Книга памяти Каракалпакстана =Т=3

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ТОЖИМУРАТОВ Ибадулла — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 16 41-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Поповка а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Ибрайим— к. э. 1915-ж. Хожели р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 05. 03. 44-ж. сауашта курбан болган

ТАУПАЕВ Коскадам—к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Охта а. да жерленген

ТАЖИЙЕВ Самардан—к. л-нт 1917-ж. Торткул р-ны Шыбыклы а/с  де т. Торткул РЭК т. ш. 24. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Варшава воев. сы Непорент а. да жерленген

ТАНИРБЕРГЕНОВ Оракбай —к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ТАУБЕРГЕНОВ Кудайберген —к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-нда жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Юлдаш—к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Пролетарск р. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Азиз—к. э. 1908-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. 29. 01. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Ленинск к-да жерленген

ТАНЫШТЫБАЕВ Серикбай—к. э. 1912-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 30. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Горбы а. да жерленген

ТАЖИМОВ Абдирахман—к. э. 1910-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Николаевск уэл. Михайловка а. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Даулет—к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Ерковцы р. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Матякуб—к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. майда сауашта курбан болган Торткул к-да жерленген

ТАЖИБАЕВ Жаббар—к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 2606. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Гребенцы а. да жерленген

ТАБАНБАЕВ Калий—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Орлов уэл. Первомайск пос. да жерленген

ТАБАНБАЕВ Николай—к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Тернов а. да жерленген

ТАШБАЕВ Балтабай—к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. августа дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Сарсенбай—к. э. 1913-ж. 9 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш.

ТАЖИЙЕВ Уббинияз—к. э. 1913-ж. 9 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш.

ТОХТАМЫСОВ Жанык—к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ТАЛИПОВ Укимолла—к. э. 1919-ж. Кегейли р-ны Андреев к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 07. 44-ж. сауашта курбан болган КарелоФин ССР да жерленген

ТАЖИМОВ Мамбетмурат— к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТАЖЕНОВ Шарип—к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТАНАТАРОВ Мынбай—к. э.

ТАНА1 аг1 лшщоаи—к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЙЫРОВ Уббинияз—к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТАЖЕТДИНОВ Кудияр—к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТАЖЕНОВ Туржан—к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

ТАЖЕТДИНОВ Отембай—к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. февральда дерексиз жок болган

ТЕНЕЛМУРАТОВ Юсипбек— к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАНИРБЕРГЕНОВ Толепберген—к. э. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТУЖИМУРАТОВ Отебай—к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТАНИРБЕРГЕНОВ Д.—к. э. 1923-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ТАНИРБЕРГЕНОВ Ш.—к. э. 1918-ж. Ахунбабаев к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

ТУЖИБАЕВ Рейимбай—к. э. 1908-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Кадир —к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТАЖДАУЛЕТОВ Баймукан — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ТАЖИБАЕВ Кутлымурат—к. з 1925-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТАЖЕНОВ Абдулла—к. э1923-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 09. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а. да жерленген

ТАХРИДДИНОВ Жаббарберген—к. э. Кыпшак р-ны 6 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ТАНАТАРОВ Бактияр—к. э. 1925-ж. Кытай а/с  де т. 30. 03 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАНГИРОВ Бабажан—к. э. 1900-ж. Киров к-зында т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ТАЖИМОВ Юлдаш—к. э. 1920-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАЖИМУРАТОВ Эшимбет— к. э. 1914-ж. Хорезм уэл. Мангыт р-ны Сталин к-зында т. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ТАЖИМУРАТОВ Кошкар— к. э. 1919-ж. Мангыт р-ны Сталин к-зында т. 13. 04. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ТАЖИМУРАТОВ Ибадулла— к. э. 1920-ж. Ленинжолы к/зда т. 1940-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАХАДАЕВ Жумахамбет—к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 03. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

ТАУКУЛОВ Омар—к. э. 1913-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 22. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ТАНАТАРОВ Жийенгалий—к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТАЖИБАЕВ Жийенбай—к. э. 1908-ж. Конырат р-ны 7 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 07. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЕКЕШОВ Абдихалык —к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. КЭК т. ш.

ТАРАНИЯЗОВ Оразбай—к. э. 1906-ж. Мойнак р-нда т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш.

ТАЖИМУРАТОВ Отебай—к. э. 1915-ж. Мойнак р-нда т. 1943-ж. майда Мойнак РЭК т. ш. сауашта курбан болган Калининград к-да жерленген

ТАЖИБАЕВ Кутбагамбет— к. э. Мойнак р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш.

ТАЖБАГАМБЕТОВ Даулетияр—к. э. Мойнак р-нда т. 1944-ж. Мойяак РЭК т. ш.

ТАШМУРАТОВ Сейтмурат— к. э. 9 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 1512. 42-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИМБЕТОВ Абдирахман — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Бекмурат —с-нт 1923-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

ТАНИРБЕРГЕНОВ Кадир— к. э. 1925-ж. Конырат р-ны Тельман к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 3112. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Бровлян а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Шукурбай —к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Азат а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок боан

ТАНИРБЕРГЕНОВ Хатибай—к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАНИРБЕРГЕНОВ Юлдаш — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАПАЛОВ Ховбой—к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Мамбетмурат—к. э. 1924-ж. Калинин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИЙЕВ Есберген—к. э. 1916-ж. 7 а/с  де т. Кегейли РЭК т. ш. 06. 43-ж. сауашта курбан болган

ТАСКЕНОВ Патшаберген— к. э. 9 а/с  Социализм к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАСПОЛАТОВ Аширбай — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 0.1. 10. 41-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ТАРАСОВ Степан Андреевич —к. э. 1926-ж. Урал уэл. да т. 11. 05. 44-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде Польшада дерексиз жок болган

ТАНАТАРОВ Отен— к. э. 1925-ж. Мойнак р-нда т. 10. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 29. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

ТАНЦОРОВ Дмитрий Гаврилович — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 01. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. августа дерексиз жок болган

ТАНАТАРОВ Койбагар—к. э. 1920Ж Мойнак р-нда т. 0207 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. да

ТАНАБЕРГЕНОВ Кыдыргалий- к. э. 1920-ж. Мойнак р-да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ТАНАБЕРГЕНОВ Емберген— к. э. 1914-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде жаракаттан кайтыс болган Латвия ССРга жерленген

ТАЛУМБЕТОВ Аслудеш—к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 15. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАЛИКОВ Николай Андреевич—к. э. 1919-ж. Мойнак р-нда т. 11. 04. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЖМАГАМБЕТОВ Жумабай—к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 17. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Батырбай —к. э. 1922-ж. Мойнак к-да т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Омар — к. э. 1912-ж. Мойнак р-ны 5 а/с  де т. 05. 10. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 31. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссияга жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Торехан – к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 10. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. и. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Даулеталий—к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Язвицы а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Сейдали— к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 2012. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган

ТАЖИБАЕВ Орынбай—к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 28. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРына жерленген

ТАЖЕТОВ Кожан—к. э. 1924-ж. Конырат р-ны 1май к-зында т. 15. 05. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 20. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ТУЖИБАЕВ Ордабай—к. э. 1921-ж. Конырат р-ны Киров к-зында т. 14. 09. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 20. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Краснодар к-да жерленген

ТАШКЕНОВ Кудайберген — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 17. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Панское а. да жерленген

ТАЖИМОВ Ешнияз—к. э. 1916-ж. 9 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш.

ТУНИРБЕРГЕНОВ Хажы—к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 2709. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Высочек а. да жерленген

ТАНИМОВ Артыкбай — к. э. 1910-ж. Шаббаз р-нда т. 31. 06. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАШАПУТОВ Хабиб—к. э. 1919-ж. 6 а/с  де т. Кегейли РЭК т. ш. 12. 11. 43-ж. сауашта курбан болган

ТАЙЫРОВ Ысак—к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. июньде Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Даулетмурат— к. э. 1921-ж. Сталин к-зында т.

ТОЖИМУРАТОВ Омарбай— к. э. 1912-ж. Конырат р-ны 7 а/с  де т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 3103. 45-ж. сауашта курбан болган Калининград уэл. Звенигород р-ны Переславское а. да жерленген

ТОЖЕТДИНОВ Куден—к. э. 1923-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 2809. 42-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демянск р-ны Лонно а. да жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Картанбет — к. э. 1909-ж. Хожели к-да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 2603. 45-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Пары дубы а. да жерленген

ТАГАНОВ Сара—к. э. 1916-ж. ККАССР да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 0942-ж. сауашта курбан болган Дубровка а. кагаз комбинатка карсы жерге жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Нолибек— к. э. 1910-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Шиклош а. нын кубла батыс терепине жерленген

ТАГЖАНОВ Мырза—к. л-нт. 1912-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 1505. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Бранденбург провинциясы Бух к. на жерленген

ТАЖИМОВ Ирнияз—к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 01. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Красный Октябрь а. да жерленген

ТАЙЖАНОВ Калий—к. э. 1921-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 25. 12. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Джунста р-да жерленген

ТАТНАШЕВ Василий—к. э. Караозек р-ны Корган а. да т. Караозек РЭК т. ш. 06. 0543-ж. сауашта курбан болган Калуга уэл. Жиздринск р-ны Ослиика а. да жерленген

ТАЖИМОВ Базарбай—к. э. 1925-ж. Караозек п.да т. Караозек РЭК т. ш. 02. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Краков уэл. Женувск р-ны Буды а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Ережеп—к. э. Тахтакопир р-нда т. 02. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Бердичев р-ны Хажин а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Бекмурат— ефр. Коньграт р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 19. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловград уэл. 168.5 батыстагы бийикликке жерленген

ТАШИМОВ Аймагамбет —к. э. 1923-ж. Хожели к-да т. 1943-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 24. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Вернсдорф а. да жерленген

ТАЖЕТДИНОВ Оразбай— к. э. 1925-ж. Караозек р-нда т. 28. 03. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 28. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Петровск р-ны НовоУкраина хут. дагы мазарга жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Халмурат— к. э. 1910-ж. Караозек р-ны 1 Май к-зында т. 1505. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 21. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Мишулов а. да жерленген

ТАХИРБАЕВ Абдиганий—с-нт 1923-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. ноябрьде Хожели РЭК т. ш. 1307. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Варенек р-ны Мерхине пос. да жерленген

ТАСКЕНОВ Патшаберген—к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 06. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Ковенск уэл. Мариуполь р-ны Жане а. да жерленген

ТАМАШЕВ Касымбек—к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны т. 02. 07. 42-ж. Мойнак р-нда т. ш. 16. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Крипте а. да жерленген

ТАЗИЕВ Замалатдин—к. э. 1920-ж. Татарстан АССР т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 17. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Арка Осетия АССРы Архонск ст. да жерленген

ТАБУНОВ М. Сайд—к. э. 1914-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Белье а. дагы мазарга жерленген

ТАШХОЖАЕВ Нижебай — к. э. Ленин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 2008. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Липцы а. да жерленген

ТАУБАЕВ Эвекольс—с-нт. 11 а/с  де т. Кегейли РЭК т. ш. 12. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Чернигов уэл. Бирино а. да жерленген

ТАЖИМОВ Омар—к. э. Кегейли РЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Рабенск а. да жерленген

ТАНАУОВ Минаж—к. э. 12. а/с  де т. Кегейли РЭК т. ш. 21. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Керяконно а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Хожамурат —к. э. Кегейли РЭК т. ш. 16. 04. 45-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИМУРАТОВ Омирзак— к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Николаевск уэл. Михаиловка а. да жерленген

ТАСПАНОВ Мустафа—к. э. 1910-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 19. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ТАЛАСБАЕВ Омар—к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 22. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Молдавия уэл. Пугачев а. да жерленген

ТАСТАЙБЕКОВ Юсип—1912-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны Тортолово а. да жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Карлыбай—к. э. Нокис к. да т. Нокис КЭК т. ш. 1901. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшада жерленген

ТАРАКАНОВ Михаил Алексеевич—к. э. 1924-ж. Барнаул к-да т. Нокис КЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАРНОПЕЛЬ Иван Тихонович—к. э. 1913-ж. Одесса к-да т. Нокис КЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАТАРИНОВ Александр Иванович—к. э. 1906-ж. Углич к-да т. Нокис КЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАНКОВ Яков Гаврилович— к. э. 1905-ж. Знаменка а. да т. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ТАНАЛИЕВ Жумат —к. э. 1908-ж. ККАССР да т. Нокис КЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАБУГАНОВ Кумасы — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Нуралы — к. э. 1915-ж. Кыпшак р-ны Сталин к/з да т. 15. 09. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАРТАМУРАТОВ Атабай — к. э. 1917-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 11. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Прузок а.да жерленген

ТАЙЫРОВ Турганбай — к. э. 1915-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус к-да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Еримбет — к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны Молотов к-зы Карикул а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИМУРАТОВ Бардибай—к. э. Ленин к-зы 6 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Бердимурат —к. э. 1920-ж. Кыпшак р-ны Ленин к-зы 6 а/с  де т. 26. 04. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАЖИМУРАТОВ Аллаяр – к. э. 1914-ж. Тельман к-зында т. 08. 11. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. жаракаттан кайтыс болган

ТАЖИБАЕВ Шамурат — к. э. 1909-ж. Ленинжолы к-зы 5 а/с  де т. 05. 12. 41-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАЖИБАЕВ Халила — к. э. 1921-ж. М. Горький а/с  де т. 09. И 42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ТАЖИБАЕВ Пирали —к. э. 1910-ж. Кытай а/с  де т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАЖИБАЕВ Даман —к. э. Мангыт РЭК т. ш. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Славянск р-ны С. Макатика а. да жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Тураберген —к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 05. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залуч р-ны Подолжено а. да жерленген

ТАШМУРАТОВ Шамурат — к. э. 1910-ж. ККАССР да т. Кегейли РЭК т. ш. 18. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. да жерленген

ТАЖИБЕКОВ Таубай— к. э. 1923-ж. Шымбай р-нда т. 1706. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Оралбай—к. э. 1915-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 15. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ТАЖИМОВ Ирнияз —к. э. 1915-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Содхиевск р-да жерленген

ТАЖЕНОВ Хабурбай —к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Копичувск р-нда жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Адамбай — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 04. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ТАУБАЕВ Адиб — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 02. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Корчлино а. да жерленген

ТАТИМОВ Рузел — к. э. 1909-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 24. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. да жерленген

ТАМИРОВ Бекчан — к. э. 1914-ж. Хорезм уэл. да т. Мангыт РЭК т. ш. 27. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. да жерленген

ТАИЫРОВ Базарбай — к. э. 1913-ж. 9 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок

ТАНИРБЕРГЕНОВ Дурысберген — к. э. 1919-ж. Ленин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ТАШНАЗАРОВ Нафас Баранович — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 16. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Давидов а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Султан — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 24. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Н Еленовка а. да жерленген

ТАХУМБЕТОВ Раюк —к. э. 1916-ж. т. Торткул РЭК т. ш. 01. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Мэскалево а. да жерленген

ТАЖИЙЕВ Есберген —к. э. 1911-ж. 1 Май к-зында т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Жийеналы —к. э. 1915-ж. Назархан а/с  де 1941-ж. Куйбышев РЭК т. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Юлдаш — к. э. 1923-ж. Куйбышев к-зы т. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

СУЛТАМУ Алпысбай — к. э. 1921-ж. т. Конырат РЭК т. Комсомол а/с  де т. Мангыт РЭК т. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Мурат —к. э. 1921-ж. Кытай а/с  де т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ТАЖИНИЯЗОВ Матякуб — к. э. 1915-ж. Крупская к-зы 4 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ТАЖИМУРАТОВ Жумамурат—к. э. 1912-ж. Шайкол а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. к 19. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИБАЕВ Шамурат — к. э. 1909-ж. Киров к-зы 2 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 01. 43-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИМУРАТОВ Татьякол —к. э. 1902-ж. Мангыт р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 16. 06. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Познань к-да жерленген

ТАЖИБАЕВ Кенжа — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Даунас —к. э. Кыпшак р-ны 10 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАРАСОВ Николай Александрович — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 14. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Ольхов пос. да жерленген

ТАНАТАРОВ Абен — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Полоцкий р-да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Жатур — с-нт 1922-ж. Калинин р-ны Кызыл Озбекстан к-зында т. Мангыт РЭК т. ш. 23 1142-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Герасимовка хут. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Курбанбай — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

ТАГИПОВ Атабай — к. э. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 04. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Сондомирск уэл. Келенск воев. сы Гилковицы а. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Хайтбай — к. э. 1913-ж. Кыпшак р-нда т. 1509. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган

ТАЖИБАЕВ Амет— к. э. Сталин к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Жумамурат — к. э. Мангыт р-нда т. 03. 07. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Зимов р-да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Еримбет — к. э. Мангыт РЭК т. ш. 16 0144-ж. сауашта курбан болган Гарьян а. да жерленген

ТАЖЕТДИНОВ Жаббарберген — к. э. 1920-ж. Кыпша р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИКБАЕВ Тилеумен—к. э. 1925-ж. КИМ к-зы 3 а/с  де т. Кыпшак РЭК т. ш. 15. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Тарвополь уэл. Рамашевка а. да жерленген

ТАГАЕВ Толыбай —к. э. 1917-ж. Ленин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАКЗАКОВ Разбай —к. 1923-ж. Шымбай р-нда Шымбай РЭК т. ш. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Пущан а. да жерленген

ТАНИРБЕРГЕНОВ Нуратдин—к. э. 1918-ж. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. 28. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Аделино а. да тууысканлар мазарына жерленген

ТАЖИМОВ Базарбай — к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. 17. 07 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМБЕТОВ Алдан— кв. 1924-ж. Шымбай р-нда 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Айтмурат — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда 1943-ж. Караозек РЭК т. дерексиз жок болган

ТАЖИБЕКОВ Таубай — к. э. 1923-ж. Куралпа к-зында т. 18. 06. 42-ж. Шымбй РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Елмурат — к. э. 1921-ж. 8 Март к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Калбай — к. э. 1917-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАХМАМЕДОВ Николай Алексеевич — к. э. 1909-ж. Торткул р-ны М. Горький к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 10. 08. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Ярослав к-да жерленген

ТАЖЕТОВ Баймухан — с-нт 1922-ж. Конырат р-ны Чкалов к-зы 3 а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЛИМБЕТОВ Молдабай — к. э. 1921-ж. Конырат р-ны к а/с  де т. Конырат РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАБАШОВ Талгинжа — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАВИРБАЕВ Мырзатай —к. э. 1924-ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 11 а/с . де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Нуржан — к. э. 1903-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭЖ т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАГАЕВ Латип — к. э. 1916 -ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 11 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАСТАЙБЕКОВ Мадамин —к. э. 1922-ж. Хожели р-ны Энгельс к-зы 2 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Райыт — к. э. 1916-ж. Мангыт р-ны Пушкин а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАНИРБЕРГЕНОВ Жумамурат— к. э. 1924-ж. Мойнак р-ны 7 а/с  де т. Мойнак РЭК т. ш. 05. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАКМЫЛМУРАТОВ Орынбет — к. э. 1924-ж. Мойнак р-ны 4 а/с  де т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАНИРБЕРГЕНОВ Султамурат—к. э. 1923-ж. Куйбышев р-ны Нокис а/с  де т. 1942-ж. июльде Куйбышев РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Ленинград к-да жерленген

ТАНИРБЕРГЕНОВ Турдымурат— к. э. 1918-ж. Куйбышев р-ны Нокис а/с  де т. 1941-ж. мартта Куйбышев РЭК т. ш. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИЛ1БАЕВ Турсынбай — к. э. Мангыт р-ны М. Горький  а/с  де т. Мангыт РЭК т. ш. 17. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Крюков к. калалык мазар 14 катар 5 кабирге жерленген

ТАНАТАРОВ Жалгасбай — к. э 1921-ж. Тахтакопир р-ны 3 а. с. де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБЕКОВ Абылла— к. э. 1912-ж. Тахтакопир р-ны 5 а/с  де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМБЕТОВ Оксин— к. э. ККАССР ында т. 1944-ж. январьда жаракаттан кайтыс болган Киев уэл. Махаров р-да жерленген

ТАЛИМОВ Исмайыл — к. э. 1918-ж. Хожели р-ны Ворошилов к-зы 1 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ТУЖИМУРАТОВ Аз. —к. э. 1910-ж. ККАССР да т. Хожели РЭК т. ш. 29. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Астрахань к-да жерленген

ТАНТАШОВ Ахмед — л-нт 1912-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 12. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Киев уэл. да жерленген

ТАБАНБАЕВ Набий —к. э. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАНБАЕВ Амийдулла — к. э. 1924-ж. Тахтакопир рр-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАНБАЕВ Кылышбай —к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Парахат — к. э. 1923-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ТАЙЫРОВ Султамурат — к. э. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ТАЖЕНОВ Сатдин — к. э. 1908-ж. т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш.

ТАЖИМУРАТОВ Жумабай— к. э. 1922-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ТУЖИБАЕВ Ескалий —к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ТАНБАЕВ Абдир— к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш.

ТАСЫМБЕТОВ Атабай— к. э. 1923-ж. Кут  а/с  де т. 1941-ж. декабрьде Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ТАГАБАЕВ Бекбай Досназарович— с-нт 1921-ж. Киров к-зы 9 а/с  де т. 03. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 15. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

ТАНАБЕРГЕНОВ Азне— к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 16. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Ариевальд р-да жерленген

ТАГАЕВ Осербай — к. э. 1922-ж. Сталинград к-зы Азат а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ТАЖЕНОВ Нажим —к. э. 1916-ж. Андреев к-зы Бахытлы а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. июньде дерексиз жок болган

ТАЖЕТДИНОВ Базарбай — к. э. 1917-ж. Ленин к-зы Бахытлы а/с  де т. 17. 07. -ж. Шымбай РЭК т. ш. 25 1142-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Нужные хут. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Иманбай —к. э. 1920-ж. Шымбай к. да т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Сагынбай— к. э. 1921-ж. Шымбай р-ны Пионер к-зында т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 2502. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Темкинск р-да жерленген

ТАЖИМБЕТОВ Базарбай — к. э. 1914-ж. Кызыл Эскер к-зы 10 а/с  де т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ТОГАНОСОВ Дуйсенбай — к. э. 1920-ж. Хожели р-ны Молотов к-зында т. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск р-ны Глушково а. да жерленген

ТОЛЕГЕНОВ Мынжан— к. э. 1895-ж. Шаббаз р-нда т. 31. 01. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Москва к. да жерленген

ТАГАЛИЙЕВ Оспангалий—к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нэкис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТОКСАНБАЕВ Хожан — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТОКАРЕВ Николай Петрович — к. э. 1906-ж. Мойнак р-нда 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. 1942-ж. т. ш. 05. 09. 42-ж. Ленинград уэл.да дерексиз жок болган

ТОЛМУХАМЕДОВ Альмухан— к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТОХАНОВ Алламберген — к. э. 1922-ж. 18 партсъезд к-зы Бахытлы ас.де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТИРЕШОВ Шамшет — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ТОХТАБАЕВ Сатым — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Заопоек хут. да жерленген

ТОГАЕВ Витка —к. э. 1907-ж. Мойнак р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 08. 42-ж. Сталинград уэл. да дерексиз жок болган

ТОЛТАЕВ Атеп —к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1940-ж. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. августа дерексиз жок болган

ТОГЖАНОВ Кошим— к. э. 1914-ж. Актобе уэл. да т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз гок болгян

ТОРЕНИЯЗОВ Жумабай — к. э. 1921-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ТОРЕНИЯЗОВ Жетписбай— к. э. 1920-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТОРЕНИЯЗОВ Абдираман—к. э. 1913-ж. Райком к-зында т. 1943-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТОРЕМУРАТОВ Жумамурат —к. э 1918-ж. 1май к-зында т. Нокис КЭК т. ш. Ленинград уэл. да жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Отенияз — к. э. Нокис КЭК т. ш.

ТОКСАНБАЕВ Хожахмет — к. э. 1908-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 13. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Колзаки а. да жерленген

ТОБАЕВ Асембай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТОТАМБЕТОВ Бирде — к. э. 1910-ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ТОХТАБАЕВ Д. —к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕХАНОВ Коразбек— к. ээ 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТОРЕМУРАТОВ Кутлымурат—к. э. 1915-ж. Караозек р-нда т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш.

ТОКЕШОВ Нуртаза —к. э. Мойнак РЭК т. ш.

ТОКНАЗАРОВ Жусбассе — к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 2302. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Рыжановка а. да жерленген

ТОРЕЕВ Нурлан Ауезович—к. э. Конырат р-ны Сталин к-зында т. Конырат РЭК т. ш.

ТОРЕЖАНОВ Фархад— к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ТОЛЕБАЕВ Зейнулла— к. э. 1923-ж. Конырат р-нда 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

ТОЛЫБАЕВ Алимбай — к. э. 1915-ж. Куралпа к-зы Ленинабад а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 07. оэ. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Синовино р-нда жерленген

ТОРЕМУРАТОВ Ернияз— к. э. 1918-ж. Куйбышев к-зы Кенес а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кировоград уэл. Александров р-ны Ульянов а. да жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Палуан— к. э. 1913-ж. Караозек р-ны Кызыл Эскер сзы 4 а/с  де т. 28. 06. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 01. 11. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Леглоновск р-ны Непорент а. да жерленген

ТОРЕБАЕВ Халмурат — к. э. 1912-ж. Кегейли р-нда т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 2407. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОКМАКОВ Николай Михайлович— к. э. 1910-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 07. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Рыдненко а. да жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Ултыбай —к. э. 1923-ж. Хожели РЭК т. ш. 11. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ТОЛЕПБЕРГЕНОВ Танирберген — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 30. 05. 43-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Белев р-ны Сухочево а. да

ТОРЕШОВ Уббинияз —к. э. 1910-ж. Тазакурал к-зы 10а/с  де т. 1943-ж. майда Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТОРЕШОВ Калкораз—к. э.  Куралпа к-зы Ленинабад а/с  де т. 12. 06. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕКЕЕВ Байжан — к. э. 1921-ж. Молотов к-зы Абат а/с  де т. 03. 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Барнаул к. мазарына жерленген

ТОРЕМУРАТОВ Аташ — к. э. 1921-ж. Кегейли р-нда т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТОЙЛЫБАЕВ Тургамбет — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны Сталин к-зында т. 27. 03. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИЙЕВ Халила —к. э. 1923-ж. Кыпшак р-ны Крупская к-зында т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТОМЕНДОРОВ Минир Умароович — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 2801. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Виллонберг к-да жерленген

В Жумамурат —к. э. Хожели р-нда т. 1943-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 29. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. да жерленген

ТОРЕМУРАТОВ Сайыпназар — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Дехтенхоге а. да жерленген

ТОШЕРБАЕВ Кошан —к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ТОПАСОВ Толеген —к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТОРЕНИЯЗОВ Байнияз —к. э. 1919-ж. Кегейли р-ны Ленин к-зы 7а/с  де т. 2206 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 16. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Качалинск р-ны Дмитрев хут.да жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Хожаназар — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 26. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Продедово а. да жерленген

ТАЖЕТОВ Отеули —к. э. 1919-ж. Крупская к-зында т. 2206. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ТАБЫСОВ Тамгалий —к. э. 1924-ж. Андреев к-зында т. 25. 09. 42-ж. январьда дерексиз жок болган

ТАРАСИНАЕВ Жаббар— к. э. 1918-ж. Куйбышев р-нда т. 2409. 42-ж. Нокис КЭК т. ш. 2702. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Новгород уэл. Старорус р-ны Минцево а. да жерленген

ТАЛИПОВ Сатулла —к. э. 1915-ж. Андреев к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ТАСЫМБЕТОВ Кайыпназар — к. э. 1923-ж. Совнарком к-зда т. 2206. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАХТАМЫСОВ Бекбауыл — к. э. 1919-ж. Тазакурал к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Айтмурат — к. э. 1918-ж. Нокис р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1301. 44-ж. сауашта курбан болган  Псков уэл. Пустошкин р-ны Шалахов а/с  де Шалахово а. да жерленген

ТАБАШЕВ Тайкенже — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. жаракаттан кайтыс болган Киев к. да жерленген

ТАНАШИН Жумабай — к. э. 1908-ж. Нокис р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 29. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Покойне а. да жерленген

ТАШМУРАТОВ Султамурат —к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. тууысканлар мазарына жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Омар— к. э. 1907-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 31. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Зеленоград р-ны Переславское а. да жерленген

ТАШИМБЕТОВ Отеген — к. э. 1919-ж. т. 1940-ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТИЛЕПОВ Умбет —к. э. 1924-ж. Мойнак р-нда т. 06. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Белгород уэл. Алексеевка а. №. 11. мазарга жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Жухомлед— к. э. Конырат РЭК т. ш. 2510. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Солодчин р-да жерленген

ТИЛЕУОВ Саджа— к. э. 1913-ж. Конырат унда т. Конырат РЭК т. ш. 30. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Погост а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Мамур — к. э. 1900-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. Ленинград уэл. Синявино р-да дерексиз жок болган

ТИЛЕУИМБЕТОВ Танагар — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 2710. 43-ж. Новая Прага а. да дерексиз жок болган

ТИЛЕУБАЕВ Матжан — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 03. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. Моисеев а. да жерленген

ТИЛЕМАШОВ Кемал—к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Рудицы а. да жерленген

ТИЛЕУБЕРГЕНОВ Жаксым —к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 27. 06. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Вольный Труд а. да жерленген

ТИЛЕУОВ Сарсенбай — к. 1925-ж. Нокис т. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ТИЛЕУОВ Омирзак — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Отеназар — к. э. 1914-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ТИЛЕУКУЛОВ Сайек —к. э. 1924-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

ТИЛЕГЕНОВ Жунербай —к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. февральда дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Сулайман — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Матякуп —к. э. Кыпшак РЭК т. ш. 02. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Амат— к. э. 1920-ж. Найманкол а/с  де т. 1943-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

ТИЛЕУМУРАТОВ Нуран — к. э. 1921-ж. Нокис к-да 1941-ж. Шымбай РЭК тдерексиз жок болган

ТИЛЕГЕНОВ Демик — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда Торткул РЭК т. ш. 05. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Мамбет — к. э. Сталин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ветиткево а. да жерленген

ТИЛЕУОВ Айтбай —к. э. 1920-ж. т. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

ТИЛЕПОВ Толеп — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. март айында дерексиз жок болган

ТИЛЕУБЕРГЕНОВ Хожабай —к. э. 1940-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. августа дерексиз жок болган

ТИЛЕУБАЕВ Ярылкаган — к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ТИЛЕГЕНОВ Отеули — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУБАЕВ Адил —к. э. 1923-ж. Актобе уэл. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ТИЛЕУОВ Аллан —к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 16. 10. 41-ж. Конырат РЭК тш06. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Экер а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Халмурат—к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 14. 10. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 2202. 44-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Туше Рочи а. да жерленген

ТИЛЕУЖАНОВ Кайып— к. э. 1914-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 02. 08. 44-ж. дерексиз жок бол ган

ТИЛЕУОВ Убби —к. э. 1922-ж. Сталин к-зы Абат а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУОВ Нарымбет— к. э. 1912-ж. Пионер к-зы Кызылевек а/с  де т. 17. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Оленинск р-ны Петровка а. да жерленген

ТИЛЕУИМБЕТОВ Хожалепес — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 03. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Витебск р-ны №7 мазарга жерленген

ТИЛЕУИМБЕТОВ Емберген—к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. 1707. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

ТИЛЕУБЕРГЕНОВ Макибай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1707. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград к-да Набережная 2 кошесинде жерленген

ТИЛЕПОВ Мамбетназар — к. э. 1922-ж. Коммунист к-зы 1 Май а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Солтовск р-ны Непокрытие а. да жерленген

ТИЛЕУБЕРДИЕВ Карим — к. э. 1912-ж. Хожели рвда т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 31. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Туапсе к-да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Мамыт — к. э. Караозек р-ны Сталин к-зында т. 20. 06. 42-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Отемурат—к. э. 1910-ж. Караозек р-нда т. 02. 10. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

ТИЛЕУОВ Мамыт— к. э. 1913-ж. Кегейли р-нда т. 23. 11. 42-ж. Кегейли РЭК т. ы. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Тажимурат —к. э. 1915-ж. Кызыл Эскер к-зы Бахытлы а/с  де т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1941-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Тажен — к. э. 1916-ж. Фрунзе к-зы Кенес а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 01. 11. 43-ж. Керчь жагасында ыгып кеткен

ТИЛЕМИСОВ Саркытбай—к. э. 1915-ж. Коммунист к-зы Бахытлы а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ТИЛЕГЕНОВ Сабырбай — к. э. 1918-ж. 8 Март к-зы 1 Май а/с  де т. 1941 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Сагыйт— к. э. 1917-ж. Киров к-зы Пахтаабад а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Залугическ р-ны Петровка а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Медетбай — к. э. 1924-ж. Шымбай к-да т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Львов уэл. Перемышль р-ны Дусанов а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Жумамурат—к. э. 1918-ж. Кызыл Эскер к-зы Бахытлы а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны Г. Лийка а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Бекмурат — к. э. 1912-ж. Кызыл Эскер к-зы Бахытлы а/с  де т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Жумагул—к. э. 1916-ж. Киров к-зы 9 а/с  де т. 03. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Володск р-ны Одмено а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Балтабай — к. с-нт 1925-ж. Ахунбабаев к-зы 10 а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 05. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Германиянын Оренбург к-да жерленген