ШЕКТИБАЕВ Кошкинбай — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ШАХИЕВ Отеген— к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

ШЕРИХАНОВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Левоткино р-нда жерленген

ШЕГЛОВ Федор Дмитриевич — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ШЕНИНОВ Каримбай — к. э. 1916-ж. Конырат р-ны 9 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 10. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Вилей уэл. Диснин а. да жерленген

ШЕКТИБАЕВ Кайырша —к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ШИНКИН Александр Константинович—к. э. 1921-ж. Мойнак р-ны Урге посда т. Мойнак РЭК т. ш. 1941-ж. августа дерексиз жок болган

ШИМАЯТОВ Сабыр — к. э. 1933-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ШИМАКОВ Мурат — к. э. 1925-ж. Къшпзак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш.  жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссиянын Топлау к-да жерленген

ШАРИПОВ Бержан —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. да жерленген

ШАХОВ Амин —к. э. 1908-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Буда а. да жерленген

ШИШНЕНКОВ Борис —к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Ырашевка а. да жерленген

ШЫЛМУРЗАЕВ Бийсенбай — к. л-нт 1924-ж. Конырат р-ны Чкалов к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 29. 12. 43-ж. сауашта курбан болган

ШИРМАТОВ Мазаш — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Мишкино а. да жерленген

ШИАТОВ Алаган —к. э. 1919-ж. Мойнак кнда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 28. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ШИРМАНОВ Кадирбай — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Невель р-ны Телешово а. да жерленген

ШЫЙЫКМУРАТОВ Узакбай—к. э. 1920-ж. 9 а/с  те т. Конырат РЭК т. ш.

ШЫРАЗОВ Ахмет —к. э. 1923-ж. 9 а/с  те т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш.

ШИРМАРДУХ Хаймович — к. э. 1913-ж. Могилев уэл. да т. Кыпшак РЭК т. ш. 26. 09. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Днепропетровск уэл. Топчино а. да жерленген

ШИЛЕНКА Леонид Семенович—к. э. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ШИРМАТОВ Ешимбет— к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ШИЛИН Алексей Ф. — к. э. 1915-ж. Торткул к-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 31. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Алфоревка а. да жерленген

ШИМБЕТОВ Ражапбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 15. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Тернополь уэл. да жерленген

ШИНДШАКОВ Умантай — к. э. 1900-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Дроздов а. да жерленген