<
Кунград

На сайте:

Книга памяти Каракалпакстана

Книга памяти Каракалпакстана =Р=1 страница 2 страница

РЕЙИМОВ Кадирбай — к. э. 1908-ж. Кыпшак р-нда т. 15. 05. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 24. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Белосток уэл. Фольварки а. да жерленген

РЕЙИМОВ Кадирек — к. э. Караозек РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Комек — к. э. 1924-ж. Караозек р-нда т. Хожели РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Бердибай — к. э. 1923-ж. Мойнак р-да т. Мойнак РЭК т. ш. 01. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Саржен колинин кубла жагасында жерленген

РЕЙИМОВ Будабай — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. меднозаводта сууга кеткен

РЕЙИМОВ Эгамберди – к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РЕИИМОВ Бекбай — к. э. 1919-ж. Ленин болиминде т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Насратдин — к. э. 1920-ж. Ленин болиминде т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

РЕЙИПОВ Отенияз — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны М- Горький к-зы Бахытабад а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

РЕМБЕТОВ Ержан — к. э. 1917-ж. Ахунбабаев к/з т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Садиш — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Сапарбай — к. э. 1923-ж. Шымбай р-ны Тазакурал к-зы 10 а/с де т. 1942-ж. сешябрьде Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Бабаназар — к. э. 1924-ж. Сталин к- зында т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Ережеп — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нда т. 1923-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Каден — к. э. 1925-ж. Кызылэскер к-зы т. 27. 03. 43-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Халыкназар — к. э. 1915-ж. Молотов к-зында т. 1939-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Отемурат — к. э. 1921-ж. Пионер к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. 1942 -ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Кайпназар — к. э. 1918-ж. Молотов к-зында т. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Мадирейим — 1917-ж. Торткул р-ны т. Торткул РЭК т.ш. 28. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Ржев к. да жерленген

РЕЙИМОВ Абдирейим — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Конырат РЭК т.ш.

РЕЙИПНАЗАРОВ Сейптназар — к. э. 1910-ж. Шоманай р-нда т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. сауашта курбан болган Сталинград уэл. да жерленген

РЕЙИМБЕРДИЕВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

РЕЙИМБАЕВ Баба — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РЕЙИМБАЕВ Мадирейим — к. э. 1917-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РЕЖЕПОВ Сапарбай — к. э. 1925-ж. 9-а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Мадияр — к. э. 1918-ж. 9-а/с де т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Жалгас — к. э. 1925-ж. 8-а/с де т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Жаббарберди — к. э. 1923-ж. т. 1941-ж. Торткул т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

РЕЙИМОВ Разак — к. э. 1917-ж. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Разакберди — к. э. 1912-ж. т. 1939-ж. Торткул РЭК т. ш.

РЕЙИМБАЕВ Каримберди — к. э. 1912-ж. т. Торткул РЭК

РЕЙИМОВ Айтбай — к. э. 1920-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

РЕЙИМБАЕВ Каро — к. э. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Алланазар — к. э. 1923-ж. Кегейли р-нында т. 1942-ж. Кегейли РЭК т. ш. 01. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Чернигов уэл. Репкин р-ны Скибок а. на жерленген

РЕЙИМОВ Сундетбай — к. э. 1922-ж. Кегейли р-нында т. 03. 12 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. сауашта курбан болган Ростов уэл. Филлипенко хут. да жерленген

РЕЖЕПОВ Турдыбай — к. т. 1925-ж. Конырат р-нында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Киев уэл. Смслянск р-ны Белозеров а. на жерленген

РЕЙИМОВ Отенияз — к. э. 1920-ж. Шымбай р-нында т. 18. 10. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Бабажан — к. э. 1914-ж. Конырат р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 30. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лычков р-ны Кипини а. да жерленген

РЕШЕТНИКОВ Александр Алексеевич — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Быковка а. да жерленген

РЕЙИПНАЗАРОВ Айтмурат — к. э. 1921-ж. Куралпа к-зы Ленинабад а/с де т. 24. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 11. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Брыли а. да жерленген

РЕЙИМОВ Ешмурат — к. э. 1918-ж. Конырат р-нында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Абдираман — к. э. 1924-ж. Конырат р-нында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Тожибай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-нында т. 12. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 20. 08. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Богачи а. да жерленген

РЕЖЕПОВ Татебай — к. э. 1916-ж. Кыпшак р-нда т. 1941-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 21. 09. 42-ж. сауашта курбан болган

РАМЕТОВ Насиретдин — к. э. 1906-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 09. 04. 43-ж. сауашта курбан болган кубла шыгыстагы ГЭС дивизиялык мазарга жерленген

РЕЖЕПОВ Турдыбай — к. э. 1925-ж. 9-а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

РЕЖЕПОВ Наурыз — к. э. 1924-ж. 9-а/с де т. Конырат РЭК т. ш.

РЕЙИПОВ Калмурза — к. э. 1923-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. июльде Хожели РЭК т. ш. 05. 01. 44-ж. Волынск уэл. да дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Султан — к. э. 1908-ж. Хожели к. да т. 1941-ж. августа Хожели РЭК т. ш. 04 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Гурки а. да жерленген

РЕЙИМОВ Калмурза — к. э. 1912-ж. Хожели к. да т. 1942-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 19. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Некорен а. да жерленген

РЕЙИМБАЕВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны К. Маркс к-зында т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 06. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Тенга к. да жерченген

РАМЕТОВ Оразымбет — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-нда т. 10. 09. 44-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Айхфир к. да жерленген

РЕЖЕПОВ Перде — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 27. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Усть Мосна р-нда жерленген

РЕЖЕПОВ Юлдаш — к. э. 1922-ж. Хожели р-нда т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 04. 07. 42-ж. Курск уэл. Новый Оскол а. да дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Сейит — к. э. 1925-ж. Торткул к. да т. 1940-Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. мартта дерексиз жок болган

РЕШЕТОВ Калбай — к. э. 1920-ж. Куйбышев р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Султан — к. э. 1919-ж. Халкабад р-нда т. 1944-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Шырназар — к. э. 1923-ж. Халкабад р-нында т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

РЕШЕТНИКОВ Иван Елесеевич — 1921-ж. т. Накис КЭК т. ш. 12. 07. 41-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Юсуп — к. э. 1908-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 15. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Татьяновка а. да жерленген

РЕЙИМОВ Казакбай — к. э. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 26. 06. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Дмитрев а. да жерленген

РЕЙМОВ Мамат — к. э. 1922-ж. т. 1944-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

РЕЙИМБАЕВ Каримберди — к. э. 1910 -ж. т. Торткул РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Ражап — к. э. 1923-ж. Коммунист к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РЕЙИМОВ Бекжан — к. э. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РЕЖЕПБАЕВ Отежан — к. э. 1919-ж. Кыпшак р. нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Козельск р-ны Ячина а. нан 1. 5 км кублаы тогайлыкка жерленген

РЕЖЕПБАЕВ Атажан — к. э. 1919-ж. Кыпшак р-на т. Кыпшак РЭК т. ш. 14. 05. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Козельск р-ны Кричина а. дагы тогайлыкка жерленген

РЕЙИМОВ Сапарбай — к. э. Кыпшак РЭК т. ш. 20. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Сейит — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж уэл. Губарев а. да жерленген

РЕЙИМОВ Сапар — к. э. 1909-ж. Кегейли р-нда т. 14. 09. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. апрельде дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Ражап — к. э. 1919-ж. Мангыт РЭК т. ш.

РЕЙФ Борис Семенович — а. с-нт 1925-ж. Бобруйск к. да т. 1913-ж. Торткул РЭК т. ш. 22. 03. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Хохдорф а. да жерленген

РЕЙИМБАЕВ Халлы — к. э. 1907-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Черныш а. да жерленген

РЕЙИМБАЕВ Амет — к. э. 1920-ж. Торткул р. нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Бутуровка а. да жерленген

РЕЙИМОВ Аллам — к. э. 1924-ж. Торткул р. нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Одесса уэл. Белоусов а. да жерленген

РЕЙИМБАЕВ Сабыр — к. э. 1920-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Калбай — к. э. 1918-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Тузелбай — к. э. 1919-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш.

РЕЗНИК Лев Яковлевич — к. э. Конырат РЭК т. ш. 09. 05. 43-ж. сауашта курбан болган

РЕЖЕПОВ Оразбай — к. э. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Орынбай — к. э. 1913-ж. Конырат р-ны 6 а/с де Чапаев к-зында т. Конырат РЭК т. ш.

РЕЙИМБЕТОВ Алий — к. э. 1914-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

РЕИИМОВ Жанабай — к. э. 1903-ж. Конырат р-ны Киров к-зында т. Конырат РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Будабай — к. э. 1923-ж. Мойнак р-нда т. 13. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 16. 02. 44-ж. Меднозаводскта Мысзаводында сууга ыгып кеткен

РЕЙИМОВ Оразымбет — к. э. 1914-ж. Кыпшак р-нда т. 1942-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 1944-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

РЕШЕТНИКОВ Петр Михайлович — к. э. 1914-ж. Мойнак р-нда т. 05. 07. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 03. 07. 42-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Кошебай — к. э. 1925-ж. Мойнакда т. 10. 09. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 24. 05. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

РЕКШИ Сердалы — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-ны 6 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Русановская платформасынан 1 км аркада жерленген

РЕМЕЗОВ Василий Никитович — к. э. 1925-ж. р-нда т. Тахтакопир РЭК т. 05. 11. 43-ж. сауашта болган

РАЖЕББАЕВ Аязбай — к. э. 1911-ж. Конырат р-нда т. 06. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 27. 04. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Чехословакиянын Никольчице а. да жерленген

РЕЙЗМАН Абрам Григорьевич — к. э. 1914-ж. Конырат р. нда т. 02. 02. 43-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Ростов уэл. да жерленген

РЕЙИМОВ Жумабай — к. э. 1903-ж. Конырат р-ны Киров к-зында т. 1943-ж. июньде Конырат РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. да жерленген

РЕЙИМОВ Бабажан — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Торе — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Юлдаш — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 26. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Мадияр — к. э. 1912-ж. Конырат р-нда т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Якирбай — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

РЗАМБЕТОВ Узак — к. э. Шимбай к да т. 12. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. сауашта курбан болган Курск уэл. Крутоилок а. да жерленген

РЗАЕВ Уббинияз – к. э. 1922-ж. Караозек р-ны Каганович к/з т. 20. 06. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тортолово р-нда жерленген

РЗАБЕКОВ Нийетулла — к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-ны Батрак к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Сосково а. да жерленген

РЗАХАНОВ Атамурат — к. э. 1922-ж. Кегейли р-нын да т. 03. 12. 41-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

РЗАЕВ Кайпан — к. э. 1909-ж. Шымбай к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. декабрь де дерексиз жок болган

РЗАЕВ Алланияз — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны Когам к-зы 10 а/с де т. 26 03. 43-ж. Караозек РЭК т. ш. 29. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Чкалов р-ны Говорки а. да жерленген

РЗАЕВ Калий — к. э. 1915-ж. Шымбай р-нда т. 17. 02. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 19. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Семеновск хут. да жерленген

РЗАМБЕТОВ Таласбай — к. э. Тахтакопир р-ны Калинин к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Гречинск р-нда жерленген

РЗАЕВ Айымбет — к. э. 1922-ж. Тахтакопир пос. да т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Сосково а. на жерленген

РЗАБАЕВ Есбосын — к. э. Караозек РЭК т. ш.

РЗАМБЕТОВ Калымбай — к. э. Нокис КЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

РЗАМБЕТОВ Отемурат — к. э. 1919-ж. Конырат р-ны Жданов к-зында т. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

РЗАМБЕТОВ Толембет — к. э. 1912-ж. Караозек р-нында т. Караозек РЭК т. ш. 13. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уол Причистен р-нда жерленген

РЗАЕВ Жахан — к. э. 1924-ж. Таза курал к-зында т. 24. 09. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Жийемурат — к. э. 1922-ж. Райком к-зында т. 1941-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Байнияз — к. э. 1918-ж. Таза курал к-зында т. 12. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Алланияз — к. э. 1924-ж. Шымбай к. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Калмурат — к. э. 1924-ж. Райком к-зында т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Жумамбет — к. э. 1916-ж. Сталин к-зында т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Хайп — к. э. 1907-ж. Шымбай р-нда т. Шымбай РЭК т. ш. 29. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Семеновка хут. да жерленген

РЗАНБЕТОВ Рейим — к. э. 1915-ж. т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш.

РЗАХАНОВ Кыпшакбай — к. э. 1907-ж. Тахтакопир р-ны 7 а/с де т. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Жуманияз — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 22. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Полесья уэл. Васильевич ст. да жерленген

РЗАМУРАТОВ Сагынбай — к. э. Кегейли РЭК т. ш. 1945-ж. апрельде дерексиз жок болган

РЗАБАЕВ Турдымамбет — к. э. 1918-ж. 6-а/с де т. Шымбай РЭК т. ш.

РЗАМУРАТОВ Атамурат — к. э. 1922-ж. Кызылсауле к-зында т. Нокис КЭК т. ш.

РЗАМБЕТОВ Отамбет — л-нт Кегейли РЭК т. ш. 1944-ж. майда дерексиз жок болган

РЗАМУРАТОВ Мамбетназар — к. э. 1915-ж. Тахтакопир р-нда т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАМУРАТОВ Аяпберген — к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-нында т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАБЕКОВ Турганбай — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-нда т. 1940-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Абилаким — к. э. 1925-ж. Мойнак р-нда т. 02. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1942-ж. октябрьде дерексиз жок болган

РЗАЕВ Худирган — к. э. 1920 -ж. Мангыт р-ны Дурмен к. зында т. 1941-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1941-ж. дерексиз жок болган

РЗАМУРАТОВ Султанияз — к. э. 1919-ж. Сталин к-зында 22. 06. 42-ж. Кегейли РЭК т. ш. 1943-ж. февральде дерексиз жок болган

РЗАМУРАТОВ Мамбетназар — к. э. 1920-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

РЗАМУРАТОВ Аяпберген — к. э. 1923-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

РАМЕТОВ Айберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

РЗАЕВ Суннетбай — к. э. 1913-ж. т. Караозек РЭК т. ш.

РЕЙИМОВ Янабай — к. э. 1918-ж. Шаббаз р-нда т. 28. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 08. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Торбы а. да жерленген

РЗАЕВ Бийсенбай — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-нында т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Могилев уэл. Говораки а. да жерленген

РЗАЕВ Жуман — к. э. 1909-ж. Мангыт р-нда т. 07. 09. 42-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

РЕИИМБАЕВ Халила — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны К. Маркс к-зында т. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Прохоров р-ны Крапивные Дворы а. да жерленген

РЕЙИМБАЕВ Ержан — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 11. 42-ж.дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Абдулла — с-нт 1919-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 31. 03. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кременчук к. №43 мазарга жерленген

РЕЙИМБАЕВ Абдулла — с-нт Шаббаз р-да т. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 04. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кременчуг к. сынын заводы хамданхананын касындагы мазарга №33 кабирге жерленген

РЕЙИМОВ Музаппар — к. э. 1909-ж. Конырат р-нында т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Святье а. да жерленген

РЕЙИМОВ Жолдас — к. э. 1921-ж. Кыпшак р-ны Ленин жолы к-зында т. Кыпшак РЭК т. ш. 15. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Горький уэл. Колебаки к. дагы мазарга жерленген

РЗАЕВ Халмурат — к. э. 1925-ж. Караозек р-ны Каганович к-зы 4-а/с де т. Караозек РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

РЗАЕВ Жийемурат — к. э. 1922-ж. Караозек р-ны Каганович к-зы 4-а/с де т. Караозек РЭК т. ш. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

РЫСКУЛОВ Сандибек Имангезийевич — л-нт 1909-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 05. 10. 43-ж. Ленинград уэл. Семердыня а. да дерексиз жок болган

РЗАЕВ Егамберген — к. э. 1904-ж. Торткул р-нында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Гомель уэл. Добрушо р-ны Утятник пос. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Тажи — к. э. 1913-ж. Торткул р-нында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Мехов р-ны Бычки а. дагы тууысканлар мазарына жерленген

РОМАНОВ Хожа — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-да т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Думиничан р-ны Пустынна а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Мамбет — к. э. 1920-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Алимбай — к. э. 1921-ж. Торткул р-нында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. февральда дерексиз жок болган

РОЗУМОВ Шарипбай — кэ. 1915-ж. Торткул р-нында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 9. 08. 42-ж. сауашта курбан болган Воронеж к. СХИ паркине жерленген

РОМАНЕЙКО Михаил Трофимович — к. э. 1915-ж. т. 41-ж. Мойнак РЭК т. ш. 07. 42-ж. сауашта курбан болган

РОМАНОВ Г. — к. э. 1910-ж. Хожели РЭК т. ш. 1942-ж. майда дерексиз жок болган

РАМАШЕВ П. Н. — к. э. 1907-ж. Ленинград к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. июльде дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Амин — к. э. 1917-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 15. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Костшин к. да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Курбанбай — к. э. 1909-ж. Шаббаз р-нда т. 31. 01. 40-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 25. 09. 41-ж. сауашта курбан болган Лычково ст. нын кубла тарепиндеги тогайлыкка тууысканлар мазарына жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Ашыл — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 06. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Лучка а. да жерленген

РОЗЫМОВ Ишим — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нында т. 13. 08. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 12. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Житомир уэл. Малая Рога а. да жерленген

РОМАНОВ Александр Ховайлович — с-на. 1908-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Краучкое а-да жерленген

РОЗЫМОВ Алым — к. э. 1909-ж. Шаббаз р-ны К. Маркс к-зында т. 13. 06. 43-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Берлин к. Кирха а. нын арка батыс тарепине жерленген

РОЗЫЕВ Режеп — к. э. 1909-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 25. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Хасан — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Исмайыл — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Амин – к. э. 1918-ж. Торткул р-нда 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Курбан — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 02. 12 41-ж. дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Мадияр — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 21. 02 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Колома а-да жерленген

РОЗИЕВ Машрап — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 17. 17. 43-ж. сауашта курбан болган Чкалов уэл. Соль Илецк мазарына жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Алланазар — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РОМАЗАНОВ Мих — к. э. 1924-ж. Саратов уэл. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. февральда дерексиз жок болган

РАМАЗАНОВ Сабыр — к. э. 1914-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РОЗЫМОВ Камра — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Юхновск р-ны Батино пос. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Розумбай — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Хамут р-ны Ольховск пос. да жерленген

РОЗБЕТОВ Ражап — к. э. 1918-ж. Тоткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Плинии уэл. Невель р-ны Дергакиво а. да жерленген

РОЗЕНБЕТОВ Юсуп – к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 28. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Кировоград уэл. Петропольск хут. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. июньде дерексиз жок болган

РОЗЫМОВ Рейимбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а с де т. 28. 09. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РАМЕТОВ Кыяс — к. э. 1910-ж. Мойнак к. да т. Мойнак РЭК т. ш. 45-ж. дерексиз жок болган

РОЖАНСКИЙ Андрей Григорьевич — к. э. 1916-ж. Мойнак р-да т. 06. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 29. 11. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Бабров к. № 50 мазарга жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Шамшет — к. э. Караозек а/с Обкомол к/з т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 24. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Никольск хут. да жерлен

РОЗЫМБЕТОВ Юлдаш – к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Лесков р-ны тууысканлар мазарына жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Ибрайым — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Клетенс р-ны Нижне хут. 382 мазарга жерленген

РОЗБЕТОВ Амет — к. э. 1922-Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржевск р-да жерленген

РОЗЫМОВ Самандар — к. э. 1919-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭ. К т. ш. 02. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ржатка к. №116 мазарга жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Кажи — к. э. 1918-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 10. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Рига у. ди Тамери к. да мазарга жерленген

РОЗЫМОВ Орын — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Мислаховице Кадтович а. да жерленген

РОЗЫМОВ Сапар — к. э. 1911-ж. Торткул р-да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Пруссиянын Алленбург к. да жерленген

РОЗЫБАЕВ Козы — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

РОМАНОВ Юлдаш — к. э. 1917-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 02. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Новгород уэл. Старорус р-ны Ефремово а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Амин — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Ленин а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

РОЗУМОВ Жуманияз — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. -ж. майда дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Алланазар — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Юлдаш — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 22. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-ны Падильск а. да жерленген

РОЗУМОВ Курамбай — к. э. 1919-ж. Торткул р-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Ломигоры а. да жерленген

РОЗГУЛИЕВ Сабыр — к. э. 1922-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 15. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старорус р-ны Медников а. да жерленген

РОМАНБЕРДИЕВ Султан — к. э. 1922-ж. Торткул р-ны Янгиюл а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Зубцов р-ны 187 м. арка шыгыстагы Зенов а. Старозенское жолындагы мазарга жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Хаким — к. э. 1916-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫБАЕВ Жумамурат — к. э. 1918-ж. Кырыккыз а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РОЗУМБЕТОВ Худайберген — к. э. 1905-ж. Торткул р-да 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубров р-ны Золотовичи а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Абдулла — 1920-ж. Торткул р-нда т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пушкин р-нда жерленген

РОЗУМОВ Казакбай – к. э. 1919-ж. Торткул р. да т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. июньде дерексиз жок болган

РОМАНОВ Алламурат — к. э. 1909-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 01. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Молдовия ССРы да жерленген

РОМАНТУЛЛАЕВ Алланияз — к. э. 1909-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 23 07. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Кушь а. да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Рахматберген — к. э. 1912-ж. Тахтакопир р-да т. 1912-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 21. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Румынияда жерленген

РОЗУМБЕТОВ Кайып — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 01. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Калинин уэл. Кокошилово а. да жерленген

РОГАНОВ Николай Иванович — ефр. 1912-ж. Горький к. т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 08. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Белгород уэл. Белгород р-ны Николь а-да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Акыш – к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Ескибагяб а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Пречистен р-ны Остров а. да жерленген

РОЗУМОВ Дурды — к. э. 1909-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 01. 44-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Тарасовка а. нан 2400 м кублабатыс терепте жерленген

РОЗУМБЕТОВ Ибрагим — к. э. 1914-ж. Торткул р-да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Клет р-ны Нижне-Затон хут. Дон дарьясынын бойындагы 332-мазарра жерленген

РОЗУМБЕТОВ Бабажан — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. 12 июльде дерексиз жок болган

РОМАНОВСКИЙ Лев Исаевич — к. э. 1921-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Димитров р-да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Кадашкир — к. э. 1908-ж. Торткул р-ны Чкалов к/з да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. 29-октябрьде сауашта курбан болган Сталинград уэл. Сидоры а. да жерленген

РОЗУБАЕВ Жуманияз — к. э. 1920-ж. Торткул р-да т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 31. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Невель р-ныУшкарево а-да жерленген

РОТЕНБЕРГ Герц Иосифович — с-нт 1899-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Качалинск ст. да жерленген

РОЗУМОВ Шакир — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. мартта дерексиз жок болган

РОМАНОВ Алламберген — к. э. Караозек РЭК т. ш.

РОМАНОВ Есбосын — к. э. Караозек РЭК т. ш.

РАМЕТОВ Амет — к. э. 1921-ж. ККАССР да т. Торткул РЭК т. ш. 10. 12. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Лебзино а. да жерленген

РОЗЫМОВ Сапалак — к. э. Шымбай р-да т. 1941-ж. Шымбай РЭК т. ш.

РОЖЕНЦОВ Борис Петрович — с-нт 19. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Калуга уэл. Войлово а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Ражап — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫМБЕТОВ Машарип — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗИМОВ Салый — к. э. 1922 -ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМОВ Ерман — к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМОВ Кабыл — к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

РОМАНОВ Михаил Иванович — к. э. 1913-ж. Горький уэл. да т. Нокис КЭК т. ш. 25. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Морозовка а. да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Якыпбай — к. э. 1922-ж. Торткул р-ны Шыбыклы а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

РОСОВ Мадет — к. э. 1924-ж. Тамды р-ны Молотов к-зында т. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

РОЖАВСКИй Хаимис Срулевич — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. январьда дерексиз жор болган

РОМАНОВ Василий Григорьевич — с-нт 1909-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 08. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Старо Рус р-ны Медведно а. да жерленген

РАМАНОВ Жуманияз — к. э. 1915-ж. Шаббаз р-ны Ахунбабаев к-з да т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 5. 03. 43-ж. сауашта курбан болган

РО3ЫМОВ Бабажан — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 20. 09. 43-ж. сауашта курбан болган

РОЗБАЕВ Аназаб — к. э. 1909-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Яковлево а. да жерленген

РОМАНОВ Сергей Матвеевич — л-нт 1905-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 04. 09. 42-ж. дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Усин Розумбетович — к. л-нт 1922-ж. Хорезм уэл. Ханки к. да т. Торткул РЭК т. ш. 21. 07. 45-ж. сауашта курбан болган Варшава к. Бидочная кошеси тууысканлар мазарына жерленген

РОЗЕНБАУМ Хаим Лазеревич — к. л-нт 1910-ж. Витебск уэл. Ушачев р-ны М. Ушач. а. да т. Торткул РЭК т. ш. 12. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Баранович уэл. Зельвен р-ны Котелье а. нан 400 м арка шыгыста жерленген

РОЖКЕВИЧ Яков Федорович — к. э. 1911-ж. Днепропетровск уэл. да т. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. октябрьде дерексиз жок болган

РОЗИМБЕТОВ Атагулла — к. э. 1920-ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 31. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Дедно а. да жерленген

РАМЕТУЛЛАЕВ Мырза — с-нт 1923-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 17. 07. 43-ж. сауашта курбан болган Ворошиловоград уэл. Мало Никола а. да жерленген

РОМАНОВ Пердебай — к. э. 1925-ж. Шымбай р-ны 9-а/с де т. Шымбай РЭК т. ш. 6. 3. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Дубровский р-да жерленген

РОМАНОВ Алым — л-нт Шымбай к. да т. Нокис КЭКт. ш. 24. 04. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Гроссенхайм к. да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Сайыд — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Ильич к-з да т. Торткул РЭК т. ш. 06. 42-ж. дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Мадирейим — к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. сауашта курбан болган

РОЗУМБЕТОВ Хамро — 1921-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Досжан — к. э. 1920-ж. Коммунист к-зда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

РОЗИМБЕТОВ Кошан — к. э. 1923-ж. Коммунист к-з да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РОЗИМБЕТОВ Календер — к. э. 1916-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

РОЗИМБЕТОВ Танирберген — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗИМБЕТОВ Касым — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗУМБЕТОВ Балтабай — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗИМОВ Елмурат — к. э. 1920-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

РОЗУМБЕТОВ Ешим — к. э. 1922-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОГОЖНИКОВ Николай Аксентович — к. с-нт 1916-ж. Чкалов уэл. Бургин р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 29. 03. 45-ж. жаракаттан кайтыс болган Померания Гросс-Кати а. нан 1 км батыстагы тогайлыкка жерленген

РАМЕТОВ Кыяс — к. э. 1919- Нокис к. да т. 1943-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РОТШВЕЙН Николай Георгиевич — к. э. 1910-ж. Тбилиси к. т. Нокис КЭК т. ш. 1942-ж. майда дерексиз жок болган

РОЗУМБЕТОВ Жуман — к. э. 1918-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 11. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

РОМАНОВ Ражап — к. э. 1925-ж. Кыпшак р-ны Сталин к-зда т. 16. 09. 43-ж. Кыпшак РЭК т. ш. 03. 02. 44-ж. сауашта курбан болган

РОЗУМБЕТОВ Мамут — к. э. 1920-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Машир — к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Дзержинский к-зында т. Торткул РЭК т. ш. 16. 01. 45-ж. сауашта курбан болган Польшанын Ново Място к. да т.

РОСЛЫЕВ Сабыр — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 17. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

РОЗИМБЕТОВ Актерган — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 42-ж. Смоленск уэл. да дерексиз жок болган

РОЗМАТОВ Ахмат — к. э. 1919-ж. Торткул р-ны Ленинжолы к-з да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗУМБЕТОВ Кошкар — к. э. 1916-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 30. 07. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Басков хут. да жерленген

РАГАЧЕВ Ефим Емеетрович — к. э. 1920-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 23. 12. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Смоленск уэл. Причистнн р-нда жерленген

РОШИН Василий Николаевич — к. э. 1906-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде дерексиз жок болган

РОЖАНСКИЙ Андрей Григорьевич — к. э. 1916-ж. Мойнак р-нда т. 06. 05. 43-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РОГАНОВ Николай Иванович — ефр. 1912-ж. Горький к. да т. 1942-ж. июньде Хожели РЭК т. ш. 08. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Теплинка а. да жерленген

РАМАНОВ Зарлык — к. э. 1917-ж. Конырат к. да т. Конырат РЭК т. ш. 1943-ж. февральда дерексиз жок болган

РАСБЕРГЕНОВ Калбай — к. э. 1919-ж. Конырат р. нда т. Конырат РЭК т. ш. 8. 3. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ханева а. да жерленген

РОЗАКОВ Артык — л-нт 1911-ж. Шаббаз р-ны Кызылкаруан к-з да т. Шаббаз РЭК т. ш. 01. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Оредеж р-ны Павшино а. да мазардын батыс терепине жерленген

РОДИОНОВ Николай Иванович — с-нт 1915-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 1944-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМОВ Якыпбай — к. э. 1916-ж. Шаббаз р-ны Шимам а/с де т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РОЗЫМОВ Юсупбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Шымам а/с де т. 01. 02. 44-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Нармат — к. э. 1907-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 16. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Курск уэл. Трисна а. да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Ешимбет — к. э. 1914-ж. Шаббаз р-нда т. 19. 09. 43-ж. Шаббаз РЭК т. 15. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Германиянын Брондеберг губ. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Абдулла — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 04. 44-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Пушкин р-нда жерленген

РОМАНОВ Абдулла — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1Э42-ж. Торткул РЭК т. ш. 29. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Кировоград р-ны Новая Прага а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Юсуп — к. э. 1911-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 18. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. да жерленген

РОЗМЕТОВ Шер — к. э. 1921-ж. Торткул рнда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 16. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Куднево а. да жерленген

РОЗЫМОВ Мадирайим — к. э. 1911-ж. Торткул р-да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 27. 01 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Тосно р-ны Горький а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Бекчан — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 45-ж. дерексиз жок болган

РОМАНОВ Сергей Матвеевич — л-нт 1905-ж. Горький уэл. Гавриловна а. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Сафроновка жерленген

РОМАНОВ Азим — 1916-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 05. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ново Ивановка а. да жерленген

РОЗЫМОВ Бабажан — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. сауашта курбан болган Прудиново а. да жерленген

РОМАНОВ Юлдаш — к. э. Кыпшак р-нда т. Кыпшак РЭК т. ш. 26 11. 42-ж. сауашта курбан болган Ржевск р-ны Ажево а. да жерленген

РОХЛЕН Григорий Леонтьевич — к. э. 1900-ж. Мангыт пос. да т. Мангыт РЭК т. ш. 28. 01. 44-ж. Виннына уэл. да дерексиз жок болган

РОЗМАТОВ Искандар — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Ржев р-ны Ново Ижевск а. да жерленген

РОЗМЕТОВ Амин — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 11. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны кабирге жерленген

РСЫКЕЕВ Ояш — к. э. 1920-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 12. 10. 42-ж. Сталинград уэл. Купоросная пос. да жерленген

РСЕКЕЕВ Оразбай — к. э. Кегейли р-нда т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш.

КСЫМБЕКОВ Рахманберген — к. э. 1918-ж. Тахтакопир р-ны т. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

РСЫМБЕТОВ Шангытбай — к. э. 1924-ж. Кыпшак р-ны Назархан а/с де т. Кыпшак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РСЫМБЕТОВ Бектурсын — к. э. 1920-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 1944-ж. дерексиз жок болган

РСАЛИЕВ Кулпыбай — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РСЫМБЕТОВ Косбаулы — к. э. 1925-ж. Тахтакопир р-нда т. 1944-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 10. 1944-ж. дерексиз жок болган

РСАЛИЕВ Кулбибай — к. э. 1923-ж. т. Тахтакопир РЭК т. ш. 27. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Молодотуд р-ны Урдом а. да жерленген

РУСТАМОВ Кадирбай — к. э. 1924-ж. Конырат р-нда т. 1941-ж. Конырат РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Жеребицы а-да жерленген

РУДЕНКО Леонид Г. — к. э. 1922-ж. Калинин р-нда т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1944-ж. мартта дерексиз жок болган

РУБАЕВ Абдикарим — к. э. ККАССР да т. Мойнак РЭК т. ш. 21. 01. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Кировоград уэл. Букварка а. да жерленген

РУСТЕМОВ Рейимбай — к. э. 1910-ж. Амударья р-нда т. Хожели РЭК т. ш.

РУЗМЕТОВ Абдулла — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 29. 10. 42-ж. жаракаттан кайтыс болган Саратов уэл. Октябрьская мазарына жерленген

РУЗМЕТОВ Аллаберген — к. э. 1921-ж. Шаббаз рнда т. 11. 09. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 08. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Сталинград уэл. Сосновый бор Раковка ауылынан 250 м. шыгыста жерленген

РУЗМЕТОВ Орын — к. э. 1919-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 20. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Полесье уэл. Кобылыцина а. да жерленген

РУЗОВ Иван Алексеевич — ефр. 1910-ж. Торткул к. да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 11. 02. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинск к. Первомайск а. да жерленген

РУЗМЕТОВ Аллаберген — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 30. 08. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Савинск р-ны Раковка а. да жерленген

РУЗМЕТОВ Шарчан — к. э. Мангыт р-нда т. 01. 07. 43-ж. Мангыт РЭК т. ш. 1945-ж. январьда дерексиз жок болган

РУПКОВЫЙ Иван Степанович — а. с-нт Мангыт РЭК т. ш. 02. 01. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Саракино а. да жерленген

РЫСАЛИЙЕВ Таубасар — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 01. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Воронеж уэл. Гнилуша а. да жерленген

РУЖАНСКИЙ Андрей Григорьевич — к. э. 1916-ж. Актобе к-да т. Мойнак РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Сейтмамат – к. э. 1913-ж. т. 1942-ж. Т РЭК т. ш.

РУЗМЕТОВ Буважон — к. э. 1917-ж. Шымам а/с де т. 1941 -ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУЗМЕТОВ Амин — к. э. 1918-ж. Кылшынак а/с де т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУСАНОВ Жумамурат — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 07. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Эстония ССРы Лапково а. да жерленген

РУТМАН Исак Маркович — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-нда т. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 03. 43-ж. сауашта курбан болган сауаш майданында калган

РУБАЕВ Абдигалий — к. э. Мойнак р-нда т. Мойнак РЭК т. ш.

РУЗИМОВ Матак — к. э. 1916-ж. Шаббаз а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУЗИМОВ Шамурат — к. э. 1919-ж. Шаббаз а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУЗИМОВ Ибрайим — к. э. 1921-ж. Шаббар а/с де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУЗИМОВ Сабыр — к. э. 1916-ж. Шаббаз а/с де т. 1939-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУЗИМОВ Абдулла — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-нда т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РУЗИМОВ Тажи — ефр. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 13. 08. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Харьков уэл. Солотнно а. да жерленген

РУЗМАТОВ Искендер — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 20. 06. 42-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Калинин уэл. Новоивановка а. да жерленген

РУСТЕМОВ Ибрайим — к. э. 1923-ж. Социализм к-зы Азат а/сде т. 17. 05 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 13. 08. 43-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-да жерленген

РУСТЕМОВ Исмайыл — к. э. 1920-ж. Шымбай р-ны Социализм к-зында т. 24. 11. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 06. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Ортя а. да жерленген

РУСТЕМОВ Сейитбай — к. э. 1922-ж. Шымбай р-ны Ленин к-зында т. 12. 09 42-ж. Шымбай РЭК т. л. 21. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшанын Оструф а. да жерленген

РУЗМАТОВ Машарип — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 19. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Волын уэл. Ковел к. да жерленген

РУСИНОВ Василий Андреевич — к. э. 1913-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 26. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Мгинск р-ны Новая а. да жерленген

РУЗПАНОВ Адай — к. э. 1925- Хожели к. да т. 1941-ж. октябрьде Хожели РЭК т. ш. 03.02. 44-ж. сауашта курбан болган Витебск уэл. Кешки а. да жерленген

РУСТАМОВ Сатбай — к. э. 1922-ж. Нокис к. да т. 1942-ж. Шымбай РЭК т. ш. 21. 08. 44-ж. сауашта курбан болган Польшада жерленген

РУЗМЕТОВ Матьякуб — к. э. 1913-ж. Шаббаз р-нда т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 14. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Кулагин а. да жерленген

РУЗЕЕВ Кудайберген — к. э. 1918-ж. Мангыт р-нда т. 1942-ж. Мангыт РЭК т. ш. 06. 04. 43-ж. сауашта курбан болган Нарофиминск к. Федоровна а. да жерленген

РОЗЫМБЕТОВ Еримбет — к. э. 1911-ж. Шаббаз р-нда т. 26. 04. 41-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 26. 10. 42-ж. сауашта курбан болган Сталинград уэл. Ерзовка а. да жерленген

РОЗЫМОВ Амин — к. э. 1918-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫМБЕТОВ Алланазар — к. э. 1920-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫМБЕТОВ Ериммат — к. э. 1921-ж. Октябрь к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫМОВ Шерипбай — к. э. 1914-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫМБЕТОВ Рейимберди — к. э. 1921-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1944-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Кудайберген — к. э. 1923-ж. т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Орынбай — к. э. 1920-ж. т. Торткул РЭК т. ш.

РУСТЕМОВ Сайыпназар — к. э. 1923-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 14. 10. 44-ж. дерексиз жок болган

РУДИН Василий Григорьевич — к. э. 1911-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 21. 11. 41-ж. сауашта курбан болган Тула уэл. Волокобо а. да жерленген

РОЗЫМОВ Алимбай — к. э. 1923-ж. Шаббаз р-нда т. 13. 06. 42-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

РУЗМЕТОВ Суван — л-нт 1922-ж. Торткул к. да т. Торткул РЭК т. ш. 26. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Николаев уэл. Горностаев р-ны Соломки хут. нын арка тарепине жерленген

РУСТАМОВ Даулет — к. э. 1922-ж. Караозек р-нда т. Караозек РЭК т. ш. 06. 02. 45-ж. сауашта курбан болган Германиянын Раудтен р-да жерленген

РУСТЕМОВ Ысак — к. э. 1920-ж. Кут а/с де т. 1941-ж. сентябрьде Нокис КЭК т. ш.

РЫСАЛИЕВ Тауасар — к. э. 1921-ж. т. 02. 01. 43-ж. жаракаттан кайтыс болган Ворошилов уэл. В. Мамонов р-ны В. Гнилуша а-да жерленген

РУЗМЕТОВ Артык — к. э. 1922-ж. Хорезм уэл. да т. Торткул де РЭК т. ш. 1943-ж. сентябрьде сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Сейтмамут — к. э. 1917-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Каримбай — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш.

РОЗЫМБЕТОВ Эгамберди — к. э. 1918-ж. т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. сауашта курбан болган

РОЗЫМБЕТОВ Сатимбай — к. э. 1921-ж. т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш.

РУБИН Борис — к. э. Белосток уэл. да т. Торткул РЭК т. ш. 14. 06. 44-ж. сауашта курбан болган Карело-Фин ССР ында жерленген

РУЗМЕТОВ Абдулла — к. э. 1913-ж. Кыпшак р-да т. Кыпшак РЭК т. ш. 15. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Николаев уэл. Михайловка а. да жерленген

РУСТАМОВ Халмурат — к. э. 1910-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 26. 07. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Марково а. да жерленген

РСЫМОВ Хакимбай — к. э. 1915-ж. т. Нокис КЭК т. ш.

РХАЛИЕВ Гиарасар — к. э. 1921-ж. Тахтакопир р-нда т. Тахтакопир РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

РЫСЕКЕЕВ Оразбай — к. э. 1924-ж. Кегейли р-нда т. Кегейли РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

РЫСНАЗАРОВ Бекберген — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 17. 06. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 03. 09. 43-ж. сауашта курбан болган Сумск уэл. Путилов р-да жерленген

РЫСНАЗАРОВ Еденбай — к. э. 1919-ж. Шымбай р-нда т. 42-ж. Шымбай РЭК т. ш. 1943-ж. июльде дерексиз жок болган

РЫСКУЛОВ Календер — к. э. 1913-ж. Тахтакопир р-ны Куйбышев к-зында т. 1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 16 08. 44-ж. сауашта курбан болган Литва ССРы Вилкавишис а. да жерленген

РЫШКОВ Александр Петрович — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. Шатикин р-нда жерленген

РЫСДАУЛЕТОВ Дуйсен — к. э. 1910-ж. Хожели р-ны Чкалов к-зында т. 1941-ж. Хожели РЭК т. ш. 07. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Кинешма к. –да жерленген

РОЗУМБЕТОВ Абдулла — к. э 1913-ж. Торткул р-ны Молотов к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 14. 02. 44-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Корсун-Шевченко р-ны Комаровка а- да жерленген

РЫЖЕНОВ Турдыбай — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны 9-а/с де т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 17. 12. 43-ж. сауашта курбан болган Черкас уэл. Черкас р-ны Белозерье к. да жерленген

РЫЧКОВ Борис Александрович — к. э. 1925-ж. Хорезм уэл. Ургенич к. да т. Нокис КЭК т. ш. 07. 10. 43-ж. сауашта курбан болган Днепропетровск уэл. Бородаевка а. да жерленген

РЫНКОВ Степан Никитович — с-нт 1915-ж. Курск уэл. Рылск р-ны Сучкино а. да т. Торткул РЭК т. ш. 03. 03. 43-ж. сауашта курбан болган Орлов уэл. Людинов р-ны Букань а. да жерленген

РЫЖАКОВ Петр Иванович — к. э. 1911-ж. Тамбов уэл. да т. Шымбай РЭК т. ш. 1942-ж. июльде дерексиз жок болган

РЫСНАЗАРОВ Имаматдин — к. э. 1921-ж. Большевик к-зында т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЫЧКОВ Полуэкт Иванович — к. э. 1920-ж. Нокис к. - да т. 1943-ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРы Вскумниев ВБК сына жерленген

РЫБКИН Георгий Андреевич — к. э. 1917-ж. Мойнак р-нда т. 15. 07 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. 1944-ж. декабрьде сауашта курбан болган

РЫЛЬСКИЙ Борис Маркович — к. э. 1910-ж. Херсон уэл. да т. 1941-ж. августа Хожел РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Бекбосын — к. э. 1917-ж. Тахтакопир р-нда т. 1942-ж. апрельде Хожели РЭК т. ш.

РЫСБАЕВ Аманбай — к. э. 1924-ж. Халкабад р-нда т. 1942-ж. Нокис КЭК т. ш. 1944-ж. ноябрьде дерексиз жок болган

РЫЧКОВ Александр — к. э. 1912-ж. Торткул р-нда т. 1941 -ж. Торткул РЭК т. ш. 23. 01. 43-ж. сауашта курбан болган Смоленск уэл. да жерленген

РЫЧКОВ Петр Александрович — к. э. 1911-ж. Чкалов уэл. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1941-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РЫСМАНОВ Шерали — к. э. Караозек РЭК т. ш.

РЫСБАЕВ Буксебай — к. э. 1907-ж. Казалы к. - да т. 27. 07. 42-ж. Мойнак РЭК т. ш. дерексиз жок болган

РЫБАКОВСКИЙ Юльян Казимирович — к. э. 1911-ж. Львов к. да т. Конырат РЭК т. ш. 14. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Варшава воеводствасы Рембертувкявенчин бурылмасына жерленген

РЫЧКОВ Полуэкт — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1944-ж. Нокис КЭК т. ш. 15. 09. 44-ж. сауашта курбан болган Латвия ССРына жерленген

РЯБЧИКОВ Петр Григорьевич — к. э. 1917-ж. Торткул к. да т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 24. 11. 44-ж. жаракаттан кайтыс болган Чехословакиянын Подгрефье а- да жерленген

РЯБОВ Иван Александрович — к. э. 1912-ж. Унргами а- да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 1943-ж. декабрьде дерексиз жок болган

РЯКУНИН Геннадий Николаевич — а. л-нт 1924-ж. Сталинград к. Каменская кошесинде т. 21. 04. 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 13. 11. 43-ж. сауашта курбан болган Крым АССРы Бахоть хут. да жерленген

РЯБИКИН Яков Михаилович — к. э. 1920-ж. Караозек р-нда т. 1942-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 11. 42-ж. сауашта курбан болган Орджоникидзе к. да жерленген

РЯЗАТДИНОВ Заярдан — к. э. 1905-ж. Татарстан АССР ында т. Мангыт РЭК т. ш. 02. 03. 44-ж. сауашта курбан болган Ленинград уэл. Толстяков а. да жерленген

РЯБОШАПКО Михаил Евгеньевич — к. э. 1907-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 20. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

РЯБОВ Иван Александрович — к. э. 1912-ж. Зиргань а. да т. Нокис КЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

РЯБИКИН Яков Михайлович — к. э. Караозек пос. да т. 20 06 42-ж. Караозек РЭК т. ш. 12. 09. 42-ж. сауашта курбан болган Арка Осетия АССРЫ Арханское а- да жерленген

РЯБИН Василий Алексеевич — к. с-нт 1925-ж. Конырат р-ны Чапаев с. зында т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 30 08. 44-ж. дерексиз жок болган

РАЖАПБАЕВ Ибрайым — к. э. 1921-ж. Шаббаз р-ны Азат а/с де т. 1940-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 00 11. 41-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Юсуп — к. э. 1908 -ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Шымбай РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Сабыр — к. э. 1919-ж. Нокис к. да т. 1941-ж. Нокис КЭК т. ш. 10. 42-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Юсуп — к. э. 1912-ж. Торткул р-ны Янгиюль к-зы Сталинабад а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 12. 44-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Мамут — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Кадир — к. э. 1919-ж. Торткул р-ны Дзержинский к-зы Ленинабад а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 11. 41-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Сапар — к. э. 1915-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 11. 42-ж. дерексиз жок болган

РАЙЫМБЕРДИЕВ Сабыр — к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Акбашлы а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 05. 42-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Юсуп — к. э. 1913-ж. Торткул р-ны Сталинабад а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Худайберген – к. э. 1918-ж. Торткул р-ны Ударник к-зы Янгиюль а/с де т. Торткул РЭК т. ш. 06. 43-ж. дерексиз жок болган

РАЙОВ Досет — к. э. 1924-ж. Тахтакопир р-ны Киров к-зында т. Тахтакопир РЭК т. ш. 02. 42-ж. дерексиз жок болган

РОДИОНОВ Константин Васильевич — к. э. 1903-ж. Нокис к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗУМОВ Абдулла — к. э. 1924-ж. Шаббаз р-ны Социализм к-зында т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

РОЗГЕЕВ Амин — к. э. 1924-ж. Торткул р-ны Андреев к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Абдирахман — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

РАЙМОВ Алым — к. э. 1924-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Сапарбай — к. э. 1925-ж. Конырат р-нда т. 1943-ж. Хожели РЭК т. ш. 11. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Калбай — к. э. 1917-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 01. 44-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Мадирейим — к. э. 1922-ж. Конырат р-нда т. Конырат РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕМСТУЛЛАЕВ Кадирбай — к. э. 1919-ж. Тахтакопир р-нда1942-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 05. 44-ж. дерексиз жок болган

РАМЕТОВ Юлдаш — к. э. 1925-ж. Конырат р-ны 1-а/с де т. 1943-ж. Конырат РЭК т. ш. 03. 45-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Кылыш — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

РАМЕТУЛЛАЕВ Атажан — к. э. 1915-ж. Торткул р-ны Уллыбаг а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

РАХМАТУЛЛАЕВ Зарип — к. э. 1917-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 42-ж. дерексиз жок болган

РАХМАНОВ Эгамберди — к. э. Торткул р-нда т. 1943-ж. г Торткул РЭК т. ш. 1943-ж. дерексиз жок болган

РАХИМОВ Кудайберген — к. э. 1918-ж. Торткул р-ны 1-Май к-зында т. 1940-ж. Торткул РЭК т. ш. 1942-ж. дерексиз жок болган

РАМЕТОВ Жумагелди — к. э. 1921-ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с де т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

РЕИМОВ Калназар — к. э. 1920-ж. Торткул р-да т. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Сатым — к. э. 1912-ж. Торткул р-ны Янгиюль а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Рейимбай — к. э. 1922-ж. Торткул р-ны Тимирязев к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

РАХИМОВ Эгам — к. э. 1920-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Кадир — к. э. 1914-ж. Торткул р-ны Тазабагжап а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Ражап — к. э. 1923-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 06. 41-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Алланазар — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 01. 42-ж. дерексиз жок болган

РЕГНИЯЗОВ Амас — к. э. 1903-ж. Хожели р-ны 10 а/с де т. 1942-ж. Хожели РЭК т. ш. 03. 44-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Якуб — к. э. 1925-ж. Торткул к. да т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 07. 44-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Розымбай — к. э. 1920-ж. Ташауыз уэл. Хазарасп р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Жуманияз — к. э. 1910-ж. Торткул р-ны Торткул а/с де т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жокболган

РЕЙИМОВ Раман — к. э. 1922-ж. Торткул р-ны Ленинабад а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

РАЙКУЛОВ Отеген — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Келтеминар а/с де т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерекиз жок болган

РАЖАПОВ Жаббар — к. э. 1925-ж. Торткул р-ны Кызыл Жулдыз к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Камра — к. э. 1919-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул КЭК т. ш. 02. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Ялкаш — к. э. 1921-ж. Торткул р-нда т. 1941-ж. Торткул КЭК т. ш. 07. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Сейит — к. э. 1925-ж. Торткул к. - да т. Торткул РЭК т. ш. 12. 42-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Досшан — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Большевик к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫМБЕТОВ Исмайыл — к. э. 1922-ж. Торткул р-ны 1-Май к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 01. 45-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Казак — к. э. 1910-ж. Торткул р-ны Ударник к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЛДИЕВ Амин — к. э. 1922-ж. Торткул р-нда т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМОВ Эгамберди — к. э. 1917-ж. Торткул р-ны Ленин к-зында т. 1941-ж. к. Торткул РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

РАХИМОВ Эгам — к. э. 1920-ж. Торткул р-ны Ахунбабаев к-зында т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

РАХМЕТУЛЛАЕВ Зарип — к. э. 1917-ж. Торткул р-ны Молотов к-зында т. 1942-ж. Торткул РЭК т. ш. 09. 44-ж. дерексиз жок болган

РАЗАКОВ Абдикадир — к. э. Торткул к. да т. 1941-ж. Торткул РЭК т. ш. 12. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗЫБАЕВ Жуманияз — к. э. 1919-ж. Торткул р-ны Совет к-зында т. 1943-ж. Торткул РЭК т. ш. 04. 44-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Розым — к. э. 1912-ж. Шаббаз р-ны Шаббаз а/с де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 08. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Алым — к. э. 1908-ж. Шаббаз р-ны Ахунбабаев а/с де т. 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 02. 44-ж. дерексиз жок болган

РЕЖЕПОВ Рейимбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Ханжап а/с де 1943-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

РЕЙИМБАЕВ Каримбай — к. э. 1920-ж. Шаббаз р-ны Кылшынак а/с де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 10. 43-ж. дерексиз жок болган

РОЗМЕТОВ Имиш — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны Бийбпзар а/с де т. 1942-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 03. 43-ж. дерексиз жок болган

РАМЕТОВ Файзулла — к. э. 1922-ж. Шаббаз р-ны Саркоп а/с де т. 1941-ж. Шаббаз РЭК т. ш. 00 08. 44-ж. дерексиз жок болган

РАМАНОВ Кудайберген — к. э. 1922-ж. Тахтакопир р-ны 8 а/с де т. 1941-ж. Тахтакопир РЭК т. ш. 12. 45-ж. дерексиз жок болган

РОГОЖНИКОВ Николай Аксентьевич — к. э. 1916-ж. Чкалов уэл. Буртынский р-нда т. Торткул РЭК т. ш. 1945-ж. дерексиз жок болган

РЕЙМОВ Кошкар-к. э. 1924-ж. т. 1942-ж. Конырат РЭК т. ш.


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня   © 2006. Права на сайт принадлежат kungrad.com.
При использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна.
Администратор