Книга памяти Каракалпакстана =Ж=5

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ЖОЛЫМБЕТОВ Нурым — к. э. 1911 ж. т. Торткул РАК т. ш.

ЖОРКИТБАЕВ Шакман — к. э. 1925 ж. Тахтакопир р-нында т. Тахтакопир РАК т. ш. 29. 10. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖАЛАЛОВ Муятдин — к. э. 1922 ж. Нокис к.да т. 1942 ж. февральда Нокис КАК т. ш.

ЖОЛДАСОВ Шакей — к. э. 1912 ж. Каз. ССР ында т. 1941 ж. Шымбай РАК т. ш.

ЖОЛДЫБАЕВ Кенжибай — к. э. 1907 ж. Райком к-зда т. Хожели РАК т. ш.

ЖОЛДЫБАЕВ Султанбай — к. э. 1922 ж. Райком к/з да т. Хожели РАК т. ш.

ЖОЛДЫБАЕВ Имангалий — к. э. 1908 ж. Райком к/з да т. 1942 ж. майда Хожели РАК т. ш.

ЖОЛДАСОВ Сапарбай — к. э. Нокис КАК т. ш.

ЖОЛДАСОВ Нурдаулет — к. э. 1911 ж. Мойнак р-да т. 2. 07.42 ж. Мойнак РАК т. ш. 1943 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖОЛДАСОВ Кудайберген — к. э. 1923 ж. Мойнак р-да т. 2.04. 41 ж. Мойнак РАК т. ш. 25. 10. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖОГОВ Николай Иванович — к. э. 1923 ж. Мойнак р-да т. 15. 07. 42 ж. Мойнак РАК т. ш. 26. 07. 44 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл.да жерленген

ЖОЛЫМБЕТОВ Мамен — к. э. 1915 ж. 9 а/с де т. Конырат РАК т. ш.

ЖОЛМАНОВ Елдос — к. э. 1923 ж. Кьшшак р-да т. 1941 ж. Кыпшак РАК т. ш. 17. 02. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл.ты Володиха а-да жерленген

ЖОСАРОВ Нагмет — к. э. 1924 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. августа Хожели РАК т. ш. 25.02.44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл.. Истурбище а-да жерленген

ЖОРАМБЕКОВ Базарбай — к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-ны Ленин к/з да т. 1942 ж. Тахтакопир РАК т. ш. 1944 ж. февральда сауашта курбан болган Витебск уэл. Городок р-ны Брыли а-да жерленген

ЖОСАРОВ Нагмет — к. э. 1924 ж. Хожели р-да т. 1943 ж. августа Хожели РАК т. ш. 25. 02. 44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Лиознен р-ны Иструбище а-да жерленген

ЖОЛЫМБЕТОВ Сарсен — к. э. 1922 ж. Куйбышев р-да т. 1941 ж. Нокис КАК т. ш. 1941 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖОГОВ Владимир Иванович — к. э. 1925 ж. Мойнак р-да т. 24. 05. 43 ж. Мойнак РАК т. ш. 26. 10. 43 ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. нын Погребная а-да жерленген

ЖОЛДАСОВ Рейим — к. э. 1924 ж. 1 Май а/с 8 Март к/з да т. 17. 07. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 18. 03. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖОЛЫМБЕТОВ Турдыбай — к. э. 1918 ж. Бахытлы а/с Андреев к/з да т. 17. 06.42 ж. Шымбай РАК т. ш. 1942 ж. дерексиз жок болган

ЖОЛДЫБЕКОВ Халыкназар — к. э. 1924 ж. Кенес а/с Ахунбабаев к/з да т. 18. 10. 42 ж. Шымбай РАК т. ш. 20. 05. 44 ж. ауырыудан кайтыс болган Калинин уэл. Невель р-ны Поромки а-да жерленген

ЖОЛДАСБАЕВ Жипкий — к. э. 1916 ж. Нокис к-да т. 1943 ж. Нокис КАК т. ш. 8. 01. 44 ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Пустошкин р-ны Гультяи а-да жерленген

ЖОЛЫМБЕТОВ Бекбаулы —к. э. Караозек РАК т. ш.

ЖРЖАНОВ Кошым — к. э. 1920 ж. Шаббаз р-да т. 26. 04. 41 ж. Шаббаз РАК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Оразбай — к. э. 1922 ж. Мангыт р-да т. 1941 ж. Мангыт РАК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Узакберген — к. э. 1909 ж. Нокис к-да т.1942 ж. Нокис КАК т. ш. 27. 10. 43 ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Новая Прага а-да жерленген

ЖУНИЛЬДОВ Муса — к. э. 1920 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 23. 06.44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чернеченко а-да жерленген

ЖОЛЫМБЕТОВ Сараин — к. э. 1919 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 6.08. 43 ж. сауашта курбан болган Ленннград уэл. Мгин р-ны Поречье а-да жерленген

ЖУБАНКУЛОВ Жолдасбай — к. э. 1909 ж. Нокис к.да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 16.01. 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгин р-да жерленген

ЖУМАГАЛИЕВ Аскар — к. э. 1911 ж. Нокис к.да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 1.02.43 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Даулет — к. э. 1911 ж. Нокис к-да т. 1942 ж. Нокис КАК т. ш. 18. 08. 43 ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл.да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Сарсенбай — к. э. 1917 ж. Хожели р-ны Фрунзе а/с де т. 1943 ж. январьда Хожели РАК т. ш. 22. 02.44 ж. сауашта курбан болагн. Кырым уэл. Красноперекоп р-ны Турвая а-да жерленген

ЖУСИПБЕКОВ Дарибай — к. э. 1924-ж. Караозек р-ны 1-а/с де т. 24.09.42-ж. Караозек РЭК т. ш. 11.07. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ульянов р-ны Глипная а-нын шыгас шегине жерленген

ЖУБАНОВ Искендер  — к. э. 1914-ж. Тахтакопир р-ны Буденный к-зында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистин р-нда жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Мамбетназар — к. э. 1914-ж. Микоян к-зында т. 23. 11. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. майда дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Тилеп — к. э. 1921-ж. Бахытлы к-зында т. 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Тилемис  — к. э. 1910-ж. Бахытлы к-зында т. 8.06.43-ж. Кегейли РЭК т.ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Байнияз— к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Канияз  — к. э. Кегейли РЭК т.ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Бекнияз — к. э. Кегейли РЭК т.ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Шамурат — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. июньде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯОВ Кожанияз—к. э. 1918-ж. Мангыт р-нда т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Оразмат—  к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т.ш.

ЖУМАКОВ Хомур — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 5.07.42-ж. дерексиз жок болган

ЖУКАЛИН Степан Филимонович — к. э. 1909-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23.02. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Бекетовка а-нын кубла шыгысында жерленген

ЖУЛИКИШ Айдал — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1042-ж. Нокис КЭК т. ш. 18.10.44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Склерос а-да жерленген

ЖУМАБЕКОВ Кайпан — к. э. 1911-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 11.01.43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. 143-тебеликке жерленген

ЖУМАГУЛОВ Муртаза — к. э. 1924-ж. Нокис к-да т.1941-ж. сентябрьде Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУРДИМОВ Рейим — к. э. 1920-ж. т. 1940-ж. Кегейли РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Мамбетназар— к. э. 1922-ж. т. Кегейли РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Рысназар — к. э. 1920-ж. т. Кегейли РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Жалгас — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1924-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Сарсенбай— к. э. 7 а/с де т. Кегейли РЭК т. ш. 20.08.44-ж. дерексиз жок болган

ЖУРЫНОВ Ильяс — к. э. 1913-ж. Кыпшак р-нда т. 1940-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАКАЕВ Роман — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны Дмитров к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. июньде сауашта курбан болган Витебск уэл. Рудоки а-нда жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Бекнияз — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны Ленин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1944-ж. февральда сауашта курбан болган Белоруссия ССР Полоцк р-ны Людки а-нда жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Саттар — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Кутыш — к. э. 1916-ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Алимбай— к. э. 1923-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Алламурат— к. э. 1913- ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Акберген— к. э. 1917-ж. Кегейли р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 14.02.44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Язвино а-нда жерленген

ЖУМАТАЕВ Отеген — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. 1924-ж. Караозек РЭК т. ш. 6.09.43-ж. дерексиз жок болган

ЖУБАНОВ Алланазар —к. э. 1921-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 21.11.43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Авдотьевка а-нда жерленген

ЖУРАМБЕТОВ Рахман — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 16.11. 43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Лоевский р-ны Уворец а-нда жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Закир — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

ЖУМАНАЗАРОВ Куглиштай — (Кыпшакбай) — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 20.05.42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Холм к-да жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Мурат — к. э. 19ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Кенжебай — к. э. 1923-ж. 1-Май к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАНАЗАРОВ Абдулла — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 23.08.43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ярцев р-ны Петрово а-нда жерленген

ЖОЛАМАНОВ Жапар — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11.04.44-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Покровское койымшылыгына жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Хожамурат — к. э. 1919-ж. Хожели р-нда т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. октбярьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Зият  — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 23.03.44-ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Песчанное а-нда жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Бабажан — к. э. 1918-ж. Найманкол а/с де 1943-ж. июльде Хожели РЭК  т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Уснатдин — к. э. 1920-ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 2.07.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 30.09.44-ж. сауашта курбан болган Латвияда жерленген

ЖУМАГгАЛИЕВ Сарсен — с-нт. 1923-ж. Мойнак пос. т. 2.07.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 13.09.43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. жерленген

ЖУМАБАЕВ Абдали — к. э. 1919-ж. Мойнак пос. т. 1941-ж. декабрьде Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. февральда дерексиз жок болган

ЖОЛТАЕВ Усен — к. э. 1925-ж. Мойнак р-ны 3-а/с де т. 10.09.43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУБАНОВ Ашмагамбет — к. э. 1914-ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 1.12.41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

ЖУБАТКАНОВ Изамаган — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 2.07.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Еримбет — к. э. 1922-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Алмаз — к. э. Социализм к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган ПП—1178 /1178—СП/ эскерий болиминде жерленген

ЖУМАТОВ Нурымбет — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш

ЖУМАМУРАТОВ Дуйсенбай — к. э. 1917-ж. Кытай а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш

ЖУМАМУРАТОВ Аллаяр — к. э. 1918-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Саят — к. э. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Базарбай — к. э. 1913-ж. Кыпшак р-ны Ленин а/с де т. 14.09.43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Нарбай — к. э. 1916-ж. Мангыт р-нда т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш. 9.12.43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Юлдаш  — к. э. 1923-ж. Стаханов к-зында т. 22.06.42-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Юсип — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Юсипбай— к. э. 1920-ж. Манрыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Кенжа — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Сабыр — к. э. 1923-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Султан — к. э. 1918-ж. Мангыт р-нда т. 1943-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Оразмат — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 22 86.42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Калбай — к. э. 1910-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Шамурат — к. э. 1915-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Еримбет — к. э. 1918-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. К.ьшшак. РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Орынбай — к. э. 1918-ж. Кыпшак р-нда г. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Кошкар — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-ны Кытай а/с де т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖОЛЕКЕНОВ Торембай — к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 2 07.42 ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУБАТКАНОВ Жумабай — к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны 3- а/с де т. 17.08.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУБАТКАНОВ Жумагаш— к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 1.12.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

ЖУМАГАЛИЕВ Торебай — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 16.06 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАБЕКОВ Аманбай — к. э. 1920-ж. Кенес а/с Фрунзе к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 29.09.42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово а-да жерленген

ЖУМАГУЛОВ Курбан — к. э. 1910-ж. Кенес а/с Куйбышев к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1945-ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Бердибай — 1922-ж. Караозек а/с Обкомол к-зында т. 17.07.42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Абылла — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 17.60.42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Насыр — к. э. 1910-ж. Бахытлы а/с 18 партсъезд к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Амет — к. э. 1906-ж. Шымбай р-ны 10 а/с де т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Пирнияз—  к. э. 1920-ж. Караозек а/с Кызыл эскер к-зында т. 17.06.42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 25.02. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Скворечье а-да жерленген

ЖУМАШЕВ Атамбай  — к. э. 1923-ж. Мойнак р-ны 7 а/с де т. 13.06.43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 20.10. 43-ж. сауашта — курбан болган Могилев уэл. Гориц р-ны Тригубово а-нда жерленген

ЖУМАГАЛИЕВ Султан — к. э. 1922-ж. Нокис к-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

ЖУРАМБАЕВ Елиубай — к. э. 1914-ж. Нокис к-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

ЖУМАМБЕТОВ Отембет — к. э. 1921-ж. Нокис к-да т.1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 3.02. 42-ж. сауашта курбан болган Литванын Волково а-нда жерленген

ЖУСИПОВ Итол — к. э. 1922-ж. Нокис к-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУЛЕТОВ Муса — к. э. 1908-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Узакберген  — к. э. 1920-ж. Нокис к-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУГИНИСОВ Ережеп — к. э. 1925-ж. Шымбай р-нда т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944-ж. апрельде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Кошмурат — к. э. 1925-ж. Нокис к-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Жалгасбай — к. э. 1924-ж. Куйбышев р-нда т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

ЖУБАТКАНОВ Ашмагамбет — к. э. 1914-ж. Мойнак р-нда т. 1.12.41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 29.09.42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лышков р-ны Белый Бор а-нда жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Абдинияз  — к. э. 1921-ж. Мойнак р-нда т. 2.07.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 20.02.43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Макарев а-нда жерленген

ЖУРУНОВ Ильяс — к. э. 1907-ж. Шаббаз р-нда т. 26.04 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 9.07.44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чепукани а-нан 150 м арка шыгыста жерленген

ЖУБАНОВ Журынбай —к;. э. 1922-ж. Мойнак пос. т. 2 07.42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. январьда сауашта кур бан болган Днепропетровск уэл. Красный Орчик а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Даулет — к. э. 1924-ж. Кегейли р-ны Кумшунгил а/с де т. 1942-ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Алланияз — к. э. 1923-ж. Назархан а/с де т. 1942-ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Рахымбай — к. э. 1921-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Матьякуб — к. э. 1923-ж. Кьшшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Юсипбай  — к. э. 1916-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. июльде Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Есенгалий — к. э. 1925-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. октябрьде Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Сабыр — к. э. 1918-ж. Мангыт р-нда т. 17.12. 42-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Шамурат — к. э. 1922-ж. Кыпшак; р-нда т. 1939-ж. Кыпшак РЭК т.ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Сабыр — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Шамурат — к. э. 1911-ж. Кыпшак р-нда т. 1943-ж. майда Кыпшак РЭК т. ш. 21.06.44-ж. сауашта курбан болган

ЖУМАТАЕВ Ешимбет — к. э. 1912-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНТАЕВ Халмурат — к. э. 1910-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сапарбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда Т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сейтбай — к. э. 1924-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Базарбай — к. э. 1920-ж. Кыпшак р-нда Т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Ггггайып — к. э. 1920-ж. Сталин к-зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Жаксым — к. э. 1918-ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кунияз — к. э. 1942-ж. Кегейли РЭК т.ш.

ЖУГИНИСОВ Калбай — к. э. 1941-ж. Кегейли РЭК т.ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Жанберген — к. э. 1917-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 14.02.44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Мурожницы а-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Калмагамбет — к. э. 1922-ж. т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАШЕВ Сактап — к. э. 1902-ж. т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш

ЖУМАБАЕВ Курбанбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Нарбай  — к. э. Караозек р-ны 2 а/с де т. Караозек РЭК т. ш. 26.11.44-ж. сауашта курбан болган Латвиянын Межмали а-нда жерленген

ЖУСИПОВ Рахманберген — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

ЖУСИПОВ Ондаш — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш.

ЖУСУНОВ Ундун — к. э. 1922-ж. т. Мойнак РЭК т. ш. 22.08.42-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Брежнево а-нда жерленген

ЖУКАЛИН Дмитрий Деевич — с-нт. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 13.07.42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 8.03.43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Медведко ауылынан 800 м шыгыста жерленген

ЖУРЕНКОВ Николай Михайлович — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. 13 06.43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26.07.43 ж. дерексиз жок болган

ЖУРАМБЕКОВ Рахман — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 12.11.43-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Лоев р-ны Вазон а-нда жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Толя  — к. э. 1903 ж. Торткул к-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУМАТОВ Ражапбай — к. э. 1920 ж. Мангыт р-нда т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1943 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАТОВ Темирбай — к. э. 1923 ж. Кыпшак р-нда т. 1944 ж. сентябрьде Кыпшак РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Алимбай — к. э. 1920-ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Досымбет — к. э. 1924 ж. Хорезм уэл. Ахунбабаев к-зында т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 майда дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Жалуаш — к. э. 1920 ж. Мангыт р-ны Калинин а/с де т. 1943 ж. майда Мангыт РЭК т. ш. 1944 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Рахимбай — к. с-нт. 1916 ж. Кыпшак р-да т. 1941 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Амет — к. э. 1920 ж. Кыпшак р-нда т. 1942 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ЖОЛАМАНОВ Алмаганбет — с-нт. 1924 ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 1.08.43 ж. сауашта курбан болган Курск уэл. жерленген

ЖУМАБЕКОВ Ахалбек — к. э. 1904 ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 20 04.44 ж. сауашта курбан болган Эстониянын Тняритон а-да жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Генже — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Атан — к. э. 1916 ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 1943 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУКОВ Николай Петрович — к. э. 1923 ж. Торткул к-да т. 1.11.39 ж. Торткул РЭК т. ш. 27.09.42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Рейимбай —  к. э. 1924 ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Ганийбай — к. э. 1921-ж. 9 а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУБАНОВ Аллияр — к. э. 1920-ж. Алгабас к-зында т. 1940 ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Турдымурат— к. э. 1922 ж. Шымбай р-нында т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБЕКОВ Абатбай — к. э. 1918-ж. Большевик к-зда т. 1939 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Кудайназар — к. э. 1924 ж. Молотов к-зында т. 17.07.42 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУБАЕВ Яумытбай  — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Аллек — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУСИПОВ Гулимбет — к. э. 1912 ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Узак — к. э. 1915 ж. т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАШЕВ Кабий Турекешович — к. э. 1920 ж. т. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНАЗАРОВ Даулетбай — к. э. 1922 ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Аскербай — к. э. 1921 ж. т. 1943 ж. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Калбай — к. э. 1913 ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Жанабай — к. э. 1924 ж. Нокис к-да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Маткарим — к. с-нт. 1921 ж. Кыпшак р-нында т. Кыпшак РЭК т. ш. 14.01.45 ж. сауашта курбан болган Польшанын Радом воеводы Воля Цихров а-нда жерленген

ЖУСИПОВ Нурымбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Таумурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Жарылкаган — к. э. 1942 ж. Караозек РЭК т.ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Ибрайым — к. э. 1920 ж. Торткул р-нда Торткул РЭК т. ш. 16.03.43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Брылев а-да жерленген

ЖУМАНАЗАРОВ Рейимбай — к. э. 1914 ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с де т. 1939 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Бекнияз — к. э. 1910 ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 9.07.42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАЕВ Дошым — к. э. 1923 ж. Торткул р-нында т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Хаким — к. э. 1919 ж. Торткул р-ны Намуна к-зында т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Мадрейим — к. э. 1924 ж. Торткул р-ны Намуна к-зында т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНАЗАРОВ Курбанбай — к. э. 1901 ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с де т. 1941 ж. Торткул РЭК т.ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Матьякуб — к. э. 1923 ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с де т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАГЕЛДИЕВ Гайып — к. э. 1915 ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАЕВ Какбай — к. э. 1922 ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с де т. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАШЕВ Аскар — к. э. 1921 ж. Ленин болиминде т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Узакберген — к. э. 27.10.43 ж. сауашта курбан болган Кировоград уэл. Н. Прага а-нда тууысканлар мазарына жерленген

ЖУНУЛЬДОВ Мууса — к. э. 1906 ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 22 06.44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Чернышенки а-да жерленген

ЖУЧКОВ Алексей Семенович — к. э. 1909 ж. Пенза уэл. В. Демян р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Павлович — к. э. 1903 ж. Тамбов уэл. т. Нокис КЭК т. ш. 1945 ж. январьда дерексиз жок болган

ЖУБАЕВ Рабай — к. э. 1921 ж. Караозек р-нда т. 5941 ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Раман Ешимбетевич — к. э. 1923 ж. Нокис к-да т. 1944 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУКОВ Василий Ефстафьевич — к. э. 1906 ж. Сталинград уэл. т. Конырат РЭК т. ш. 22.08.43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Краснаполье а-да жерленген

ЖУМАКОВ Торемурат — к. э. 1916 ж. Мангыт р-нда т. 22 06.42 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Екеш — к. э. 1925 ж. Кытай а-нда т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Сапарбай — к. э. 1919 ж. Мангыт р-нда т. 1941 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Ибрайым  — к. э. 1925 ж. Кыпшак р-нда т. 1942 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1943 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Ракымберген— к. э. 1924 ж. Мангыт р-нда т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш. 12.42 ж. сауашта курбан болган Камшин уэл. Со-Устево а-да жерленген

ЖУМАНОВ Отас — к. э. 1910 ж. Хожели р-нда т. 1944 июльде Хожели РЭК т. ш. 08.44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. жерленген

ЖОЛДЫБАЕВ Туркменбай — к. э. 1914 ж. Торткул р-ны К. Маркс к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 30.08.42 ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Губино а-да жерленген

ЖУМАБАЕВ Мадияр — к. э. 1922-ж. т. Кыпшак РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Карим — к. э. 1920 ж. Кыпшак р-нда т. 1942 ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Султамурат — к. э. 1920 ж. Хожели р-ны 10 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 1942 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Абылла— к. э. 1924 ж. Мангыт р-ны Ворошилов к-зында т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНТАЕВ Гулимбет — к. э. 1920 ж. Мангыт р-ны М. Горький к-зында т. 1942 ж. Мангыт РЭК т. ш. 1944 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Узакбай — к. э. 1910 ж. Ленинабад а/с Куралпа к-зында т. 15.05.43 ж. Шымбай РЭК т. ш. 7.12.43 ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Заболцое а-нда жерленген

ЖУМАНОВ Рейим — к. э. 1918 ж. Нокис к-да т. 1940 ж. февральда Нокис КЭК т. ш. 1945 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУПДАНОВ Жуманияз — с-нт. 1909 ж. Нокис к-нда т. 1942 ж. Нокис КЭК т. ш. 29.12.42-ж. сауашта курбан болган Псков уэл. Великие Луки к-да жерленген

ЖУНИСОВ Юсуп — к. э. 1924 ж. Шымбай р-нында т. 12.06.42 ж. Шымбай РЭК т.ш. 11.07.43 ж. сауашта курбан болган Белград уэл. Плитинск к-да жерленген

ЖУБАТКУЛОВ Абдигалий  — к. э. 1919 ж. Шымбай р-ны Ленинабад а/с де т. 17.06.42 Шымбай РЭК т. ш. 10.03.43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Поддор р-ны Холмы а-да жерленген

ЖУГИНИСОВ Сулайман— к. э. 1924 ж. Шымбай р-ны Завод кешеси 79 жайда т. 18.10.42 ж. Шымбай РЭК т. ш. 1944 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Шынберген —  к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-нда т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК. т. ш. дерексиз жок болган

ЖУГИНИСОВ Базарбай — к. э. 1924 ж. Хорезм уэл. т. 1942 ж. Шоманай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУБАНИШЕВ Палман — к. э. 1910 ж. Тахтакопир р-да т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ЖУБАНДЫКОВ Юсупбек— к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-нда т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 ж. сауашта курбан болган

ЖУСИПОВ Сарсен — к. э. 1925-ж. Андреев к-зда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10.12.44 ж. дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Бердимурат — к. э. 1916 ж. Тахтакопир р-нда т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Отемурат — к. э. 1910 ж. Тахтакопир р-нда т. 1943 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Тилеумурат — к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-нда т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 05.44 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Мадирейим — к. э. 1916 ж. т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кыдырнияз — к. э. 1925 ж. Назархан а/с де т. 1943 ж. Куйбышев РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУНДИБАЕВ Ендирбай — к. э. 1917 ж. Кыпшак р-ны Андреев к-зында т. 1942 ж. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ЖУМАНОВ Якып — к. э. 1918 ж. Мангыт р-ны Пахтакор к-зында т. 1942 ж. Мангыт РЭК т.ш. сауашта курбан болган

ЖУМАНОВ Пирназар — к. э. 1920 ж. Мангыт р-нында т. 1941 ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Матназар — к. э. 1920 ж. Мангыт р-нда т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Досан — к. э. 1920 ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сабыр — к. э. 1919-ж. М. Горький а-да т. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Кошкар — к. э. 1924-ж. 5 а/с Ленин жолы к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 23.09.43 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАТОВ Калимбет — к. э. 1923 ж. Ленин к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Асетулла — к. э. 1924 ж. 1-май к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ЖУМАШЕВ Шамшет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУРИМБЕТОВ Нурхожа — к. э. 1922 ж. т. 1942 ж. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Султамурат — к. э.

ЖУМАТАЕВ Матжан  — к. э. 1922 ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Алимбай — к. э. 1924 ж. 9 а/с де т. Конырат РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Темирбай — к. э. 1921 ж. Калинин к-зында т. Кегейли РЭК т. ш. 1942 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАМУРАТОВ Айтбай— к. э. 1920-ж. Микоян к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ЖУМАШЕВ Торебай — к. э. 1914 ж. Микоян к-зында т. Кегейли РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Толеген — к. э. 1913 ж. Хожели к-да т. Хожели РЭК т. ш. 1943 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУБАНОВ Байымбет — к. э. 1912 ж. Мойнак р-нында т. 2.07.42 ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУСИПНИЯЗОВ Сайдказы — к. э. 1923 ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 1.09.43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычково ст. жерленген

ЖУМАШЕВ Жалий  — к. э. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 25.02.44 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. М. Тепляково а-нда жерленген

ЖУБАЕВ Абдирейим — 1923 ж. Хожели р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 4.02.44 ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Хралки а-нда жерленген

ЖУРСИМБЕКОВ Лепес — к. э. 1922 ж. Мойнак р-нында т. Мойнак РЭК т. ш. 23.11.42 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Мухитра а-нда жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Баба — к. э. 1920 ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т.ш. 1944 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНАЗАРОВ Ражапбай — к. э. 1920 ж. т. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Сабыр — к. э. 1915 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т.ш. 1943 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАБАЕВ Балтабай — к. э. 1920 ж. т. Торткул РЭК т. ш.