Книга памяти Каракалпакстана =Ж=6

1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 6 страница

ЖУМАГУЛОВ Рейим — к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-нында т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Бердимурат — к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-нында т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБЕКОВ Сандибек — к. э. Тамды р-нында т. Шоманай РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Ешимбет — к. э. 1917 ж. Хожели р-ны 5 а/с де т. Хожели РЭК т. ш. 12.05.44 ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Выдраница а-да жерленген

ЖУМАНОВ Нийетулла — к. э. 1920 ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАШЕВ Айдан — к. э. 1923 ж. т. Шымбай РЭК т. ш.

ЖУМАНАЗАРОВ Хазайбай Ерназарович — к. э. 1921 ж. Шымбай р-ны Маденият а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 28.12.42 ж. сауашта курбан болган Арка Осетия АССРы 488,4 тебелигинен кублада тууысканлар мазарына жерленген

ЖУБАНОВ Сапарбай — к. э. 1923-ж. Шымбай р-да т. Шымбай РЭК т. ш. И 07.43 ж. дерексиз жок болган

ЖУБАТАНОВ Абдижалий — к. э. 1924-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 10 03 43 ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Холмы а-ан 600 м жерге жерленген

ЖУНИСОВ Тилеп — к. э. Караозек РЭК т. ш

ЖУСИПОВ Жуманияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУСИПОВ Шанияз — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Калмамбет — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Жанибек — к. э. Караозек РЭК т. ш

ЖУБАНОВ Искендер — к. э. Караозек РЭК т. ш

ЖУМАНИЯЗОВ Хайтбай — к. э. 1910 ж. Ахунбабаев а/с Москва к-зында т. 1942 ж. октябрьде Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБЕКОВ Тилеумурат — к. э. Каоаезек РЭК т. ш.

ЖУМАМУРАТОВ Аймурат — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУКОВ Василий Евстафиевич — к. э. Сталинград уэл. т. Нокис КЭК т. ш. 22 08.43 ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. жерленген

ЖУМАМУРАТОВ Жумахан — к. э. 1918 ж. т. Нокис КЭК т. ш.

ЖУМАГУЛОВ Ергалий — гв. л-нт. 1918 ж. Костанай уэл. Нуррай р-нда т. Нокис КЭК т. ш. 22.10 44 ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссиянын Шталлупенен к-нан кублада мазарга жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Нурым — к. э. 1924 ж. Найманкол а/с де т. Хожели РЭК т. ш

ЖУГИНИСОВ Базарбай — к. э. 1922 ж. Шоманай р-нында т. 1943 ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш.

ЖУСИПОВ Якып — к. э. 1924 ж. Шымбай р-нында т. 1944 ж. Шымбай РЭК т. ш

ЖУМАНБАЕВ Абдираман — к. э. 1909-ж. Саманкол а/с де т. Хожели РЭК т. ш

ЖОЛАНОВ Аскар — к. э. 1920 ж. т. Хожели РЭК т. ш. 21 08 43 ж. сауашта курбан болган Сталин уэл. Мазановка а-да жерленген

ЖУМАНОВ Отемурат — к. э. 1917-ж. Найманкол а/с-де т. 1942 ж. мартта Хожели РЭК т. ш

ЖУМАБАЕВ Хожамад — к. э. 1917 ж. Найманкол а/с-де т. 1942 ж. мартта Хожели РЭК т. ш

ЖУМАНИЯЗОВ Хожым — к. э. 1914 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 26 09 39 ж. Шаббаз РЭК т. ш дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Рейим — к. э. 1921 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 28 09.41 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Маткарим — к. э. 1908 ж. Шаббаз р-ны Сарков а/с де т. 26 04.41 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Юлдаш — к. э. 1914 ж. Шаббаз р-ны Ленинизм к-зында т. 13 09 43 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Садык — к. э. 1916 ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 28 09 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАГУЛОВ Дошбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 26.09 42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Юлдаш — к. э. 1906 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 28.09.41 ж. Шаббаз РЭК. т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Казакбай — к. э. 1924 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 1 02 44 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Искендер — к. э. 1910 ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 26 06 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Юлдаш — к. э. 1919 ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с де т. 20 05.43 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Роман — к. э. 1925 ж. Тахтакопир р-нында т. 1943 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Мамыт — к. э. 1925 ж. Тахтакопир р-нда т. 1943 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Сауытбай — к. э. 1919 ж. 6 а/с де т. Шымбай РЭК т. ш

ЖУМАНИЯЗОВ Шерик — к. э. 1922 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Абдулла— к. э. 1923 ж. т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНОВ Жумабай — к. э. 1923 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Атажан — к. э. 1917 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сапар — к. э. 1920 ж. т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Шарипбай — к. э. 1924 ж. т. 1943 ж. Торткул РЭК т. ш. 1944 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Отехан — к. э. 1922 ж. т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 1942 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАТОВ Атажан — к. э. 1922 ж. Куйбышев а/с де т. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАТОВ Мадрейим — к. э. 1912 ж. Турман а/с де т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Куранбай — к. э. 1920 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Далибай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУНИСОВ Жусип — к. э. 1924 ж. Караозек р-нында т. Караозек РЭК т. ш. 11.07.43 ж. суашта курбан болган Курск уэл. Волоконов р-ны Пятницкое а-да жерленген

ЖУБАНОВ Пердебай — с-нт. Караозек р-нында т. 28.06.43 ж. сауашта курбан болган Могилев уэлаяты Горец р-ны М. Рясно а-да жерленген

ЖУМАШЕВ Жамгырбай — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Рустем — к. э. Караозек РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Даулетнияз — к. э. 1922 ж. 1-май к-зында т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сарсенбай — к. э. 1913 ж. Чкалов к-зында т. 12.09.42 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Тилеумурат — к. э. 1921-ж. Большевик к-зда т. 17.06.42 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАТОВ Атамурат — к. э. 1919 ж. Кызыл Аскер к-зында т. 1941 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУСИПБЕКОВ Турдыбек — к. э. 1918 ж. 1-Май к-зында т. 1942 ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Якып — к. э. 1914 ж. Бахытлы а/с де т. 12.06.42 ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Турабай — к. э. 1920 ж. Мангыт р-нында т. 1941 ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАНОВ Тазабай — к. э. Мангыт р-нында т. 1941 ж. Мангыт РЭК т. ш.

ЖУМАБАЕВ Жаббы — к. э. Д924-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с де т. 26.06.42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Оразалы — к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 2-6.06.42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Даулетбай — к. э. 1922 ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 26.09. 42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАГУЛОВ Кенесбай — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 26.09.42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Ражап — к. э. 1928-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с де т. 27.09.41 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Оразалы — к. э. Шаббаз р-ны Календерхана а/с де т. 26.04.41 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Янгибай — к. э. 1915 ж. Бийбазар а/с де т. 27.06.39 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАТОВ Нурылла — к. э. 1920 ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 1942 ж. июльде Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Юсупбай — к. э. 1921 ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с де т. 1942 ж. ноябрьде Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАГУЛОВ Генжебай — к. э. 1923 ж. Шаббаз р-ны Бийбазар ас де т. 26.06.42 ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Павлович — к. э. 1899 ж. Тамбов обл Барисоглебов р-нында т. Шаббаз РЭК т. ш. 1944 ж. сентябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Аскар — к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-нында т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. .ш. 1944 ж. февральда дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Амдулла – к. э. 1919 ж. Тахтакопир р-нында т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Айжан — к. э. 1919-ж. Хожели р-ны 3 а/с Орджоникидзе к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 1943 ж. мартта дерексиз жок болган

ЖУМАРОВ Жубай — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-ны Шалыш Пристанында т. Шаббаз РЭК т. ш. 1942 ж. октябрьде дерексиз жок болган

ЖУМАБЕКОВ Тилеумурат — к. э. 1912 ж. Тахтакопир р-ны Сталин к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943 ж. декабрьде дерексиз жок болган

ЖУРИМБЕТОВ Дербисали — к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-ны 2 а/с инде т. Тахтакопир РЭК т. ш. 1946 ж. июньде дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Хажы – к. э. 1918 ж. т. 1942 ж. Торткул р-да т. ш. 1944 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНОВ Отешбай — к. э. 18.07.44 ж. сауашта курбан болган Тернопол уэл. оров р-нында жерленген

ЖЫЛДЫБАЕВ Дуйсенгали — к. э. 1912 ж. Конырат р-да т. 1943 ж. Конырат РЭК Смоленск уэл.-нын Иванов а-да дерексиз жок болган

ЖЫЛКЫБАЕВ Айдар — ефр. 1919 ж. Конырат р-ны 6 а/с Чапаев к-зында т. 15.10.44 ж. Конырат РЭК т. ш. 15.10.44 ж. сауашта курбан болган Шыгыс Пруссияда жерленген

ЖЫЛКЫБАЕВ Ордабай — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 12.09.44 ж. сауашта курбан болган Польшанын Хмонстувка а-да жерленген

ЖЫЛКЫБАЕВ Тобугулы— к. э. 1918 ж. Сарайкол а/с де т. 1943-ж. августа Хожели РЭК т. ш.

ЖУМАНИЯЗОВ Кийет — к. э. 1912 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАНАБАЕВ Оразалы — к. э. 1921 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Хакимбай — к. э. 1916 ж. т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАУЕКОВ Кууат — к. э. 1914-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

ЖАЙЫМБЕТОВ Сарсен — к. э. 1914 ж. т. 1941 ж. Беруний РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАНАБЕРГЕНОВ Игамберди — к. э. 1908-ж. Октябрь а/с де т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 1943 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАБАЕВ Зарип — к. э. 1915 ж. Акшакол а/с де т. 1941 ж. Беруний РЭК т. ш. 1944 ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Егамберди — к. э. 1910 ж. т. 1941 ж. Торткул РЭК г. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Хожанияз — к. э. 1922 ж. т. 1939 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Маммат — к. э. 1924 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Ибадулла — к. э. 1923 ж. т. 1942 ж. Торткул РЭК т. ш. дерексиз жок болган

ЖАЙНАЛОВ Басбай — к. э. 1920 ж. Торткул р-нда т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш. 10.42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Конырат — к. э. 1922 ж. Торткул р-ны Сталин к-зында т. 1940 ж. Торткул РЭК т. ш. 11.08.42 ж. дерексиз жок болган

ЖАСЫМУРАТОВ Бердамбет — к. э. 1921 ж. Тахтакопир р-ны 8 а/с де т. 1943 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 07. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖАСЫМУРАТОВ Оразымбет — к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-ны 8 а/с де т. 1943 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 44 ж. дерексиз жок болган

ЖОЛЛЫБЕКОВ Макпал — к. э. 1901 ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 08.42 ж. дерексиз жок болган

ЖЫЛКЫБАЕВ Оспан — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-ны Соркол а/с де т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02.44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Роман — к. э. 1923 ж. Шаббаз р-ны Калинин а/с де т. 1942 ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01.42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Аяпберген — к. э. 1923 ж. Тахтакопир р-ны 9 а/с де т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02.44 ж. дерексиз жок болган

ЖУСИТОВ Алламурат — к. э. 1922 ж. Тахтакопир р-нда т. 1941 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945 ж. дерексиз жок болган

ЖАНКУЛОВ Бекберген — к. э. 1924 ж. Тахтакопир р-ны 9 а/с де т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12.43 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Усенбай — к. э. 1916 ж. Куйбышев р-ны Халхабад а-да т. 1942 ж. Шымбай РЭК т. ш. 08.43 ж. дерексиз жок болган

ЖАЙБЕРГЕНОВ Ташкара — к. э. 1915 ж. Куйбышев р-ны Маденият а/с де т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 12.43 ж. дерексиз жок болган

ЖАКСЬШУРАТОВ Отепберген — к. э. 1908 ж. Караозек р-ны 8 а/с де т. 1942 ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 43 ж. дерексиз жок болган

ЖОЛБАЕВ Сатулла — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-да т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сатулла — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Андреев к/зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Машарип — к. э. 1905-ж. Торткул к-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Ибадулла — к. э. 1922-ж. Торткул р-ны Андреев к/зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 13 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Бекмет — к. э.- 1916 ж. Торткул р-ны Сталин к/зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 00 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Балбек — к. э. 1908-ж. Торткул р-ны Тимошенко к/зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Эгамберди — к. э. 1923-ж. Торткул р-ны Акбашлы а/сде т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09.43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАГЕЛДИЕВ Гамет — к. э. 1914-ж. Торткул р-ны Сталин к/зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Сабур — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Крупская к/зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Алламберген — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/сде т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Юлдаш — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/сде т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03- 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Сапарбай — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нында т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 18. 12 44-ж. сауашта курбан болган

ЖУМАНИЯЗОВ Хакимнияз— к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-ны 9 а/сде т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02-45-ж. дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Амин — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к/зында т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУСИПОВ Замин — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-ны Калинин к/зында т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУННУРОВ Ильяс — к. э. 1910-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/сде т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНКУЛОВ Кенжебай — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Алибек — к. э. 1918-ж. Конырат р-ны 5 а/ еде т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАНКОНЫСЕВ Кантарбай— к. э. 1908-ж. Актобе уэл. Табан р-нда т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 11-42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Базарбай — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны 11 а/сде .т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАНБАЕВ Кошмурат — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Торткул а/сде т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 03 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУНДЫБАЕВ Зулхандар — к. э. 1909-ж. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш. 22. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Новороссийск к-да жерленген

ЖАНГУРОВ Толеген — к. э. 1904-ж. Мойнак р-ны Мойнак а-да т. Мойнак РЭК т. ш. 24. 02.43-ж. сауашта курбан болган Новороссийск к-да жерленген

ЖУМАНИЯЗОВ Хакимбай— к. э. 1926-ж. т. 1944-ж. Нокис КЭК т. ш. 04. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Машарип — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул КЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Атажан — к. э. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖАНБАЕВ Кошмурат — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Сатым — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул КЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кадыр — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 25. 12. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков к-да жерленген

ЖАББАРОВ Юсуп — к. э. 1906-ж. Торткул каласында т. Торткул РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАНИПЕСОВ Жумабай — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-нда т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Бекнияз — к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Сталинабад а/сде т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖАНАБАЕВ Рысбай — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 09.43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Шарипбай — к. э. 1924-ж. Торткул р-ны Коммунист а/сде т. 1У43-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сапар — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Коммунист а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Ауез — к. э. 1922-ж. Акбашлы а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Латип — к. э. 1919-ж. Торткул р-ны Акбашлы а/с де т. 1941-ж. Торт кул РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Марданин — к. э. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Сапарбай — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-ны II а/сде т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАШЕВ Юлдаш — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны Бийбазар а/с Яшкуш к-зда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖОРАЕВ Якуда — к. э. 1911-ж. Нокис к-да т. Нокис КЭК т. ш. 13. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Москва уэл. Глобовский р-нда жерленген

ЖУМАЕВ Ауез — к. э. 1910-ж. Торткул р-ны Аккамыс а/с де т. 1940-ж. Торткул КЭК т. ш. 1940-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАЕВ Души — к. э. 1923-ж. Торткул р-ны Ак.камыс а/с де т. 1942-ж. Торткул КЭК т. ш. 03. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кадирберди— к. э. 1925-ж. Торткул р-ны Яр-толь а/с де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАЕВ Толы — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Садулла — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Сталинабад а/с Андреев к-зда т. Торткул РЭК т. ш. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖОЛАМАНОВ Толеген — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖАНИБЕКОВ Ражеп — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАНБАЕВ Кошмурат — к. э. 1918-ж. Торткул р-нда т. 1941 ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 07 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАЙТАНОВ Баспай — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 08. 41-ж. дерексиз жок болган

ЖАТБАРОВ Сабыр — к. э. 1902-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09.43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМБЕТОВ Салый — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш. 12-42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Отемурат — к. э. 1922-ж. Хожели р-ны 5 а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02- 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНОВ Аба — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 42 ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Ражап — к. э. 1925-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Матякуб — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Атаулла — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Атаназар — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 04.43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Амин — к. э. 1912-ж. Торткул р-нында 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Алламберген — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНАЗАРОВ Розым — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 08- 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Абдулла — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Сабыр — к. э. 1921-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Алламурат — к. э. 1915-ж. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 07. 06. 45-ж. сауашта курбан болган

ЖУМАТАЕВ Айтжан — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны 7 а/сд„ т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш 04. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАКСЫЛЫКОВ Жаббар — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-ны 11-а/с де т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Базарбай— к. э. 1913-ж. Кыпшак р-ны Ленин к-зында т. 1943-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАРАСОВ Мадияр — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 04. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Ережеп — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Шамурат — к. э. 1922-ж. Конырат р-нында г. Конырат РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖОЛДЫБАЕВ Юлдаш — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 04. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖИЙЕМУРАТОВ Бахый — к. э. 1922-ж. Куйбышев р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Харли — к. э. 1915-ж. Азат а/с Коммуна к-з да т. Шаббаз РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАМУРАТОВ Жанабай — к. э. 1917-ж. Саркоп а/с Калинин к-зда т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 41-ж. Дерексиз жок болган

ЖАНУЗАКОВ Дуйсенбай — к. э. 1906-ж. Тамды р-ны 11 а/с Молотов к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Маркияс — к. э. 1919-ж. Тамды р-ны 9 а/с Молотов к-зда Хожели РЭК т. ш. 16. 01. 45-ж. сауашта курбан болган

ЖИЙЕНБАЕВ Махан — к. э. 1917-ж. Тамды р-ны 9 а/с Комсомол к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАСАРОВ Нагмет — к. э. 1924-ж. Тамды р-ны 10 а/с Кызыл сэуле к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖАНУЗАКОВ Сейис — к. э. 1915-ж. Тамды р-ны 11-а/с Молотов к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз болган

ЖАНКУШИГОВ Абил — к. э. 1923-ж. Тамды р-ны 10. а/с Кызыл сэуле к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАНКАБЫЛОВ Жарылкасын — к. э. 1914-ж. Тамды р-ны 11-а/с Молотов к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАНАШОВ Коймы— к. э. 1925-ж. Тамды р-ны 11-а/с Молотов к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Орын — к. э. 1918-ж. Торткул к-да т. Торткул КЭК т. ш. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Машарип — к. э. 1919-ж. Торткул р-ны Шыбыклы а/сде т. Торткул КЭК т. ш. 04. 41-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кылыш — к. э. 1924-ж. Торткул р-ны Ударник к-зда т. Торткул РЭК т. ш. 06. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Жылмурат — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Торткул а/сде т. Торткул РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАНЫБЕКОВ Режеп — к. э. 1924-ж. Торткул р-ны Торткул а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖАЙБЕРГЕНОВ Емберген — к. э. 1908-ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с Коммунизм к-зда т. Торткул РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАЕВ Хакуп — к. э. 1918-ж. Самарканд уэл. Ургут р-нда т. Хожели РЭК т. ш. 04. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Ждугун — к. э. 1916-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Кудайберген — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Янгиюль а/сде т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Мамет— к. э. Торткул р-ны Тимошенко к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Бегмет — к. э. 1916-ж. Торткул р-ны Сталинабад к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАБАЕВ Сабыр — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Уллыбар а/сде т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАНАДЫЛОВ Саулебай — к. э. 1924-ж. Хожели р-ны 3 а/с де т. 1942-ж. Хожели КЭК т. ш. 06. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖИЙЕНКУЛОВ Жажибай — к. э. 1923-ж. Конырат р-ны 2 а/сде т. Конырат РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖАЙЫРБАЕВ Ибрайым — к. э. 1912-ж. Хожели р-ны Орджоникидзе к-зда т. Хожели РЭК т. ш. 06. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖЕТПЕСОВ Орал — к. э. 1911-ж. Караозек р-ны Молотов а/сде т. Караозек РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖАРЛЫКАСОВ Алтай — к. э. 1920-ж. Мойнак к-да т. 1943- ж. Мойнак РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖАНЫЗАКОВ Ибрайым — к. э. 1918-ж. Кегейли р-ны 4 а/с де т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 04. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАБАНОВ Халмурат — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/сде т. Шаббаз РЭК т. ш. 04. 44 дерексиз жок болган

ЖИЙЕНБАЕВ Турсымурат — к. э. 1922-ж. Нокис к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖАКСЫМУРАТОВ Рейип — к. э. 1923-ж. Караозек р-ны I а/с де т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

ЖОЛЫМБЕТОВ Бекбаулы — к. э. 1924-ж. Конырат р-нында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАББАРОВ Юнис — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ЖОЛМУРЗАЕВ Кылышбай — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

ЖАЛМАХАНОВ Жетес — к. э. 1909-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖАМАЛОВ Камал — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖАРЛЕПЕСОВ Мырзабай — к. э. 1912-ж. Нокис к-да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖАНТОРЕЕВ Турмахан — к. э. 1922-ж. Казахстан ССРы Казалы к-да т. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖОЛМУРЗАЕВ Буркитбай — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-ны Райком к-зында т. 1943-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 45-ж. дерексиз жок болган

ЖАКСЫМУРАТОВ Ажинияз — к. э. 1916-ж. Тахтакопир р-ны Ленинград к-зында т. 1939-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 41-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАНИЯЗОВ Рейим — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖУМАХМЕТОВ Жусип — к. э. 1923-ж. Тахтакопир р-ны К. Маркс к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т.ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

ЖГУТОВ Николай Васильевич — с-нт. Варшава к-да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

ЖАРИМБЕТОВ Ибрайым— к. э. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. дерексиз жок болган