Книга памяти Каракалпакстана =Т=6

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ТОРЕЕВ Канияз — к. э. Караозек р-ны Ленин к-зында т. Караозек РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Каростышев р-ны Брусилов к-да жерленген

ТОЛЕГЕНОВ Рахман— к. э. 1908 -ж. Тахтакопир р-ны Уркенди к-зында т. 1941-ж. Тахтакапир РЭК т. ш. 1944 -ж. августа жаракаттан кайтыс болган Польшанын Любина к-да жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Байнияз —к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. аяты Вельский р-ны Плоское а. да жерленген

ТУРДЫБЕКОВ Жуматай — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 1939 -ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ТУХЛИЕВ Баятан — к. э. 1915-ж. Шымбай к-да т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 06. 42 -ж. сауашта курбап болган Харьков уэл. Волчанск р-ны Революционное а. да жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Матнияз —к. э. 1921-ж. Кунбышев р-нда т. 19. 09. 43-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 07. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Алусненск р-ны Лиепна мазарына жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Жуман — к. э. 1913-ж. Кегейли р-ны Микоян к-зы 6 а/с  де т. 1942-ж. июньде Кегейли РЭК т. га. 18. 09. 42 -ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-да жерленген

ТУРАБАЕВ Нызаматдин —к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 30. 11. 43-ж. Кировоград уэл. Александров р-ны Березовка а. да дерексиз жок болган

ТУРГАНБАЕВ Байжан — к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. и. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

ТУРЖАНОВ Идирис — к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. ноябрьде Хожели РЭК т. ш. 08. 05. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Молдавия ССРы Белецкий у. Скуленск р-да жерленген

ТОРЕМУРАТОВ Султан —к. э. 1922-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 05. 03. 42-ж. сауашта курбан болган Лошикино а. да жерленген

ТУРМАГАМБЕТОВ Рахат — к. э. 1923-ж. Хожели р-нда т. 1941 -ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 16. 03. 43-ж. сакаша курбан болган Орлов уэл. Помеки а. да жерленген

ТУРЧЕНКО Петр Федорович — к. э. 1912-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Кырым АССРы Перекоп а. да жерленген

ТОЛЕМИСОВ Сагаб— к. э. 1912-ж. Хожели р-ны 9 а/с  да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 28. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демян р-ны Лонна жерпенген

ТИЛЕУМУРАТОВ Кулмурат — к. э. 1910-ж. Хожели р-на т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 15. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Палкин р-да тууысканлар мазарына жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Ернияз— к. э. 1924-ж. Караозек р-ны 8 а/с  де т. 24. 09. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ульянов р-ны Глинная а. да жерленген

ТУРЫМБЕТОВ Отемис — к. э. 1926-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТУРЖАНОВ Нурмухан— к. э. 1912-ж. К. Маркс к-зында т. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТОРЕМУРАТОВ Укунбай—к. э. 1919-ж. Бухара уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 15. 05. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Петровское а. да жерленген

ТУРЫМБАЕВ Жаббар — к. э. 1917-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Курятника а. да жерленген

ТУРЫМБЕТОВ Торен— к. э. 1922-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ТУРЫМБЕТОВ Жуман—к. э. 1917-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ТУРГАНБАЕВ Абдирахман — к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш.

ТУРСЫНОВ Дилан — к. э. 1917-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ТУРСЫНОВ Далибай— к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. 1943-ж. Шоманай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТОЛЕМБАЕВ Адал— к. э. 1924-ж. Куйбышев р-ны Агроном с/зында т. Нокис КЭК т. ш. 22. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р-ны Село а. да жерленген

ТУНГЫШБАЕВ Байхожа— к. э. 1907-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 20. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Глижино а. да жерленген

ТУРГАНБЕКОВ Парнис— к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 22. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Синявск р-ны № 5 пос. да жерленген

ТУРМАНОВ Усен Каржаубаевич—к. э. 1906-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. июньде дерексиз жок болган

ТУРСЫНОВ Жаббар — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

ТУРДЫМУРАТОВ Абдимурат — к. э. 1919-ж. Шымбай р-ны Чкалов к-зында т. 11. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943 -ж. февральда сауашта курбан болган Орлов уэл. Никольское а. да жерленген

ТУРДЫМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1913-ж. Коммунист к-зы 1 Май а/с  де т. 03. 12. 41-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчинск р-ны Г. Лийка а. да жерленген

ТУРДЫЕВ Ганий—к. э. 1918-ж. Шымбай к. да т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Погосты а. да жерленген

ТУРДАМБЕТОВ Хожамурат —к. э. 1924-ж. Сталин к-зы Абат а/с  де т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Букиштлил а. да жерленген

ТУРГАНБАЕВ Ерназар— к. э. 1910-ж. Шымбай р-ны Комсомол к-зында т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 27. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Волынск уэл. Киверциц р-ны Годомыши а. да жерленген

ТУРГАНБАЕВ Аллаяр —к. э. 1917-ж. Шымбай р-нда т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТУРАБАЕВ Айтмурат— к. э. 1921-ж. Куйбышев к-зы Кенес а/с  де т. 03. 12. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 10. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган

ТУРАХАЕВ Мамет — к. э. 1907-ж. Шымбай р-ны 1 а/с  де т. 24. 11. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Маховск р-ны Садовые а. да жерленген

ТУПЫУЗЕНОВ Рузеш— к. э. 1913-ж. Шымбай р-ны Андреев к-зында т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Лопшово а. да жерленген

ТУМАНОВ Ашир—к. э. 1922-ж. Шымбай к. да т.  07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 09. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Мадрыкино а. да жерленген

ТУМАНБАЕВ Итенбай— к. э. 1914-ж. Шымбай р-ны Ленин к-зында т. 1940-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 02. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Витебск уэл. Городишен р-нда жерленген

ТУХЛИЕВ Баятан—к. э. 1Э15-ж. Шымбай к-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Красная а. да жерленген

ТОГЫЗБАЕВ Омар — к. э.  Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТУРАМБЕТОВ Игамберди — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ТУБАКОВ Асен—к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Паруцит а. да жерленген

ТУРЫМОВ Орынбай— к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Пимма к. №27 мазарга жерленген

ТОРЕНИЯЗОВ Садык— к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. майда дерексиз жок болган

ТОРЕМУРАТОВ Ешим —к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж.  апрельде дерексиз жок болган

ТОРЕЕВ Бекмурат — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТУХАНОВ Шукирбай— к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТУРЫМБЕТОВ Малкедма —к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 1912-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 09. 42-ж. Сталинград к-да дерексиз жок болган

ТОЛЫЕВ Файзи — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 03. 43-ж. сауашта курбан болган

ТУРЫМБЕТОВ Жаналы —к. э. 1920-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 28. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Калиновка а. да жерленген

ТОКМУРЗАЕВ Ажимхан—к. э. 1906-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 23. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Венгриянын Шамотово а. да жерленген

ТОЛЕГЕНОВ Аликбай— к. э. 1917-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Краков к. №7982 эскерий госпитальдын № 117 койымшылыгына жерленген

ТАЖИЙЕВ Халман — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Ленинизм к-зында т. 5. 11. 39-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 02. 42-ж. сауашта курбан болган Калуга уэл. нын Обнин к. да № 651 мазарга жерленген

ТАЖИЙЕВ Сулейман— к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны К. Маркс к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. февральда сауашта курбан болган Германиянын Хейлигензе а. да жерленген

ТАЖЕНОВ Сааддин — к. э. Обком к-зында т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. -ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТУЖЕНОВ Бекжан — л-нт.  Нокис т. ш. 05. 04. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. нын Тосово а. да жерленген

ТАНАТАРОВ Дуйсенбай —к. э. 1910-ж. Шымбай р-ны Кызыласкер к-зында т. 15. 05. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. 8. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомышль р-ны Глухово а. да жерленген

ТАЛБЕКОВ Арзыхан— к. э. 1916-ж. Шымбай р-ны Каганович к-зында т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЙЫРОВ Курамбай — к. с-нт 1924-ж. Мангыт р-ны Комсомол к-зында т. 23. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 11. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Варшава воев. нын Чарна а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Насрулла— к. э. 1913-ж. Мангыт р-ны М. Горький к-зында т. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТОЖИМУРАТОВ Жолдас — к. э. 1913-ж. Кыпшак р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Ибадулла — к. э. 1918-ж. Мангыт р-нда т. 18 06. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЖИЙЕВ Худайберген —к. э. 1915-ж. Кыпшак р-ны Калинин к-зында т. 11. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Нурылла— к. э. 1920-ж. Мангыт р-ны М. Горький а/с  де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИЙМОВ Сапарбай— к. э. 1929-ж. Мангыт р-ны Жданов к-зында т. 12. 07. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Тилеубай— к. э. 1912-ж. Кыпшак р-нда т. 29. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 9. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков а. да жерленген

ТАЖБЕНОВ Даулетияр— к. э. 1918-ж. Кыпшак р-ны КИМ к-зында т. 1941-ж. сентябрьде Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИНИЯЗОВ Ражап—к э. 1923-ж. Кыпшак р-нда т. 19. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЙКУМОВ Жайберген— к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш.  07. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМОВ Осер—к. э. 1925-ж. 2 а/с  Рыбак к-зында т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 10. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ровно уэл. Млинов р-ны Перевередов а. да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Омар — к. э. 1912-ж. Конырат р-нда т. 5. 10. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 31. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Криттек к-да жерленген

ТАЖИМУРАТОВ Жумабай— к. э. 1913-ж. Кегейли р-ны Молотов к-зында т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 25. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Первомайская а. да жерленген

ТАЙЫРОВ Хожамбет— к. э. 1911-ж. Совет к-зында т.  42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 12. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

ТАСЫМБЕТОВ Есемурат — к. э. 1920-ж. 1май к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Городтут р-нда жерленген

ТАЙЖАНОВ Амангос— к. э. 1904-ж. Киров к-зында т. 1. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 23. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Куынь. а. да жерленген

ТАЖЕНОВ Камал — к. э. 1919-ж. т. 15. 05. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 26. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Житомир эл. нын Радомышль р-да жерленген

ТАЖЕТДИНОВ Латип— к. э. 1922-ж. Тазакурал к-зында т. 12. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТАЖЕТДИНОВ Жаксымурат — к. э. 1921-ж. Азат а/с  де т. 18. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Чыбен р-да жерленген

ТАЖЕНОВ Карим — к. э. 1918-ж. Шымбай р-нда т. 17. 07. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 18. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

ТАБЫНБАЕВ Дарьябай — к. э. 1916-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. дерексиз жок болган

ТАЙЖАНОВ Бекжан— к. э. 1914-ж. Кегейли р-ны Чкалов к-зында т. 1942-ж. Кегеили РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЖИГУЛОВ Турсынбай —к. э. 1924-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. сентябрьде Хожели РЭК т. ш. 30. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Гайтолово а. да жерленген

ТАЖИМОВ Ешнияз — к. э. 1914-ж. Конырат р-ны т. 1943-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 6. 09. 45-ж. дерексиз жок болган

ТАРАНОВ Иван Васильевич — к. э. 1920-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 4. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Машкино а. да жерленген

ТАЖЕТОВ Сарсенбай— к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 5. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Залуг р-нда жерленген

ТАНИРБЕРГЕНОВ Камал — к. э. 1921-ж. Кегейли р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. Кегейли РЭК т. ш. 20. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитреевка а. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Кошназар— к. э. 1921-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 16. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. Ленин р-нда жерленген

ТАРАЕВ Усупай— к. э. 1896-ж. Конырат р-ны Киров к/з да т. Конырат РЭК т. ш. 22. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Шугаево а. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Алмурат— к. э. 1936 -ж. Мойнак р-нда т. 13. 06. 43-ж. Мойнак РЭК т. 2. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Нурмухшид—к. э. 1921-ж. Мойнак р-нда т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 3. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Жуманазар— к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 15. 08. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Жуманазар —к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943 -ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Саргим —к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 3. 12. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 5. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Серафимович к. да. жерленген

ТАЖЕНОВ Сапарбай— к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 207. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 43-ж. майда дерексиз жок болган

ТАЖБАГАМБЕТОВ Нурадли —к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 2. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 7. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Концы а. да жерленген

ТАЖЕНБЕТОВ Турымбай—к. э. 1922-ж. Мойнак р-нда т. 17. 02. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. январьда сауашта курбан болган Смоленск уэл. Редкино а. да жерленген

ТАЖИМАГАМБЕТОВ Коныс — к. э. 1908-ж. Мойнак р-нда т. 5. 08. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 7. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Орлов а. да жерленген

ТАДЫШЕВ Султан — к. с нт. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЖЕТДИНОВ Шарап— к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАХМАМЕДОВ Розахмед— к. э. 1909-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 09. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Польшанын Ярослав к-дары №17 мазарга жерленген

ТОЖИМУРАТОВ Матъякуб — к. э. 1919-ж. Мангыт р-ны Энгельс к-зында т. 18. 06. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 16. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Казмын уез. де жерленген

ТАЖИБАЕВ Телик— к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны Сталин к-зында т. 30. 03. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Нурылла— к. э. 1910-ж. Мангыт р-ны Комсомол к-зында т. 9. 12. 41-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТАУМАМБЕТОВ Берди— к. э. 1911-ж. Кыпшак р-нда т. 18. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ТАМАКБАЕВ Рыскул— к. э. 1924-ж. Караозек р-ны Андреев к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Спиэти а. да жерленген

ТАНИРБЕРГЕНОВ Отемурат —к. э. Караозек р-ны 1 а/с  де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 26. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. Курьяны а. да жерленген

ТАЖИБАЕВ Нурым — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Боково а. да жерленген

ТАМАТЫКБАЕВ Ботажан— к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Каландар— к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

ТАЖИЙЕВ Комаун— к. э. 1921-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 14. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. да жерленген

ТАУМБАЕВ Абдир — к. э. 1916-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 3. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. да жерленген

ТАНИРБЕРГЕНОВ Балганбай —к. э. 1917-ж. Куйбышев р-нда т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

ТАЖЕТДИНОВ Минаж—к. э. 1923-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жак болган

ТАЗМУРАТОВ Эрим— к. э. 1919-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Крановская уэл.  жерленген

ТАЖИБАЕВ Камал —  1921-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 4. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Находко а. да жерленген

ТВЕРЬЕВ Давид— к. э. 1910-ж. Запорожье к. да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУБЕРГЕНОВ Сулейман — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-ны Кызылтуу к-зында т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕГЕНОВ Жууербай—к. э. 1919-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. да жерленген

ТЕХБАЕВ Уснатдин —к. э. 1919-ж. 1май а/с  де т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. январьда дерексиз жок болган

ТЕЛМАГАМБЕТОВ Онгар— к. э. 1924-ж. Хожели к-да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУПОВ Аллаяр —к. э. Конырат р-ны 8 а/с  де т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 6. 05. 45-ж. сауашта курбан болган Калининград уэл. Корнево а. да жерленген

ТЕРЕШЕНКО Иван Иванович — л-нт 1909-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. нын Мяклово а. да жерленген

ТЕНИЗБАЕВ Атыр — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 10. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Илжас Рида жерленген

ТЕМИРБАЕВ Жарин— к. э. 1903-ж. Накис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 9. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ТЕМЯТ Хачим—с-нт 1914-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 3. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

ТЕЛЕНБАЕВ Назарбай—к. э. 1915-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 2801. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Тишковка а. да жерленген

ТОЛЫБАЕВ Даулетбай—к. э. 1914-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 17. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-ны Макари а. да жерленген

ТЕНТЕКАРАЕВ Зарип — к. э. 1919-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 7. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Лелековка а. №30 тууысканлар мазарына жерленген

ТЕНЯШКИН Иван Григорьевич— к. э. 1921-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. да жерленген

ТЕРЕХИН Михаил Кузьмич— к. э. 1908-ж. Мойнак р-нда т. 18. 10. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз болган

ТЕНЕЛЕВ Акнушек — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. 10. 12. 42-ж. Конырат РЭК т. ш. 12. 07. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Баранович уэл. да жерленген

ТЕЛМУРАТОВ Казакбай —к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 6. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Люблин воеводы Пулав у-ди Висла дарьясы атырауна жерленген

ТЕЛЕВНОЙ Макар Григорьевич—к. э. 1903-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Котовский р-нда жерленген

ТЕМИРОВ Балтабай — л-нт 1920-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 26. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Варшава воев.  Мале а. да жерленген

ТЕЛЯШЕВ Асент—к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нейис КЭК т. ш. 7. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ТЕЛЕНБАЕВ Назарбай— к. э. 1915-ж. Хожели р-нда 1942-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Тишковка а. да жерленген

ТЕМИРБАЕВ Бердимурат — к. э. 1918 -ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Белов р-ны Молоков а. да жерленген

ТЕЛЕХВАЛЕВ Жийемурат — к. э. 1909-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 24. 10. 43 -ж. сауашта курбзн болган Зелино а. да жерленген

ТЕСЛОВ Николай Васильевич —к. э. 1899-ж. Нокис к-дат. 1921-ж. Нокис РЭК т. ш. 10. 12. 41-ж. жаракаттан кайтыс болган Ленинград уэл. да жерленген

ТЕЛЯЕВ Хаебай— к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Гусин а. да жерленген

ТЕЛЕПОВ (ТИЛЕПОВ)Мармалы—к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1. 10. 43 -ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. Софиев р-ны Дружелюб хут. да жерленген

ТЕНИЗБАЕВ Юлдаш — к. э. 1904-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТЕГИМОВ Турембет— к. э. 1913-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТЕМНИКОВ Филипп Фролович — к. э. 1925-ж. Хожели Пристанында т. 16. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Семиполку а. да жерленген

ТЕРЕКТАЕВ Серикбай— к. э. 1920-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 5. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. В. Лук р-ны Заслонино а. да жерленген

ТЕЛЕУМЕТОВ Омар—к. э. 1920 -ж. Календерхана а/с  де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жоп болган

ТЕМИРХАНОВ Жусипбай — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТЕТЕРИН Афанасий Афанасьевич — к. э. 1902-ж. Ташкент к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТОКАЕВ Жума— к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТЕЛЬЦЕВ Мамбетали— к. э. 1904-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 2. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Старо Русь р-нда жерленген

ТОЛЕБАЕВ Жаксымурат—к. э. 1908-ж. Мойнак р-ны Молотов к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 24. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут. да жерленген

ТЕМИРХАНОВ Халмурза — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТЕРЕЩЕНКО Петр Алексеевич—к. э. 1908-ж. Сумск уэл. Шалычино а. да т. Конырат РЭК т. ш. 2. 02. 42-ж. сауашта курбан болган НовоКриворожьеде жерленген

ТЕЛЬКОВ Михаил Павлович —к. э. 1923-ж. Аральск к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 3. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мчин р-нда жерленген

ТЕМИРБАЕВ Ысак— к. э. Кыпшак р-ны 9 а/с  де т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

ТЕМИРБАЕВ Жаксылык— к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

ТЕМИРТАСОВ Муптулла — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж.  Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТЕМИРБАЕВ Бердимурат — к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 26. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Леонов а. да жерленген

ТЕКЕБАЕВ Абдирахман —к. э. 1924-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

ТЕЛМАГАМБЕТОВ Онгар —к. э. 1925-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕПОВ Караматдин— к. э. Караозек РЭК т. ш.

ТЕРЕНКОВ Петр Федорович —к. э. 1920-ж. Чкалов уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 1941-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТЕНАЛОВ Омирзак —к. э. 1920-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 22. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Подольск уэл. Каменец р-ны Ивановцы а. да жерленген

ТЕНИЗБАЕВ Ораз—к. э. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

ТЕНИЗБАЕВ Жаксылык —к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш.

ТЕНИЗБАЕВ Сабырбай— к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ТЕНИЗБАЕВ Толеп — к. э. 1923-ж. Бегжап а/с  де т. Хожели РЭК т. ш.

ТЕЛЕВНЫЙ Макар Григорьевич—к. э. 1903-ж. Торткул к. да т. 26. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Котовский р-нда жерленген

ТЕЙЖЕБАЕВ Курбанбай — к. э. Кегейли р-ны 3 а/с  де т. Кегейли РЭК т. ш. 14. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Логи а. да жерленген

ТЕЛМУРАТОВ (Тилеумуратов) Жумагул— к. э. 1918-ж. 6 а/с  Орнек к-зында т. 8. 06. 43-ж. Кегейли РЭК т. ш. 28. 06. 44-ж. сауашта курбан болган

ТЕРЕГЕУБАЕВ Кумисбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

ТЕМИРХАНОВ Дузелбай —к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ТЕМУРОВ Балтабай— к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ТАЖЕНОВ Кабыл — к. э. 1912-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ТИЛЕУОВ Дали—к. э. 1923-ж. т. 12. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Жаксыбай — к. э. 1922-ж. Микоян к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ТИЛЕГЕНОВ Турдыбай—к. э. 1917-ж. Микоян к/з да т. Кегейли РЭК т. ш.

ТИЛЕГЕНОВ Жумабай — к. э. 1915-ж. Назарханда т. 1941-ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ТИЛЕПОВ Толыбай — к. э. 1920-ж. 6 а/с  де т. Шымбай РЭК т. ш. Витебск уэл. да жерленген

ТИЛЕУОВ Салый—к. э. 1921-ж. 1 Май к-зында т. 1943-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ТИХОМИРОВ Юрий Яковлевич—с-нт 1929-ж. Смоленск уэл. да т. Хожели РЭК т. ш. 4. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Насва а. да жерленген

ТИЛЕУМУРАТОВ Шарап—к. э. 1918-ж. Нокис к-да т. 1942-ж. майда Хожели РЭК т. ш.

ТИЧСАЕВ Турсынбай— ефр. 1914-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 30. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Даринен а. да жерленген

ТИЛЕУИМБЕТОВ Алий — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ТИЛЕУБЕРГЕНОВ Зайытбай—к. э. Караозек РЭК т. ш.

ТИЛЕУМУРАТОВ Курбанбай— к. э. Караозек РЭК т. ш.

ТИЛЕУМУРАТОВ Курбанбай — к. э. 1921-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ТИЛЕМИСОВ Сарсенбай— к. э. 1923-ж. Тахтакопир РЭК т. ш.

ТИЛЕУИМБЕТОВ Кайыпназар — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ТИЛЕУБАЕВ Женисбай—к. э. Караозек РЭК т. ш.

ТОРЕНИЯЗОВ Толеген—к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОЛЕБАЕВ Ажаки— к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 28. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ТУРЫМБЕТОВ Ережеп—к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 19. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ливен р-ны Безодное а. да жерленген

ТОРЕШОВ Матен— к. э. 1921-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ТОЛЕРЕВ Махмуд — к. э. 1915 -ж. Хожели р-ны 3 а/с  де т. 1941-ж. Хожели КЭК т. ш. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕШОВ Саремурат— к. э. 1920-ж. Мойнак р-ны Мойнак пос. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕМБЕТОВ Данияр—к. э. 1913-ж. Кегейли р-ны 6 а/с  де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАНАБАЕВ Жуман—к. э. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колпянск р-ны Ново Федоровка а. да жерленген

ТАСТАЙБЕКОВ Дилман —к. э. 1921-ж. Хожели р-ны Нариманов к-зы 6 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 19. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЙЖАКОВ Сами — к. э. 1915-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 05. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колпнянск р-ны НовоФедоровка а. да жерленген

ТЫШТЫКОВ Торебай— к. э. 1914-ж. ККАССР да т. Ленинабад КЭК т. ш. 07. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Никольская а. да жерленген

ТАСЛКЫНБАЕВ Касым —к. э. 1916-ж. Хожели р-ны. 7 а/с  де т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Жаббар — к. э. 1921-ж. Конырат р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕЕВ Нуры— к. э. 1907-ж. Торткул р-ны Келтеминар а. да т. Торткул КЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТАБИРБАЕВ Мырзатай — к. э. 1924-ж. Тамды р-ны Молоюв к-зы 11 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАГАЕВ Латип—к. э. 1916-ж. Тамды р-ны Молотов к-зы 11 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Нуржан — к. э. 1903-ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАСТАЙБЕКОВ Мадамин—к. э. 1922-ж. Тамды р-ны Энгельс к-зы 2 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУБАЕВ Аймахан — к. э. 1912-ж. Тамды р-ны Комсомол к-зы 9 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТУРСУНОВ Абдулла —к. э. 1905-ж. Хожели к. да т. Хожели РЭК т. ш. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУОВ Сагындык — к. э. з 1903-ж. Тамды р-ны Кызыл Сауле к-зы 10 а/с  де т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

ТАЛКАЕВ Сейдан — к. э. 1922-ж. Мойнак р-ны Мойнак пос. да т. 1942-ж. Мойнак РЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ТЯБЕКУЛОВ Сайка— к. э. 1924 -ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ТЕДЯШЕВ Якуб —к. э. Торткул р-ны 1май к-зы Уллыбаг а/с  де  1942-ж. Торткул КЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ТАЛАНОВ Байрам — к. э. 1910-ж. Торткул р-ны Ленинжолы к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ТАЛИПОВ Рейимбай — к. э. 1913 -ж. ККАССР да т. Хожели РЭК т. ш. 26. 02. 43 -ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Покровск р-ны Столбецкое а. да жерленген

ТАЖЕНИЯЗОВ Режеп— к. э. 1923 -ж. Кыпшак р-ны 4 а/с  де т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ТУРЫМБЕТОВ Сапарбай—к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны 9 а/с  де т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944 -ж. дерексиз жок болган

ТАЖИКУЛОВ Янгибай — к. э. 1901-ж. Мангыт р-нда т. Мангыт РЭК т. ш. 01. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТОКАНОВ Узакберген— к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны 9 а/с  де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТУРЫМБЕТОВ Отарбай— к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-ны 8 а/с  де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

ТУРСЫМАМБЕТОВ Розум — к. э. 1920 -ж. Тахтакопир р-ны 10 а/с  де т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ТУРДЫМУРАТОВ Муртаза – к. э. 1924-ж. Караозек р-ны 6 а/с  де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ТАРАНОВ Петр Иванович —к. э. 1916-ж. Мойнак р-ны Ушсай пос. да т. 1938-ж. Мойнак РЭК т. ш. 02. 41-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕНАЗАРОВ Рейим — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Кутиман— к. э. 1918-ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕНИЯЗОВ Сайжан — к. э. 1924-ж. Конырат р-да т. Конырат РЭК т. ш. 01. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕПОВ Узак— к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-ны 8 а/с  де т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1946-ж. дерексиз жок болган

ТУРДЫМУРАТОВ Атабай — к. э. 1914-ж. Краэзек р-ны 4 а/с  де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИКОВ Абий — к. э. 1925-ж. Хожели р-ны 2 а/с  де т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕПОВ Исметулла — к. э. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ТЕМИРХАНОВ Шахимбет — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-ны М. Горький р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕБАЕВ Жанабай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны 6 а/с  де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. т. 1948-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИЙЕВ Каримбай — к. э. 1913 -ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ТУРГАНБАЕВ Сары— к. э. 1916-ж. Торткул р-ны Шорахан а/с  де т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Якыпбай— к. э. 1916-ж. Торткул р-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАУМАНОВ Николай — к. э. 1924 -ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1905-ж. Торткул к-дат. 1942-ж. Торткул РЭК т. к. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

ТАЖИЕВ Якып—к. э. 1922-ж. Торткул р-ны 1 май к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 02. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТОЛЕБАЕВ Махамбетали—к. э. 1913 -ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ТУБАКОВ Мамбетака—к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

ТУРЫМБЕТОВ Муханай— к. э. 1923 -ж. Кыпшак р-ны Социализм к-зында т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ТУРДЫЕВ Сапар— к. э. 1914-ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с  де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТУРАПОВ Намет— к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 44 -ж. дерексиз жок болган

ТАЙЫРОВ Мамбет — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

ТАЙЫРОВ Балтабай —к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943 -ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТОКСАНБАЕВ Кошакбай —к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зы 4 а/с  де т. 1940 -ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТУЛИЧЕНОВ Рахман —к. э. 1908-ж. Тахтакопир р-ны Уркенди к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 14. 08. 44 -ж. жаракаттан кайтыс болган

ТАУМАХАНОВ Сейитмаханбет—к. э. 1901-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 03. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ТОЛЕПОВ Жумаш —к. э. 1915-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ТЫНЫШТЫКБАЕВ Байжаи — к. э. 1909 -ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ТУРСУМУРАТОВ Шамурат— к. э. 1915-ж. т. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТОРЕБЕКОВ Айтжан—к. э. 1923 -ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТЕМИРБАЕВ Ромыш — к. э. 1909-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ТЕМИРБАЕВ Искендер — к. э. 1913 -ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. к. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОГАЕВ Тогыл—к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945 -ж. дерексиз жок болган

ТУРДЫМОВ Султамурат— к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТУРМАНОВ Жаббар — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ТУРЫМБЕТОВ Тойтан —к. э. 1921-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 44 -ж. дерексиз жок болган

ТОРЕНИЯЗОВ Абдирейим —к. э. 1921-ж. Кегейли р-ны 8 а/с  де т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Омирзак— к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. 1943 -ж. Конырат РЭК т. ш. 04. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТАЖИБАЕВ Орынбай — к. э. 1921-ж. Конырат р-ны 5 а/с  де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 44 -ж. дерексиз жок болган

ТАСАЕВ Алдан— к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАСРАЕВ Хожанияз— к. э. 1930 -ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зында т. 1943 -ж. Тахтакопир РЭК т. иг. 05. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТОЛЫБЕКОВ Жумабай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны Райцентрында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТАНАБЕРГЕНОВ Ражап —к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с  де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТКАЧЕНКО Петр Иванович— к. э. 1917-ж. Сталинград уэл. Елланск р-нда т. 1941-ж. Мойнак РЭК т. ш. 15. 04. 45 -ж. дерексиз жок болган

ТИЛЕУМУРАТОВ Аймурат— к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-ны 10 а/с  де т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ТУРСЫНБАЕВ Машарип—к. э. 1922-ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с  де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ТАМКО Николай Романович— к. э. 1915-ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 43 -ж. дерексиз жок болган

ТАЙШАТОВ Сейит — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны М. Горький к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ТОРЕХАНОВ Кыдыр-к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш.

ТУРСЫНБАЕВ Нагашбай- к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш.

ТОЛЕЕВ Кулбай-к. э. 1939-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган