Книга памяти Каракалпакстана =Ж=

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ЖАЛГАСБАЕВ Оразалы — к. э. 1916 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. августа Хожели РАК т. ш. 23. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл.шн Новгород р-да жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Хожахмет — к. э. 1915 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. июльде Хожели РАК т. ш. 17. 10. 43 ж. сауашта Курбан болган Могилев уэл. Горий р-да жерленген

ЖАФАРОВ Сайыпнияз — к. э. 1911 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. Хожели РАК т. ш. 29. М. 43 ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Толстой хут.да жерленген

ЖИЙЕМУРАТОВ Орынбай — с-нт. 1912 ж. Конырат р-да т. Конырат РАК т. ш. 13. 02. 44 ж. Киев уэл. Комаровка а-да дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Турганбай — к. э. 1924 ж. Конырат р-ны 10 а/с Калинин к/з да т. Конырат РАК т. ш. 1944 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖАНАТАЕВ Абдиуалий — к. э. 22. 10. 44 ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Акпонинен а-да жерленген

ЖУМАГАЗИЕВ Сейилхан — к. э. 1911 ж. Конырат р-да т. 30. 09 43 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Березовка а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Хайытбай — к. э. 1921 ж. Мангыт р-ны Пушкин а. еде т. 18. 06. 42 ж. Мангыт РАК т. ш. 1943 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖАЛМЕНОВ Юсип — к. э. Куйбышев р-да т. 30. 01. 45 ж. жаракаттан кайтыс болган Шыгыс Пруссиянын Ангербург к-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Мадрим — к. э. 1924 ж. Торткул р-ны Сталинабад а. еде т. Торткул РАК т. ш. 07. 43 ж. Курск уэл.Белогород р-ны Михайловка а-да дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Сапарбай — к. э. 1924 ж. Торткул р-да т. Торткул РАК т. ш. 2. 06. 43 ж. сауашта курбан болган Курск Уэл Хамутов р-ны Гломаздино а-да жерленген

ЖАНАБАЕВ Садир — к. с-нт. Торткул к-да т. Торткул РАК т. ш. 27. 06. 41 ж. сауашта курбан болган Молдавия ССРы Кагул к-дары озектин он жагасындагы тууысканлар мазарына жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Нарбай — к. э. 1912 ж. Торткул р-ны Крупская к/з да т. Торткул РАК г. ш. 1942 ж. декабрьде Сталинград уэл. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Беманот — к. э. 1909 ж. Торткул р-да т. Торткул РАК т. ш. 18. 10. 44 ж. дерексиз жок болган

ЖАМУРАТОВ Кенжебай—с-нт. 1919 ж. Ленин к/з да т. 19. 09. 44 ж. Эстония ССРы Нарва дарьясында сууга кетип олген.

ЖЫЛХАЙДАРОВ Нурман — к. э. 1913 ж. Киров к/з да т. 13. 09. 42 ж. Кегейли РАК т. ш. 1943 ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУГИНИСОВ Калбай — к. э. 1924 ж. Ак алтын к/з да т. 19. 10. 42 ж. Кегейли РАК т. ш. 1945 ж. майда дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Теребай — к. э. 1921 ж. брнек к/з да т. 22. 06. 42 ж. Кегейли РАК т. ш. 1943 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖУКАБЕКОВ Карбай — к. э. 1923 ж. Шымбай р-нында т. Шымбай РАК т. ш. 26. 03. 43 ж. сауаштач курбан болган Ленинград уэл. Пусташкино а-да жерленген

ЖУМАМБЕТОВ Отамбет — к. э. 1900 ж. Нокисте т. Нокис КАК т. ш. 3. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Волков а-да жерленген

ЖАПАРБЕРГЕНОВ Тилеген — к. э. 1925 ж. Нокисте т. Нокис КАК т. ш. 25. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лобан а-да жерленген

ЖУЛГАЕВ Пошул — к. э. 1908 ж. Нокис к-да т. Нокис КАК т. ш. 21. 04. 44 ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Тьяритон а-дагы койымшылыкка жерленген

ЖУМАГАЛИЙЕВ Турдыбай — к. э. 1924 ж. Шымбай р-да т. Куйбышев РАК т. ш. 18. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Гламаздин а-да жерленген

ЖУМЕТОВ Турдамбет — к. э. 1911 ж. Мойнак пос. да т. 1944 ж. августа дерексиз жок болган

ЖАМТЫРЕВ Дмитрий — к. э. 1917 ж. Мойнак р-да т. 1942 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Амин — к. э. 1915 ж. Торткул к-да т. Торткул РАК т. ш. 20. 05 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин к-асы Перемерки койымшылыгына жерленген

ЖУМАТОВ Алламберген — к. э. Мангыт РАК т. ш. 1943 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Рахымбай — к. э. 1918 ж. Мангыт р-да т. Мангыт РАК т. ш. 21. 08. 43 ж. Харков уэл. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Хожамурат — к. э. 3. 12. 41 ж. Мангыт РАК т. ш. 1942 ж. майда дерексиз жок болган

ЖОРАБАЕВ Танги — к. э. Кыпшак РАК т. ш. 1943 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Якып — к. э. 1918 ж. Мангыт р-да т. Мангыт РАК т. ш. 1944 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Мумбай — к. э. Мангыт РАК т. ш. 1943 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Артык — к. э. 1909 ж. Кыпшак р-нын Комсомол к/з да т. 11. 05. 43 ж. Кыпшак РАК т. ш. 22. 02. 44 ж. сауашта курбан болган

ЖОЛМАНОВ Ендир — к. э. 8 а/с К Маркс к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 02. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган

ЖОЛМАНОВ Елдес — к. э. 1923 ж. 8 а/с К. Маркс к/з да т. 26. 07. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. 8. 10. 43 ж. жаракаттан кайтыс болган

ЖАНАЗАРОВ Кадырбай — к. э. Кыпшак р-нын 9 а/с де т. Кыпшак РАК т. ш. сауаштан курбан болган

ЖАМАЛОВ Рахым — к. э. Мангыт р-нын Бештам а-да т. Мангыт РАК т. ш. 2. 12. 44 ж. сауашта курбан болган Венгриянын Гризевольд а-да жерленген

ЖАГМАНОВ Ешмурат — к. э. 1909 ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. декабрьде сауашта курбан болган

ЖАББАРОВ Атажан — к. э. 1924 ж. Кыпшак р-да т. 1942 ж. Кыпшак РАК т. ш. 1. 01. 43 ж. сауашта курбан болган

ЖАББАРОВ Сабыр — к. э. 1911 ж. 2 а/с Ленин к/з да т. 5. 09. 43 ж. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. декабрьде сауашта курбан болган

ЖУМАМУРАТОВ Алламурат — к. э. 1916 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. октябрьде Хожели РАК г. ш. 4. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Колинян р-да жерленген

ЖУМАБАЕВ Абдалий — к. э. 1913 ж. Мойнак пос. да т. 1. 12. 41 ж. Мойнак РАК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Карма — к. э. 1924 ж. Мойнак пос. да т. 22. 09. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 1803. 44 ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Красин р-да жерленген

ЖАМАБАЕВ Туран — к. э. 1921 ж. Мойнак р-да т. 20. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 1944 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖАКСЫМУРАТОВ Урим — к. э. 1923 ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 1944 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖАЛГАСБАЕВ Сагындык — к. э. 1922 ж. Мойнак пос. да т. 15. 08 42 ж. Мойнак РАК т. ш.10. 03. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р-да жерленген

ЖАЛИМБЕТОВ Алий — к. э. 1922 ж. Мойнак пос. да т. 1941 ж. декабрьде Мойнак РАК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖАЛИМБЕТОВ Календер — к. э. 1923 ж. Мойнак пос. да т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 1944 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кыдырнияз — к. э. 1923 ж. Кыпшак р-ны Андреев к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. майда дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Атаназар — к. э. 1905 ж. Кегейли р-да т.Кегейли РАК т. ш. 2. 12. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖИЙЕМУРАТОВ Торемурат — к. э. 1915 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РАК т. ш. 22. 06. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Ходым а.нда жерленген

ЖУМАНОВ Отешбай — к. э. 1923 ж. КИМ к/з да т. Шымбай РАК т. ш.

ЖУМАШЕВ Тилепбай—1916 ж. Куйбышев р-да т. Кегейли РАК т. ш. 1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Кошербай — к. э. 1923 ж. т. Кегейли РАК т. ш.1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Тилеп — к. э. 1920 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РАК т. ш. 18. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитриевка а-да жерленген

ЖОЛДАСОВ Базархан — к. э. 1914 ж. Озарабирлик к/з да т. Кегейли РАК т. ш. 26. 0844 ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Тарту к-да Раади койымшылыгына жерленген

ЖОЛМАНОВ Отеули — к. э. 1922 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РАК т. ш. 14. 06. 43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ягозное пос. да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Зарымбет — к. э. 1924 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РАК т. ш. 6. 06. 44 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Островки а-да жерленген

ЖУМАТОВ Исангалий — к а. Мангыт р-да т. Мангыт РАК т. ш. 27. 12 43 ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Б. Людвиновка а-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Жаксымурат — к. э. 1921 ж. Кегейли р-нын I а/с де т. Кегейли РАК т. ш. 19. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. арка батысында 15 км кашыклыкта дивизиянын коиымшылыкка жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Байкаш — к. э. 1910 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РАК т. ш. 31. 03. 45 ж. сауашта курбан болган Шырыс Пруссиянын Кенинсберг к-да жерленген

ЖАМИЙЛОВ Искендер — к. э. Кегейли р-нын 8 а/сде т. Кегейли РАК т. ш. 27. 11. 42 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Акулино а-да жерленген

ЖАРЫЛКАСЫМОВ Жамбыл — к. э. Кегейли РАК т. ш.1942 ж. июльде дерексиз жок болган

ЖАББАРБЕРГЕНОВ Нурылла — к. э. Кегейли РАК т. ш.1941 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖИЙЕМУРАТОВ Турдымурат— к. э. Кегейли РАК т. ш 1945 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖАЛИЙЛОВ Скендер — к. э. 1913 ж. Кегейли р-да т. Кегейли РАК т. ш. 27. 11. 42 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Вельский р-н Акулино а-да жерленген

ЖАПАРОВ Мамбеталы — к. э. Кегейли РАК т. ш. 1944 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Мустафа — к. э. Кегейли РАК т. ш. 1944 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Зарымбет — к. э. 1924 ж. 2 а/с Ленин к/з да т. 7. 09. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. 6. 01. 44 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАМУРАТОВ Бердимурат — к. э. Ленин к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 1943 ж. декабрде дерексиз жок болган

ЖИМБАЕВ (ЖУМАБАЕВ) Картбай — к. э. 1917 ж. Мойнак р-ны 5 а/сде т. 21. 07. 4 ж Мойнак РАК т. ш. 1942 ж. декабрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Ботаново а-да жерленген

ЖУБАНИЯЗОВ Акимнияз — к. э. 1916 ж. Мойнак р-да 17. 05. 43 ж. Мойнак РАК ш. 31. 01. 45 ж. сауашта курбан болган Азбей уэл. Либов уез. де жерленген

ЖУГИНИСОВ Зарлык — ефр. 1921 ж. Мойнак пос. т. 15. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 03. 45 ж. сауашта курбан болган Венгрияда жерленген

ЖУЛЖАНОВ Байжан — к. 1923 ж. Мойнак р-нын т. 15. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 1944 ж. майда сауашта курбан болган Минск уэл. Мшин р-да жерленген

ЖОЛМУРЗАЕВ Вакул— к. э. 1922 ж. Мойнак р-да т. 15. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 13. 07. 44 ж. сауашта курбан болан Бреска а-да жерленген

ЖУМАБАЕВ Елимжан — к. э. 1922 ж. Мойнак пос. т. 10. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 24. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Латвия ССРында жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Байкаш — к. э. 1910 ж. Кегейли р-да т. 1942 ж. Кегейли РАК т. ш. 31. 03.45 ж. сауашта курбан болган ШыгысПруссиянын Задлунг пос. да жерленген

ЖАРЫЛКАСЫМОВ Абдулла — к. э. 1924 ж. Кегейли р-да т. 19. 10. 42 ж. Кегейли РАК т. ш. 17. 03 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Семкина Горушка а-да жерленген

ЖУМАНОВ Темирбай — к. э. 1911 ж. Кегейли р-да т. 1941 ж. Кегейли РАК т. ш. 8. 01. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Невель р-да жерленген

ЖУМАГАЛИЕВ Агатай — к. э. 1911 ж. Кегейли р-да т. 22. 06. 42 ж. Кегейли РАК т. ш. 22. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Варево тууысканлар мазарына жерленген

ЖАЛИМБЕТОВ Бердан — к. э. 1923 ж. Кегейли р-да т. 1942 ж. Кегейли РАК т. ш. 21. 12. 44 ж. сауашта курбан болган Кельцев губ. Радом уез. де жерленген

ЖУМАБАЕВ Ийшанжан — к. э. 1914 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 1942 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖОЛМУГАМБЕТОВ Рахмат — к. э. 1904 ж. КазССРында т. 1943 ж. Нокис КАК т. ш. 1943 ж. авгуетта дерексиз жок болган

ЖУМАГАЛИЕВ Жолдас — к.с-нт. 1925 ж. Конырат р-ны 1 а/сде т. 1942 ж. Конырат РАК т. ш. 6. 04. 44 ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пушкино Горек р-ны Чертевогора а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Калмурат — к. э. 1925 ж. Караозек р-ны Каганович к/з да т. 1943 ж. Караозек РАК т. ш. 22. 03. 44 ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Балт р-ны Песчаная а-да жерленген

ЖАББАРОВ Сейитнияз — к. э. 1916 ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/сде т. 28 09. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. 18. 09. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖЕЛДИБАЕВ Айтен — к. э. 1923 ж. Мойнак р-ны 9 а/сде т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 28 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Лонна а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Артык — к. э. 1922 ж. Шаббаз р-нын Жданов к/з да т. 30. 09. 41 ж. Шаббаз РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-да жерленген

ЖУМАШЕВ Карамет — к. э. 1916 ж. Мойнак р-нын 5 а/сде т. 2. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 21. 09 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-нын Лонна а-да жерленген

ЖУМЕКОВ Алым—с-нт. 1922 ж. Торткул р-нын Шыбыклы а/сде т. 26. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Бромони р-да жерленген

ЖАЛЕКЕЕВ Хожабай — к.л-нт. 1919 ж. Шымбай р-ны Пахтаабад а/с Калинин к/з да т. 1939 ж. Шымбай РАК т. ш. 25. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Донец уэл.Амвроонев р-ны Харьков хут. жерленген

ЖУМАНОВ Жумабай — к. э. 1923 ж. Шымбай р-нын Андреев к/з да т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖАББАРБЕРГЕНОВ Узакберген — к. э. 1925 ж. Шымбай р-нын Ленинабад а/сде т. 27. 03. 43 ж. Шымбай РАК т. ш 1944 ж. апрельде дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Сагындык — к. э. 1922 ж. Шымбай р-нын Камыс арык а/сде т. 18. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖАИМОВ Мангибай — к. э. 1925 ж. Караозек а/с Кызыласкер к/з да т. 23. 03. 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 1943 ж. июльде дерексиз жок болган

ЖАББАРБЕРГЕНОВ Кошман — к. э. 1919 ж. Кыпшак р-нын Молотов к/з да т. 11. 05. 43 ж. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. апрельде дерексиз жок болган

ЖАПАЕВ Санурбай — к. э. 1922 ж. Мойнак р-да т. Мойнак РАК т. ш. 22. 08. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖОЛАЕВ Кенжали — к. э. 1922 ж. КАЗ ССР Аральск р-да т. Мойнак РАК т. ш. 26 12. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодоту р-ны Лжево а-да жерленген

ЖЕРМЕДЕТОВ Сайдулла — к. э. 1919 ж. т. Мойнак РАК т. ш. 20. 05. 43 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Купьеваха а-да жерленген

ЖАХАУБАЕВ Хартжан — к. э. 1919 ж. Мойнак р-нын Ворошилов к/з да т. Мойнак РАК т. ш. 13. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Шлисселбург к-да жерленген

ЖАМАЛОВ Шарапат— к. э. 1922 ж. Мойнак р-да т. Мойнак РАК т. ш. 07. 43 сауашта курбан болган Смоленск уэл. Духовищек р-н Вердин а.ан 2 км батыста жерленген

ЖОЛАЕВ Мырзалы — к. э. 1923 ж. Мойнак р-да т. Мойнак РАК т. ш. 25. 11. 45 сауашта курбан болган 1 линии уэл. Молодотуд р-н Ажево а-да жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Юлдаш — к. э. 1916 ж. Торткул р-да 1941 ж. Торткул РАК т. ш.04. 44 ж. дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Худайберген — к. э. 1909 ж. Торткул т. 1942 ж. Торткул РАК т. ш. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Михайловка а-да жерленген

ЖУМАШЕВ Ташкай — к. э. 1912 ж. Караозек р-ны к/з да т. 1942 ж. Караозек РАК т. ш. 12. 09. сауашта курбан болган Житомир уэл. Радомыш р-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Ражап — к. э. 1919 ж. Мангыт р-да т. 1941 ж. Мангыт РАК т. ш. 11. 12 42 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Литвинове а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Саба — к. э. 1924 ж. Кыпшак р-да т. 1942 ж. Кыпшак РАК т. ш. 19 09. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Галащино а-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Жолдас — к. э. 1923 ж. Кыпшак р-ны 3а/с КИМ к/з да т. 15. 09. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. 1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Курбан — к. э. 1922 ж. Мангыт р-да т. 20. 11. 42 ж. Мангыт РАК т. ш. 1944 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Сапарбай — к. э. Мангыт р-ны Комсомол а/сде т. 3 03. 41 ж. Мангыт РАК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Матюсуп — к. э. 1922 ж. Кыпшак р-ны КИМ к/з да т. 11. 09 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. майда дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Худайберген — к. э. 1924 ж. Мангыт р-нын Буденный к/з да т. 23. 09. 42 ж. Мангыт РАК т. ш. 8 03. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Амат — к. э. 1921 ж. Мангыт р-ны Киров к/з да т. 18 06. 42 ж. Мангыт РАК т. ш. 6. 10. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖУСИПБЕКОВ Айтмурат — к. э. 1920 ж. Шымбайда т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 25. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Запорожье уэл. жерленген

ЖАНЕДЕНЕЕВ Омирзак— к. э. 1911 ж. Нокисте т. 1943 ж. Нокис КАК т. ш. 28. 11. 43. ж. Днепропетровск уэл.да дерексиз жок болган

ЖАЛГАСБАЕВ Еменбай— ефр. 1909 ж. Шымбай р-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 15. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Юданка а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Ахмад — к. э. 1921 ж. Мангыт р-да т. 1942 ж. Мангыт РАК т. ш.

ЖАББАРОВ Айтбай — к. э. Мангыт РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Витебск р-да жерленген

ЖЫЛКЫБАЕВ Толыхан — к. э. 1921 ж. Шаббаз р-да т. 27. 06. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. 2. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. М. Савки а-да жерленген

ЖОЛЫМБЕТОВ Жусип — к. э. Караозек РАК т. ш.

ЖОЛЫМБЕТОВ Бекбауыл — к. э. Караозек РАК т. ш.

ЖОЛЫМБЕТОВ Бердан — к. э. Молотов к/з да т. 20 06. 42 ж. Караозек РАК т. ш.

ЖАРЫЛКАГАНОВ Рейипназар — к. э. Караозек РАК т. ш.

ЖАКСЫМУРАТОВ Оразымбет — к. э. Караозек РАК г ш.

ЖАНАБЕРГЕНОВ Кайпан — к. э. 1921 ж. т. Тахтакопир РАК т. ш. 12. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Сосково а-да жерленген

ЖАРИМБЕТОВ Умбет — к. э. 1922 ж. ККАССР да т. Тахтакопир РАК т. ш. 14. 09. 42 ж. ЧеченоИнгуш АССРынын Молгобек р-да дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Шымберген — к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-да т.Тахтакопир РАК т. ш. 30. 11. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Гименно к-да жерленген

ЖУНДЫРБАЕВ Алий — к. э. 1911 ж. Ленин жолы к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 14. 0843 ж. сауашта курбан болган

ЖУРСУНОВ Ерсаке—с-нт. Кытай а-да т. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУНБАСАРОВ Даулет — к. э. 1911 ж. Энгельс к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 14. 08. 43 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАШЕВ Тажимурат — к. э. 1923 ж. Мангыт р-да т. 1942 ж. Мангыт РАК т. ш. 1943 ж. ноябрьде сауашта курбан болган

ЖУМАШЕВ Пирназар — к. э. 1923 ж. Кыпшак р-ны 4 а/с Коммунизм к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 7. 12 43 ж. жаракаттан кайтыс болган Могилов уэл. Кульшиги а-да жерленген

ЖУМАНОВ Шамурат — к. э. 1911 ж. Кыпшак р-ны 5 а/с Ленин к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. сентябрьде сауашта курбан болган Гомель уэл. Рогачев р-ны Озерене а-да жерленген

ЖУМАЕВ Тагипель — к.с-нт. 1909 ж. Сурхандарья р-да т. Кыпшак РАК т. ш. 20. 11. 43 ж. сауашта курбан болган Лобасово аан 200 м кубла шыгыска жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Сейитмурат — к. э. 1917 ж. Караозек р-да т. 1942 ж. Караозек РАК т. ш. 1. 10 44 ж. сауашта курбан болган Польшада Облясы Дворск а.нан 15 км шырыстагы тогайга жерленген

ЖАНДЫКУЛОВ Бекет — к. э. 1909 ж. Конырат р-да т. 1941 ж. Конырат РАК т. ш. 18. 12. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Михеев а-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Аймурат — к. э. 1922 ж. Конырат р-да т. 1942 ж. Конырат РАК т. ш. 29. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Сталинград р-нын МТС тогай пос. кубла шыгысына жерленген

ЖУМАЕВ Ороса — к. э. 1911 ж. Торткул р-да т. 1942 ж.Торткул РАК т. ш. 15. 10. 44 ж. сауашта курбан болган Люблин воеводы Бжешы а-дагы Армия койымшылыгышта жерленген

ЖАББАРОВ Юлдаш—к. э. 1901 ж. Шаббаз р-да т. 1945 ж. Шаббаз РАК т. ш. 801.43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Цемено а. жерленген

ЖАНИБЕКОВ Жамий — к. э. 1907 ж. Шаббаз р-да т. 21 09. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. 21 11. 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Вертяни хут. на жакын жерге жерленген

ЖУМАМБЕТОВ Калбай — к. э. 1924 ж. Торткул р-да т. 194 ж Торткул РАК т. ш. 18. 0 43 ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. Рус хут. жерленген

ЖЫЛКЫБАЕВ Толыхан— к. э. 1921 ж. Шаббаз р-да 26. 06. 42 ж. Шаббаз РАК ш. 2. 09 43 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Мырза — к. э. 1920 ж. Шаббаз р-да т. 03. 43 ж. Шаббаз РАК т. 27. 07. 44 ж. сауашта курбан болган

ЖУЛЫНГАЛИЕВ Амангалий — к. э. 1924 ж. Нокис к-нда т.1942 ж. Нокис КАК т. ш. 9. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Кигичев р-ны Волны ст.нда жерленген

ЖОЛДАСБАЕВ Жекен — к. э. 1919 ж. Нокисте т. 1943 ж. Нокис КАК т. ш. 20. 03. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Кашкин уэл. Пустошкин р-да жерленген

ЖУМАГУЛОВ Райымкул— ефр. 1915 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РАК т. ш. 11. 07 44 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Жугилиха а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Баги — к. э. 1909 ж. Торткул р-да т. 1941 ж. Торткул РАК т. ш. 13 10. 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Хован хут. да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Ишимбет — к. э. Мангыт РАК т. ш. 1943 ж. апрельде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Ержан — к. э. 3 а/с Молотов к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 9. 08. 44 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Жапак — к. э. 1922 ж. т. 3. 12. 41 ж. Мангыт РАК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Хайтмурат — к. э. 3. 12. 41 ж. Мангыт РАК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Толеген — к. э. 1915 ж. Кыпшак р-нын Сталин к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. 1943 ж. майда дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Бердимурат — к. э. Кыпшак р-нын Ленин к/з да т. 1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Абдулла — к. э. 1922 ж. Мангыт р-да т.1942 ж. Мангыт РАК т. ш. 20. 02 43 ж. Харьков уэл.да дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Койбагар — к. э. 1924 ж. Кыпшак районы 8 а/с К. Маркс к/з да т. 27. 09. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. 8. 09. 44 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Оразбай — к. э. 1922 ж. 2 а/с Киров к/з да т. 29. 06. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ — к. э. 1921 ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 28. 09 41 ж. Шаббаз РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Аметбай — к. э. 1925 ж. 5 а/с Ленин к/з да т. 18. 06. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Маткарим — к. с-нт. 1927 ж. Кытай а-да т. Кыпшак РАК т. ш. 14. 01. 44 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Матсапа — к. э. 1915 ж. 4 а/с Коммунизм к/з да т. 11. 03. 43 ж. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Режеп — к. э. 3 а/с Молотов к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Тажибай — к. э. 1920 ж. 2 а/с Киров к/з да т. 11. 09. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Тилемес — к. э. 2 а/с де т. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Рысмамбет — к. э. 1914 ж. Шымбай р-ны Пахтаабад а/сде т. 12 06. 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 1944 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Жанбырбай— к. э. 1918 ж. Пахтаабад а/с Тельман к/з да т. 8. 06 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 1945 ж. мартта дерексиз жок болган.

ЖУСУПОВ Жамал— к. э. 1922 ж. Пахтаабад а/с К. Маркс к/з да т. 3 12. 41 ж. Шымбай РАК т. ш. 1945 ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Сапарбай — к. э. 1920 ж. Мангыт р-да т. 3. 03. 41 ж. Мангыт РАК т. ш. 9. 02. 44 ж. жаракаттан кайтыс болган Полесья уэл. Парак р-да жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Куранбай — к. э. 1925 ж. Торткул р-нын Молотов к/з да т. 1943 ж. Торткул РАК т. ш. 21. 10. 44 ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Гумбенен р-да жерленген

ЖОЛЫМБЕТОВ Кыдырбай — к. э. 1925 ж. Караозек р-нын 1 а/сде т. 11. 09. 43 ж. Караозек РАК т. ш. 29. 0644 ж. сауашта курбан болган Брест уэл. Стородорогип р-ны Горьки р-нында жерленген

ЖОЛДАСОВ Омирзак — к. э. 1910 ж. Караозек р-ны 1 а/сде т. 4. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Комсомолец анын арка тарепине жерленген

ЖАСАКБАЕВ Танирберген— к. э. 1924 ж. Торткул р-да т. 1941 ж. Торткул РАК т. ш. 8. 10. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖАПАРОВ Алламберген — к. э. 1911 ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/сде т. 19. 09. 43 ж. Шаббаз РАК т. ш. 21. 09. 44 ж. сауашта курбан болган Лат.вия ССРы Добель р-нын. Типит а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Шарип — к. э. 1924 ж. Шаббаз р-да т. 30. 09. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-нын Лонно а-да жерленген

ЖУМАКУЛОВ Дошбай — к. э. 1919 ж. Шаббаз р-да т. 20. 09 40 ж. Шаббаз РАК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Айтым — к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/сде т. 26. 09. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Машарип— к. э. 1912 ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/сде т. 26. 09. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАННАЗАРОВ Мырзабай— к. э. 1911 ж. Шымбай р-да т. 1939 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. майда дерексиз жок болган

ЖАНАБЕРГЕНОВ Алламберген — к. э. 1916 ж. Бахытлы а/с Коммунизм к/з да т. 1941 ж. Шымбай РАК т. ш. 3. 08. 44 ж. сауашта курбанан болган Литва ССРы Рокошан уезди Барды а-да жерленген

ЖАНАЛИЕВ Бахый—к. э. 1919 ж. Шымбай р-ны Камыс арык а/сде т. 17. 07. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 17. 07. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖАНИБЕКОВ Даулетбай — к. э. 1914 ж. Шымбай р-да т. 1939 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖАНСУГИРОВ Генжебай — к. э. 1914 ж. Шымбай р-ны Бекимбетов кешесинде т. 2. 05. 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 1944 ж. дерексиз жок болган

ЖАКСЫМУРАТОВ Байнияз — к. э. 1923 ж. Шымбай р-ны Бахытлы а/сде т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 29. 01. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Синявино Мгин р-да жерленген

ЖАРИМБЕТОВ Даулетмурат — к. э. 1914 ж. Шымбай р-ны Калинин кошеси 23 жайда т. 3. 12. 41 ж. Шымбай РАК т. ш. 1943 ж. июльде дерексиз жок болган

ЖАНУМБЕТОВ Кобейсин — к. э. 1920 ж. Камысарык а/с Интернационал к/з да т. 1942 ж. Шымбай РАК т. ш. 24. 06. 44 ж. Сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровин р-да жерленген

ЖАРМАНОВ Атамурат— к. э. 1915 ж. Шымбай р-нын Куралпа к/з да т. 12. 06. 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 1944 ж. дерексиз жок болган

ЖАРИМБЕТОВ Мадирейим — к. э. 1916 ж. Шымбай р-ны Райком к/з да т. 1943 ж. Шымбай РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖЕМАНОВ Жумабай — к. э. 1915 ж. Шымбай районы Андреев к/з да т. 16. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖЕЛКЕБАЕВ Омирзак—к. э. 1920 ж. Шымбай р-ны Ворошилов кешеси 36 жайда т. 07. 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 23. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Урицк р-ны Куин а-да жерленген

ЖИЙЕМУРАТОВ Жумамурат — к. э. 1916 ж. Шымбай р-ны 1май а/сде т. 1939 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖИЙЕМУРАТОВ Бекбай— к. э. 1923 ж. Шымбай р-ны Караозек а/сде т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 23 08. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новгород р-да жерленген

ЖИЙЕМУРАТОВ Сатулла— к. э. 1917 ж. Кенес а/с Ахунбабаев к/з да т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 11. 05. 45 ж. сауашта курбан болган Германиянын Губен к-сы Вольдин а-да жерленген

ЖИЙЕМУРАТОВ Юлдаш— к. э. 1921 ж. Шымбай р-да т. 1939 ж. Шымбай РАК т. ш. 22 12. 42 ж. Сталинград уэл. Гнилопай ст.да дерексиз жок болган

ЖОЛДАСБАЕВ — к. э. 1913 ж. Кегейли р-да т. 1941 ж. Кегейли РАК т. ш. 31. 10 42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл.да жерленген

ЖИЙЕНБАЕВ Дилман — к. э. 1922 ж. Шымбай р-да т.1942 ж. Шымбай РАК т. ш. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Мокрое ст.да жерленген

ЖОРАБЕКОВ Калбай — к. э. 1922 ж. Шымбай р-ны Ленин к/з да т. 1941 ж. Шымбай РАК т. ш. 17. 03. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. СтароРус районында жерленген

ЖУЛЕБЕКОВ Халмурат— к. э. 1912 ж. Шымбай р-ны Интернационал к/з да т. 17. 07. 41 ж. Шымбай РАК т. ш. 10. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Витебск р-да жерленген

ЖУБАТКАНОВ Абдиганий — к. э. 1924 ж. Ленинабад а/с Куралпа к/з да т. 18. 10. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 1943 ж. июньде дерексиз жок болган

ЖУБАЕВ Матжан — к. э. 1911 ж. Шымбай р-да т. 28. 09. 43 ж. Шымбай РАК т. ш. 1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Матякуб — к. э. 1921 ж. Хожели к.да т. 1941 ж. августа Хожели РАК т. ш. 29. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. нын Лычков р-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Саманга (Самандар) — к. э. 1921 ж. Торткул р-нын Ленинабад а/с де т. Торткул РАК т. ш. 13. 05. 42 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Печенег р-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Турды — к. э. 1923 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РАК т. ш. 5. 05. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржевск р-ны Знаменск а-да жерленген

ЖИМБАЕВ Сапар— к. э. 1922 ж. Торткул р-да т.1941 ж. Торткул РАК т. ш. 9. 1242 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржевск р-ны Нелюбино а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Амин — к. э. 1915 ж. Торткул р-да т. 1942 ж Торткул РАК т. ш. 20. 05. 43 ж. сауашта курбан болган Калинин к-дары Переперки койымшылыгына жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Ачил — к. э. 1913 ж. Торткул р-да т. 1941 ж. Торткул РАК т. ш. 2. 08. 43 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Розум — к. э. 1919 ж. Торткул р-да т. 1939 ж. Торткул РАК т. ш. 11. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Ракитянск р-нын Дмитриевка а-да жерленген

ЖУМАЕВ Ауез — к. э. 1917 ж. Торткул р-да т. 1940 ж. январьда Торткул РАК т. ш. 21. 10. 41 ж. Калинин уэл.. Борисове а-да жерлснген.

ЖУМАНИЯЗОВ Базарбай — к. э. 1909 ж. Нокис к-да т.1942 ж. Нокис КАК т. ш. 4. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хранки а-да жерленген

ЖОЛДЫБАЕВ Кулмагамбет — к. л-нт. 1909 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 10. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Литва уэл.да жерленген

ЖУМАБАЕВ Мини (Минаж) — к. э. 1909 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РАК т. ш. 6. 02. 45 ж. сауашта курбан болган Хальберг к-да жерленген

ЖАКСЫМУРАТОВ Женис— ефр. 1923 ж. Тахтакопир р-ны Кызыл партизан к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1945 ж. мартта сауашта курбан болган Германиянын Бунцлау р-ны Хаазель а-да жерленген

ЖУМАНОВ Рейим — к. э. 1910 ж. Шаббаз р-нын. Шимам а/с де т. 26. 06. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. 15. 10. 44 ж. сауашта курбан болган Польшанын Ляси а-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Житезбай — к. э. 1907 ж. Тахтакопир р-ны Уркенди к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1943 ж. февральда сауашта курбан болган Ленинград уэл. Камчин р-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Матякуб — к. э. 1921 ж. Хожели к-да т.1941 ж. августа Хожели РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Демян р-нын Ланна а-да жерленген

ЖИЙЕМУРАТОВ Султан — к. э. 1920 ж. Тахтакопир р-ны Октябрь к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1943 ж. мартта сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сичев р-нын Соседова а-да жерленген

ЖАПАКОВ Бабанияз — к. э. 1907 ж. Тахтакопир р-нын К. Партизан к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1943 ж. октябрьде сауашта курбан болган Смоленск уэл. Сычев р-нын Хлепен ауылында жерленген

ЖАНАЛИИЕВ Сагайбай — к. э. Тахтакопир р-ны Мэденият к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1943 ж. январьда сауашта курбан болган Ленинград уэл. Танжолово а-да жерленген

ЖАББАРБЕРДИЕВ Каптияс — к. э. Тахтакопир р-ны Ленин к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1943 ж. февральда сауашта курбан болган Калинин уэл. Новопольн р-ны Алхишево а-да жерленген

ЖАББАРБЕРГЕНОВ Кайпан — к. э. 1914 ж. Тахтакопир р-ны Буденный к/з да т. 1941 ж. Тахтакопир РАК т.ш 1942 ж. декабрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Урдом а-да жерленген

ЖУМАБАЕВ Сырым — к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-ны Сталин к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1942 ж. ноябрьде сауашта курбан болган Калинин р-ны Молодотуд р-ны Урдом а-да жерленген

ЖАНАБАЕВ Убайдулла — к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-ны Сталин к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1942 ж. ноябрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Урдом а-да жерленген

ЖАМШЕТОВ Абдирашит — с-нт 1918 ж. Мойнак р-да т. 1941 ж. Мойнак РАК т. ш. 5. 04. 42 ж. сауашта курбан болган Харьков уэл. Салтов р-ны Хотомля а-да жерленген

ЖУСЕМБАЕВ Азил — к. э. 1914 ж. Торткул р-да т. Торткул РАК т. ш. 30. 09. 42 ж. Шитики а-да дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Ерназар — к. э. 4 а/с Стаханов к/з да т. Кыпшак РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Шамурат — к. э. 1905 ж. Молотов к/з да т. 3. 12. 42 ж. Мангыт РАК т. ш. 26. 11. 42 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАМУРАТОВ Султан — к. э. 1913 ж. 6 а/с Сталин к/з да т. 10. 07. 42 ж. Кыпшак РАК т. ш. 31. 01. 44 ж. сауашта курбан болган

ЖАРИМБЕТОВ Нарбай — к. э. 1919 ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РАК т. ш. 1944 ж. майда дерексиз жок болган

ЖИЙЕМУРАТОВ Султамурат — к. э. 1920 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РАК т. ш. Ш. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Каунас уэл. Жпоре а-да жерленген

ЖАНГЕЛДИЕВ Жангелди — к. э. 1918 ж. Торткул р-да т. 1942 ж. Торткул РАК т. ш. 3. 09. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржевск р-ны Ново Иваново а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Сабыр — к. э. 1922 ж. Торткул к-да т. 1942 ж. Торткул РАК т. ш. 6. 08. 44 ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Севпричимян а-дагы №1039 мазарга жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Ханы — к. э. 1916 ж. Торткулде т. 1943 ж. Торткул РАК т. ш. 1944 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Мизнен р-ны Тропа а-да жерленген

ЖАББАРОВ Ажинияз — 1920 ж. Шымбай р-ны Андреев к/з да т. 1942 ж. Шымбай РАК т. ш. 28. 09. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Ареп — к. э. 1908 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. Нокис КАК т. ш. 1913 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖАКСЫМУРАТОВ Мамут — к. э. 1923 ж. Шымбай к.да т. 1942 ж. Шымбай РАК т. ш. 1944 ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Серикбай — к. э. 1924 ж. Нокисте т. 1944 ж. Нокис КАК т. ш. 1944 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Календер — к. э. 1918 ж. Шымбай к-да т. 1940 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖАЛИЙЛОВ Жумамурат — к. э. 1924 ж. Нокисте т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 1944 ж. январьда дерексиз жок болган

ЖИЙЕНБЕКОВ Календер— к. э. 1922 ж. Нокис к.да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 1943 ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Ибрайым— к. э. 1920 ж. Кегейли р-да т. 1943 ж. Кегейли РАК т. ш. 1915 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Абат — к. э. 1923 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 1944 ж. январьда дерексиз жок болган

ЖИЙЕМУРАТОВ Мамбеткарим — к. э. 1919 ж. Куйбышев р-да т. 1941 ж. Нокис КАК т. ш. 1941 ж. августа дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Палымбет — к. э. 1921 ж. Шымбай р-да т. Шымбай РАК т. ш. 14. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Филаткино а-да жерленген

ЖОЛЛЫБАЕВ Торенбай— м-р 1903 ж. Шымбай р-да т. Шымбай РАК т. ш. 25. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Жлобин р-ны Шамелки а-да жерленген

ЖУМАБАЕВ Мамбетияр— к. э. 1915 ж. т. 31. 12. 41 ж. Караозек РАК т. ш

ЖОНЫСОВ Кууат — к. э. Караозек РАК т. ш.

ЖОНЫСОВ Кулбай — к. э. Караозек РАК т. ш.

ЖОЛАМАНОВ Жадыбай — к. э. Крупская к/з да т. 15. 05. 43 ж. Караозек РАК т. ш.

ЖИНДАГУМЕТОВ Сухан — к. э. 1909 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РАК т. ш. 27. 12. 43 ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Минин уэл.да жерленген

ЖУМАНОВ Нийетулла— к. э. 1917 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РАК т. ш. 4. 03. 44 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл.да жерленген

ЖАПАКОВ Бабаян Линбакович— к. э. 1918 ж. т. Тахтакопир РАК т. ш. 29. 03. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Акимово а-да жерленген

ЖАМБЕТОВ Балтабай — к. э. 1913 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РАК т. ш. 27. 11. 42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Линево а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Сапарбай — к. э. 1909 ж. Шаббаз р-да т. 26. 06. 42 ж. Шаббаз РАК т. ш. 12. 06. 43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

ЖУМАНОВ Сапарбай — к. э. 1925 ж. Шаббаз р-да т. Шаббаз РАК т. ш. 18. 02. 44 ж. сауашта к;урбан болган Витебск уэл. Бондари а-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Гулим — к. э. 1923 ж. Шаббаз р-да т. Шаббаз РАК т. ш. 1944 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖАНАБЕРГЕНОВ Муратбай — к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Каландархана а/с де т. 26. 09. 41 ж. Шаббаз РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАМАНОВ Ганий — к. э. 1913 ж. Хожели р-да т. 1941 ж. июньде Хожели РАК т. ш. 25. 08. 42 ж. Сталинград уэл. нда дерексиз жок болган

ЖАНАДИЛОВ Сауымбай — к. э. 1924 ж. Хожели р-да т. 1943 майда Хожели РАК т. ш. 1945 ж. июньде дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Хожахмет — к. э. 1908 ж. Тахтакопир р-да т. 1942 ж. августа Хожели РАК т. ш. 15. 09. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

ЖАЛГАСБАЕВ Нурымбай— к. э. 1909 ж. Хожели р-да т. 1942 ж. сентябрьде Хожели РАК т. ш. 20. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Мамыт — к. э. 1916 ж. ККАССР да т. Тахтакопир РАК т. ш. 23. 11. 42 ж. жаракаттан кайтыс болган Молотов уэл.да жерленген

ЖЕНАКИЕВ Кунишбай— к. э. 1916 ж. Тахтакопир р-ны 1 а/сде т. Тахтакопир РАК т. ш. 7. 09. 41 ж. Николаев уэл. Кислый а-да дерексиз жок болган

ЖАРЛЕПЕСОВ Ахмет — к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-ны 8 а/сде т. Тахтакопир РАК т. ш. 30. 10. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖАКСЫМУРАТОВ Турдымурат— к. э. 1924 ж. Тахтакопир р-да т. Тахтакопир РАК т. ш. 5. 07. 43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Разумное р-да жерленген

ЖУМАНОВ Жанабай — к. э. 1917 ж. Шымбай к.нын Куйбышев кошеси 54 жайында т. 1939 ж. Шымбай РАК т. ш. 1941 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Аметбай — к. э. 1924 ж. Шымбай к.сы Бекимбетов кошеси 64 жайда т. 17. 07. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 20. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Новгород р-ны Назми р-да жерленген

ЖУМАНОВ Аскар — к. э. 1915 ж. Бахытлы а/с Андреев к/з да т. 17. 07. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. 12 декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Айтмурат — к. э. 1923 ж. Камысарык а/с Интернациональ к/з да т. 17. 07. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 1944 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Муртаза — к. э. 1921 ж. Шымбай районы 8 март к/з да т. 17. 06. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 28. 10. 43 ж. Кировоград уэл. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Калдыбай — к. э. 1924 ж. Бахытлы а/с 18партсъезд к/з да т. 14. 09. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 1945 ж. майда дерексиз жок болган